Thực trạng lạm phát ở việt nam các giải pháp kiềm chế lạm phát

22 23 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:56

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A Lêi mở đầu: Trong kinh tế thị trờng đầy sôi động cạnh tranh gay gắt nay, lạm phát vấn đề bất cập mà giới quan tâm Nó không nh bóng ma ám ảnh làm kinh hoàng tất siêu cờng kinh tế mà mối đe dọa nguy hiĨm cđa sù ph¸t triĨn kinh tÕ x· héi quốc gia Bởi lạm phát ảnh hởng đến toàn kinh tế quốc dân, đến đời sống xã hội, đặc biệt giới lao động Mà nguyên nhân sâu sa lạm phát sách tiền tệ sách tài nhà nớc Và để khắc phục hậu lạm phát gây ra, Nhà nớc Chính phủ cần phải đa số giải pháp đồng nhằm kiềm chế mức độ lạm phát tiền tệ nớc Các nhà kinh tế, doanh nghiệp muốn thu lợi nhuận cao đứng vững thị trờng phải nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt vấn đề kinh tế mới, để nhạy bén trớc tình hình kinh tÕ vµ ngoµi níc Néi dung bµi tiĨu luận gồm: I Lý thuyết: II Thực trạng lạm phát Việt Nam: III Các giải pháp kiềm chế lạm phát: Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài, viết em nhiều điểm cha xác mong thầy cô giáo giúp đỡ đóng góp ý kiến để em hoàn thành tiểu luận Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Đỗ Thuỳ Giao, ngời hớng dẫn em làm đề cơng tiểu luận Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo B Nội dung: I Lý thuyết: Khái niệm lạm phát: Lạm phát tợng tiền tệ, đợc biểu giá (giảm giá) tiền tệ, mà giá tiền tệ lại biểu rõ rệt thấy đợc tăng giá bình quân tất thứ hàng hoá Lạm phát xảy giá thứ hàng hoá, dịch vụ chi phí tăng với tốc độ tỷ lệ không đồng đều, thứ tăng nhanh, thứ tăng chậm, thứ tăng nhiều, thứ tăng ít, nhng nói chung thứ tăng giá Lạm phát cao đồng tiền bị giá nhiều Khi giá nói chung hạ xuống có nghĩa lạm phát giảm, gọi tắt giảm phát Các mức lạm phát: Ngời ta phân biệt có ba mức lạm phát khác nhau: lạm phát vừa phải, lạm phát phi mã siêu lạm phát 2.1 Lạm phát vừa phải Khi giá tăng chậm( dới 10%/năm), gọi lạm phát số ( từ 1% đến 9%/năm) Trong điều kiện lạm phát vừa phải, giá tơng đối không khác mức bình thờng bao nhiêu; lãi suất thực tế lãi suất danh nghĩa chênh lệch không đáng kể, tiền giữ đợc phần lớn giá trị từ năm qua năm khác( không bị giá) Những kế hoạch dự đoán tơng đối ổn định không bị xáo trộn 2.2 Lạm phát phi mã: Là loại lạm phát giá tăng với tỷ lƯ hai hc ba sè nh 20%, 100%, 300% năm Trong đó, tiền tệ lu tông ngày tăng lên tăng lên với tốc độ nhanh, kéo theo giá không ngừng tăng lên nhng tốc độ tăng giá nhanh tốc độ tăng tiền( đồng tiền giá nhanh chóng ) 2.3 Siêu lạm phát : Siêu lạm phát thời kỳ có mức lạm phát lớn Nếu lạm phát phi mã, kinh tế sống sót đợc( không ổn định) siêu lạn phát, kinh tế xem nh dần vào cõi chết Trong thời kỳ siêu lạm phát, tốc độ chu chuyển tiền tăng nhanh hàng không tăng lên, có tăng Nguyên nhân tác động lạm phát : 3.1 Nguyên nhân dẫn tới lạm phát : Có nhiều nguyên nhân khác dẫn đến lạm phát, song nguyên nhân có tính chất chung : - Những nguyên nhân có liên quan đến sách Nhà nớc nh: sách tiền tệ tài Nhà nớc, phát hành tiền đáp ứng nhu cầu chi tiêu Nhà nớc mức, định mức cho vay lãi suất thấp mức lạm phát, sách thuế không hợp lý, không đảm bảo đợc nguồn thu - Ngân hàng phát khoản vay mà không thu hồi đợc hiệu - Những nguyên nhân có liên quan đến điều kiện tự nhiên : Thiên tai, hoả hoạn, sản xuất bị tàn phá, hàng hoá nên phát triển sản xuất không kịp với tăng lên tiền tệ, dẫn tới thiếu hàng Tuỳ theo điều kiện cụ thể mà có lạm phát bắt nguồn từ hai nguyên nhân 3.2 Những tác động lạm phát : Do có ba mức lạm phát khác nhau, nên tác động loại kinh tế khác Loại lạm phát vừa phải( lạm phát số) tác động lớn đến kinh tế Lạm phát phi mã siêu lạm phát tác động lớn đến kinh tế hai mặt sau : 3.2.1 Tác động đến phân phối lại thu nhập cải : Tác động phát sinh từ khác loại tài sản nợ nần nhân dân Những ngời lao động sống tiền lơng thực tế tiền lơng thực tế giảm nghiêm trọng Những ngời có nhiều tài sản cố định có giá trị cao ngời mắc nợ ngân hàng với lãi suất cố định tự nhiên đợc hởng lợi Những ngời cho vay, có tài sản đồ cầm cố trái phiếu dài hạn tình bất lợi Những ngời vay cầm cố, trớc nhận tiền có giá trị , đem tiền giá đến trả nợ lấy lại tài sản cầm cố Khi có giảm lạm phát không đoán trớc đợc tác động lại đảo ngợc Những ngời vay cầm cố bị phần tài sản họ sang tay ngời cho vay ngời nhận cầm cố Trong thời kỳ lạm phát phi mã, để giảm bớt tác động phân phối lại cải lạm phát đông đảo quần chúng, phủ thực sách nh thả tiền lơng, thả lãi suất, bù giá vào lơng, tăng thêm trợ cấp theo số giá tiêu dùng 3.2.2 Tác động đến giá cả, sản lợng, việc làm: Lạm phát kéo dài làm cho lợng tiền cung ứng tăng liên tục, tổng cung tiền tệ tăng nhanh tổng cầu tiền tệ; lợng tiền danh nghĩa tăng, lãi suất danh nghĩa tăng, giá trị tiền liên tục bị giảm, giá thứ hàng hoá cao lên với mức độ không Tăng nhanh giá mặt hàng thiết yếu cho tiêu dùng sản xuất đến mặt hàng khác Khi hàng hoá khan hiếm, nạn đầu có dịp phát triển mạnh làm cho giá hỗn loạn Các phủ khó kiểm soát hoạt động kinh tế ngầm Những ngời bị lạm phát làm thiệt hại nhiều ngời hởng lơng hu, hởng bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội Lạm phát cao kéo dài làm cho hàng loạt doanh nghiệp vừa nhỏ phá sản cầm chừng, số phận công nhân viên chức việc làm, đội quân thất nghiệp tăng lên II Thực trạng lạm phát Việt Nam: Việt Nam trải qua thời kỳ lạm phát cao kéo dài với ảnh hởng nặng nề suốt thập kỷ 80, đợc coi nh hậu tất yếu chế quản lý kinh tế thiếu hiệu tình trạng bao cấp tràn lan thời kỳ chiến tranh Mặc dù, lạm phát đợc kiềm chế mức số năm 90, nhng bất ổn với tình trạng giảm phát liên tục năm gần đặt nhiều vấn đề cho nhà làm sách Căn vào mức độ, tính chất, nguyên nhân chủ yếu lạm phát, chia diễn biến lạm phát Việt Nam thành ba giai đoạn chủ yếu Giai đoạn 1976- 1980: Lạm phát Việt Nam thời kỳ lạm phát ngầm, nghĩa số giá thị trờng có tổ chức tăng không nhiều sách kiềm chế giá Nhng số thị trờng tự lại tăng cao Mặc dù vậy, mức giá chung tăng với tốc độ chậm thời gian khu vực thị trờng có tổ chức chiếm tỷ trọng định cung cấp hàng hoá cho xã hội phù hợp với thói quen tiêu dùng hạn chế công chúng thời gian chiến tranh Hơn nữa, Việt Nam đợc hởng chế độ viện chợ với hình thức hàng hoá từ nớc khối XHCN Điều làm giảm căng thẳng quan hệ cung cấp hàng hoá Tuy vậy, tình trạng phát hành bù đắp thiếu hụt ngân sách liên tục với số lợng ngày lớn nhằm bù lỗ, bù giá thực dự án phát triển sau chiến tranh làm cho giá chung thời kỳ 76-80 tăng lên 2,62 lần giá trị tổng sản lợng thực tế tăng 5,8%, thu nhập quốc dân sản xuất tăng 1,5% Giai đoạn 80-88: Đây thời kỳ lạm phát phi mã với số giá thờng xuyên mức ba số Giá thị trờng có tổ chức thị trờng tự điều chỉnh giá thị trờng có tổ chức Những ảnh hởng lạm phát bao trùm tất lĩnh vực: sản xuất, tiêu dùng, tài tín dụng, đời sống nhân dân ổn định chế độ trị Nguyên nhân chủ yếu lạm phát thời kỳ nhu cầu có khả toán tăng lên vợt xa so với khả cung ứng hàng hoá xã hội Nguồn vốn chủ yếu cho hoạt động kinh tế xã hội nguồn vốn ngân sách mà thực chất vốn phát hành đợc dùng cho mục đích bù lỗ, bù giá, cấp phát tín dụng, bù giá hàng nhập chñ yÕu cho khu vùc kinh tÕ quèc doanh Trong thực tế, khu vực hiệu quả, khoản nộp ngân sách thờng chiếm phần ba ®Õn mét nưa so víi sè vèn nhËn ®ỵc tõ ngân sách Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam hầu nh bất lực việc kiểm soát khối lợng tiền cung ứng vốn thông qua hệ thống ngân hàng bao cấp Hơn nữa, nhu cầu tiêu dùng vốn bị hạn chế thời chiến bắt đầu tăng lên gây áp lực khối lợng hàng hoá vốn không dồi lại bị tích trữ lại tâm lý lo sợ lạm phát ngời tiêu dùng Lạm phát xuất phát từ thiếu hiệu kinh doanh sử dụng lao động phân bổ nguồn lực xã hội không hợp lý, không tôn trọng yêu cầu hạch toán kinh tế dẫn đến làm tăng giá thành sản phẩm suy giảm mức sản lợng thực tế Lạm phát thời kỳ tăng liên tục cộng hởng tác động tâm lý trông đợi lạm phát xã hội Hành vi tự bảo hiểm ngời tiêu dùng trớc biến động bất thờng lạm phát tạo nên tình trạng đẩy tiền lu thông tích trữ hàng hoá làm trầm trọng thêm cân đối tiền hàng Tuy nhiên, nguyên nhân sâu sa tất vấn đề chế quản lý quan liêu, mệnh lệnh dựa chế độ công hữu Nhà nớc nắm độc quyền tất lĩnh vực Cơ chế tất yếu dẫn đến kinh tế thiếu hiệu không khuyến khích cạnh tranh, kìm hãm lực sản xuất quốc doanh, chủ quan việc xây dựng cấu kinh tế sai lầm đa sách không phù hợp với vận động khách quan thị trờng Mặt khác, lạm phát Việt Nam xuất phát từ ảnh hởng nặng nề chiến tranh kéo dài nhiều năm, chi phí quốc phòng khoản chi phúc lợi giải hậu chiến tranh làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt ngân sách gia tăng lạm phát Giai đoạn từ 1989 đến nay: Lạm phát đợc kiềm chế thành công từ năm 1989 giảm tới møc mét sè suèt thËp kû 90 Nhng tỷ lệ lạm phát biến động qua năm biểu giảm phát gần gây nên bất ổn cho môi trờng kinh tế Sự biến động tỷ lệ lạm phát biến số vĩ mô Năm Tỷ lệ lạm phát (%) 2001 2002 sè (%) Mơc tiªu Thù Mơc Thùc tiªu hiƯn tiªu 10 7- 12.7 4.5 3.6 9.2 2000 Tû lệ tăng doanh kinh tế(%) Mục Thự 1995 1996 1997 1998 1999 Tỷ lệ tăng trởng 10 5 0.1 c c hiÖ hiÖ 8.5- n 9.5 9.5 5.8 24 10 n 22.6 22.7 26.1 25.6 5-6 4.8 16-17 39.2 6.7 38 39 6.8 23 25.5 7.0 23 17.6 7.2 15-20 9-10 - 0.6 5.5- 0.8 7.5- 4.0 7.5 19 2003 5- 7.5 20 Nguồn: Báo cáo thờng niên năm 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Các giải pháp đồng áp dụng chiến dịch chống lạm phát vào cuối thập niên 80 đem lại hiệu đáng kể; mức tăng giá bình quân năm 1989 2,5% so với 15% năm 1988 Trớc hết, biện pháp hạn chế tăng cầu mức đợc áp dụng đem lại kết tức thời, bao gồm: hạn chế chi tiêu ngân sách, khơi tăng nguồn thu, giảm bội chi, hạn chế tiến tới ngừng phát hành bù đắp thiếu hụt ngân sách( từ năm 1992 ), sách tiền tệ khan bắt đầu đợc sử dụng để kiểm soát lợng tiỊn cung øng Cïng víi sù thay ®ỉi quan niƯm tiỊn tƯ còng nh qu¶n lý tiỊn tƯ, hƯ thống ngân hàng đợc cải cách toàn diện theo hớng hiệu chất lợng nhằm tăng cờng hiệu lùc cđa chÝnh s¸ch tiỊn tƯ, chÝnh s¸ch l·i st cao đợc áp dụng Lần sau nhiều thập kỷ, ngời gửi tiền tiết kiệm nhận đợc mức lãi suất dơng, có tác dụng to lớn việc giảm tiêu dùng giảm mức độ biến động giá chí xuống tới mức âm tháng 5, 6, năm 1989 Bên cạnh giải pháp nhằm làm giảm áp lực tổng cầu, Chính phủ Việt Nam tập trung vào việc nâng cao hiệu kinh tế nhằm giảm chi phí, tăng suất lao động, sử dụng công dụng tiết kiệm có hiệu nguồn lực xã hội Từ năm 1988, kinh tế thực bớc vào thời kỳ cải cách theo cấu thị trờng Năng lực sản xuất xã hội bắt đầu đợc khai thác có điều kiện phát huy tiêu dùng thông qua sách phát triển kinh tế đa phần Các sách giá cả, tài chính, tín dụng đợc xác định phần phù hợp với chế thị trờng, tạo điều kiện thúc đẩy cạnh tranh hiệu Sự thay đổi thực mở rộng mức sản lợng tiềm xã hội tạo nên thời kỳ tăng trởng vững năm sau Việc hạn chế tình trạng đóng cửa kinh tế giai đoạn tạo điều kiện 10 thu hút lợng lớn hàng nhập tiểu ngạch, góp phần làm giảm nhẹ áp lực lạm phát Các giải pháp chiến lợc nhằm tạo ổn định tiền tệ vững tiếp tục hoàn thiện suốt thập kỷ 90 Tăng cờng hiệu lực sách tiền tệ, kết hợp với điều chỉnh hợp lý tỷ giá ngoại tệ, cải cách sách tài khoá, sách thuế, thực cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc cách triệt để, sở để trì lạm phát vừa phải nhiều năm Mặc dù, tỷ lệ lạm phát đợc kiềm chế mức thấp, nhng dờng nh ngân hàng Nhà nớc không chủ động việc kiểm soát chất lợng tiền cung ứng, phải đáp ứng nhu cầu chi tiêu phủ cho đối tợng sách, bù đắp tổn thất thiên tai hạn hán, kênh tín dụng cha hiƯu qu¶, ¶nh hëng bëi khđng ho¶ng cđa thị trờng tiền tệ khu vực sách tiền tệ chậm phát huy hiệu Điều làm cho mức cung tiền tệ tăng lên giảm xuống không dự kiến trớc đợc, kéo theo biến động thất thờng tỷ lệ lạm phát, tạo nên tâm lý không ổn định cho nhà đầu t ngời tiết kiệm thông qua ảnh hởng lạm phát phân phối hiệu Bắt đầu từ năm 1996, kinh tế có dấu hiệu giảm phát; từ cuối quý I giá liên tục chuyển sang âm từ 0,5% đến 0,7% tháng 5, 6, 7, năm 1996 Chỉ đến quý IV năm 1996, giá nhích lên chút điều chỉnh mức tăng tổng phơng tiện toán Tình trạng tơng tự xảy năm 1997 1999 Nh vậy, tỷ lệ lạm phát thấp mức số năm 1996, 1997, 1999 11 kết tăng trởng kinh tế, tăng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm mà chủ yếu sức mua chung cđa x· héi gi¶m bëi thu nhËp gi¶m Lý xuất phát từ mức sản xuất giảm thấp không tiêu thụ đợc hàng, sức cạnh tranh tổng thể kinh tế thấp, hàng nội bị chèn ép hàng ngoại Đặc biệt, lình vực nông nghiệp thu nhập giảm nhanh có sách trả nợ giá thu mua Thu nhập giảm thất nghiệp tăng lên, thực cổ phần hoá xếp công ty liên doanh với nớc Vì hế, giải pháp kích cầu có lẽ không hiệu quả, có không kéo dài Hiện tợng giảm phát xuất phát từ yếu tố trình sản xuất xã hội Ngoài ra, ảnh hởng chu kỳ suy giảm toàn cầu, nên điều quan trọng phải tìm đợc giải pháp tác động vào sức sản xuất xã hội, tăng cờng khả cạnh tranh thông qua chất lợng khai thác thị trờng tiêu thụ Từ đó, mà tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập Đến ngày 3/6/2004, số tăng giá tháng vợt lên 6,3% tợng bất thờng Có tăng giá leo thang giá vợt dự kiến Đó vấn đề nóng bỏng, gây nhiều biến động phức tạp đến sản xuất, đời sống Tuy nhiên, gia tăng cao giá không bắt nguồn từ sách tiền tệ Khi Nhà nớc phủ đề mục tiêu giá cả, lạm phát không vợt 5%, nghĩa tính tới yếu tố tiền tệ, tính tới ®é chƠ cđa c¸c chÝnh s¸ch tiỊn tƯ, còng nh nhân tố dự kiến đợc nh: tăng lơng, điều chỉnh phụ cấp, lơng hu năm 2004 Chính vậy, biện pháp mà Nhà nớc đa tập trung điều hành cân đối vĩ 12 mô, điều hành cung cầu mặt hàng chủ yếu giải khó khăn tài nh miễn - giảm thuế số mặt hàng, bù lỗ số mặt hàng để giá không biến động mạnh Điều chỉnh thuế nhập làm ngân sách thất thu 4.000 tỉ, bù lỗ cho xăng dầu 5.700 tỉ, riêng ngân sách 10.000 tỉ để làm giảm tác động tiêu cực giá quốc tế thị trêng níc VỊ chÝnh s¸ch tiỊn tƯ, chÝnh phđ tập trung vào số điểm: Không để tăng trởng tín dụng 2%, giữ ổn định tỉ giá hối đoái, tăng dự trữ bắt buộc Ngoài ra, Nhà nớc điều hành giá cả, tiền tệ có giải pháp kịp thời Có thể biện pháp cha thật đúng, cha liệt, nhng tốc độ tăng giá giảm mạnh theo tháng tháng 10 năm 2004, tốc độ tăng giá 0% Nói cách hình ảnh, nh kinh tế quý đầu bị sốt quý sau, nhiệt độ trở lại bình thờng Cho đến thời điểm này, kinh tế không sốt Theo dự tính giá lạm phát năm vào khoảng 9,5%, cao nhiều so với dự tính hàng năm Nếu tốt hơn, kịp thời giá không tăng cao nh xảy Nghĩa lạm phát vợt khỏi tầm kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định không với thực tế Nh vậy, qua giai đoạn ta thấy rằng: Trong suốt thập kỷ 80 đặc biệt năm 90, kinh tế Việt Nam khó khăn, hàng hoá viện trợ Liên Xô- Đông Âu bị cắt giảm Quan hệ nội lục đục Trong đó, năm 1975 kÕt thóc chiÕn tranh nỊn kinh tÕ níc ta bị kiệt quệ Nhà nớc tiền để bù lỗ cho xăng dầu, bù giá, cấp phát tín dụng, 13 bù giá hàng nhập nên lạm phát thời kỳ cao Nhng năm gần đây, kinh tế nớc ta có điểm khác hẳn so với thời kỳ trớc Hàng hoá nhiều, xuất cao, đầu t nớc vào lớn Không nh÷ng thÕ tÝnh chÊt cđa nỊn kinh tÕ cđa níc ta hồi cung khác nhau, khác quy mô mức độ Dẫn chứng là: Năm 90 nớc ta lạm phát 800%, giá hàng hoá tăng lên gấp lần Nhng nay, nớc ta kiểm soát đợc phát triển kinh tế nên tỉ lệ lạm phát giảm xuống nhanh chóng Mặc dù bất ổn khó lờng nhng nớc ta tiếp tục giữ đợc tính chủ động quản lý, điều hành kinh tế, giữ đợc mức cân đối vĩ mô, kiềm chế tăng giá, kiểm soát lạm phát Và chắn lạm phát năm 2005 thấp mức tăng trởng GDP III Các giải pháp kiềm chế lạm pháp: Đề xuất: - Nhà nớc Chính phủ cần đa giải pháp đồng để rút bớt lợng tiền lu thông gia tăng số lợng hàng hoá để đáp ứng nhu cầu ngời tiêu dùng - Ngân hàng nhà nớc phải góp phần ổn định môi trờng vĩ mô, thông qua khống chế mức độ lạm phát Đồng thời, ngân hàng Nhà nớc phải thận trọng lợng tiền cung ứng, tốc độ tăng trởng tín dụng, nh điều hành tỉ giá cho biện pháp tổng thể, vừa góp phần kiểm soát lạm phát vừa phục vụ tốt cho mục tiêu tăng trởng - Về phía doanh nghiệp: cần nghiêm túc thực sách Nhà nớc đề Đồng thời, tìm cách đầu 14 tích trữ mặt hàng nh: Sắt, thép, dầu mỏ nhằm thu đợc lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Các giải pháp kiềm chế lạm phát: 2.1 Giá sách chống lạm phát: Những tác động lạm phát việc phân phối lại thu nhập, sản lợng, phân bổ nguồn lực hiệu kinh tế thờng xảy hiệu kinh tế cao không dự đoán trớc đợc Mặc dù, ảnh hởng loại lạm phát hiển nhiên Về mặt ngắn hạn, OKUN đợc rút từ khảo sát kinh tế Mỹ vào thập kỷ 70, 1% giảm lạm phát kéo lên 2% tăng lªn cđa tû lƯ thÊt nghiƯp so víi tû lƯ tự nhiên 4% giảm GDP thực tế so với GDP tiềm Tỷ lệ hy sinh khác tuỳ theo vào thực trạng kinh tế nớc 2.2 Các giải pháp giảm tỷ lệ lạm phát: Thông thờng, để kiềm chế lạm phát tỷ lƯ mong mn, chÝnh phđ c¸c níc sư dơng mét hệ thống giải pháp nhằm làm giảm gia tăng tổng cầu khắc phục nguyên nhân làm gia tăng chi phí 2.2.1 Nhóm giải pháp tác động vào tổng cầu: Các giải pháp hạn chế gia tăng trớc hết thực sách tiền tệ khan Chính sách đợc bắt đầu việc kiểm soát hạn chế cung ứng tiền trung ơng, từ mà hạn chế khả mở rộng tín dụng hệ thống ngân hàng thơng mại Lãi suất ngân hàng lãi suất 15 thị trờng tăng lên, sau làm hạn chế nhu cầu tiêu dùng đầu t, giảm áp lực hàng hoá dịch vụ cung ứng Cùng với việc thực thi sách tiền tệ thắt chặt là: kiểm soát gắt gao chất lợng tín dụng cung ứng nhằm hạn chế tín dụng, đồng thời đảm bảo hiệu kênh cung ứng tiền nh chất lợng tiền tệ Kiểm soát chi tiêu ngân hàng Nhà nớc từ trung ơng đến địa phơng nhằm đảm bảo tiết kiệm hiệu chi tiêu ngân sách, cắt giảm khoản đầu t tính khả thi khoản chi phúc lợi vợt khả kinh tế Cải tiến lại máy quản lý Nhà nớc vốn cồng kềnh, không hiệu gây lãng phí ngân sách, khai thác nguồn thu Đặc biệt thu thuế nhằm giảm mức bội chi, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc cuối hạn chế phát hành tiền để bù đắp thiếu hụt ngân sách Thực sách khuyến khích tiết kiệm giảm tiêu dùng Lãi suất danh nghĩa đợc đa lên cao tỷ lệ lạm phát để hấp dẫn ngời gửi tiền Biện pháp thờng đợc sử dụng trờng hợp lạm phát cao, cần có điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với mức độ biến động lạm phát hạn chế hậu tiềm cho tổ chức nhận tiền gửi Trong ®iỊu kiƯn nỊn kinh tÕ më, sù can thiƯp vµo tỷ giá nhằm điều chỉnh tỷ giá theo mức độ lạm phát đợc sử dụng nh giải pháp nhằm giảm cầu tác động vào mẫu xuất Đối với nớc phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, điều đặc biệt có ý nghĩa Tuy nhiên, hành động can thiệp làm cạn kiệt nguồn dự trữ quốc tế Chính thế, việc sử dụng giải pháp cần cân nhắc 16 đến khả dự trữ ngoại hối nh khả phục hồi nguồn dự trữ quốc gia 2.2.2 Nhóm giải pháp tác động vào cung: Giải pháp quan trọng tác động vào mối quan hệ mức tăng tiền lơng và mức tăng suất lao động xã hội Thực chất thiết lập chế để đảm bảo mức chi trả tiền lơng, chi phí hợp với hiệu kinh doanh doanh nghiƯp còng nh toµn bé nỊn kinh tÕ Sù thành công chế hạn chế đòi hỏi tăng tiền lơng( chi phí chủ yếu giá thành sản phẩm) bất hợp lý dẫn đến vòng tròn: tăng lơng- tiền- giá- tăng lơng Và sách kiểm soát giá phải đợc tiến hành đồng thời với chế tiền lơng nhằm hạn chế biến động tiền lơng thực tế, tránh rơi vào vòng xoáy lạm phát- lợng- giá-tiền Các giải pháp tác động vào chi phí lơng nhằm tạo sư dơng c¸c ngn lùc mét c¸ch tiÕt kiƯm cã hiệu Xác định định mức tiêu hao nguyên liệu kỷ luật lao động nhằm tôn trọng định mức Hợp lý hoá nguồn khai thác, vận chuyển sử dụng nguyên liệu, hạn hế tối đa chi phí trung gian làm tăng giá nguyên liệu Trong trờng hợp sử dụng nguyên liệu nhập ngoại, cần quan tâm đến ảnh hởng bên ngoài, đến giá nhập có xu hớng tìm nguyên liệu thay giá tăng cao Sự giúp sức sách tỷ giá nh thuế nhập đóng vai trò quan träng viƯc giao tiÕp còng nh c¸c chi phí liên quan đến việc bố trí dây chuyền công nghệ bất hợp lý phải đợc xem xét giảm thiểu tối đa 17 2.2.3 Nhóm giải pháp nhằm mở rộng khả cung ứng hàng hoá: Giải pháp tình tác động tức thời đến cân đối tiền hàng nhập hàng hoá khan góp phần làm giảm áp lực giá Tuy nhiên, giải pháp chứa đựng nguy làm cạn kiệt nguồn dự quốc tế, tạo thói quen dùng hàng ngoại đặc biệt làm suy giảm sức sản xuất nớc Tăng khả sản xuất hàng hoá nớc đợc coi giải pháp chiến lợc nhất, tạo sở ổn định tiền tệ cách vững Thực chất giải pháp nhằm tăng mức sản lợng tiềm xã hội Đây chiến lợc dài hạn, tập trung vào việc khai thác triệt để lực sản xuất xã hội, nâng cao trình độ lực lợng lao động, đổi thiết bị, đại hoá dây chuyền sản xuất quan trọng đổi chế quản lý kinh tế, khuyến khích cạnh tranh hiệu 18 C.Kết luận: Lạm phát vấn đề trung tâm hàng đầu đời sống kinh tế- xã hội quốc gia giới, đặc biệt Việt Nam Với t cách kết tổng hoà sách kinh tế vĩ mô, nh hoạt động kinh doanh vĩ mô bối cảnh chung cđa nỊn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, lạm phát có tác động trực tiếp gián tiếp đến toàn lĩnh vực khía cạnh hoạt động phủ, doanh nghiệp cá nhân Nói chung, nói tới lạm phát nói tới tác động mạnh mẽ tới kinh tế Vì vậy, hạn chế tác động lạm phát đợc coi vấn đề nớc giới Việc kiềm chế lạm phát mức nh kinh tế phát triển vấn đề quan trọng Nhng khía cạnh lạm phát ®éng lùc ®Ĩ ph¸t triĨn nỊn kinh tÕ ë ViƯt Nam nay, Nhà nớc Chính phủ ta thực giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát tới mức tối đa Những biện pháp tơng đối hợp lý, phải tiếp tục nỗ lực theo hớng để góp phần định vào tăng trởng kinh tế, nhằm đa kinh tế nớc ta lên tầm cao 19 20 Mục lục: A Lời mở đầu B Nội dung2 I Lý thuyết2 1.Khái niệm lạm phát 2.Các mức lạm phát Lạm phát vừa phải Lạm phát phi mã .2 Siêu lạm phát .2 3.Nguyên nhân tác động lạm phát 3.1Nguyên nhân 3.2 Các tác động lạm phát 3.2.1Tác động đến phân phối lại thu nhập cải 3.2.2Tác động đến giá cả, sản lợng, việc lµm .4 II.Thực trạng lạm phát Việt Nam 1.Giai đoạn năm 80 đến 21 1.1Giai đoạn 19761980 1.2Giai đoạn 19801988 1.3Giai đoạn từ 1989 đến III.Đề xuất giải pháp kiềm chế lạm phát 11 Đề xuất 11 Các giải pháp kiềm chế lạm phát 12 Gi¸ cđa chÝnh s¸ch chèng lạm phát 12 2.2.1Các giải pháp giảm tỷ lệ lạm ph¸t…………………… …………… 12 2.2.2Các giải pháp tác động vào tổng cầu 13 Các giải pháp tác động vào tổng cung 14 C KÕt ln…………………………………………………………………15 Danh mơc tµi liƯu tham khảo: Giáo trình: Tài trờng đH Quản Lý Kinh Doanh Tạp chí: Thông tin kinh tế kế hoạch tháng 5-1993 Báo: Lao động số 308/2004 ngày 3- 11- 2004 Báo: Thanh niên Việt Nam - số 28 (349) thứ năm, ngày 7/4/2005 Niên giám thống kê kinh tế 22 ... III.Đề xuất giải pháp kiềm chế lạm phát 11 Đề xuất 11 Các giải pháp kiềm chế lạm phát 12 Giá sách chống lạm phát 12 2.2. 1Các giải pháp giảm tỷ lệ lạm phát 12 2.2. 2Các giải pháp tác... cân đối vĩ mô, kiềm chế tăng giá, kiểm soát lạm phát Và chắn lạm phát năm 2005 thấp mức tăng trởng GDP III Các giải pháp kiềm chế lạm pháp: Đề xuất: - Nhà nớc Chính phủ cần đa giải pháp đồng để... 20 Mục lục: A Lời mở đầu B Nội dung2 I Lý thuyết2 1.Khái niệm lạm phát 2 .Các mức lạm phát Lạm phát vừa phải Lạm phát phi mã .2 Siêu lạm phát .2 3.Nguyên nhân tác động lạm phát 3.1Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng lạm phát ở việt nam các giải pháp kiềm chế lạm phát , Thực trạng lạm phát ở việt nam các giải pháp kiềm chế lạm phát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay