Bài 2 tiết 3 liên xô và các nước đông âu Lịch sử 12

26 40 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:45

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991)LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991)LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) (Tiết 3)II. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991: 1. Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở LX 17.10.1973, các nước Ả Rập trong OPEC quyết định ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang các nước ủng hộ Israel chống lại Ai Cập và Syria (gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước Tây Âu). Sự kiện này đã khiến giá dầu thế giới tăng cao đột ngột và gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế 19731975 có quy mô toàn cầu. CHƯƠNG LIÊN CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) BÀI LIÊN CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) (Tiết 3) II Liên nước Đông Âu từ năm 70 đến năm 1991: Sự khủng hoảng chế độ XHCN LX - 17.10.1973, nước Ả Rập OPEC định ngừng xuất dầu mỏ sang nước ủng hộ Israel chống lại Ai Cập Syria (gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản nước Tây Âu) - Sự kiện khiến giá dầu giới tăng cao đột ngột gây khủng hoảng kinh tế 1973-1975 có quy mơ tồn cầu II Liên nước Đông Âu từ năm 70 đến năm 1991: Sự khủng hoảng chế độ XHCN LX - – 1985, Goócbachốp lên nắm quyền lãnh đạo đất nước tiến hành cải tổ: + Cải cách kinh tế triệt để + Cải cách hệ thống trị + Đổi tư tưởng Gcbachốp II Liên nước Đơng Âu từ năm 70 đến năm 1991: Sự khủng hoảng chế độ XHCN LX - – 1991, đảo nhằm lật đổ Gcbachốp thất bại II Liên nước Đông Âu từ năm 70 đến năm 1991: Sự khủng hoảng chế độ XHCN LX - – 1991, đảo nhằm lật đổ Gcbachốp thất bại - 21 – 12 – 1991, 11 nước cộng hòa Liên bang Viết kí hiệp định thành lập Cộng đồng quốc gia độc lập (SNG) Cờ SNG 11 10 II Liên nước Đông Âu từ năm 70 đến năm 1991: Sự khủng hoảng chế độ XHCN LX Ngày 25-12-1991, Goócbachốp từ chức Liên bang viết tan rã, sau 74 năm tồn II Liên nước Đông Âu từ năm 70 đến năm 1991: Sự khủng hoảng chế độ XHCN nước Đông Âu - Sau khủng hoảng lượng 1973, kinh tế nước Đông Âu rơi vào tình trạng trì trệ, suy thối Khủng hoảng bao trùm nước, ban lãnh đạo nước từ bỏ quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản, chấp nhận chế độ đa nguyên, tiến hành tổng tuyển tổng cử tự do, chấm dứt chế độ XHCN Bức tường Berlin Dấu tích Bức tường Berlin II Liên nước Đông Âu từ năm 70 đến năm 1991: Nguyên nhân tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa Liên nước Đông Âu - Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, ý chí với chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân khơng cải thiện Thêm vào thiếu dân chủ, thiếu cơng làm tăng bất mãn quần chúng II Liên nước Đông Âu từ năm 70 đến năm 1991: Nguyên nhân tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa Liên nước Đông Âu - Không bắt kịp bước phát triển khoa học – kĩ thuật tiên tiến, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng kinh tế xã hội - Khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm nhiều mặt làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng - Sự chống phá lực thù địch nước => Đây sụp đổ mơ hình CNXH chưa khoa học, chưa nhân văn … III- LIÊN BANG NGA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ LB NGA DT: 17,07 triệu km2 (thứ TG) DS: 142.893.540 người (2006 - thứ TG) TĐ: Mat-xcơ-va GDP: 979 tỉ usd (2006 – thứ 11 TG) GDP/ng: 6856 usd (2006 – thứ 56 TG) III- LIÊN BANG NGA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 Liên bang Nga “quốc gia kế tục Liên Xô”- Kế thừa địa vị pháp lý LX QHQT * Thập niên 90 : thời kỳ cầm quyền Tổng thống B.Enxin (1991–1999 ) III- LIÊN BANG NGA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 Liên bang Nga “quốc gia kế tục Liên Xô”- Kế thừa địa vị pháp lý LX QHQT * Thập niên 90 : thời kỳ cầm quyền Tổng thống B.Enxin (1991–1999 ) - Kinh tế : 1990-1995 tăng trưởng bình quân hàng năm GDP số âm ( năm 1995 : -4,1% ) Từ 1996 bắt đầu hồi phục, 1997 tăng 0,5% năm 2000 9% III- LIÊN BANG NGA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 Liên bang Nga “quốc gia kế tục Liên Xô”- Kế thừa địa vị pháp lý LX QHQT * Thập niên 90 : thời kỳ cầm quyền Tổng thống B.Enxin (1991–1999) - Chính trị: 12.1993 Hiến pháp ban hành quy định theo thể chế Tổng thống Liên bang - Đối nội không ổn định tranh chấp Đảng phái xung đột sắc tộc: đòi ly khai Trécnia - Đối ngoại : mặt thân phương Tây, mặt khác khôi phục phát triển mối quan hệ với nước châu Á (Trung Quốc , Ấn Độ, ASEAN ) III- LIÊN BANG NGA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 Liên bang Nga “quốc gia kế tục Liên Xô”- Kế thừa địa vị pháp lý LX QHQT * Từ 2000, V.Putin làm Tổng thống, tình hình nước Nga có nhiều biến chuyển khả quan : III- LIÊN BANG NGA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 Liên bang Nga “quốc gia kế tục Liên Xô”- Kế thừa địa vị pháp lý LX QHQT * Từ 2000, V.Putin làm Tổng thống, tình hình nước Nga có nhiều biến chuyển khả quan : - Kinh tế dần hồi phục phát triển, tốc độ tăng trưởng GDP 9% - Chính trị xã hội ổn định - Vị quốc tế nâng cao - Nước Nga phải đương đầu với nhiều thách thức: nạn khủng bố, ly khai, việc khôi phục giữ vững vị cường quốc Âu – Á ... chức Liên bang Xơ viết tan rã, sau 74 năm tồn II Liên Xô nước Đông Âu từ năm 70 đến năm 1991: Sự khủng hoảng chế độ XHCN nước Đông Âu - Sau khủng hoảng lượng 19 73, kinh tế nước Đông Âu rơi vào... thiện Thêm vào thiếu dân chủ, thiếu công làm tăng bất mãn quần chúng II Liên Xô nước Đông Âu từ năm 70 đến năm 1991: Nguyên nhân tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô nước Đông Âu - Không bắt... 20 00 GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ LB NGA DT: 17,07 triệu km2 (thứ TG) DS: 1 42. 8 93. 540 người (20 06 - thứ TG) TĐ: Mat-xcơ-va GDP: 979 tỉ usd (20 06 – thứ 11 TG) GDP/ng: 6856 usd (20 06 – thứ 56 TG) III-
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 tiết 3 liên xô và các nước đông âu Lịch sử 12, Bài 2 tiết 3 liên xô và các nước đông âu Lịch sử 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay