Đồ án Thi công2 công trình thủy lợi

29 66 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:05

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH1.1. VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH, ĐỊA HÌNH ĐỊA MẠO. Công trình gồm: + Đập dâng.+ Tràn xả lũ.+ Cống lấy nước tưới.+ Cống lấy nước phát điện.Công trình hồ chứa nước sông Trí được xây dựng trên địa bàn xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Huyện Tam Đường là một thung lũng có địa hình tương đối bằng phẳng nằm xen kẹp giữa các dãy núi cao, chạy dài theop hướng Tây Bắc Đông Nam.Lưu vực hồ chứa phát triển trên địa hình đồi núi có độ cao 605 đến 1600 m, diện tích lưu vực 247km2. Khu vực hồ chứa, chỉ hạn chế trong 2 nhánh suối hẹp, diện tích mặt nước khoảng 1 km2, chiều dài hồ khoảng 3.5 km không ảnh hưởng ngập lụt. Độ dốc địa hình lớn, lượng nước thường xuyên dồi dào, phương pháp tạo hồ chứa nâng cao đầu nước rất thuận lợi cho tưới tự chảy và phát điện.1.2. NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH.Công trình hồ chứa nước sông Trí được xây dựng với các nhiệm vụ sau:•Cấp nước tưới lúa 800 ha trồng lúa.•Cấp nước tưới 400 ha chè.•Cấp nước sinh hoạt 2000 dân.•Phát triển chăn nuôi gia súc.•Phát điện. •Cải thiện môi trường sinh thái.•Phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản. CHƯƠNG GIỚI THIỆU CƠNG TRÌNH 1.1 VỊ TRÍ CƠNG TRÌNH, ĐỊA HÌNH ĐỊA MẠO Cơng trình gồm: + Đập dâng + Tràn xả lũ + Cống lấy nước tưới + Cống lấy nước phát điện Cơng trình hồ chứa nước sơng Trí xây dựng địa bàn xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Huyện Tam Đường thung lũng có địa hình tương đối phẳng nằm xen kẹp dãy núi cao, chạy dài theop hướng Tây Bắc- Đông Nam Lưu vực hồ chứa phát triển địa hình đồi núi có độ cao 605 đến 1600 m, diện tích lưu vực 247km2 Khu vực hồ chứa, hạn chế nhánh suối hẹp, diện tích mặt nước khoảng km2, chiều dài hồ khoảng 3.5 km không ảnh hưởng ngập lụt Độ dốc địa hình lớn, lượng nước thường xuyên dồi dào, phương pháp tạo hồ chứa nâng cao đầu nước thuận lợi cho tưới tự chảy phát điện 1.2 NHIỆM VỤ CƠNG TRÌNH Cơng trình hồ chứa nước sơng Trí xây dựng với nhiệm vụ sau: • Cấp nước tưới lúa 800 trồng lúa • Cấp nước tưới 400 chè • Cấp nước sinh hoạt 2000 dân • Phát triển chăn ni gia súc • Phát điện • Cải thiện mơi trường sinh thái • Phát triển du lịch, ni trồng thủy sản 1.3 QUY MÔ KẾT CẤU CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH Quy mơ cơng trình đầu mối Đơng Pao xây dựng là: - Cấp cơng trình hệ thống tưới : Cấp III - Cấp cơng trình đập đất : Cấp III - Tần suất chống lũ thiết kế : P = 1% - Tần suất chống lũ kiểm tra : P = 0.2% - Tần suất chống lũ thi cơng : P% = 10% - Mực nước dâng bình thường : 642 (m) - Mực nước chết : Zmnc= 622,883 (m) - Mực nước lũ thiết kế : 646,94 (m) - Mực nước lũ kiểm tra : 648,17 (m) - Chiều cao đập : 43,37 m - Dung tích chết : Vc = 3,856 106(m3) - Dung tích hồ (MNDBT) : 18,832.106(m3) - Dung tích hữu ích : 14.976.106 (m3) - Diện tích mặt hồ (MNC) : 44,03 - Diện tích mặt hồ (MNDBT) : 118,88 - Hình thức đập đập đất khơng đồng chất - Hình thức tràn đập tràn đỉnh rộng có van điều tiết + Đập đất (tuyến chọn ) - Cao trình đỉnh tường chắn sóng : 648.37m - Cao trình đỉnh đập : 648.37m - Cao trình đáy đập : 605 m - Chiều cao đỉnh đập max : 648.37m - Chiều dài đập : 356.65m - Bề rộng đỉnh đập :6m - Bề rộng đập :3m - Mái dốc thượng lưu thay đổi : 4; 3,75; 3,5 - Mái dốc hạ lưu thay đổi : 3,25; 3.5; 3,75 + Tràn xả lũ Thể bảng I-1 sau - Vị trí - Hình thức - Hình thức ngưỡng vai trái tràn đỉnh rộng + cửa van cửa van điều tiết tràn - Cao trình ngưỡng - Tần suất lũ thiết kế - Tần suất lũ kiểm tra - MN lũ thiết kế - MN lũ kiểm tra - Cột nước lũ thiết kế - Q xả thiết kế - Bề rộng ngưỡng tràn - Bề rộng dốc nước m % % m m m m3/s m m 639 0,2 646,94 648,17 7.94 1247,64 32 30 ÷ 20 + Cống ngầm Thể bảngI-2 sau - Vị trí - Kết cấu - Lưu lượng thiết kế Qtk - Hình thức chảy - Độ dốc cống - Khẩu diện - Chiều dài - Cửa van - Cao trình đặt cống Vai phải Bê tơng+cốt thép m3/s m m m 0,95 Không áp 0.0005 1.3x1.9 191,38 Tháp van 621,83 Thông số bãi vật liệu cho giai đoạn TT Tên bãi vật Trữ lượng liệu (m3) Vị trí Khoảng cách tới đập (km) 1 2.000.000 TL 0.9 2 1.700.000 HL 0.9-0,3= 0,6 3,4 600.000 HL 0,9 +0,5= 1.4 γ TK = 1,76 Thông số: Số đề Ñ đợt (m) Ñ đợt (m) 38 Ñ vl1 +4m Ñ vl2 39 Ñ vl1 +4,5m đỉnh đập 40 Ñ vl1 +5m Ñ vl2 41 Ñ vl1 +5,5m đỉnh đập 42 Ñ vl1 +6m Ñ vl2 Ñ đợt (m) γ TN = 1,67 (T/m ) (T/m3) Ngày thi cơng Mùa mùa kiệt lũ Đ đợt (m) m tc tc (m) Cao trình điển hình đỉnh đập 2.5 0,4H 28 đỉnh đập 2.75 0,6H đỉnh đập 3 0,8H đỉnh đập đỉnh đập 2.25 Ñ vl2 hạ lưu hạ 1m Ñ vl2 hạ lưu hạ 1,5m Ñ vl2 hạ lưu hạ 2m Ñ vl2 hạ lưu hạ 2,5m Ñ vl2 hạ lưu hạ 3m cấp đất Cự ly vận chuyển (km) 17 2.6 27 16 0.8 26 15 0.9 0,2H 29 22 0,4H 28 21 1.1 Đợt đắp CHƯƠNG DẪN DÒNG 2.1 PHƯƠNG ÁN DẪN DÒNG Theo điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tiến độ thi công, điều kiện thi công, nhiệm vụ, mục đích cơng trình Ta có phương án dẫn dòng năm sau Năm Thời gian thi công thi công (1) (2) Cơng trình dẫn dòng (3) Mùa khơ từ 1-11 đến 30-4 Dẫn dòng qua lòng sơng tự nhiên Mùa mưa 1-5 đến 31-10 Dẫn dòng qua lòng sơng tự nhiên I Mùa khô từ 1-11 đến 30-4 Dẫn dòng qua cống dẫn dòng Mùa mưa từ 1-5 đến 30-10 Dẫn dòng qua tràn Lưu lượng dẫn dòng (4) 161 (m /s) 950 (m /s) 161(m /s) II 1150 (m /s) Các công việc phải làm mốc khống chế (5) + Thi cơng vai trái đập bãi bồi nhìn từ hạ lưu lên thượng lưu đập 612.4 + Đào thi cơng xong cống dẫn dòng + Đào móng thi công phần đập tràn + Đắp phần đập bên bờ trái + Hồn thiện tràn + Đắp đập bên bờ trái tới cao trình 648,37 + Đắp đê quai thượng, hạ lưu + Thi công phần đập bên bờ phải + Đào thi cơng hồn thành cống lấy nước + Hồn thành đập + Hồnh triệt cống dẫn dòng + Thi cơng hạng mục bảo vệ đập + Lắp đặt thiết bị cho tràn hồn thiện tồn cơng trình + Nghiệm thu, bàn giao cơng trình 2.2 LƯU LƯỢNG VÀ TẦN SUẤT THIẾT KẾ DẪN DÒNG Chọn tần suất thiết kế dẫn dòng theo QCVN 0405/2012.Ứng với cơng trình cấp III có tần suất thiết kế P = 10% Lưu lượng thiết kế dẫn dòng thi cơng lưu lượng lớn ứng với tần suất thời đoạn thiết kế dẫn dòng thi cơng + Thời gian thi công : Mùa khô tháng 11 đến tháng năm sau, mùa mưa tháng đến tháng 10 Thời gian thi công đắp đất: 26 ngày/ tháng ( mùa kiệt), 15 ngày/ tháng (mùa lũ) Năm xây dựng thứ nhất: - Mùa khô: dẫn dòng qua lòng sơng thu hẹp với lưu lượng Qddmk = Q10%mk = 161 (m3/s) - Mùa lũ: Dẫn dòng qua lòng sơng thu hẹp Qddml = Qmax10% = 950 (m3/s) Năm xây dựng thứ 2: - Mùa khô: dẫn dòng qua kênh cống ngầm với lưu lượng Qddmk = Q10%mk = 161 (m3/s) - Mùa mưa:Dẫn dòng qua tràn Qddml = Qmax 10% = 950 (m3/s) Căn vào lưu lượng dẫn dòng Q mk dd ,Q ml dd quan hệ Q~Zhl ta xác định Ztl, Quan hệ Q~Zhl Q STT (m3/s) 7.5 15.8 42 81.9 145.1 226 Q Z (m) 601 601.5 602 602.5 603 603.5 604 STT 10 11 12 13 (m3/s) 324.1 440.1 575.3 732.4 910.3 1100 Z (m) 604.5 605 605.5 606 606.5 607 + Với Q mk dd =161 (m3/s) tra quan hệ Q~Zhl ta có : Zhl=603,598 (m) + Với Q ml dd =950 (m3/s) tra quan hệ Q~Zhl ta có : Zhl=606,605 (m) Do khơng đắp đê quai dọc nên q trình thi cơng đập phải có biện pháp gia cố đập bê tơng lát khan để bảo vệ đập 2.3 CÁC MỨC KHỐNG CHẾ THI CƠNG ĐẬP ĐẤT Giai đoạn 1: *Mùa khơ năm thi cơng thứ - Dẫn dòng qua mặt cắt lòng sơng tự nhiên - Cao trình mực nước thượng lưu mùa lũ năm thứ : Ztl = 606,605 (m) - Mục đích tính tốn: Dựa vào cao trình mực nước thượng lưu mùa lũ năm thứ xác định được: Xác định cao trình đê quai thượng hạ lưu Xác định cao trình đắp đập chống lũ cuối mùa khơ Kiểm tra điều kiện lợi dụng tổng hợp dòng chảy Cao trình đắp đập vượt lũ năm 1: ZVL1= Ztl + = 606,605 + 0,7 = 607,305 (m ) ( = 0,5 ÷ 0,7 m ) • Cao trình đắp đập đợt 1: • • • • Zđđ1= ZVL1 + = 607,305 + = 612,4 m Giai đoạn 2:Mùa lũ năm thi cơng thứ - Dẫn dòng qua mặt cắt lòng sơng thu hẹp - Đắp đập đến cao trình ZVL2=639m -> Zdđ2 = 640 m Giai đoạn 3:Mùa khơ năm thi cơng thứ - Dẫn dòng qua cơng trình cống ngầm - Mục đích sử dụng: Xác định mực nước trước cống để xác định cao trình đỉnh đê quai thượng lưu, cao trình đắp đập vượt lũ mùa khô năm thi công thứ - Thi cơng đập phần lòng sơng bên phải phần thượng lưu thi cơng đến cao trình đỉnh đập+612,4 m, phía hạ lưu đập +607,305 m Giai đoạn 4:Mùa lũ năm thi cơng thứ - Dẫn dòng qua tràn:Cao trình mực nước thượng lưu trước tràn ZTLtràn= 646,94 m - Đắp đập đến : Thượng lưu cao trình đỉnh đập Zđđ = 640m Hạ lưu cao trình đỉnh đập Zđđ = 640 - = 638 m CHƯƠNG : PHÂN CHIA CÁC GIAI ĐOẠN ĐẮP ĐẬP Qua phân tích tài liệu dựa vào cao trình khống chế xác định dẫn dòng thi cơng ta phân thành đợt đắp đập sau: Đắp đập đợt I: Đắp đập phía bờ trái lên cao trình +612,4 m Thời gian thi công mùa khô năm thi cơng thứ + Đắp đập đợt II:Đắp đập phía bờ trái từ cao trình +611 m đến cao trình +640 m Thời gian thi công mùa mưa năm thi công thứ + Đắp đập đợt III: Đắp đập phía bờ phải lên cao trình +640 m +638 m theo mặt cắt kinh tế Thời gian thi công mùa khô năm thi công thứ + Đắp đập đợt IV: Đắp đập từ cao trình +640 m đến cao trình +648,37 m từ cao trình +638 m đến +640 m theo mặt cắt kinh tế.Thời gian thi công mùa mưa năm thi công thứ 3.1 TÍNH TỐN KHỐI LƯỢNG ĐẮP ĐẬP CHO TỪNG GIAI ĐOẠN Cơng thức tổng qt tính khối lượng đắp đập cho mặt cắt bất kỳ: + Vi = Fi + Fi +1 ∆h i Trong + Fi + Fi+1 + ∆hi → : Diện tích mặt cắt thứ i, (m2) : Diện tích mặt cắt thứ i+1, (m2) : Chênh lệch độ cao hai cao trình i i +1 (m) Khối lượng đắp đập Vn = ∑ Vi Giai đoạn Khối lượng đắp đập đợt I TT Cao trình (m) 605 606 hi (m) Li (m) bi (m) Diện tích Fi (m²) 1.3 287 373.1 52.1 288.1 15010 607 63.9 608 278.6 609 610 76 263.1 84.9 241.9 20537 93.4 222.7 20800 63263.355 20668.8 20668.8 83932.1 20885.4 20885.4 98.5 612,4 42996.9 20266.5 20266.5 212.9 20971 1.4 24097.83 19996 611 7691.555 18899.1 18899.1 17803 Tổng Vi (m³) 16406.3 16406.3 Khối lượng dải Vi (m³) 7691.56 7691.56 Diện tích trung bình (m²) 104817.52 20483.4 28676.7 76 263.1 19996 133494.23 Giai đoạn Khối lượng đắp đập đợt II TT Cao trình (m) 612.4 hi (m) Li (m) bi (m) Diện tích Fi (m²) 76 263.1 19995.6 Diện tích trung bình (m²) Khối lượng dải Vi (m³) Tổng Vi (m³) 0.4 612 20104.8 8041.9 77.3 261.5 20214 614 20375.6 84.9 241.9 616 222.7 618 212.9 620 205.6 622 198.4 624 183.4 626 140 628 134.5 630 118.3 632 105 634 92.9 636 79.5 638 66.25 640 448682 8996.52 149.46 60.52 19036 8947.73 17 429646 9518.14 135.06 21868 10088.6 16 407777 10934.1 126.9 25073 11779.7 15 382705 12536.4 126.8 28577 13293 14 354127 14288.7 126.6 31519 15284.4 13 322609 15759.3 129.2 32110 16234.2 12 290499 16055.1 120.7 35592 15876 11 254907 17795.8 113.4 40151 19715.5 10 214756 20075.4 107.5 41160 20435.2 173597 20579.8 103 41695 20724.5 131901 20847.6 100.8 41771 20970.7 90130.7 20885.4 98.5 41337 20800.2 48793.2 20668.7 93.4 40751 20537.3 8041.91 9045.32 Giai đoạn Khối lượng đắp đập đợt III 17993 466675 IV 85563.9179 55 518.57 Thi công tháng, tháng làm 15 ngày , ngày ca - Căn vào giai đoạn đắp đập dự kiến theo tiến độ ta tính tốn cường độ đắp cho đợt Cường độ đắp đập tính tốn theo cơng thức sau Vdap Q đắp = n.T Trong : Q đắp : cường độ đắp đất theo yêu cầu V đào : Khối lượng đất đắp n : số ca làm việc ngày n= ca T : số ngày thi công theo tiến độ yêu cầu mùa mưa : T = 15 ngày ; mùa khô : T= 26 ngày Lập bảng theo dõi cường độ đắp đập sau: TT Giai đoạn I II III Khối lượng đắp (m3) 133494.23 466674.83 900620 Thời gian 140 90 156 Cường độ Ghi 317.84 Thi công tháng, tháng làm 26 ngày, ngày ca 1728.43 Thi công tháng, tháng làm 15 ngày, ngày ca 1924.40 Thi công tháng, tháng làm 26 ngày, ngày ca IV 54760 55 331.88 Thi công tháng, tháng làm 15 ngày , ngày ca - Khối lượng yêu cầu: Vyc=Vđào.K4 Trong đó: Vyc – khối lượng yêu cầu bãi vật liệu K4 - hệ số không khai thác hết bãi (sót lại) K4= 1,2 Giai đoạn đào móng Khối lượng đào (m3) Vyc(m3) I II 208588.19 729191.52 250305.82 875029.80 III 1407242.07 1688690.48 IV 85563.92 Σ Vyc= 102676.70 2916702.82 3.3 QUY HOẠCH SỬ DỤNG BÃI VẬT LIỆU 3.1.1 Khối lượng bãi vật liệu chủ yếu V chủ yếu =1,5 ∑Vyc =1,5 2916702,82= 4375054,23 (m3) Trong : V chủ yếu : khối lượng bãi vật liệu chủ yếu ∑Vyc : khối lượng yêu cầu bãi vật liệu Khối lượng bãi vật liệu dự trữ 3.1.2 Vdt = 0,2Vyc=0,2 2912201,189= 583340,56 ( m3 ) Trong : Vdt : khối lượng bãi vật liệu dự trữ Lập bảng qui hoạch bãi vật liệu chủ yếu bãi vật liệu thứ yếu T T Tên bãi vật liệu Trữ lượng (m3) Khoảng cách tới đập (km) Vị Trí Bãi chủ yếu (m3) I 2.000.000 0,9 TL CY II 600.000 1,4 HL III 1.700.000 0,6 HL IV 600.000 1,4 HL Bãi thứ yếu (m3) TY CY TY Kế hoạch sử dụng bãi vật liệu cho giai đoạn 3.1.3 + Đất khai thác chỗ thấp đắp đập nơi thấp, đất khai thác chỗ cao đắp đập nơi cao, đất gàn dùng trước, đất xa dùng sau, đất thấp dùng trước, đất cao dùng sau + Để tránh ngập lụt đường vận chuyển bãi vật liệu, nên sử dụng bãi vật liệu thượng lưu trước, hạ lưu sau Hoặc tránh chồng chéo sử dụng hai bãi vật liệu thượng hạ lưu + Cao trình bãi vật liệu phải phối hợp chặt chẽ với cao trình đoạn thân đập + Các bãi vật liệu vận chuyển thuận lợi nên dành tới giai đoạn đắp đập tới cao trình chống lũ Bảng kế hoạch sử dụng bãi vật liệu cho giai đoạn TT Tên bãi vật liệu Trữ lượng (m3) Vị trí Khoảng cách tới đập (km) GĐ I GĐ II I 2.000.00 TL 0,9 CY CY II 540.000 HL 0,6 DT DT III 1.700.00 HL 1,4 Trình tự khai thác GĐ III GĐ IV CY CY IV 500.000 HL 1,4 DT DT 3.4 CHỌN MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐẮP ĐẬP CHO TỪNG GIAI ĐOẠN Nguyên tắc: + Phát huy cao suất máy chủ đạo ( máy đào đất ) + Số lượng máy dây chuyền định cường độ thi công yêu cầu theo tiến độ + Việc lựa chọn thành phần dây chuyền đồng phải so sánh phương án theo tiêu kinh tế kĩ thuật Căn để chọn máy đào vận chuyển : + Khối lượng cường độ thi công + Cự li vận chuyển + Đặc điểm bãi vật liệu : dày, mỏng, nông, sâu… + Phân bố chất đất theo dây chuyền 3.4.1 Lựa chọn phương án sử dụng tổ hợp xe máy a Đề xuất phương án Để có phương án đắp đập hợp lý cần dựa vào khối lượng đào, đắp đập, cường độ thi công, cự ly vận chuyển, điều kiện địa hình, địa chất, địa chất thuỷ văn khả cung ứng vật tư thiết bị Có thể đưa số phương án sau: Phương án 1: Máy cáp + máy ủi + ô tô + máy đầm Phương án 2: Máy đào + ôtô + máy ủi + máy đầm b Phân tích chọn phương án + Phương án : Vì máy cạp có khối lượng vận chuyển lớn, có khả làm nhiều công việc như: đào, vận chuyển, rải san đất giảm số lượng xe máy thi cơng cơng trường, chi phí cho máy móc nhỏ phương án khác Tuy nhiên, dùng máy cạp để đào vận chuyển đất đòi hỏi đường thi cơng tương đối phẳng, cự ly vận chuyển không lớn, mặt phạm vi thi công rộng rãi Mặt khác, phương án không tận dụng máy chọn đào móng đập + Phương án : Chi phí cho máy thi cơng cao phương án số máy hoạt động cơng trường nhiều Tuy nhiên, tận dụng máy chọn đào móng, khả thi cơng linh hoạt khắc phục nhược điểm phương án rút ngắn thời gian thi cơng Như từ phân tích ta chọn phương án 3.4.2 Tính số lượng máy đào tơ Từ vào (Sổ tay chọn máy thi công NXBXD tác giả Vũ Văn Lộc) ta chọn loại xe máy sau: Khối lượng đào tháng (m3) 100000 Dung tích gầu (m3) 0,4-0,65 1-1,6 1,6-2,5 >2,5 a) Chọn loại máy đào: + Hãng KOMATSU + Mã hiệu PC650- + Trọng lượng 65 T + Kích thước : Cao x dài x rộng = 4,91 x 5,81 x 4,14 m + Cơ cấu di chuyển : Xích + Gầu sấp, dung tích 3,6 m3 b) Ơ tơ tự đổ: + Hãng KOMATSU + Mã hiệu HD3202-2 + Động : NTA- 855 + Trọng tải xe : 27,2 T + Dung tích thùng xe : 18 m3 + Kích thước xe : Dài.rộng.cao = 5020x3475 x- (mm) + Khoảng cách hai trục xe: 3750 mm c) Chọn máy ủi: Ta chọn máy ủi hãng Liên Xơ cũ ký hiệu DZ-31 có thơng số sau: - Công suất lý thuyết 110 (CV) - Cơ cấu di chuyển: Bánh xích - Loại nhiên liệu sử dụng: Diezel d) Chọn máy đầm phương pháp đầm Công tác đầm nén thi công đập đất cơng tác giữ vai trò quan trọng bậc có đầm nén đạt tiêu chuẩn đập không bị biến dạng nhiều không bị phá hoại Trước cơng nghệ thi cơng thấp nên việc thi cơng đập gặp nhiều khó khăn, nhiên vài năm gần áp dụng công nghệ thi công tiên tiến nên thi công đập đất dễ dàng hơn, đảm bảo chất lượng rút ngắn thời gian thi công Công nghệ tiên tiến việc áp dụng loại máy đầm rung, trọng lượng máy đầm làm việc lớn Do đó, đất đắp đập có dung trọng lớn, độ lún thân vật liệu thân đập vận hành nhỏ Từ phân tích ta chọn loại máy đầm để đầm nén đập đất loại máy đầm rung Tra sổ tay máy chọn máy thi công Vũ Văn Lộc (chủ biên) nhà xuất xây dựng xuất ta chọn máy đầm rung có đặc tính sau : - Hãng : SAKAI HEADVY IND - Mã hiệu : PV70 - Loại tự hành bánh lốp trống rung trơn - Trọng lượng 7,2 T - Lực rung lớn 25 T - Tần số rung: 1600 lần/phút - Kích thước giới hạn dài x rộng x cao = 5,22x2,275x1,5m - Chiều rộng vệt đầm : 1,95 m - Bán kính quay 5,8 m - Con lăn chủ động : rộng 1,45 m , đường kính 0,95 m - Con lăn dẫn hướng : rộng 1,1 m , đường kính 0,78 m - Động DIEZEL - Cơng suất 64 Cv 3.5 Tính số lượng xe máy phục vụ thi cơng: + Tính tốn số lượng xe máy dựa theo suất thực tế máy, sử dụng “Định mức dự tốn xây dựng cơng trình” kèm theo cơng văn số 1776/BXD-VP Tra định mức dự tốn xây dựng cơng trình với đất cấp III ta kết sau : STT Loại máy Máy đào gầu sấp Máy đầm 25T Máy ủi Ơ tơ 22 T phạm vi Ndao= 100/0,133 = 751.88 (m3/ca) Lập bảng tính tốn sau : Đợt Nđào Vđào Ca Qđào nđào I 751.88 208588.19 420 496.64 0.66 II 751.88 729191.52 270 2700.71 3.59 III 751.88 1407242.69 468 3006.93 IV 751.88 85563.92 165 518.57 0.69 Đợt Cường độ đào (m3/ca ) nđào I II III IV 496.64 2686.82 3006.93 518.57 0.66 3.59 0.69 Chọn nđào 4 1 1 5 Chọn máy trữ Tổng số máy Số ô tô phối hợp với máy đào noto = N dao N oto Trong đó: Nđào Nơtơ suất thực tế máy đào ô tô (m3/ca) nôtô- số ô tô phối hợp với máy đào dây chuyền thi công Theo định mức xây dựng 1776/BXD mục AB.4100 vận chuyển đất ô tô tự đổ Định mức vận chuyển với cự ly L≤ 2Km = ĐM + ĐM 2.(L-1) Trong đó: ĐM : Định mức vận chuyển phạm vi chọn xe phối hợp với máy Tổng số ô tô làm việc công trường : Σ nôtô = nđào nôtô = 4.5 = 20(xe) Số ô tô dự trữ thường chọn thêm (20-30)% : xe => dự trữ Σnoto = 0,2 x 20 = 4,0 số ôtô Kiểm tra điều kiện phối hợp máy đào ô tô * Điều kiện 1: Kiểm tra điều kiện ưu tiên máy chủ đạo: Qđ ≤ Σ Nđào ≤ 3006,93 ≤ 4.751,88 = 3007.52 Σ ≤ nôtô.Nôtô 20.154,7 =3094 (m3/ca) đảm bảo điều kiện ưu tiên máy chủ đạo - Tính số lượng máy ủi ứng với máy đào : Nủi = n ui = 100 = 2222,22 0,045 n dao N dao 1.751,88 = = 0,33 k N ui 1,04.2222,22 → chọn máy K3 Hệ số tổn thất vận chuyển : K3 =1,04 - Tính số lượng máy đầm ứng với máy đào : N dam = 100 = 680,27(m /ca) 0,147 n dam = n dao N dao 1.751,88 = =1,06 k N dam 1,04.680,27 → chọn máy K3 Hệ số tổn thất vận chuyển : K3 =1,04 * Điều kiện 2: Kiểm tra phối hợp mặt khối lượng - Số gàu xúc đầy ôtô : m= Q.K P q.γ tn K H Trong đó: - m: Số gàu xúc đầy ôtô Q: Tải trọng ôtô Q = 27,2 (tấn) q: Dung tích gầu máy đào , q = 3,6 (m3) γ tn γ tn = 1,67 : Dụng trọng đất tự nhiên bãi vật liệu, (T/m3) KH: Hệ số đầy gầu KH = KP: Hệ số tơi xốp.KP= 1,2 Thay số liệu vào công thức ta được: = 5,43 => chọn (gầu) So sánh điều kiện m = ( 4÷ 7) => điều kiện thỏa mãn Vậy ô tô chọn hợp lý * Điều kiện 3: Kiểm tra phối hợp số ô tô với máy đào Cần đảm bảo số lượng ô tô phục vụ cho máy đào đảm bảo máy đào làm việc liên tục Trong thời gian ô tô chở đầy đường tới vị trí đổ trở lại vị trí chờ lấy đá tơ khác máy đào đổ đầy: (nô tô – 1).Tđào ≥ 2L V + tđổ + tđợi Trong đó: - nơ tơ – số tô kết hợp với máy đào (chiếc) : nôtô = L – chiều dài trung bình đường vận chuyển, L = 1000 (m) V – Vận tốc trung bình tơ, V = 36(km/h ) = 10(m/s) tđổ - thời gian đổ ô tô, tđổ = 40s tđợi – thời gian chờ đợi vào vị trí đổ đất, tđợi = 60s Tđào – thời gian máy đào xúc đầy ô tô - Tđào = mđào.TCK + t’ t’ – thời gian chờ ô tô lùi vào vị trí lấy đất, t’ = 20s mđào – số gầu xúc đầy ô tô, m = gầu TCK – thời gian chu kỳ làm việc máy đào(s) TCK = Σq N dao ∑q – tổng lượng đất đào ca: ∑q = 3,6.8.3600 = 103680 m3 Nđào - suất thực tế máy đào, Nđào = 751,88 (m3/ca) => TCK = = 137,89 s => Tđào = 6.137,89 + 20 = 827,34 s Ta có: 2L V + tđổ + tđợi = + 40 + 60 = 300s => (nô tô – 1).Tđào = (5 – 1).827,34 = 3309,36 s > 300s => điều kiện thỏa mãn Từ ta thống kê số lượng ôtô máy đào công trường Bảng: Bảng thống kê số lượng máy móc cho đợt Cường độ Đợt đào (m3/ngày) Số Máy đào ngày Cự ly thi (m) cơng Ơ tơ Máy ủi Máy đầm Làm Dự Làm Dự Làm Dự Làm Dự việc trữ việc trữ việc trữ việc trữ I 389.95 140 900 1 1 II 2686.82 90 900 20 III 2949.72 175 600 20 IV 518.57 55 600 1 1 3.6 Tính tốn bố trí thi công mặt đập Công tác mặt đập khâu chủ yếu thi công đập đất đầm nén Nội dung công tác mặt đập gồm phần việc sau: 1- Dọn xử lý nền, 2- Vận chuyển rải đất mặt đập, 3- Xử lý độ ẩm trước sau rải đất (nếu cần), 4- Đầm đất, 5- Sửa mái làm bảo vệ mái 3.6.1 Công tác dọn đập 1- Dọn cối, bóc tầng phủ theo thiết kế 2- Lấp hố thí nghiệm, lỗ khoan đất đắp đập 3- Làm công tác tiêu nước mặt nước ngầm chảy vào hố móng 4- Xử lý tiếp giáp tường tường tâm với theo thiết kế 3.6.2 Công tác mặt đập Cần dùng phương pháp thi công dây chuyền mặt đập cho cơng việc rải, san, đầm Diện tích đoạn cơng tác phải phải đủ kích thước để phát huy suất máy thi cơng Diện tích đoạn xác định cường độ thi công chiều dày rải đất a) Chọn cao trình điển hình: = 0,8 H năm thi cơng năm thứ Ta có cao trình đáy Zđ=605m 0,8 H =0,8 43,37=34,7 (m) => cao trình = 639,7 (m) chọn cao trình 640 (m) làm cao trình điển hình b) Tính tốn bố trí thi cơng mặt đập cao trình điển hình Xác định số đoạn cơng tác mặt đập: * Số đoạn công tác thi cơng mặt đập: m= F Frai (3-20) đó: m- số đoạn công tác mặt đập F- diện tích mặt đập giai đoạn thi cơng (m2) Zđh = 640 m đợt đắp số => F = 9045,32 m2 = 1,67 (T/m3) – Dung trọng tự nhiên vật liệu = 1,76 (T/m3) – Dung trọng thiết kế đập đất Frải-diện tích rải đất ca máy (m2) Frải= Qm h Qm = (3-21) n dao N dao K3 (3-22) Qm- cường độ thi công đưa đất lên đắp mặt đập (m3/ca) K3 = 1,04 hệ số tổn thất vận chuyển h- chiều dày lớp đất rải mặt đập (sau đầm chặt) → h= 0,7m Qm = → → Frải= m= → n dao N dao K3 Qm h F Frai = = 2891,85 (m3/h) == 4131,21 m2 = = 2,2 Chọn= (rải) * Cường độ khống chế: Qkc = Vdap n ⋅T đó: Qkc- cường độ khống chế đắp đập (m3/ca) Vđắp- khối lượng đắp yêu cầu giai đoạn thiết kế T- số ngày thi công giai đoạn (chú ý không kể ngày mưa) n – số ca làm việc ngày (3ca) Qkc = → Vdap n ⋅T = = 1944,48 (m3/h) * Cường độ đắp thực tế: Qtt = F ⋅ h tt rai tt Frai = → F mtt = = 3015,12 m2 tt Qtt = Frai ⋅h → → F mtt tt Frai = =3015,12.0,7= 2110,58 (m3/h) Điều kiện chọn xe máy hợp lý: Qkc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Thi công2 công trình thủy lợi, Đồ án Thi công2 công trình thủy lợi, CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH, 1 . TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐẮP ĐẬP CHO TỪNG GIAI ĐOẠN.,  Khối lượng đắp đập, 2 Cường độ đào cho từng đợt., 4 CHỌN MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐẮP ĐẬP CHO TỪNG GIAI ĐOẠN, Theo định mức xây dựng cơ bản 1776/BXD mục AB24000 đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải,bãi tập kết bằng máy đào. Ta có :, ĐM 2 : Định mức vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤ 2Km, 0,8 H =0,8. 43,37=34,7 (m) => tại cao trình = 639,7 (m) và chọn cao trình 640 (m) làm cao trình điển hình, b) Tính toán bố trí thi công trên mặt đập tại cao trình điển hình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay