Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí và xây dựng thăng long

115 93 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 13:09

1 Luận văn Hồn thiện hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty cổ phần khí Xây dựng Thăng Long Lời nói đầu Q trình đổi chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang chế thị trường quản lý Nhà nước theo định hướng XHCN động lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập với nước khu vực giới Điều đặt yêu cầu cấp bách phải đổi mới, hồn thiện hệ thống cơng cụ quản lý kinh tế mà kế tốn phận cấu thành quan trọng Kế tốn vai trò quan trọng quản lý tài sản, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nguồn thông tin, số liệu tin cậy để Nhà nước điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm tra, kiểm soát hoạt động doanh nghiệp, khu vực Vì vậy, đổi mới, hồn thiện cơng tác kế toán để phù hợp đáp ứng với yêu cầu nhận định trình đổi chế quản lý vấn đề thực xúcvà cần thiết Cùng với đổi mới, phát triển chung kinh tế, với sách mở cửa, đầu tư nước để thực nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố doanh nghiệp xây lắp chuyển biến, đổi phương thức sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý, khơng ngừng phát triển khẳng định vị trí, vai trò quan trọng KTQD Tuy nhiên doanh nghiệp xây lắp nay, cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng bộc lộ tồn chưa đáp ứng yêu cầu quản lý quy trình hội nhập Do việc hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp nhằm phản ánh chi phí, làm sở cho việc tính tốn xác giá thành sản phẩm xây lắp, cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành, kiểm tra chi phí hoạch định chiến lược doanh nghiệp nhu cầu cần thiết Nhận thức vấn đề nêu trên, sau thời gian thực tập Cơng ty cổ phần khí xây dựng Thăng Long thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, giúp đỡ nhiệt tình cơ, anh chị phòng Kế tốn Cơng ty, kết hợp với kiến thức học trường, em chọn đề tài “Hồn thiện hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty cổ phần khí Xây dựng Thăng Long” làm báo cáo tốt nghiệp Ngoài lời mở đầu kết luận, báo cáo chia làm ba chương: Chương I: Lý luận chung hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp xây dựng Chương II: Thực trạng hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty cổ phần khí xây dựng Thăng Long Chương III: Hồn thiện hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty Cổ phần khí xây dựng Thăng Long Chương I Lý luận chung hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây DựNG doanh nghiệp xây dựng I - đặc điểm sản xuất xây Dựng ảnh hưởng đến hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Đặc điểm sản xuất xây dựng ảnh hưởng đến hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1 Đặc điểm sản phẩm xây dựng Xây dựng ngành sản xuất vật chất độc lập chức tái sản xuất tài sản cố định cho tất ngành KTQD Nó làm tăng sức mạnh kinh tế, tạo nên sở vật chất cho xã hội Một quốc gia sở hạ tầng vững quốc gia điều kiện phát triển Như vậy, việc xây dựng sở hạ tầng phát triển trước bước so với ngành khác sở hạ tầng vững xây dựng ngành thiếu được, phận lớn thu nhập quốc dân nói chung quĩ tích luỹ nói riêng với vốn đầu tư nước nằm xây dựng Sản phẩm xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng phát huy tác dụng Sản phẩm xây dựng tính đơn chiếc, quy mơ lớn, kết cấu phức tạp, thời gian xây dựng dài giá trị lớn, sản phẩm mang tính cố định, nơi sản xuất sản phẩm đồng thời nơi sản phẩm hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy tác dụng Mỗi cơng trình xây dựng theo thiết kế kỹ thuật riêng, giá trị dự án riêng tạo thời điểm định Đặc biệt sản phẩm xây dựng mang nhiều ý nghĩa tổng hợp mặt kinh tế, trị, kỹ thuật, mỹ thuật Chi phí chi cho sản phẩm xây lắp đa dạng phong phú bao gồm nhiều chủng loại nguyên vật liệu, sử dụng nhiều máy móc thi cơng nhiều loại thợ theo ngành nghề khác Vì loại sản phẩm ngành xây dựng thường quy mơ lớn, nhiều thời gian để hồn thành cơng trình đưa vào sử dụng Vì để phù hợp với u cầu cơng việc tốn tài kế tốn cần phải phân biệt sản phẩm trung gian sản phẩm cuối Sản phẩm trung gian công việc xây dựng giai đoạn, đợt xây dựng hoàn thành bàn giao Còn sản phẩm cuối cơng trình hồn chỉnh đưa vào sử dụng 1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm xây dựng Do đặc điểm sản phẩm xây dựng mang tính đặc thù cao nên ảnh hưởng đến việc tổ chức sản xuất Đó : Sản phẩm xây dựng sản phẩm thiếu tính ổn định, ln biến đổi theo địa điểm giai đoạn xây dựng Chính vậy, việc quản lý cơng trình tổ chức sản xuất gặp nhiều khó khăn Điều đòi hỏi nhà xây dựng phải lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất quản lý thật linh hoạt Do chu kỳ sản xuất xây dựng cơng trình thường kéo dài làm cho vốn bị ứ đọng, nên nhà xây dựng phải ý đến nhân tố thời gian chọn phương án Quá trình sản xuất xây dựng phức tạp đòi hỏi nhà tổ chức xây dựng phải trình độ tổ chức phối hợp cao sản xuất, phải phối hợp chặt chẽ tổ chức xây dựng tổng thầu hay thầu tổ chức thầu phụ Các cơng trình tiến hành trời nên chịu ảnh hưởng lớn thời tiết khí hậu, gây khó khăn cho việc thi cơng dự trữ vật liệu Điều đòi hỏi nhà tổ chức xây dựng phải lập tiến độ thi cơng áp dụng giới hố cách hợp lý Yêu cầu công tác quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Do đặc điểm xây dựng sản phẩm xây dựng riêng nên việc quản lý đầu tư xây dựng khó khăn phức tạp số ngành khác Vì trình quản lý đầu tư xây dựng phải đáp ứng yêu cầu sau: - Phải tạo sản phẩm xây lắp thị trường chấp nhận giá cả, chất lượng, đáp ứng mục tiêu kinh tế xã hội thời kỳ - Huy động sử dụng hiệu cao từ nguồn đầu tư nước - Xây dựng phải theo qui hoạch duyệt, thiết kế hợp lý thẩm mỹ, xây dựng tiến độ, đạt chất lượng cao Thực tế nhiều năm qua xây dựng ngành làm thất thoát phần không nhỏ nguồn vốn đầu tư Nhà nước Nguyên nhân quản lý vốn đầu tư chưa chặt chẽ Hiện nay, lĩnh vực xây dựng chủ yếu áp dụng phương pháp đấu thầu, giao nhận thầu xây dựng Doanh nghiệp muốn trúng thầu cơng trình phải xây dựng giá thầu hợp lý cho cơng trình dựa sở xác định mức đơn giá xây dựng Nhà nước ban hành sở giá thị trường thân doanh nghiệp Giá trúng thầu không vượt giá thành dự toán duyệt Mặt khác phải đảm bảo sản xuất kinh doanh lãi Để thực tất yêu cầu đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng cường công tác quản lý kinh tế đặc biệt quản lý tập hợp chi phí sản xuất Trong trọng tâm cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Việc giảm chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp ý nghĩa lớn doanh nghiệp xây dựng Vì vậy, việc xác định đắn đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành phù hợp với điều kiện doanh nghiệp thoả mãn yêu cầu quản lý đặt cần thiết Cụ thể: - Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với tổ chức sản xuất doanh nghiệp, đồng thời xác định đối tượng tính giá thành - Kiểm tra đối chiếu thường xuyên việc thực chi phí vật tư, nhân cơng máy thi cơng dự tốn chi phí khác Từ đưa biện pháp ngăn chặn kịp thời - Tình giá thành sản phẩm xây lắp xác kịp thời theo khoản mục giá thành - Việc kiểm tra thực hạ giá thành theo khoản mục chi phí hạng mục cơng trình Từ đề biện pháp hạ giá thành sản phẩm cách liên tục - Xác định đắn, bàn giao toán kịp thời khối lượng cơng tác xây lắp hồn thành - Kiểm tra định kỳ đánh giá khối lượng thi công dở dang theo nguyên tắc qui định Đánh giá kết hoạt động sản xuất doanh nghiệp cơng trình, phận thi cơng lập báo cáo chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp cách kịp thời ý nghĩa phân tích chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Trong kinh tế thị trường, mục đích kinh doanh tất doanh nghiệp sản xuất nói chung doanh nghiệp xây dựng nói riêng tối đa hố lợi nhuận Trong cơng tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tiêu kinh tế quan trọng nhà quản lý quan tâm, trọng Việc hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành đầy đủ, kịp thời xác ý nghĩa đặc biết quan trọng việc cung cấp thông tin cho lãnh đạo để định quản lý phù hợp Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhiệm vụ ghi chép biến động chi phí sản xuất tính giá thành thơng qua kỹ thuật tính tốn phân tích chi phí sản xuất cho phép doanh nghiệp trì tranh thực hiệu hoạt động hiệu kinh doanh Đây vấn đề thiếu cho định xử lý yếu tố đầu vào Từ số liệu phân tích, nhà quản trị phải tìm biện pháp nhằm quản lý, điều hành chi phí theo chiến lược thị trường Giá thành không tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận đo lường hiệu kinh doanh kỳ mà giữ chức thơng tin kiểm tra chi phí Bởi vậy, hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây dựng tạo điều kiện cho việc phân tích, cung cấp thơng tin cho nhà quản trị doanh nghiệp định mức tối ưu quản lý chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp Nội dung phân tích Để cung cấp thơng tin khái qt tình hình tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm cho nhà quản lý, công việc nhà phân tích chi phí sản xuất tính giá thành tiến hành đánh giá chung tình hình thực kế hoạch giá thành sản phẩm Bên cạnh đó, theo chế độ kế toán Việt Nam, giá thành sản phẩm xây dựng gồm khoản mục: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi cơng chi phí sản xuất chung Việc phân tích khoản mục chi phí giúp cho người sử dụng thông tin nắm bắt ảnh hưởng nhân tố giá thành Trình tự phân tích: So sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch để xác định xem doanh nghiệp vượt chi hay tiết kiệm chi phí: So sánh mặt số lượng : So sánh mặt tỷ trọng : ∆ = Ztt – Zkh Ζ tt Ζ kh x100 Nếu ∆ ≤ tỷ lệ ≤ 1thì doanh nghiệp thực kế hoạch hạ giá thành Tính tỷ trọng số chênh lệch tổng chi phí khoản mục tổng giá thành kế hoạch Tiến hành so sánh khoản mục chi phí: - Về mặt số lượng : Chi phí thực tế ∆1 = khoản mục - - Về mặt tỷ trọng: ∆2 = Tỷ trọng khoản mục chi phí thực tế Chi phí kế hoạch khoản mục Tỷ trọng khoản mục chi phí kế hoạch Nếu ∆1, ∆2 < : Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí Nếu ∆1, ∆2 > : Doanh nghiệp lãng phí chi phíPhân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu Mức tăng giảm khoản mục chi phí nguyên vật liệu cho đơn vị sản phẩm thực so với kế hoạch ảnh hưởng đến biến đổi giá thành sản phẩm tính sau: n n i =1 i =1 ∑ m1i G1i − ∑ m0i G0i Số tuyệt đối: n ∑m 1i Số tương đối: Trong đó: i=1 n G1i − ∑ m0i G0i i=1 Ζ0 Z0 giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm kế hoạch G 0, G1 giá thực tế kế hoạch vật tư i M1, m0 mức tiêu hao thực tế kế hoạch vật tư i cho đơn vị sản phẩm Nếu kết tính số âm (-) chứng tỏ doanh nghiệp giảm chi phí vật tư lảm giảm giá thành sản phẩm 10 Nếu kết tính số dương (+) ngược lại với trường hợp Nếu kết không (0) chứng tỏ tình hình chi phí vật tư doanh nghiệp khơng ảnh hưởng đến biến động giá thành sản phẩmPhân tích khoản mục chi phí nhân cơng trực tiếp Trình tự diễn sau: Bước 1: Đánh giá chung: Tính chênh lệch Quỹ lương = tiền lương tuyệt đối Quỹ lương - thực tế kế hoạch Nếu chênh lệch âm (-) hụt chi quỹ lương Nếu chênh lệch dương (+) vượt chi quỹ lương Tính chênh lệch Quỹ lương Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Quỹ lương x kế hoạch = thực tế tương đối sản xuất Nếu chênh lệch âm (-) số tính tiết kiệm tương đối quỹ lương Nếu chênh lệch dương (+) số tính vượt chi khơng hợp lý quỹ lương Bước 2: Tìm nguyên nhân làm tăng, giảm quỹ lương: Quỹ tiền lương (L) = Số lương lao động (N) x Mức tiền lương bình qn người (1) Phân tích mức độ ảnh hưởng cách thay liên hoàn Nhân tố 1: “ Số lương lao động trực tiếp” ∆L = (N1 - N 0) x l0 Nhân tố 2: “Lương bình quân/người” ∆L2 = N1x(l1 - l0)  Phân tích khoản mục chi phí sử dụng máy thi cơng chi phí sản xuất chung 101 sản xuất, hạ giá thành sản phẩm xây lắp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Cơng ty khơng tránh khỏi khó khăn tồn định cần phải hoàn thiện Một số tồn cần khắc phục 2.1 Về tổ chức công tác kế tốn Ln chuyển chứng từ: Cơng ty địa bàn hoạt động rộng, cơng trình thi công tiến hành miền đất nước việc luân chuyển chứng từ xí nghiệp lên Công ty bị chậm trễ điều tránh khỏi Luân chuyển chứng từ chậm dẫn đến khối lượng cơng việc dồn vào cuối kỳ nhiều việc hạch tốn khơng xác Tại phòng hành sai sót khơng đáng ghi thiếu, ghi nhầm làm ảnh hưởng đến việc cung cấp thông tin cho lãnh đạo định ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Việc luân chuyển chứng từ chậm trễ không nguyên nhân khách quan đơn vị thi công xa Cơng ty mà ngun nhân chủ quan từ phía xí nghiệp Cơng ty nên quy định kỳ toán chứng từ để việc hạch toán xác quy định phạt trường hợp nộp chứng từ muộn làm ảnh hưởng tới Công ty 2.2 Về công tác quản lý Đối với vấn đề nhân công: Bộ máy quản lý gọn nhẹ, bảo gồm phòng ban cắt giảm máy quản lý thi công công trường Tuy nhiên khối lượng công việc thường lớn nên máy khơng quản lý tồn diện cơng việc mà tập trung vào đảm bảo tiến độ thi cơng chất lượng cơng trình, số khâu khác chưa quản lý chặt chẽ: việc đảm bảo an tồn lao động 2.3 Về hạch tốn chi phí 2.3.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 102 Việc quản lý tổ chức chi phí chưa tồn diện mà giá thành sản phẩm chưa phản ánh chất Trong sản phẩm Công ty, nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nên việc tiết kiệm nguyên vật liệu hướng để hạ giá thành sản phẩm Việc khốn sản phẩm đơi với việc khốn ngun vật liệu xí nghiệp, đội tự đảm nhiệm theo nhu cầu sản xuất Phần nguyên vật liệu làm cho giá thành sản phẩm phần cao so với việc lĩnh kho chất lượng chưa đảm bảo Việc cập nhật chứng từ xuất kho không tiến hành cách thường xuyên Thường vào cuối tháng kế tốn nhận chứng từ Điều làm dồn khối lượng cơng tác vào cuối tháng, cuối q khiến cho việc theo dõi sổ sách không cập nhật Không đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Trong q trình hạch tốn chi phí ngun vật liệu: Giá trị vật liệu xuất dùng tính giá mua ghi hố đơn, chi phí thu mua vận chuyển lại tính vào TK 6277 Tuy mặt tổng số khơng thay đổi, cấu chi phí thay đổi, cấu chi phí thay đổi Do gây khó khăn cho việc theo dõi đánh giá phân tích chi phí sản xuất phát sinh ảnh hưởng tới độ xác thông tin số liệu đưa Đối với vật tư thay lắp đặt, Cơng ty tận dụng phụ tùng sử dụng, chất lượng đảm bảo Trong thực tế đội thi cơng nhận cơng trình thường đề nghị giám đốc mua nhiều thiết bị quản lý, phụ tùng Vì mà giá thành sản phẩm tăng lên làm giảm lãi Cơng ty Ngồi với nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ luân chuyển, tiêu thức phân bổ không thống Lúc phân bổ theo số lần sử dụng, lúc phân bổ theo giá trị sản lượng Do việc xác định chi phí tính giá thành sản phẩm kỳ thiếu xác 2.3.2 Đối với chi phí sản xuất chung 103 Do đặc điểm sản xuất Công tychi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều đối tượng khơng tập hợp trực tiếp cho sản phẩm kế toán thường phân bổ theo tiêu thức định thường chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Nhưng sản phẩm mang tính gia cơng cần nhiều cơng sản xuất, sản phẩm ngun vật liệu lại chiếm tỷ trọng lớn nên việc phân bổ theo tiêu thức thường gây chênh lệch lớn chi phí 2.3.3 Tập hợp chi phí sản xuất Công ty chưa kết hợp chặt chẽ kế tốn tài kế tốn tài kế tốn quản trị lĩnh vực chi phí giá thành Nói chung Cơng ty tiến hành kế toán tổng hợp kế toán chi tiết lĩnh vực chi phí tính giá thành Cơng ty chưa xác định nội dung kế toán quản trị khơng xác định rõ mơ hình kế tốn quản trị lĩnh vực chi phí Mạng lưới tập hợp phân tích chi phí đơn giản, chủ yếu đáp ứng yêu cầu tính chưa trọng đến yêu cầu kiểm tra, quản lý, kiểm sốt chi phí Việc tập hợp chi phí sản xuất chưa với nội dung khoản mục giá thành sản phẩm xây dựng làm cho việc xác định giá thành sản phẩm xây dựng theo khoản mục chi phí khó khăn II- Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần khí xây dựng thăng long Nguyên nhân tồn Do đổi chế quản lý thực KTTT quản lý Nhà nước theo định hướng XHCN Công ty phải đổi phương thức sản xuất, phương thức tổ chức quản lý, nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh Hơn nữa, hệ thống sách kinh tế tài chính, thể lệ quản lý kinh tế Nhà nước chưa thật đồng bộ, chưa theo kịp với thực tế sôi động nảy sinh KTTT Trên sở hệ thống kế toán doanh nghiệp ban hành theo quy định số 1141/TC/QĐ/CĐKT, Bộ Tài Bộ Xây dựng nghiên cứu soạn thảo 104 chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp xây lắp ban hành thức theo Quyết định 1864/1998/QĐ - BTC ngày 16/12/1998 đảm bảo phù hợp với đặc điểm sản xuất sản phẩm xây lắp, thoả mãn yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng Tuynhiên, hệ thống kế toán hành đề cập đến kế tốn tài mà chưa trọng đến kế tốn quản trị đặc biệt lĩnh vực kế toán chi phí giá thành Trình độ nghiệp vụ chun mơn kế toán viên chưa đáp ứng yêu cầu q trình đổi Hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Qua thời gian ngắn tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty cổ phần khí xây dựng Thăng Long ,trên sở kiến thức tiếp thu thời gian học tâp, nghiên cứu trường Dưới giác độ sinh viên thực tập, em xin mạnh dạn nêu số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Cơng ty sau: 2.1 Về phía Bộ Tài Chính Theo chế độ chi phí th ngồi máy thi cơng hạch tốn vào TK 627.7 TK 627.7 phản ánh nội dung chi phí dịch vụ mua ngồi, chi phí gián tiếp phân bổ cho cơng trình, chi phí th ngồi máy thi cơng khoản chi phí trực tiếp tính riêng cho cơng trình mà máy phục vụ Vậy nên theo theo ý kiến thân tôi, khoản mục chi phí th ngồi máy thi cơng nên hạch tốn vào TK 623- Chi phí sử dụng máy thi cơng 2.2 Về phíai Cơng ty 2.2.1 Ln chuyển chứng từ Để giảm bớt khối lượng cơng việc cho kế tốn vào cuối tháng, cuối quí để theo dõi ghi sổ cách cập nhật xác việc xuống kho 105 lấy chứng từ nhập xuất vật liệu cần phải tiến hành cách thường xuyên hơn, khoảng từ - 10 ngày 15 ngày cơng trình xa việc kiểm tra định khoản, nạp số liệu vào máy cập nhật hơn, tạo điều kiện cho công tác kiểm tra khối lượng vật liệu tiêu hao theo định mức, vượt định mức bao nhiêu, việc sử dụng vật liệu hợp lý chưa để biện pháp điều chỉnh kịp thời, kiểm tra tình hình thực kế hoạch sản xuất 2.2.2 Sổ sách kế toán Trong hệ thống sổ sách Cơng ty, ngồi việc thực chức hạch tốn, kế tốn phải đảm bảo yêu cầu kế toán quản trị cung cấp số liệu cho ban giám đốc kịp thời Sổ chi tiết giá thành Công ty đảm bảo chức hạch tốn kế tốn Vì kế tốn chi phí giá thành nên lập sổ theo dõi riêng khoản mục, giá trị sản phẩm dở dang, giá thành thực tế, giá thành dự tốn cơng trình để thuận tiện cho việc cung cấp số liệu nội cho ban giám đốc Công ty Tôi xin đề nghị mẫu sổ sau: Sổ theo dõi chi phí giá thành Cơng trình STT Cơng CP sản xuất báo cáo trình VL NC MTC CPC Tổng CP CP SXDD ĐK CK Tổng Tổng TT DT Cộng tỷ trọng Biểu 3.1: Sổ theo dõi chi phí giá thành Hiện Cơng ty thực khốn sản phẩm cho đơn vị để phù hợp với hình thức khốn này, Cơng ty nên mở sổ theo dõi việc khốn sản phẩm xây lắp 2.2.3 Kế tốn chi phí nguyên vật liệu Việc tiết kiệm vật tư phải coi trọng hàng đầu Tuy nhiên, tiết kiệm chi phí vật tư khơng nghĩa cắt xén lượng vật liệu định mức cho thi công cơng trình mà giảm hao hụt bảo quản, thi cơng giảm chi phí vận chuyển, nắm giá thị trường để đối chiếu, kiểm tra hoá đơn vật tư nhân viên cung ứng mang về, lập phương án cải tiến kỹ thuật, thay số loại vật liệu để làm giảm chi phí mà khơng ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình Ngồi ra, Cơng ty nên thiết lập mạng lưới nhà cung cấp vật uy tín, khả đáp ứng yêu cầu cung cấp vật tư nơi, lúc Điều cho phép làm giảm chi phí bảo quản kho, giảm vốn ứ đọng hàng tồn kho mà cần vật tư cung cáp đủ số lượng đảm bảo chất lượng cho thi cơng cơng trình Bên cạnh đó, để giảm chi phí vận chuyển vật tư phải khâu: Vận chuyển thu mua vận chuyển sử dụng Để đảm bảo chi phí vận chuyển thu mua vật tư, phận cung ứng nên xác định phương án thu vận chuyển hiệu kinh tế cao cơng trình Phương án phải lấy cơng trình làm trọng tâm kết hợp với giá ưu đãi Để giảm chi phí vận chuyển sử dụng Cơng ty cần xác định rõ nhu cầu sử dụng vận chuyển tới chân cơng trình Các chi phí liên quan đến dàn giáo, cốp pha sắt Công ty hạch tốn vào TK 621, điều khơng phù hợp với chế độ kế toán quy định Cách hạch toán làm tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp làm giảm chi phí sản xuất chung Cơng ty nên hạch tốn khoản vào chi phí sản xuất chung để đảm bảo cấu chi phí xác từ đưa định quản trị 2.2.4 Tính giá thành sản phẩm hồn thành Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm sản phẩm xây lắp yêu cầu công tác quản lý nên Công ty áp dụng phương pháp tính trực tiếp để tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành Thường vào cuối q cuối kỳ hạch tốn Cơng ty tính giá thành sản phẩm xây lắp Để đảm bảo cho công ăn việc làm cán CNV Công ty tăng lợi nhuận ngồi việc thi cơng cơng trình xây dựng thực hợp đồng cải tạo nâng cấp cơng trình Với loại hợp đồng này, thời gian thi công thường ngắn, giá trị khối lượng xây dựng không lớn nên bên chủ cơng trình (bên A) thường tốn cho cơng trình hồn thành tồn cơng việc theo hợp đồng Với loại hợp đồng Công ty nên áp dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp đơn đặt hàng quản lý chặt chẽ Mặt khác phương pháp tính tốn lại đơn giản nhanh chóng 108 Khi hồn thành hợp đồng ta tính tốn xác định giá thành sản phẩm xây lắp đơn vị đặt hàng mà khơng phải đợi đến kỳ hạch tốn, đáp ứng kịp thời số liệu cần thiết cho công tác quản lý Kết luận Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nói chung đơn vị xây lắp nói riêng hiệu quả, đảm bảo sản xuất kinh doanh vấn đề quan trọng tình hình kinh tế Nhà nước giao trách nhiệm cho doanh nghiệp trước đòi hỏi phức tạp tính cạnh tranh gay gắt thị trường Do đó, việc đổi mới, tổ chức hợp lý q trình kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm mang tính thời ý nghĩa thiết thực quản lý kinh tế Trong thời gian thực tập Cơng ty cổ phần khí Xây dựng Thăng Long - Tổng Cơng ty Xây dựng Hà Nội, tìm hiểu thực trạng kế tốn Cơng ty nhìn chung cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng đáp ứng nhu cầu quản lý Công ty Tuy nhiên, bên cạnh ưu việt số hạn chế định cần khắc phục.Với kiến thức học nhà trường qua tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn Cơng ty tơi mạnh dạn nêu số ý kiến thân nhằm làm cho cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm hồn thiện mục lục Lời nói đầu Chương I Lý luận chung hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây DựNG doanh nghiệp xây dựng I - đặc điểm sản xuất xây Dựng ảnh hưởng đến hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Đặc điểm sản xuất xây dựng ảnh hưởng đến hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1 Đặc điểm sản phẩm xây dựng 1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm xây dựng Yêu cầu cơng tác quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng ý nghĩa phân tích chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Nội dung phân tích II - Nội dung chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây DựNG 10 Chi phí sản xuất 10 1.1 Bản chất chi phí sản xuất 10 1.2 Phân loại chi phí 11 1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí 12 1.2.2 Phân loại chi phí theo khoản mục giá thành 13 1.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với đối tượng chịu chi phí 14 1.2.4 Phân loại theo mối quan hệ chi phí với khối lượng hoạt động 15 Giá thành sản phẩm xây dựng 16 2.1 Bản chất giá thành 16 2.2 Mối quan hệ chi phí giá thành 16 2.3 Phân loại giá thành sản phẩm xây dựng 17 2.3.1.Phân loại theo thời điểm sở số liệu tính giá thành sản phẩm .17 III - tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành xây DựNG 20 Vai trò u cầu kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng 20 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 20 2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 20 2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 21 Đối tượng phương pháp tính giá thành 22 3.1 Đối tượng tính giá thành 22 3.2 Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng 22 3.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây dựng 23 Trình tự hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng 25 Hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng 25 5.1 Hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 26 5.1.1 Nội dung nguyên tắc hạch toán 26 5.1.2 Tài khoản sử dụng 26 5.1.3 Trình tự hạch toán 27 5.2 Hạch tốn chi phí nhân công trực tiếp 27 5.2.1.Nội dung nguyên tắc hạch toán 27 5.2.2 Tài khoản sử dụng 28 5.2.3 Trình tự hạch tốn 29 5.3 Hạch tốn chi phí sử dụng máy thi công 29 111 5.3.1.Nội dung nguyên tắc hạch toán 29 5.3.2 Tài khoản sử dụng 30 5.3.3 Trình tự hạch tốn 31 5.4 Hạch tốn chi phí sản xuất chung 33 5.4.1.Nội dung nguyên tắc hạch toán 33 5.4.2 Tài khoản sử dụng 34 5.4.3 Trình tự hạch tốn 35 5.5 Tổng hợp chi phí sản xuất 35 5.5.1 Nội dung nguyên tắc hạch toán 35 5.5.2 Tài khoản sử dụng 36 5.5.3 Trình tự hạch tốn 37 5.6 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 37 5.7 Tính giá thành sản phẩm 38 5.8 Hạch tốn chi phí sản xuất điều kiện khoán 39 5.8.1.Phương thức quy chế khoán 39 5.8.2 Khốn gọn cơng trình 40 5.8.3 Khốn khoản mục chi phí 41 IV- Sổ sách kế tốn hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây DựNG 42 Một số vấn đề tổ chức sổ hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây dựng 42 Tổ chức hạch tốn theo hình thức nhật ký chung 42 V Vận dụng số quốc gia 42 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng theo chuẩn mực kế toán quốc tế 42 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng theo kế toán Mỹ 43 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng theo kế toán Pháp 44 Chương II Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất Tính giá thành sản phẩm xây DựNG Cơng ty Cổ PHầN KHí Xây dựng THĂNG LONG 46 I - Tổng quan Công ty 46 Bộ máy quản lý Công ty 46 1.1 Giới thiệu chung 46 1.1.1 Đặc điểm chung Công ty 46 1.1.2 Nhiệm vụ hoạt động kinh doanh Công ty 48 1.2 cấu tổ chức máy quản lý Công ty 48 Tổ chức máy kế tốn cơng tác kế tốn Cơng ty 50 112 2.1 Tổ chức máy kế toán 50 2.2 Tổ chức công tác kế toán 53 2.2.1 Vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 53 2.2.2 Vận dụng chế độ tài khoản kế toán 54 2.2.3 Vận dụng chế độ sổ kế toỏn 54 2.2.4 Vận dụng chế độ bỏo cỏo kế toỏn Công ty 57 II - Thực trạng hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây DựNG Cơng ty Cổ PHầN KHí Xây dựng THĂNG LONG 57 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Cơng ty cổ phần khí xây dựng Thăng Long 57 1.1 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần khí xây dựng Thăng Long 57 1.2 Đối tượng phương pháp tính giá thành sản phẩm xây dựng Công ty cổ phần khí xây dựng Thăng Long 58 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 59 2.1 Nội dung hạch toán 59 2.2 Trình tự hạch tốn 60 Kế toán tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp 67 3.1 Nội dung hạch toán 67 3.2 Trình tự hạch tốn 68 3.2.1 Đối với lao động thuê 68 3.2.2 Đối với lao động danh sách 70 Kế tốn chi phí sử dụng máy thi công 72 4.1 Nội dung hạch toán 72 4.2 Trình tự hạch tốn 72 4.2.1 Trường hợp máy thi công thuộc quyền Công ty quản lý sử dụng 72 4.2.2 Trường hợp thuê máy 75 5.1 Chi phí nhân viên quản lý 77 5.2 Kế tốn chi phí cơng cụ dụng cụ sản xuất 77 5.3 Kế tốn chi phí khấu hao tài sản cố định 79 5.4 Kế tốn dịch vụ mua ngồi 81 5.5 Kế tốn chi phí khác tiền 82 5.6 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 84 5.7 Kế tốn tính giá thành cơng trình xây dựng Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long 85 Chương III Hồn thiện hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây DựNG Công ty Cổ PHầN xây dựng THĂNG LONG 88 I - Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn sản xuất tính giá thành sản phẩm xây DựNG 88 Những ưu điểm 88 1.1 Về máy kế toán 89 1.2 Về tổ chức cơng tác kế tốn 90 1.3 Bộ máy quản lý Công ty 90 1.4 Công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 91 Một số tồn cần khắc phục 92 2.1 Về tổ chức cơng tác kế tốn 92 2.3 Về hạch tốn chi phí 92 2.3.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 92 2.3.2 Đối với chi phí sản xuất chung 93 2.3.3 Tập hợp chi phí sản xuất 94 II - Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần khí xây dựng thăng long 94 Hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 95 2.1 Về phía Bộ Tài Chính 95 2.2 Về phíai Cơng ty 95 2.2.1 Luân chuyển chứng từ 95 2.2.2 Sổ sách kế toán 96 2.2.3 Kế tốn chi phí ngun vật liệu 96 2.2.4 Tính giá thành sản phẩm hồn thành 97 Kết luận 98 ... giá thành sản phẩm xây lắp Công ty cổ phần khí xây dựng Thăng Long Chương III: Hồn thiện hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần khí xây dựng Thăng Long Chương... hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây DựNG doanh nghiệp xây dựng I - đặc điểm sản xuất xây Dựng ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Đặc điểm sản xuất. .. kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng  Vai trò kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng Cung cấp thơng tin tình hình chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm giúp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí và xây dựng thăng long , Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí và xây dựng thăng long , sản xuất và tính giá thành sản phẩm, Nội dung phân tích, Phân tích khoản mục chi phí sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất, Giá thành sản phẩm xây dựng, Đối tượng và phương pháp tính giá thành, Phương pháp tính giá thành theo định mức, Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng., Trường hợp đơn vị đi thuê máy, Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng, theo chuẩn mực kế toán quốc tế., Xây dựng THĂNG LONG., Bộ máy quản lý của Công ty, Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty, tại Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Thăng Long., Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Thăng Long., Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp, Tiền lương của từng người = Hệ số x Số công đã quy đổi, Kế toán chi phí sử dụng máy thi công, Hạch toán chi phí khấu hao máy thi công, Kế toán chi phí sản xuất chung, Kế toán định khoản:, I- Đánh giá thực trạng công tác kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây DựNG., Những ưu điểm cơ bản, Một số tồn tại cần khắc phục, Nguyên nhân của những tồn tại, Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay