Phân tích kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ vận tải tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ

97 26 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:50

Luận văn Phân tích kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ vận tải Công ty Cổ phần vận tải dịch vụ LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường nay, làm để tồn phát triển vấn đề thời nóng bỏng doanh nghiệp Một doanh nghiệp muốn đứng vững quy luật cạnh tranh khắc nghiệt kinh tế thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh họ phải mang lại hiệu quả, lợi nhuận tích luỹ Để làm điều đó, doanh nghiệp phải quan tâm đến nhiều vấn đề sản xuất tiêu thụ sản phẩm, vấn đề chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hai tiêu quan trọng quan hệ chặt chẽ với Việc tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm ý nghĩa to lớn việc tăng tích luỹ, tìm kiếm lợi nhuận Vì vậy, tổ chức tốt cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm vai trò quan trọng nội dung cơng tác kế tốn doanh nghiệp Xuất phát từ tầm quan trọng đó, qua q trình tìm hiểu thực tế Cơng ty Cổ phần vận tải dịch vụ, em chọn đề tài cho đồ án tốt nghiệp là: “ Phân tích kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ vận tải Cơng ty Cổ phần vận tải dịch vụ” Nội dung đồ án phần mở đầu kết luận dược kết cấu thành chương: Chương I: Lý luận chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chương II: Thực tế cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ vận tải Công ty Cổ phần vận tải dịch vụ Chương III: Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ vận tải Công ty Cổ phần vận tải dịch vụ CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1 CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP Khái niệm: Trong trình hoạt động doanh nghiệp ln phát sinh chi phí sản xuất Chi phí sản xuất nhân tố thể phát triển tồn doanh nghiệp Doanh nghiệp tồn tại, hoạt động tức phải phát sinh chi phí Vậy chi phí sản xuất tồn hao phí lao động sống lao động vật hố phát sinh q trình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hoạt động khác doanh nghiệp Chi phí sản xuất: Là biểu tiền tồn hao phí lao động sống lao động vật hoá doanh nghiệp phát sinh kỳ định cho trình sản xuất doanh nghiệp Chi phí sản xuất doanh nghiệp bao gồm nhiều loại nội dung kinh tế khác nhau, mục đích cơng dụng chúng q trình sản xuất khác nhau, để phục vụ công tác quản lý chi phí sản xuất kế tốn q trình sản xuất, phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm theo tiêu thức khác Các chi phí phát sinh tính chất thường xuyên gắn liền với trình sản xuất sản phẩm 1.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Là phạm vi giới hạn mà chi phí sản xuất phát sinh tập hợp theo giới hạn Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất thực chất xác định nơi gây chi phí đối tượng chịu chi phí Khi tiến hành phải vào: - Tính chất sản xuất quy trình cơng nghệ sản xuất: Quy trình sản xuất giản đơn hay phức tạp, trình sản xuất liên tục hay song song - Loại hình sản xuất đơn hay hàng loạt - Đặc điểm tổ chức sản xuất phân xưởng hay khơng phân xưởng, phận sản xuất hay tổ đội sản xuất - Căn vào yêu cầu quản lý doanh nghiệp u cầu tính giá thành, trình độ quản lý yêu cầu hạch toán kinh tế doanh nghiệp 1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.1.2.1.Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế chi phí ( theo yếu tố) Theo quy định chi phí sản xuất chia thành yếu tố: - Chi phí nguyên vật liệu: Là biểu tiền loại nguyên nhiên vật liệu; loại công cụ dụng cụ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ định - Chi phí nhân cơng: Là chi phí mà doanh nghiệp trả cho việc sử dụng lực lượng lao động doanh nghiệp kỳ bao gồm thành phần: tiền lương, khoản khác phải trả cho người lao động, khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, KPCĐ - Chi phí khấu hao TSCĐ: Là ghi nhận kế toán việc chuyển phần nguyên giá TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ nhằm thu hồi dần vốn đầu tư ban đầu vào TSCĐ - Chi phí dịch vụ mua ngồi: Là khoản tiền phải trả cho việc sử dụng dịch vụ mua ngồi điện nước, điện thoại, chi phí thuê máy móc phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Chi phí tiền: Gồm khoản thuế phải nộp, cơng tác phí, tiếp khách… Cách phân loại cho biết với kỳ sản xuất kinh doanh qua, doanh nghiệp tiêu hao boa nhiêu nguồn lực loại để kết Trên sở lập dự tốn cho kỳ sản xuất kinh doanh 1.1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng địa điểm phát sinh chi phí (theo khoản mục) Tồn chi phí sản xuất kinh doanh chia làm khoản mục: - Chi phí NVL trực tiếp: Là tồn chi phí nguyên, nhiên, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay suất dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm - Chi phí nhân cơng trực tiếp: Là chi phí tiền lương, tiền cơng phải trả, khoản trích theo tiền lương, tiền cơng công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm như: BHXH, BHYT, KPCĐ - Chi phí sản xuất chung: Là chi phí dùng quản lý phục vụ liên quan đến việc tổ chức sản xuất quản lý sản xuất chung phạm vi phân xưởng - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Bao gồm yếu tố chi phí cho quản lý doanh nghiệp phân bổ cho số lượng sản phẩm hoàn thành - Chi phí bán hàng: Là tồn chi phí phát sinh lĩnh vực lưu thông phục vụ cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá doanh nghiệp Cách phân loại tác dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí theo định mức, cung cấp số liệu cho cơng tác tính giá thành sản phẩm 1.1.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ tổng chi phí với khối lượng sản phẩm sản xuất Theo cách này, chi phí sản xuất chia thành hai loại: - Chi phí cố định (FC): Là chi phí tổng số khơng thay đổi thay đổi khơng đáng kể thay đổi khối lượng sản phẩm sản xuất Nhưng tính cho đơn vị sản phẩm biến động tỷ lệ nghịch với sản lượng - Chi phí biến đổi (VC): Là chi phí thay đổi biến thiên theo tỷ lệ thuận với thay đổi khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ Tổng chi phí TC = FC + VC 1.1.2.4 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ chi phí đối tượng chịu chi phí Chia thành hai loại: - Chi phí trực tiếp: Là chi phí sản xuất liên quan đến đối tượng chịu chi phí, chi phí kế tốn vào số liệu chứng từ gốc để hạch toán thẳng cho đối tượng chịu chi phí - Chi phí gián tiếp: Là chi phí sản xuất liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí, kế tốn phải tính tốn chi phí cho đối tượng cách phân bổ theo tiêu thức thích hợp Qua cách phân loại trên, tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà áp dụng phương pháp phân loại chi phí thích hợp 1.1.3.Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 1.1.3.1 Kế tốn chi phí NVL trực tiếp a) Tài khoản sử dụng: TK621- Chi phí NVL trực tiếp Tài khoản phản ánh tồn hao phí NVL trực tiếp dùng cho sản xuất sản phẩm doanh nghiệp TK621 mở chi tiết, tổng hợp tuỳ theo yêu cầu quản lý Kế toán tập hợp chi phí sản xuất mở chi tiết loại chi phí vật liệu phát sinh cho đối tượng sử dụng (chi tiết theo phân xưởng, theo sản phẩm, theo thứ vật liệu phát sinh) Kế toán sử dụng phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp cho loại vật liệu mà chứng từ gốc phản ánh rõ đối tượng chịu chi phí Các trường hợp khác sử dụng phương pháp phân bổ b) Phương pháp kế tốn Chi phí NVL trực tiếp chi phí NVL chính, nửa thành phẩm mua ngồi, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất chế tạo sản phẩm thực gia công chế biến vật liệu…của doanh nghiệp sản xuất Chi phí NVL liên quan đến nhiều đối tượng kế tốn tập hợp chi phí khác phải phân bổ gián tiếp Tiêu chuẩn phân bổ cần lựa chọn thích hợp như: phân bổ theo định mức tiêu hao vật tư, khối lượng sản phẩm hoàn thành SƠ ĐỒ 1: SƠ ĐỒ HẠCH TỐN CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP 1.1.3.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp a) Tài khoản sử dụng: TK622- chi phí nhân cơng trực tiếp Tài khoản phản ánh tồn chi phí tiền lương khoản phải trả cho công nhân viên trực tiếp sản xuất như: BHXH, BHYT, KPCĐ Kế toán sử dụng tài khoản 622, mở chi tiết cho phân xưởng, sản phẩm b) Phương pháp kế tốn Chi phí nhân cơng trực tiếp khoản tiền phải trả, phải tốn cho cơng nhân viên trực tiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp thực lao vụ dịch vụ bao gồm: Tiền lương chính, lương phụ, khoản phụ cấp, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo thời gian phải trả cho công nhân viên trực tiếp sản xuất SƠ ĐỒ 2: SƠ ĐỒ HẠCH TỐN CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP 1.1.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung a) Tài khoản sử dụng: TK627 – chi phí sản xuất chung Tài khoản phản ánh chi phí phục vụ sản xuất sản phẩm tiến hành sản xuất phận, phân xưởng, tổ đội sản xuất như: chi phí ngun vật liệu, chi phí cơng cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí nhân viên phân xưởng,dịch vụ mua ngồi, chi phí khác Chi phí sản xuất chung thường hạch toán gián tiếp cho đối tượng liên quan Chi phí sản xuất chung mở chi tiết theo phân xưởng, phận sản xuất mở đồng thời tài khoản cấp để theo dõi chi phí sản xuất chung theo yếu tố chi phí sản xuất b) Phương pháp kế tốn SƠ ĐỒ 3: SƠ ĐỒ HẠCH TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 1.1.3.4 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất a) Tài khoản sử dụng: TK154 – chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tài khoản dùng để tập hợp chi phí sản xuất cung cấp số liệu để tính giá thành sản phẩm sản xuất Tài khoản mở chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất như: phân xưởng sản xuất, sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm dơn đặt hàng b) Phương pháp kế toán BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG BHXH Ghi TK TK 334- Phải trả CVN TK 338 – Phải trả phải nộp khác Ghi Nợ TK Lương 3382 3383 3384 Cộng Phụ Khoản Cộng Tổng cộng cấp khác TK622 22.983.450 22.983.450 459.669 3.447.517 459.669 4.366.855 25.350.305 - Vận tải 20.440.000 20.440.000 408.800 3.066.000 408.000 3.883.600 24.323.600 2.543.450 2.543.450 50.869 381.517 50.869 483.255 3.026.705 10.135.760 10.135.760 202.715 1.520.364 202.715 1.925.794 12.061.554 2.871.725 57.435 430.758 57.435 545.628 3.417.353 - Bảo hành TK627 - Vận tải 2.871.725 - Bảo hành TK641 7.264.035 7.264.035 145.280 1.089.606 145.280 1.380.166 8.644.201 24.156.450 24.156.450 483.129 3.623.467 483.129 4.589.725 28.746.175 - Cửa hàng 8.529.450 8.529.450 170.589 1.279.417 170.589 1.620.595 10.150.045 15.627.000 15.627.000 312.540 2.344.050 312.540 2.969.130 18.596.130 25.918.340 25.918.340 518.367 3.887.751 518.367 4.924.485 30.842.825 4.159.700 831.940 4.991.640 4.991.640 16.638.800 2.495.820 20.798.500 103.992.500 - Shell TK642 TK334 Cộng 83.194.000 83.194.000 1.663.880 3.2.3 Việc lập bảng tính phân bổ khấu hao Hiện công ty cổ phần vận tải dịch vụ khơng mở bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ Việc không lập bảng gây khó khăn cho việc hạch tốn chi tiết số tiền khấu hao cho phận, hoạt động Theo em để thuận lợi cho việc tính tốn việc ghi vào chứng từ ghi sổ sổ Cái tài khoản 214… kế tốn nên lập bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ Việc lập bảng vàobảng trích khấu hao TSCĐ tồn cơng ty tháng năm 2004 Cụ thể ta có: “Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ tháng sau”: BẢNG TÍNH PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ Tháng năm 2004 Chỉ tiêu Tỷ Nơi sử dụng TK627 – Chi phí sản xuất chung lệ Toàn doanh nghiệp Vận tải KH Nguyên (%) giá Đại lý Kho bãi Bảo Cộng TK642- Chi phí Chi phí bán hàng QLDN hành Số KH TK641- Số KH tăng tháng 2.Số KH giảm tháng Số KH trích 58.874.000 26.773.000 8.347.000 16.428.000 1.824.000 53.372.000 1.322.000 4.180.000 58.874.000 26.773.000 8.347.000 16.428.000 1.824.000 53.372.000 1.322.000 4.180.000 tháng trước Số KH trích tháng 3.2.4 Việc lập bảng tính giá thànhcơng ty khơng hạch tốn sản phẩm làm dở,do tổng chi phí phát sinh giá thành hoạt động Hiện cơng ty khơng lập bảng tính giá thành hoạt động cho tồn cơng ty Căn vào chi phí phát sinh hoạt động, kế tốn hành lập bảng tính giá thành cho hoạt động cho tồn cơng ty BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH Tháng năm 2004 Bộ phận Vận tải Đại lý Bảo hành Chi phí NVL Chi phí nhân Chi phí sản trực tiếp công trực tiếp xuất chung 39.439.000 21.678.097 75.418.716 136.535.813 603.127.000 603.127.000 5.850.000 19.235.494 16.500.000 16.500.000 700.895.716 775.398.307 10.700.000 2.685.494 Kho Tổng giá thành 50.139.000 24.363.591 Cộng KẾT LUẬN Qua trình học tập ghế nhà trường qua thời gian tìm hiểu thực tế cơng ty em nhận they rằng: Việc tìm hiểu thực tế cơng ty ột cách tốt sinh viên tiếp cận so sánh lý thuyết với thực tế bổ sung thêm kiến thức mà qua thực tế Trong đồ án nay, em đề cập tới cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Đây cơng tác quan trọng, chiếm vị trí then chốt tồn cơng tác kế tốn Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, liệt nay,bất doanh nghiệp quan tâm tới việc làm để sản phẩm sản xuất chất lượng cao kinh doanh hiệu Đồng thời để đạt lợi nhuận cao doanh nghiệp phải khơng ngừng tìm biện pháp hạ giá thành sản phẩm song đồng thời phải đảm bảo chất lưọng tốt Chính thế, doanh nghiệp ln phải quan tâm tới cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, từ biện pháp hạ giá thành thích hợp Đối với cơng ty cổ phần vận tải dịch vụ khơng nằm ngồi quy luật đó, đặc biệt sản phẩm dịch vụ quan tâm đến giá chất lượng dịch vụ Qua trình bày cho thấy, công ty cổ phần vận tải dịch vụ nhiều cố gắng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu hoạt động phòng kế tốn tồn cơng ty Qua đồ án này, lần em xin chân thành cảm ơn anh chi phòng kế tốn cơng ty cổ phần vận tải dịch vụ giúp đỡ em trình làm đồ án Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn giáo Nguyễn Thị Mai Chi thầy giáo khoa Kinh tế quản lý giúp em hoàn thành đồ án Hà Nội, ngày Sinh viên: Nguyễn Thị Thu Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần vận tải dịch vụ Lĩnh vực kinh doanh: + Vận tải ô tô + Đại lý bán hàng + Kinh doanh kho bãi + Bảo dưỡng sửa chữa ô tô Tên đề tài: Phân tích kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ vận tải Cơng ty Cổ phần vận tải dịch vụ Kết cấu đề tài: Gồm chương Chương I: Lý luận chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chương II: Thực tế cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ vận tải Công ty Cổ phần vận tải dịch vụ Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ vận tải Cơng ty Cổ phần vận tải dịch vụ Hình thức sổ kế toán: Chứng từ ghi sổ 2.1 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất Cơng ty Cổ phần vận tải dịch vụ * Đối tượng tập hợp chi phí: Là đầu xe * Phương pháp tập hợp chi phí + Kế tốn chi phí NVL trực tiếp - TK sử dụng: TK 621 “Chi phí NVL trực tiếp” - Trình tự tập hợp chi phí NVL trực tiếp Hóa đơn mua xăng dầu (GTGT) Bảng tổng hợp lái xe mua xăng dầu Bảng chi tiết lái xe mua XD Sổ Cái TK 621 CTG S số 18 SỔ CÁI TK621 – VẬN TẢI Tháng năm 2004 NTGS CTGS Diễn giải 18 29/2 Số tiền TKĐƯ Nợ Thanh toán tiền xăng 141 31.460.000 dầu cho lái xe điều 111 7.979.000 Số Ngày 29/2 Số hiệu động 29/2 37 29/2 Kết chuyển chi phí nhiên liệu trực tiếp vận 154 39.439.000 tải T2/2004 Tổng cộng (Nguồn: Phòng kế tốn) 39.439.000 39.439.000 + Kế tốn chi phí NCTT Chi phí NCTT bao gồm: Tiền lương, phụ cấp khoản trích theo lương - TK sử dụng: TK 622 “Chi phí nhân cơng trực tiếp” - Trình tự tập hợp chi phí NCTT Bảng tổng hợp lái xe mua XD T2/04 Bảng toán vận chuyể n xe điều Phương án khoán vận chuyển xe điều Báo cáo hoạt độn g vận tải Sổ Cái TK 622 CTG S số 16 SỔ CÁI TK622- VẬN TẢI Tháng năm 2004 NTGS CTGS Diễn giải SH Số tiền TKĐƯ Số Ngày 29/2 16 29/2 Nợ - Trích lương phải trả cho lái xe T2/04 334 20.440.000 338 1.238.097 3383 977.445 3384 130.326 3382 130.326 - BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào CP Trong 29/2 37 29/2 đó: BHXH KC chi phí NCTT 154 21.678.097 vận tải T2/2004 Tổng cộng 21.678.097 21.678.097 (Nguồn: Phòng kế tốn) + Kế tốn chi phí sản xuất chung Chi phí SXC bao gồm: CP nhân viên quản lý, CP trích trước, khấu hao xe, sửa chữa đột xuất, BH xe, CP tiền - TK sử dụng: TK 627 “Chi phí sản xuất chung” - Trình tự tập hợp chi phí SXC Các Chứng từ gốc Các CTGS số 12, 15, 16, 18, 25 Sổ Cái TK 627 SỔ CÁI TK627 – VẬN TẢI (Tháng năm 2004) NTGS CTGS Diễn giải TKĐƯ Số Ngày 29/2 12 29/2 Số hiệu Thanh toán tiền điện Số tiền Nợ 111 396.000 Thanh toán tiền cầu 141 5.950.000 đường bốc xếp cho 111 12.504.000 thoại sd T1/04 29/2 18 29/2 lái xe T2 29/2 15 29/2 Khoản CP trích trước 335 22.970.000 29/2 15 29/2 CP sửa chữa đột xuất 3388 2.159.000 29/2 15 29/2 Bảo hiểm xe 3388 1.606.000 29/2 16 29/2 TL phải trả cho 29/2 16 29/2 2.871.725 phân quản lý vận tải 334 Khoản trích theo 338 242.991 214 26.773.000 lương quản lý 29/2 25 29/2 Trích KH xe 29/2 37 29/2 KC chi phí vận tải T2 154 75.418.716 Tổng cộng 75.418.716 75.418.716 (Nguồn: Phòng kế tốn) + Kế tốn tập hợp chi phí vận tải - TK sử dụng: TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” - Trình tự tập hợp chi phí vận tải Sổ Cái TK 621, TK 622, TK 627 CTGS số 37 Sổ Cái TK 154 SỔ CÁI TK 154 – VẬN TẢI Tháng năm 2004 NTGS CTGS Diễn giải Số hiệu Số tiền TKĐƯ Số Ngày 29/2 37 29/2 Nợ KC chí phí NVLTT 621 39.439.000 622 21.678.097 622 21.678.097 tháng 29/2 37 29/2 KC chi phí NCTT tháng 29/2 37 29/2 KC chi phí NCTT tháng 29/2 37 29/2 KC sang giá vốn 632 136.535.813 hoạt động vận tải T2 Tổng cộng 136.535.813 136.535.813 (Nguồn: Phòng kế tốn) 2.2 Kế tốn tính giá thành dịch vụ vận tải Công ty Cổ phần vận tải dịch vụ - Đối tượng tính giá thành : Tấn, km, hàng hố vận chuyển - Phương pháp tính giá thành: Phương pháp giản đơn - Tổng giá thành dịch vụ vận tải: 136.535.813đ Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ vận tải Công ty Cổ phần vận tải dịch vụ Giải pháp 1: Cần trích lập quỹ KPCĐ lương thực tế * Căn cứ: Cơng ty trích lập quỹ KPCĐ theo lương bản, theo quy định khoản trích lương thực tế * Nội dung: Trích lập quỹ KPCĐ theo lương thực tế BẢNG SO SÁNH Các khoản trích Trên tiền lương Trên tiền lương thực tế Chênh lệch Phần chi phí NCTT Phần chi phí 130.326 408.800 + 278.474 25.578 57.435 + 31.857 155.904 466.235 + 310.331 SXC * Kết quả: - Khi chi phí NCTT vận tải tăng lên lượng 278.474 đ, chi phí SXC vận tải tăng lên lượng 31.857 đ - Lúc giá thành dịch vụ vận tải tăng lên lượng 310.331 đ - Việc hạch toán giúp kế toán phản ánh đầy đủ xác chi phí nhân cơng giá thành dịch vụ vận tải Giải pháp 2: Nên lập bảng phân bổ tiền lương BHXH * Căn cứ: Cơng ty “Bảng tốn tiền lương” mà chưa “Bảng phân bổ tiền lương BHXH” Nội dung: Lập “Bảng phân bổ tiền lương BHXH” BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG BHXH Ghi TK Ghi Nợ TK - TK622 - Vận tải - Bảo hành - TK627 - Vận tải - Bảo hành - TK 641 - TK 642 - TK334 Cộng TK 334- Phải trả CVN Lương Phụ Khoản Cộng cấp khác 22.983.450 22.983.450 20.440.000 20.440.000 2.543.450 2.543.450 10.135.760 10.135.760 2.871.725 2.871.725 7.264.035 7.264.035 24.156.450 24.156.450 25.918.340 25.918.340 83.194.000 83.194.000 TK 338 – Phải trả phải nộp khác 3382 3383 3384 Cộng Tổng cộng 459.669 408.800 50.869 202.715 57.435 145.280 483.129 518.367 24.726.398 21.956.571 2.769.827 11.058.798 3.146.573 7.912.225 26.172.225 27.934.446 1.823.694 91.716.165 1.663.880 1.132.305 977.445 154.860 635.580 191.835 443.745 1.347.019 1.321.535 1.519.745 5.956.184 150.974 130.326 20.648 84.743 25.578 59.165 186.231 176.204 303.949 902.101 1.742.948 1.516.571 226.377 923.038 274.848 648.190 2.016.379 2.016.106 1.823.694 8.522.165 * Kết quả: Qua “Bảng phân bổ tiền lương BHXH”, kế tốn nhìn tổng qt tiền lương khoản trích theo lương phận Cơng ty tồn Cơng ty Giải pháp 3: Nên lập bảng tính giá thành * Căn cứ: - Cơng ty chưa lập bảng tính giá thành - Việc lập bảng tính giá thành cần thiết cho kế tốn việc theo dõi tình hình chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Cơng ty * Nội dung: Lập bảng tính giá thành BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH Tháng năm 2004 Bộ phận Vận tải Chi phí NVL Chi phí nhân Chi phí sản trực tiếp cơng trực tiếp xuất chung 39.439.000 21.678.097 75.418.716 136.535.813 603.127.000 603.127.000 5.850.000 19.235.494 16.500.000 16.500.000 700.895.716 775.398.307 Đại lý Bảo hành 10.700.000 2.685.494 Kho Tổng giá 50.139.000 24.363.591 Cộng thành * Kết quả: - Việc lập “Bảng tính giá thành” giúp cho kế toán theo dõi việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đơn giản - Nhìn vào bảng tính giá thành biết Công ty không hạch tốn sản phẩm làm dở nên tổng chi phí phát sinh kỳ tổng giá thành sản phẩm ... cước phí dịch vụ CHƯƠNG II: THỰC TẾ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ 2.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần vận tải dịch vụ. .. vận tải Công ty Cổ phần vận tải dịch vụ Chương III: Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ vận tải Công ty Cổ phần vận tải dịch vụ CHƯƠNG... phần vận tải dịch vụ, em chọn đề tài cho đồ án tốt nghiệp là: “ Phân tích kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ vận tải Cơng ty Cổ phần vận tải dịch vụ Nội dung đồ án phần mở
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ vận tải tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ , Phân tích kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ vận tải tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ , 5 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, phần vận tải và dịch vụ., a) Kế toán chi phí nhiên liệu trực tiếp:, b) Kế toán chi phí nhân công trực tiếp, chi phí BDII của xe 29H7609, c3) Chi phí khấu hao phương tiện, c4) Chi phí bằng tiền khác., và tính giá thành dịch vụ vận tải tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ, + Kế toán tập hợp chi phí vận tải, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ vận tải tại Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay