Đề kiểm tra học kỳ 2 toán lớp 2

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:36

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề kiểm tra học kỳ toán lớp Đề : Bài 1: (4,5 điểm) a) Viết tất số có hai chữ số mà tổng chữ số 16 chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị (có giải thích) Cho chữ số 0, 5, - Hãy viết tất số có hai chữ số từ chữ số - Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn Bài 2: (5,5 điểm) a) Điền chữ số thích hợp vào trống để phép tính 2 +  +  b) Tìm x:  - - - 5  4 4 x – 17 = 18 + 25 8    x:5=2x4+7 Bài 3: (6điểm) a) Mai có 28 bơng hoa Mai cho Hòa bơng hoa Hòa lại cho Hồng bơng Lúc ba bạn có số bơng hoa Hỏi lúc đầu Hòa Hồng bạn có bơng hoa? b) Ngày sinh nhật Hùng 20 tháng ngày Chủ nhật Hãy điền tiếp vào vào chỗ chấm ngày tháng - Chủ nhật tuần đầu tháng ngày nào? - Chủ nhật cuối tháng ngày nào? Bài 4: (4 điểm) a) Tính nhanh: b)Hình bên có : 10 – + – + – + – + -1 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - hình tam giác - hình tứ giác Đề : Bài1:(2điểm) Cho chữ số , 2, a, Hãy lập số có hai chữ số khác từ ba chữ số trên.(1điểm) b,Tính tổng số lớn có hàng chục 1,2,3 vừa tìm Bài 2(2điểm) a, Viết tiếp số thích hợp vào dãy số sau 1,2,3,5,8, , , , , b, Tìm hiệu lớn hai số có hai chữ số Bài 3:(4điểm) a, Năm An tuổi.Sau năm tuổi mẹ gấp lần tuổi An Hỏi mẹ năm tuổi? b, Có 28 kẹo chia cho em bé Mỗi em số kẹo Hỏi: a, Có em chia kẹo? b, Mỗi em kẹo? Bài 4:(2điểm) Hình vẽ bên có : 1, hình tam giác 2, .Hình tứ giác Đề 3: Bài (4 điểm) a) Tìm số lớn điền vào chỗ chấm: Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 90 > 91 - > 85 148 < < 155 b) Các số có chữ số mà tổng chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị (4điểm): Bài a) Điền số: - 28 = 15 - :4=2x3 18: < 15 : = 12 : ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ 2 toán lớp 2 , Đề kiểm tra học kỳ 2 toán lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay