Bài 2 tiết 2 Lịch sử lớp 12

20 37 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:32

Hoàn cảnh: Hậu quả của chiến tranh rất nặng nề (khoảng 27 triệu người chết, gần 2000 thành phố bị phá hủy). Với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (19461950) trước thời hạn 9 tháng. Thành tựu: + Năm 1950, sản lượng công nghiệp tăng 73% và SL nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh. CHƯƠNG LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) BÀI LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) I - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 Liên Xơ I - LIÊN XƠ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 Liên Xô a Công khôi phục kinh tế (1945 – 1950) - Hoàn cảnh: Hậu chiến tranh nặng nề (khoảng 27 triệu người chết, gần 1710 thành phố bị phá hủy) I - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 Liên Xô a Công khôi phục kinh tế (1945 – 1950) - Hoàn cảnh: Hậu chiến tranh nặng nề (khoảng 27 triệu người chết, gần 2000 thành phố bị phá hủy) - Với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xơ hồn thành kế hoạch năm khôi phục kinh tế (1946-1950) trước thời hạn tháng I - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 Liên Xô a Công khôi phục kinh tế (1945 – 1950) - Thành tựu: + Năm 1950, sản lượng công nghiệp tăng 73% SL nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh + Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ độc quyền Mĩ I - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 Liên Xô b Liên Xô tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến nửa đầu năm 70) - Công nghiệp: Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai giới (sau Mĩ) Đi đầu nhiều ngành công nghiệp quan trọng Sản lượng thép (đơn vị: Triệu tấn) I - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 Liên Xô b Liên Xô tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến nửa đầu năm 70) - Nông nghiệp: Sản lượng nơng phẩm năm 60 tăng trung bình hàng năm 16% I - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 Liên Xô b Liên Xô tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến nửa đầu năm 70) - Khoa học – kĩ thuật: Liên Xơ nước phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo (1957) đưa tàu vũ trụ bay vòng quanh Trái Đất (1961 – I.Gagarin), mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ loài người Chú chó Laika (3 tuổi) từ Moscou sinh vật sống bay vào vũ trụ Ngày /11 /1957, sân bay vũ trụ Bailonur, Sputnik-2 phóng lên quỹ đạo trái đất, mang theo Laika Phạm Tuân Một tem Liên Xô năm 1980 in hình hai phi cơng vũ trụ Viktor Vassilyevich Gorbatko và Phạm Tn I - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 Liên Xô b Liên Xô tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến nửa đầu năm 70) - Xã hội: Tỉ lệ công nhân chiếm 55% số người lao động Trình độ học vấn người dân nâng cao - Về đối ngoại Liên Xô chủ trương trì hòa bình an ninh giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, giúp đỡ nước xã hội chủ nghĩa I - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 Liên Xô b Liên Xô tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến nửa đầu năm 70) * Ý nghĩa : - Những thành tựu đạt củng cố tăng cường sức mạnh Nhà nước XHCN (tính ưu việt chế độ XHCN) - Nâng cao uy tín Liên Xô trường quốc tế, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản CM Mĩ đồng minh Mĩ ... (khoảng 27 triệu người chết, gần 20 00 thành phố bị phá hủy) - Với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xô hồn thành kế hoạch năm khơi phục kinh tế (194 6-1 950) trước thời hạn tháng I - LIÊN... nặng nề (khoảng 27 triệu người chết, gần 1710 thành phố bị phá hủy) I - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 Liên Xô a Công khôi phục kinh tế (1945 – 1950) - Hoàn cảnh:... I - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 Liên Xô I - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 Liên Xô a Công khôi phục kinh tế (1945 – 1950) - Hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 tiết 2 Lịch sử lớp 12, Bài 2 tiết 2 Lịch sử lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay