chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện krông pắc, tỉnh đắk lắk

102 35 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 13:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ ' / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN VĂN HÀO TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CAN CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CÂP XA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO s BỘ NỘI VỤ ! ./ HỌC VIỆN HÀNH C HÍNH QUỐC GIA TRẦN VĂN HÀO TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CANCHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CÂP XA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Q uản lý công Mã số: 60340403 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SỸ NGUYỄN THÀNH DŨNG ĐẮK LẮK - 2017 LỜI CÁM ƠN Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả luận văn xin gửi lời cám ơn chân BỘ NỘI VỤ thành sâu sắc tới TS Nguyễn Thành Dũng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ! .ủy /huyện Krơng Pắc tận tình Hướng dẫn, giúp đỡ tác giả q trình thực hồn thành luận văn Cao học Quản lý công: “chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk” Xin trân trọng cám ơn Ban Giám đốc, thầy giáo, cô giáo Học viện hành tận tình, chu đáo trình tham gia giảng dạy truyền đạt kiến thức cho tác giả Xin bày tỏ lời cám ơn chân thành đến tồn thể cán bộ, cơng chức, viên chức Học viện Hành phân viện khu vực Tây Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành chương trình cao học hồn thành luận văn Xin gửi lời cám ơn chân thành đến Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện Krơng Pắc, Tỉnh Đắk Lắk Các địa bàn huyện Krông Pắc tỉnh Đăc Lăc, mà tác giả đến khảo sát, lấy số liệu cho việc hồn thành luận văn Kính mong nhận góp ý q thầy giáo, giáo, đồng nghiệp học viên cao học - Học viện Hành quý bạn đọc để luận văn hồn thiện hữu ích Xin trân trọng cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Cao học Quản lý công “chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krơng Pắc, tỉnh Đắk Lắk” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu thông tin sử dụng luận văn có xuất xứ rõ ràng kết nghiên cứu trình lao động trung thực thân tơi Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm trước pháp Luật Lãnh đạo Học viện Hành luận văn cao học Tác giả Trần Văn Hào MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HĐND: Hội đồng nhân dân UBND: Ủy ban nhân dân CBCC: Cán cơng chức TBXH: Thương binh hội CTQG: Chính trị quốc gia Nxb: Nhà xuất BNV: Bộ nội vụ CP: Chính phủ CNH: Cơng nghiệp hóa HĐH: Hiện đại hóa TCCSĐ: Tổ chức sở Đảng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cán công tác cán vấn đề quan trọng hàng đầu, khâu then chốt toàn hoạt động Đảng, Nhà nước đồn thể trị, hội, có tính chất định thành công hay thất bại cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Cán gốc việc; Công việc thành công hay thất bại cán tốt hay Thấm nhuần tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể từ đời đến na y, suốt 86 năm xây dựng phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam coi công tác cán vấn đề có tầm quan trọng chiến lược toàn nghiệp cách mạng Cùng với q trình đổi tồn diện đất nước, việc xây dựng, phát triển nâng cao lực đội ngũ cán cơng chức mà nòng cốt đội ngũ cán chủ chốt ngành, cấp sở trọng tâm hoạt động điều hành Nhà nước ta Đồng thời nội dung quan trọng cơng cải cách hành nước nhà Tuy vậy, từ thực tiễn công tác, qua nhiều Đại hội Đảng toàn quốc, Đảng ta thẳng thắn hạn chế đội ngũ cán cấp Thực trạng đội ngũ cán vừa thừa, vừa thiếu, chất lượng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập kinh tế Quốc tế nay; vụ việc tiêu cực, tham nhũng số cán bộ, đặc biệt cán chủ chốt nhiều nguyên nhân có nguyên nhân chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền chưa quan tâm mức Hệ thống trị cán chủ chốt quyền cấp có vai trò quan trọng việc tổ chức vận động nhân dân thực đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước Đây cấp hành có quan hệ trực tiếp, gắn mật thiết với người dân, mắt xích, cầu nối Nhà nước với nhân dân Để đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đến với nhân dân trở thành hành động nhân dân phải bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp vững mạnh trình độ, lực, sáng phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quyền sở cấp xã, phường, thị trấn giai đoạn Thực tế cho thấy, đội ngũ cán cơng chức nói chung, cán chủ chốt quyền cấp nói riêng ln Đảng Nhà nước quan tâm có trưởng thành, đáp ứng với nhiệm vụ trị, góp phần củng cố lòng tin quần chúng nhân dân vào nghiệp cách mạng vai trò lãnh đạo Đảng, điều hành Nhà nước Tuy nhiên, cán chủ chốt quyền cấp bộc lộ hạn chế số lượng, chất lượng, cấu phẩm chất đạo đức, chưa thực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp có đủ phẩm chất, lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giao cần thiết Thực chủ trương, Nghị Đảng cán công tác cán bộ, huyện tổ chức quán triệt cụ thể hóa thành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể để đạo xây dựng đội ngũ cán địa phương, đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp xã, phù hợp với điều kiện thực tiễn Vì vậy, cơng tác cán chất lượng đội ngũ cán nói chung, đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp nói riêng thời gian qua đạt nhiều kết tích cực Đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp thể vững vàng lĩnh trị, giữ gìn phát huy truyền thống cách mạng; trình độ kiến thức lực thực tiễn cập nhật bước nâng cao, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao phó Tuy nhiên, kinh tế - hội huyện phát triển; tình hình an ninh - trị có nhiều phức tạp lực thù địch thường xuyên lợi dụng vấn đề dân tộc, tơn giáo, đời sống khó khăn, trình độ kinh tế dân trí thấp đồng bào dân tộc thiểu số để thực chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” gây ổn định trị - hội Mặc khác, chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp huyện nhiều hạn chế bất cập Trình độ học vấn, chun mơn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, trình độ lý luận trị thấp Năng lực tổ chức thực tiễn, giải vụ hạn chế, khả làm việc độc lập, sáng tạo, hiệu thấp Nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp chưa thật ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, tác giả nhận thấy, việc tiến hành nghiên cứu luận văn “Chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk” thiết thực, vừa có tính bản, lâu dài, vừa có tính cấp thiết cho phát triển huyện Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề chất lượng cán chủ chốt quyền cấp nâng cao chất lượng cán chủ chốt quyền cấp nói chung nội dung quan trọng, nhà nghiên cứu khoa học hội nhà hoạt động trị quan tâm nhiều góc độ khác Trong số đó, có vài cơng trình điển hình có liên quan cơng bố như: - Phạm Hồng Thái (2006), Công vụ, công chức nhà nước, Nxb Tư pháp Hà Nội Tài liệu cung cấp lý luận công vụ, công chức nhà nước, đồng thời đánh giá thực trạng hiệu công vụ nhà nước Tuy nhiên, hiệu cơng vụ cấp khác tác giả chưa rõ khác biệt - Hồ Bá Thâm (1995), "Nâng cao lực tư đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt cấp nay" , Nxb CTQG, Hà Nội Tác giả số thực trạng lực tư cán cấp yêu cầu cấp thiết, giải pháp nâng cao chất lượng cán cấp Tuy nhiên để ứng dụng vào địa phương cụ thể vấn gặp số khó khăn định - Luận án tiến sĩ: “Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp vùng nông thôn đồng sông Cửu Long " Phạm Công Khâm, năm 2000; - Luận án tiến sĩ: "Xác định cấu tiêu chuẩn cán lãnh đạo chủ chốt cấp sở (xã, phường, thị trấn)" Phan Văn Tích; - Luận án tiến sĩ: "Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn nay" Nguyễn Căn Côi, năm 2000; - Một số luận văn thạc sĩ, như: + “Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn nay, năm 2002"; + “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang giai đoạn nay, năm 2010"; Cùng số luận văn Thạc sỹ, Tiến sỹ thuộc Học viện trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh viết cán công tác cán bộ; Bên cạnh có nhiều báo, tạp chí, sách tham khảo nói xây dựng đội ngũ cán giai đoạn đăng tải phương tiện thơng tin đại chúng Các cơng trình nghiên cứu cho thấy, việc nghiên cứu đội ngũ cán nói chung đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp nhiều tác giả đề cập đến, nhiên vấn đề chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krơng Pắk, tỉnh Đắk Lắk chưa có tác giả nghiên cứu Vì vậy, tiếp thu có chọn lọc kết nghiên cứu cơng trình nói trên, tác giả sâu nghiên cứu “Chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk” Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu Làm rõ vấn đề lý luận chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp xã; qua đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krơng Pắk, tỉnh Đắk Lắk; đề xuất giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krơng Pắk, tỉnh Đắk Lắk 3.2 - Nhiệm vụ nghiên cứu Khái quát hóa hệ thống lý luận chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp xã; phân tích làm rõ số quan niệm, phạm trù liên quan đến đề tài luận văn - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk xác định nguyên nhân - Đề xuất phương hướng giải pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk; với đối tượng cụ thể là: chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp (gồm chức danh: Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân 4.2 Phạm vi nghiên cứu nhận thức có chương trình hoạt động thiết thực có ý nghĩa quan trọng bảo đảm thành cơng cải cách" Điều có nghĩa là, cải cách hành có tính hai mặt mối quan hệ với việc nâng cao Năng lực lãnh đạo, quản lý: mặt để cải cách hành thành cơng, yêu cầu thiếu cầnđội ngũ CBCC đáp ứng u cầu cơng việc theo tinh thần cải cách hành Vấn đề đòi hỏi nỗ lực vượt bậc cá nhân toàn máy, đặc biệt cán chủ chốt Mặt khác, cải cách hành khiến CBCC phải cọ sát, thơng qua nâng cao lực quản lý không đáp ứng yêu cầu cơng việc bị thải loại Vì vậy, CBCC khơng phải hiểu, phải thấm nhuần mà phải tuyên truyền, giáo dục CBCC đơn vị ý thức trách nhiệm triển khai thực cải cách hành thực tiễn Vì vậy, nói, đẩy nhanh cải cách hành cấp giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC quyền cấp địa bàn huyện Krơng Pắk 3.2.5 Tạo mơi trường, sách, điều kiện thuận lợi cho cán chủ chốt quyền cấp địa bàn phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ Đây giải pháp quan trọng tình hình việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk Theo đó, trước mắt cần thực tốt số nội dung, biện pháp sau: Đổi sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện, tỉnh Đắk Lắk Nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krơng Pắk, tỉnh Đắk Lắk có liên quan tới nhiều yếu tố phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác Trong đó, vấn đề đổi mới, hồn thiện sách (bao gồm việc bổ sung, hồn thiện tổ chức triển khai thực hiện) điều kiện bảo đảm quan trọng Tầm quan trọng quy định trước hết vị trí, vai trò cơng tác q trình nâng cao đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn Chính sách cán quy định cụ thể nhiều mặt công tác cán nhằm đãi ngộ với cán cho đắn, phù hợp với quan điểm Đảng điều kiện thực tế cho phép Chính sách cán có loại như: sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sách sử dụng quản lý cán bộ, sách bảo đảm lợi ích vật chất động viên tinh thần Do đó, thực sách cán phải thực đồng loại sách cán bộ, sách đãi ngộ vật chất động viên tinh thần có ý nghĩa quan trọng Nó định trực tiếp đến tinh thần chất lượng công tác đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, đến việc thu hút người thực có lực cống hiến tài cho hội Chính thế, vận dụng thực tốt sách đãi ngộ cán chủ chốt quyền cấp huyện biện pháp quan trọng để động viên lòng hăng hái nhiệt tình, tính động sáng tạo vượt qua khó khăn để hòan thành tốt nhiệm vụ giao Đồng thời, biện pháp tích cực để thu hút đội ngũ cán đào tạo trường địa phương Thực sách tạo điều kiện, giúp đỡ vật chất tinh thần cho đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krơng Pắk, tỉnh Đắk Lắk Đối với loại đối tượng cán bộ: kế cận, dự bị, dự nguồn đương nhiệm cần có sách cụ thể giúp đỡ họ vật chất tinh thần cho phù hợp, tạo điều kiện cho cán yên tâm phấn đấu vươn lên Để thực tốt sách đãi ngộ cán chủ chốt quyền cấp xã, đề nghị Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị Trung ương Nghị Trung ương khóa IX “Về đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn”, Nghị Đại hội XI, XII Đảng cán công tác cán tình hình mới, thành nghị định, thơng tư, hướng dẫn cụ thể, vấn đề xây dựng đội ngũ cán sở, cần quy định cụ thể chế độ tiền lương chức danh cán chủ chốt quyền cấp Trên sở đó, để cấp thực hiện, kịp thời động viên, khuyến khích cán chủ chốt quyền cấp hăng hái, nhiệt tình cơng tác, hồn thành tốt nhiệm vụ giao Cần thực tốt sách khen thưởng, kỷ luật đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krơng Pắk, tỉnh Đắk Lắk Cần khuyến khích động viên cán lợi ích vật chất tinh thần, kịp thời khen thưởng người xứng đáng Đồng thời với việc thực sách, cần trọng cơng tác giáo dục trị tư tưởng, nâng cao lĩnh trị, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc nhân dân, tình yêu quê hương đất nước, yêu mến thơn bản, tình cảm sâu đậm với nhân dân, tôn trọng, lắng nghe, tận tâm, tận lực cống hiến hạnh phúc đồng bào dân tộc địa bàn Ngồi ra, cán chủ chốt quyền cấp cần phải đào tạo, bồi dưỡng cách Do đó, chế độ đào tạo bồi dưỡng cán chủ chốt quyền cấp cần quan tâm đầu tư mức, kinh phí hỗ trợ cho cán học giúp đỡ, tạo điều kiện từ phía quyền xã, gia đình, đặc biệt nỗ lực cố gắng vươn lên thân cán Ngoài chế độ, tiêu chuẩn Nhà nước quy định, cán chủ chốt quyền cấp huyện cử học trường tỉnh huyện trích phần kinh phí từ ngân sách địa phương để chi cho việc mua tài liệu, giấy bút tiền lại Bên cạnh đó, cần dành phần ngân sách để thu hút lực lượng trẻ sinh viên, học sinh tốt nghiệp trường cao đẳng, đại học thử việc sở sau trở thành đội ngũ cán kế cận đáng tin cậy cho Các giải pháp giải pháp bản, quan hệ chặt chẽ với đòi hỏi phải thực tốt; chúng tác động qua lại với chỉnh thể thống nhất; thực tốt giải pháp góp phần thực tốt giải pháp khác, ngược lại Mỗi huyện cần vào đặc điểm cụ thể mà vận dụng thực cho phù hợp Các chủ thể, đặc biệt tỉnh ủy, huyện ủy, đảng ủy xã, cần nêu cao vai trò trách nhiệm triển khai cụ thể tổ chức thực giải pháp phù hợp, mang lại hiệu cao nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krơng Pắk, tỉnh Đắk Lắk Tiểu kết chương Trên sở đánh giá thực trạng, xác định phương hướng chung nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krơng Pắk, tỉnh Đắk Lắk thời kỳ mới, cần thực hệ thống giải pháp toàn diện, đồng Các giải pháp quan hệ chặt chẽ với đòi hỏi phải thực tốt Mỗi địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vào đặc điểm cụ thể xã, huyện, tỉnh mà vận dụng thực cho phù hợp, mang lại hiệu thiết thực nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn thời kỳ KẾT LUẬN Cấp đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp có vị trí, vai trò quan trọng máy quyền nhà nước Qua 30 năm đổi mới, đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp nước ta nói chung, Tây Nguyên nói riêng, có huyện Krơng Pắk, tỉnh Đắk Lắk có chuyển biến mặt, động, nắm bắt, hòa nhập với cơng việc, thích ứng dần với chế Song, so với yêu cầu nghiệp đổi toàn diện đất nước, nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, đội ngũ nhiều hẫng hụt, bất cập, phải phấn đấu nhiều Nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp huyện nhiệm vụ xúc đặt Chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krơng Pắk, tỉnh Đắk Lắk tổng hợp thống biện chứng chất lượng toàn diện cán với số lượng, cấu đội ngũ, biểu cụ thể sạch, vững mạnh mức độ hồn thành nhiệm vụ trị đội ngũ cấp cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk giai đoạn cụ thể Đánh giá chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk phải theo tiêu chí định; tiêu chí quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo điều kiện cho nhau, sở để đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk Thời gian qua, đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krơng Pắk, tỉnh Đắk Lắk có phát triển số lượng chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ địa bàn, hợp lý cấu Tuy nhiên, nhiều hạn chế, bất cập Địa bàn có nhiều khó khăn; tác động tiêu cực tình hình kinh tế - hội, mặt trái kinh tế thị trường chống phá lực thù địch; chế, sách điều kiện bảo đảm chưa đáp ứng tốt yêu cầu; phận cán thiếu ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện nguyên nhân hạn chế chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thời gian qua vấn đề đặt thời gian tới cần phải giải Trên sở đánh giá thực trạng, luận văn xác định phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krơng Pắk, tỉnh Đắk Lắk thời kỳ mới, cần thực hệ thống giải pháp toàn diện, đồng Các giải pháp quan hệ chặt chẽ với đòi hỏi phải thực tốt Mỗi địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vào đặc điểm cụ thể xã, huyện, tỉnh mà vận dụng thực cho phù hợp, mang lại hiệu thiết thực nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thời kỳ Vấn đề có ý nghĩa định trực tiếp nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp địa bàn huyện Krơng Pắk, tỉnh Đắk Lắk nỗ lực tâm phấn đấu vươn lên, tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng thân cán chủ chốt quyền cấp Khơng làm thay họ Điều tất yếu đòi hỏi phải phải có quan tâm lãnh đạo, đạo tổ chức, cấp ủy đảng; thực đắn hiệu công tác cán bộ; tạo điều kiện chế, sách; giúp đỡ quần chúng nhân dân Trong Nữ rri Á Tơng số Đối tượng Số Tỷ lệ lượng (%) Chủ tịch HĐND Phó Chủ tịch HĐND 16 16 Chủ tịch UBND 16 32 Phó ChủĐối tịch tượng UBND *? r rri /V /V Tông số rri Á Tông số Dân tộc Số lượng Tỷ lệ (%) 6,25 12,50 6,25 18,75 0,00 9,38 Trong 12,50 21,88 7,50 13 16,25 31 đến Nhỏ hơn80hoặc Từ 45 Từ 46 đến 60 Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng30 Nộiti vụ huyện, 30/11/2014; bổ tuôikhảo sát thángtuôi sung tháng 10/2016 Số Tỷ Số lượng lệ (%) Chủ tịch HĐND Phó Chủ tịch HĐND Chủ tịch UBND Phó Chủ tịch UBND 16 16 - 16 32 - 80 - *? r rri /V /V Tông số - - - lượng Tỷ (%) 25,00 37,50 31,25 lệ Số lượng Tỷ lệ (%) 12 10 75,00 68,75 17 54,84 11 15 32 40,00 48 60,00 62,50 45,16 Nguồn: Ban Tơ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, khảo sát tháng 30/11/2011; sung tháng 10/2016 Trình độ học vấn rri Á Tơng Đối tượng số THCS Chủ tịch HĐND 16 Phó Chủ tịch HĐND 16 - Chủ tịch UBND 16 32 Phó Chủ tịch UBND Tơng số 80 Tỷ lệ (%) THPT Tỷ lệ (%) 18,75 13 81,25 0,00 6,25 16 15 100,00 93,75 0,00 32 100,00 04 5,00 76 95,00 Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, khảo sát ngày 30/11/2014; bổ sung tháng 10/2016 rri > -m- /V /V /V • /V Trình độ chun mơn, nghiệp vụ Tỷ Trung Tỷ lệ CĐ, Tỷ lệ rri Á Tông Đối tượng số Chủ tịch HĐND Phó Chủ tịch HĐND Chủ tịch UBND Phó Chủ tịch UBND cấp cấp (%) (%) ĩ 1 (%) 16 - 14 87,50 87,50 16 - 15 93,75 6,25 16 - 18,75 13 81,25 32 - 21 65,63 11 34,37 80 0,00 53 66,25 27 33,75 *? r rri /V /V Tông số ĐH 1 1 \ - - - - - Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, khảo sát ngày 30/11/2011; bổ sung tháng 10/2016 lệ Trình độ lý luận trị FT1 Á Tơng Đối tượng số Sơ Tỷ lệ Trung Tỷ cấp (%) cấp (%) 100 93,75 - - - 18,75 - 3,75 lệ Cao Tỷ cấp Chủ tịch HĐND 16 - - Phó Chủ tịch HĐND 16 6,25 16 15 Chủ tịch UBND Phó Chủ tịch UBND 16 32 - - 13 32 81,25 100 - 80 1,25 76 95,00 *? r FT1 /V /V Tông số > lệ (%) Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, khảo sát tháng 10/8/2008; cập nhật 3011/2011; bổ sung tháng 10/2016 ngoại ngữ PHỤ LỤC 06 Tin học Ngoại ngữ Chất lượng cán chủ chốt o quyền cấp theo trình độ o quản lý nhà nước H H©>J Đối tượng èr Trình độ quản lý nhà nước èr QTQ CóGO Có *5 Ã © Tỷ H lệ Đối tượng t/i QT &aso Tỷ Hlệ Q Tỷ H lệ H Tỷ lệ H & 1-t pf 89' 89' Q © tín o tín •p © © •©> •©> •©> •©> t/i •asp►ft (%) >> (%) (%) CTQas (%) ch cho â> âc o© > p ©>J 0s Chủ tịch HĐND 0s 0s ft 16 § 56,25 43,75 50,00 31,25 11 68,75 31,25 18,75 - 16 Chủ tịch HĐND Phó Chủ tịch 56,25 43,75 12 75,00 16 HĐND 16 10 62,50 18,75 12,50 Phó Chủ tịch Chủ tịch UBND 6,25 15 93,75 12,50 16 HĐND 16 50,00 12,50 25,00 Chủ tịch UBND Phó chủ tịch 13 40,63 19 59,37 16 50,00 32 UBND 32 18 56,25 10 31,25 9,36 r Phó Chủ tịch rri /V*?/V 32 41 40,00 48 60,00 51,25 80 Tông số UBND Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ khảo12sát tháng 80 44 55,00 20 huyện, 25,00 15,00 Tông sốbổ sung tháng 30/11/2011; 10/2016 > 25,00 6,25 14 87,50 12,50 16 50,00 3,14 39 48,75 *? r FT1 /V /V > 0s Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, khảo sát tháng 10/8/2008; cập nhật 3011/2011; bổ sung tháng 10/2016 5,00 PHỤ LỤC 08 Chất lượng cán chủ chốt quyền cấp theo trình độ giao tiếp tiếng đồng bào dân tộc rri Á Đối tượng Tông số Biết giao tiếp tiếng đồng bào Tỷ lệ (%) dân tộc Chủ tịch HĐND 16 25,00 Phó Chủ tịch HĐND 16 18,75 Chủ tịch UBND 16 32 18,75 21,88 80 17 21,25 Phó Chủ tịch UBND Tông số Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện, khảo sát tháng 30/11/2011; bổ sung tháng 10/2016 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ban chấp hành Trung ương (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [2] Ban chấp hành Trung ương (2007), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [3] Ban chấp hành Trung ương (2008), Nghị số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 “về nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu TCCS Đảng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ”, Hà Nội [4] Ban chấp hành trung ương Đảng (1991), Nghị trung ương 2, Nxb Sự Thật, Hà Nội [5] Ban chấp hành trung ương Đảng (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb thật, Hà Nội [6] Ban chấp hành trung ương Đảng (1996), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [7] Ban chấp hành trung ương Đảng (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [8] Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, (2010), Đánh giá tóm tắt tình hình kinh tế - hội Tây Nguyên 2006-2009 [9] Bộ trị (2002), Nghị số 11-NQ/TW, ngày 25/01/2002 “về luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý”, Hà Nội [10] Bộ Chính trị (2002), Nghị số10-NQ/TW phát triển kinh tế - hội bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001 - 2010 [11] Bộ Chính trị (2004), Nghị số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 “về công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐHđất nước”, Hà Nội [12] Bộ Nội vụ (2004), Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn "về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng với công chức xã, phường, thị trấn ” [13] Chính phủ (2009), Nghị số 92/2009/NĐ-CP Chính Phủ "về chức danh, số lượng, số chế độ, sách CBCC xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp ” [14] Chính phủ (2011), Nghị định 112/201ƯNĐ-CP Chính phủ “Về công chức xã, phường, thị trấn ” [15] Chính phủ, (2003), Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 "về cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn ” [16] Chính phủ, (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính phủ "về quy định chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp ” [17] Dương Hương Sơn (2004), “Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC quyền cấp tỉnh Quảng Trị ”, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội [18] Đặng Quốc Tiến (2002), "Thực đồng giải pháp để đổi nâng cao hiệu lực quyền sở”, Tạp chí tổ chức Nhà nước [19] Hồ Chí Minh, (1974), vấn đề cán bộ, NXB Sự thật, Hà Nội [20] Hồ Chí Minh, (2000), Toàn tập, tập 5, 9,11, Nxb CTQG [21] Hồ Đức Việt, (2010), "Đổi công tác tổ chức cán đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐHđất nước”, Tạp chí lý luận trị [22] Nội Hồng Phê (1988), "Từ điển tiếng Việt", Nxb Khoa học hội, Hà [23] Huyện ủy (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) Báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm [24] Huyện ủy (2013), Kế hoạch số 44 - KH/HU “về đào tạo đội ngũ cán công chức, viên chức huyện giai đoạn 2013 - 2015 ” [25] Huyện ủy (2013), Kế hoạch số 45 - KH/HU “về luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý huyện giai đoạn 2013 - 2015 ” [26] Huyện ủy, Tác phẩm 30 năm xây dựng phát triển huyện [27] Huyện ủy, (2007), Báo cáo tổng kết năm thực Nghị 04- NQ/TU Ban thường vụ Tỉnh uỷ “về tăng cường cán cho xã, phường, thị trấn ” [28] Huyện ủy, (2007), Nghị số 08 - NQ/HU “về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán đến năm 2010” [29] Huyện ủy, (2010, 2015), Văn kiện Đại hội Đảng huyện lần thứ XII, XIII nhiệm kỳ 2010-2015, 2015 - 2020 [30] Huyện ủy, (2013), Báo cáo “về kết nhiệm Nghị Đại hội Đảng huyện lần thứXII, nhiệm kỳ 2010-2015 ” [31] Lương Văn Mai (2007) “Nâng cao nămg lực công chức hành nhà nước Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập ”, Học viện Hành chính, Luận văn Thạc sĩ Hành cơng, Hà Nội [32] Nguyễn Ngọc Khanh, Nguyễn Văn Thắng (2006), “Công tác lãnh đạo, quản lý sở xã, phường, thị trấn nay”, Tạp chí Lý luận trị [33] Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (2001), Luận khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hố- đại hố đất nước”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [34] Nguyễn Thành Dũng, (2010), “Luân chuyển cán khâu đột phá công tác cán tỉnh Đắk Lắk”, Nxb Chính trị quốc gia [35] Nguyễn Thị Tuyết Mai, (2007), Nâng cao lực tổ chức thực tiễn cán chủ chốt cấp (Qua khảo sát đồng sông Hồng), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [36] Phạm Thành Nghị, Vũ Hoàng Ngân (2004), Quản lý nguồn nhân lực Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn., Nxb Khoa học hội, Hà Nội [37] Quốc hội (2016), Luật tổ chức Chính quyền địa phương [38] Quốc hội khóa IX, (1992) Hiến pháp năm 1992, sửa đổi năm 2013 [39] Quốc hội, (2003) Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân [40] Quốc hội, (2008), Luật cán bộ, công chức [41] Thái Vĩnh Thắng (2003), “Đổi tổ chức hoạt động quyền cấp xã, phường”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp [42] Tỉnh ủy Đắk Lắk (2006), Kế hoạch số 11a - KH/TU, ngày 17/07/2006 “về xây dựng hệ thống trị xã, phường, thị trấn năm 2006 - 2007 định hướng đến năm 2010” [43] Tỉnh ủy Đắk Lắk (2007), Chương trình số 18 - CTr/TU, ngày 29/10/2007 “về thực Nghị hội Nghị trung ương (khóa X) tiếp tục đay mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy Nhà nước” [44] Tỉnh ủy Đắk Lắk (2008), Kế hoạch số 21 - KH/TU ngày 02/7/2007 “về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh cán xã, phường, thị trấn giai đoạn 2007- 2010” [45] Tỉnh ủy Đắk Lắk (2008), Nghị số 07 - NQ/TU, ngày 05/5/2008 “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 ” [46] Tô Huy Rứa, Nguyễn Cúc, Trần Khắc Việt (2003), “Giải pháp đổi hoạt động hệ thống trị tỉnh miền núi nước ta nay", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [49] [47] Từ điển Tiếng Việt, (1994), Nxb Khoa học hội [48] V.I.Lênin, Toàn tập (1978), tập 45, Nxb TB Võ Kim Sơn (2002), “Tăng cường lực đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp sở”, Tạp chí Quản lý nhà nước [50] Vũ Huy Từ (2002), “Một số giải pháp tăng cường lực đội ngũ cán sở”, Tạp chí Quản lý nhà nước ... cấp xã đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp xã địa bàn huyện Krơng Pắk, tỉnh Đắk Lắk Nêu quan niệm chất lượng cán chủ chốt chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp xã; xác định tiêu chí đánh giá chất. .. luận chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp xã; qua đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp xã địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk; đề xuất giải pháp chủ yếu nâng cao chất. .. chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp xã Chương Thực trạng chất lượng đội ngũ cán chủ chốt quyền cấp xã địa bàn huyện, tỉnh Đăk Lăk Chương Phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ
- Xem thêm -

Xem thêm: chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện krông pắc, tỉnh đắk lắk , chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện krông pắc, tỉnh đắk lắk , MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ, TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay