Tác động của chính sách tài chính đến sự tăng trưởng kinh tế

31 28 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:56

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më đầu Cùng với phát triển kinh tế thị trờng, vai trò Ngân hàng Nhà Nớc(NHNN)ngày đợc khẳng định Với công cụ quản lý vĩ mô tay, NHNN làm cho hoạt động hệ thống Ngân hàng ngày lành mạnh có hiệu quả,tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế Một công cụ quản lý hữu hiệu NHNN công cụ lãi suất Thông qua công cụ lãi suất, NHNN tác động lên hoạt động Ngân hàng Thơng mại, tổ chức tín dụng từ tác động lên lợng cung tiền tệ tiêu ảnh hởng mạnh mẽ đến sức khoẻ kinh tế Trong trình chuyển sang kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN, ngành Ngân hàng trải qua 10 năm đổi mới, 10 năm không ngừng đổi sách ®iỊu hµnh l·i st cđa NHNN theo híng tõng bíc tiến đến sách lãi suất thị trờng điều kiện kinh tế tiền tệ cho phép Trên sở định hớng đó, ngày 1/10/1998 Luật NHNN Việt Nam đời qui định việc áp dụng chế lãi suất lãi suất Với chế này, việc điều hành lãi suất ngày trở nên linh hoạt, bám sát nhu cầu thị trờng hơn, nhng thực tế nhiều vớng mắc vỊ c¸ch vËn dơng còng nh t¸c dơng cđa qui định Nếu đánh giá cách khách quan, sách lãi suất năm qua thu đợc số thành tựu định Tuy nhiên, bên cạnh nhiều bất cập hạn chế Thực tiễn khách quan đòi hỏi phải có đổi sâu rộng việc sử dụng công cụ lãi suất hệ thống Ngân hàng Việt nam cho phù hợp với thông lệ quốc tế phù hợp với điều kiện thực tiễn thị trêng tiỊn tƯ n- íc ChÝnh v× vËy mà em chọn đề tài Tác động sách tài đến tăng trởng kinh tế " Tuy nhiên, hạn hẹp trình độ nh kiến thức thực tiễn nên tránh khỏi thiếu sót,em mong nhận đợc bảo, góp ý kiến thầy cô bạn đọc I Khái niệm xác định lãi xuất 1.1.Khái niệm chất lãi suất Trong 10 năm đổi mới, sách lãi suất NHNN đợc điều chỉnh theo hớng tÝch cùc , "níi láng" tõng bíc theo híng tù hoá phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội níc, møc ®é héi nhËp qc tÕ cđa nỊn kinh tế nớc ta Cơ chế điều hành lãi suất ngày trở nên linh hoạt bám sát cung-cầu vốn thị trờng, quyền chủ động ấn định lãi suất kinh doanh TCTD đợc mở rộng, nên làm tăng khả cạnh tranh nhng kiểm soát đợc lãi suất thị trờng tiền tệ, góp phần thúc đẩy thị trờng tài nớc, thúc đẩy tâng trởng kinh tế, ổn định giá trị đối nội đối ngoại đồng Việt Nam Để thúc đẩy phát triển hội nhập quốc tế, NHNN phải tiếp tục đổi chế điều hành lãi suất bớc triển khai thực chủ trơng đổi hoạt động ngân hàng Đảng Nhà nớc, Quốc hội đề Trên sở đó, Luật Ngân hàng Nhà nớc Luật tổ chức tín dụng đợc Quốc hội thông qua ngày 12/12/1997 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/1998 bớc ngoặt đánh dấu trởng thành hoạt động ngân hàng nói chung, việc sử dụng công cụ lãi suất nói riêng Điều 18 Luật NHNN ghi" NHNN xác định công bố lãi suất , lãi suất tái cáp vốn" Khoản 12 điều giải thích: "Lãi suất lãi suất NHNN công bô làm sở cho TCTD ấn định lãi suất kinh doanh" Nh vậy, theo quy định Luật NHNN lãi suất khái niệm rộng dễ vận dụng cho điều hành lãi suất NHNN giai đoạn thích hợp Bởi theo Luật lãi suất lãi suất NHNN công bố làm sở cho TCTD ấn định lãi suất kinh doanh có ý nghĩa hai mặt: -Xác định rõ vai trò Nhà nớc việc quản lý điều hành lãi suất, không lúc buông lỏng quản lý Nhà nớc mà quan có thẩm quyền trách nhiệm NHNNVN Vai trò quản lý Nhà nớc lãi suất phải đợc thể nhằm đạt dợc mục tiêu bảo đảm an toàn hệ thống TCTD, bảo vệ quyền lợi cách hài hoà bên: ngời gửi, ngời vay TCTD; sử dụng công cụ lãi suất làm đòn bẩy để kích thích hoạt động vốn điều hoà vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, góp phần thúc đẩy ổn định tăng trởng kinh tế vừa làm công cụ điều hành sách tiền tệ - Có nhiều loại lãi suất mà NHNN công bố vừa phù hợp với điều kiện kinh tế, tiền tệ nớc ta thời kỳ vừa đảm bảo linh hoạt theo cung cầu vốn sách tiền tệ tăng tính lành mạnh tố chức tín dụng Cũng có nhiều loại lãi suất việc điều hành lãi suất điều mẻ với NHNNVN nên thiết nghĩ, nên làm rõ thêm chất chức lãi suất Từ điều giải thích Luật NHNN " Lãi suất lãi suất NHNN công bố làm sở cho TCTD ấn định lãi suất kinh doanh " thấy lãi suất có hai chức năng: - Là công cụ điều hành sách tiền tệ: Qua lãi suất NHNN tác động vào thị trêng tiỊn tƯ thóc ®Èy më réng hay thu hĐp tín dụng tổng phơng tiện toán, giữ mức tơng quan cần thiết tổng cung tổng cầu tiền tệ đảm bảo ổn định giá tiền tệ - Là giá sử dụng vốn hoạt động tín dụng, sở để hình thành lãi suất thị trờng, tức lãi suất kinh doanh tiền tệ Nó điểm dung hoà cách tự nhiên lợi ích ngời gửi tiền, ngời vay vốn TCTD *Đặc thù lãi suất bản: -Lãi suất lãi suất đợc điều hành tác động trực tiếp lên lãi suất thị trờng -Lãi suất NHNN xác định công bố, tự hình thành thị trờng tiền tệ -Nó có ý nghĩa bắt buộc TCTD phải chấp hành vô điều kiện Do vậy, khẳng định rằng, lãi suất Libor Sibor lãi suất tự hình thành thị trờng.Thực tế, thông tin tham khảo Lãi suất hình thành thị trờng liên ngân hàng nớc ta không lãi suất tơng tự nh lãi suất Libor Sibor Nghiên cứu Luật NHTƯ số nớc đề cập đến lãi suất NHTƯ , từ ngữ có khác Luật NHTƯ Cộng hoà Liên bang Đức có quy định"Ngân hàng Liên bang Đức ấn định lãi suất chiết khấu tỷ lệ chiết khấu đợc áp dụng cho hoạt động Ngân hàng Liên bang" Luật Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc quy định" xác định lãi suất NHTƯ ", Luật NHTƯ Ba Lan quy định Chủ tịch NBP định lãi suất tái chiết khấu hèi phiÕu, l·i st tÝn dơng t¸i cÊp vèn " Luật NHTƯ Hung-ga-ri quy định" NBH hoạt động sở lãi suất linh hoạt đợc công bố, bao gồm tỷ lệ lãi suất NHTƯ, lãi suất hàng ngày, lãi suất u tiên lãi suất phạt " Luật NHTƯ Hàn Quốc quy định "Hội đồng trền tệ quy định mức lãi suất tối đa mà tồ chức ngân hàng tính loại cho vay".Tại Pháp, lãi suất Ngân hàng ấn định, sở tính lãi cho khoản cho vay khác Và nguyên tắc, ngân hàng đợc định lãi suất sở có trí ngân hàng Lãi suất chiết khấu NHTƯ Pháp hoàn toàn không phụ thuộc vàơ lãi suất mà phụ thuộc vào lãi suất thị trờng tiền tệ Lãi suất thị trờng tiền tệ lãi suất đợc thực gĩữa ngân hàng thị trờng tiền tệ Nh giới có nhiều nớc áp dụng chế lãi suất đóng vai trò quan trọng việc điều hành hoạt động hệ thống ngân hàng nớc nhằm thực cho đợc mục tiêu sách tiền tệ Việt Nam nớc vận dụng công cụ nên cần thiết phải có cách xác định rõ ràng 1.2 Những xác định lãi suất Mặc dù lãi suất loại lãi suất có tính chất đạo từ khái niệm cho thấy có nhiều cách hiểu khác lãi suất nhng dù đợc hiều theo cách nào, dựa sở xác định công bố, thay đổi lãi suất NHNN phải vào yếu tố sau: - Chỉ tiêu tăng trởng kinh tế năm - Chỉ số lạm phát dự kiến năm - Lãi thực ngời gửi tiền đợc hởng nhằm đảm bảo lãi suất tiền gửi số dơng dể khuyến khích ngời gửi tiền vào ngân hàng - Chi phí ngân hàng thấp đảm bảo tiền lơng, chi phí nghiệp vụ, trích quỹ dự phòng rủi ro lợi nhuận tối thiểu hoạt động ngân hàng- - Tình hình cung cầu vốn tín dụng thị trờng - Mối quan hệ lãi suất với tỷ giá ngoại tệ, lãi suất nội tệ lãi suất ngoại tệ - Lãi suất thị trờng đấu thầu trái phiếu Kho bạc Nhà nớc phiên đấu thầu gần - Lãi suất bình quân thị trờng nội tệ liên ngân hàng thời gian gần Để xác định biên độ đợc cộng vào lãi suất cần dựa vào: - Mục tiêu sách tiền tệ thời kỳ ( thắt chặt hay nới lỏng) - Hệ số sử dụng vốn bình quân sau thực dự trữ bắt buộc đảm bảo an toàn toán TCTD - Mức độ rủi ro loại hình khách hàng - Đặc điểm khó khăn, thuận lợi vùng kinh tế khác Trên sở lãi suất đợc tính theo nh vậy, ngân hàng thơng mại niêm yết để công bố mức lãi st cđa m×nh Møc l·i st cho vay thùc tÕ ngân hàng lãi suất cộng với tỷ lệ % theo biên độ giao động NHTƯ quy định đợc áp dụng linh hoạt cho tõng mãn vay Lµm nh vËy NHNN ViƯt Nam sÏ quản lý đợc lãi suất cho vay cao nhất, lãi suất cho vay thấp nhất, đảm bảo đợc quyền lợi ngời vay khung lãi suất ấn định, giúp cho TCTD đợc tự định lãi suất huy động tự cạnh tranh khuôn khổ quản lý cđa NHNN ViƯt Nam Nh vËy, l·i st ®· đợc điều hành theo hớng có đạo NHNN, nhng đồng thời NHTM trì đợc quyền tự chủ quy định lãi suất Lãi suất đợc quản lý linh hoạt theo diễn biến thay đổi thị trờng dựa sở đảm bảo an toàn hệ thống Công thức chung để tính lãi suất nh sau: LSTG có đảm = + bảo quyền lợi khách hàng Theo cách tính lãi suất Lãi xuất NHNN công bố Chi Biên phí + độ NH dao đảm độn bảo có g lãi tối thiểu nh trên, NHTM đợc phép tính đến tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh, mà tính đến mức độ rủi ro xảy Bên cạnh đó, chi phí huy động đợc tính phù hợp sở đảm bảo lãi suất thực dơng cho ngời gửi tiền II.Một số cách hiểu lãi suất Nghị Trung ơng lần thứ 4, khoá VIII Thông báo số 144/TB-TƯ ngày 3/6/1998 Bộ Chính trị nêu rõ: " Xây dựng thực chế phù hợp tỷ giá lãi suất, với bớc thích hợp, không để xảy biến động xấuvề kinh tÕ, x· héi Cơ thĨ lµ thùc hiƯn l·i suất thực dơng linh hoạt, phản ánh cung cầu vốn thị trờng, bớc áp dụng lãi suất thay dần cho việc ấn định trần lãi suât." Tuy nhiên với cách giải thích mà NHNN đa luật nảy sinh nhiều cách hiểu khác lãi suất Vấn đề đặt điều kiện lựa chọn loại lãi suất phù hợp với yêu cầu thực tiễn dặt đây, em xin đợc nêu vài cách hiểu phổ biến 2.1 Lãi suất lãi suất tái cấp vốn Đây biện pháp phổ biến đợc NHTƯ nớc áp dụng Lãi suất NHTƯ chủ động công bố đợc xem xét tính toán tơng đối thờng xuyên( hàng tháng tuần lần ) nên thực đóng vai trò định mức l·i st kinh doanh còng nh cung, cÇu vèn TCTD Hơn Việt nam, nghiệp vơ chiÕt khÊu cđa NHNN cha ph¸t triĨn, viƯc t¸i cấp vốn thực tơng đối trực tiếp lấy lãi suất tái cấp vốn NHNN để điều hành lãi suất thích hợp lãi suất tái chiết khấu NHNN cần xác định công bố mức lãi suất đạo TCTD, thuận tiện cho việc điều hành quản lý sách lãi suất NHNN tạo điều kiện chủ động kinh doanh TCTD Nhng điều 18 Luật NHNN Việt nam quy định:" NHNN xác định công bố lãi suất lãi suất tái cấp vốn" Vì lấy lãi suất tái cấp vốn làm lãi suất mà phải công bố mức lãi suất khác với tên gọi lãi suất Lãi suất tái cấp vốn công cụ điều hành sách tiền tệ, trực tiếp để điều hành lợng tiền cung ứng NHTƯ khối lợng vốn khả dụng hệ thống ngân hàng kinh tế gián tiếp tác động vào lãi suất cho vay huy động vốn ( thông qua tác động đến cung cầu vốn) Tuy nhiên, chế tái cấp vốn vận hành cha thông suốt theo chế thị trờng, TCTD cha đợc tự tiếp cận nguồn vốn cđa NHNN ( theo c¶ hai chiỊu nhËn vèn thiếu đầu t trở lại thừa), nên mức ®é t¸c ®éng cđa l·i st t¸i cÊp vèn ®Õn mặt lãi suất chung nhiều hạn chế Do vậy, lấy lãi suất tái cấp vốn làm lãi suất NHNN không đạt đợc mục tiêu tác động vào lãi suất NHTM , kể quy dịnh biên độ so víi l·i st cho vay 2.2 L·i st c¬ lãi suất cho vay tối đa Theo phơng án này, NHNN công bố trần lãi suất cho vay nh làm lãi suất bản, TCTD vào trần lãi suất NHNNđể ấn định mức lãi suất cho vay lãi suất tiỊn gưi thĨ theo tõng thêi kú vµ tõng vùng khác Quy định nh phơng án nguyên tắc phù hợp với Luật NHNN, lựa chọn trần lãi suất cho vay lãi suất để làm sở cho TCTD ấn định mức lãi suất cho vay huy động vốn NHNN công bố mức lãi suất trần nhng quy định số mức biên độ so với trần lãi suất phù hợp với đặc thù loại hình TCTD , vùng khác loại cho vay ngắn, trung dài hạn nh Ưu điểm: - Tạo bớc tiến sách lãi suất, tạo chủ động, linh hoạt cho TCTD kinh doanh điều tiết quan hệ cung cầu vốn, đồng thời tạo môi trờng cạnh tranh lành mạnh TCTD khuôn khổ lãi suất Các TCTD đợc tự hoá lãi suất tiền gửi cho vay phạm vi trần tối đa Tuỳ theo đặc điểm, điều kiện loại hình TCTD quy mô, chi phí khác mà NHNN quy định nhiều mức trần lãi suất cho phù hợp với điều kiện riêng có loại hình tổ chức tín dụng vùng khác nhau.Các TCTD vào trần lãi suất NHNN để ấn dịnh mức lãi suất cho vay lãi suất tiền gửi cụ thể phù hợp cung cầu vốn, vùng khác nhau, mức chi phí vốn lợi nhuận - Việc quy định cho vay theo trần lãi suất tạo mặt chung lãi suất cho vay phạm vi nớc, nên tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tra, kiĨm tra , gi¸m s¸t vỊ l·i st cđa NHNN - Là chế lãi suất linh hoạt theoquan hệ cung cầu vốn, phù hợp với chế thị trờng thông lệ quốc tế, tạo khả cạnh tranh lớn TCTD, giảm thiểu quản lý Nhà nớc mệnh lệnh hành - Việc xác định, công bố, điều hành sách lãi suất NHNN theo trần lãi suất dễ dàng, linh hoạt, thuận tiện Nhợc điểm: - Việc quy định trần lãi suât cho vay làm lãi suất mang nặng tính hành điều hành sách tiền tệ Do tính chất điều hành trực tiếp nhiều gián tiếp cản trở trình tự hoá lãi suất nh định hớng chuyền dần từ công cụ điều hành từ trực tiếp sang gián tiếp NHTƯ - Tiếp tục tình trạng nhiều trần lãi suất nh có năm trớc tính chất kinh doanh, địa bàn hoạt động TCTD khác - Trong điều kiện TCTD ứ đọng vốn, không cho vay đợc kinh tế trạng thái thiểu phát nh nay, việc quy định lãi suât cho vay tối đa lãi suât không thích hợp dẫn đến tình trạng TCTD cạnh tranh giảm lãi suất cho vay để thu hút khách hàng gây nguy hại cho an toàn hệ thống ngân hàng, tức trần lãi suất không phát huy tác dụng 2.3 Lãi suất lãi suất tiền gửi tối đa Các TCTD ấn định mức lãi suất tiền gửi ph¹m vi møc khèng chÕ l·i st tiỊn gưi tèi đa ấn định mức lãi suất tiền vay cụ thể phù hợp với cung cầu vốn Thực chất lãi suất loại NHNN công bố kiểm soát lãi suất tiền gửi tối đa tự hoá lãi suất cho vay, việc điều hành kiểm soát lãi suất cho vay thông qua điều hành lãi suất tiền gửi tối đa công cụ gián tiếp sách tiền tệ Điều không cho phép TCTD huy động vốn với lãi suất nào, bảo đảm an toàn hệ thống lợi ích ngời gửi tiền; đồng thời giúp cho TCTD chủ động linh hoạt việc ấn định lãi suất tiền gửi cho vay phù hợp với biến động thị trơng tiên tệ đặc 10 không phù hợp với phát triển kinh tế, cha tơng xứng với đòi hỏi xúc việc phát triển mạnh mẽ thị trờng tiền tệ + Việc quy định lãi suất nh tạo không thống lãi suất cho vay, lãi suất huy động vốn TCTD, tạo nên cạnh tranh không bình thờng tổ chức địa bàn Mặc dù theo đinh 241/2000/QĐ-NHNN1 lãi suất cho vay tối đa 1,05% /tháng( ngắn hạn) 1,25%/ tháng ( trung vàdài hạn) nhng thực tế cho vay Quỹ tín dụng nhân dân NHTMCP nông thôn vãn mức 1,5% / tháng, thu nhập ngời nông dân thấp dân c thành thị, yêu cầu phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn đòi hỏi phải u tiên vốn tín dụng cho khu vực Giữa NHTM với nhau, lãi suất cho vay lãi suất huy động khác nhau, địa bàn, Nói chung lãi suất huy động NHTMCP cao NHTMQD từ 1%-1,5%/tháng địa bàn Một số NHTMCP dùng lãi suất làm công cụđể cạnh tranh khách hàng với NHTM khác họ có lợi tính linh hoạt điều hành lãi suất Nhiều NHTM dùng lãi suất cho vay để thu hút khách hàngm khách hàng lớn nh Tổng công ty 90-91, đó, NHTMCP vốn phải chấp nhận lãi suất cao nên khó khăn kinh doanh tiền tệ + Lãi suất vợt tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ lạm phát năm 1998=9,2%, năm 1999 0,1% năm 2000là -0,1% Trong đó, tỷlệ lãi suất huy động tiền gửi lãi suất cho vay NHTM TCTD ngắn hạn dài hạn cao mức Sự chênh lệch tỷ lệ lạm phát lãi suất huy động, lãi suất cho vay nh tạo mâu thuẫn hoạt động tín dụng NHTM TCTD Tỷ lệ lạm phát thấp nh ba năm vừa qua, bên cạnh 17 mặt tích cực ổn định giá trị đồng nội tệ có mặt đáng quan tâm thị trờng trầm lắng, sức mua thấp, hàng hoá ứ đọng, dấu hiệu sốt lạnh Trong doanh nghiệp lại phải vay vốn ngân hàng với lãi suất cao nên buộc họ phải tính toán giảm mức vayvốn ngân hàng để giảm chi phí lãi suất cho vay vốn Không Ýt doanh nghiƯp thay v× viƯc vay vèn më réng sản xuất kinh doanh lại gửi tiền vào ngân hàng để đợc hởng lãi suất đỡ rủi ro so với mở rộng sản xuất kinh doanh điều kiệnthị trờng trầm lắng, hàng hoá tồn kho nhiều Hoạt động doanh nghiệp có xu hớng chững lại rõ nét xu hớng làm cho tình trạng ngân hàng bị xấu + Lãi suất mang tính chất áp đặt hành chính, tạo điều kiện cho ngân hàng phát huy quyền tự chủ Bởi thực tế cung cách điều hành lãi suất nh nguyên tắc không káac bao so với ché quy định trần lãi suất cho vay mà ạp dụng năm 1999 Mà nh vậy, cha thể giải dứt điểm vấn đề tồn chế lãi suất trần Có " bình cũ rợu " mà + Phơng thức trì thói quen TCTD luônluôn muốn áp dụng lãi suất cho vay sát trần cao để có lãi cao tập trung vốn đầu t vào vùng kinh tế phát triển chấp nhận mức lãi suất cao, mà lơi việc đầu t vốn u tiên đến vùng kinh tế khó khăn, phát triển mà yêu cầu phải cho vay với lãi suât thấp Nh vậy, sách lãi suất đợc vận dụng nhng nhiều thể khiếm khuyết, không phù hợp với điều kiện Việt nam bắt đầu có phản ứng tiêu cực từ phía TCTD khách hàng Đó vấn đề đặt cho NHNN có kế 18 hoạch đạo khắc phục sách đồng hơn, tin giải đợc Nhng trớc tìm sách lãi suất đánh giá thực trạng điều hành lãi suất Việt nam thời gian qua V.Tác ®éng cđa chÝnh s¸ch l·i xt ë VN ®Õn sù tăng trởng kinh tế Sau 10 năm đổi tổ chức chế sách hoạt động ngân hàng sang chế thị trờng cĩng 10 năm đổi việc điều hành sách lãi suất Chính sách lãi suất Nhà nớc ta 10 năm qua phải nói đổi mạnh mẽ nhng thận trọng, dần bớc phù hợp với giai đoạn đờng tiến đến sách lãi suất thị trờng theo hớng tự hoá lãi suất Em xin đánh giá lại bớc đổi sách lãi suất giai đoạn vừa qua, đặc biệt thời kỳ từ 1996 đến để hình dung cách rõ nét bớc lãi suất, từ ®ã rót nh÷ng kinh nghiƯm cho viƯc ®Ị xt định hớng lãi suất kịp thời Trong thời kỳ quan liêu trì trệ trớc năm 1988, lãi suất Việt Nam không theo quy luật lãi suất thực nên lãi suất âm NHNN áp đặt nguyên nhân gây kéo dài lạm phát phi mã NHNN lúc qui định cụ thể loại lãi suất tiền gửi tiền vay để NHTM thùc hiƯn Thùc tÕ chÝnh s¸ch l·i st giai đoạn lâm vào tình trạng chung là: ngời gửi tiền lỗ, ngân hàng lỗ doanh nghiệp lỗ Những khoản lỗ đợc Nhà nớc bù đắp cho ngành Ngân hàng doanh nghiệp quốc doanh cách: Phát hành tiền vay nợ nớc làm cho tình trạng khó khăn Mặc dù từ tháng 10/1986 đén 7/1987, NHNN lần điều chØnh l·i suÊt nhng chÝnh s¸ch l·i suÊt 19 thời kỳ bộc lộ nhiều yếu điểm , cha thực công cụ tốt sách tiền tệ, điều thể rõ nết qua việc Nhà nớc phải bao cấp tín dụng Trớc tình này, đến tháng 3/1989, với định 39/HĐBT qui luật lãi suất thực đợc công nhận, nhng t tởng" Lãi suất ngân hàng phải áp sát lãi st thÞ trêng " ( l·i st cđa níc hoa Thanh Hơng bị ngộ nhận lãi suất thị trêng) ®· dÉn ®Õn l·i st tiÕt kiƯm cùc kú cao 12% tháng dù tỷ lệ lạm phát nửa cuối năm 1988 7%/tháng Dù tháng 7/1989, NHNN h¹ xuèng 7% nhng l·i suÊt cùc kú cao vÉn ảnh hởng đến tâm lý ngày nay: ngời gửi tiền đòi hỏi lãi suất cao Năm 1994, NHNN công bố chủ trơng hạ lãi suất họp Giám đốc đầu năm nhng chủ trơng không thực đợc với lý tỉ lệ lạm phát bị đẩy lên cao gấp đôi năm 1993 lạm phát gần với số Trong giai đoạn này, NHNN vừa áp dụng lãi suất trần (cho vay), vừa áp dụng lãi suất thoả thuận Cụ thể trần cho vay doanh nghiệp Nhà nớc 1,8%/tháng, kinh tế quốc doanh 2,1%/tháng Trờng hợp Ngân hàng không huy động đủ vốn vay theo lãi suất quy định phải phát hành kỳ phiếu với lãi suất cao đợc áp dụng lãi suất thoả thuận: lãi suất huy động cao lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 0,2%/ tháng cho vay cao mức trần 2,1%/ tháng Trong năm chậm hạ lãi suất, tiền gưi cđa c¸c NHTM chØ sư dơng hÕt 1/2, thể NHTMCP từ chỗ sử dụng tiền gửi vay tới 87,02% năm 1993, tụt xuống 74,75% năm94, 71,75% năm 95 58,98% vào năm 96 Trong lãi suất thoả thuận, mức chênh lệch sàn( tiền gửi) trần ( cho vay) lớn, khoảng từ 0,7-1%/ tháng làm cho NHTM có mức lợi nhuận cao, doanh nghiệp hộ nông dân gặp nhiều khó khăn Các 20 doanh nghiệp vay vốn è cổ gánh lãi suất cao để trả lẫi cho ngời nớc dem ngoại tệ vào đồi lấy VND để gửi tiết kiệm với l·i st cao gÊp 4-5 lÇn l·i st thÕ giíi Từ thực tế này, Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 8, tháng 8/95 với nghị bỏ thuế doanh thu hoạt động tín dụng ngân hàng, yêu cầu Ngân hàng tiết kiệm chi phí hoạt động khống chế mức chênh lệch lãi suất huy động cho vay bình quân 0,35%/tháng Đây duyên cớ để đời chế trần lãi suất hoàn toànvà bãi bỏ lãi suất cho vay thoả thuận từ 01/01/1996 Theo định số 381/QĐ-NH1 việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi, cho vay tỉ chøc kinh tÕ- x· héi d©n c, gåm cã: - Lãi suất vay ngắn hạn tối đa: 1,75%/ tháng ( 21%/năm) - Lãi suất trung dài hạn tối đa: 1,70% /tháng( 20,6%/năm) - Tỷ lệ chênh lệch lãi suất huy động bình quân lãi suất cho vay bình quân tối đa 0,35% Tổng giám đốc TCTD vào trần lãi suất cho vay tối đa tỷ lệ chênh lệch lãi suất bình quân để qui định mức lãi suất tiền gửi cho vay nhằm phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh loại hình doanh nghiệp, điều kiện kinh doanh ngân hàng, Quyết đình đạt đợc bớc tiến lãi suất, giao quyền chủ động cho NHTM việc điều hành lãi suất theo tín hiệu thị trờng, quan hệ cung-cầu vốn tín dụng, phù hợp với đặc điểm riêng ngân hàng, khu vực kinh tế Tuy vậy,nguồn vốn NHTM tăng chủ yếu gia tăng nguồn vốn ngắn hạnvà dẫn tới tợng số NHTMQD thừa vốn ngắn hạn nhu cầu vốn trung dài hạn cuả kinh tế thiếu nghiêm trọng Đặc biệt việc giảm lãi suất cho vay ngắn hạn xuống 1,25%/ thángvà khống chế chênh lệch tối đa 0,35%/ tháng 21 Ngân hàng nông nghiệp gặp nhiều khó khăn họ đợc lợi kinh doanh nh ngân hàng khác Năm 1996, NHNN tiếp tục ba lần điều chỉnh lãi suất đến tháng 4/1998 NHNNđã diều chỉnh thêm hai lần lãi suất Nh vậy, lãi suất cho vay năm 1996 đợc điều chỉnh giảm mạnh giúp cho doanh nghiệp giảm đợc chi phí giá thành việc vay vốn để sản xuất kinh doanh đồng thời mạnh dạn việc thực dự án cho vay, đầu t phát triển đổi công nghệ Thực ra, trớc NHNN thức công bố lãi suất trần, NHTM tiến hành điều chỉnh hạ thấp lãi suất cho vay để tăng cờng thu hút khách hàng Hiện tợng diễn âm thầm, tự phát nhng không phần liệt hầu hết tập trung thành phố đô thị lớn nơi có nhiều hệ thống ngân hàng cạnh tranh, Vì vây, dẫn đến nghịch lý: cờng độ cạnh tranh cao thờng hội tụ nơi phồn hoa đô hội, ngời vay đợc hởng nhiều từ cạnh tranh giảm giá lãi suất, Trong đó, khu vực nông thôn cần đến nâng đỡ lại phải chấp nhận mức lãi suất cao hơn(?) Đặc trng lớn thị trờng tín dụng Việt Nam lúc tính không hoàn hảo nó: Phần lớn địa bàn độc quyền lãi suất cho vay đội "trần" , đan xen với điaj bàn cạnh ttranh lãi suất cho vay có tợng đạp " sàn" Năm 1997, với mức lạm phát thấp từ trớc đến nay, NHNN đẫ không bỏ qua hội liên tục điều chỉnh giảm lãi suất xuống đến mức thấp vào tháng7/1997( trần lãi suất cho vay ngắn hạn 1%, trung dài hạn 1,1% đồng thời hạ mức trần lãi suất cho vay u đãi khác) để kích thích kinh tế phát triển, nhng ngân hàng không tán thành họ cho lúc nớc phải 22 nâng lãi suất tiền gửi để chống sóng rút tiền gửi mua USD Để phòng ngừa bão tiền tê lớt qua, ngân hàng nớc phải giữ lãi suất gần nh cũ,đến mức lãi suất tiền gỉ có kỳ hạn chênh với lãi suất cho vay từ 0,05% đến 0,1%/tháng gây lỗ tín dụng Vào năm1998, khu vực tiền tệ ngân hàng phải đối mặt với hệ nghiêm trọng khủng hoảng Châu á, áp lực giảm giá VND xuất không bắt nguồn từ hoạt động hữu hình, cụ thể tình trạng xấu nhanh chóng hoạt động đối ngoại ( năm1997, giá trị kim ngạch xuất khầu tăng 22% so với mức tăng 34,4% năm1995) mà hiệu ứng tâm lý lan truyền phá giá đồng VND sóng phá gía mạnh hầu hết đồng tiền Châu ấ gây bất ổn thị trờng ngoại hối Tỷ giá liên ngan hàng mức trần cho phép tỷ giá thị trờng tự biến động cao mức trần Cộng thêm vào đó, tin tức vụ Epco Minh phụng làm cho số ngời đổ xô vào rút tiền gửi ngân hàng mà họ nghi có cho hai công ty vay Các ngân hàng bị phen hú vía, phải vay cào,vay cấu bên để đối phó kịp thời giải thích làm dịu sốt rút tiền phải tăng chi phí đến mức tỷ suất lợi nhuận giảm hẳn NHNN Việt nam loại tín dụng ®iỊu chØnh nh ë Mü ®Ĩ øng phã cho vay tiếp quỹ kịp thời vào lúc khó khăn nh vậy, lại thờ với tình trạng phải giảm mạnh lợi nhuận nên NHTM phản ứng mạnh với câu nh Ngân hàng mẹ mà không giúp đỡ Ngân hàng Trong bối cảnh nh vậy,việc trì kiểm soát lãi suất thiết thực, NHNN tăng giá trị tơng đối việc nắm giữ đồng nội tệ cách tăng lãi suất tài sản hệ thống ngân hàng Thực tế, 23 NHNN phải sử dụng công cụ để hạn chế dòng dịch chuyển nguồn tiền tệ, cụ thể : - Tăng trần lãi suất tín dụng từ 1,1%/tháng lên 1,2%/tháng tín dụng ngắn hạn tử 1,2% lên 1,25%/ tháng tín dụng trung dài hạn Nâng lãi suất tái cấp vốn NHNN cho TCTD từ 0,9% /tháng lên 1,1%/tháng theo định số 40/1998/QĐ ngày 17/1/1998 - Giảm lãi suất ngoại tệ theo định 309/1998/QĐNHNN1 ngày 10/9/1998 Theo định này, trần lãi suất tiền gửi ngoại tẹ áp dụng loại hình không kỳ hạn, kỳ hạn tháng tháng giảm xuống mức tơng ứng 0,5%/năm, 3%/năm 3,5%/năm Năm 1999, NHNN tiếp tục thực việc quản lý điều hành sách lãi suất tín dụng theo chế lãi suất trần lãi suất tái cấp vốn TCTD Trần lãi suất năm 1999 đợc NHNN điều chỉnh liên tục phù hợp với số lạm phát, quan hệ cung cầu vốn tín dụng thời điểm góp phần thực giải pháp kích cầu đầu t Chính phủ thông qua c¬ chÕ níi láng l·i st tÝn dơng, Cã thĨ nói, đâylà năm NHNN điều chỉnh lãi suất tín dụng nhiều từ trớc đến nay, lãi suất năm 1999 có xu hớng giảm sau lần điều chỉnh, cụ thể nh sau: Lạm phát âm xuất kéo dài liên tục nhiều tháng năm1999, 2000, phải giảm liên tục trần lãi suất tín dụng Có đợt giảm lãi suất, NHNN qui định buộc NHTM giảm lãi suất d nợ cho vay; đó, vốn huy động thời kỳ trớc giữ nguyên lúc đáo hạn Tình hình làm NHTM rơi vào tình trạng rủi ro lãi suất Chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất huy động vốn nhỏ, có không chênh lệch, chí lãi suất cho thời kỳ thấp lãi suất huy động vốn 24 thời kỳ trớc số d có Trờng hợp NHNN qui định không giảm lãi suất khoản cho vay trớc đây, ngời vay đến vay ngân hàng khác có lãi suất thấp để trả nợ cũ với l·i st cao KÕt cơc lµ rđi ro l·i suát đắt gánh nặng lên NHTM Thêm vào ®ã, møc ®é ®iỊu chØnh l·i st tõng lÇn NHNN tơng đối lớn tần suất điều tiết NHNN lớn nên thị trờng , d nợ tín dụng động tăng( lãi suất giảm mạnh) khách hàngvay hy vọng lãi suất tiếp tục giảm, TCTD tạm ngừng huy động vốn có kỳ hạn ( tháng tháng)với lý tơng tự làm tình trạng ứ đọng vốn gay gắt Trong bối cảnh kinh tế tiếp tục rơi vào tình trạng trì trệ, đặc biệt kinh tế thiếu dự án khả thi, giảm phát kéo dài, việc hạ lãi suất hoàn toàn đắn Vấn đề lại nằm chỗ TCTD không chủ động giảm lãi suất nh biện pháp để cứu cánh cho họ ( trừ vài ngân hàng) mà lại coi đơn biện pháp hỗ trợ kinh tế Chính nên trần lãi suất tín dụng đợc điều chỉnh giảm liên tục vào năm 1999, nhng TCTD hầu nh phản ứng lãi suất đầu vào ứ đọng vốn phổ biến Phải đến lần điều chỉnh thứ ba NHNN, TCTD thực hạ lãi suất Điều đẫ làm xấu thêm tình trạng tài TCTD Không dừng lại đó, nguồn vốn huy động tăng mạnh nh kết việc trì mức lãi suất tiền gửi lạm phát liên tục âm, làm trầm trọng tình trạng ứ đọng vốn hệ thống ngân hàng chủ trơng kích cầu bị hạn chế Nh vậy, chê trần lãi suất tín dụng dờng nh không thích hợp với môi trờng kinh tế vĩ mô thay đổi thờng xuyên nh Việt nam Nền kinh tê vĩ mô có cải thiện đáng ghi nhận nhng cha thực vào ổn định Giảm 25 phát liên tục năm 1999 năm 2000 buộc NHNN phải lần điều chỉnh hạ trần lãi suất cho vay để " chạy theo" lãi suất cho vay TCTD Điều cho thấy công cụ điều hành lãi suất NHNN việc qui định trần lãi suất cho vay TCTD trở nên hiệu lực, không phát huy vai trò sở điều chỉnh lãi suất thị trờng Vì thê, ngày 2/8/2000, Thống đốc NHNN ban hành Quyết định việc thay đổi chế điều hành lãi suất có hiƯu lùc thi hµnh kĨ tõ ngµy 5/8/2000, chÝnh thøc đa loại lãi suất mới, lãi suất vào vận hành Theo lãi suất Thống đốc NHNN qui định hàng tháng, sở tham khảo mức lãi suất cho vay thơng mại khách hàng tốt nhóm TCTD đợc lựa chọn theo định Thống đốc NHNN thời kỳ Các TCTD ấn định lãi suất cho vay sở lãi suất NHNN công bố nhng không vợt lãi suất cộng với biên độ đinh Cụ thể với đồng VND, lãi suất 0,75%/tháng, biên độ giao động 0,3%/tháng tín dụng ngắn hạn 0,5%/tháng tín dụng trung dài hạn Nh biết, lãi suất bớc tiến tiên trình tự hoá lãi suất Việt nam cho phép TCTD tự linh hoạt việc ấn định lãi suất kinh doanh, đồng thời giảm bới tính áp đặt, cỡng chế NHNN công cụ nhạy cảm lãi suất, làm cho lãi suất bám sát tín hiệu thị trờng hơn, bám sát quan hệ cung cầu vốn Tuy nhiên, với hạn chế lãi suất mà đẫ đề cập đến Chơng I thấy chất việc quản lý lãi suất không khác so với sách trần lãi suất Nó không đáp ứng đợc yêu cầu thời diểm 26 tạo thành chiéc" van" kìm hãm cạnh tranh thái TCTD TCTD ®Ịu mn h¹ thÊp l·i st cho vay ®Ĩ thu hút khách hàng nhằm đẩy mạnh d nợ cho vay đon vị này, có khả dẫn đến suy yếu hệ thống ngân hàng Hơn nữâ, thực tế vận hành lãi suất cho thấy chế tối u, thể quan hệ cung cầu lãi suât ngày phức tạp Trong khoảng 2/3 thời gian năm2000, vốn VND ứ đọng thể số d tài khoản VND cácNHTM NHNN lên tới hàng chục tỷ đồng Để giải toả nguồn vốn ứ đọng này, NHTM tận dụng triệt để phơng châm" cho vay, đầu t với lãi suất thấp tới 0,4%/tháng để vốn chết NHNN hởng lãi suất 0,1%/ tháng" Khai thác triệt để nguồn vốn VND d thừa mà ngân hàng muốn giải phóng, Kho bạc Nhà nớc đặt mức ;ãi suất trúng thầu tín phiếu Kho bạc Nhà nớc trung bình 0,34%-0,35%/tháng thời gian dài mà NHTM phải chấp nhận, chí xuống tới 0,408%/tháng Mức lãi suất cho vay sản xuất, thơng mại,dịch vụ, đầu t trung- dài hạn trung bình 0,7-0,73%/tháng nhng tốc độ tăng trởng tín dụng cha có ý nghĩa, dấu hiệu ứ đọng vốn NHTM lớn Trong tháng đầu năm, vốn huy động tăng 12.3% d nợ tín dụng tăng 5,8% Trong bối cảnh đẩy mạnh cho vay khách hàng trở nên khó khăn, ngân hàng hạ lãi suất huy động giữ ổn định khoảng 2/3 thời gian đầu năm2000 Mức lãi suất huy động VND cho kỳ hạn 12 tháng thời gian 0,5% ®èi víi c¸c NHTMQD, c¸c NHTMCP huy ®éng víi møc 0,55-0,57%/tháng Tuy nhiên, chiến hạ lãi suất cho vay khách hàng giảm tốc độ lại chuyển sang khu tháng cuối năm 2000 Trong thời gian này, hầu nh mặt lãi suất huy động VND tăng cao hai khu vực: NHTMQD NHTMCP phản ánh thiếu hụt vốn VND xt hiƯn L·i st cho vay theo ®ã còng ®· nhích lên so với đầu năm 2000, mức lãi suất cho 27 vay trung bình đựoc dịch chuyển0,68-0,7%/tháng lên 0,73-0,75%/tháng Mặc dù dịch chuyển lãi suất nhỏ cha vợt biên độ giao động cho phép lãi suất bản, song thấy quan hệ cung cầu vốn ngày phức tạp biến động tỷ giá lớn NHNN Mỹ cắt giảm lãi suất tái chiết khấu tháng vừa qua nên lãi suất Việt nam tiếp tục biến đổi theo chiều hóng khó lờng Cộng thêm với tồn tại, hạn chế sách lãi suất nh phân tích đặt yêu cầu cấp thiết phải tìm cho đợc chế lãi suất phù hợp với điều kiện hoàn cảnh Việt nam xu tự hoá lãi suất giới Sự đời lý thuyết tự hoá tài mà nội dung tự hoá lãi suất tạo trào lu tự hoá lãi suất giới Bên cạnh số nớc thực thành công nh Đài Loan, Singapore lại có hàng loạt nớc rơi vào khủng hoảng nh Philipin, Chilê, Achentina Tuy nhiên,tự hoá lãi suất mục tiêu cần đạt tới không u điểm lý thuyết mà tính hiệu kinh tế thị trờng phát triển_ở lãi suất thị trờng đợc tự hoá NHTƯ tác động gián tiếp lên lãi suất chủ yếu dựa công cụ kiểm soát tiền tệ gián tiếp ( định hớng thị trờng) nh nghiệp vụ thị trờng mở , tái chiết khấu, hoạt động mua bán lại mà phần dựa vào áp đặt tỷ lệ dự trữ bắt buộc Kết luận :Không nghi ngờ nữa, tự hoá lãi suất tiến trình tất yếu, yêu cầu xúc để hoà nhập với giới bên Nhng trớc trớc thực đợc chế này, thiết phải cã mét bíc ®Ưm chun tiÕp ®Ĩ cho viƯc vËn không gây xáo trộn kinh tế Đó đờng tự hoá lãi st cã sù ®iỊu tiÕt cđa NHNN ViƯt Nam Trong tiến trinh đó, hệ thống 28 Ngân hàng thơng mại, Ngân hàng Trung Ương có vài trò thay thế, nhằm tác động hỗ trợ yếu tố cạnh tranh thị trờng Với chức ngời buôn tiền bât vụ lợi đợc quốc gia giao phó, Ngân hàng Nhà nớc có nhiệm vụ can thiệp bình ổn nh kiềm chế bất trắc nguy hiểm khôn lờng xảy thị trờng lãi suất đầy sôi động, phức tạp 29 Mục lục I.Khái niệm xác định lãi xuất 1.1 Khái niệm chất lãi xuất 1.2 Những xác định lãi xuất II.Một số cách hiểu lãi xuất 2.1 Lãi xuất lãi xuất tái cấp vốn 2.2 Lãi xuất lãi suất cho vay tối đa 2.3 Lãi xuất lãi xuất tiền gửi tối đa III.Các yêu cầu lãi xuất IV Ưu nhợc điểm việc quản lý lãi xuất V.Tác ®éng cđa chÝnh s¸ch l·i xt ë ViƯt nam ®Õn tăng trởng kinh tế 30 Tài liệu tham khảo Frederic S.Mishkin- Tiền tệ, ngân hàng thị trờng tài chính- NXB Khoa học kỹ thuật-1999 Lý thuyết tài tiền tệ-PTS Nguyễn Ngọc HùngNXB Thống Kê Luật Ngân hàng Nhà nớc Tổ chức tín dụng Tạp chí Ngân hàng: Số 18/1999; Số 7/1999; Sè 3/2000; Sè 4/2000; Sè 6/2000; Sè 8/2000; Sè 1/2001 Tạp chí Thị trờng Tài chính-tiền tệ:Số 3/1999; Số 9/1999; Số 7/2000; Số 1/2001 Tạp chí Tài chÝnh: Sè 9/2000 31 ... xuất V .Tác động sách lãi xuất Việt nam đến tăng trởng kinh tế 30 Tài liệu tham khảo Frederic S.Mishkin- Tiền tệ, ngân hàng thị trờng tài chính- NXB Khoa học kỹ thuật-1999 Lý thuyết tài tiền...ớc Chính mà em chọn đề tài Tác động sách tài đến tăng trởng kinh tế " Tuy nhiên, hạn hẹp trình độ nh kiến thức thực tiễn nên tránh... hành sách tiền tệ, trực tiếp để điều hành lợng tiền cung ứng NHTƯ khối lợng vốn khả dụng hệ thống ngân hàng kinh tế gián tiếp tác động vào lãi suất cho vay huy động vốn ( thông qua tác động đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của chính sách tài chính đến sự tăng trưởng kinh tế , Tác động của chính sách tài chính đến sự tăng trưởng kinh tế , V.Tác động của chính sách lãi xuất ở VN đến sự tăng trưởng kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay