Tài liệu toán lớp 2

7 29 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:37

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn TÀI LIỆU TOÁN LỚP ĐỀ : Bài 1: (2 điểm) - Với chữ số 4, 0, Viết tất số có chữ số - Viết tất số có chữ số mà chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị Bài 2: a) Điền dấu + ; - vào ô vuông (2 điểm) 90  80  30  40  20 = 100 16  24  20 = 20 b) Tính nhanh 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 27 + 45 – 27 – 45 Bài 3: ( điểm) Tìm số biết số cộng với 28 cộng với 17 kết 82 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 4: (2 điểm) Điền số thích hợp vào  cho tổng số ô liền = 49 25 Bài 5: Hình bên có (1 điểm)  hình tam giác  hình tứ giác ĐỀ : Bài 1: (4đ) a) Viết số có chữ số mà chữ số hàng đơn vị 4: b) Tính tổng số lớn số bé số vừa viết: c) Viết tiếp số vào dãy: 19, 16, 13, ., , Bài 2: ( 4đ) a) Số bé có chữ số khác là: b) Điền số thích hợp vào trống: Gia Sư Tài Năng Việt 6+ + https://giasudaykem.com.vn = 25 80 - = 56- = 92 Bài 3: (3đ) a Em học lúc tối.Lúc ngày b.Một tháng có ngày chủ nhật 17 Vậy ngày chủ nhật tháng ngày Bài 4:(3đ): An Bình chia 18 nhãn vở.An lấy số nhãn nhiều Bình số nhãn An nhỏ 11 Vậy An lấy nhãn Bình lấy nhãn Bài 5: (4đ): Lan Hà câu cá.Lan câu số cá số liền sau số bé có1 chữ số Tổng số cá hai bạn số lớn có chữ số Hỏi bạn câu cá? Bài : (2đ) Kẻ thêm đoạn thẳng để hình vẽ có thêm hình tam giác ĐỀ : Bài : Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 1, Viết tất số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số là: 2, Viết số có hai chữ số khác cho tổng hai chữ số : 3, Tìm số có tích 12 số bé số lớn : Hai số : Bài : 1, Điền số thích hợp vào trống : 11 14 18 44 2, Tìm x biết : 38 < x + 31 - < 44 x = 3, Điền số thích hợp vào trống : 2- = 17 ; 32 - < 52 - 38 Bài : 1, Đôi thỏ nhà Thu đẻ Vậy chuồng thỏ nhà Thu có đơi tai thỏ, chân thỏ 2, Mai có tá bút chì, Mai có Lan Nga có nhiều Mai Lan Hỏi ba bạn có bút chì ? Tóm tắt Bài giải Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài : Hình vẽ bên có : B C hình tam giác E A hình tứ giác Tên hình tứ giác : ĐỀ : Bài 1: ( 5Đ) a, Viết tiếp số vào dãy số sau: 3, 6, 9, 12 , , , 40, 36, 32, 28 , , , b, Điền số vào ô trống để cộng với liền có kết 30 D G Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 12 Bài2: ( 4đ) a, Viết 10 số lẻ liên tiếp lớn 19 nhỏ 100 b, Tính hiệu số cuối số đầu số vừa viết: Bài 3: ( 4đ) a, Khoanh tròn vào chữ ( a, b, c) trước câu trả lời * 13 Cña 21 gà là: * Của 45 hoa là: a, gà a, hoa b, gà b, hoa c, gà c, hoa d, gà d, hoa b, Thứ sáu tuần ngày 20 vậy: - Thứ sáu tuần trước ngày: - Thứ sáu tuần sau ngày: Bài 4: (4đ) a Hà có 40 viên bi gồm hai màu xanh đỏ Hà cho Tú 14 viên bi xanh Hà 12 viên bi xanh Hỏi Hà có viên bi đỏ? Tóm tắt: Bài giải Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 5: ( 3đ) Hình d-ới có: .đoạn thẳng hình tam giác hình tứ giác ... vào dãy số sau: 3, 6, 9, 12 , , , 40, 36, 32, 28 , , , b, Điền số vào ô trống để cộng với liền có kết 30 D G Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 12 Bài2: ( 4đ) a, Viết 10 số lẻ... tích 12 số bé số lớn : Hai số : Bài : 1, Điền số thích hợp vào trống : 11 14 18 44 2, Tìm x biết : 38 < x + 31 - < 44 x = 3, Điền số thích hợp vào trống : 2- = 17 ; 32 - < 52 -... 19, 16, 13, ., , Bài 2: ( 4đ) a) Số bé có chữ số khác là: b) Điền số thích hợp vào trống: Gia Sư Tài Năng Việt 6+ + https://giasudaykem.com.vn = 25 80 - = 56- = 92 Bài 3: (3đ) a Em học lúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu toán lớp 2 , Tài liệu toán lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay