Các dạng toán lớp 2

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:36

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Các dạng toán lớp Số hạng Tổng: - Lấy ví dụ phép cộng số 25+ 20 = 45 Các số cộng với số hạng Kết tổng Như ví dụ 25 20 số hạng, 45 tổng - Yêu cầu tự nghĩ ví dụ tương tự nhận xét đâu số hạng, đâu tổng Đề-xi-mét: - Đề-xi-mét viết tắt dm - 1dm = 10cm - Lấy thước cho 1dm từ đâu đến đâu (từ đến 10cm) Số bị trừ Số trừ Hiệu: - Lấy ví dụ phép trừ 45-25=20 Số bị trừ số đầu tiên, số trừ số sau dấu trừ Kết hiệu Như ví dụ 45 số bị trừ, 25 là số trừ, 20 hiệu - Yêu cầu tự nghĩ ví dụ tương tự nhận xét đâu số bị trừ, đâu số trừ, đâu hiệu Phép cộng có nhớ phạm vi 100: - Dạy đặt tính theo hàng dọc, cộng hàng đơn vị trước, hàng chục sau Ví dụ: 19+5=24 lấy 9+5 14, viết 4, nhớ (1 chục nên cộng chục với chục hàng chục, kết chục) Viết xuống 24 - Nếu chưa hiểu, lấy minh họa hẳn hoi cách lấy 19 đồ đó, thêm đồ cho đếm tổng 24 Sau giải thích ngun tắc cộng cho làm máy móc khoảng chục phép tính tương tự cho thuộc, dần nhớ nguyên tắc Hình chữ nhật, hình tứ giác: - Vẽ cho xem ví dụ hình chữ nhật Hình tứ giác (gồm hình tứ giác, hình thang, hình bình hành) Dạy hình chữ nhật hình tứ giác Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Hình tứ giác hình gồm đoạn thẳng đỉnh (4 điểm đỉnh) - Hình chữ nhật hình tứ giác có góc vng - Hình vng hình chữ nhật có cạnh - Cắt hình cho ghép, đếm phân biệt hình: tùy sáng tạo bố mẹ Có thể ghép hình vng thành hình chữ nhật, ghép hình chữ nhật hình tam giác thành hình tứ giác (hình thang), Bài toán nhiều hơn: - Dạy khái niệm nhiều Có thể lấy ví dụ trực quan với đồ chơi đồ ăn - Lấy ví dụ để tự tính, kiểu mẹ có kẹo, có “nhiều hơn” mẹ chiếc, có chiếc? - Cho làm số toán SGK trang 24 để biết tóm tắt làm giải - Nhiều nói tăng thêm, cộng thêm Bài tốn hơn: - Dạy khái niệm Có thể lấy ví dụ trực quan ln với đồ chơi đồ ăn - Lấy ví dụ để tự tính, kiểu có kẹo, mẹ có “ít hơn” chiếc, mẹ có chiếc? - Cho làm số tốn SGK trang 30 để biết tóm tắt làm giải Ki-lô-gam: - Ki-lô-gam đơn vị đo khối lượng, viết tắt kg - Đo khối lượng cân Có nhiều loại cân cân đĩa chợ, cân đĩa SGK trang 32 (dùng cân), cân điện tử Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Lấy ví dụ cân nặng con, người gia đình - Nếu dùng cân đĩa người ta thăng để đọc cân nặng vật cần đo đĩa đặt vật cần đo, đĩa đặt cân Sau dựa vào khối lượng cân cộng khối lượng cân lại để khối lượng vật cần cân - Cho làm số phép tính cộng, trừ có đơn vị kg Phép cộng có tổng 100: - Lấy ví dụ số phép tính có tổng 100 cho tính theo hàng dọc Ví dụ: 99+1, 82+18, 73+27 - Dạy 82+18 lấy hàng đơn vị cộng với (8+2=10, viết nhớ 1), hàng chục cộng với (8+1=9, cộng với nhớ 9+1=10, viết xuống 10 có kết 100 - Nếu chưa nắm vững, cho làm cộng thêm nhiều ví dụ để thuộc nguyên tắc 10 Lít: - Lít đơn vị đo dung tích, thường dùng cho chất lỏng (nước, sữa, ) viết tắt l - Lấy bình có vạch đo xem ví dụ lít - Cho làm số phép tính cộng, trừ có đơn vị l 11 Tìm số hạng tổng: - Đưa ví dụ: + = 10, cộng 10, trả lời Sau liên hệ 6=10-4 - Dạy ngun tắc tính: muốn tìm số hạng, ta lấy tổng trừ số hạng - Dạy số hạng cần tìm, người ta ký hiệu x Với toán trên, viết là: x+4=10 x=10-4=6 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Cho làm nhiều ví dụ minh họa 12 Phép trừ có nhớ: - Dạy viết phép trừ theo hàng dọc, trừ từ hàng đơn vị đến hàng chục Ví dụ: 24-9=15 lấy 4-9, không trừ nên phải vay chục từ hàng chục sang thành 14-9=5, viết nhớ vay; lấy 2-0-1 1, kết 15 - Lấy dẫn chứng cụ thể vật thể để công nhận kết - Nếu chưa hiểu, cho làm nhiều ví dụ cụ thể 13 Tìm số bị trừ: - Lấy ví dụ -4=6, tức trừ 6, tính 10 Sau liên hệ 10=4+6 - Dạy ngun tắc tính: muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ - Với toán trên, viết dạng x-4=6 x=4+6=10 - Cho làm nhiều ví dụ minh họa 14 Tìm số trừ - Lấy ví dụ 10- =6, tức 10 trừ 6, tính Sau liên hệ 4=10-6 - Dạy nguyên tắc tính: muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ hiệu - Với toán trên, viết dạng 10-x=6 x=10-6=4 15 Đường thẳng: - Yêu cầu vẽ đoạn thẳng AB Dạy đoạn thẳng kéo dài phía thành đường thẳng AB Nếu đường thẳng AB có thêm điểm C ta có điểm thẳng hàng - Như tất điểm đường thẳng thẳng hàng - Cho làm ví dụ để tìm điểm thẳng hàng, điểm thẳng hàng (tham khảo SGK trang 73) Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 16 Ngày, giờ, thực hành xem đồng hồ Ngày tháng, thực hành xem lịch: - ngày có 24 giờ, phân thành sáng, trưa, chiều, tối, đêm Sáng từ sáng đến 10 sáng Trưa gồm 11 trưa, 12 trưa Chiều từ chiều (13 giờ) đến chiều (18 giờ) Tối từ tối(19h) đến tối (21h) Đêm từ 10 đêm (22h) đến 12 đêm (24h) Dạy từ chiều trở có cách đọc chênh 12 đơn vị - Bảo đọc thời gian biểu theo - Quy đổi 24 tiếng theo chiều, tối, đêm - Quay kim đồng hồ để (có đồng hồ thực hành toán 2) - Dạy số ngày tháng theo đếm mu bàn tay Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 có 31 ngày, tháng lại trừ tháng có 30 ngày, riêng tháng có năm có 28 ngày, năm lần có 29 ngày - Cho xem tờ lịch tháng Bảo tìm ngày 22 tháng thứ Đếm xem tháng có ngày chủ nhật, ngày thứ 4, Khoảng cách chủ nhật, thứ 2, thứ ngày Tuần này, thứ ngày chẳng hạn, thứ tuần sau ngày bao nhiêu? ... (22 h) đến 12 đêm (24 h) Dạy từ chiều trở có cách đọc chênh 12 đơn vị - Bảo đọc thời gian biểu theo - Quy đổi 24 tiếng theo chiều, tối, đêm - Quay kim đồng hồ để (có đồng hồ thực hành toán 2) - Dạy... có 24 giờ, phân thành sáng, trưa, chiều, tối, đêm Sáng từ sáng đến 10 sáng Trưa gồm 11 trưa, 12 trưa Chiều từ chiều (13 giờ) đến chiều (18 giờ) Tối từ tối(19h) đến tối (21 h) Đêm từ 10 đêm (22 h)... tay Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 có 31 ngày, tháng lại trừ tháng có 30 ngày, riêng tháng có năm có 28 ngày, năm lần có 29 ngày - Cho xem tờ lịch tháng Bảo tìm ngày 22 tháng thứ Đếm xem tháng có
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng toán lớp 2 , Các dạng toán lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay