Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dược vật tư y tế thanh hoá

102 21 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:56

Luận văn Hồn thiện kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hoá Lời mở đầu Tiêu thụ vấn đề định tồn phát triển doanh nghiệp Bất kỳ doanh nghiệp thời đại phải quan tâm đến khâu tiêu thụ Tiêu thụ giai đoạn cuối để thực mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp tối đa hố lợi nhuận Thơng qua tiêu thụ, doanh nghiệp có doanh thu, nhanh chóng thu hồi vốn kinh doanh đồng thời tạo lợi nhuận Đây điều kiện để doanh nghiệp tồn tại, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống cho người lao động Đặc biệt kinh tế thị trường, cạnh tranh ngày gay gắt thực tốt khâu tiêu thụ trở thành quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Trong trình hoạt động doanh nghiệp, kế tốn cơng cụ hữu hiệu để quản lý khâu tiêu thụ Thơng tin mà kế tốn cung cấp khối lượng thành phẩm tiêu thụ, doanh thu, chi phí, lợi nhuận giúp cho nhà quản lý đa đợc phương án tốt nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Một sách tiêu thụ hợp lý động lực cho phát triển doanh nghiệp Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hoá doanh nghiệp Nhà nước, sản xuất kinh doanh mặt hàng thuốc tân dược Cơng ty có bề dầy lịch sử năm mơi năm, trải qua thăng trầm kinh tế, cơng ty tìm cho hướng đắn tạo chỗ đứng vững thị trường Hiện nay, công ty công ty hàng đầu ngành Dược Việt Nam Trong q trình phát triển, cơng ty ln tìm biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động, đạt mục tiêu lợi nhuận Bên cạnh việc tổ chức sản xuất cách hợp lý, khoa học, công ty thường xuyên trọng đến việc hồn thiện cơng tác kế tốn Trong hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ khâu quan trọng hạch tốn kế tốn cơng ty Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hố, em có nhìn tổng quan Cơng ty cổ phần Dươc vật tư y tế Thanh hoá phương diện hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức máy đặc điểm tổ chức kế tốn cơng ty Nhận thức vai trò vị trí cơng tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, em lựa chọn đề tài: “Hồn thiện kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hố” Mục đích báo cáo vận dụng lý thuyết kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ vào nghiên cứu thực tế kế tốn Cơng ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh hố Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm công ty, em đưa số giải pháp nhằm góp phần nhỏ vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty Nội dung báo cáo tốt nghiệp gồm ba phần chính: Chương I: Lý luận chung kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất Chương II: Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần Dược vật tư y tế hố Chương II: Hồn thiện cơng tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần Dược vật tư y tế ChƯơng I Lý luận chung Kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất I Khái quát chung tiêu thụ thành phẩm, xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất: Khái niệm thành phẩm: Thành phẩm sản phẩm gia công chế biến hoàn tất tất giai đoạn chế biến quy trình cơng nghệ phạm vi doanh nghiệp, phận kỹ thuật xác định đủ tiêu chuẩn làm thủ tục nhập kho đem tiêu thụ Tiêu thụ thành phẩm hay gọi bán hàng trình thực quan hệ trao đổi thơng qua phương tiện tốn để thực giá trị giá trị sử dụng thành phẩm, doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu sản phẩm cho khách hàng, ngược lại doanh nghiệp quyền thu tiền hay thu tiên khách hàng tương ứng giá trị sản phẩm Đó trình vận động vốn kinh doanh từ vốn thành phẩm sang vốn tiền hình thành kết doanh nghiệp Kết bán hàng kết cuối trình hoạt động sản xuất kinh doanh sau thời kỳ định doanh nghiệp biểu số tiền lãi hay lỗ, xác định chênh lệch doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Như thành phẩm kết trình sản xúât, phận quan trọng tài sản lưu động, biểu tiền phận vốn lưu động, khối lượng thành phẩm phản ánh quy mơ, chất lượng thành phẩm phản ánh trình độ trang bị máy móc kỹ thuật, cơng nghệ trình độ quản lý doanh nghiệp, định đến khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường, phản ánh cố gắng doanh nghiệp việc giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất: 2.1 Yêu cầu: Đối với thành phẩm: phải theo dõi, quản lý mặt vật giá trị thành phẩm Cụ thể: Về mặt vật: phải quản lý chặt chẽ số lượng chủng loại thành phẩm có, tránh hao hụt mát hư hỏng Mặt khác, doanh nghiệp cần phải nâng cao trình độ trang bị máy móc, đổi dây chuyền cơng nghệ sản xuât nhằm tạo sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá hợp lý, cần phát triển dịch vụ gắn liền với sản phẩm như: vận chuyển, bảo hành, lắp đặt… Về mặt giá trị: Doanh nghiệp cần phải xác định hợp lý giá thành sản xuất tong loại sản phẩm sản xuất Phải lập kế hoạch sản xuất, giá thành cho loại sản phẩm từ có biện pháp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Đối với thành phẩm xuất bán cần xác định đắn trị giá vốn loại thành phẩm tiêu thụ theo phương pháp xác định trị giá thành phẩm xuất kho Đối với tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh: Phải theo dõi chặt chẽ số lượng xuất bán, doanh thu loại thành phẩm tiêu thụ, tình hình toán phương thức toán khách hàng nhằm thu hồi nhanh, đầy đủ tiền hàng thưc nghĩa vụ đơí với nhà nước Phải quản lý chặt chẽ khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, cuối kỳ phân bổ loại chi phí cho loại doanh thu bán hàng kỳ, từ xác định kết bán hàng cách hợp lý, đắn cho loai thành phẩm tiêu thụ Lập phân tích kế hoạch tiêu thụ, sở lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh có hiệu cao 2.2 Nhiệm vụ: Phản ánh ghi chép đầy đủ kịp thời cách xác tình hình có biến động loại thành phẩm theo tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại giá trị Phản ánh ghi chép đầy đủ kịp thời xác khoản doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu, chi phí hoạt động doanh nghiệp Phản ánh tính tốn có hiệu hoạt động, giám sát tình hình thực nghĩa vụ ngân sách nhà nước, tình hình phân phối kết hoạt động Cung cấp thơng tin kế tốn phục vụ cho việc lập báo cáo tài định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến trình bán hàng, xác định kết phân phối kết Nội dung tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kêt kinh doanh doanh nghiệp sản xuất: 3.1 Tổ chức kế toán thành phẩm: 3.1.1 Đánh giá thành phẩm: Là sử dụng thước đo tiền tệ để biểu giá trị thành phẩm theo nguyên tắc định như: nguyên tắc giá phí, nguyên tắc quán…Về nguyên tắc thành phẩm đánh giá theo giá vốn thực tế thành phẩm doanh nghiệp ln có biến động nhiều ngun nhân khác nhau, để phục vụ cho việc hạch toán kịp tính tốn xác giá trị thành phẩm xuất kho , thành phẩm đánh giá theo giá trị thành phẩm xuất kho Khi xuất kho phải phản ánh xác định trị giá thực tế xuất kho theo phương pháp quy định Cụ thể: * Đánh giá thành phẩm nhập kho: Đối với thành phẩm nhập kho doanh nghiệp sản xuất ra, trị giá thành phẩm tính theo giá gốc bao gồm chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác Chi phí chế biến thành phẩm gồm có: chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh mức bình thường, chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho đơn vị sản phẩm theo mức cơng st bình thưòng máy móc sản xuất Cơng suất bình thường số lượng sản phẩm sản xuất mức trung bình điều kiện sản xuất bình thường Trường hợp mức sản xuất thực tế thấp cơng suất bình thường chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho đơn vị sản phẩm theo mức cơng suất bình thường Khoản chi phí sản xuất chung khơng phân bổ ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh kỳ Trường hợp quy trình sản xuất nhiều loại sản phẩm không xác định cách tách biệt chi phí chế biến phân bổ cho loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp quán kỳ kế toán Trường hợp có sản phẩm phụ giá trị sản phẩm phụ tính theo giá trị thực giá trị trừ khỏi chi phí chế biến tập hợp chung cho sản phẩm Chi phí liên quan trực tiếp khác: tính vào giá gốc thành phẩm gồm khoản chi phí khác ngồi chi phí chế biến Đối với thành phẩm nhập kho th ngồi gia cơng chế biến giá thực tế nhập kho bao gồm chi phí NVL trực tiếp đem gia cơng, chi phí th ngồi gia cơng chi phí khác co liên quan trực tiếp đến q trình gia cơng như: chi phí vận chuyển, bảo quản, bốc xếp NVL đem gia công đem thành phẩm về… * Đánh giá thành phẩm xuất kho: áp dụng phưong pháp:  Phương pháp tính theo giá đích danh  Phương pháp bình quân gia quyền: theo phương pháp trị giá thành phẩm xuất kho tính theo giá trị trung bình loại thành phẩm tồn đầu kỳ sản xuất kỳ Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị thưc tế thành phẩm xuất kho xác định vào số lượng thành phẩm xuất kho đơn giá thực tế bình qn Cơng thức tính: Giá thực tế thành = phẩm xuất kho Số lượng thành phẩm xuất kho x Đơn giá thực tế bình qn Trong đó: Trị giá thực tế thành phẩm tồn đầu kỳ + Đơn giá thực tế bình quân = Số lượng thành phẩm Tồn đầu kỳ + Trị giá thực tế thành phẩm nhập kỳ Số lượng thành phẩm nhập kỳ Đối với thành phẩm xuất kho kế toán nên áp dụng phương pháp doanh nghiệp sản xuất thành phẩm biến động ngày việc xác định giá thành thành phẩm tiến hành ngày mà thường tính vào cuối kỳ  Phương pháp nhập trước xuất trước  Phương pháp nhập sau xuất trước Tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, khả trình độ nghiệp vụ kế tốn, yêu cầu quản lý điều kiện trang bị thiết bị tính tốn, xử lý thơng tin kế toán để kế toán lựa chọn đăng ký phương pháp đánh giá phù hợp 3.2.Kế toán chi tiết thành phẩm: Tất sản phẩm sản xuất xong, mua ngồi đơn vị khác góp vốn liên doanh phải qua kiểm tra xác định đạt tiêu chuẩnkỹ thuật nhập kho thành phẩm Khi nhập kho thành phẩm phải cân đong đo đếm xác phải có phiếu nhập kho thành phẩm Mọi biến động thành phẩm phải phản ánh vào chứng từ ban đầu phù hợp theo quy định như: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, thẻ kho, hóa đơn vận chuyển… Căn vào chứng từ nhập xuất kho thành phẩm để kế toán ghi sổ chi tiết thành phẩm Tổ chức kế toán chi tiết thành phẩm phòng kế tốn có liên quan chặt chẽ với hạch toán nghiệp vụ thành phẩm kho Tùy theo đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý đơn vị để lựa chọn phương pháp hạch toán chi tiết thành phẩm cho phù hợp trường hợp sau: 3.2.1 Phương pháp ghi thẻ song song: kho: thủ kho dùng thẻ kho để phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm mặt số lượng, thẻ mở rộng cho danh điểm, nhóm điểm, loại thành phẩm Hằng ngày vào chứng từ nhập, xuất kho thành phẩm thủ kho ghi chép số lượng thành phẩm thực tế nhập, xuất kho vào thẻ kho phòng kế tốn: Kế tốn mở ghi sổ kế toán chi tiết cho danh điểm, loại, nhóm thành phẩm tương ứng thẻ kho mở kho, khác theo dõi mặt giá trị thành phẩm Cuối kỳ kế toán đối chiếu sổ kế tốn chi tiết với thẻ kho, sau lập bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho thành phẩm để đối chiếu với số liệu kế toán tổng hợp Phương pháp đơn giản, dễ làm Tuy nhiên công việc ghi chép trùng lặp thủ kho kế toán tiêu số lượng tốn nhiều cơng sức Do phương pháp thường áp dụng doanh nghiệp có nghiệp vụ nhập xuất thành phẩm, phát sinh không thường xuyên, trình độ nhân viên kế tốn khơng cao Chứng từ Nhập Thẻ kho Chứng từ xuất Sổ kế toán chi Bảng tổng hợp xuấttồn kho Sổ kế toán tổng Ghi chú: Đối chiếu kiểm tra Ghi ngày Ghi định kỳ 3.2.2 Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển: Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển khái quát theo sơ đồ sau: chứng từ nhập bảng kê nhập thẻ kho sổ đối chiếu luân chứng từ xuất Bảng kê xuất sổ kế toán tổng Ghi chú: Đối chiếu kiểm tra Ghi ngày Ghi định kỳ 3.2.3 Phương pháp ghi sổ số dư: Phương pháp thể qua sơ đồ sau: 10 Kết hoạt động tiêu thụ tháng =12546294430 -9321871007451882721-22513640= 2750027062 + Kết chuyển lãi hoạt động tiêu thụ Nợ TK 911- HĐTT: 2750027062 Có TK 4212: 2750027062 Trường hợp lỗ Nợ TK 4212/ Có TK 911 Cơng ty CP Dược VTYT 232 – Trần Phú – TP Thanh Hoá Báo cáo kết kinh doanh Tháng 01 nảm 2007 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30= 20 + ( 21-22) - (24+25)] 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế ( 50= 30+40) 15 Chi phí thuế TNDN hành Thuyết Mã số minh 01 02 VI.25 10 11 VI.27 VI.28 20 21 22 23 24 25 Năm Năm trước 12596294430 VI.26 12596294430 9321871007 3274423423 VI.29 VI.30 451882721 22513640 30 31 32 40 2800027062 50 51 2800027062 VI.31 88 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60 = 50-51-52) 18 Lãi cổ phiếu 52 VI.32 60 70 2800027062 Ngày tháng năm Kế tốn trưởng Cơng ty CP Dược VTYT 232 – Trần Phú – TP Thanh Hoá Nhật ký chứng từ số Tháng 1/2007 Đvt: VNĐ TK ghi Nợ Tk ghi Có 511 515 911 Cộng TK 421 1268390624 1268390624 TK 632 9321871007 9321871007 TK 641 451882721 451882721 TK 642 22513640 22513640 TK 911 12546294430 12546294430 Ngày….tháng…năm Người lập biểu Công ty CP Dược VTYT 232 – Trần Phú – TP Thanh Hoá Sổ Tài khoản: 511 Tháng 1/2007 89 Ghi có TK đối ứng TK Nợ Tháng TK 3333 7835192 TK 911 12546294430 Nợ Cộng phát sinh Tháng 12 Cộng 12554129622 Có Nợ Số dư cuối tháng …… 12554129622 Có Ngày….tháng….năm Kế tốn ghi sổ Kế tốn trưởng Cơng ty CP Dược VTYT 232 – Trần Phú – TP Thanh Hoá Sổ Tài khoản: 911 Tháng 1/2007 Ghi có TK đối ứng TK Nợ Tháng TK 632 9321871007 TK 641 451882721 TK 642 22513640 TK 421 2750027062 Cộng phát sinh Số dư cuối tháng Nợ 13007920721 Có 13007920721 …… Tháng 12 Cộng Nợ Có Ngày….tháng….năm Kế tốn ghi sổ Kế tốn trưởng 90 Chương III: hồn thiện cơng tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty dược vật tư y tế hoá Đánh giá thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết tiêu thụ công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hố 1.1 Nhận xét chung cơng ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hố: Cơng ty cổ phần Dược Vật tư y tế Thanh hoá doanh nghiệp nhà nước kinh doanh có hiêu lĩnh vực Dược phẩm Khi kinh tế chuyển sang chế thị trường doanh nghiệp nhà nước khác hình thành chế cũ, xí nghiệp gặp khơng khó khăn việc thích ứng với chế từ vấn đề tổ chức quản lý đến tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty chủ động đề giải pháp kinh tế kỹ thuật nhằm khắc phục khó khăn Bộ máy hoạt động từ ban quản lý, phòng ban chức đến phân xưởng tổ sản xuất cấu lại theo hướng tinh gọn, hợp lý hiệu Đồng thời, công ty mạnh dạn đầu tư đổi cơng 91 nghệ Hiện cơng ty có dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP Vị sản phẩm thuốc xí nghiệp thị trường chứng tỏ tính ưu việt hướng mà công ty lựa chọn Trong môi trường cạnh tranh, để tồn phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh xí nghiệp hướng đến áp dụng nhu cầu ngày cao thị trường Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty tìm biện pháp nhằm đa dạng hố cấu sản phẩm, thay đổi bao bì mẫu mã Các hoạt động Marketing, nghiên cứu sản phẩm tăng cường Những giải pháp công ty mang lại hiệu Trong năm gần đây, công ty đạt nhiều thành công hoạt động sản xuất, kinh doanh Những thành tựu mà công ty đạt năm qua có đóng góp tích cực cơng tác kế tốn lĩnh vực quản lý tài xí nghiệp: + Về tổ chức máy kế toán: Bộ máy kế toán xây dựng hợp lý mơ hình, số lượng kế tốn viên, phân cơng lao động kế tốn, dựa sở khối lượng cơng tác kế tốn phân hành kế toán chủ yếu đơn vị Việc phân cơng lao động thực khoa học, góp phần tăng tính đối chiếu, kiểm tra cơng tác kế tốn Các nhân viên phòng kế tốn có trình độ nghiệp vụ vững vàng, có trách nhiệm hồn thành cơng việc mình, thường xun tự bồi dưỡng, cập nhật chuẩn mực, quy định kế toán + Về công tác lập lương chuẩn chứng từ: Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng theo quy định Bộ Tài Chính Hệ thống chứng từ sử dụng đầy đủ, hợp lý, đáp ứng nhu cầu quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty Quy định rõ phận, cá nhân láp, phê duyệt, luân chuyển lưu trữ chứng từ Chứng từ lập, ghi đầy đủ xác thơng tin, có đủ chữ ký theo quy định Cuối tháng, chứng từ phân loại lưu trữ theo quy định 92 1.2 Đánh giá công tác hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty Dược vật tư y tế Thanh Hố a, Những ưu điểm: Trong cơng tác hạch tốn kế tốn xí nghiệp kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ khâu quan trọng Kế tốn cung cấp thơng tin kịp thời, xác để quản lý thành phẩm, bán hàng công nợ phải thu khách hàng Qua trình thực tập xí nghiệp, nghiên cứu phần hành kế tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ em thấy số ưu điểm sau: - Về kế toán thành phẩm: Thành phần ban quản lý chặt chẽ, chi tiết đến loại thành phẩm, có đối chiếu kiểm tra kế toán thành phẩm thủ kho Số lượng thành phẩm sản xuất tiêu thụ thực theo kế hoạch có kiểm sốt chặt chẽ chất lượng thành phẩm - Về kế toán tiêu thụ thành phẩm: Công ty vào chế độ hành để lựa chọn chứng từ, tài khoản, số kế toán chi tiết, tổng hợp bán hàng toán với khách hàng Căn vào chế độ tài hành để ghi nhớ doanh thu Có phối hợp đối chiếu kế toán tiêu thụ kế toán quỹ theo dõi khoản toán khách hàng - Về xác định kết tiêu thụ: Việc xác định kết tiêu thụ công ty tiến hành vào cuối tháng cách xác kịp thời Các khoản chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp ln theo dõi cụ thể chi tiết đảm bảo cho khoản chi hợp lý tiết kiệm b, Những hạn chế: Nhìn chung cơng tác kế tốn xí nghiệp tổ chức cách khoa học, hiệu quả, tuân thủ chế độ kế toán Tuy nhiên nguyên nhân khách quan chủ quan mà cơng tác kế tốn số điểm chưa hồn thiện: - Về tính giá thành thành phẩm: 93 Thành phẩm nhập kho tính theo giá thành thực tế Vì cơng việc tính giá thành thành phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thành phẩm nhập kho Hiện công ty tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang dựa chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Việc áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp quy trình sản xuất sản phẩm có chi phí ngun vật liệu trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn hợp lý, nhiên công nghệ sản xuất sản phẩm khơng phải sản phẩm có chi phí ngun vật liệu trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn, giá trị sản phẩm dở dang thiếu tính xác tỷ trọng chi phí khoản mục xấp xỉ - Về phân bố chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: Hiện nay, xí nghiệp kết chuyển tồn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ sang TK 911 để xác định kết doanh nghiệp thực tế xí nghiệp, lượng thành phẩm tồn kho tương đối lớn Vì việc kế tốn khơng phân bổ khoản chi phí cho lượng thành phẩm bán lượng thành phẩm tồn kho dẫn đến khơng phù hợp doanh thu chi phí kỳ, ảnh hưởng đến tính xác kết kinh doanh xí nghiệp Một số kiến nghị nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hố 2.1 Về tính giá thành thành phẩm: Kế tốn thành phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến khâu kế toán thành phẩm Tuy nhiên đặc điểm xí nghiệp sản xuất dươc phẩm với lượng đầu vào, đầu lớn, đa dạng chủng loại, quy trình sản xuất phức tạp nên ảnh hưởng đến cơng tác tính giá thành Việc hồn thiện kế tốn giá thành có ý nghĩa quan trọng kế tốn thành phẩm nói riêng cơng tác kế tốn xí nghiệp nói chung Một nhữn yếu tố ảnh hưởng đến giá thành thành phẩm 94 phương pháp đánh giá giá thành sản phẩm dở dang Sản phẩm sản xuất trải qua giai đoạn chính: Pha chế, sản xuất, trình bày Và sản phẩm dở dang có giai đoạn Kế toán lựa chọn phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vât liệu trực tiếp Phương pháp thích hợp với sản phẩm dở dang giai đoạn pha chế không phù hợp với sản phẩm dở dang giai đoạn lại mà chi phí ngun vật liệu trực tiếp khơng chiếm rỷ trọng đáng kể Vì công ty cần tổ chức đánh giá sản phẩm dở dang cho sản phẩm Cuối tháng nên tổ chức kiểm kê khối lượng sản phẩm dở dang phân xưởng đồng thời đánh giá mức độ hồn thành theo khoản mục chi phí sản xuất sản phẩm 2.2 Về kế toán khoản giảm trừ doanh thu: Việc hạch toán khoản giảm trừ doanh thu công ty chưa phù hợp với chế độ kế tốn khơng đảm bảo việc hạch tốn xác doanh thu bán hàng theo dõi chi tiết khoản giảm trừ Vì kế tốn tiêu thụ thành phẩm cơng ty nên sử dụng thêm tài khoản: TK 521 – chiết khấu thương mại, sử dụng trường hợp giảm giá bán cho khách hàng ngồi hố đơn TK 532- Giảm giá hàng bán, xử dụng trường hợp khách hàng trả lại hàng kèm theo hoá đơn ghi giảm Việc đưa tài khoản vào sử dụng giúp kế tốn tiêu thụ phản ánh theo dõi xác, đầy đủ kịp thời doanh thu khoản giảm trừ doanh thu Đồng thời kế toán nên sử dụng sổ kế toán chi tiết phản ánh khoản giảm trừ doanh thu Khi phát sinh khoản giảm trừ doanh thu, kế toán định khoản sau: Nợ TK 521, 531 Nợ TK 3331 Có TK 131- chi tiết khách hàng Trường hợp hàng bán bị trả lại, kế toán đồng thời ghi giảm giá vốn 95 hàng bán Nợ TK 155 – theo giá xuất hàng bán bị trả lại Có TK 632 Cuối tháng, kế toán thực việc kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu sang TK 511 để xác đinh doanh thu thuần: Nợ TK 511 Có TK 521, 531 96 Sổ chi tiết hàng bán bị trả lại Tháng 1/2006 Đơn vị tính: VNĐ TK đối Chứng từ Diễn giải SH NT ……… ……… 24 21/1 ứng Nợ TK 531 Có TK 531 ……… Cơng ty vật t y tế Hải Dương 131 2695686 ……… Kết chuyển 511 2695686 2695686 Cộng 2695686 2.3 Về việc phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: Khi hạch tốn khoản chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán phải đảm bảo nguyên tắc doanh thu chi phí Khi ghi nhận khoản doanh thu phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí kỳ tạo doanh thu chi phí kỳ trước chi phí phải trả liên quan đến doanh thu kỳ Đối với khoản chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ, kế tốn kết chuyển tồn sang TK 911 để xác định kế kinh doanh Do lượng thành phẩm tồn kho công ty lớn, để đảm bảo nguyên tắc phù hợp, kế toán nên phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh cho số hàng bán kỳ số hàng tồn kho CPBH (QLDN) CPBH (QLDN) phân bổ cho số hàng tồn = hàng tồn đầu kỳ Trị giá hàng xuất + + CPBH(QLDN) phát sinh kỳ Trị giá x hàng tồn cuối kỳ Trị giá hàng tồn cuối 97 kỳ kỳ Xác định chi phí BH chi phí QLDN phân bổ cho lượng hàng tiêu thụ kỳ : CPBH (QLDN) Phân bổ cho số hàng tiêu thụ CPBH( CPBH ( QLDN) = hàng tồn đầu kỳ kỳ CPBH(QLDN) QLDN) + phát sinh kỳ - Phân bổ cho hàng tồn cuối kỳ 2.4 Lập dự phòng phải thu khó đòi: Về thực chất khoản dự phòng quyền lợi tài cơng ty.Nếu rủi ro thực xảy nguồn bù đắp thiệt hại.Hơn khoản dự phòng phép hạch tốn vào chi phí nên điều có lợi cho cơng ty phương diện thuế Thực tế công ty có trưòng hợp bị khoản nợ lên đến hàng trăm triệu đồng, việc khơng lập dự phòng trước cho khoản nợ làm cho chi phí kỳ tăng bất thường ảnh hưởng đến kết kinh doanh kỳ công ty Hiện nay, dư Nợ cuối kỳ công ty lớn, cơng ty nên dự kiến số nợ phải thu khó đòi tiến hành lập dự phòng TK sử dụng: Tk 139 – dự phòng phải thu khó đòi, chi tiết theo khách nợ Vào cuối niên độ kế toán, kế toán tiến hành đánh giá khả thu hồi nợ, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Nợ TK 642 Có TK 139- Số trích lập Vào cuối niên độ kế toán tiếp theo, kế toán tính tốn lại số dự phòng phải thu khó đòi, nếu: Mức dự phồng năm sau lớn mức dự phòng năm trước, kế tốn lập thêm phần chênh lệch: Nợ TK 642 Có TK 139- Phần chênh lệch Mức dự phòng năm sau nhỏ mức dự phòng lập năm trước, kế tốn hồn nhập phần chênh lệch 98 Nợ TK 139- Phần chênh lệch Có TK 642 Kết luận Ngày kinh tế thị trường, kết sản xuất kinh doanh ció có ý nghĩa sống doanh nghiệp Vấn đề đặt làm để kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngày tăng theo dõi quản lý cách chặt chẽ hợp lý Kế tốn nói chung kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh nói riêng cơng cụ quan trọng phục vụ mục tiêu Cơng ty cổ phần Dược VTYT Thanh Hoá sau ngày hợp kế thừa thành tích doanh nghiệp thành viên có bề dày kinh nghiệm trưởng thành đồng thời phải gánh chịu tồn tại, yếu chế quản lý quan liêu, bao cấp, lạc hậu mà việc khắc phục dễ dàng Đến tổ chức công tác kế tốn cơng ty tổ chức, xếp lại vào nề nếp mang lại hiệu đáng kể cho hoạt động quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, nhiên khơng tránh khỏi vướng mắc đòi hỏi nhà quản lý phải tìm giải pháp hữu hiệu nhằm tổ chức cơng tác kế tốn cách khoa học, ngày hoàn thiện đảm bảo với điều kiện tthực tế công ty Trong thời gian thực tập công ty Dược VTYT Thanh Hố, nhờ giúp đỡ tận tình cán nhân viên phòng kế tốn em có điều kiện tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh công ty Qua em nhận thấy kế tốn phần hành cơng ty tổ chức tương đối hồn chỉnh Bên cạnh ưu điểm đạt được, kế toán phần hành cần hoàn thiện đáp ứng nhu cầu thực tiễn phù hợp với chế độ Dựa kiến thức tích luỹ được, em đưa số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty MụC LụC Lời mở đầu 99 ChƯơng I Lý luận chung Kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất I Khái quát chung tiêu thụ thành phẩm, xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất Khái niệm thành phẩm Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất 2.1 Yêu cầu 2.2 Nhiệm vụ Nội dung tổ chức cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kêt kinh doanh doanh nghiệp sản xuất 3.1 Tổ chức kế toán thành phẩm 3.1.1 Đánh giá thành phẩm 2.Kế toán chi tiết thành phẩm 3.2.1 Phương pháp ghi thẻ song song 2.2.2 Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển 3.2.3 Phương pháp ghi sổ số dư 3.3 Kế toán tổng hợp thành phẩm .10 3.3.1 Kế toán tổng hợp thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên 10 3.3.2 Kế toán tổng hợp thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ 13 3.4 Kế toán tiêu thụ thành phẩm 14 3.4.1.Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm 14 3.4.2 Kế toán doanh thu bán hàng khoản giảm trừ 15 3.5 Kế toán xác định kết kinh doanh phân phối kết kinh doanh 22 3.5.1 Kế tốn chi phí bán hàng 22 3.5.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp 24 3.6 Kế toán phân phối lợi nhuận 29 Chương II Thực trạng tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh công ty cổ phần dược vật tư y tế 100 hoá 32 i Đặc điểm chung công ty cổ phần dược vật tư y tế hoá 32 Quá trình hình thành phát triển công ty 32 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh quy trình cơng nghệ sản xuất 35 Bộ máy tổ chức quản lý đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh công ty 36 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 39 4.1 Chức năng, nhiệm vụ phòng kế tốn 39 4.2 Hình thức tổ chức cơng tác kế toán 40 4.2.1 Chính sách kế tốn áp dụng .42 4.2.2 Hệ hống tài khoản sử dụng .42 4.2.3 Hệ thống sổ sách kế toán 43 II Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết bán hàng công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hoá 45 Đặc điểm thành phẩm tiêu thụ thành phẩm công ty cổ phần dược vật tư y tế Thanh Hoá 45 Kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hoá 46 2.1 Phương pháp tính giá xuất kho .46 2.2 Kế toán thành phẩm 46 2.3.Kế toán chi tiết thành phẩm 50 2.4.Kế toán tổng hợp thành phẩm 53 2.5 Kế toán tiêu thụ thành phẩm 54 2.5.1 Đặc điểm tiêu thụ phương thức tiêu thụ thành phẩm công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hoá 54 2.5.2 Kế toán doanh thu khoản giảm trừ doanh thu 55 2.5.3 Kế toán thuế GTGT 63 2.6 Kế toán xác định kết tiêu thụ thành phẩm 66 101 2.6.1 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 66 2.6.2 Hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 67 2.6.2 Kế toán xác định kết tiêu thụ 80 Chương III hồn thiện cơng tác kế tốn thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty dược vật tư y tế hoá 84 Đánh giá thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết tiêu thụ công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hoá 84 1.1 Nhận xét chung công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hoá 84 1.2 Đánh giá cơng tác hạch tốn thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ công ty Dược vật tư y tế Thanh Hoá 85 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hoá 87 2.1 Về tính giá thành thành phẩm .87 2.2 Về kế toán khoản giảm trừ doanh thu 87 2.3 Về việc phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 89 2.4 Lập dự phòng phải thu khó đòi .90 Kết luận 91 102 ... phần Dược vật tư y tế Thanh hố” Mục đích báo cáo vận dụng lý thuyết kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ vào nghiên cứu thực tế kế tốn Cơng ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh. .. Hồn thiện cơng tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần Dược vật tư y tế ChƯơng I Lý luận chung Kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp sản... tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất Chương II: Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Công ty cổ phần Dược vật tư y tế hố Chương II: Hồn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dược vật tư y tế thanh hoá , Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dược vật tư y tế thanh hoá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay