Tổ chức hạch toán TSCĐ hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hữu hình ở công ty cổ phần thiết bị thuỷ lợi

82 28 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:50

Luận văn Tổ chức hạch tốn TSCĐ hữu hình với việc nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ hữu hình Công ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi Lời nói đầu Tài sản cố định phận quan trọng tạo nên sở vật chất kinh tế quốc dân Nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trình sản xuất doanh nghiệp Vai trò tài sản cố định, tốc độ tăng tài sản cố định doanh nghiệp định yêu cầu nhiệm vụ ngày cao công tác quản lý sử dụng tài sản cố định Muốn vậy, cần tổ chức tốt cơng tác hạch tốn để thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tăng giảm tài sản cố định số lượng giá trị, tình hình sử dụng, hao mòn khấu hao tài sản cố định Việc tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu lực sản xuất có, nâng cao sử dụng tối đa công suất tối đa máy móc thiết bị biện pháp quan trọng để tạo điều kiện hạ giá thành, thu hồi vốn đầu tư để tái sản xuất, trang bị đổi tài sản cố định Từ đó, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, bước cải thiện đời sống thành viên doanh nghiệp Để tồn phát triển với việc tăng cường trang bị TSCĐ cho doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải tự nâng cao hồn thiện cơng tác quản trị, cơng tác kế tốn tổ chức sản xuất kinh doanh để sản phẩm sản xuất có chỗ đứng vững chẵc thị trường Công ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi tiền thân đơn vị thuộc Bộ Thuỷ Lợi, trải qua 30 năm với bước phát triển thăng trầm có thành cơng định Hiện nay, công ty đầu tư với lượng tài sản cố định lớn nhằm nâng cao suất, chất lượng sản phẩm Việc hạch tốn tài sản cố định đòi hỏi hiểu sâu, hiểu kỹ tài sản cố định trên, nắm vững chế độ kế toán Nhà nước TSCĐ Em chọn đề tài: “Tổ chức hạch tốn TSCĐ hữu hình với việc nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ hữu hình Công ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi” làm đề tài luận văn Kết cấu luận văn gồm phần sau: Phần I: Lý luận chung hạch tốn TSCĐ hữu hình doanh nghiệp sản xuất Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ hữu hình cơng ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi Phần III: Đánh giá chung số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức quản lý hạch toán nhằm nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ công ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi Phần I: Lý luận chung hạch toán TSCĐ hữu hình doanh nghiệp sản xuất i Một số vấn đề tài sản cố định hữu hình Khái niệm tài sản cố định hữu hình: Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần thiết phải có yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động.Tất yếu tố quan trọng thiếu doanh nghiệp Theo chuẩn mực kế tốn số 03- TSCĐ hữu hình chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 Bộ Tài chính) thì: TSCĐ hữu hình: tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất (từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hệ thống gồm nhiều chức định) thoả mãn tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình:Các tài sản ghi nhận TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng thời 04 tiêu chuẩn ghi nhận sau đây: - Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; - Nguyên giá tài sản phải xác định cách đáng tin cậy; - Có thời gian sử dụng từ năm trở lên; - Có giá trị từ 10.000.000 (mười triệu đồng) trở lên Đặc điểm nhiệm vụ kế toán TSCĐ: luận văn tốt nghiệp TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị bị hao mòn dần dịch chuyển phần vào giá trị sản phẩm, dịch vụ Phần giá trị kết chuyển cách tính khấu hao TSCĐ theo cách tính khác tạo nên nguồn vốn khấu hao cho doanh nghiệp Khi sản phẩm tiêu thụ giá trị hao mòn TSCĐ chuyển thành vốn tiền tệ Vốn tích luỹ lại thành nguồn vốn để tái sản xuất lại TSCĐ cần thiết TSCĐ sở vật chất chủ yếu, điều kiện quan trọng tăng suất lao động giúp doanh nghiệp tổ chức SXKD Mác nói: “ TSCĐ xương cốt bắp thịt sản xuất” Do có đặc điểm nên vấn đề quản lý TSCĐ quan trọng Để đáp ứng yêu cầu quản lý TSCĐ với tư cách công cụ quản lý kinh tế tài kế tốn TSCĐ hữu hình có nhiệm vụ sau đây: - Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu cách xác, đầy đủ kịp thời số lượng, trạng giá trị TSCĐ có, tình hình tăng giảm di chuyển TSCĐ nội doanh nghiệp nhằm giám sát chặt chẽ việc mua sắm, đầu tư, việc bảo quản sử dụng TSCĐ - Phản ánh kịp thời giá trị hao mòn TSCĐ q trình sử dụng, tính tốn, phân bổ xác số khấu hao vào chi phí SXKD kỳ - Tham gia lập kế hoạch sửa chữa, dự tốn sửa chữa TSCĐ, phản ánh xác chi phí sửa chữa TSCĐ, kiểm tra việc thực kế hoạch sửa chữa dự tốn chi phí sửa chữa TSCĐ - Tham gia kiểm kê, kiểm tra định kỳ hay bất thường TSCĐ, tham gia đánh giá lại TSCĐ cần thiết, tổ chức phân tích tình hình bảo quản sử dụng TSCĐ doanh nghiệp Phân loại TSCĐ hữu hình: luận văn tốt nghiệp TSCĐ doanh nghiệp có nhiều loại, nhiều thứ, có đặc điểm yêu cầu quản lý hạch toán TSCĐ, cần thiết phải phân loại TSCĐ Phân loại TSCĐ xếp thành loại, nhóm, theo đặc trưng định Cụ thể: 3.1 TSCĐ phân loại theo mục đích sử dụng: TSCĐ dùng sản xuất kinh doanh: tài sản thực tế sử dụng hoạt động SXKD đơn vị Những tài sản bắt buộc phải tính khấu hao vào chi phí SXKD TSCĐ dùng cho nghiệp phúc lợi, an ninh quốc phòng: tài sản đơn vị sử dụng cho nhu cầu phúc lợi công cộng nhà văn hoá, nhà trẻ, câu lạc bộ… TSCĐ bảo quản, cất giữ hộ Trong TSCĐ hữu hình dùng cho SXKD phân thành loại: *Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc: TSCĐ hình thành sau q trình thi cơng xây dựng mua sắm như: trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi, đường xá, cầu cống, đường sắt, cầu cảng, kho tàng *Loại 2: Máy móc, thiết bị: tồn loại máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động SXKD: máy móc chun dùng, dây chuyền cơng nghệ *Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: loại phương tiện vận tải gồm phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường không, đường ống thiết bị truyền dẫn hệ thống thông tin, hệ thống điện, băng tải *Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý: thiết bị dụng cụ dùng công tác quản lý hoạt động SXKD máy vi tính, thiết bị điện tử, thiết bị dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, máy hút bụi, chống ẩm, chống mối mọt *Loại 5: Vườn lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm: vườn lâu năm vườn cà phê, vườn chè, vườn ăn *Loại 6: Các loại tài sản khác: loại TSCĐ khác chưa liệt kê vào 05 loại tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật luận văn tốt nghiệp Cách phân loại giúp người quản lý sử dụng hiểu rõ tính năng, tác dụng mặt kỹ thuật loại TSCĐ 3.2 Phân loại theo quyền sở hữu: tài sản cố định có doanh nghiệp chia thành TSCĐ tự có TSCĐ th ngồi: *TSCĐ tự có: TSCĐ xây dựng, mua sắm chế tạo nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp (do ngân sách cấp, tự bổ sung, đơn vị khác góp liên doanh…) nguồn vốn vay Đây TSCĐ thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt (cho thuê, nhượng bán, lý…) sở chấp hành thủ tục theo quy định Nhà nước *TSCĐ thuê ngoài: TSCĐ mà doanh nghiệp chủ tài sản nhượng quyền sử dụng khoảng thời gian định ghi hợp đồng thuê, loại tài sản doanh nghiệp khơng có quyền định đoạt, gồm: - TSCĐ th hoạt động - TSCĐ thuê tài 3.3 Phân loại theo tình hình sử dụng: *TSCĐ sử dụng: TSCĐ doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động SXKD hoạt động phúc lợi, an ninh, quốc phòng doanh nghiệp *TSCĐ chưa cần dùng: TSCĐ cần thiết cho hoạt động SXKD hay hoạt động khác song chưa cần dùng * TSCĐ không cần dùng chờ lý: TSCĐ không cần thiết hay không phù hợp với nhiệm vụ SXKD doanh nghiệp, cần lý, nhượng bán để thu hồi vốn đầu tư bỏ Cách phân loại cho thấy mức độ sử dụng có hiệu TSCĐ 3.4 Phân loại theo nguồn hình thành: - TSCĐ mua sắm, xây dựng vốn cấp (ngân sách cấp cấp), vốn góp - TSCĐ mua sắm, xây dựng vốn vay luận văn tốt nghiệp - TSCĐ mua sắm, xây dựng nguồn vốn tự bổ sung đơn vị (quỹ đầu tư phát triển, nguồn vốn đầu tư XDCB …) - TSCĐ nhận vốn góp liên doanh II Đánh giá TSCĐ hữu hình: Đánh giá TSCĐ xác định giá trị ghi sổ TSCĐ: TSCĐ đánh giá lần đầu đánh giá lại q trình sử dụng TSCĐ đánh giá theo nguyên giá (giá trị lần đầu), giá trị hao mòn giá trị lại Nguyên giá TSCĐ hữu hình: Nguyên giá TSCĐ hữu hình: tồn chi phí mà doanh nghiệp bỏ để có TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng 1.1 TSCĐ mua sắm: (kể cũ) - Nguyên giá giá mua thực tế cộng (+) khoản thuế (không bao gồm khoản thuế hồn lại), chi phí liên quan trực tiếp tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng tiền lãi vay đầu tư cho TSCĐ; chi phí vận chuyển bốc dỡ; nâng cấp; lắp đặt; chạy thử; lệ phí trước bạ -Trường hợp TSCĐ hữu hình mua trả chậm, trả góp: Nguyên giá TSCĐ mua sắm giá mua trả tiền thời điểm mua cộng (+) khoản thuế (khơng bao gồm khoản thuế hồn lại), chi phí liên quan trực tiếp thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng tiền lãi vay đầu tư cho TSCĐ; chi phí vận chuyển bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ Khoản chênh lệch giá mua trả chậm giá mua trả tiền hạch tốn vào chi phí tài theo kỳ hạn tốn, trừ số chênh lệch tính vào ngun giá TSCĐ hữu hình theo quy định vốn hố chi phí lãi vay 1.2 TSCĐ hữu hình mua hình thức trao đổi - Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua hình thức trao đổi với TSCĐ hữu hình khơng tương tự với tài sản khác: giá trị hợp lý TSCĐ luận văn tốt nghiệp hữu hình nhận giá trị hợp lý tài sản đem trao đổi (sau cộng thêm khoản phải trả thêm trừ khoản thu về) cộng (+) khoản thuế (không bao gồm khoản thuế hồn lại), chi phí liên quan trực tiếp tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng tiền lãi vay đầu tư cho TSCĐ; chi phí vận chuyển bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ - Ngun giá TSCĐ hữu hình mua hình thức trao đổi với TSCĐ hữu hình tương tự hình thành bán để đổi lấy quyền sở hữu TSCĐ hữu hình tương tự giá trị lại TSCĐ hữu hình đem trao đổi 1.3 Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng tự sản xuất: Là giá thành thực tế TSCĐ cộng (+) chi phí khác liên quan tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ khoản lãi nội bộ, chi phí khơng hợp lý) 1.4 Nguyên giá TSCĐ hữu hình đầu tư XDCB hình thành theo phương thức giao thầu: giá tốn cơng trình xây dựng cộng (+) lệ phí trước bạ, chi phí liên quan trực tiếp khác 1.5 Nguyên giá TSCĐ hữu hình cấp, điều chuyển đến: giá trị lại sổ kế toán TSCĐ đơn vị cấp, đơn vị chuyển đến giá trị theo đánh giá thực tế Hội đồng giao nhận cộng (+) chi phí mà bên nhận tài sản tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng 1.6 Nguyên giá TSCĐ hữu hình cho, biếu, tặng, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp, phát thừa: giá trị theo đánh giá thực tế Hội đồng giao nhận cộng (+) chi phí mà bên nhận tài sản tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Đánh giá TSCĐ: luận văn tốt nghiệp Trong trường hợp TSCĐ phải đánh giá theo nguyên giá giá trị lại Do vậy, việc ghi sổ phải đảm bảo phản ánh tất tiêu giá trị TSCĐ nguyên giá, giá trị hao mòn giá trị lại 2.1 Đánh giá TSCĐ theo nguyên giá (giá gốc): Là tồn chi phí thực tế bỏ để có TSCĐ tính đưa TSCĐ vào sử dụng 2.2 Xác định giá trị lại TSCĐ: hiệu số nguyên giá TSCĐ số hao mòn luỹ kế TSCĐ tính đến thời điểm báo cáo Giá trị lại TSCĐ = Nguyên giá - Giá trị hao mòn Trường hợp nguyên giá TSCĐ đánh giá lại giá trị lại TSCĐ điều chỉnh theo công thức sau: Giá trị lại TSCĐ sau đánh giá lại Giá trị lại = TSCĐ Giá trị đánh giá lại TSCĐ x đánh giá lại Nguyên giá cũ TSCĐ Trong thực tế người ta thường dùng nguyên giá (giá ban đầu) TSCĐ sở để tính trích khấu hao để ghi bảng CĐKT doanh nghiệp để tính chi phí sản xuất xác định thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp Do vậy, doanh nghiệp không tự ý thay đổi nguyên giá TSCĐ mà thay đổi trường hợp sau: + Đánh giá lại giá trị TSCĐ theo quy định pháp luật (quyết định Nhà nước, cổ phần hố, góp vốn liên doanh liên kết) + Xây dựng, trang bị thêm cho TSCĐ + Cải tạo, nâng cấp làm tăng lực kéo dài thời gian hữu dụng TSCĐ +Tháo dỡ bớt số phận làm giảm giá trị TSCĐ 2.3 Xác định giá trị hao mòn: Giá trị hao mòn phần giá trị TSCĐ bị trình sử dụng tồn tại doanh nghiệp tác động học, hố hc, nh hng luận văn tốt nghiệp TK 111, 112, 331, 341 TK 211 Giá mua chi phí mua trước sử dung TSCĐ TK 133.2 Thuế GTGT khấu trừ Nhập TK 111, 112, 331, 341 TK 211 Giá mua chi phí mua trước sử dung TSCĐ TK 333.3 Thuế nhập kho phải nộp TK 333.12 TK 133.2 Thuế GTGT phải nộp khấu trừ Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp TK 111, 112, 331, 341 TK 211 Giá mua chi phí mua trước sử dung TSCĐ TK 333.3 Thuế nhập phải nộp Sơ đồ 05 Sơ đồ hạch toán tăng TSCĐ hữu hình nhận cấp phát, nhận góp vốn liên doanh luận văn tốt nghiệp TK 411 TK 211 Giỏ trị vốn góp theo nguyên giá TK 111, 112, 331… Chi phí tiếp nhận Sơ đồ 06 Sơ đồ hạch tốn tăng TSCĐ hữu hình biếu tặng, viện trợ TK 711 TK 211 Giá trị TSCĐ biếu tặng theo nguyên giá TK 111, 112, 331… Chi phí tiếp nhận Sơ đồ 07 Sơ đồ hạch toán đánh giá tăng TSCĐ hữu hình TK 412 TK 211 Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐHH TK 214 TK 412 Điều chỉnh giá trị hao mòn TSCĐHH Sơ đồ 08 Sơ đồ hạch tốn tăng TSCĐ hữu hình XDCB hồn thành bàn giao XDCB tự làm giao thầu phn: luận văn tốt nghiệp TK 152, 153 TK 241 Các chi phí XDCB phát sinh TK 111, 112, 331 TK 211 K/c giá trị toán TK 133 Thuế GTGT khấu trừ (nếu có) Các chi phí trước sử dụng TSCĐ phát sinh XDCB giao thầu hồn tồn: TK 331 TK 211 Giá trị tốn chưa có thuế GTGT TK 133 Thuế GTGT khấu trừ Sơ đồ 09 Sơ đồ hạch toán tăng TSCĐ hữu hình nhận lại vốn góp liên doanh trước õy TK 222 TK 211 luận văn tốt nghiệp Giỏ trị lại TSCĐ góp liên doanh nhận lại TK 111, 112 , 138 Phần vốn liên doanh bị thiếu Giá trị TSCĐ nhận lại cao nhận lại tiền vốn góp liên doanh TK 635 Phần vốn liên doanh không thu hồi đủ Sơ đồ 10 Sơ đồ kế tốn TSCĐ hữu hình tăng tự chế TK 621 TK 622 TK 627 TK 154 Tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh TK 632 Giá thành thực tế sản phẩm chuyển thành TSCĐ sử dụng cho sản xuất kinh doanh Chi phí vượt mức bình thường TSCĐ tự chế TK 155 Giá thành sản phẩm nhập kho Xuất kho sản phẩm để chuyển thành TSCĐ Đồng thời ghi: TK TK 211 Ghi tăng nguyên giá TSCĐ (Doanh thu giá thành thực tê sản phẩm chuyển thành TSCĐ sử dụng cho SXKD) TK 111, 112, 331… Chi phí lắp đặt chạy thử Sơ đồ 11 Sơ đồ hạch toán tăng TSCĐ hữu hình mua sắm trả chậm trả góp TK 111, 112 TK 331 TK 211 luận văn tốt nghiệp Định kỳ toán tiền Tổng số tiền Nguyên giá ghi theo giá mua phải toán trả tiền thời điểm mua TK 242 TK 635 Lãi trả Định kỳ phân bổ dần vào chi phí chậm theo số lãi trả chậm, trả góp định kỳ TK 133 Thuế GTGT Sơ đồ 12 Sơ đồ hạch toán mua sắm TSCĐ hữu hình hình thức trao đổi khơng tương tự Khi đưa TSCĐ hữu hình trao đổi B T1 : TK 211 Ghi giảm nguyên giá TSCĐ đưa trao đổi TK 811 Giá trị lại TK 214 Giá trị hao mòn BT2: TK 711 Giá lý TK 3331 TK 131 Tổng giá toán TSCĐ đem trao đổi Thuế GTGT Khi nhận TSCĐ hữu hình trao đổi: TK 131 Tổng giá toán TSCĐ nhận TK 211 TK 133 Thuế GTGT ( có) TK 111, 112 Nhận số tiền phải thu thêm Thanh toán số tiền phải trả thêm Sơ đồ 13 Sơ đồ hạch tốn mua TSCĐ hữu hình hình thức trao đổi tương tự TK 211 TK 214 Giá trị hao mòn TSC hu luận văn tốt nghiệp Nguyờn giỏ TSCHH a trao đổi hình đưa trao đổi TK 211 Nguyên giá TSCĐHH nhận (ghi theo GTCL TSCĐHH đưa trao đổi) Sơ đồ 14 Sơ đồ kế tốn mua TSCĐ hữu hình nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất, đưa vào sử dụng cho SXKD TK 111, 112, 331… TK 211 Ghi tăng TSCĐ hữu hình (chi tiết nhà cửa, vật kiến trúc) TK 213 Ghi tăng TSCĐ vơ hình (chi tiết quyền sử dụng đất) TK 133 Thuế GTGT khấu trừ (nếu có) Sơ đồ 15 Sơ đồ hạch tốn giảm TSCĐ hữu hình lý, nhượng bán TK 211 TK 214 Nguyên giá TSCĐ Giá trị hao mòn TSCĐ TK 333.1 Thuế GTGT phải nộp (nếu có) TK 811 Giá trị lại TSCĐ TK 71 Thu nhập từ lý nhượng bán TSCĐ TK 111, 112, 152… Các chi phí lý nhượng bán TSCĐ sơ đồ 16 sơ đồ hạch toán giảm TSCĐ hữu hình góp vốn liên doanh Vốn góp đánh giá cao giá trị lại: TK 211 Nguyên giá TSCĐ Giá trị hao mòn TSC TK 214 luận văn tốt nghiệp TK 412 TK 222 Giá trị lại TSCĐ Chênh lệch giá trị vốn góp > giá trị lại Vốn góp đánh giá thấp giá trị lại: TK 211 Nguyên giá TSCĐ Giá trị hao mòn TSCĐ TK 214 TK 222 Giá trị hao mòn TSCĐ TK 412 Chênh lệch giá trị vốn góp > giá trị lại Sơ đồ 17 Sơ đồ hạch tốn giảm TSCĐ hữu hình trả lại vốn góp liên doanh Giá trị TSCĐ trả lại cao GTCL: TK 211 Nguyên giá TSCĐ TK 214 Giá trị hao mòn TSCĐ TK 412 Chênh lệch giá trị trả lại > giá trị lại Giá trị TSCĐ trả lại thấp GTCL: TK 211 Nguyên giá TSCĐ TK 411 Giá trị lại TSCĐ TK 214 Giá trị hao mòn TSCĐ TK 411 Giá trị lại TSCĐ TK 412 Chênh lệch giá trị trả lại < giá trị lại Sơ đồ 18 Sơ đồ hạch tốn giảm TSCĐ hữu hình bị mất, thiếu phát kiểm kê Chưa xác định nguyên nhân: TK 211 Nguyên giá TSCĐ TK 214 Giá trị hao mũn ca TSC luận văn tốt nghiệp TK 138.1 Giá trị lại TSCĐ thiếu chưa rõ nguyên nhân Xác định nguyên nhân có định xử lý: TK 211 TK 214 Nguyên giá TSCĐ Giá trị hao mòn TSCĐ TK 138.1 Số tiền người phạm lỗi phải bồi thường TK 811 Phần tổn thất tính vào chi phí TK 415 Phần bù đắp từ quỹ dự phòng tài Sơ đồ 19 Sơ đồ hạch tốn đánh giá giảm TSCĐ hữu hình TK 211 TK 412 Điều chỉnh giảm nguyên giá TSCĐ hữu hình TK 412 TK 214 Điều chỉnh giảm giá trị hao mòn TSCĐ Sơ đồ 20 Sơ đồ kế tốn giảm TSCĐ hữu hình khơng đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình TK 211 TK 214 Giá trị hao mòn luỹ kế củaTSCĐ hữu hình TK 211 Nguyên giá TSCĐHH giảm Giá trị lại (nếu GTCL lớn phân bổ nhiều năm) TK 627, 641, 642 Giá trị lại (nếu GTCL nhỏ tính lần vào CPSXKD) Sơ đồ 21 Sơ đồ kế toán TSCĐ th tài (Hạch tốn bên th) Khi thực hợp đồng thuê TSCĐ thuê tài chính: TK 342 Tổng số nợ phải trả Nguyên giá TSCĐ TK 212 TK 133 luận văn tốt nghiệp Giỏ tr cũn lại TSCĐ thiếu chưa rõ nguyên nhân Khi kết thúc hợp đồng thuê, bên thuê chuyển giao quyền sử dụng TSCĐHH TK 212 TK 211 Chuyển giao nguyên giá TK 11 1,112 Số tiền thêm (nếu có) TK 214.1 TK 214.2 Chuyển giao giá trị hao mòn Nếu trả lại TSCĐ hữu hình cho bên cho thuê: TK 212 Ghi giảm nguyên giá TSCĐ thuê tài TK 214.2 TK 242 Giá trị lại lớn TK 627, 641, 642 Giá trị lại nhỏ Sơ đồ 22 Sơ đồ kế toán TSCĐ thuê hoạt động TK 001 Tăng nguyên giá TSCĐ thuê nhận Giảm nguyên giá TSCĐ thuê trả TK 111, 112, 331 TK 627, 641, 642 Tiền thuê TSCĐ phải trả trả theo kỳ TK 142, 242 Tiền thuê trả lần phải Định kỳ phân bổ tiền thuê vào phân bổ nhiều lần chi phí phận sử dụng TSCĐ TK 133 Thuế GTGT khấu trừ Sơ đồ 23 Sơ đồ kế toán cho th TSCĐ tài (Hạch tốn bên cho th) TK 211 Giá trị TSCĐ cho TK 228 Chi phí cho thuờ hot TK 635 luận văn tốt nghiệp thuờ tài động cho thuê tài TK 214 Giá trị hao mòn Giá trị cò n lại TSCĐ nhận lại ký kết hợp đồng TK 515 TK 111, 112 Thu nhập từ hoạt động cho thuế TK 333 Thuế GTGT Sơ đồ 24 Sơ đồ kế toán cho thuê TSCĐ hoạt động TK 214 TK 635 Khấu hao TSCĐ cho thuê TK 111, 112 Chi phí cho thuê khác TK 51 TK 111, 112, 331 Doanh thu cho thuê Tổng số tiền cho thuê TK 333.1 Thuế GTGT phải nộp Sơ đồ 25 Sơ đồ kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ TK 334, 338, 152… TK 627, 641, 642… Các chi phí sửa chữa thường xuyên phát sinh Sơ đồ 26 Sơ đồ kế toán sửa chữa lớn TSCĐ TH1 : Theo phương thức sửa chữa tự làm Doanh nghiệp khơng trích trước chi phí sa cha ln TSC: luận văn tốt nghiệp TK 152, 153 TK 241.3 TK 242 TK 627, 42, 642 Các chi phí sửa Nếu phải phân bổ Phân bổ vào phận chữa phát sinh sang năm sau sử dụng theo định kỳ Doanh nghiệp có trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: TK 152, 153 642 Các chi phí sửa chữa phát sinh TK 241.3 K/c chi phí thực tế phát sinh TK 335 TK 627, 642, Trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ xử lý chênh lệch số trích trước < chi phí thực tế Xử lý chênh lệch số trích trước > chi phí thực tế TH2 : Theo phương thức sửa chữa th ngồi Doanh nghiệp khơng trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: TK 152, 153 TK 241.3 TK 242 TK 627, 42, 642 Các chi phí sửa Nếu phải phân bổ Phân bổ vào phận chữa phát sinh sang năm sau sử dụng theo định kỳ TK 133 Thuế GTGT khấu trừ Doanh nghiệp có trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: TK 152, 153 TK 241.3 TK 335 TK 627, 642, 642 Giá tốn cho K/c chi phí thực Trích trước chi phí sửa nhận sửa chữa tế phát sinh chữa TSCĐ TK 133 Thuế GTGT khấu trừ xử lý chênh lệch số trích trước < chi phí thực tế Xử lý chênh lệch số trích trước > chi phí thực tế Sơ đồ 27 Sơ đồ kế toán khấu hao v hao mũn TSC luận văn tốt nghiệp TK 211 TK 214 Giảm TSCĐ khấu hao TK 627, 641, 642 Trích khấu hao TSCĐ TK 222, 128 Góp vốn liên doanh cho thuê tài GTHM TK 241.2 TK 111, 138… TK 411 Khấu hao nộp cấp GTCL khơng hồn lại TK 211 Nhận lại tài sản nội khấu hao TK 009 Trích khấu hao TSCĐ Thu hồi vốn khấu hao điều chuyển cho đơn vị khác Đầu tư mua sắm Trả nợ vay đầu tư mua sắm TSCĐ Điều chuyển vốn khấu hao cho đơn vị khác Hạch toán khấu hao đơn vị cấp trên: TK 111, 112 TK 136.1 Cấp khấu hao cho cấp dưới TK 009 Nhận vốn khấu Cấp vốn khấu hao cấp hao cho cấp nhận lại vốn khấu hao cấp Hạch toán khấu hao đơn vị cấp dưới: TK 411 TK 111, 112 Nhận khấu hao cấp Nộp, hoàn trả vốn khấu hao cho cấp TK 009 Nhận vốn khấu Hoàn trả vốn khấu hao cp trờn hao cho cp trờn luận văn tốt nghiệp Mục lục Lời nói đầu Phần I: Lý luận chung hạch tốn TSCĐ hữu hình doanh nghiệp sản xuất I Một số vấn đề TSCĐ hữu hình 1 Khái niệm TSCĐ hữu hình…………………………………………… Đặc điểm nhiệm vụ kế toán TSCĐ……………………………… Phân loại TSCĐ hữu hình………………………………………………… 3.1 TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh…………………………………… 3.2 Phân loại theo quyền sở hữu……………………………………………… 3.3 Phân loại theo tình hình sử dụng………………………………………… 3.4 Phân loại theo nguồn hình thành………………………………………… II Đánh giá TSCĐ hữu hình Nguyên giá TSCĐ hữu hình…………………………………………… 1.1 TSCĐ hữu hình mua sắm…………………………………………… 1.2 TSCĐ hữu hình mua hình thức trao đổi…………………………… 1.3 Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng tự sản xuất……………… 1.4 Nguyên giá TSCĐ hữu hình đầu tư XDCB hình thành theo phương thức giao thầu…………………………………………………………………… 1.5 Nguyên giá TSCĐ hữu hình cấp, điều chuyển đến……… 1.6 Nguyên giá TSCĐ hữu hình cho, biếu, tặng, nhận góp vốn liên doanh, nhận lại vốn góp, phát thừa…………………………… Đánh giá TSCĐ………………………………………………………… 2.1 Đánh giá TSCĐ theo nguyên giá……………………………………… 2.2 Xác định giá trị lại TSCĐ……………………………………… 2.3 Xác định giá trị hao mòn……………………………………………… III Tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ Hạch toán kế toán chi tiết……………………………………………… Hạch tốn tổng hợp TSCĐ hữu hình…………………………………… 2.1 Tài khoản sử dụng……………………………………………………… 2.2 Phương pháp hạch toán tăng giảm TSCĐ hữu hình…………………… 2.3 Kế tốn TSCĐ th ngồi……………………………………………… a TSCĐ th tài chính……………………………………………………… b Kế toán TSCĐ thuê hoạt động…………………………………………… 10 2.4 Kế toán cho thuê TSCĐ………………………………………………… 10 a Kế toán cho thuê TSCĐ tài chính………………………………………… 10 b Kế tốn cho th hoạt động……………………………………………… 10 Kế toán khấu hao TSCĐ………………………………………………… 10 3.1 Các phương pháp tính khấu hao……………………………………… 11 3.2 Tài khoản kế toán sử dụng…………………………………………… 13 Hạch toán sửa chữa TSCĐ……………………………………………… 13 Kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ…………………………………………… 14 luËn văn tốt nghiệp Phn II: Thc trng t chc k tốn TSCĐ hữu hình cơng ty cổ phần thiết bị thuỷ lợi I Tình hình đặc điểm chung công ty cổ phần thiết bị thuỷ lợi 16 Q trình hình thành phát triển cơng ty…………………… Chức nhiệm vụ công ty………………………………… Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức máy quản lý………………………………………………………………… Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi ……………………………………………………………………… 4.1 Tổ chức máy kế toán……………………………………………… 4.2 Chế độ kế toán………………………………………………………… 16 17 18 19 19 20 II Thực trạng tổ chức hạch tốn TSCĐ Cơng ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi 22 Phân loại TSCĐ Công ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi……………… a Theo hình thái biểu hiện………………………………………………… b Theo tình hình sử dụng…………………………………………………… Hạch toán chi tiết TSCĐ……………………………………………… Hạch toán tổng hợp TSCĐ…………………………………………… a Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ…………………………………………… b Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ………………………………………… Kế toán khấu hao TSCĐ……………………………………………… Kế tốn sửa chữa TSCĐ……………………………………………… Cơng tác kiểm tra đánh giá lại TSCĐ…………………………… Phân tích tình hình TSCĐ…………………………………………… 22 22 22 23 23 23 24 26 27 28 29 Phần III Đánh giá chung số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức quản lý hạch toán nhằm nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Công ty Cổ phần thiết bị Thủy Lợi I Đánh giá chung công tác kế tốn TSCĐ cơng ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi 31 Ưu điểm………………………………………………………………… 31 Những tồn hạn chế công tác quản lý TSCĐ công ty… 32 II Phương hướng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ công ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi 34 Về tổ chức máy kế tốn……………………………………………… Về cơng tác sửa chữa TSCĐ…………………………………………… Về cơng tác hạch tốn tính khấu hao……………………………… Về quản lý sử dụng TSCĐ………………………………………… Mở Thẻ TSCĐ sổ tài sản theo đơn vị sử dụng Kết luận Tài liệu tham khảo 34 35 35 35 35 luËn văn tốt nghiệp Giỏo trỡnh k toỏn doanh nghip I Trường Đại học Quản lý kinh doanh Hà Nội Lý thuyết thực hành kế toán tài NXB tài 10/2004- Chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn CôngĐHKTQD Hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ sổ kế tốn loại hình doanh nghiệp NXB Thống kê - 2001 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam văn hướng dẫn thi hành Nhà xuất tài - 2004 ... kế toán Nhà nước TSCĐ Em chọn đề tài: Tổ chức hạch tốn TSCĐ hữu hình với việc nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ hữu hình Cơng ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi làm đề tài luận văn Kết cấu luận văn gồm phần. .. kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức quản lý hạch toán nhằm nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ công ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi Phần I: Lý luận chung hạch toán TSCĐ hữu hình doanh nghiệp sản xuất i... lại TSCĐ biên đánh giá lại TSCĐ Phần II: Thực trạng tổ chức kế tốn TSCĐ hữu hình công ty Cổ phần thiết bị Thuỷ Lợi luận văn tốt nghiệp I Tình hình đặc điểm chung Công ty Cổ phần thiết bị thuỷ lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hạch toán TSCĐ hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hữu hình ở công ty cổ phần thiết bị thuỷ lợi , Tổ chức hạch toán TSCĐ hữu hình với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ hữu hình ở công ty cổ phần thiết bị thuỷ lợi , Lý luận chung về hạch toán TSCĐ hữu hình ở các doanh nghiệp sản xuất., Phân loại TSCĐ hữu hình:, Nguyên giá TSCĐ hữu hình:, Giá trị còn lại của Giá trị còn lại Giá trị đánh giá lại của TSCĐ TSCĐ sau khi = của TSCĐ x ------------------------------------- đánh giá lại đánh giá lại Nguyên giá cũ của TSCĐ, Hạch toán tổng hợp TSCĐ hữu hình:, Kế toán khấu hao TSCĐ, Thực trạng tổ chức kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty Cổ phần thiết bị, (Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty- Sơ đồ 02), Phân tích tình hình TSCĐ., Việc trích trước tiến hành theo sơ đồ 26, Thứ năm: Mở Thẻ TSCĐ và Sổ tài sản theo từng đơn vị sử dụng., IV. Kết quả thanh lý, Sổ cái tài khoản, Tài sản cố định hữu hình ĐVT: VNĐ, Hao mòn tài sản cố định hữu hình ĐVT: VNĐ, Tổng hợp quý 2- năm 2003, XDCB tự làm hoặc giao thầu từng phần:, Khi nhận được TSCĐ hữu hình do trao đổi:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay