Thực tế công tác kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty thương mại và công nghệ thiên hào

89 20 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:50

Luận văn Thực tế cơng tác kế tốn thành phẩm bán hàng xác định kết bán hàng công ty thương mại công nghệ Thiên Hào LỜI MỞ ĐẦU Tiêu thụ hàng hóa, phân tích doanh thu xác định kết sản xuất kinh doanh vấn đề thường xuyên đặt tất đơn vị kinh tế kinh tế quốc dân Nếu trước chế quản lý kinh tế cũ vấn đề nhà nước “lo” cho đơn vị kinh tế tồn bộ: sản xuất gì? Bán đâu với lỗ nhà nước bù, lãi nhà nước thu chế quản lý kinh tế “ chế vận hành kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa chế thị trường có quản lý nhà nước pháp luật, kế hoạch sách cơng cụ quản lý khác” nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khơng đơn vị đến chỗ phải giải thể Ngun nhân dẫn đến điều sản phẩm sản xuất hay hàng hoá mua khơng tiêu thụ xác định khơng xác kết sản xuất kinh doanh để dẫn đến tình trạng: lỗ thật, lãi giả Do đó, điều quan trọng quan tâm hàng đầu doanh nghiệp chế thị trường làm để sản phẩm hàng hố tiêu thụ thị trường thị trường chấp nhận đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp chi phi phí bỏ ra, doanh nghiệp làm ăn có lãi Đặc biệt đơn vị kinh doanh thương mại Để có q trình phân tích doanh thu xác định kết kinh doanh họ phải trải qua khâu quan trọng khâu tiêu thụ hàng hóa Quả khơng ngoa nói tiêu thụ hàng hóa mang ý nghĩa sống doanh nghiệp Tiêu thụ giai đoạn thiếu chu kỳ kinh doanh có tính chất định tới thành công hay thất bại chu kỳ kinh doanh giải tốt khâu tiêu thụ doanh nghiệp thực thực chức cầu nối sản xuất tiêu dùng Bên cạnh việc tổ chức kế hoạch tiêu thụ hàng hoá cách hợp lý Để biết doanh nghiệp làm ăn có lãI khơng phải nhờ đến kế tốn phân tích doanh thu xác định kết kinh doanh Vì việc hạch tốn doanh thu xác định kết kinh doanh doanh nghiệp có vai trò quan trọng Kế tốn phân tích doanh thu xác định kết kinh doanh thành phần chủ yếu kế tốn doanh nghiệp thơng tin kinh tế cách nhanh có độ tin cậy cao,nhất kinh tế giai đoạn cạnh tranh liệt doanh nghiệp tận dụng hết lực sẫn có nhằm tăng lợi nhuận củng cố mở rộng thị phần thị trường Cũng doanh nghiệp khác Công ty Thương mại Công nghệ Thiên Hào Doanh nghiệp thương mại sử dụng kế toán để điều hành quản lý hoạt động kinh doanh công ty Trong kế tốn theo dõi tiêu thụ hàng hoá xác định kết kinh doanh hàng hoá có nhiệm vụ theo dõi q trình bán hàng số lượng hàng hố bán ra, chi phí bán hàng để cung cấp đầy đủ thông tin doanh thu, chi phí, kết kinh doanh kỳ cho nhanh nhất, hiệu CHƯƠNG1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Khái niệm thành phẩm, bán hàng ý nghĩa công tác bán hàng 1.1 Khái niệm thành phẩm phân biệt thành phẩm với sản phẩm - Khái niệm thành phẩm: Trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp: Thành phẩm sản phẩm kết thúc tồn quy trình cơng nghệ sản xuất doanh nghiệp tiến hành th ngồi gia cơng chế biến kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quy định nhập kho thành phẩm - Phân biệt thành phẩm với sản phẩm Thành phẩm Sản phẩm Thành phẩm kết Sản phẩm kết cuối trình sản xuất trình sản mặt giới gắn với quy trình cơng xuất ,cung cấp dịch vụ hạn nghệ sản xuất định X ét phạm vi doanh nghiệp X ét Thành phẩm Sản phẩm bao sản phẩm hoàn thành giai gồm thành phẩm nửa mặt đoạn cuối quy trình thành phẩm phạm vi cơng nghệ sản xuất Việc phân định rõ thành phẩm sản phẩm có ý nghĩa quan trọng cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm hồn thành, từ đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất Mọi thành phẩm tồn song song hai mặt số lượng chất lượng Mặt số lượng phản ánh quy mô thành phẩm, mặt chất lượng phản ánh giá trị sử dụng Yêu cầu quản lý thành phẩm đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên kích thích nhu cầu tiêu dùng xã hội, điều tạo điều kiện cho công tác bán hàng 1.2 Khái niệm bán hàng chất qúa trình bán hàng - Khái niệm bán hàng: Bán hàng bán sản phẩm doanh nghiệp sản xuất bán hàng hoá doanh nghiệp mua vào Cung cấp dịch vụ thực công việc thoả thuận theo họp đồng nhiều kỳ kế tốn - Bản chất q trình bán hàng: Quá trình bán hàng trình hoạt động kinh tế bao gồm hai mặt: Doanh nghiệp đem bán sản phẩm, hàng hoá cung cấp dịch vụ đồng thời thu tiền có quyền thu tiền nguời mua.Quá trình bán hàng thực chất trình trao đổi quyền sở hữu nguời bán nguời mua thị trườnghoạt động Hàng hoá cung cấp nhằm để thoả mãn nhu cầu tổ chức kinh tế khác, cá nhân bên ngồi cơng ty,tổng ty tập đồn sản xuất gọi bán cho bên ngồi Trong trường hợp hàng hố cung cấp đơn vị cung công ty tổng cơng ty, tập đồn…được gọi bán hàng nội 1.3 Ý nghĩa trình bán hàng Cơng tác bán hàng có ý nghĩa to lớn Nó cơng đoạn cuối giai đoạn tái sản xuất Doanh nghiệp thực tốt công tác bán hàng tạơ điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước thông qua việc nộp thu, đầu tư phát triển tiếp, nâng cao đời sống nguời lao động doanh nghiệp Đảm bảo công tác bán hàng tăng số lượng , thời hạn tạo điều kiện tốt cho vòng quay vốn, tiết kiệm vốn cho doanh nghiệp, đảm bảo thu hồi vốn nhanh đạt hiệu cao Các phương pháp xác định giá gốc thành phẩm 2.1 Nguyên tắc ghi sổ kế toán thành phẩm Giá trị thành phẩm theo nguyên tắc phải ghi nhận theo giá gốc ( trị giá thực tế), trường hợp giá trị thực thấp giá gốc giá trị thành phẩm phải phản ánh theo giá trị thực Trong thực tế, doanh nghiệp thường sản xuất nhiều mặt hàng hoạt động nhập xuất thành phẩm doanh nghiệp ln có biến động lớn nhiều nguyên nhân.Để phục vụ cho việc hạch toán hàng ngàykịp thời, kế toán thành phẩm sử dụng giá hạch tốn để ghi chép vào phiếu nhập, phiếu xuất ghi sổ kế toán chi tiết thành phẩm 2.2 Giá gỗc thành phẩm nhập kho - Thành phẩm phận sản xuất phận sản xuất phụ doanh nghiệp sản xuất phải ghi nhận theo giá thành sản xuất thực tế bao gồm: chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp; chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung để sản xuất thành phẩm - Thành phẩm th ngồi gia cơng chế biến ghi nhận theo giá thành thực tế gia công chế biến bao gồm: chi phí nguyên liệu,vật liệu trực tiếp, chi phí th gia cơng chi phí khác có liên quan trực tiếp đến q trình gia cơng như: chi phí vận chuyển,bốc dỡ giao, nhận gia công 2.3 Giá gỗc thành phẩm xuất kho Về nguyên tắc phải tuân thủ nguyên tắc tính theo giá gốc, thành phẩm nhập từ nguồn nhập hoạt động khứ kỳ kế tốn khác Do để xác định giá gốc thành phẩm xuất kho, kế tốn áp dụng phương pháp sau: - Phương pháp tính theo giá đích danh( giá thực tế lô nhập) kỳ) - Phư ơng phá p bình quâ n gia quy ền(s au lần nhậ p hoặ c cuối - Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) - Phương pháp nhấp sau, xuất trước (LIFO) Khái niệm doanh thu bán hàng, khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng kết bán hàng 3.1 : Khái niệm doanh thu điều kiện ghi nhận doanh thu - Khái niệm doanh thu: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ toàn số tiền thu được, thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu như: bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán (nếu có) - Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thoả mãn tất điều kiện sau: + Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá cho nguời mua + Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hoá nguời sở hữu hàng kiểm soát hàng hoá + Doanh thu xác định tương đối chắn + Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng + Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Doanh thu bán hàng gồm doanh thu bán hàng doanh thu bán hàng nội 3.2 : Khái niệm khoản giảm trừ doanh thu: - Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách mua hàng với khối lượng lớn - Hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán xác định bán hoàn thành bị khách hàng trả lại từ chối toán - Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho khách hàng hàng hoá phẩm chất, sai quy cách lạc hậu thị hiếu - Các loại thuế có tính vào giá bán: + Giá vốn hàng bán hạch tốn tương tự doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ + Số thuế GTGT phải nộp ghi giảm doanh thu bán hàng + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất tính vào giá bán nên phải trừ vào doanh thu bán hàng để tính doanh thu hàng hố chịu thuế TTĐB thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT 3.3 Nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng kết bán hàng Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hiệu số thu nhập chi phí Cơng thức tổng qt: Kết kinh doanh = Thu nhập - Chi phí Kết hoạt động bán hàng: Công thức: Kết Doanh Các Giá vốn hoạt thu khoản hàng động bán = - giam trừ - bán Chi phí BH - DT hàng chi phí QLDN Các phương thức bán hàng phương thức toán 4.1 Các phương thức bán a, Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp Nội dung: Bán hàng trực tiếp phương thức giao hàng cho nguời mua trực tiếp kho (hay trực tiếp phân xưởng không qua kho) Hàng hóa, dịch vụ bán kỳ 1.1 Hàng hóa, dịch vụ bán khơng chịu thuế 780.822.605 94.454.741 780.822.605 94.454.741 667.139.617 66.713.961 GTGT 1.2 Hàng hóa, dịch vụ bán chịu thuế GTGT a Hàng hóa, dịch vụ xuất thuế suất 0% b Hàng hóa, dịch vụ thuế suất 5% c Hàng hóa, dịch vụ thuế suất 10% Điều chỉnh thuế GTGT HHDV bán rakỳ trước a Điều chỉnh tăng b Điều chỉnh giảm Tổng doanh thu thuế GTGT HHDV bán Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp kỳ 184.957.643 Thuế GTGT phải nộp kỳ Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ 2.1 Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ 2.2 Thuế GTGT khấu trừ chuyển kỳ sau Đại diện theo pháp luật sở kinh doanh (Ký tên, đóng dấu) NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ Ghi có TK 63211, 63212, 63214 Từ ngày: 01/01/01 đến 30/01/01 TK ghi có 63211 63212 63114 Cơng nợ 372.860.000 628.902.000 481.721.000 1.483.483.000 372.860.000 628.902.000 481.721.000 1.483.483.000 TK ghi nợ 911 Cộng Người lập biểu Kế toán trưởng BẢNG KÊ Ghi nợ TK 632.11, 632.12, 632.14 Từ ngày: 01/01/01 đến 30/01/01 TK ghi nợ 632.11 632.12 631.14 Cơng nợ TK ghi có 15611 372.860.000 15612 372.860.000 628.902.000 15614 Cộng 372.860.000 Người lập biểu 628.902.000 628.902.000 481.721.000 481.721.000 481.721.000 1.483.483.000 Kế toán trưởng NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ Ghi có TK 51111, 51112, 51114 Từ ngày: 01/01/01 đến 30/01/01 TK ghi có 51111 51112 51114 Cộng có 119.692.000 262.785.000 182.731.000 565.208.000 253.168.000 366.117.000 298.990.000 918.275.000 372.860.000 628.902.000 481.721.000 1.483.483.000 TK ghi nợ 131 111 Cộng Người lập biểu Kế toán trưởng SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 511 DOANH THU BÁN HÀNG HOÁ Ngày tháng Chứng từ SH Diễn giải NT TK đối ứng Số tiền Nợ Có 25/4/05 Cơng ty TNHH máy 111 tính NGƠ ANH 9.931.950 25/4/05 Bán hàng lẻ 111 34.045.000 25/4/05 Công ty TMCP An 131 Phát 29.925.000 Bán hàng cho bà Ngọc- 112 Khâm Thiên 38.000.000 Bán hàng cho ông Hải- 112 Bắc Ninh 32.000.000 Cộng 143.901.950 Ngày 25 tháng 04 năm 2004 Người lập biểu (ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) 2.2: Kế toán xác định kết kinh doanh Kế tốn chi phí bán hàng Nội dung CPBH Công ty TM Công nghệ Thiên Hào Chi phí bán hàng quản lý hạch tốn theo yếu tố chi phí sau: - Chi phí nhân viên: Là khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản vận chuyển hàng hóa… gồm: tiền lương, tiền cơng, tiền ăn trưa, phụ cấp, khoản trích theo lương - Chi phí khấu hao TSCĐ: Là chi phí khấu hao TSCĐ phận bán hàng như: nhà kho, phương tiện vận chuyển… - Chi phí bảo hành: Là khoản chi phí liên quan đến việc bảo hành hàng hóa, sản phẩm bán cho khách hàng như: Chi phí thay sản phẩm, hàng hóa… - Các chi phí khác tiền như: Chi phí giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, chi phí tiếp khách - Tập hợp chi phí bán hàng TẬP HỢP CHI PHÍ BÁN HÀNG (TK 641) Tháng năm 2004 STT Ghi nợ TK 214 CP nhân viên CP khấu hao 334 CácTK TK khác 338 Ghi có TK 9.500.000 1.550.000 phản ánh NKCT Tổng cộng NKTC số NKCT NKCT số số 9.500.000 1.550.000 TSCĐ 70 CP khác 4.500.000 4.500.000 tiền Tổng cộng 1.550.000 9.500.000 4.500.000 15.550.000 SỔ CÁI TK 641 - CHI PHÍ BÁN HÀNG Tháng năm 2004 Số dư đầu năm Nợ Có Ghi Có TK đối Tháng Tháng Tháng Tháng ứng ghi Nợ với TK TK 111 4.500.000 TK 214 1.550.000 TK 334 TK 338 9.500.000 Phát sinh Nợ 15.550.000 Phát sinh Có 15.550.000 Số dư cuối tháng Nợ Có Chi phí quản lý doanh nghiệp ……… Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp Cơng ty TM Công nghệ Thiên Hào - Tiền lương , khoản trích theo lương cán cơng nhân viên máy quản lý Cơng ty - Chi phí vật liệu, dụng cụ, đồ dùng văn phòng - Chi phí khấu hao TSCĐ Cơng ty - Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ khác dùng Công ty - Thuế môn bài, thuế nhà đất, thuế GTGT loại hàng hóa theo phương thức trực tiếp, phí lệ phí khác… - Các chi phí khác: điện, nước, chi phí đào tạo cán bộ, chi y tế cho người lao động, chi phí cơng tác… - Tập hợp chi phí QLDN TẬP HỢP CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ( TK 642) Tháng năm 2004 STT Ghi nợ TK 153 TK 333 TK 334 CácTK phản ánh NKCT TK 338 Ghi có CP nhân Tổng cộng khác NKTC số NKCT NKCT số số 11.328.000 11.328.000 viên quản lý CP đồ 329.000 329.000 dùng văn phòng Thuế, phí 5.640.000 5.640.000 lệ phí CP khác 3.625.000 3.625.000 3.625.000 20.922.000 tiền Tổng cộng 329.000 5.640.000 11.328.000 SỔ CÁI TK 642 - CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Tháng năm 2004 Số dư đầu năm Nợ Có Ghi Có TK đối ứng ghi Nợ với Tháng Tháng Tháng Tháng TK TK 111 3.625.000 TK 333 5.640.000 TK 153 329.000 TK 334 TK 338 11.328.000 Phát sinh Nợ 20.922.000 Phát sinh Có 20.922.000 Số dư cuối tháng Nợ Có ……… 2.3.3 Xác định kết bán hàng - Kết kinh doanh doanh nghiệp tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết cuối hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Kết kinh doanh doanh nghiệp gồm: kết hoạt động sản xuất kinh doanh kết hoạt động khác như: kết hoạt động tài chính, kết hoạt động bất thường - Nội dung xác định kết bán hàng +Tổ chức, theo dõi, phản ánh xác định riêng kết hoạt động + Trong hoạt động phải theo dõi kết chi tiết loại sản phẩm + Kết hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu số doanh thu giá thành toàn sản phẩm bán( gồm trị giá vốn hàng bán, CPBH CPQLDN) Cuối tháng, kế toán kết chuyển doanh thu thuần, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết kinh doanh: - Kết chuyển doanh thu thuần: Nợ TK 511: 143.901.950 Có TK 911: 143.901.950 - Kết chuyển giá vốn hàng bán Nợ TK 911: 37.959.000 Có TK 632: 37.959.000 - Kết chuyển chi phí bán hàng: Nợ TK 911: 15.550.000 Có TK 641: 15.550.000 - Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 911: 20.922.000 Có TK 642: 20.922.000 Kết bán hàng= DTT- GVHB- CPBH- CPQLDN = 143.901.950 -74.431.000 = 69.470.950 Nợ TK 911: 69.470.950 Có TK 421: 69.470.950 PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN KẾ TỐN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TM VÀ CÔNG NGHỆ THIÊN HÀO I/ Nhận xét cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty TM Công nghệ Thiên Hào: Nhận xét chung: Trong gần năm xây dựng trưởng thành, công ty TM Công nghệ Thiên Hào trải qua khơng thăng trầm Đến phát triển tới 02 cửa hàng hiệu kinh doanh công ty mức thấp Để cải thiện tình hình, năm gần đây, cơng ty TM Công nghệ Thiên Hào không ngừng củng cố hồn thiện cơng tác quản lý, đặc biệt hồn thiện cơng tác kế tốn Bộ máy kế tốn công ty tổ chức phù hợp với yêu cầu công ty phù hợp với chun mơn người nhân viên kế tốn, cơng ty tổ chức cho họ theo học lớp đại học chức tài - kế tốn Hiện phòng kế tốn cơng ty bao gồm người, việc hợp lý hoá, tinh giản biên chế công ty Với số lượng nhân viên kế tốn công ty phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, cố gắng lớn cán kế tốn cơng ty Cơng ty áp dụng mơ hình tổ chức cơng tác kế tốn vừa tập trung vừa phân tán phù hợp với quy mô địa bàn hoạt động công ty Qua thời gian thực tập công ty TM Công nghệ Thiên Hào, sâu tìm hiểu phần hành kế toán xác định kết kinh doanh phân phối lợi nhuận, xin đưa số nhận xét sau:  Về hạch tốn ban đầu: Nhìn chung chứng từ kế tốn cơng ty sử dụng theo chế độ chứng từ mà Nhà nước qui định Tuy nhiên việc luân chuyển chứng từ cửa hàng chậm nên việc cung cấp thơng tin kinh tế cho phận liên quan chưa nhanh chóng  Về hạch tốn tổng hợp hạch tốn chi tiết: Việc sử dụng tài khoản phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhìn chung thực theo qui định Nhà nước Ngoài tài khoản tổng hợp, kế tốn cơng ty mở tài khoản chi tiết để tiện cho việc theo dõi nghiệp vụ kinh tế diễn công ty Tuy nhiên việc vận dụng hệ thống sổ sách công ty chưa hợp lý, việc lập sổ sách nhiều chỗ chưa với chế độ kế toán hành Nhận xét kế toán tiêu thụ xác định kết qủa kinh doanh cơng ty: Cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh công ty TM Công nghệ Thiên Hào đáp ứng yêu cầu ban giám đốc việc cung cấp thơng tin tình hình kinh doanh tồn cơng ty cách kịp thời xác Việc ghi chép, phản ánh tiến hành dựa khoa học chế độ kế toán hành dựa vào tình hình thực tế cơng ty 2.1 Nhận xét kế toán kết kinh doanh: Kết kinh doanh công ty xác định phù hợp với chế độ kế tốn hành Qui trình tập hợp số liệu tính tốn khoa học, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian Phòng kế tốn cơng ty phận kế tốn cửa hàng có mối quan hệ gắn kết với nhau, thường xuyên có kiểm tra đối chiếu số liệu, đảm bảo cung cấp thơng tin xác cho ban lãnh đạo cơng ty đối tượng có quan tâm như: quan thuế, ngân hàng Tuy phòng kế tốn cơng ty có người nhờ có gắn kết cơng ty cửa hàng nên kế toán kết kinh doanh theo dõi xác định kết kinh doanh kịp thời xác, đáp ứng u cầu cơng tác quản lý Đó thành tích mà kế tốn cơng ty đạt cần phải phát huy Bên cạnh ưu điểm đó, kế tốn kết kinh doanh số tồn cần khắc phục: Thứ nhất: Việc hạch tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp nhiều chỗ chưa hợp lý cần hồn thiện - Cơng ty chưa phân biệt rạch ròi chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, việc hạch tốn khoản chi phí diễn lẫn lộn gây ảnh hưởng đến cơng tác quản lý chi phí kinh doanh - Trong chi phí bán hàng, ngồi khoản chi phí có liên quan đến phận quản lý có q nhiều khoản chi phí bất hợp lý, không phục vụ hoạt động kinh doanh công ty như: tiền thăm hỏi người ốm, phúng viếng đám ma, tiền học phí cử nhân viên học bồi dưỡng Việc hạch toán làm tăng chi phí kinh doanh làm phản ánh sai lệch kết kinh doanh công ty Thứ hai: Cơng ty phản ánh chi phí mua hàng vào TK 641 “chi phí bán hàng” Việc phản ánh làm cho kế tốn khơng theo dõi chi tiết chi phí bán hàng chi phí mua hàng Khi hàng hoá tiêu thụ, giá vốn hàng bán không phản ánh đầy đủ chi phí bán hàng phải đội thêm chi phí khâu mua Trong trường hợp cuối niên độ kế toán, số hàng bán cơng ty chưa tiêu thụ hết việc phản ánh chi phí làm cho kết kinh doanh thiếu xác chi phí bán hàng niên độ kế toán năm lại bao gồm phần chi phí mua hàng hàng tồn kho mà khoản chi phí phải hạch toán vào giá trị hàng tồn kho Thứ ba: Ở công ty việc phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho hàng tồn kho cuối kỳ hàng hoá tiêu thụ không theo tiêu thức phân bổ mà công ty tự điều chỉnh khoản chi phí theo tỉ lệ định Việc phản ánh thiếu xác dẫn đến phản ánh sai lệch kết kinh doanh Thứ tư: Công ty coi việc cho thuê sử dụng nhà xưởng hoạt động kinh doanh dịch vụ không Thứ năm: Trong việc xác định kết kinh doanh cơng ty, kế tốn hạch tốn tổng hợp cho tồn cơng ty mà chưa xác định kết kinh doanh cho cửa hàng Vì ban lãnh đạo cơng ty chưa có thơng tin thật xác kết kinh doanh cửa hàng Thứ sá u: - Kế tốn kết kinh doanh cơng ty khơng mở sổ chi tiết để theo dõi chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp mà vào hoá đơn, chứng từ tờ kê chi tiết chi phí bán hàng kế tốn cửa hàng gửi lên để vào trực tiếp sổ - Việc lập bảng kê số cửa hàng chưa hợp lý: kế tốn cửa hàng khơng mở sổ doanh thu để theo dõi doanh thu bán hàng mà phản ánh doanh thu bán hàng thuế GTGT phải nộp vào phần ghi có TK 156 bảng kê số 79 Kết luận Qua trình tìm hiểu thực tế cho thấy kế tốn tiêu thụ xác định kết kinh doanh có vai trò khơng thể thiếu cơng tác quản lý doanh nghiệp Nếu hạch toán kết kinh doanh đắn, xác biện pháp tích cực có hiệu góp phần vào việc thúc đẩy q trình tuần hồn vốn, tạo điều kiện cho việc kinh doanh ngày mở rộng Cơng tác kế tốn cơng ty TM Cơng nghệ Thiên Hào nói chung kế tốn xác định kết kinh doanh phân phối lợi nhuận nói riêng góp phần vào nhu cầu quản lý điều kiện Tuy nhiên cơng ty có biện pháp tích cực nhằm hoàn thiện số tồn cơng tác kế tốn vai trò, tác dụng kế tốn cơng ty phát huy q trình phát triển cơng ty 80 ... CHUNG VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Khái niệm thành phẩm, bán hàng ý nghĩa công tác bán hàng 1.1 Khái niệm thành phẩm phân biệt thành phẩm với sản phẩm - Khái niệm thành phẩm: ... nghiệp khác Công ty Thương mại Công nghệ Thiên Hào Doanh nghiệp thương mại sử dụng kế toán để điều hành quản lý hoạt động kinh doanh công ty Trong kế tốn theo dõi tiêu thụ hàng hoá xác định kết kinh... tiếp phải nộp hàng bán kỳ kế toán; - Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ; - Trị giá hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ; -Kết chuyển doanh thu hoạt động bán hàng cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tế công tác kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty thương mại và công nghệ thiên hào , Thực tế công tác kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty thương mại và công nghệ thiên hào , 1 Khái niệm thành phẩm, bán hàng và ý nghĩa của công tác, Kết quả kinh doanh = Thu nhập - Chi phí, Chứng từ kế toán và các phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm., 8 Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức, 1 Tài khoản sử dụng:, 2 : Kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng chủ yếu., 1 Kế toán chi phí bán hàng, 2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp, 3 Kế toán xác định kết quả bán hàng, THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THIÊN HÀO:, Đặc điểm chung của doanh nghiệp:, Thương Mại và công nghệ Thiên Hào, Hình thức sổ sách, báo cáo mà công ty đang sử dụng:, Sơ đồ trình tự kế toán:, 2: Kế toán xác định kết quả kinh doanh., doanh ở công ty TM và Công nghệ Thiên Hào:, Nhận xét về kế toán tiêu thụ và xác định kết qủa kinh doanh ở

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay