Bài kiểm tra định kỳ HK1 môn toán lớp 1

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:42

1 Gia sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HK1 MƠN: TỐN – LỚP THỜI GIAN: 40 phút Năm học 2016 – 2017 A/ Phần trắc nghiệm khách quan (5điểm) Em khoanh tròn vào chữ đặt trước kết đúng: Câu Số bé số: 1, 0, 7, 6, là: A B C D Câu Số lớn số: 6, , 7, là: A B C.7 D 10 Câu Kết phép tính : 10 – + = A B C D Câu + 4… + Điền dấu vào chỗ chấm: A > B < C = Câu Số điền vào ô trống phép tính = + … A B C D Câu Số cần điền tiếp vào dãy số 1, 3, 5, …., là: A B C D Câu Có: chanh A B C D Ăn: chanh Còn lại : …quả chanh? Câu Trong hình có hình vng? A C B D.7 II Phần tự luận (5 điểm) Bài 1: (1,5 điểm) Tính: + + + + + Bài 2: (1 điểm) Tính: + + 1= … + + 1= … 10 – + =… Bài 3: (1 điểm) + ….5 > < = ? + 2….1 + 2 + 2… + 1….1 + + ….4 + + 0… + Bài 4: (1 điểm) Viết phép tính thích hợpvào trống: Bài 5: (0,5 điểm) Hình bên có: - hình tam giác - hình vng Mạch kiến thức, kĩ Số tự nhiên, phép cộng, phép Số câu số điểm Mức Mức Mức TNKQ TL TNKQ TL TNKQ Số câu Câu số 1,2 3,4,5,6 Tổng TL TNKQ TL 7 1,2,3,4,5, 1,2 trừ phạm vi 10 Làm quen với giải tốn có lời văn 6,7 Số điểm Số câu 1 Câu số Số điểm 0,5 1,5 2,0 1,5 0,5 3,5 3,0 8,9 0,5 1,0 1,0 1,0 Yếu tố hình học Số câu 1 1 Câu số 10 10 Số điểm 0,5 0,5 1,0 Tổng Số câu Số điểm 2 10 1,5 1,5 2,5 1,5 1,0 2,0 5,0 Ma trận đề kiểm tra mơn Tốn cuối học học kì I lớp 5,0 ... luận (5 điểm) Bài 1: (1, 5 điểm) Tính: + + + + + Bài 2: (1 điểm) Tính: + + 1= … + + 1= … 10 – + =… Bài 3: (1 điểm) + ….5 > < = ? + 2… .1 + 2 + 2… + 1 .1 + + ….4 + + 0… + Bài 4: (1 điểm) Viết phép... 1, 0 Yếu tố hình học Số câu 1 1 Câu số 10 10 Số điểm 0,5 0,5 1, 0 Tổng Số câu Số điểm 2 10 1, 5 1, 5 2,5 1, 5 1, 0 2,0 5,0 Ma trận đề kiểm tra môn Tốn cuối học học kì I lớp 5,0 ... câu Câu số 1, 2 3,4,5,6 Tổng TL TNKQ TL 7 1, 2,3,4,5, 1, 2 trừ phạm vi 10 Làm quen với giải tốn có lời văn 6,7 Số điểm Số câu 1 Câu số Số điểm 0,5 1, 5 2,0 1, 5 0,5 3,5 3,0 8,9 0,5 1, 0 1, 0 1, 0 Yếu tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài kiểm tra định kỳ HK1 môn toán lớp 1 , Bài kiểm tra định kỳ HK1 môn toán lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay