Ôn tập toán lớp 1, hệ thống kiến thức toán lớp 1

5 37 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:43

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ƠN TẬP TỐN LỚP Bài : Số ? 88 - < 56 – 12 = 73 – 70 > – 56 = 41 Bài : a, Một tuần lễ có ngày ? b, Viết tên ngày tuần lễ thứ hai c, Viết tên ngày em không đến trường ? Bài : Hôm ngày 15 ngày thứ tư Ngày mai ngày .và ngày thứ Ngày ngày ngày thứ Hôm qua ngày ngày thứ Bài : Em ngủ lúc tối Khi kim ngắn vào số ., kim dài vào số Bài : Gà mẹ ấp 28 trứng Đã nở 1chục trứng Hỏi lại trứng chưa nở ? Bài giải Bài : Giải tốn theo tóm tắt sau: Tóm tắt Mai có : 37 viên bi Hùng có : chục viên bi Mai Hùng : viên bi ? Bài giải Bài : Có tam giác Bài 11: Nhà Nga ni 64 gà vịt, có chục gà Hỏi nhà Nga nuôi vịt? Bài 12: Có 70 bạn tham quan Có 40 bạn lên xe tơ thứ Hỏi có bạn chưa lên xe? Bài 13: Tủ sách An có 70 truyện Nay An mua thêm 10 truyện tranh báo nhi đồng Hỏi tủ sách An có tất truyện báo? Bài 14: Nam có 13 bóng bay màu xanh, bóng bay màu đỏ 21 bóng bay màu trắng Hỏi Nam có tất bóng bay? Bài 15: Cho số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Hãy tìm cặp hai số cho cộng hai số có kết 90 Bài 16: Cho số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Hãy tìm cặp hai số cho cộng hai số có kết 80 Bài 17: Cho số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Hãy tìm cặp hai số cho lấy số lớn trừ số bé có kết 50 Bài 18: Cho số: 7, 11, 18 viết phép tính Bài 19: Cho 3số 15, 39, 24 viết phép tính Bài 20: Viết số thích hợp vào trống: 5 + 12 - 31 + 13 - 28 +7 + 10 Bài 21: An có 18 bút loại thước kẻ Riêng thước kẻ bút mực cái, lại bút chì Hỏi An có bút chì? Bài 22: Sân trường có 38 loại, số cảnh trồng chậu 28 cây, lại trồng sân Hỏi có trồng tren sân trường? Bài 23: Tủ đựng sách thơ viện có 18 ngăn, ngăn đựng báo loại Hỏi lại ngăn dùng để đựng sách? Bài 24: , = 36 + 12 - 37 … 42 - 21 - 10 45 + 13 - 48 … 18 - 12 + 10 54 + 12 - 66 … 59 - 30 - 20 45 + 43 - 78 … 28 - 12 - 10 33 + 22 - 55 … 55 - 20 - 25 30 + 38 - 55 … 78 - 72 + 10 60 + 18 - 77 … 58 - 37 - 20 Bài 25: Quả mướp dài 45 cm, An cắt 25 cm để nấu bữa sáng, chỗ lại để nấu bữa chiều Hỏi phần lại mướp dài xăng ti mét? Bài 26 : Nhà bác Tư có 10 vịt , bác Tư bán vịt làm thịt đơi để ăn Hỏi bác Tư lại vịt? Bài 27: Số 37 gồm chục đơn vị Số 88 gồm … chục … đơn vị Số 94 gồm … chục … đơn vị Số 19 gồm … chục … đơn vị Số 60 gồm … chục … đơn vị Số 26 gồm … chục … đơn vị Bài 28: Bài 29: Số liền trước Số biết Số liền sau ………… 10 ………… ………… 29 ………… ………… 73 ………… ………… 99 ………… Số nhỏ có hai chữ số là…… Số lớn có hai chữ số là…… Lấy số lớn có hai chữ số trừ số nhỏ có hai chữ số kết là: ……… Số 100 có chữ số chữ số nào? 100 = … Chục Bài 30: Nam ăn trưa vào lúc 11 Lúc kim vào số ., kim phút vào số ... bé có kết 50 Bài 18 : Cho số: 7, 11 , 18 viết phép tính Bài 19 : Cho 3số 15 , 39, 24 viết phép tính Bài 20: Viết số thích hợp vào trống: 5 + 12 - 31 + 13 - 28 +7 + 10 Bài 21: An có 18 bút loại thước... có 18 ngăn, ngăn đựng báo loại Hỏi lại ngăn dùng để đựng sách? Bài 24: , = 36 + 12 - 37 … 42 - 21 - 10 45 + 13 - 48 … 18 - 12 + 10 54 + 12 - 66 … 59 - 30 - 20 45 + 43 - 78 … 28 - 12 - 10 ... Bài 11 : Nhà Nga ni 64 gà vịt, có chục gà Hỏi nhà Nga nuôi vịt? Bài 12 : Có 70 bạn tham quan Có 40 bạn lên xe tơ thứ Hỏi có bạn chưa lên xe? Bài 13 : Tủ sách An có 70 truyện Nay An mua thêm 10 truyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập toán lớp 1, hệ thống kiến thức toán lớp 1 , Ôn tập toán lớp 1, hệ thống kiến thức toán lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay