Đề kiểm tra toán lớp 2 học kỳ 2

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:36

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề kiểm tra toán lớp học kỳ Họ Tên:……………………………………Lớp ……………………… Điểm Lời phê thầy, giáo Chữ kí người chấm 1,……………………… 2,……………………… Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án Câu 1: (1 điểm) Trong số sau: 345, 235, 354, 253 Số lớn A 354 B 253 C 345 D 235 Câu 2: (1 điểm) Dãy tính x – có kết là: A 22 B 20 C.12 D.1 Câu 3: (1 điểm) Thứ năm tuần ngày 10 tháng Hỏi thứ năm tuần sau ngày tháng 5? A B 17 C Câu 4: (0.5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: A hình tam giác hình tứ giác B hình tam giác hình tứ giác C hình tam giác hình tứ giác Câu 5: (0.5 điểm) Tìm X X : = 10 A X = B X = C X = 20 II Phần tự luận (6 điểm) Câu 1: Đặt tính tính (2 điểm) 342 + 254 789 - 436 68 + 17 92 - 46 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 2: Tính (1 điểm) x - 12 = 36 : + 81 = Câu 3: (1 điểm) Mỗi bạn cắt Hỏi bạn cắt tất sao? Bài giải Câu 4: (1 điểm) Cho hình tứ giác ABCD hình vẽ: 3cm A B 2cm 4cm D 6cm C Tính chu vi hình tứ giác ABCD Bài giải Câu 5: (1 điểm) Điền số thiếu vào chỗ chấm a) 211, 212, , , , 216 b) 420, 430, , , , 470 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM Phần I - Trắc nghiệm Câu 1: điểm Đáp án: A Câu 2: điểm Đáp án: D Câu 3: điểm Đáp án: B Câu 4: 0,5 điểm Đáp án: C Câu 5: 0,5 điểm Đáp án: C Phần II - Tự luận Câu 1: điểm Mỗi phép tính 0,5 điểm Câu 2: điểm Mỗi phép tính 0,5 điểm Câu 3: điểm - Lời giải 0,5 điểm - Phương pháp tính đáp số 0,5 điểm Câu 4: điểm - Lời giải 0,5 điểm - Phương pháp tính đáp số 0,5 điểm Câu 5: điểm Làm phần 0,5 điểm ... vào chỗ chấm a) 21 1, 21 2, , , , 21 6 b) 420 , 430, , , , 470 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM Phần I - Trắc nghiệm Câu 1: điểm Đáp án: A Câu 2: điểm Đáp án:... https://giasudaykem.com.vn Câu 2: Tính (1 điểm) x - 12 = 36 : + 81 = Câu 3: (1 điểm) Mỗi bạn cắt Hỏi bạn cắt tất sao? Bài giải Câu 4: (1 điểm) Cho hình tứ giác ABCD hình vẽ: 3cm A B 2cm 4cm D 6cm C Tính... điểm Đáp án: C Câu 5: 0,5 điểm Đáp án: C Phần II - Tự luận Câu 1: điểm Mỗi phép tính 0,5 điểm Câu 2: điểm Mỗi phép tính 0,5 điểm Câu 3: điểm - Lời giải 0,5 điểm - Phương pháp tính đáp số 0,5 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra toán lớp 2 học kỳ 2 , Đề kiểm tra toán lớp 2 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay