Bộ đề thi học kì 2 môn toán lớp 2

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:36

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BỘ ĐỀ THI HỌC MƠN TỐN LỚP ĐỀ SỐ Bài 1: Cho số 3, 6, 9, dấu phép tính (+ ; -) lập phép tính đúng? Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ……… + = 10 - … = + …… + … = - … … = Bài 3: An cho Huy ba bi Lúc hai bạn có bi Hỏi trước An cho Huy: a) Mỗi bạn có bi? B) An Huy bi? Bài 4: Trong hình bên có: a) Mấy hình tam giác? b) Mấy đoạn thẳng? -Đề Bài 1: Tìm số, biết lấy số trừ trừ tiếp kết Bài 2: Tuấn có bóng vừa bóng xanh vừa bóng đỏ Số bóng đỏ nhiều số bóng xanh Hỏi Tuấn có bóng xanh? Mấy bóng đỏ? Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 10 + < …… < 17 + … < 10 - …… Bài 4: Tính nhanh: a) 10 – + – + – + – + – b) + + + + + 10 + + + + + -Đề Bài 1: Viết tất số có hai chữ số mà tổng hai chữ số số nhỏ có hai chữ số Bài 2: Viết đủ số hạng tổng sau tính kết tổng đó: + + + …… + 14 + 16 + 18 39 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 3: Hoa, Hồng, Huệ gấp thuyền thảy 27 Số thuyền Hoa Hồng cộng lại 17 Số thuyền Hồng Huệ cộng lại 19 Hỏi người gấp thuyền? Bài 4: a) 10 que diêm xếp hình bên tạo thành vng? b) Em xếp lại vị trí hai diêm để hình vng? -Đề Bài 1: Từ ba chữ số 1; 3; em viết tất số có hai chữ số khác mà số lớn 30 Bài 2: Điền số thích hợp vào dấu * *2 2* 70 82 *8 + + + + + 1* *5 ** *4 7* 43 24 4* *9 81 Bài 3: Mai có 28 bơng hoa, Mai cho Hồ bơng hoa, Hồ lại cho Hồng hoa Lúc ba bạn có số bơng hoa Hỏi lúc đầu Hồ Hồng bạn có bơng? Bài 4: Thỏ Thỏ, Gấu Nai tới chỗ có hoa Ba bạn ba đường khác Hỏi bạn Gấu phải quãng đường dài nhất? Nai -Đề Bài 1: Nối phép tính với kết đúng: 135 + 17 253 + – 10 851 152 40 Gia sư Tài Năng Việt 105 + 18 + 16 https://giasudaykem.com.vn 246 812 + 39 139 170 – + 18 182 Bài 2: Bạn Mai có tá bút chì Mai có Hùng Bình có số bút chì nhiều Mai lại Hùng Hỏi ba bạn có tất bút chì? Bài 3: Có cách xếp ba bạn: Huy, Hiếu, Hưng vào bàn cho bạn Hưng lúc ngồi đầu bàn? Bài 4: Biết thỏ nặng vịt Mỗi vịt cân nặng 2kg Hỏi hai vịt nặng thỏ kg? ... -Đề Bài 1: Từ ba chữ số 1; 3; em viết tất số có hai chữ số khác mà số lớn 30 Bài 2: Điền số thích hợp vào dấu * *2 2* 70 82 *8 + + + + + 1* *5 ** *4 7* 43 24 4* *9 81 Bài 3: Mai có 28 bơng... -Đề Bài 1: Nối phép tính với kết đúng: 135 + 17 25 3 + – 10 851 1 52 40 Gia sư Tài Năng Việt 105 + 18 + 16 https://giasudaykem.com.vn 24 6 8 12 + 39 139 170 – + 18 1 82 Bài 2: Bạn Mai có...Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 3: Hoa, Hồng, Huệ gấp thuyền thảy 27 Số thuyền Hoa Hồng cộng lại 17 Số thuyền Hồng Huệ cộng lại 19 Hỏi người gấp thuyền? Bài 4: a)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học kì 2 môn toán lớp 2 , Bộ đề thi học kì 2 môn toán lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay