Hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 2

109 24 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:49

Luận văn Hồn thiện tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ phần xây dựng số Lời mở đầu Xây dựng ngành sản xuất vật chất độc lập tạo nên sở hạ tầng cho xã hội Đứng trước xu khu vực hố, tồn cầu hoá, thị trường xây dựng diễn cách đa dạng phức tạp Hiện nay, doanh nghiệp xây dựng tìm kiếm cơng việc chủ yếu thơng qua đấu thầu, cạnh tranh thị trường xây dựng Trong xây dựng bản, việc “sản xuất gì” “sản xuất cho ai” chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể, chi tiết hồ sơ thiết kế.Vấn đề lại, nhà thầu phải tự xác định cần phải làm để vừa đảm bảo chất lượng cơng trình vừa tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xây dựng cho giá bán (giá dự thầu) cạnh tranh được.Vì vậy, để tồn phát triển thị trường có cạnh tranh, giải pháp quan trọng sử dụng có hiệu nguồn lực, đòi hỏi cac doanh nghiệp xây dựng phải tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp cách khoa học, phải nắm bắt kịp thời, đầy đủ thông tin cụ thể chi tiết chi phí giá thành Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần xây dựng số 2, xuất phát từ tình hình thực tế tơi chọn đề tài “Hồn thiện tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Cổ phần xây dựng số Nội dung chuyên đề gồm chương: Chương 1: Những lý luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xây dựng số Chương 2: Thực trạng kế tốn tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, cơng ty cổ phần xây dựng số Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện chứng từ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, cơng ty Cổ phần xây dựng số Chương 1: Những lý luận kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần xây dựng số 1.1 Đặc điểm ngành xây dựng bản: “Cơng trình xây dựng” sản phẩm công nghệ xây lắp gắn liền với đất (bao gồm mặt nước, mặt biển thềm lục địa) tạo thành vật liệu xây dựng, thiết bị lao động Cơng trình xây dựng bao gồm hạng mục nhiều hạng mục cơng trình nằm dây chuyền cơng nghệ đồng bộ, hồn chỉnh (có tính đến việc hợp tác sản xuất) để làm sản phẩm cuối nêu dự án Do vậy, ngành xây dựng có đặc thù riêng kinh tế kỹ thuật: Sản phẩm xây dựng thường có quy mơ lớn; thời gian xây dựng dài, có đến 5-10 năm Trong doanh nghiệp xây dựng chủ đầu tư hàng năm phải kiểm tra việc thực công tác xây dựng cách toàn diện (thực kế hoạch sản xuất - kỹ thuật - tài hàng năm) Do khơng thể chờ đến cơng trình xây dựng xong tính tốn tốn mà phải theo dõi thường xun hàng q, hàng năm Điều đòi hỏi phải có giá (hoặc chi phí ) cho đơn vị, khối lượng xây lắp để hạch tốn chi phí cho khối lượng cơng tác xây lắp thực kỳ (tháng, quý, năm) Sản phẩm xây dựng thực nhiều địa điểm khác nên chịu tác động nơi xây dựng cơng trình mặt giá vật liệu, giá nhân công, Mặt khác, việc xây dựng chịu tác động địa chất cơng trình địa chất- thuỷ văn điều kiện thời tiết khí hậu địa phương Các nguyên nhân làm cho giá phận cơng trình khác sử dụng thiết kế Do có định mức giá khác loại công tác xây lắp cho địa phương Do đặc diểm trên, phương pháp định giá sản phẩm xây dựng thực theo trình tự sau: Trước hết xác định giá chi phí trực tiếp cho đơn vị tính loại cơng tác xây lắp; sau tổng hợp chi phí cho hạng mục, cho cơng trình xây dựng theo quy định hành Do đặc điểm sản xuất kinh doanh xây dựng sản xuất theo đơn đặt hàng thông qua đấu thầu định thầu, tức người bán(các nhà thầu xây dựng) người mua (chủ đầu tư) biết rõ từ đầu Do giá nhận thầu (đơn giá giá hợp đồng) phải bao gồm đủ chi phí, thuế lãi định mức Địa điểm sản xuất không cố định, sản phẩm cơng trình, hạng mục cơng trình có kết cấu kỹ thuật phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất dài phải lập dự toán cho cơng trình, hạng mục cơng trình trước sản xuất,nơi sản xuất nơi tiêu thụ Khi tiến hành đầu tư xây dựng chủ đầu tư phải mua bảo hiểm cơng trình.chi phí bảo hiểm cơng trình phận vốn đầu tư dự án.chi phí bảo hiểm tính theo tỷ lệ % so với giá trị cơng trình Các tổ chức nhận thầu xây lắp, tổ chức tư vấn phải mua bảo hiểm cho vật tư thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm tai nạn người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân người thứ 3, bảo hiểm cho sản phẩm khảo sát, thiết kế q trình thực dự án Phí bảo hiểm tính vào phí sản xuất Các cơng trình xây dựng phải doanh nghiệp xây dựng thực bảo hành xây lắp cơng trình thời hạn bảo hành mức tiền bảo hành quy định quy chế bảo hành xây lắp cơng trình BXD Khi cơng trình hồn thành, chủ đầu tư nghiệm thu đưa cơng trình vào khai thác, sử dụng doanh nghiệp xây dựng gửi vào Ngân hàng khoản tiền bảo hành xây lắp theo mức quy định Đến thời điểm kết thúc thời hạn bảo hành xây lắp cơng trình mà khơng xảy hư hỏng cơng trình doanh nghiệp xây dựng gây nên, chủ đầu tư phải xác nhận để Ngân hàng hoàn trả hạn cho doanh nghiệp xây dựng toàn số tiền bảo hành cơng trình cộng với lãi suất theo thời hạn gửi Ngân hàng Những đặc điểm sản xuất kinh doanh xây lắp sản phẩm xây dựng có ảnh hưởng lớn tới cơng tác kế tốn nói chung hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây dựng nói riêng 1.2 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất Quá trình hoạt động sản xuất doanh nghiệp xây lắp kết hợp yếu tố: sức lao động người, tư liệu lao động đối tượng lao động Sự tham gia yếu tố vào trình sản xuất hình thành nên khoản chi phí tương ứng: tương ứng với việc sử dụng tài sản cố định chi phí khấu hao TSCĐ, tương ứng với sử dụng nguyên vật liệu chi phí nguyên vật liệu, tương ứng với sử dụng lao động chi phí tiền lương, tiền cơng Trong kinh tế thị trường khoản chi phí biểu tiền Như chi phí sản xuất xây lắp biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động vật hố chi phí khác doanh nghiệp bỏ để tiến hành hoạt động sản xuất xây lắp * Phân loại chi phí sản xuất Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế chi phí Theo chế độ quản lý chi phí hành, chi phí sản xuất xâylắp doanh nghiệp chia làm yếu tố sau: - chi phí nguyên vật liệu: Là tồn chi phí loại ngun vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng mà doanh nghiệp sử dụng trình sản xuất sản phẩm - chi phí nhân cơng: Là tồn tiền cơng, tiền lương phải trả, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn cơng nhân sản xuất doanh nghiệp - chi phí cơng cụ, dụng cụ: Là phần giá trị hao mòn loại cơng cụ, dụng cụ q trình sản xuất xây lắp - chi phí khấu hao tài sản cố định: Là toàn số tiền trích khấu hao tài sản cố định(giá trị phận TSCĐ bị hao mòn) sử dụng vào hoạt động xây lắp doanh nghiệp - chi phí dịch vụ mua ngoài: Là toàn số tiền mà doanh nghiệp phải trả loại dịch vụ mua bên ngồi sử dụng vào q trình sản xuất xây lắp doanh nghiệp tiền điện, tiền nước, điện thoại Là giá trị khối lượng xây lắp toán cho nhà thầu phụ - chi phí khác tiền: Là tồn khoản chi phí phát sinh q trình sản xuất xây lắp doanh nghiệp ngồi yếu tố toán tiền Ngồi ra, chi phí khác tiền bao gồm khoản chi bảo hành, chi phí bảo hiểm cho cơng trình XDCB cần bảo hành nhiều năm Việc phân loại chi phí theo nội dung kinh tế rõ: + Quá trình hoạt động sản xuất xây lắp doanh nghiệp phải bỏ loại chi phí + Là sở để hạch tốn chi phí sản xuất theo yếu tố phục vụ việc lập bảng thuyết minh báo cáo tài + Là sở để phân tích, kiểm tra dự tốn chi phí sản xuất lập kế hoạch cung ứng vật tư, sở để tính mức tiêu hao vật chất thu nhập quốc dân * Phân loại chi phí theo mục đích, cơng dụng chi phí sản xuất : Trong doanh nghiệp xây lắp, chi phí sản xuất xây lắp phân chia thành khoản mục sau: - chi phí vật liệu trực tiếp: Là tồn chi phí nguyên vật liệu thực tế sử dụng trình sản xuất xây lắp ngun vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu khác cho cơng trình, hạng mục cơng trình, bao gồm chi phí cốt pha, đà giáo sử dụng nhiều lần không bao gồm giá trị thiết bị cần lắp bên giao thầu, giá trị nhiên liệu sử dụng cho máy móc, phương tiện thi công vật liệu sử dụng cho cơng tác quản lý đội cơng trình - chi phí nhân cơng trực tiếp: tồn số tiền doanh nghiệp xây lắp phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất xây lắp tiền lương, tiền công, khoản phụ cấp (bao gồm tiền lương công nhân danh sách tiền thuê lao động bên ngồi) Trong doanh nghiệp xây lắp chi phí nhân công trực tiếp không bao gồm: + Tiền lương khoản phụ cấp cho nhân viên quản lý đội, nhân viên văn phòng máy quản lý doanh nghiệp + Các khoản trích lập BHXH, BHYT, KPCĐ tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất + Tiền ăn ca công nhân trực tiếp sản xuất xây lắp - chi phí sử dụng máy thi cơng: chi phí cho máy thi cơng nhằm thực khối lượng công tác xây lắp máy chi phí sử dụng máy thi cơng bao gồm: chi phí thường xuyên chi phí tạm thời + chi phí thường xuyên cho hoạt động máy thi công gồm: Luơng chính, lương phụ cơng nhân điều khiển máy, phục vụ máy ; chi phí vật liệu; chi phí cơng cụ dụng cụ; chi phí khấu hao TSCĐ; chi phí dịch vụ mua ngồi; chi phí khác tiền + chi phí tạm thời cho hoạt động máy thi cơng gồm: chi phí sửa chữa lớn máy thi cơng; chi phí cơng trình tạm thời cho máy thi công (lều, lán, bệ, đường ray chạy máy ) - chi phí sản xuất chung: chi phí phát sinh trực tiếp trình hoạt động sản xuất xâylắp, bao gồm: + chi phí tiền lương nhân viên quản lý đội + Các khoản trích BHXH; BHYT; KPCĐ tiền lương công nhân trực tiếp xây lắp; công nhân điều khiển máy; nhân viên quản lý đội + Tiền ăn ca công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân điều khiển máy, nhân viên quản lý đội + chi phí vật liệu sử dụng đội thi cơng + chi phí cơng cụ dụng cụ đội thi cơng + chi phí khấu hao TSCĐ dùng tổ đội thi cơng khơng phải máy móc thi cơng + chi phí dịch vụ mua ngồi sử dụng cho tổ đội thi cơng + chi phí khác tiền phát sinh tổ đội thi công Phân loại chi phí sản xuất theo tiêu thức rõ chi phí doanh nghiệp bỏ cho lĩnh vực hoạt động, địa điểm phát sinh chi phí, làm sở cho việc tính giá thành sản phẩm xây lắp theo khoản mục, phân tích tình hình thực kế hoạch giá thành *.Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm sản xuất : Theo mối quan hệ chi phí sản xuất với khối lượng sản phẩm chi phí sản xuất doanh nghiệp chia thành: định phí biến phí - Định phí chi phí mà tổng số khơng thay đổi có thay đổi khối lượng hoạt động sản xuất khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ - Biến phí chi phí thay đổi tổng số tỷ lệ với thay đổi mức độ hoạt động; khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ Phần chênh lệch doanh thu biến phí gọi lãi biến phí (số dư đẩm phí) Bằng cách phân loại cho nhà quản trị doanh nghiệp thấy khoảng thời gian ngắn hạn, doanh nghiệp chưa cần trang bị thêm thiết bị định phí đại lượng tương đối ổn định,do muốn tối đa hoá lợi nhuận cần phải tối đa hoá lãi biến phí Mặt khác, theo cách phân loại chi phí nhà quản trị doanh nghiệp xác định độ lớn đòn bẩy kinh doanh, doanh nghiệp có có kết cấu chi phí với định phí cao cho nhiều hội đem lại lợi nhuận cao đồng thời liền rủi ro kinh doanh lớn Do vậy, doanh nghiệp xây lắp cần thiết kế kết cấu chi phí hợp lý phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp thái độ nhà quản trị doanh nghiệp rủi ro kinh doanh Ngồi ra, chi phí sản xuất phân loại theo cách sau: - Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp hạch tốn chi phí mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí: chi phí sản xuất chia thành chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp - Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành chi phí: chi phí sản xuất chia thành chi phí đơn chi phí tổng hợp 1.3 Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm xây lắp tồn chi phí lao động sống, lao động vật hố chi phí khác biểu tiền mà doanh nghiệp xây lắp bỏ để hồn thành khối lượng xây lắp cơng trình, hạng mục cơng trình theo quy định Sản phẩm xây lắp khối lượng cơng việc giai đoạn cơng việc có dự tốn riêng, cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành tồn Khác với doanh nghiệp sản xuất khác, giá thành sản phẩm xây lắp mang tính chất cá biệt, hạng mục cơng trình, cơng trình, hay khối lượng xây lắp hồn thành có giá riêng Giá thành sản phẩm xây lắp tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất, phản ánh kết sử dụng loại tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn trình sản xuất, giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành *Các loại giá thành sản phẩm - Giá thành dự toán: Giá thành dự tốn tổng chi phí dự tốn để hồn thành khối lượng xây lắp cơng trình, hạng mục cơng trình Giá thành dự tốn xác định sở định mức kinh tế, kỹ thuật đơn giá Nhà nước Giá thành dự toán chênh lệch giá trị dự toán thu nhập chịu thuế tính trước Giá trị dự tốn cơng trình, hạng Giá trị dự tốn = mục cơng trình cơng trình, hạng Thu nhập chịu - thuế tính trước mục cơng trình - Giá thành kế hoạch: Giá thành kế hoạch giá thành xác định sở điều kiện cụ thể doanh nghiệp định mức, đơn giá, biện pháp thi công Giá thành kế hoạch cơng trình, hạng mục cơng trình Giá thành dự tốn = cơng trình hạng mục cơng trình Mức - hạ giá kế hoạch - Giá thành thực tế: Giá thành thực tế khối lượng xây lắp biểu tiền toàn chi phí thực tế để hồn thành khối lượng xây lắp gồm chi phí định mức, vượt định mức khơng định mức khoản bội chi, lãng phí vật tư, lao động trình sản xuất xây lắp đơn vị phép tính vào giá thành Giá thành thực tế tính sở số liệu kế tốn chi phí sản xuất xây lắp khối lượng xây lắp thực kỳ Trong doanh nghiệp xây lắp, việc quản lý theo loại giá thành đòi hỏi phải tính toán, quản lý giá thành khối lượng xây lắp hoàn thành quy ước Giá thành khối lượng xây lắp hoàn thành quy ước giá thành khối lượng xây lắp hoàn thành đến giai đoạn định thoả mãn điều kiện + Phải nằm thiết kế đảm bảo chất lượng + Phải đạt điểm dừng kỹ thuật hợp lý Giá thành dự toán mang tính chất xã hội Do việc so sánh giá thành thực tế với giá thành dự toán cho phép ta đánh giá trình độ quản lý tổ chức xây dựng mối quan hệ với tổ chức xây dựng khác Việc so sánh gía thực tế với giá kế hoạch cho phép đánh giá tiến non yếu điều kiện cụ thể sở vật chất, trình độ tổ chức quản lý thân doanh nghiệp Giá thành dự toán > Giá thành kế hoạch > Giá thành thực tế Ngoài loại giá thành xây dựng có loại giá thành sau: - Giá đấu thầu cơng trình: Là loại giá dự tốn đơn vị thi công làm dựa vào mặt quy hoạch thiết kế chủ đầu tư đưa để tổ chức xây dựng làm tính tốn (giá thành dự thầu) Giá đấu thầu cơng trình chủ đầu tư lựa Chung cư Định công 3.915.019.693 Viện Nhi 367.500.000 1.190.700.000 Từ phiếu kế tốn, máy vi tính tự động phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ TK 623 Sổ TK 632 Quý II năm 2007 Số TT NT ghi sổ 31/06/07 31/06/07 Diễn giải Kết chuyển chi phí SXKDDD CT Đ 25 31/06/07 Kết chuyển giá thành sản phẩm xây lắp CT Định công Cộng Ngày tháng năm 2007 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Chương 3: số giảI pháp nhằm hồn thiện chứng từ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phjần xây dựng số 3.1 đánh giá ưu nhược điểm Công ty cổ phần xây dựng số đơn vị trực thuộc chịu quản lý chung Tổng Công ty xây dựng xây dựng Hà Nội Qua 14 năm tồn phát triển, Công ty không ngừng chủ động nghiên cứu, bước tìm mơ hình quản lý, hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp phù hợp với đặc điểm riêng Công ty Trước hết Công ty xây dựng mô hình quản lý hạch tốn khoa học, hợp lý, phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trường, chủ động sản xuất kinh doanh Từ công việc hạch toán ban đầu, việc kiểm tra hợp lý, hợp lý chứng từ tiến hành đầy đủ chặt chẽ Đảm bảo số liệu hạch toán có pháp lý, tránh phản ánh sai lệch nghiệp vụ kinh tế phát sinh, việc lập lưu chuyển chứng từ theo chế độ hành, cung cấp kịp thời số liệu cho kế toán nhật ký chung làm việc cập nhật Với máy quản lý gọn nhẹ, hợp lý, phòng ban chức phục vụ có hiệu cho lãnh đạo Công ty việc giám sát sản xuất thi công, quản lý kinh tế, công tác tổ chức sản xuất, tổ chức hạch toán tiến hành hợp lý, phù hợp với khoa học Đặc biệt phân công chức nhiệm vụ người rõ ràng, cụ thể, cộng với trình độ lực nhiệt tình trung thực cán phòng kế tốn đóng góp đắc lực vào cơng tác hạch tốn quản lý Cơng ty Mặt khác, phòng kế tốn Cơng ty xây dựng hệ thống sổ sách kế toán, cách thức ghi chép, phương pháp hạch toán cách khoa học, với mục đích u cầu chế độ kế tốn Điều làm giảm bớt khối lượng công việc ghi chép sổ sách kế toán đáp ứng đầy đủ thông tin yêu cầu quản lý đơn vị đối tượng liên quan khác Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho kế toán trưởng lãnh đạo Cơng ty việc phân tích hoạt động kinh tế, cụ thể sổ theo dõi chi phí sản xuất giá thành cơng trình, sổ, thẻchi tiết theo dõi tất khoản cơng nợ Về cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành, kế tốn Cơng ty hạch tốn chi phí sản xuất cho cơng trình, hạng mục cơng trình quy cách rõ ràng chi tiết khoản mục, phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất phân tích hoạt động kinh tế Cơng ty Cơng ty sử dụng máy vi tính cho cơng tác kế tốn chương trình hệ thống hố từ khâu ban đầu cập nhật chứng từ đến việc hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Điều đem lại hiệu cao cơng tác kế tốn giảm số cơng việc khơng cần thiết +Phòng kế tốn cung cấp thông tin cách đầy đủ kịp thời cho ban lãnh đạo phục vụ công tác quản lý +Kế tốn đưa báo cáo vào thời điểm theo yêu cầu công tác quản lý Với ưu điểm công tác quản lý, hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm góp phần nhiều vào việc hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty * Những tồn cần khắc phục Trong năm gần đây, chế độ kế tốn có số thay đổi, cơng thi cơng tác hạch tốn kế tốn Cơng ty khơng tránh khỏi khó khăn vấp phải số tồn cần khắc phục .Hạch tốn chi phí nguyên vật liệu : Các đội xây dựng vào định mức nguyên vật liệu cho khối lượng công việc để mua vật tư Do đặc điểm ngành xây dựng địa bàn hoạt động phân tán nên phần lớn vật tư sử dụng cho cơng trình mua vận chuyển trực tiếp đến chân cơng trình, khơng qua nhập kho Cuối tháng nhân viên kinh tế đội tập hợp HĐGTGT, HĐBH nhà cung cấp chuyển lên phòng kế tốn Kế tốn nguyên vật liệu ghi toàn giá trị nguyên vật liệu tách thuế GTGT hoá đơn vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho hạch toán hết vào chi phí kỳ, coi khơng có tồn kho Việc hạch toán nguyên vật liệu khơng xác, làm tăng khoản mục chi phí ngun vật liệu trực tiếp Hiện Cơng ty có số cơng trình tỉnh xa Mộc châu, Sơn La, Bắc giang thường chứng từ ban đầu phiếu nhập, xuất vật tư nộp phòng chậm không thời gian quy định dẫn đến việc công trình thi cơng 1-2 tháng mà chưa có chi phí tập hợp đến tháng sau lại tập hợp dồn chi phí nhiều tháng vào kỳ nên dễ xảy sai sót đồng thời gây nên khác biệt lớn chi phí sản xuất kỳ Do vậy, xem bảng hạch tốn chi phí sản xuất cơng trình người ta thấy khơng hợp lý ảnh hưởng nhiều dến xác kịp thời số liệu báo cáo tài Cơng ty *Hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp : Công ty lương phép CNV thường phát sinh vào kỳ hạch tốn vào kỳ Cơng ty khơng trích trước tiền lương nghỉ phép CNV chi phí khơng lớn làm cân đối khoản mục chi phí nhân cơng trực tiếp kỳ, có q khơng có tiền lương phép có quý tiền lương phép lại lớn Điều dẫn đến khoản mục chi phí nhân cơng trực tiếp có thay đổi lơn thường xun * Hạch tốn chi phí sử dụng máy thi cơng Đối với khoản mục chi phí sử dụng máy thi cơng, kế tốn tiến hành phân bổ chi phí khấu hao máy thi cơng chi phí khấu hao máy thi cơng kế tốn hạch tốn chung cho đội, xí nghiệp Cuối q, kế tốn phân bổ chi phí khấu hao máy thi cơng cho cơng trình, hạng mục cơng trình theo chi phí ngun vật liệu trực tiếp chi phí nhân cơng trực tiếp Do vậy, chi phí trực tiếp cơng trình lớn phải chịu chi phí khấu hao máy thi công lớn Như vậy, theo chế độ kế tốn hành Cơng ty áp dụng tiêu thức phân bổ chi phí khấu hao máy thi cơng khơng phù hợp, dẫn đến phân bổ chi phí khơng xác cho đối tượng chịu phí Cơng ty khơng thực trích trước chi phí sửa chữa lớn máy thi cơng Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn, hạch tốn hết vào chi phí sử dụng máy thi công kỳ phân bổ cho đối tượng sử dụng Điều dẫn đến cân đối khoản mục chi phí sử dụng máy thi cơng kỳ *Hạch tốn chi phí sản xuất chung Công ty cổ phần xây dựng số 2, nguyên vật liệu đặc thù ngành xây lắp đà giáo, cốp pha coi công cụ dụng cụ Khi xuất sử dụng đà giáo, cốt pha cho cơng trình, kế tốn hạch tốn vào khoản mục chi phí sản xuất chung TK 627 (6272) Việc hạch tốn không phù hợp với chế độ kế tốn hành Do chi phí ngun vật liệu đội, xí nghiệp thường khơng phát sinh phát sinh với giá trị nhỏ phí nguyên vật liệu dây, đinh vít kế tốn hạch tốn chung với chi phí cơng cụ dụng cụ TK 627 (6272) chi phí sản xuất chung Cơng ty cổ phần xây dựng số phân bổ theo chi phí trực tiếp( chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + chi phí nhân cơng trực tiếp) Việc phân bổ không phù hợp với chế độ kế tốn *Đánh giá sản phẩm dở dang: Cơng ty cổ phần xây dựng số áp dụng phương pháp tính giá khối lượng xây lắp dở dang cách lấy khối lượng xây lắp dở dang thực tế nhân với đơn giá dự tốn XDCB Như vậy, Cơng ty coi giá trị dự toán khối lượng xây lắp dở dang chi phí thực tế khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ lấy giá trị để tính giá thành sản phẩm xây lắp Việc tính giá khối lượng xây lắp dở dang khơng xác chưa có điều chỉnh giá trị dự toán khối lượng xây lắp dở dang thành chi phí thực tế khối lượng xây lắp dở dang *Sổ kế toán: Các mẫu sổ tổng hợp: Sổ nhật ký chung, Sổ tài khoản, sổ chi tiết cho cơng trình khơng có cột chứng từ (số hiệu ngày tháng lập chứng từ dùng làm ghi sổ) 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần xây dựng số *chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Một là, phần lớn vật tư mua vận chuyển trực tiếp tơí chân cơng trình, khơng qua kho Do vậy, kế tốn nguyên vật liệu không cần thiết phải viết phiếu nhập kho, phiếu xuất kho để giảm bớt khối lượng công việc hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp Kế tốn thực bước hạch toán sau: - Kiểm tra chứng từ gốc, nhập ngiệp vụ mua vật tư phát sinh vào phiếu kế tốn máy vi tính - Căn vào chứng từ gốc, kế toán chi chép vào báo cáo vật tư bảng kê nhập vật tư, báo cáo tổng hợp xuất vật tư - Cuối tháng, đại diện phòng kỹ thuật với nhân viên kỹ thuật đội tiến hành kiểm kê khối lượng vật tư tồn đọng cơng trình lập biên kiểm kê vật tư - Căn vào biên kiểm kê, kế toán xác định xác chi phí nguyên vật liệu trực phương pháp: *chi phí nhân cơng trực tiếp Để khắc phục tình trạng khác biệt lớn chi phí nhân cơng trực tiếp kỳ Cơng ty nên trích số tiền lương nghỉ phép hạch tốn sau : Nợ TK : 622 Có TK : 335 “ chi phí phải trả” Khi xác định tiền lương nghỉ phép thực tế hạch toán Nợ TK : 335 “ chi phí phải trả” Có TK : 334 “Phải trả CNV” * chi phí sử dụng máy thi cơng: Để đảm bảo hạch tốn xác chi phí sử dụng máy thi cơng, Cơng ty nên phân bổ chi phí khấu hao máy thi cơng sau: Hàng tháng, đội máy xây dựng gửi lịch trình ca máy hoạt động cho cơng trình số ca máy hoạt động tháng, q phòng kế tốn Căn vào số ca máy cơng trình sử dụng, kế toán tiến hành phân bổ chi phí khấu hao máy thi cho cơng trình, hạng mục cơng trình theo phương pháp sau: Hệ số = Tổng chi phí khấu hao tháng máy thi cơng phân bổ Tổng số ca máy sử dụng tháng chi phí MTC cơng trình - Đối với máy thi cơng khơng hoạt động tháng, kế tốn phân bổ chi phí khấu hao MTC cho đối tượng hạch tốn chi phí theo chi phí ngun vật liệu trực tiếp chi phí nhân cơng trực tiếp Hệ số = Tổng chi phí khấu hao máy thi cơng phân bổ chi phí NVL trực tiếp + chi phí NC trực tiếp chi phí KH máy thi cơng cơng trình cơng trình phân bổ Như việc phân bổ chi phí sử dụng máy thi cơng cho cơng trình xác đầy đủ Ví dụ: Tháng 12 năm 2001, tổng chi phí khấu hao MTC 100.651.880đ Trong đó: chi phí KHMTC hoạt động: 85.554.098đ chi phí KHMTC khơng sử dụng: 15.097.782đ Tổng số ca máy sử dụng tháng 12 125 ca Trong đó: Số ca máy sử dụng cho cơng trình Định cơng: 25 ca Số ca máy sử dụng cho cơng trình Viện Nhi: 12 ca Tổng số ca máy sử dụng 125 ca Bảng lịch trình ca máy hoạt động đội máy xây dựng theo dõi riêng cho cơng trình Bảng lịch trình ca máy hoạt động Tên cơng trình: Chung cư Định công Tháng 12 năm 2001 Số TT Hệ số = 85.554.098 phân bổ 125 Loại máy thiết bị Máy ủi Cẩu tháp K403A Cộng = 684.433đ chi phí KH MTC phân bổ cho CT Định cơng: 684.433 x 25 = 17.110.825đ chi phí KH MTC phân bổ cho CT Viện Nhi: 684.433 x 12 = 8.213.196đ Hệ số 15.097.782 Phân bổ MTC = = 0,0007 Hoạt động 19.629.540.000 + 1.938.720.000 chi phí KHMTC không sử dụng phân = bổ CT Định công 4.323.988.273 x 0,0007 =3.026.792đ Tổng chi phí KHMTC = 17.110.825 + 3.026.792 = 20.137.617đ phân bổ CT Định công Để khắc phục tình trạng cân đối chi phí sử dụng MTC kỳ, Công ty nên tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn MTC dự tính phát sinh vào chi phí sử dụng MTC, ghi: Nợ TK 623- chi phí sử dụng MTC Có TK 335- chi phí phải trả Khi cơng việc sửa chữa lơn hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, kế tốn kết chuyển chi phí thực tế phát sinh thuộc khối lượng công việc sửa chữa TSCĐ dự tính trước vào chi phí, ghi: Nợ TK 335- chi phí phải trả Có TK 241- XDCB dở dang (2413) Nếu số trích trước sửa chữa lớn MTC, lớn chi phí thực tế số chênh lệch tính vào thu nhâp bất thường, ghi: Nợ TK 335- chi phí phải trả Có TK 721- Các khoản thu nhập bất thường Nếu số chi phí thực tế sửa chữa lớn MTC lớn số trích trước chi phí sửa chữa lớn MTC số chênh lệch tính vào chi phí ghi: Nợ TK 623 (Số chi phí lớn số trích trước) Có TK 335- chi phí phải trả * chi phí sản xuất chung: Đối với chi phí vật liệu liên quan đến nhiều cơng trình, hạng mục cơng trình đà giáo, cốp pha phải phân bổ cho đối tượng theo tiêu thức số lần ước tính sử dụng kế tốn nên hạch tốn vào tài khoản chi phí ngun vật liệu trực chế độ kế toán Đối với khoản mục chi phí sản xuất chung, Cơng ty nên tiến hành phân bổ theo khoản mục chi phí nhân cơng trực tiếp Ví dụ phân bổ chi phí sản xuất chung quý IV năm 2001 cho CT Định công theo khoản mục chi phí nhân cơng trực tiếp: Hệ số = 543.700.000 phân bổ = 1,03253 408.968.580 + 117.600.000 chi phí SXC = 408.968.580 x 1,03253 = 422.272.328đ phân bổ CT Định công * Đánh giá sản phẩm dở dang: Công ty nên áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang sau: c h i p h í C P S P d d a n g + C P P S t r o n g k ỳ G i t r ị t h ự c t ế đ ầ u k ỳ d ự t o n K L X L = x c ủ a g i a i d d a n g G i t r ị d ự t o n c ủ a G i t r ị d ự *Về cơng tác tính giá thành : Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm xây dựng yêu cầu công tác quản lý nên Cơng ty áp dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành theo phương pháp trực tiếp Ngoài để phù hợp với yêu cầu chế độ kế toán nên giá thành sản phẩm xây lắp Công ty xác định theo khoản mục, điều hợp lý Để tăng lợi nhuận cho Cơng ty ngồi việc thi cơng cơng trình xây dựng nhận theo hình thức đấu thầu, Công ty thực nhiều hợp đồng cải tạo, nâng cấp cơng trình Với hợp đồng thời gian thi công thường ngắn, giá trị khối lượng xây lắp không lớn thuận tiện cho việc toán dứt điểm, tránh bị ứ đọng vốn lâu Với cácloại hợp đồng Công ty nên áp dụng phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng Bởi theo phương pháp chi phí sản xuất giá thành xây lắp đơn đặt hàng quản lý cách chặt chẽ, phương pháp tính tốn lại đơn giản nhanh chóng Khi hồn thành hợp đồng ta tính toán xác định đuợc giá thành xây lắp đơn đặt hàng mà đợi đến kỳ hạch toán, đáp ứng kịp thời số liệu cần thiết cho công tác quản lý Theo phương pháp đối tượng hạch tố chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành xác định đặt hàng Trình tự thực tính giá thành theo đơn đặt hàng sau : -Khi bắt đầu khởi cơng cơng trình(Thực đơn đặt hàng) cơng trình mở riêng bảng tính giá thành -Hàng tháng vào số liệu phản ánh chi phí ngun vật liệu, nhân cơng, chi phí sản xuất chung kế tốn lập bảng tổng hợp chi phí cho tất đơn đặt hàng -Số liệu từ bảng tổng hợp ghi chuyển vào bảng tính giá thành đơn đặt hàng tương ứng Khi đơn đặt hàng hoàn thành bên chủ đầu tư nghiệm thu chấp nhận tốn tồn chi phí sản xuất tập hợp bảng tính giá thành đơn đặt hàng giá thành Đồng thời đơn đặt hàng mở chi tiết theo dõi chi phí thực tế phát sinh Hàng tháng vào tài khoản 621,622,627chi tiết cơng trình Kế tốn lập bảng tính giá thành đơn đặt hàng Bảng Tính giá thành Khoản mục chi phí - CPVL trực tiếp - CPNC trực tiếp - CPSD máy thi công - CPSX chung Tộng cộng Căn vào bảng tính giá thành giá trị bàn giao đơn vị đặt hàng, kế tốn tiến hành phân tích giá thành yếu tố chi phí giáthành, tìm ngun nhân để đưa biện pháp tốt nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Hiện Cơng ty cổ phần xây dựng số có số cơng trình sửa chữa dùng phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng Cơng trình sửa chữa Văn phòng Chính phủ, cải tạo trường Việt nam Ba Lan, cải tạo chợ Bưởi *Sổ kế toán: Đối với loại sổ: Sổ Nhật ký chung, Sổ TK, Sổ chi tiết TK, Công ty nên kẻ thêm cột chứng từ (số hiệu, ngày tháng) để thuận tiện cho việc tìm đối chiếu chứng từ gốc với sổ kế tốn Ví dụ mẫu sổ TK 621 Sổ TK 621 Số NT Chứng từ Diễn giải Phát sinh Số dư TT ghi sổ 3/06/07 Cộng Ví dụ mẫu sổ Nhật ký chung Nhật ký chung Số TT NT ghi sổ 3/06/07 Kết luận Sau thời gian thực tập Công ty cổ phần xây dựng số 2, tơi hồn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài “Hoàn thiện tổ chức hạch tốn kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần xây dựng số 2” Nhờ bảo tận tình giáo viên hướng dẫncùng với quan tâm, giúp đỡ Công ty cổ phần xây dựng số 2, chuyên đề đề cập đến vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm làm để tổ chức hạch toán chi phí tính giá thành xác tức làm để tiết kiệm chi phí cho giá dự thầu cạnh tranh Đây tốn khó mà doanh nghiệp muốn tìm cho lời giải tối ưu Trong chuyên đề đề cập sở lý luận cua việc tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, thực trạng hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng số 2, đồng thời tơi mạnh dạn trình bày suy nghĩ nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ... tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xây dựng số Chương 2: Thực trạng kế toán toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, công ty cổ phần xây dựng số Chương 3: Một số. .. hoàn thiện chứng từ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, công ty Cổ phần xây dựng số Chương 1: Những lý luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xây dựng. .. thực tập Công ty cổ phần xây dựng số 2, xuất phát từ tình hình thực tế tơi chọn đề tài “Hồn thiện tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Cổ phần xây dựng số Nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 2 , Hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 2 , Chương 1: Những lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 2., 1 Đặc điểm ngành xây dựng cơ bản:, *Các loại giá thành sản phẩm., 7 Nội dung hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, *Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công, 8 Các hình thức sổ kế toán:, *Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký-chứng từ, 1 tổng quan chung về công ty cổ phần xây dựng số 2., Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần xây dựng số 2, Hệ thống báo cáo kế toán trong Công ty:, 2 thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thàng sản phẩm ở, * Cơ chế quản lý chi phí nhân công trực tiếp, Phần chấm công và chia lương, Tên công trình: Chung cư Định công Quý II năm 2007, *Phương pháp hạch toán:, *. Nội dung và phương pháp tính, Nhật ký chung Quý II năm 2007, 1 đánh giá những ưu nhược điểm, 2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 2.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay