Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty in tổng hợp hà nội

86 216 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:49

1 Luận văn Hồn thiện kế tốn ngun vật liệu công ty in tổng hợp Hà nội Lời nói đầu Trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nay, cạnh tranh đường mà đơn vị kinh doanh, thuộc thành phần kinh tế nào, phải lựa chọn để tồn Để đứng vững cạnh tranh thị trường, doanh nghiệp phải tạo uy tín hình ảnh cho sản phẩm, thể qua: chất lượng, mẫu mã, giá chất lượng vấn đề then chốt Đầu tư cho chất lượng sản phẩm đồng nghĩa với đầu tư vào máy móc thiết bị, dây chuyền cơng nghệ, đầu tư vào nguồn nhân lực không phần quan trọng trọng tới yếu tố cấu thành nên sản phẩm, nguyên vật liệu Công ty in tổng hợp Hà nội doanh nghiệp Nhà nước hoạt động lĩnh vực in ấn Là doanh nghiệp Nhà nước, thực chế độ tự hạch tốn lỗ lãi, cơng ty ln trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, cung ứng cách tốt cho khách hàng Để đảm bảo đời sống cho công nhân viên kinh doanh có lãi, cơng ty ln nỗ lực tìm tòi, đầu tư có hiệu vào yếu tố đầu vào q trình kinh doanh nhằm tiết kịêm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đảm bảo chất lượng sản phẩm Trong cơng tác quản lý hạch tốn ngun vật liệu đóng vai trò quan trọng Trong thời gian thực tập công ty em mạnh dạn lựa chọn sâu nghiên cứu luận văn tốt nghiệp với đề tài: “ Hoàn thiện kế tốn ngun vật liệu cơng ty in tổng hợp Hà nội” Chuyên đề thực tập tốt nghiệp em gồm nội dung sau đây: Phần I : Lý luận chung kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Phần II : Thực trạng kế tốn ngun vật liệu cơng ty in tổng hợp Hà nội Phần III: Một số kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn ngun vật liệu cơng ty in tổng hợp Hà nội Phần I Lý luận chung kế toán Nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Khái quát chung kế toán nguyên vật liệu 1.1 Khái niệm Các yếu tố đầu vào yếu tố định hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Các sản phẩm đầu quy luật cung cầu thị trường định, yếu tố đầu vào kết hợp yếu tố là: sức lao động, tư liệu lao động đối tượng lao động Một điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất đối tượng lao động Nguyên vật liệu đối tượng lao động thể dạng vật hoá như: sắt, thép doanh nghiệp khí chế tạo; sợi doanh nghiệp dệt; da doanh nghiệp đóng giày; vải doanh nghiệp may mặc Khác với tư liệu lao động, nguyên vật liệu tham vào chu kỳ sản xuất định tham gia vào trình sản xuất, tác động lao động, chúng bị tiêu hao tồn thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo hình thái vật chất sản phẩm Nguyên vật liệu đối tượng lao động trải qua tác động lao động người đơn vị sản xuất sử dụng làm chất liệu ban đầu để tạo sản phẩm Do nguyên vật liệu nhân tố cho q trình sản xuất, định chất lượng sản phẩm, chìa khố cho doanh nghiệp việc giảm chi phí, hạ giá thành nhờ mà trụ vững ngày phát triển điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ chế thị trường Đặc điểm nguyên vật liệu doanh nghiệp khác nhau, tuỳ thuộc vào ngành nghề kinh doanh đặc thù doanh nghiệp Ví dụ, ngành chế biến rau thực phẩm, nguyên vật liệu có giá trị thấp, hầu hết sản phẩm tươi sống, tỷ lệ hỏng cao ; ngành chế tạo máy, lắp ráp tơ ngược lại nguyên vật liệu có giá trị cao phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật chuẩn xác Tuy nhiên nguyên vật liệu mang đặc điểm chung sau: - Là đối tượng lao động cấu thành thực thể sản phẩm - Chỉ tham gia vào chu trình sản xuất kinh doanh định, toàn giá trị nguyên vật liệu chuyển hoá vào giá trị sản phẩm làm - Khi tham gia vào trình sản xuất, tác động lao động, nguyên vật liệu bị tiêu hao toàn bị thay đổi hình thái vật chất sản phẩm - Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Tuy nhiên tỷ trọng tuỳ thuộc vào đặc điểm ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Phân loại nguyên vật liệu Trên sở phân tích đặc điểm trên, thấy nguyên vật liệu doanh nghiệp có nhiều loại, nhiều thứ có vai trò cơng dụng khác q trình sản xuất – kinh doanh Trong điều kiện đó, để quản lý cách có hiệu quả, sử dụng nguyên vật liệu cách tiết kiệm, mục đích doanh nghiệp phải tiến hành phân loại nguyên vật liệu Phân loại nguyên vật liệu nhằm thống tên gọi, ký mã hiệu, quy cách, đơn vị tính, sử dụng hợp lý loại tài khoản kế tốn, phản ánh xác tình hình có biến động loại nguyên vật liệu phục vụ cho việc xây dựng “Danh điểm nguyên vật liệu” Các doanh nghiệp phép linh hoạt việc lựa chọn tiêu thức phù hợp để phân loại nguyên vật liệu đơn vị tuỳ thuộc vào tính đặc thù ngành nghề sản xuất – kinh doanh quy mô hoạt động Trong thực tế công tác quản lý hạch toán doanh nghiệp, đặc trưng dùng để phân loại nguyên vật liệu thông dụng theo vai trò tác dụng nguyên vật liệu trình sản xuất – kinh doanh Theo đặc trưng này, nguyên vật liệu doanh nghiệp phân loại sau đây: Nguyên liệu vật liệu chính: Là đối tượng lao động mà sau trình gia cơng chế biến cấu thành hình thái vật chất sản phẩm (kể bán thành phẩm mua vào) Danh từ nguyên liệu dùng để đối tượng lao động chưa qua chế biến công nghiệp Ví dụ sắt, thép doanh nghiệp khí chế tạo; vải doanh nghiệp may mặc; da doanh nghiệp đóng giày Vật liệu phụ: Là vật liệu có tác dụng phụ trính sản xuất – kinh doanh, sử dụng kết hợp với ngun vật liệu để hồn thiện nâng cao tính năng, chất lượng sản phẩm sử dụng để bảo đảm cho công cụ lao động hoạt động bình thường, dùng để phục vụ cho nhu cầu kỹ thuật, nhu cầu quản lý Ví dụ dầu nhờn, hồ dán, thuốc nhuộm, thuốc tẩy, thuốc chống rỉ, hương liệu, xà phòng, dẻ lau Nhiên liệu: Là thứ dùng để tạo nhiệt trình sản xuất – kinh doanh Nhiên liệu doanh nghiệp thực chất loại vật liệu phụ, nhiên tách thành loại riêng việc sản xuất tiêu dùng nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân, nhiên liệu có u cầu kỹ thuật quản lý hồn tồn khác với loại vật liệu phụ thơng thường Ví dụ than dá, than bùn, củi, xăng, dầu Phụ tùng thay thế: Là chi tiết, phụ tùng phục vụ cho hoạt động thay sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải Vật liệu thiết bị xây dựng bản: bao gồm vật liệu thiết bị (cần lắp, không cần lắp, vật kết cấu, công cụ, khí cụ ) mà doanh nghiệp mua nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động xây lắp, xây dựng Phế liệu: Là loại vật liệu thu trình sản xuất hay lý tài sản, sử dụng hay bán ngồi Ví dụ phoi bào, vải vụn, sắt vụn, giấy vụn Vật liệu khác: Bao gồm loại vật liệu đặc chủng doanh nghiệp loại khác bao bì, vật đóng gói Trên thực tế hạch tốn theo cách phân loại nói đáp ứng yêu cầu phản ánh tổng quát mặt giá trị loại nguyên vật liệu Để bảo đảm thuận tiện, tránh nhầm lẫn cho công tác quản lý hạch toán số lượng giá trị thứ nguyên vật liệu, sở phân loại theo vai trò cơng dụng ngun vật liệu, doanh nghiệp phải tiếp tục chi tiết hình thành nên “Sổ danh điểm vật liệu” Sổ xác định thống tên gọi, ký mã hiệu, quy cách, số hiệu, đơn vị tính, kích cỡ chúng 1.3 Tính giá nguyên vật liệu Quản lý nguyên vật liệu quản lý chất lượng, giá trị chi phí ngun vật liệu q trình sản xuất Xác định giá trị nguyên vật liệu thông qua phương pháp tính giá sở cho việc hạch tốn Tính giá ngun vật liệu dùng tiền để biểu giá trị chúng Tính giá có hợp lý hạch tốn xác ngược lại, tính giá nguyên vật liệu sai dẫn đến nhầm lẫn việc xác định giá thành sản phẩm kết sản xuất – kinh doanh, ảnh hưởng lớn tới định việc tiêu thụ sản phẩm, đẩy đơn vị đến chỗ làm ăn thua lỗ Việc tính giá tiến hành cho nguyên vật liệu nhập kho xuất kho Trong cơng tác hạch tốn nguyên vật liệu doanh nghiệp, nguyên vật liệu tính giá theo giá thực tế 1.3.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho Theo chuẩn mực kế toán quốc tế hàng tồn kho (IAS2): Hàng tồn kho (trong có nguyên vật liệu) mua nhập kho tuỳ thứ, loại khác tính giá khác song giá gốc chúng bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để đưa chúng địa điểm trạng thái Nguyên vật liệu nhập kho tính theo giá thực tế Giá thực tế nguyên vật liệu loại giá hình thành sở chứng từ hợp lệ chứng minh khoản chi hợp pháp doanh nghiệp để tạo nguyên vật liệu Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho xác định theo nguồn nhập  Đối với nguyên vật liệu mua Giá NVL thực tế nhập kho + Giá mua thực tế hợp đồng: Đối với đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ giá mua hố đơn khơng bao gồm thuế GTGT đầu vào, ngược lại đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Giá mua bao gồm thuế GTGT đầu vào + Chi phí thu mua: Chi phí mua bao gồm giá mua, thuế nhập loại thuế khác (không bao gồm khoản thuế mà đơn vị hồn lại), chi phí vận chuyển, bốc xếp chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ + Các khoản chiết khấu thương mại giảm giá hàng mua hàng mua không quy cách, phẩm chất trừ khỏi chi phí mua + “Có thể tính vào tổng chi phí mua lỗ hối đoái trường hợp đặc biệt đơn vị tiền tệ kế toán đột xuất giảm trầm trọng so với ngoại tệ mua hàng gần đây”  Đối với nguyên vật liệu tự chế: Giá thực tế = + Chi phí gia cơng NVL tự chế để tự chế Giá NVL xuất chế biến + Giá nguyên vật liệu xuất để tự chế: Được xác định tuỳ theo phương pháp đánh giá vật liệu xuất kho đơn vị hạch tốn + Chi phí gia cơng chế biến: Mọi khoản chi phí liên quan đến q trình gia cơng, chế biến số vật liệu đó, bao gồm: - Chi phí liên quan trực tiếp đến sản phẩm chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí bảo tr nhân công trực tiếp - Phân bổ chi phí sản xuất chung bao gồm: Chi phí nhà xưởng máy móc thiết bị, chi phí quản lý sản xuất, chi phí nguyên vật liệu gián tiếp chi phí nhân cơng trực tiếp  Đối với ngun vật liệu th ngồi gia cơng Giá thực tế NVL th ngồi gia cơng + Chi phí th ngồi gia cơng: Tổng giá trị ghi hợp đồng thuê gia cơng chứng từ tốn với bên nhận gia cơng + Chi phí vận chuyển, bốc dỡ: Là chi phí nhân cơng bốc dỡ, chi phí vận tải đưa số vật liệu từ kho đơn vị đến nơi gia công ngược lại Nếu hợp đồng quy định bên nhận gia cơng tốn khoản chi phí đơn vị hạch tốn khơng phải phản ánh Đối với nguyên vật liệu nhận vốn góp liên doanh, vốn cổ phần:  Giá thực tế NVL nhận vốn tế NVL + = Giá thực Chi phí Mỗi nhận vốn góp liên doanh, vốn cổ phần doanh nghiệp phải có biên đánh giá tài sản hội đồng liên doanh chuyên gia (nếu có) đánh giá Giá trị vật liệu đánh giá dựa giá thị trường giá ghi sổ đơn vị tham gia liên doanh, góp vốn  Các chi phí khác tính vào giá phí nguyên vật liệu tồn kho: Các chi phí khác tính vào giá phí tồn kho chi phí mà doanh nghiệp phải chịu để đưa hàng địa điểm trạng thái chi phí kể Ví dụ: Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài (với điều kiện chi phí phải gắn liền với việc mua vật liệu tính, phân bổ thật xác 1.3.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho Để tính giá ngun vật liệu xuất kho kế tốn có nhiều phương pháp tính khác Mỗi phương pháp có ưu điểm nhược điểm riêng Tuỳ loại hình doanh nghiệp, đặc điểm tính đa dạng nguyên vật liệu mà lựa chọn phương pháp tính giá phù hợp Các phương pháp tính giá bao gồm:  Phương pháp giá đơn vị bình quân: Giá thực tế VL xuất kho = Số lượng VL xuất kho x Giá đơn vị bình qn 10 Giá đơn vị bình qn sử dụng ba dạng sau: + Phương pháp giá đơn vị bình quân kỳ dự trữ: Theo phương pháp này, dựa vào giá thực tế nguyên vật liệu tồn đầu kỳ nhập kỳ, kế tốn xác định giá trị bình qn đơn vị nguyên vật liệu kỳ dự trữ Căn vào lượng nguyên vật liệu xuất kỳ giá đơn vị bình qn vừa tính để xác định giá trị thực tế nguyên vật liệu xuất kho kỳ Đây phương pháp có ý nghĩa mặt thực tiễn sở lý thuyết, có ưu điểm đơn giản, dễ làm độ xác khơng cao Hơn nữa, cơng việc tính tốn dồn vào cuối tháng gây ảnh hưởng đến công tác tốn nói chung Chính vậy, phương pháp phù hợp với doanh nghiệp có số lượng chủng loại ngun vật liệu lớn khơng có điều kiện phân cơng riêng nhân viên kế tốn ngun vật liệu + Phương pháp giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước: Trị giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho kỳ tính theo giá đơn vị bình quân cuối kỳ trước ưu điểm phương pháp tính giá đơn giản, dễ thực hiện, cung cấp số liệu kế tốn kịp thời khơng đảm bảo tính xác số liệu khơng tính đến biến động giá kỳ + Phương pháp giá đơn vị bình quân sau lần nhập: Sau lần nhập kho, kế tốn tính lại giá nguyên vật liệu kho, giá thực tế vật liệu xuất kho giá bình qn tính sau lần nhập gần Phương pháp có ưu điểm lớn vừa bảo đảm tính kịp thời số liệu vừa đảm bảo tính xác phản ánh tình hình biến động giá thị trường Tuy nhiên, phương pháp đòi hỏi khối lượng tính tốn lớn, phức tạp sau sau lần nhập kho, kế tốn phải tính lại giá bình quân  Phương pháp xác định theo giá hàng tồn kho cuối kỳ sở giá mua thực tế cuối kỳ: Theo phương pháp này, trị giá thực tế hàng xuất kho tính sau: Giá thực tế (GTT)NVL = Số lượng tồn kho tồn kho cuối kỳ cuối kỳ x Đơn giá NVL nhập kho lần cuối thay đổi theo giá thị trường Nếu có lúc nhu cầu vật liệu tăng lớn, biến động giá thành ảnh hưởng lớn đến sản xuất việc thực hợp đồng Tại cơng ty ln có lượng nguyên vật liệu tồn kho định Giấy in ngun vật liệu đóng vai trò quan trọng trình sản xuất Do đầu vào ngành giấy phụ thuộc vào ngành khai thác gỗ nên có biến động biến động mạnh Điều dẫn đến việc giá giấy in giảm bất ngờ Ngoài giấy, nguyên vật liệu khác axit, mực in dễ bị hư hỏng, giảm phẩm chất Tại cơng ty lại chưa lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nên rủi ro xảy khơng chủ động bù đắp thiệt hại Công ty chưa sử dụng sổ danh điểm nguyên vật liệu vật liệu có nhiều loại cần theo dõi chi tiết nên cơng ty khó kiểm sốt tất loại vật liệu tình hình nhập, xuất Khối lượng cơng tác kế tốn vật liệu làm thủ công lớn tốn thời gian công sức Bảng phân bổ nguyên vật liệu công ty lập cách tổng hợp theo dõi chi phí nguyên vật liệu theo khoản mục chi phí, đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty thực sản xuất theo hợp đồng, cơng tác tính giá thành chưa thực theo hợp đồng mà khơng tính lỗ, lãi hợp đồng phục vụ cho báo cáo quản trị Doanh nghiệp sử dụng phương pháp giá bình qn kỳ dự trữ để tính trị giá xuất nguyên vật liệu nên đến cuối tháng tính giá xuất nguyên vật liệu Mặc dù trình xuất kho nguyên vật liệu chứng từ, sổ sách cột đơn giá thành tiền bị bỏ trống mà khơng cung cấp thơng tin kế tốn cách kịp thời xác Chỉ đến cuối tháng định khoản nghiệp vụ xuất vật liệu sau tiến hành phân bổ nguyên vật liệu Nguyên vật liệu giấy doanh nghiệp xuất kho chủ yếu cho sản xuất bên cạnh xuất kho phục vụ cho quản lý doanh nghiệp Nhưng doanh nghiệp khơng phản ánh chi phí giấy vào chi phí quản lý doanh nghiệp mà tồn chi phí giấy phát sinh kỳ tập hợp vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Phương pháp hồn thiện kế tốn ngun vật liệu công ty in tổng hợp Hà Nội Việc xem xét đánh giá định hướng hồn thiện cơng tác quản lý tất yếu, nhiệm vụ đặt cho đơn vị nhằm nâng cao trình độ, hiệu cơng tác quản lý hạch tốn Trên sở phần hạch toán cách hiệu quả, công ty cần đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn đơn vị Lĩnh vực quản lý nguyên vật liệu lĩnh vực đóng vai trò quan trọng cơng tác quản trị công ty Là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cụ thể kinh doanh ngành in, ngun vật liệu đầu vào cho q trình sản xuất đồng thời chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn tổng giá thành Đưa giải pháp nhằm quản lý hiệu yếu tố đầu vào nhằm hạ giá thành đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu mang lại lợi nhuận vị cạnh tranh cho công ty Nhiệm vụ đặt chủ yếu cho phòng kế tốn Các giải pháp đặt nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung cơng tác hạch tốn kế tốn ngun vật liệu nói riêng cần dựa phương hướng sau: Hồn thiện cơng tác hạch toán kế toán phải phù hợp với quy định, chế độ quản lý tài tài Hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn xuất phát từ đặc điểm đơn vị, đơn vị có đặc điểm sản xuất kinh doanh khác nhau, tổ chức quản lý khác thực trạng cơng tác hạch toán kế toán đơn vị khác Hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn phải phù hợp với đặc điểm riêng biệt phát huy hiệu Ngồi ra, hồn thiện cơng tác kế tốn phải trình độ nghiệp vụ, chun mơn nhân viên kế tốn đơn vị Hồn thiện cơng tác kế tốn nhằm mục đích tổ chức cơng tác kế tốn hiệu Để thực điều đó, việc hồn thiện phải đảm bảo tiết kiệm , kịp thời triệt để Sao cho cơng tác kế tốn thực tốt nhiệm vụ, chức mình, đem lại hiệu tốt với chi phí thấp Chức quan trọng cơng tác hạch tốn kế tốn chức thơng tin cho nhà quản lý nhà quản lý đối tượng khác (công nhân viên đơn vị, nhà đầu tư ) Việc hồn thiện cơng tác kế tốn khơng nằm ngồi mục đích thực tốt chức Hồn thiện kế tốn ngun vật liệu cơng ty in tổng hợp Hà Nội ý kiến 1: Lập biên bả n k iểm nghiệm loại vật liệu mua ngồi nhập kho Để đảm bảo tính xác thực số liệu kế tốn phục vụ cho cơng tác quản lý vật liệu, vật liệu mua trước nhập kho phải kiểm nhận để xác định số lượng, chất lượng, quy cách thực tế vật liệu Cơ sở để kiểm nghiệm hoá đơn người cung cấp Trong trình kiểm nghiệm, phát vật liệu thừa, thiếu sai quy cách, phẩm chất ghi hoá đơn hay hợp đồng mua bán ban kiểm nghiệm phải lập biên xác định rõ nguyên nhân để tiện cho việc xử lý sau Trường hợp vật liệu mua qua kiểm nghiệm đảm bảo số lượng quy cách phải lập biên kiểm nghiệm để xác định làm pháp lý có tranh chấp, kiện tụng, VD: Theo hợp đồng số 33335 ngày 23/01/2004, công ty mua công ty giấy Bãi Bằng 8900 Kg giấy cuộn 60 g khổ 79 đơn giá 9871đ/kg Thực tế kiểm nhận số lượng 8900kg quy cách đảm bảo chất lượng Ban kiểm nghiệm lập biên kiểm nghiệm sau: Biểu 3.1 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - tự - hạnh phúc Biên kiểm nghiệm vật liệu nhập kho Số: 10, Ngày 23 tháng 01 năm 2004 Căn vào hợp đồng kinh tế số 33335 Bên bán : Công ty giấy Bãi Bằng Điạc : Phú Ninh – Phú Thọ Bên mua : Công ty in tổng hợp HN Địa : 67 Phó Đức Chính – Hà Nội Về việc : cơng ty giấy Bãi Bằng bán giấy cho công ty in tổng hợp VN kho công ty in tổng hợp, hai bên lập hợp đồng kiểm nghiệm gồm có: ơng Nguyễn Văn Hào : Đại diện bên bán – Uỷ viên Ơng Lê Văn Hồng : Đại diện bên mua – trưởng ban ơng Đồn Phúc Lập : Uỷ viên Bà Nguyễn Thanh Hoa : Uỷ viên Hai bên kiểm nghiệm số nguyên vật liệu mà công ty giấy Bãi Bằng giao cho công ty STT Tên quy cách, phẩm chất Giấy cuộn ý kiến 2: Xây dựng hệ thống danh đ iểm nguyên vậ t liệu: Xây dựng hệ thống danh điểm nguyên vật liệu để tạo thuận lợi cho việc ghi chép, tiết kiệm thời gian giảm bớt cơng tác kế tốn ngun vật liệu Nguyên vật liệu công ty đa dạng chủng loại, quy cách, mẫu mã, nghiệp vụ nhập, xuất diễn thường xuyên nên khối lượng công tác kế tốn nhiều phức tạp Vì để quản lý tốt hạch tốn cách xác cơng ty phải tiến hành phân loại vật liệu cách hợp lý khoa học Việc phân loại nguyên vật liệu dựa vào nội dung, cơng dụng kinh tế thứ vật liệu để chia thành vật liệu chính, vật liệu phụ, phế liệu Tuy nhiên điều kiện nay, chưa giới hoá cơng tác kế tốn nên việc phân loại chưa chi tiết gây khó khăn nhiều thời gian kế tốn vật liệu Chính công ty cần lập thêm “Sổ danh điểm vật tư” để đảm bảo cho công tác quản lý vật liệu dễ dàng chặt chẽ thống hơn, việc kiểm tra đối chiếu dễ dàng dễ phát sai sót Đồng thời giúp cho việc hạch tốn kế tốn xác hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tính tốn, cơng tác kế tốn vật liệu, góp phần giảm bớt khối lượng cơng tác kế tốn, xử lý cung cấp thông tin kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý đạo sản xuất kinh doanh “Sổ danh điểm vật tư” mở cách: Ký hiệu loại vật liệu theo nguyên tắc dựa vào số loại vật liệu, số nhóm vật liệu cho loại, dựa vào số thứ vật liệu cho loại, số quy cách vật liệu cho thứ, sở phải kết hợp với hệ thống tài khoản kế tốn Cụ thể, dựa vào số hiệu tài khoản cấp vật liệu để xây dựng mã vật liệu cho cơng ty, mã loại vật liệu gồm có : -TK 1521: Nguyên vật liệu giấy -TK 1522: Nguyên vật liệu làm in -TK 1523: Nguyên vật liệu mực -TK 1524: Phụ tùng thay -TK 1525: Vật liệu phụ -TK 1526: Phế liệu thu hồi Trong loại vật liệu ta chia thành nhóm lập mã số cho nhóm cơng ty, vật liệu đa dạng chủng loại diễn tả nhóm Tài khoản cấp nhóm mã số gồm chữ số, nhóm mã số thứ biểu diễn nhóm vật liệu chữ số VD: Giấy Bãi Bằng 60g/m khổ 79x109 ký hiệu 15211 Thể hiện: 152: Nguyên vật liệu 1521: Nguyên vật liệu giấy 152101: Bãi Bằng60g/m khổ 79x109 Biểu 2.2 Sổ danh điểm vật liệu Tên nguyên vật liệu Giấy Bãi Bằng 60g/m khổ 79x109 Tân Mai 59,2x83,2 Bản in Bản 16 trang Zaia Bản trang Ko Bản trang Pol Bản trang Goto Mực Đen Trung Quốc Đỏ Tây Ban Nha ý kiến3: Doanh nghiệp có sổ chi tiết theo dõi vật tư chưa thể chức nó, bên cạnh DN sử dụng sổ xuất vật tư, sổ nhập vật tư, sổ xuất giấy + in riêng Như sổ kế toán chi tiết vật tư phức tạp chưa có hiệu cao DN nên lập lại sổ chi tiết vật tư, sổ xuất vật tư, sổ nhập vật tư coi bảng kê chứng từ nhập, xuất vật tư Sổ chi tiết vật tư lập dạng sau: Biểu 2.3 Sổ chi tiết vật tư, sản phẩm, hàng hoá Năm 2004 Tài khoản: 1521 : Nguyên vật liệu giấy Tên, quy cách vật liệu : Giấy Bãi 60g/m 47x59 Mã số vật liệu : 152103 Đơn vị tính : 1000đồng Chứng từ Diễn TK Đơn Nhập Xuất Tồn SH NT 01/01 SD 20 13/01 Mu 35 27/01 Xu 31/01 SD Ngày 31 tháng 01 năm 2004 Người ghi sổ Kế toán trưởng Sổ mở theo tài khoản, theo kho theo thứ vật liệu Sổ mở cho loại giấy Bãi Bằng Sổ chi tiết cung cấp cho người cần thông tin lượng thông tin đầy đủ, xác tình hình biến động loại vật liệu số lượng giá trị Ngồi việc cung cấp thơng tin cho kế tốn vật liệu, sổ chi tiết cung cấp số liệu xác cho kế tốn tính giá thành phục vụ cho cơng tác tính giá Với mẫu sổ thể chức Phòng sản xuất kỹ thuật dựa số tồn kho sổ chi tiết để lập kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu, đảm bảo cho trình sản xuất không bị ảnh hưởng Trong “Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu” theo dõi nhập, xuất, tồn cách tổng hợp tất loại vật tư cơng ty sổ chi tiết theo dõi chi tiết theo loại vật tư, giúp cho việc hạch toán chi tiết theo vật liệu theo phương pháp thẻ song song xác hiệu ý kiến 4: Để hạch tốn ngun vật liệu cách xác cung cấp thông tin cách kịp thời với nghiệp vụ xuất kho nguyên vật liệu doanh nghiệp nên hạch tốn theo giá tạm tính Cuối tháng tính giá bình qn nguyên vật liệu tiến hành điều chỉnh sau, thơng tin kịp thời xác ý kiến 5: Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Do yêu cầu đảm bảo tính liên tục q trình sản xuất nên kho vật liệu ln có mức dự trữ định nguyên vật liệu cơng ty giấy mực in loại vật liệu khó bảo quản dễ hư hỏng, phẩm chất mặt khác, thông tin từ tổng công ty giấy Việt Nam cho thấy giá giảm nhiều Để chủ động bù đắp tổn thất việc giảm giá nguyên vật liệu tồn kho gây ra, cơng ty nên trích lập khoản dự phòng Vào thời điểm cuối kỳ kế tốn, cơng ty phải lập hội đồng để thẩm định mức giảm giá vật tư tồn kho Trên sở xác định mức dự phòng cần trích lập Mức dự phòng cần trích lập xác định dựa lượng vật tư tồn kho giảm giá thời điểm lập báo cáo tài năm; mức chênh lệch giá ghi sổ kế toán giá thực tế thị trường thời điểm Việc lập dự phòng phải tiến hành riêng cho loại vật tư bị giảm giá tổng hợp tồn khoản dự phòng giảm giá ngun vật liệu tồn kho Bảng kê chi tiết Bảng kê chi tiết để hạch toán vào giá vốn hàng bán doanh nghiệp Việc hạch toán dự phòng giảm giá vật tư tồn kho thực qua TK159 TK liên quan khác: TK632, TK711 Chi phí dự phòng phản ánh vào giá vốn hàng bán Nợ TK 632: Có TK 159: Cuối năm sau, xác định mức cần trích cho năm kế hoạch tiến hành trích bổ sung hồn nhập phần chênh lệch vào thu nhập năm báo cáo: Mức dự phòng cần trích lớn mức trích năm trước: Nợ TK 632: Trích bổ sung phần chênh lệch Có Tk 259: 80 Mức dự phòng cần trích nhỏ mức trích năm trước: Nợ TK 159 Có Tk 711: Hồn nhập phần chênh lệch vào thu nhập ý kiến 6: Doanh nghiệp không tập hợp chi phí sản xuất cho đơn đặt hàng nguyên vật liệu phân bổ cách tổng quát phân bổ thành chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí sản xuất chung chi phí quản lý doanh nghiệp Chúng ta khơng tính lãi hay lỗ cho đơn đặt hàng cụ thể Tuy nhiên, khơng phải tồn đơn đặt hàng doanh nghiệp có giá trị lớn doanh nghiệp nên tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho đơn đặt hàng, chi phí khác phân bổ theo tiêu thức định cách hợp lý Chi phí vật liệu giấy cần tính riêng cho sản xuất hay cho quản lý doanh nghiệp Chỉ có việc phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có hiệu ý kiến 7: Cơng ty in tổng hợp Hà Nội trung tâm in lớn Sở Văn hố - thơng tin thành phố Hà Nội, quy mô sản xuất kinh doanh ngày mở rộng, cơng tác kế tốn ngày nhiều Việc thực kế tốn thủ cơng nhiều thời gian tính xác khơng cao không đảm bảo tiến độ, số nghiệp vụ phản ánh trùng lắp phần hành Trong điều kiện vậy, việc áp dụng phần mềm kế toán có nhiều ưu điểm như: nhập, sửa chứng từ thuận tiện; truy cập số liệu nhanh, xác; giảm khối lượng cơng việc cho nhân viên kế tốn Cơng ty nên thúc đẩy nhanh q trình vi tính hố cơng tác kế tốn, lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm hạch toán kế toán đơn vị mình, đào tạo nhân viên kế tốn Kết luận Hạch tốn kế tốn cơng cụ quan trọng công tác quản lý nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất nói chung cơng ty in tổng hợp Hà Nội nói riêng, hạch tốn kế tốn có vai trò to lớn quản lý kinh tế Để phát huy vai trò cách có hiệu lực, đòi hỏi việc tổ chức cơng tác kế tốn phải khơng ngừng đổi cho phù hợp đáp ứng u cầu quản lý Đặc biệt, cơng tác kế tốn ngun vật liệu phải ln cải tiến hồn thiện hình thức tổ chức máy hình thức kế tốn áp dụng để phản ánh xác, đầy đủ, kịp thời cách tồn diện tình hình nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu Qua thời gian tìm hiểu thực tế cơng ty in tổng hợp Hà Nội em thấy công ty in tổ chức, xếp dần đưa cơng tác kế tốn ngun vật liệu vào nề nếp, góp phần mang lại hiệu cho hoạt động quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên, để cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn ngun vật liệu nói riêng thực trở thành công cụ quản lý kinh tế hiệu đòi hỏi cơng ty phải tìm giải pháp hữu hiệu nhằm kiện tồn tổ chức cơng tác kế toán cách khoa học vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế công ty, vừa theo chế độ kế toán ban hành Danh mục tài liệu tham khảo TS Nguyễn Thị Đông (Chủ biên) Lý thuyết hạch toán kế toán (NXB Tài tháng 11/1997) TS Đặng Thị Loan (Chủ biên) Kế tốn tài doanh nghiệp (NXB Giáo dục tháng 11/1996 – Trường đại học kinh tế quốc dân) PGS.TS Phạm Thị Gái (Chủ biên) Phân tích hoạt động kinh doanh (NXB Giáo dục Khoa kế toán – Trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội) TS Phạm Văn Dược - Đặng Kim Cương (Đồng chủ biên) Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán (NXB Thống kê) TS Nguyễn Văn Công (Chủ biên) Lý thuyết thực hành công tác tài kế tốn (NXB Giáo dục tháng 11/1999 – Trường ĐHKTQDHN) Tổ chức hạch toán kế toán (NXB Giáo dục tháng 11/1999 – Trường ĐHKTQDHN) Phân tích hoạt động kinh doanh (Bộ mơn kế tốn quản trị PTHĐKD – NXB thống kê) TS Nguyễn Minh Phương – TS Nguyễn Thị Đông (Đồng chủ biên) Giáo trình kế tốn quốc tế (NXB thống kê) Tạp chí kế tốn năm 2000;2001;2002;2003 10 PTS Chu Minh Hảo (Chủ biên) Kiểm tra tài doanh nghiệp (NXB trị quốc gia) 11 GS.TS Nguyễn Quang Quynh (Chủ biên) Lý thuyết kiểm tốn (NXB tài chính) 12 Hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ sổ sách kế tốn loại hình doanh nghiệp (Bộ tài – Nhà xuất tài chính) 13 Một số tài liệu khác: - Các báo cáo liên quan đến kế tốn ngun vật liệu cơng ty in tổng hợp Hà Nội - Hệ thống chứng từ, sổ sách kế tốn cơng ty in tổng hợp Hà Nội quý năm 2003 - Các tài liệu khác Mục lục Lời nói đầu Phần I Lý luận chung kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Khái quát chung kế toán nguyên vật liệu 1.1 Khái niệm 1.2 Phân loại nguyên vật liệu 1.3 Tính giá nguyên vật liệu 1.3.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 13.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho 1.4 Nhiệm vụ yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 11 1.4.1 Khâu cung ứng 12 14.2 Khâu bảo quản dự trữ 13 1.5 Nhiệm vụ yêu cầu kế toán nguyên vật liệu 14 II Kế toán ban đầu nguyên vật liệu 15 2.1 Chứng từ sử dụng 15 2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ 16 2.2.1 Trình tự luân chuyển chứng từ 16 2.2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ xuất kho 16 III Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 17 3.1 Phương pháp thẻ song song 17 3.2 Phương pháp đối chiếu luân chuyển 18 3.3 Phương pháp số dư 19 IV Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 20 4.1 Phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) 20 4.1.1 Tài khoản sử dụng 21 4.1.2 Phương pháp hạch toán 21 4.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) 21 4.2.1 Tài khoản sử dụng 22 4.3 Kế tốn dự phòng giảm giá ngun vật liệu 22 V Sổ sách kế toán 23 5.1 Sổ Nhật ký chung (NKC) 23 5.2 Hình thức chứng từ ghi sổ 24 5.3 Hình thức Nhật ký -sổ 26 5.4 Hình thức Nhật ký - Chứng từ (NK- CT) 27 Chương II Thực trạng kế toán nguyên vật liệu công ty in tổng hợp Hà Nội 28 Khái quát chung công ty in tổng hợp Hà Nội 28 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 28 1.2 Tổ chức máy quản lý 30 1.3 Đặc điểm quy trình sản xuất kinh doanh 33 1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn 34 1.4.1 Tổ chức máy kế toán 34 1.4.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 36 1.4.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 36 1.4.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán 37 1.4.5 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán 38 Thực trạng kế tốn ngun vật liệu cơng ty in tổng hợp Hà Nội 38 2.1 Đặc điểm, phân loại đánh giá nguyên vật liệu công ty 38 2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu 38 2.1.2 Phân loại nguyên vật liệu 39 2.2 Tổ chức kế toán ban đầu nguyên vật liệu công ty 41 2.3 Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu 49 2.3.1 Tại kho vật liệu 49 2.3.2 Tại phòng kế tốn 50 2.4 Tổ chức kế tốn tổng hợp ngun vật liệu cơng ty 57 2.4.1 Kế toán tổng hợp nhập kho nguyên vật liệu 57 2.4.2 Kế toán tổng hợp xuất kho nguyên vật liệu 58 Phần III Một số kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn ngun vật liệu công ty in tổng hợp Hà Nội 64 Đánh giá tổng quát 64 1.1 Ưu điểm 64 1.2 Nhược điểm 65 Phương pháp hồn thiện kế tốn ngun vật liệu công ty in tổng hợp Hà Nội 67 Hồn thiện kế tốn ngun vật liệu công ty in tổng hợp Hà Nội 68 kết luận 77 Tài liệu tham khảo 79 ... trạng kế tốn ngun vật liệu cơng ty in tổng hợp Hà nội Phần III: Một số kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn ngun vật liệu công ty in tổng hợp Hà nội Phần I Lý luận chung kế toán Nguyên vật liệu doanh... tồn kho vật liệu Ghi hàng ngày Sổ kế toán tổng hợp vật liệu Ghi cuối tháng Đối chiếu Sơ đồ1.3: Hạch toán chi tiết ngên vật liệu theo phương pháp số dư IV Kế toán toán tổng hợp nguyên vật liệu Nếu... từ nhập, xuất nguyên vật liệu để ghi thẻ kho Kế toán nguyên vật liệu dựa chứng từ để ghi số lượng tính thành tiền nguyên vật liệu nhập, xuất vào “Thẻ kế toán chi tiết nguyên vật liệu Cuối kỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty in tổng hợp hà nội , Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty in tổng hợp hà nội , Lý luận chung về kế toán Nguyên vật liệu tại doanh nghiệp sản xuất., Khái quát chung về kế toán nguyên vật liệu., Phương pháp giá hạch toán:, IV. Kế toán toán tổng hợp nguyên vật liệu., TK 6112: Mua hàng hoá (Đối với các đơn vị thương mại)., Khái quát chung về công ty in tổng hợp Hà Nội., Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty In tổng hợp Hà Nội., Sơ đồ 2.3: Bộ máy kế toán tại công ty In tổng hợp Hà Nội., Nhiệm vụ của mỗi nhân viên kế toán:, Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty in tổng hợp Hà Nội., phiếu đặt mua vật tư, Thủ tục xuất kho., ty in tổng hợp Hà Nội., Đánh giá tổng quát., Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty in tổng hợp Hà Nội., ý kiến 5: Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, Danh mục tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay