Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần đầu tư công nghiệp kỹ nghệ thương mại (FINTEC)

82 27 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:49

Luận văn Hồn thiện hạch tốn tiêu thụ hàng hố xác định kết tiêu thụ Công ty Cổ phần Đầu -Công nghiệp- Kỹ nghệ- Thương mại (FINTEC) Lời mở đầu Trong năm qua, chế quản lý quản kinh tế nước ta đổi sâu sắc toàn diện, tạo chuyển biến tích cực cho tăng trưởng kinh tế Nền kinh tế nước ta chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá tập chung sang kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường quản lý nhà nước theo định hướng XHCN xu hướng tất yếu Nó ngày chi phối mạnh mẽ hoạt động doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp thương mại nói riêng Tham gia hoạt động lĩnh vực thương mại, cầu nối sản xuất tiêu dùng, doanh nghiệp thương mại với chức chủ yếu tổ chức lưu thơng hàng hố Đặc biệt trình tiêu thụ coi khâu mấu chốt hoạt động kinh doanh thương mại, hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ cần thiết Việc tổ chức tốt khâu tiêu thụ kế toán tiêu thụ nhân tố ảnh hưởng trực tiếp, định tới hoạt động sản xuất kinh doanh tồn phát triển doanh nghiệp Như ta thấy rằng, cơng tác hạch tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ tổ chức hợp lý hay không điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, bảo tồn phát triển vốn Với nhận thức tầm quan trọng tổ chức hạch toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ, sau trang bị kiến thức lý luận nhà trường qua thời gian tìm hiểu thực tế Công ty cổ phần Đầu -Công nghiệp- Kỹ nghệ- Thương mại FINTEC, em chọn đề tài “Hồn thiện hạch tốn tiêu thụ hàng hố xác định kết tiêu thụ Công ty Cổ phần Đầu -Công nghiệp- Kỹ nghệ- Thương mại (FINTEC) ” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu việc nghiên cứu đề tài làm rõ nguyên tắc hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ hành hố giúp Cơng ty thấy mặt làm chưa làm việc tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ, qua đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác hạch tốn tiêu thụ Luận văn gồm phần: Phần I: Lý luận chung hạch tốn q trình tiêu thụ xác định kết tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp kinh doanh thương mại Phần II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ hàng hố Cơng ty FINTEC Phần III: Hồn thiện hạch toán tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hố Cơng ty FINTEC phần lý luận chung hạch tốn q trình tiêu thụ xác định kết tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp kinh doanh thương mại I lý luận chung tiêu thụ xác định kết tiêu thụ hàng hố Khái niệm, ý nghĩa, vai trò hạch toán tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hoá Tiêu thụ giai đoạn cuối trình sản xuất kinh doanh Thơng quan tiêu thụ giá trị giá trị sử dụng hàng hoá thực hiện, hàng hố chuyển từ hình thái vật sang hình thái tiền tệ (T - H - T’), doanh nghiệp thu hồi vốn bỏ ra, vòng luân chuyển vốn hoàn thành, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn nói riêng hiệu sử dụng vố nói chung, đồng thời góp phần thoả mãn nhu cầu tiêu dùng xã hội Tình hình tiêu thụ hàng hoá thu lợi nhuận phản ánh lực kinh doanh uy tín doanh nghiệp Tiêu thụ nói chung bao gồm;  Tiêu thụ đơn vị: Là việc bán hàng cho đơn vị khác cá nhân doanh nghiệpTiêu thụ nội bộ: Là việc bán hàng cho đơn vị trực thuộc cơng ty, tổng cơng ty …hạch tốn tồn ngành Q trình tiêu thụ q trình chuyển giao hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng Hàng hoá coi tiêu thụ khách hàng toán chấp nhận toán tiền Như vậy, hạch tốn tiêu thụ hàng hố đồng thời q trình ghi nhận doanh thu bán hàng thực hạch toán kết tiêu thụ Hoạt động kinh doanh thương mại đặc biệt trọng đến công tác tiêu thụ đó, nghiệp vụ tiêu thụ hàng hố với việc hạch toán tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hố ý nghĩa vơ quan trọng công tác quản lý công tác kế tốn doanh nghiệp Đối với cơng tác quản lý doanh nghiệp, việc hạch toán tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hoá cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ cho việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Đối với cơng tác kế tốn doanh nghiệp thương mại, việc hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa ý nghĩa quan trọng, tính tốn kiểm tra việc sử dụng tài sản, tiền vốn nhằm cung cấp thông tin đảm bảo cho hiệu quả, quyền chủ động kinh doanh tự chủ tài doanh nghiệp Tổ chức hợp lý q trình hạch tốn nghiệp vụ giúp tiết kiệm chi phí hạch tốn mà đảm bảo đầy đủ nội dung, yêu cầu công tác kế tốn tránh sai sót xảy q trình kinh doanh doanh nghiệp Yêu cầu nhiệm vụ việc hạch toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ hàng hoá Nhằm nâng cao hiệu nghiệp vụ tiêu thụ nói riêng kết kinh doanh nói chung, doanh nghiệp phải thực tốt nghiệp vụ tiêu thụ đảm bảo yêu cầu đặt là: - Tổ chức hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu trình tự luân chuyển chứng từ hợp lý chứng từ ban đầu phải đầy đủ, hợp pháp, luân chuyển khoa học, tránh bỏ sót, ghi chép trùng lắp, khơng q phức tạp mà đảm bảo yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu cơng tác kế tốn Doanh nghiệp lựa chọn hình thức sổ kế tốn để phát huy ưu điểm chùng phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu quản lý đơn giản tiết kiệm - Xác định thời điểm hàng hoá coi tiêu thụ để kịp thời ghi nhận doanh thu lập báo cáo bán hàng Báo cáo thường xuyên kịp thời tình hình bán hàng tốn với khách hàng chi tiết theo loại hàng, hợp đồng kinh tế - Xác định tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng phát sinh q trình tiêu thụ hàng hố chi phí quản lý doanh nghiệp, phân bổ chi phí lại cuối kỳ kết chuyển chi phí cho hàng tiêu thụ kỳ để xác định kết kinh doanh Để tạo điều kiện cung cấp thơng tin kịp thời, chình xác cho nhà quản lý định hữu hiệu đánh giá dược chất lượng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, đảm bảo thực yêu cầu trên, hạch tốn nghiệp vụ tiêu thụ hàng hố nhiệm vụ sau: - Ghi chép, phản ánh đầy đủ kịp thời chi tiết biến động hàng bán trạng thái: hàng đường, hàng kho, quầy, hàng gửi bán… - Phản ánh xác, kịp thời khối lượng hàng tiêu thụ ghi nhận doanh thu bán hàng tiêu liên quan khác khối lượng hàng bán (giá vốn, doanh thu thuần…) - Phân bổ chi phí mua hàng hợp lý cho số lượng hàng bán tồn cuối kỳ - Lựa chọn phương pháp xác định giá vốn hàng xuất bán để đảm bảo độ xác tiêu lãi gộp - Xác định kết bán hàng, thực chế độ báo cáo hàng hoá báo cáo bán hàng, cung cấp kịp thời tình hình tiêu thụ để phục vụ cho doanh nghiệp điều hành hoạt động kinh doanh - Theo dõi phán ánh kịp thời công nợ với khách hàng - Báo cáo kịp thời, thường xuyên tình hình tiêu thụ, tình hình toán đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý giám sát chặt chẽ hàng bán - Tổ chức vận dụng tốt hệ thống khoản kế toán, hệ thống sổ sách kế toán phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp Kế toán tiêu thụ thực tốt nhiệm vụ đem lại hiệu thiết thực cho hoạt động doanh nghiệp, giúp cho người sử dụng thơng tin kế tốn nắm toàn diệm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, giúp cho nhà quản lý đạo kinh doanh kịp thời, phù hợp với tình hình biến động thực tế thị trường việc lập kế hoạch kinh doanh tương lai doanh nghiệp Các phương thức tiêu thụ hàng hố Các doanh nghiệp tiêu thụ hàng hoá theo nhiều phương thức khác bán bn, bán lẻ, gửi bán Trong đó, phương thức bán hàng lại thực hiên nhiều hình thức khác (trực tiếp, chuyển hàng chờ chấp nhận ) 3.1 Bán bn hàng hố Bán bn hàng hoá bán cho mạng lưới bán lẻ, cho sản xuất, tiêu dùng, xuất Đặc điểm bán bn hàng hố là: - Đối tượng bán hàng hố doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp sản xuất tổ chức kinh tế khác - Hàng hố vật phẩm tiêu dùng liệu sản xuất - Khối lượng hàng bán lần thường lớn - Thanh tốn tiền hàng chủ yếu khơng dùng tiền mặt mà thông qua ngân hàng hình thức tốn khác Các hình thức bán bn hàng hố: - Bán bn qua kho: Là hình thức bán hànghàng hoá đưa kho doanh nghiệp trực tiếp chuyển bán + Bán bn qua kho theo hình thức bên mua lấy hàng trực tiếp kho Căn vào hợp đồng kinh tế kết bên bán bên mua bên mua phải cử cán nghiệp vụ (người uỷ quyền) đến nhận hàng kho bên bán Bên bán giao chứng từ cho bên mua gồm hoá đơn giá trị gia tăng,hoá đơn kiêm phiếu xuất kho Khi người nhận hàng nhận đủ số hàng xác nhận chứng từ bán hàng số hàng khơng thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp coi hàng tiêu thụ + Bán bn qua kho theo hình thức chuyển hàng Căn vào hợp đồng kinh tế đơn vị bán bn đơn vị mua hàng bên bán phải chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm ghi hợp đồng phương tiện vận tải tự th ngồi Bên bán gửi hố đơn GTGT, hố đơn kiêm phiếu xuất kho ghi rõ số lượng giá trị toán hàng dã chuyển Hàng hoá gửi thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp, nhận tiền hàng bên mua xác nhận nhận hàng chấp nhận tốn coi tiêu thụ Chi phí vận chuyển doanh nghiệp chịu bên mua phải trả tuỳ theo quy định hợp đồng hai bên - Bán buôn không qua kho (bán buôn vận chuyển thẳng): Đây trường hợp tiêu thụ hàng hoá bán cho khách hàng không qua kho doanh nghiệp mà giao thẳng từ bến cảng nhà ga từ nơi mua hàng Bán buôn vận chuyển thẳng phương pháp bán hàng tiết kiệm chi phí lưu thơng tăng nhanh vận động hàng hoá Tuy nhiên phương thức thựchiện điều kiện cung ứng hàng hố kế hoạch, hàng hố khơng cần phân loại, chọn lọc hay bao gói đơn vị bán Bán bn khơng qua kho hai hình thức: + Bán bn vận chuyển thẳng tham gia tốn: Theo hình thức bên bán bn vào hợp đồng mua hàng để nhận hàng nhà cung cấp bán thẳng cho khách hàng theo hợp đồng bán hàng không qua kho doanh nghiệp Nghiệp vụ mua bán xẩy đồng thời Bên bán bn vừa tiến hành tốn với bên cung cấp hàng mua vừa tiến hành toán với bên mua hàng bán Nếu hàng hoá giao thẳng doanh nghiệp chuyển đến bên mua theo hợp đồng số hàng thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp coi tiêu thụ bên mua trả tiền thông báo nhận hàng chấp nhận tốn Còn bên mua cử người đến nhận hàng trực tiếp giao xong, hàng hố coi tiêu thụ theo hình thức bên bán giao cho bên mua hoá đơn GTGT hố đơn bán hàng chi phí vận chuyển bên bán buôn phải chịu + Bán buôn vận chuyển thẳng khơng tham gia tốn: Doanh nghiệp bán buôn đơn vị trung gian quan hệ bên cung cấp bên mua Công ty uỷ nhiệm cho bên mua nhận hàng toán tiền hàng với bên cung cấp số hàng hợp đồng mà công ty kết với bên cung cấp Trong nghiệp vụ này, công ty không phát sinh nghiệp vụ mua hàng, bán hàng Tuy nhiên, tuỳ theo điều kiện kết hợp đồng mà bên bán buôn hưởng khoản hoa hồng bên cung cấp bên mua trả Sau đó, bên cung cấp gửi cho doanh nghiệp bán bn hố đơn bán hàng để theo dõi việc thực hợp đồng Theo hình thức này, doanh nghiệp khơng ghi nhận nghiệp vụ mua hàng bán hàng 3.2 Bán lẻ hàng hoá Bán lẻ hàng hoá giai đoạn cuối vận động hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, hàng hoá bán trực tiếp cho người tiêu dùng, kết thúc nghiệp vụ hàng hố chuyển từ lĩnh vực lưu thơng sang lĩnh vực tiêu dùng Giá trị giá trị sử dụng hàng hoá thực Bán lẻ hàng hoá bán trực tiếp cho người tiêu dùng, cho quan xí nghiệp phục vụ nhu cầu sinh hoạt khơng mang tính chất sản xuất kinh doanh Đặc điểm phương thức bán hàng hàng hoá bán với khối lượng ít, tốn hình thức tốn thường tiền mặt nên khơng lập chứng từ cho lần bán Các hình thức bán lẻ hàng hoá - Bán lẻ thu tiền trực tiếp: Theo hình thức nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm vật chất số hàng nhận bán quầy, trực tiếp thu tiền giao cho khách hàng đồng thời ghi chép vào thể quầy hàng Thẻ quầy hàng mở cho mặt hàng, phản ánh số lượng giá trị Cuối ca, cuối ngày nhân viên bán hàng kiểm kê tiền bán hàng kiểm kê hàng tồn quầy để xác định lượng hàng bán ca, ngày sau lập báo cáo bán hàng Tiền hàng nhân viên bán hàn kê vào giấy nộp tiền nộp cho thủ quỹ doanh nghiệp ngân hàng Báo cáo bán hàng để ghi nhận doanh thu đối chiếu với số tiền nộp theo giấy nộp tiền Hình thức giúp cho việc bán hàng nhanh nhiên, lại bộc lộ nhược điểm: + Nếu quản lý khơng chặt chẽ xẩy tượng lạm dụng tiền bán hàng + Do người bán hàng vừa thu tiền vừa bán hàng nên cao điểm dễ gây nhầm lẫn, mát - Bán lẻ thu tiền tập trung Đối với thu tiền tập trung thì việc thu tiền bán hàng tách rời Mỗi quầy hàng, cửa hàng nhân viên thu ngân viết hố đơn thu tiền khách hàng, sau giao cho khách hàng để khách hàng đến nhận hàng quầy hàng Nhân viên bán hàng nhiệm vụ vào hố đơn tích kê để giao hàng cho khách chịu trách nhiệm số hàng xuất Báo cáo bán hàng nhân viên bán hàng lập, giấy nộp tiền nhân viên thu ngân lập nộp lên phòng kế tốn Báo cáo bán hàng lập vào hoá đơn tích kê giao hàng kiểm kê hàng tồn cuối ca, cuối ngày để xác định 10 Biểu 3: Mẫu bảng tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho Bảng tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho Mã Đơn giá Giá thị Số S Mặt T hàng hàng T dự Số dự Số phải Số trường phòng năm phòng cũ lại tồn cần trích lập hồn lập cho niên thêm nhập độ tới Tổng Ngày Người lập biểu tháng Kế toán trưởng năm 2003 Tổng giám đốc Để hạch tốn khoản dự phòng này, Cơng ty phải bổ sung tài khoản 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào hệ thống tài khoản TK 159 kết cấu sau: Bên Nợ: Hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho khơng dùng đến Bên Có: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Dư Có: Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho Phương pháp hạch tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho sau: Cuối niên độ kế tốn, phản ánh số dự phòng xác định cho mặt hàng cần lập dự phòng: Nợ TK 632: Ghi tăng giá vốn hàng bán TK 159: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Chi tiết loại) Trong niên độ kế toán tiếp theo, xuất bán loại hàng tồn kho, bên cạnh bút toán phản ánh giá vốn hàng tồn kho xuất bán, kế tốn phải ghi bút 68 tốn hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập hàng tồn kho (nếu có) Nợ TK 159: Hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho bán (Chi tiết loại) TK 632: Ghi tăng giá vốn hàng bán Cuối niên độ kế toán tiếp theo, : - Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế toán năm lớn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối kỳ kế toán năm trước số chênh lệch lớn lập thêm ghi: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho) TK 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập cuối kỳ kế toán năm nhỏ khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập cuối kỳ kế tốn năm trước số chênh lệch nhỏ hoàn nhập, ghi: Nợ TK 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho TK 632 – Giá vốn hàng bán ( Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho) 2.5 Hồn thiện hạch tốn doanh thu nội Hiện Cơng ty FINTEC không sử dụng tài khoản 512 – Doanh thu nội mà hạch tốn tồn doanh thu vào tài khoản 511 Điều trái với qui định Bộ Tài Hơn nữa, lượng doanh thu nội Công ty phát sinh lớn Công ty bán bn hàng hóa cho chi nhánh Vì vậy, theo em Cơng ty nên hạch tốn riêng khoản doanh thu nội  Tài khoản sử dụng để hạch toán doanh thu nội TK 512 Doanh thu nội bộ: Dùng để phản ánh doanh thu số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thu nội doanh nghiệp 69 Nội dung phản ánh tài khoản 512 tương tự tài khoản 511 Tài khoản chi tiết thành tiểu khoản: + TK 5121: Doanh thu bán hàng hoá + TK 5122: Doanh thu bán sản phẩm + TK 5123: Doanh thu cung cấp dịch vụ Phương pháp hạch toán cho khoản doanh thu nội Trường hợp Công ty FINTEC trường hợp tiêu thụ nội đơn vị hạch toán độc lập với đơn vị cấp Khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho đơn vị hạch toán độc lập chi nhánh Cơng ty…kế tốn ghi: BT1) Phản ánh giá vốn Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán TK 1561: Trị giá mua hàng xuất BT2) Phản ánh doanh thu nội Nợ TK 111,112,1368…Số tiền phải thu nội TK 512: Doanh thu bán hàng nội TK 3331: Thuế GTGT đầu Cuối kỳ, kế toán kết chuyển toàn doanh thu nội TK 511 để xác định doanh thu kết tiêu thụ Cơng ty Nợ TK 512 TK 511 70 2.6 Hồn thiện hạch tốn chiết khấu tốn chiết khấu thương mại Như nêu trên, Công ty FINTEC chưa chế độ chiết khấu cho khách hàng toán sớm khách hàng mua hàng với khối lượng lớn Theo qui định Bộ Tài chính, chiết khấu tốn khoản tiền thưởng cho khách hàng tính tổng tiền hàng mà họ tốn trước thời hạn qui định chiết khấu thương mại khoản tiền mà doanh nghiệp giảm trừ toán cho khách hàng họ mua hàng với khối lượng lớn 2.6.1 Hoàn thiện hạch tốn chiết khấu tốn: Thực chất số tiền chiết khấu tốn chi phí cho việc Cơng ty sớm thu hồi vốn bị khách hàng trả chậm chiếm dụng Biện pháp nhằm khuyến khích khách hàng tốn, thúc đẩy vòng quay vốn, nâng cao hiệu kinh doanh Vì vậy, theo em , Cơng ty nên chiết khấu tốn cho khách hàng tốn sớm Cơng ty vào thời gian tốn hình thức tốn mà đưa tỉ lệ chiết khấu phù hợp Tỉ lệ không nên thấp để thúc đẩy khách hàng không nên cao để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận Khi chiết khấu toán cho khách hàng, trình tự hạch tốn kế tốn sau: - Khi chấp nhận chiết khấu cho khách hàng, kế toán ghi: Nợ TK 635: Tổng số chiết khấu cho khách hàng TK 111, 112: Trả tiền cho khách hàng TK 131: Trừ vào số tiền phải thu người mua TK 3388: Số chiết khấu chấp nhận chưa toán cho người mua Cuối kì, kế tốn kết chuyển sang tài khoản xác định kết kinh doanh: Nợ TK 911: Xác định kết kinh doanh TK 635: Chi phí hoạt động tài 71 2.6.2 Hồn thiện hạch tốn chiết khấu thương mại Thực chất chiết khấu thương mại khoản tiền mà doanh nghiệp thưởng cho khách hàng khách hàng mua hàng với số lượng lớn Đây biện pháp kích thích tiêu thụ hiệu cao theo em Cơng ty FINTEC nên xây dựng sách cho biện pháp Để hạch toán khoản chiết khấu thương mại, Công ty cần thêm vào hệ thống tài khoản tài khoản 521 – Chiết khấu thương mại Kết cấu tài khoản sau: Bên Nợ: Số chiết khấu thương mại chấp nhận toán cho khách hàng Bên Có: Kết chuyển tồn số chiết khấu thương mại sang tài khoản 511 để xác định doanh thu kỳ hạch toán Phương pháp hạch toán sau: - Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh kỳ, kế toán ghi: Nợ TK 521 : Số chiết khấu thương mại chấp nhận tốn cho khách hàng TK 111, 112 : Nếu tốn cho khách tiền TK 131: Nếu trừ vào khoản phải thu khách hàng - Cuối kỳ, kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại chấp thuận cho người mua sang tài khoản doanh thu: Nợ TK 511 TK 521: Kết chuyển chiết khấu thương mại kỳ Lúc này, Phần I – Báo cáo kết kinh doanh Công ty FINTEC phải thêm mục Chiết khấu thương mại phần khoản giảm trừ doanh thu qui định hành Bộ Tài Cụ thể sau: 72 Công ty Cổ Phần Đầu CN KN TM - FINTEC Số 15 Đào Duy Từ - Hoàn Kiếm - HN báo cáo Kết hoạt động kinh doanh (Phần I – lãi, lỗ) Từ ngày: đến ngày: Ma Chi_tieu 01 Ky_nay Ky_truoc Luy_ke Tổng doanh thu 02 Trong đó: doanh thu hàng xuất 03 Các khoản giảm trừ (03=05+06+07) 04 - Chiết khấu thương mại 05 - Giảm giá hàng bán 06 - Hàng bán bị trả lại 07 - Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất phải nộp 10 Doanh thu (10=01-03) 11 Giá vốn hàng bán 20 Lợi nhuận gộp (20=10-11) 21 Chi phí bán hàng 22 Chi phí quản lý doanh nghiệp 30 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 31 Thu nhập hoạt động tài 73 32 Chi phí hoạt động tài 40 Lợi nhuận từ hoạt động tài 41 10 Các khoản thu nhập bất thường 42 11 Chi phí bất thường 50 12 Lợi nhuận bất thường (50=41-42) 60 13.Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40+50) 70 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 80 15 Lợi nhuận sau thuế (80=60-70) 2.7 Hoàn thiện việc phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Như nêu trên, Cơng ty tiến hành kết chuyển toàn chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp phát sinh kỳ vào tài khoản 911, việc hạch toán làm cho kết kinh doanh xác định khơng xác Vì vậy, theo em, Cơng ty cần phân bổ chi phí cho số hàng tiêu thụ kỳ số hàng tồn kho nhằm đảm bảo nguyên tắc phù hợp chi phí doanh thu Khi phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, áp dụng cơng thức sau: Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng (Chi phí QLDN) = (Chi phí QLDN) + (Chi phí QLDN) - (Chi phí QLDN) phân bổ cho hàng đầu kỳ phát sinh kỳ phân bổ cho hàng tồn kho cuối bán kỳ 74 Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng (Chi phí QLDN) Chi phí bán hàng (Chi phí QLDN) + (Chi phí QLDN) đầu kì phát sinh kỳ Trị giá phân bổ cho hàng = - x hàng tồn kho tồn kho cuối kỳ Trị giá hàng tiêu + Trị giá hàng tồn thụ kỳ kho cuối kỳ Phương pháp hạch toán sau: Cuối kỳ, kế tốn tiến hành phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho hàng tiêu thụ kỳ hàng tồn kho cuối kỳ định khoản: Nợ TK 911: Lượng chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng tiêu thụ kỳ Nợ TK 1422: Lượng chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng tồn kho cuối kỳ TK 641: Chi phí bàn hàng phát sinh kỳ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kỳ Việc hạch toán làm cho lợi nhuận thực tế Cơng ty xác hơn, đảm bảo nguyên tắc phù hợp 2.7 Mốt số kiến nghị khác Trên số ý kiến em nhằm góp phần hồn thiện mảng hạch toán tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hố Cơng ty FINTEC Bên cạnh đó, thực tế cơng tác kế tốn cơng tác quản lý doanh nghiệp mối quan hệ biện chứng khăng khít với Do đó, theo em Cơng ty nên tăng cường hồn thiện cơng tác quản lý áp dụng kế tốn quản trị vào quản lý doanh nghiệp 75 Nền kinh tế đất nước chuyển sang kinh tế thị trường với thuộc tính vốn Trong bối cảnh vậy, kế tốn quản trị hình thành, phát triển cách tất yếu ngày khẳng định ưu điểm năm qua Chức kế toán quản trị cung cấp truyền đạt thông tin kinh tế tổ chức cho đối tượng sử dụng khác Khác với kế tốn tài chính, kế tốn quản trị cung cấp thơng tin kinh tế tài cách cụ thể, chi tiết sử dụng số nội dung khoa học khác khoa học thống kê, kinh tế ngành, quản trị kinh doanh… nên coi hệ thống trợ giúp nhà quản trị định tối ưu Kế toán quản trị thu thập, xử lý thiết kế thông tin kế toán để lập báo cáo phù hợp với nhu cầu cụ thể nhà quản trị, cấp doanh nghiệp, sử dụng thông tin chi tiết tóm lược theo yêu cầu sử dụng nhà quản trị thấy đâu vấn đề cần giải nhanh chóng, cần cải tiến kịp thời để hiệu Vì mà áp dụng kế tốn quản trị Cơng ty việc nên làm Về đầu Cơng ty hai hình thức bán bn bán lẻ Để thúc đẩy tiêu thụ theo em Cơng ty nên đa dạng hố hình thức tiêu thụ cách mở đại lý Trên thực tế Cơng ty đại lý, chi nhánh Công ty Song Công ty lại không gửi bán qua chi nhánh Quan hệ Công ty với chi nhánh quan hệ bên mua – bên bán Các chi nhánh thực chất khách hàng quen thuộc Công ty Do người mua hàng nên đại lý quyền tự điều chỉnh giá bán hàng hố theo ý Điều dẫn đến số bất lợi cho Cơng ty Vì vậy, theo em Cơng ty nên thực phương thức gửi hàng qua đại lý chi nhánh ấn định giá bán cho phù hợp đồng thời cho chi nhánh hưởng tỷ lệ hoa hồng tính vào chi phí bán hàng 76 Bên cạnh đó, Cơng ty FINTEC nhiều nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ, vậy, nên sử dụng tỉ giá hạch toán phát sinh ngoại tệ Về tổ chức máy kế toán, Cơng ty FINTEC ưu điểm máy kế toán động, gọn nhẹ, nhiên mặt trái điều người phải kiêm nhiều việc Hơn nữa, cuối tháng công việc nhiều khiến cường độ làm việc lên cao Điều làm cho nhân viên bị căng thẳng hiệu công việc theo mà giảm sút Vì vậy, theo em Cơng ty nên bổ sung thêm nhân viên kế toán để giảm bớt cường độ làm việc, tránh tình trạng nhân viên kế toán phải phụ trách nhiều phần hành kế tốn, nhằm nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn Cơng ty 77 lời Kết Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo chế thị trường vấn đề tiêu thụ hàng hóa ý nghĩa lớn với tồn doanh nghiệp Lợi nhuận mục tiêu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa phương thức trực tiếp để đạt tới mục tiêu Thực cơng tác kế tốn tiêu thụ hàng hóa vai trò quan trọng việc điều hành, quản lý Cơng Ty nói chung hoạt động tiêu thụ nói riêng Hơn nữa, với xu hướng phát triển chung toàn xã hội, khoa học kỹ thuật ngày đại, Công ty FINTEC ngày phải đổi tăng nhanh tốc độ phát triển tài liệu tham khảo  Điều lệ công ty Cơng ty FINTEC 78  Lý thuyết hạch tốn kế tốn_Chủ biên: TS Nguyễn THị Đơng_NXB Tài Chính_1999  Hệ thống kế tốn doanh nghiệp_ NXB Tài Chính_ 1995  Lý thuyết thực hành kế tốn tầi chính_Chủ biên: TS Nguyễn Văn Cơng_ NXB Tài Chính_2001 mục lục phần lý luận chung hạch tốn q trình tiêu thụ xác định kết tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp kinh doanh thương mại i- lý luận chung tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Khái niệm, ý nghĩa, vai trò hạch toán tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hóa .…………………………………………… Yêu cầu nhiệm vụ việc hạch toán tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hoá ……………………………………………….4 Các phương thức tiêu thụ hàng hoá ……………………………… ii- hạch toán tiêu thụ doanh nghiệp thương mại áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên Tài khoản sử dụng………………………………………………………….11 Phương pháp hạch toán…………………………………………………….14 79 80 iiI- hạch toán kết tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp thương mại Khái niệm tài khoản sử dụng……………………………………………20 Phương pháp hạch toán…………………………………………………… 23 phần hai Thực trạng hạch toán tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hố Cơng ty FINTEC i- lịch sử hình thành, phát triển tổ chức máy quản lý Công ty FINTEC ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ kết tiêu thụ Lịch sử thành hình phát triển Công ty FINTEC 25 Tổ chức máy quản lý Công ty FINTEC 27 ii- đặc điểm tổ chức máy kế toán sổ kế toán Cơng ty FINTEC ảnh hưởng đến hạch tốn tiêu thụ kết tiêu thụ Đặc điểm tổ chức kế máy toán 30 Hàng hoá kênh phân phối Cơng ty kế tốn Cơng ty khoản sử FINTEC 31 Đặc điểm tổ chức sổ FINTEC 32 iii- hạch tốn tiêu thụ Cơng ty FINTEC Phương thức tiêu thụ hàng hố tạì dụng .34 Chính sách giá cả, phương thức tốn phương pháp tính giá vốn hàng tiêu thụ Công ty ty FINTEC 35 Thực trạng hạch toán tiêu FINTEC 36 81 thụ hàng hố Cơng iv- hạch tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Cơng ty FINTEC Hạch tốn chi phí bán hàng 59 Hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp …60 v- hạch tốn kết tiêu thụ hàng hố Cơng ty FINTEC Tài khoản sử dụng 62 Phương pháp hạch toán 62 phần ba hoàn thiên hạch toán tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hoá Công ty FINTEC I- Đánh giá thực trạng hạch toán tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hoá Công ty FINTEC Những ưu điểm 68 Những tồn cần khắc phục .70 II- Một số giải pháp nhằm hồn thiện hạch tốn tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hố Cơng ty FINTEC Sự cần thiết phải hồn thiện hạch tốn tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hố Cơng ty FINTEC 72 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hoá Công ty FINTEC .73 Lời kết .87 tài liệu tham khảo 88 82 ... hạch toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ hàng hố Cơng ty FINTEC Phần III: Hồn thiện hạch toán tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hố Cơng ty FINTEC phần lý luận chung hạch tốn q trình tiêu thụ xác định kết. .. tắc hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ hành hoá giúp Công ty thấy mặt làm chưa làm việc tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ, qua đề xuất số giải pháp góp phần. .. chọn đề tài “Hồn thiện hạch tốn tiêu thụ hàng hố xác định kết tiêu thụ Công ty Cổ phần Đầu tư -Công nghiệp- Kỹ nghệ- Thương mại (FINTEC) ” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu việc nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần đầu tư công nghiệp kỹ nghệ thương mại (FINTEC) , Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần đầu tư công nghiệp kỹ nghệ thương mại (FINTEC)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay