Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 2 có đáp án

10 26 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:37

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề THI HỌC SINH GIỎI MƠN TỐN LỚP ĐỀ SỐ Bài 1: ( điểm ) a) Viết tất chữ số hai chữ số mà tổng hai chữ số số số nhỏ hai chữ số b) Tính tổng số lập Bài : ( điểm ) Tìm x a) X x x X = b) X : x X = Tính nhanh a) 10 - + - + - + -3 + - b) + + + + + 10 + + + + + Bài : ( điểm ) Năm kỉ niệm ngày quốc tế lao động 1- vào thứ Năm kỉ niệm ngày thành lập đội 15-5 vào thứ …… Năm kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19-5 vào thứ …… Hoa, Mai, Huệ gấp thuyền tất 60 chiế Số thuyền Hoa số thuyền Huệ Số thuyền Hoa Mai cộng lại 37 Hỏi bạn gấp thuyền ? Tóm tắt Bài giải Bài : ( điểm ) Hình vẽ bên : a) …… hình tam giác b) …… hình tứ giác Bài : ( điểm ) Hiệu lớn hai số hai chữ số khác ? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ BÀI 1: a/ Viết số hai chữ số mà chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị 4: b/ Tìm hai số biết tổng chúng hiệu tích chúng BÀI 2: a/ Viết biểu thức sau thành tích hai thừa số; x + x = x + = b/Điền số thích hợp vào trống: : + 32 = 32 27 x +14 =41 35 : - 17 = 18 x 12 + 43 = 43 BÀI 3: a/ Tìm x x x = 12 + 18 x +x +x -12 =15 Viết số x bé 45< X - < 58 X BÀI 4: An số , An viết hết vở, lại chưa viết Hỏi An vở? Tóm tắt Bài giải b/ Tùng số kẹo , Tùng cho anh số kẹo hai anh em Vậy Tùng anh kẹo, BÀI 5:   a/Gạch gạch  vào số hình tròn hình vẽ , gạch gạch vào số hình tròn lại b/ Hình vẽ bên có; Hình tam giác Hình tứ giác O OOOO OOOOO  Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn .Hình vng ĐỀ SỐ Bài 1: (4 điểm) a/ Viết số từ 31 đến 40 theo thứ tự giảm dần: b/ Trong số vừa viết được, hiệu số lớn số bé là: c/ Viết hiệu dạng tích thừa số: Bài 2: (7 điểm) - 1/ Số? x < 12  >2 41 <  + 16 < 44 12 : 2x9< x9  - 32 = 16 + 20 – 19 9>:2>7 2/ Tính nhanh: 5x5x2= 26 + 17 + 23 - 24 = Bài 3: (6 điểm) 1/ Thứ hai tuần ngày mùng Hỏi thứ tư tuần sau ngày nào? Vì sao? 2/ Ba năm trước Tân lên tuổi Hỏi sau năm Tân tuổi Bài 4: (3 điểm) Vẽ hình minh hoạ: trồng thành: hàng, hàng hàng hàng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 40 phút Bài (4 điểm) a) Tìm số lớn điền vào chỗ chấm: 90 > 91 - > 85 148 < < 155 b) Các số chữ số mà tổng chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị là: Bài (4điểm): a) Điền số: - 28 = 15 - 18: = 12 : :4=2x3 < 15 : 2 41 <  + 16 < 44 12 : 2x9< x9  - 32 = 16 + 20 – 19 9> :2> 7 2/ Tính nhanh: 5x5x2= 26 + 17 + 23 - 24 = Bài 3:... liên tiếp 72 38 15 38 12 12 Bài (3đ) Ngày tháng năm 20 01 thứ ba Hỏi : Ngày 11 tháng năm 20 01 thứ …………………………… Trong tháng có ………… chủ nhật ? ( Biết tháng có 28 ngày ) Bài : (5đ) Nam Bắc có số nhãn... 1; 0; a- Viết số có ba chữ số có giá trị lớn - số là: b- Viết số có ba chữ số có giá trị nhỏ - số là: 2- Điền số : x 12 : x 14 + 30 Bài 3: ( điểm ) 1- Thứ ba tuần ngày 10 tháng - Thứ ba tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 2 có đáp án , Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 2 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay