Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu và các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại công ty da giầy hà nội

83 34 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:49

Luận văn Hồn thiện hạch tốn ngun vật liệu biện pháp nâng cao hiệu quản lý, sử dụng nguyên vật liệu công ty da giầy Hà Nội LỜI NĨI ĐẦU Cơng đổi chuyển từ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường có điều tiết Nhà nước thổi luồng gió vào hoạt động kinh tế xã hội nước ta Nó khơng khuyến khích thành phần kinh tế phát triển, thu hút nguồn vốn nước, tạo công ăn việc làm, tạo đà cho tăng trưởng phát triển mà góp phần đưa kinh tế nước ta bước hoà nhập với kinh tế khu vực giới Tuy nhiên, kinh tế thị trường với chế vốn có đặt loạt yêu cầu quản lý, tổ chức, hiệu buộc doanh nghiệp phải tự tìm cho đường tồn phát triển Khi mà quỹ đạo khép kín theo kế hoạch tập trung khơng nữa, tất yếu doanh nghiệp sản xuất phải đối mặt với cạnh tranh chất lượng, giá yếu tố liên quan đến yêu cầu thị trường Để nắm bắt hội vượt qua thách thức, doanh nghiệp phải đưa định đắn, phù hợp với quy luật cho sản phẩm có chỗ đứng đứng vững thị trường Muốn vậy, doanh nghiệp phải vươn lên từ nội lực thân để tạo lợi nhuận nhiều theo mục tiêu kinh doanh Phấn đấu để khơng ngừng tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm nhiệm vụ thiết thực, thường xuyên công tác quản lý kinh tế quản lý doanh nghiệp Một cơng cụ quan trọng để đạt điều hạch toán kế toán mà cụ thể hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nó vừa đảm nhiệm việc tổ chức hệ thống thơng tin có ích cho định kinh tế, vừa đóng vai trò tích cực việc quản lý, điều hành kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh Có thể nói, hạch tốn kế tốn nói chung, hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý sử dụng hợp lý nguồn lực tạo hiệu sản xuất cao cho Xuất phát từ nhận thức đó, thời gian thực tập Công ty da giầy Hà Nội, em chọn đề tài: “HỒN THIỆN HẠCH TỐN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI” cho chuyên đề tốt nghiệp PHẦN I LÝ LUẬN VỀ HẠCH TỐN NGUN VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNHQUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT: Vị trí, vai trò ngun vật liệu q trình sản xuất Nguyên vật liệu đối tượng lao động, ba yếu tố trình sản xuất, sở vật chất để hình thành nên sản phẩm Trong trình sản xuất tạo sản phẩm mới, nguyên vật liệu tham gia vào chu kỳ sản xuất, bị tiêu hao tồn bị thay đổi hình thái vật chất ban đầu để cấu thành nên thực thể sản phẩm Trong q trình sản xuất, chi phí ngun vật liệu thường chiếm tỉ trọng lớn giá thành sản phẩm, nguyên vật liệu không định đến mặt số lượng sản phẩm mà ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm tạo Nguyên vật liệu có đảm bảo quy cách , chủng loại, chất lượng, đa dạng sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu phục vụ cho nhu cầu ngày cao xã hội Hơn nữa, việc tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu cách hợp lý có ý nghĩa lớn góp phần làm giảm giá thành, sở mà làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp Nói cách khác, với lượng chi phí ngun vật liệu khơng đổi làm nhiều sản phẩm mới, tức hiệu đồng vốn nâng cao Yêu cầu công tác quản lý nguyên vật liệu Nguyên vật liệu tài sản dự trữ sản xuất, kinh doanh, thuộc tài sản lưu động, thường xuyên biến động Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý, nguyên vật liệu phải theo dõi tất khâu từ thu mua, bảo quản, dự trữ xuất kho nhằm đảm bảo an toàn, tránh mát, hao hụt, hạ thấp chi phí, giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu trình sản xuất -Trong khâu thu mua, phải quản lý khối lượng , quy cách, chủng loại , giá mua chi phí thu mua, thực kế hoạch thu mua theo tiến độ, thời gian, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp -Trong khâu bảo quản, để tránh mát, hư hỏng, hao hụt, đảm bảo an toàn nguyên vật liệu, việc tổ chức tốt kho tàng, bến bãi, thực chế độ bảo quản loại nguyên vật liệu ảnh hưỏng khơng nhỏ đến q trình sản xuất kết sản xuất kinh doanh -Trong khâu dự trữ, để đảm bảo cho trình kinh doanh bình thường, không bị ngừng trệ, gián đoạn cung ứng khơng kịp thời gây tình trạng ứ đọng vốn dự trữ nhiều, đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định mức dự trữ tối đa tối thiểu - Sử dụng hợp lý, tiết kiệm sở định mức dự tốn chi phí có ý nghĩa quan trọng việc hạ thấp chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm , tăng thu nhập, tích luỹ cho doanh nghiệp, khâu sử dụng cần phải tổ chức tốt việc ghi chép, phản ánh tình hình xuất dùng sử dụng nguyên vật liệu trình sản xuất Mặt khác, để tổ cộng hồức tơt cơng tác quản lý vật liệu nói chung hạch tốn vật liệu nói riêng đòi hỏi doanh nghiệpphảI có đIũu kiện định là, doanh nghiệp phảI có đầy đủ hệ thóng kho tàng để bảo quản vật liệu, kho phảI trang bị phuơng tiện bảo quản cân đong, đo, đếm cần thiết PhảI bố trí thủ kho, nhân viên bảo quản đầy đủ có khả nắm vững việc thực ghi chép ban đầu sổ sácộng hồ hạch tốn kho Việc bố trí xếp vật liệu kho phảI theo yêu cầu kỹ thuật bảo quản, thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra tình hình nhập- xuất – tồn vật liệu Tóm lại, nguyên vật liệu yếu tố trình tạo sản phẩm Muốn sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao tạo uy tín thị trường thiết phải tổ chức tốt khâu quản lý nguyên vật liệu, qua góp phần để giảm bớt chi phí hạ giá thành sản phẩm Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Với tư cách công cụ quản lý quan trọng, phục vụ việc tạo lập cung cấp hệ thống thông tin quản lý, kế tốn ngun vật liệu có nhiệm vụ sau: Thứ nhất: Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu tình hình thu mua , vận chuyển, bảo quản, tình hình nhập- xuất- tồn- kho nguyên vật liệu , tính giá thành thực tế nguyên vật liệu mua nhập kho doanh nghiệp , kiểm tra tình hình thu mua nguyên vật liệu mặt, như: số lượng, chủng loại, giá cả, thời hạn Thứ hai: Áp dụng đắn phương pháp kỹ thuật hạch toán hàng tồn kho, mở sổ, thẻ kế toán chi tiết để ghi chép , phân loại , tổng hợp số liệu, tình hình có biến động tăng , giảm trình sản xuất kinh doanh, cung cấp số liệu kịp thời để tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Thứ ba: Tổ chức đánh giá, phân loại nguyên vật liệu , kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản , dự trữ sử dụng ngun vật liệu , tính tốn, xác định xác số lượng, giá trị nguyên vật liệu cho đối tượng sử dụng trình sản xuất, kinh doanh dịch vụ Thứ tư: Tham gia thực kiểm kê, đánh giá lại hàng tồn kho theo chế độ Nhà nước quy định, lập báo cáo nguyên vật liệu phục vụ cho công tác quản lý lãnh đạo II PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU: Phân loại nguyên vật liệu Trong doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu bao gồm nhiều loại, nhiều thứ, có vai trò, cơng dụng , tính chất lý hố học khác sử dụng thường xuyên liên tục trình sản xuất Để phục vụ cho cơng tác quản lý , kế toán phải tiến hành phân loại nguyên vật liệu Dưới số cách phân loại chủ yếu sau: 1.1.Căn vào nội dung kinh tế,vai trò nguyên vật liệu hoạt động sản xuất kinh doanh,nguyên vật liệu gồm có: - Nguyên liệu, vật liệu (bao gồm nửa thành phẩm mua ngồi): Là đối tượng lao động chủ yếu doanh nghiệp, sở vật chất chủ yếu cấu thành nên thực thể sản phẩm sắt, thép cơng nghiệp khí, bơng cơng nghiệp kéo sợi,… Bán thành phẩm mua phản ánh vào nguyên vật liệu (như vật kết cấu XDCB) - Ngun vật liệu phụ: Có vai trò thứ yếu trình sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho trình sản xuất kinh doanh bình thường, phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật quản lý dầu bơi trơn máy móc tròn sản xuất kinh doanh, thuốc nhuộm, thuốc tẩy, sơn, bao bì, xà phòng - Nhiên liệu: Là thứ dùng để cung cấp nhiệt lượng cho trình sản xuất, kinh doanh Nhiên liệu doanh nghiệp thực chất loại vật liệu phụ, nhiên tách thành loại riêng việc sản xuất tiêu dùng nhiên liệu chiếm tỷ lớn đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân, nhiên liệu có yêu cầu kỹ thuật quản lý hoàn toàn khác với vật liệu phụ thông thường - Phụ tùng thay thế: Là chi tiết, phụ tùng máy móc dùng để sửa chữa thay cho máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải săm, lốp, kim, -Phế liệu: nguyên vật liệu bị loại trình sản xuất kinh doanh, phế liệu hoàn toàn phần lớn giá trị sử dụng ban đầu( da thừa, vải vụn, may…) -Vật liệu khác: Bao gồm loại vật liệu lại ngồi thứ chưa kể bao bì, vật đóng gói, loại vật tư đặc chủng… Hạch toán NVL theo cách phân loại nói đáp ứng yêu cầu phản ánh tổng quát mặt giá trị loại NVL Để bảo đảm thuận tiện, tránh nhầm lẫn cho công tác quản lý hạch toán số lượng giá trị NVL, sở phân loại theo vai trò cơng dụng NVL, doanh nghiệp phải tiếp tục chi tiết hình thành nên Sổ danh điểm vật liệu Sổ xác định thống tên gọi, ký mã hiệu, qui cách, số hiệu, đơn vị tính, giá hạch tốn danh điểm NVL Sổ danh điểm vật liệu có tác dụng cơng tác quản lý hạch tốn đặc biệt điều kiện giới hố cơng tác hạch tốn doanh nghiệp Ngoài cách phân loại nêu trên, NVL phân loại theo cách sau: 1.2 Căn vào nguồn nhập nguyên vật liệu gồm có: Nguyên vật liệu nhập ngồi, ngun vật liệu nhận góp vốn, nguyên vật liệu tự gia công chế biến 1.3 Căn vào tính chất thương phẩm nguyên vật liệu có: ngun vật liệu tươi sống ngun vật liệu thô Cách phân loại tạo tiền đề cho việc quản lý sử dụng riêng cho loại vật liệu từ nguồn nhập khác Trên sở đánh giá hiệu sử dụng vật liệu cho sản xuất kinh doanh 1.4 theo nguồn hình thành: Theo cách phân loại này, NVL bao gồm - NVL mua ngoài: Những NVL doanh nghiệp mua tiền mặt, tiền vay, tiền gửi ngân hàng, mua chịu… - NVL tự sản xuất: Những sản phẩm sản xuất chính, sản xuất phụ doanh nghiệp sản xuất dùng làm nguyên, vật liệu - NVL nhận cấp phát, nhận góp vốn: Những nguyên, vật liệu cấp phát ( cấp trên, ngân sách) nhận góp vốn ( góp vốn liên doanh, góp vốn cổ phần, góp vốn thành viên) - NVL hình thành từ nguồn khác: Những NVL thu hồi từ phế liệu, từ lý tài sản cố định, nhận tặng thưởng, viện trợ tổ chức, cá nhân nước 1.5.Căn theo chúc NVL trình sản xuất bao gồm : - NVL sử dụng cho sản xuất: Là NVL tiêu hao trình sản xuất tạo sản phẩm - NVL sử dụng cho bán hàng: Là loại vật liệu phục vụ cho trình bán hàng( Như bao bì, nhãn mác đóng gói sản phẩm…) - NVL phục vụ cho trình quản lý doanh nghiệp: Các loại vật liệu giấy , bút, sổ sách… Các cách phân loại nêu nói chung khơng thuận tiện cho việc tổ chức tài khoản, hạch toán theo dõi chi tiết NVL, gây khó khăn cho cơng tác tính giá thành Vì vậy, cách phân loại NVLtheo vai trò cơng dụng kinh tế ưu việt Trên sở phân loại nêu trên, doanh nghiệp cần phải tiến hành tính giá NVL, khâu công tác quan trọng thiếu cơng việc tổ chúc hạch tốn NVL nói chung Đánh giá nguyên vật liệu Đánh giá nguyên vật liệu dùng thước đo tiền tệ để biểu giá trị chúng theo nguyên tắc định Về nguyên tắc, nguyên vật liệu phải đánh giá theo giá thực tế (bao gồm giá mua, chi phí vận chuyển, thu mua) 2.1 Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho: Tuỳ theo nguồn nhập mà giá thực tế nguyên vật liệu xác định sau: Nguyên vật liệu mua ngoài: Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ giá thực tế bao gồm: Giá mua ghi hoá đơn (Phần giá trị hàng hóa) cộng (+) Chi phí mua thực tế (-) Các khoản chiết khấu, giảm giá (nếu có) Nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp giá thực tế bao gồm: Giá mua ghi hố đơn (+) Chi phí mua thực tế (-) Các khoản chiết khấu, giảm giá (nếu có) - Nguyên vật liệu tự sản xuất: Giá thực tế bao gồm giá thực tế xuất kho gia công chế biến chi phí gia cơng chế biến - Ngun vật liệu th ngồi gia cơng chế biến: Giá thực tế bao gồm giá thực tế nguyên vật liệu thuê chế biến cộng (+) Các chi phí vận chuyển, bốc dỡ cộng (+) Số tiền phải trả cho đơn vị nhận gia công chế biến - Nguyên vật liệu nhận đóng góp từ tổ chức đơn vị cá nhân tham gia liên doanh: Giá thực tế giá Hội đồng liên doanh xác nhận - Phế liệu: Giá thực tế giá ước tính thực tế sử dụng hay giá trị thu hồi tối thiểu - Nguyên vật liệu biếu tặng, thưởng: Giá thực tế tính theo giá thị trường nguyên vật liệu tương đuơng 2.2 Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho: Do nguyên vật liệu nhập với nguồn, loại giá nhất, nên tính giá nguyên vật liệu xuất dùng kỳ, tuỳ theo đặc điểm, yêu cầu quản lý, tính chất ngành nghề doanh nghiệp mà áp dụng phương pháp tính khác Để tính giá trị thực tế nguyên vật liệu xuất kho sử dụng phương pháp sau: 2.2.1 Phương pháp đơn giá bình quân tồn đầu kỳ: Theo phương pháp giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho tính sở số lượng nguyên vật liệu xuất dùng đơn giá bình quân vật liệu tồn đầu kỳ: quân Giá thực tế NVL xuất kho = Số lượng NVL xuất kho x Đơn giá thực tế bình Giá thực tế NVL tồn đầu kỳ Đơn giá bình quân đầu kỳ = Số lượng NVL tồn đầu kỳ 2.2.2 Phương pháp đơn giá bình quân gia quyền: Về phương pháp giống phương pháp đơn giá ngun vật liệu tính bình qn cho số tồn đầu kỳ nhập kỳ: 10 Biểu 18: Tổng CT Da giầy VN Chứng từ ghi sổ 5.2 CTY da giầy HN Ngày 15 tháng 03 năm 2001 Trích yếu Tài khoản Nợ Số tiền Có Xuất nguyên vật liệu cho PX II 621 152 Xuất VL cho hành 627 152 22.387.650 1.182.060 Cộng 23.568.710 Kèm theo 02 chứng từ gốc Người lập Kế tốn trưởng Cơng ty da giầy xác định đối tượng tập hợp chi phí đối tượng đơn đặt hàng Khi có khách hàng đặt hàng, kế tốn vào đơn đặt hàng để dự tính chi phí nguyên vật liệu cần thiết phải bỏ để hoàn thành đơn đặt hàng Khi nghiệp vụ xuất vật tư thực phát sinh, dựa vào chứng từ xuất kế toán tiến hành lập bảng phân bổ chi phí nguyên vật liệu cho phận liên quan (Xem biểu 19) Biểu 19: BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN VẬT LIỆU Tháng 03 năm 2001 Số TT TK ghi Có TK ghi Nợ TK 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TK 627- Chi phí sản xuất chung Cộng TK 152 HT TT 81.860.886 3.160.260 85.021.146 Ngày 31 tháng 03 năm 2001 Người lập Kế tốn trưởng Như vậy, thơng qua chứng từ ghi sổ biết việc xuất nguyên vật liệu cho đối tượng sử dụng tính việc phân bổ cụ thể cho đối tượng sử dụng ngun vật liệu, sở tính giá thành loại sản phẩm Số liệu từ chứng từ ghi sổ chuyển ghi vào sổ cái(Xem biểu 20): Biểu 20: SỔ CÁI TK 152: " Nguyên liệu, vật liệu" Tháng 03 năm 2001 Ngày ghi sổ Chứng từ ghi sổ SHiệu Diễn giải Số hiệu TK đối ứng Ngày Số tiền Nợ Có tháng Số dư đầu tháng 47.252.700 31/03/2001 4.1 05/03/2001 Mua chịu vật tư 331 31.141.325 31/03/2001 4.2 07/03/2001 Mua vật tư TM 111 1.927.270 31/03/2001 5.1 10/03/2001 Xuất VL PXI 621 4.929.975 31/03/2001 5.2 10/03/2001 Xuất VL cho QLPX 627 1.181.060 31/03/2001 5.2 10/03/2001 Xuất VL cho máy 20 621 22.387.650 Cộng PS tháng 78.896.432 Số dư cuối tháng 62.438.932 Cộng luỹ kế từ đầu 63.710.200 721.910.320 612.701.987 năm Ngày 31 tháng 03 năm 2001 Người lập Kế tốn trưởng Thủ trưởng đơn vị PHẦN III HỒN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI I NHẬN XÉT CHUNG VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TỐN VẬT LIỆU Ở CƠNG TY DA GIẦY HÀ NỘI Là cơng ty có truyền thống lâu đời, HALEXIM có nhiều tiềm lực để lên Kể từ thành lập đến trải qua bao thăng trầm song với nỗ lực thân giúp đỡ quan chủ quản đơn vị hữu quan, công ty không ngừng phát triển Chuyển sang chế thị trường gặp nhiều khó khăn, cơng ty cố gắng tìm biện pháp hồ nhập Bên cạnh việc hồn thiện cơng nghệ sản xuất, hợp lý hoá sản xuất, nghiên cứu vận dụng biện pháp quản lý kinh tế mới, hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, HALEXIM có nhiều cố gắng đáp ứng yêu cầu quản lý cấp máy quản lý nội Sở dĩ, có kết số nguyên nhân sau: Có đồn kết trí, nỗ lực cuả tập thể cán công nhân viên XN; Có định hướng phát triển phù hợp với phát triển đất nước; Có đạo sáng suốt tổ chức Đảng XN; Có tính tốn đốn Giám đốc, tham mưu tích cực phòng, ban quản lý Qua thời gian nghiên cứu vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác kế toán vật liệu, em thấy kế toán vật liệu cơng ty da giầy Hà Nội có ưu điểm: - Khâu thu mua: Cơng ty có đội ngũ cán nhanh nhạy với thị trường nắm bắt thông tin nhu cầu tiêu thụ khách hàng đảm bảo cung cấp đầy đủ vật liệu cho sản xuất thơng qua quản lý hố đơn, chứng từ thu mua - Khâu bảo quản: Công ty xây dựng hệ thống kho tàng nội qui bảo quản vật tư hợp lý, khoa học tương đối tốt - Cơng ty có hệ thống kho tàng tương đối tốt, Công ty cho xây dựng kho chứa hàng kiên cố nhằm bảo quản cung cấp kịp thời NVL cho phân xưởng sản xuất Bên cạnh đó, phân xưởng sản xuất có kho chứa hàng vừa gần với phân xưởng Hơn để bảo đảm cho NVL không bị mát, hư hỏng, Cơng ty bố trí mạng lưới bảo vệ chặt chẽ kho NVL dù lớn hay nhỏ - Cơng ty tính tốn định mức chi phí nguyên vật liệu, tạo điều kiện cho việc thu mua cấp phát nguyên vật liệu đầy đủ kịp thời, phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh liên tục xí nghiệp - Cơng ty thực việc phân loại nguyên vật liệu, thực xếp vật liệu khoa học, hợp lý, bảo quản tốt, tạo điều kiện phục vụ trình sản xuất nhanh chóngvà thuận tiện - Cơng ty thực việc quản lý, hạch toán nguyên vật liệu theo chế độ quy định Nhà nước: có phiếu nhập, phiếu xuất, thẻ kho sổ chi tiết góp phần quản lý nguyên vật liệu chặt chẽ, hạn chế thất thoát, cung cấp kịp thời thơng tin số liệu tình hình biến động nguyên vật liệu cho lãnh đạo xí nghiệp để có biện pháp đạo điều hành kịp thời - Khâu sử dụng: có nhu cầu sử dụng, phòng kế hoạch vật tư xem xét tính hợp lý, hợp lệ để cung cấp vật liệu cho sản xuất nhanh tiết kiệm Hệ thống định mức sử dụng vật liệu xây dựng cụ thể tạo điều kiện cho phân xưởng sản xuất tiết kiệm vật tư, mang lại hiệu kinh tế cao - Về cơng tác kế tốn: Bộ máy kế tốn công ty gồm người, người phân công thực từ hai đến ba phần hành kế toán đòi hỏi đội ngũ kế tốn phải có trình độ cao, làm việc với suất tối đa đảm bảo hồn tất cơng việc Mặc dù áp dụng hình thức Nhật ký - chứng từ tương đối phức tạp kế tốn cơng ty bố trí lại tồn sổ sách mơt cách đơn giản, thuận tiện, dễ hiểu giúp cho việc lấy số liệu ghi vào sổ sách liên quan cách nhanh đầy đủ Sự luân chuyển sổ sách, số liệu công tác kiểm tra đối chiếu diễn thường xuyên kịp thời Tuy nhiên khối lượng cơng việc nhiều đòi hỏi đội ngũ kế tốn phải có trình độ cao + Về cơng tác kế tốn quản lý vật liệu: Cơng ty sử dụng phương pháp nhập trước - xuất trước để tính giá thực tế vật liệu xuất kho Đặc điểm cơng ty có danh điểm vật liệu số lần nhập loại không nhiều nên việc áp dụng phương pháp tương đối hợp lý + Về cơng tác kế tốn chi tiết vật liệu: phế liệu thu hồi công ty nhập kho không làm thủ tục nhập Trong tất loại phế liệu cơng ty tận dụng tái chế Phế liệu để vào kho không phản ánh sổ sách số lượng giá trị Điều dẫn đến hao hụt, mát phế liệu, làm thất thoát nguồn thu cơng ty * Bên cạnh thành tích đạt nêu trên, xí nghiệp có mặt tồn cần tiếp tục khắc phục hoàn thiện sau: Việc luân chuyển lưu giữ chứng từ ban đầu (phiếu xuất, phiếu nhập) chưa hợp lý phòng Kế hạch - kỹ thuật phòng Tài - kế tốn (Trước thủ kho thuộc phòng Kế hoạch - kỹ thuật nên luân chuyển chứng từ cũ được), nhu cầu công việc thủ kho chuyển sang phòng Tài - kế tốn để kiêm ln quỹ việc ln chuyển lưu giữ chứng từ chưa hợp lý Hiện tất phiếu nhập kho xuất kho lưu giữ phòng Tài - kế tốn, phòng Kế hoạch - kỹ thuật khơng Như cần thơng tin vấn đề ngun vật liệu phòng Kế hoạch - kỹ thuật bị động, không theo dõi liên tục, ảnh hưởng đến việc quản lý thu mua nguyên vật liệu đến sản xuất kinh doanh Việc quản lý, theo dõi nguyên vật liệu xí nghiệp chưa khoa học: Tuy nguyên vật liệu Công ty không nhiều loại gồm nhiều thứ khác Trong thứ lại có qui cách kích cỡ khác nên gây khó khăn cho việc ghi chép, theo dõi kế toán chậm việc cung cấp thông tin nguyên vật liệu cần thiết Việc áp dụng phương pháp đánh giá nguyên vật liệu xuất kho theo phương pháp nhập trước - xuất trước phương pháp giá thực tế đích danh làm cho số nguyên vật liệu bị ứ đọng lâu, chậm luân chuyển giá nguyên vật liệu bị phụ thuộc nhiều vào giá thị trường Nếu giá ngun 70 vật liệu khơng bị biến động khơng sao, biến động gây khó khăn cho việc thu mua nguyên vật liệu ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh Việc phòng Tài - kế tốn người mà phải đảm nhận khối lượng công việc lớn dẫn đến việc thực không đầy đủ bước, phần hành, nội dung hạch toán kế toán Cụ thể kế tốn tổng hợp khơng thực việc ghi chép vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ; Trong kế tốn chi tiết Cơng ty khơng thực việc lập bảng tổng hợp chi tiết gây khó khăn cho việc đối chiếu số liệu bảng cân đối số phát sinh, sổ tài khoản với sổ kế toán chi tiết Do kết tổng hợp ln phải chỉnh nhiều lần song chưa có sở vững việc đối chiếu theo nguyên tắc kế toán II MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VẬT LIỆU Ở CƠNG TY DA GIẦY HÀ NỘI Qua q trình tìm hiểu thực tế, em thấy kế tốn nói chung kế tốn vật liệu cơng ty nói riêng số tồn cần khắc phục Nhằm khắc phục tồn nêu Công ty, sau nghiên cứu lý luận xem xét thực tiễn Công ty (mặc dù thời gian chưa nhiều) em mạnh dạn đưa vài kiến nghị tham khảo nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty: Lập biên kiểm nghiệm vật tư Do đặc diểm vật liệu công ty mua phát sinh không nhiều lần tháng nên không cần thiết phải lập ban kiểm nghiệm vật tư mà cần lập "biên kiểm nghiệm vật tư" Biên người chịu trách nhiệm vật tư công ty kiểm nghiệm, người chịu trách nhiệm thủ kho Cơ sở kiểm nhận hoá đơn, chưa có hố đơn vào hợp đồng mua bán để kiểm nhận Nếu trình kiểm nhận vật liệu nhập kho phát vật liệu thừa, thiếu, sai quy cách, phẩm chất ghi hợp đồng phải lập biên bản, xác định rõ nguyên nhân để tiện cho việc sử lý sau Hồn thiện kế tốn vật liệu Cần hạch tốn thêm nghiệp vụ nhập kho phế liệu thu hồi Phế liệu thu hồi công ty không tiến hành thủ tục nhập kho, không ghi tăng vật liệu cơng ty, cần hạch tốn thêm nghiệp vụ nhập kho phế liệu thu hồi theo bút toán Nợ TK 152 Có TK 154 Hồn thiện việc tổ chức quản lý xí nghiệp việc bố trí nhân lực phòng Tài - kế tốn Việc bố trí cán quản lý Cơng ty vấn đề khó khăn tế nhị (vì tồn cũ vấn đề động chạm đến người) Vì phương án Công ty tận dụng mặt để tiến hành cho thuê làm dịch vụ hướng để thực việc bố trí, xếp lại số cán quản lý cho phù hợp để tạo hiệu cao kinh doanh Còn trường hợp phòng Tài - kế tốn thực thiếu nhân lực, Công ty cần xem xét thực tế cơng việc, cân nhân lực có để định việc lấy thêm người có lực, có kiến thức tăng cường cho phòng nhằm đảm bảo cho cơng tác kế tốn tiến hành kịp thời, tạo lập thông tin số liệu chuẩn cung cấp kịp thời cho lãnh đạo Công ty phục vụ việc điều hành, quản lý sản xuất - kinh doanh, giúp Cơng ty đứng vững cạnh tranh phát triển sản xuất - kinh doanh Về việc ứng dụng máy vi tính cơng tác kế tốn: Hiện nhu cầu thơng tin đòi hỏi ngày cao, việc đưa máy vi tính vào phục vụ cơng tác kế tốn trở thành nhu cầu xúc doanh nghiệp có quy mơ lớn Đặc biệt hệ thống kế toán áp dụng phạm vi nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp áp dụng máy vi tính vào cơng tác kế tốn Ở cơng ty da giầy Hà Nội thiếu nhân viên nên số công việc mà nhân viên đảm nhiệm lớn Việc áp dụng kế toán máy hạn chế Đó nhược điểm lớn công ty Để khắc phục nhược điểm này, nên cơng ty áp dụng hình thức Nhật ký chung thuận tiện ứng dụng kế toán máy Các loại sổ sử dụng hình thức này: - Sổ nhật ký chung - Sổ - Sổ, thẻ kế tốn chi tiết Ngồi cần có kế hoạch bồi dưỡng cho cán kế tốn có trình độ định tin học để sử dụng máy vi tính cơng việc Cơng ty cần kết hợp chuyên gia kế toán chuyên gia tin học để xây dựng phần mềm kế toán áp dụng phù hợp với điều kiện công ty Làm giảm khối lượng công việc kế toán nâng cao hiệu việc cung cấp hệ thống thông tin cho quản lý, Cải tiến việc luân chuyển chứng từ nhập - xuất ngun vật liệu Cơng ty: Nhằm khắc phục tình trạng luân chuyển chứng từ nhập - xuất nguyên vật liệu khơng hợp lý nêu đảm bảo cho phòng Kế hoạch - kỹ thuật có liên để lưu lại làm sở việc theo dõi thu mua, sử dụng nguyên vật liệu phục vụ kịp thời việc nắm bắt số liệu điều hành sản xuất, qui định việc luân chuyển sau: - Đối với phiếu nhập kho: Lập liên sử dụng sau: + liên giao cho phòng Kế hoạch - kỹ thuật giữ lưu + liên giao cho thủ kho + liên giao cho người mua giữ hoá đơn mua để làm sở tốn vời phòng kế tốn sau - Đối với phiếu xuất kho: Lập liên sử dụng sau + liên giao cho phòng kế hoạch kỹ thuật giữ lưu + liên giao cho người lĩnh vật tư + liên giao cho thủ kho Thủ kho sau ghi thẻ kho chuyển cho kế toán để ghi chép vào sổ kế toán chi tiết vật tư (vì thủ kho kế tốn biên chế phòng việc luân chuyển chứng từ khơng có khó khăn cả) Với tình hình thực tế Cơng ty em tin việc luân chuyển chứng từ ghi sổ cho hợp lý Cơng ty làm Điều giúp cho Cơng ty quản lý nguyên vật liệu tốt hơn, tạo điều kiện thúc phát triển sản xuất - kinh doanh đạt hiệu cao Xí nghiệp cần lập Bảng nhập - xuất- tồn kho nguyên vật liệu Để đảm bảo việc đối chiếu số liệu kịp thời xác kế toán tổng hợp kế toán chi tiết , đối chiếu số liệu sổ bảng cân đối sổ phát sinh với sổ đăng ký chứng từ ghi sổ bảng tổng hợp chi tiết, xí nghiệp lựa chọn: - Lập bảng tổng hợp chi tiết số phát sinh kịp thời thường xuyên để phục vụ cho việc đối chiếu với sổ lập báo cáo tài - Vào sổ dăng ký chứng từ ghi sổ để làm sở đối chiếu với bảng cân đối sổ phát sinh Hiện xí nghiệp khơng vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ mà vào thẳng bảng kê sau vào sổ (việc chấp nhận được) Với việc ghi chép chứng từ ghi sổ vào sổ trước lập bảng cân đối sổ phát sinh (đã đối chiếu với bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn) không mở sổ đăng ký chứng từ ghi sổ chưa hợp lý, khơng có sở đối chiếu Vậy theo em Công ty nên lập bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn nguyên vật liệu Biểu 21: BẢNG TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN NGUYÊN VẬT LIỆU Tháng 03 năm 2002 Danh Tên vật liệu Đơn Đơn giá điểm vị VL tính Tồn Nhập Xuất Tồn ĐK Trong kỳ Trong kỳ Cuối kỳ L T L Da trâu Kg 137.300 T L T 10 L T 11 12 30 4.131.000 30 4.131.000 (84 x 61) Hoá chất L 28.155 …… 60 1.689.300 15 ……… 422.325 45 ………… 1.266.975 ……… Cộng Ngày 31 tháng 03 năm 2002 Người lập Kế tốn trưởng 6.Xí nghiệp cần tạo lập mã nguyên vật liệu cài đặt cho máy vi tính Để khắc phục tình trạng quản lý, theo dõi nguyên vật liệu chưa khoa học nên Công ty cần tạo mã nguyên vật liệu cho khoa học, cài đặt cho máy vi tính để thuận tiện cho việc tìm kiếm xử lý Do điều kiện số lượng, chủng loại, quy cách, kích cỡ nguyên vật liệu Cơng ty nên đòi hỏi mã ngun vật liệu tạo lập phải xác, đầy đủ, khơng trùng lặp để bổ sung mã nguyên vật liệu cho thuận tiện hợp lý - Phương pháp lập: Việc xây dựng mã nguyên vật liệu phù hợp với yêu cầu dựa vào tiêu thức sau: + Số hiệu TK (TK152 chi tiết TK 152) + Loại nguyên vật liệu Cơng ty sử dụng + Nhóm ngun vật liệu Cơng ty + Kích thước loại nguyên vật liệu + Quy cách loại nguyên vật liệu Cụ thể: + Căn vào số hiệu tên TK cấp một, TK cấp hai TK nguyên vật liệu quy định mã : Nguyên vật liệu có mã 1521 Vật liệu phụ có mã 1522 + Căn vào loại nguyên vật liệu quy định mã : Da trâu có mã 01 Da bò có mã 02 + Căn vào nhóm nguyên vật liệu quy định mã: Da trâu Da bò có mã có mã 01 02 + Căn vào kích thước nguyên vật liệu quy định mã: Da trâu muối70 Kg/tấm 01 Da bò muối 60 Kg/tấm 02 + Căn vào quy cách nguyên vật liệu quy định mã: Da trâu muối70 kg/tấm quy cách 84x125 01 Da bò mi 70 kg/tấm quy cách 50x64 02 Ví dụ: Loại nguyên vật liệu Da trâu muối, kích thước 70kg/ tấm, quy cách84125sẽcómãlà152101010101(xembiểu22) Biểu 22: BIỂU MÃ HIỆU NGUYÊN VẬT LIỆU DÙNG CHO MÁY VI TÍNH (1) A Mã TK TK (2) B Mã loại Loại SP Mã SP 1521 NVL (3) 01 C (4) D (5) E Nhóm Mã k.thước Mã Quy Q.cách cách 01 84x125 02 50x64 nhóm Da 01 k.thước Muối 01 70g/m 1522 VL phụ 01 Hóa chất 01 Xăng 1523 Nhiên liệu : Xí nghiệp cần lập Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Trong q trình hạch tốn tổng hợp, phận kế tốn Cơng ty chưa sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Vì em xin đề xuất kiến nghị Công ty cần phải mở sử dụng Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Mẫu sổ sau(Xem biểu 23): Biểu 23: SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ TCT DA GIẦY VN Năm 2001 CT DA GIẦY HN Chứng từ ghi sổ Số hiệu Số tiền Ngày 4.1 05/03 34.255.457 4.2 10/03 2.119.997 Ngày 31 tháng 03 năm 2001 Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị KẾT LUẬN Một lần khẳng định cơng tác quản lý hạch tốn vật liệu có vai trò quan trọng quản lý kinh tế nói chung quản lý tài nói riêng Kế toán vật liệu giúp cho đơn vị sản xuất theo dõi chặt chẽ vật liệu số lượng, chất lượng, chủng loại, giá trị nhập, xuất, tồn kho Thơng qua cơng ty sử dụng hợp lý, tiết kiệm loại vật liệu, hạ giá thành sản phẩm góp phần vào việc tăng tích luỹ, tái sản xuất xã hội Điều cần làm tìm biện pháp thích ứng với chế mới, hoà nhập cách vững củng cố uy tín thương trường, ln tìm hướng nâng cao hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn vật liệu nói riêng Với bề dày truyền thống mình, cơng ty da giầy Hà Nội trước mắt gặp số khó khăn chắn nhiều tiềm lực để phát triển tương lai ... HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI I ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI trình hình thành phát triển Công ty da giầy Hà Nội doanh nghiệp thuộc Tổng công ty da giầy. .. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI” cho chuyên đề tốt nghiệp PHẦN I LÝ LUẬN VỀ HẠCH TỐN NGUN VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNHQUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUYÊN... nghiệp quản lý sử dụng hợp lý nguồn lực tạo hiệu sản xuất cao cho Xuất phát từ nhận thức đó, thời gian thực tập Công ty da giầy Hà Nội, em chọn đề tài: “HỒN THIỆN HẠCH TỐN NGUN VẬT LIỆU VÀ CÁC BIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu và các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại công ty da giầy hà nội , Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu và các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại công ty da giầy hà nội , Đánh giá nguyên vật liệu, Hạch toán chi tiết NVL, Sơ đồ 3: Sơ đồ hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp sổ số dư, Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK, Sơ đồ 5: Sơ đồ hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK, Hạch toán kết quả kiểm kê, đánh giá lại vật liệu tồn kho:, Ở CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI., Đặc điểm tổ chức sản xuất., Sơ đồ 8: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty., a. Tại phòng tài chính- kế toán., Hình thức sổ kế toán của Công ty da giầy Hà Nội., (ký tên) (ký tên) (ký, đóng dấu), TK 152: " Nguyên liệu, vật liệu", tại phòng Tài chính - kế toán., Xí nghiệp cần tạo lập mã nguyên vật liệu cài đặt cho máy vi tính

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay