Tính giá thành sản phẩm tiếp giáp

29 32 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:39

TIỂU LUẬN Tính giá thành sản phẩm tiếp giáp I Đặt vấn đề Tính cấp thiết đề tài Bất kỳ doanh nghiệp nào, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải có đầy đủ yếu tố bản, là: Sức lao động, tư liệu lao động đối tượng lao động Trong trình sản xuất kinh doanh phải tiêu hao yếu tố để làm sản phẩm vật chất dịch vụ, đồng thời tạo chi phí tương ứng chi phí lao động sống, chi phí tư liệu lao động chi phí đối tượng lao động Các loại chi phí phát sinh thường xuyên liên tục thay đổi Phân loại sử dụng tiết kiệm chi phí góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận điều kiện quan trọng để tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tiêu quan trọng hệ thống tiêu kinh tế, phục vụ cơng tác quản lý doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp tới kết hoạt động sản xuất kinh doanh Nó nhân tố chủ yếu định đến giá sản phẩm, hàng hóa Hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giữ vai trò quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp Để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu nhà quản trị cần xây dựng kế hoạch, tính tốn chi phí cho đạt lợi nhuận cao với chi phí thấp Phần lớn công ty sản xuất bán nhiều loại sản phẩm Các cơng ty tổ chức quy trình sản xuất đa chức để chế tạo nhiều loại sản phẩm khác cũng có cơng ty tổ chức quy trình sản xuất riêng lẻ để sản xuất đồng thời loại sản phẩm khác Đối với công ty sản xuất hai hay nhiều sản phẩm từ quy trình sản xuất riêng lẻ chi phí giá thành có phần phức tạp hơn, bao gồm nhiều phân đoạn khác quy trình với nhiều sản phẩm đầu Quy trình gọi quy trình tiếp giáp Sản phẩm chủ yếu quy trình tiếp giáp, có khả tạo doanh thu riêng gọi sản phẩm tiếp giáp Việc xác định giá thành cho sản phẩm tiếp giáp đòi hỏi sự tập hợp phân bổ chi phí cách phức tạp cho nhiều loại sản phẩm quy trình Tuy nhiên, lại có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp biết xác chi phí cho cơng đoạn, sản phẩm để đưa định phù hợp: có nên tiếp tục sử dụng nguồn lực cho quy trình tiếp giáp khơng? Có nên tiếp tục kéo dài quy trình sản xuất khơng? Quyết định phân loại sản phẩm đầu quy trình tiếp giáp nào? Việc phân loại sản phẩm tiếp giáp quy trình tập hợp chi phí, tính giá thành cho loại sản phẩm cách kịp thời, xác sẽ quan trọng đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao nhất, thể lực quản lý tầm nhìn chiến lược định nhà quản trị Nhận thức tầm quan trọng đó, nhóm em tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Tính giá thành sản phẩm tiếp giáp ” Mục tiêu tiểu luận - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận cơng tác xác định chi phí tính giá thành sản phẩm, đặc biệt sản phẩm tiếp giáp, làm rõ khái niệm quy trình tiếp giáp, sản phẩm tiếp giáp,… - Hệ thống phương pháp xác định chi phí tính giá thành sản phẩm tiếp giáp - Thực tế cơng việc tập hợp, phân bổ chi phí tính giá thành sản phẩm tiếp giáp doanh nghiệp cụ thể Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu + Số liệu sơ cấp + Số liệu thứ cấp - Phương pháp xử lý số liệu + Xử lý máy tính + Xử lý tay II Kết nghiên cứu Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 1.1 Quy trình sản xuất sản phẩm Sản xuất hoạt động chủ yếu hoạt động kinh tế người Sản xuất trình làm sản phẩm để sử dụng hay để trao đổi thương mại Quyết định sản xuất dựa vào vấn đề sau: Sản xuất gì? Sản xuất nào? Sản xuất cho ai? Giá thành sản xuất làm để tối ưu hóa việc sử dụng khai thác nguồn lực cần thiết để làm sản phẩm Sản xuất theo quy trình sản xuất với số lượng sản phẩm lớn quy trình liên tục qua nhiều khâu sản xuất khác Nó có nghĩa sản phẩm di chuyển qua loạt phận nối tiếp Như vậy, kết cuối quy trình sản xuất tạo sản phẩm hoàn chỉnh cần thiết để bán thị trường Có hai loại quy trình sản xuất: - Sản xuất tập trung vào sản phẩm: Chỉ tốt sản xuất sản phẩm chuẩn hóa - Sản xuất tập trung vào quy trình: Chỉ tốt sản xuất nhiều loại sản phẩm với số lượng nhỏ Việc xác định rõ khâu sản xuất quy trình quan trọng doanh nghiệp tổ chức hoạt động theo quy trình bởi điều cốt yếu xác định chi phí Cùng với sự tiến công nghệ sản xuất chế biến, hoạt động sử dụng máy móc tự động hóa kiểm sốt chất lượng giảm chi phí sản xuất có xu hướng ngày tăng Đây dấu hiệu sự liên kết khâu sản xuất lại với để hình thành nên quy trình sản xuất định 1.2 Cách nhìn nhận về chi phí tính giá thành sản phẩm Hiện nay, với chất lượng mẫu mã sản phẩm, giá thành sản phẩm coi mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Phấn đấu cải tiến mẫu mã, hạ giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm nhân tố định nâng cao sức cạnh tranh hàng hoá thị trường thơng qua nâng cáo hiệu sản xuất kinh doanh (SXKD) doanh nghiệp Vì hết, doanh nghiệp phải nắm bắt thông tin cách xác chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Việc xác định chi phí yêu cầu quan trọng, tất yếu doanh nghiệp nói chung phận kế tốn nói riêng Xác định cho xác đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng quy trình sản xuất hợp lý phương pháp tập hợp chi phí phù hợp để từ tính giá thành sản phẩmtính cạnh tranh thị trường Kế toán khoản chi phí phát sinh khơng việc tổ chức ghi chép, phản ánh cách đầy đủ trung thực lượng hao phí mà việc tính tốn giá trị thực tế chi phí ở thời điểm phát sinh chi phí Kế tốn xác chi phí đòi hỏi phải tổ chức việc ghi chép tính tốn phản ánh loại chi phí theo địa điểm phát sinh chi phí đối tượng chịu chi phí Giá thành tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tính giá thành tính tốn xác hạch toán nội dung kinh tế chi phí hao phí để sản xuất sản phẩm Muốn phải xác định đối tượng tính giá thành, vận dụng phương pháp tính giá thành hợp lý giá thành tính sở số liệu kế tốn tập hợp CPSX cách xác Tính đủ giá thành tính tốn đầy đủ hao phí bỏ tinh thần hạch toán kinh doanh, loại bỏ yếu tố bao cấp để tính đủ đầu vào theo chế độ quy định Tính đủ cũng đòi hỏi phải loại bỏ chi phí khơng liên quan đến giá thành sản phẩm loại chi phí mang tính chất tiêu cực, lãng phí khơng hợp lý, khoản thiệt hại quy trách nhiệm rõ ràng Chính từ ý nghĩa mà nhiệm vụ đặt cho cơng tác hạch tốn CPSX tính giá thành sản phẩm là: - Căn vào đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm để xác định đắn đối tượng tập hợp CPSX đối tượng tính giá thành - Tính tốn tập hợp phân bổ loại CPSX theo đối tượng tập hợp chi phí xác định phương pháp thích hợp, cung cấp kịp thời thơng tin CPSX xác định xác chi phí cho sản phẩm làm dở cuối kỳ Việc tập hợp CPSX phải tiến hành theo trình tự hợp lý, khoa học tính giá thành sản phẩm cách xác, kịp thời Ta khái quát chung việc tập hợp CPSX qua bước sau: + Bước 1: Tập hợp chi phí có liên quan trực tiếp cho đối tượng sử dụng + Bước 2: Tính tốn phân bổ lao vụ ngành sản xuất kinh doanh phụ cho đối tượng sử dụng sở khối lượng lao vụ phục vụ giá thành đơn vị lao vụ + Bước 3: Tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung cho loại sản phẩm có liên quan + Bước 4: Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ, tính tổng giá thành giá thành đơn vị sản phẩm Tuỳ theo phương pháp hạch toán hàng tồn kho áp dụng doanh nghiệp mà nội dung, cách thức hạch tốn chi phí sản xuất có điểm khác 1.3 Sản phẩm tiếp giáp quy trình tiếp giáp a) Sản phẩm tiếp giáp Sản phẩm tiếp giáp sản phẩm chủ yếu quy trình tiếp giáp, sản phẩm tiếp giáp có khả doanh thu riêng Các sản phẩm tiếp giáp nguyên nhân chủ yếu mà quản lý xem xét quy trình sản xuất để gia tăng chúng Các sản phẩm tiếp giáp khơng thiết phải khác hồn tồn, khái niệm sản phẩm tiếp giáp mở rộng bao gồm sản phẩm tương tự khác sản xuất từ quy trình Chẳng hạn, quy trình lọc dầu chế biến dầu thơ thành xăng, tất sản phẩm đầu làm từ dầu thơ khác mức độ c-tan đặc điểm khác dựa quy mô chủng loại chế biến thêm Một cơng ty thay đổi phân loại sản phẩm theo thời gian cơng nghệ thay đổi, nhu cầu tiêu dùng hay yếu tố sinh thái Một số sản phẩm ban đầu coi sản phẩm phụ sau lại nhìn nhận sản phẩm tiếp giáp, trái lại số sản phẩm tiếp giáp bị giảm giá trị trở thành sản phẩm phụ Vì vậy, tùy thuộc quan điểm công ty thời điểm khác mà sản phẩm từ quy trình nhìn nhận sản phẩm tiếp giáp hay sản phẩm phụ Phân loại sản phẩm đầu quy trình tiếp giáp dựa định người quản lý công ty, thường sau cân nhắc giá trị bán sản phẩm liên quan Mỗi công ty có thể có cách phân loại riêng quy trình sản xuất b) Quy trình tiếp giáp và chi phí tiếp giáp  Quy trình tiếp giáp: Một quy trình sản xuất riêng lẻ mà đồng thời tạo hai hoặc nhiều loại sản phẩm biết đến quy trình tiếp giáp (Joint process) Các quy trình thường phổ biến lĩnh vực khai khống, nơng nghiệp, thực phẩm, chế biến hóa chất,… Các sản phẩm tiếp giáp sản xuất điển hình cơng ty sử dụng quy trình sản xuất hàng loạt Do đó, kế tốn xác định chi phí tính giá thành sản phẩm tiếp giáp sử dụng hình thức kế tốn theo quy trình Trong quy trình tiếp giáp, tồn điểm mà sản phẩm đầu quy trình tiếp giáp lần nhận diện sản phẩm riêng biệt gọi điểm phân chia (split-off point) Một quy trình tiếp giáp có hoặc nhiều điểm phân chia, tùy thuộc vào chủng loại số lượng đẩu sản xuất Đầu bán điểm phân chia có thị trường tiêu thụ cho sản phẩm điều kiện hoặc chế biến tiếp trở thành sản phẩm  Chi phí tiếp giáp: Chi phí tiếp giáp bao gồm tất chi phí phát sinh điểm phân chia loại nguyên liệu trực tiếp, lao động trực tiếp Chi phí tiếp giáp phân bổ điểm phân chia cho sản phẩm tiếp giáp bởi sản phẩm nguyên mà quản lý quan tâm đến quy trình sản phẩm Mặc dù cần thiết cho mục đích đánh giá báo cáo tài phân bổ chi phí tiếp giáp cho sản phẩm tiếp giáp không liên quan đến việc định Một đến điểm phân chia, chi phí tiếp giáp phát sinh từ trươc chi phí chìm khơng thể thay đổi hoạt động xảy sau sản phẩm tiếp giáp Nếu đầu quy trình tiếp giáp chế biến tiếp, sẽ làm phát sinh thêm chi phí sau điểm phân chia Các chi phí phát sinh sau điểm phân chia sản phẩm sẽ tính riêng cho sản phẩm 1.4 Các phương pháp phân bở chi phí tiếp giáp để tính giá thành sản phẩm tiếp giáp Các sản phẩm tiếp giáp sản xuất theo hình thức quy trình sản xuất sản phẩm hàng loạt Do đó, cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm thực theo hình thức kế tốn theo quy trình Tuy nhiên, để tính giá thành loại sản phẩm sản xuất từ quy trình cần phải xác định rõ chi phí tiếp giáp phân bổ cho loại sản phẩm nào? Có thể sử dụng thước đo vật hoặc thước đo giá trị để phân bổ chi phí cho phù hợp với đặc điểm sản phẩm quy trình sản xuất a) Phân bở chi phí tiếp giáp theo thước đo vật: Phân bổ chi phí tiếp giáp theo thước đo vật sử dụng đặc tính vật lý chung sản phẩm tiếp giáp để làm sở để phân chia Tất sản phẩm tiếp giáp phải đo lường bởi đặc tính giống nhau, như: quặng ngành cơng nghiệp khai khống, mét dài ngành chế biến gỗ, thùng lọc dầu ngành lọc dầu, mét khối đá công nghiệp khai thác sản xuất đá xây dựng,… Phân bổ theo thước đo vật coi đơn vị sản phẩm đầu tính tốn chi phí cho đơn vị sản phẩm giống nhau, loại sản phẩm Thước đo cần thiết ngành mà loại sản phẩm có biến động lớn giá ngành mà giá bán xác định theo chi phí Chi phí tiếp giáp phân bổ = Tổng số chi phí tiếp giáp/ Tổng khối lượng loại sản xuất  Ưu điểm phương pháp phân bổ chi phí theo thước đo vật đơn giản, dễ xác định, khách quan phân bổ chi phí tiếp giáp theo tỷ lệ điểm phân chia  Hạn chế phương pháp này bỏ qua khả doanh thu phát sinh loại sản phẩm tiếp giáp Các sản phẩm có trọng lượng lớn hay sản xuất với số lượng lớn sẽ phải chịu tỷ lệ phân bổ chi phí tiếp giáp cao Phương pháp giả định số lượng tất sản phẩm tiếp giáp thể cách sử dụng đơn vị vật lý phổ biến mà thực tế luôn Ví dụ, dầu thơ chất lỏng, khí tự nhiên dạng khí khối lượng chất lỏng chất khí khơng thường đo đơn vị b) Phân bổ chi phí tiếp giáp theo thước đo giá trị (thước đo tiền tệ):  Các bước dùng để phân chia chi phí tiếp giáp cho sản phẩm tiếp giáp phân bổ theo thước đo tiền tệ: - Chọn tiêu thức phân bổ tiền tệ - Xác định chi phí giá trị dung để làm tiêu thức cho sản phẩm tiếp giáp - Cộng giá trị ở bước để có tổng giá trị xác định - Chia giá trị ở bước cho tổng giá trị ở bước để tính tỷ lệ phân bổ chi phí cho sản phẩm tiếp giáp Tổng tỷ lệ sẽ hoặc 100% - Nhân chi phí tiếp giáp với tỷ lệ phân bổ để xác định lượng chi phí tiếp giáp phân bổ cho sản phẩm - Chia chi phí tiếp giáp phân bổ cho sản phẩm cho số lượng đơn vị tương đương sản phẩm để tính chi phí bình qn cho sản phẩm tương đương cho mục đích đánh giá  Ưu điểm lớn thước đo tiền tệ so với thước đo vật thừa nhận khả mang lại lợi nhuận sản phẩm có liên quan bán Do đó, phân bổ chi phí theo thước đo tiền tệ xác cho đối tượng sản phẩm  Nhược điểm: phức tạp phương pháp phân bổ chi phí theo thước đo vật  Một số cách tính theo thước đo tiền tệ dùng để phân bổ chi phí cho sản phẩm tiếp giáp, là: giá trị bán điểm phân chia, giá trị thực điểm phân chia, giá trị xấp xỉ thực điểm phân chia - Giá trị bán điểm phân chia: Cách tính chi phí tiếp giáp cho sản phẩm có liên quan điểm phân chia Vì vậy, để sử dụng phương pháp tất sản phẩm tiếp giáp phải bán điểm phân chia Cách tính phân bổ dựa số lượng sản xuất giá bán sản phẩm Nếu thiết lập mức giá thị trường cho sản phẩm thu điểm phân chia chi Khoan, nghiền, sàng Đá 1×2 Đá 2×4 Đá 4×6 Khu vực mỏ đá bóc tầng phủ, sau tiến hành khoan nổ mìn sẽ cho sản phẩm đá hộc với nhiều kích cỡ khác Đối với lượng đá có kích cỡ lớn sinh trình nổ sẽ khoan đập làm nhỏ kích thước Một phần đá hộc sau phá dùng máy xúc ô tơ vận chuyển đến kho chờ bán Trường hợp có đơn đặt hàng khách hàng, vận chuyển trực tiếp từ mỏ đến nơi tiêu thụ Một phần khác sẽ chuyển đến khu chế biến để chế biến thành đá thành phẩm (đá 1×2, đá 2×4, đá 4×6 ) Sau đó, đá thành phẩm đưa vào kho bãi hoặc vận chuyển đến nơi tiêu thụ 2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tiếp giáp Doanh nghiệp sử dụng hình thức ghi sổ nhật ký – sổ cái, kế toán công ty sử dụng đầy đủ chứng từ, bảng kê, sổ theo quy định kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Đặc điểm chi phí sản xuất công ty Chi phí sản xuất biểu tiền tồn hao phí lao động sống lao động vật hố mà doanh nghiệp bỏ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ định Tại Cơng ty, chi phí sản xuất bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân cơng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngồi, chi phí tiền khác Kỳ tập hợp chi phí ở Cơng ty hàng tháng, khoản mục chi phí phát sinh cơng ty sẽ tính phân bổ theo tháng, cuối tháng kế toán vào bảng phân bổ tháng để tập hợp lập thành bảng phân bổ chi phí cho tháng để tiến hành tính giá thành Các chi phí sản xuất doanh nghiệp tập hợp theo khoản mục chính: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân cơng trực tiếp - Chi phí sản xuất chung Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất thực chất việc xác định nội dung chi phí giới hạn tập hợp chi phí Việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty thực ở tổ khai thác sản xuất, sau kế tốn vào chi phí phát sinh thực tế ở tổ tháng để phân bổ tính giá thành sản phẩm nhập kho a) Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm đá hộc Trình tự hạch tốn chi phí sản xuất - Hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp: Các loại nguyên vật liệu trực tiếp gồm:  Thuốc nổ AD Ø32  Kíp nổ điện K8  Dây điện mìn  Kíp đốt nổ  Dây cháy chậm  Dầu diesel  Komát Để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu, kế toán sử dụng TK 152 – nguyên liệu, vật liệu Việc tính tốn giá thành thực tế vật liệu xuất dùng hàng tháng kế toán thực bảng kê DNTN HOA VỸ BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NVLTT Tháng 6/2010 ĐVT: Đồng Tên vật liệu Thuốc nổ AD Ø32 ĐVT Kg Số lượng Kíp nổ điện K8 Dây điện mìn Kíp đốt nổ STT 108 Đơn giá 42.500 Thành tiền 4.590.000 Chiếc 58 4.728 274.224 M 240 450 108.000 Chiếc 58 1.271 73.718 Dây cháy chậm M 240 2.939 705.360 Dầu diesel Lít 226 14.550 3.288.300 Komát - - Tổng - 9.039.602 - Hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp: Chi phí nhân cơng trực tiếp khoản tiền phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm với khoản phải nộp theo lương khác tính vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí cơng đồn * Tiền lương cơng nhân trực tiếp sản xuất: Tại cơng ty, việc tính trả lương cho cơng nhân trực tiếp sản xuất thực hình thức trả lương theo ngày công lao động Và tính theo cơng thức: Tiền lương phải trả = (Số ngày làm việc tháng) × (mức lương ngày) Hàng tháng, kế tốn vào bảng chấm cơng tổ khai thác sản xuất để tiến hành lập bảng toán lương, bảng toán BHXH, BHYT cho cơng nhân trực tiếp sản xuất Kế tốn theo dõi sở bảng chi lương tiến hành lập bảng phân bổ tiền lương BHXH cho khu vực sản xuất sở ngày công sản xuất Việc tính tốn chi phí nhân cơng trực tiếp, tốn lương tập hợp bảng: BẢNG TỔNG HỢP LƯƠNG TỔ KHAI THÁC Tháng 6/2010 Đvt: đồng S Lương T T Họ tên Số tiền lương (BHXH, Số còn phải trả Bế Văn Đại Bế Văn Thuận Hoàng Văn Lân Hà Văn Huy Bế Văn Tân Lã Văn Nga Đào Quốc Cường Phạm Văn Bắc Hà Văn Huấn 20 22 22 22 20 21 22 22 21 2.000.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.000.000 2.100.000 2.200.000 2.200.000 2.100.000 BHYT, BHTN) 170.000 187.000 187.000 187.000 170.000 178.500 187.000 187.000 178.500 Lăng Minh Thêm 22 2.200.000 187.000 2.013.000 20 2.000.000 170.000 1.830.000 Nguyễn Văn Hiếu 21 2.100.000 178.500 1.921.500 Lăng Văn Thức 22 2.200.000 187.000 2.013.000 Nguyễn Duy Đức 22 2.200.000 187.000 2.013.000 Hoàng Mạnh Hà 22 2.200.000 187.000 2.013.000 Cộng 321 32.100.000 2.728.500 29.371.500 11 Nông Văn Hội Ngày công Các khoản trừ vào * Các khoản trích theo lương: 1.830.000 2.013.000 2.013.000 2.013.000 1.830.000 1.921.500 2.013.000 2.013.000 1.921.500 Cơng ty thực trích khoản trích theo lương theo chế độ hành, tính vào chi phí kinh doanh Việc trích lập BHXH thực hàng tháng theo tỷ lệ 16% quỹ tiền lương công nhân sản xuất tháng BHYT ở cơng ty trích vào chi phí sản xuất hàng tháng theo tỷ lệ quy định 3% quỹ lương BHTN trích theo tỉ lệ 1% KPCĐ trích hàng tháng theo quy định 2% tổng thu nhập thực tế cơng nhân sản xuất tháng BẢNG TÍNH CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CƠNG NHÂN TỔ KHAI THÁC Tháng 6/2010 Đvt: đồng ST T Bộ phận Tiền lương BHXH BHYT BHTN KPCĐ (16%) (3%) (1%) (2%) 963.000 321.000 642.000 Tổ khai thác 32.100.000 5.136.000 Tổng khoản trích 7.062.000 - Hạch tốn chi phí sản x́t chung: Chi phí sản xuất chung chi phí cần thiết còn lại để sản xuất sản phẩm sau chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân cơng trực tiếp Đây chi phí phát sinh phạm vi tổ sản xuất doanh nghiệp Chi phí sản xuất chung bao gồm: chi phí tiền lương nhân viên kỹ thuật, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí thuế tài ngun, phí bảo vệ mơi trường  Chi phí tiền lương nhân viên kỹ thuật tập hợp theo bảng sau: BẢNG TỔNG HỢP LƯƠNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TỔ KHAI THÁC Tháng 6/2010 ĐVT: đồng Chức vụ S T T Họ tên Nguyễn Văn Nam Hoàng Trọng Hùng Lê Tiến Đoàn Nguyễn Văn Sơn Lương Các khoản trừ vào lương (BHXH, BHYT, BHTN) (8,5%) Số còn phải trả Ngày công Số tiền Tổ trưởng 22 2.640.000 224.400 2.415.600 Thợ mìn 22 2.640.000 224.400 2.415.600 Thợ khoan Lái máy xúc 20 2.400.000 204.000 2.196.000 22 2.640.000 224.400 2.415.600 86 10.320.000 877.200 9.442.800 Cộng BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TỔ KHAI THÁC Tháng 6/2011 ĐVT: đồng STT Bộ phận Tiền lương BHXH BHYT BHTN KPCĐ (16%) (3%) (1%) (2%) Tổ sản xuất 10.320.000 1.651.200 309.600 103.200 206.400  Tổng khoản trích 2.270.400 Doanh nghiệp trích chi phí khấu hao TSCĐ cho tổ khai thác tháng 5.106.333 VNĐ  Chi phí thuế tài nguyên: - Xác định giá tính thuế: 42.562 đồng/ m ( biên xác định giá tính thuế tài nguyên phần phụ lục cuối tiểu luận) Trong tháng doanh nghiệp khai thác 1510 m3 đá hộc - Chi phí thuế tài nguyên = giá tính thuế × thuế suất (6%) × sản lượng = 42.562×6%×1510 = 3.856.117 VNĐ - Phí bảo vệ mơi trường = 1.000 VNĐ/m3 đá Phí bảo vệ mơi trường = 1510 × 1000 = 1.510.000 VNĐ BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Tháng 6/2011 Đvt: đồng Chỉ tiêu Chi phí nhân cơng Khấu hao TSCĐ Thuế tài ngun Phí bảo vệ mơi trường Cộng Số tiền 11.713.200 5.106.333 3.856.117 1.510.000 22.185.650 - Tính giá thành đơn vị sản phẩm đá hộc Tập hợp chi phí sản xuất phát sinh kỳ:  Chi phí NVLTT: 9.039.602 đồng  Chi phí LĐTT: 36.433.500 đồng  Chi phí SXC: 22.185.650 đồng Trong tháng doanh nghiệp sản xuất 1510m3 đá hộc thành phẩm Do đặc điểm riêng quy trình khai thác, sản xuất đá xây dựng để đơn giản tính tốn doanh nghiệp khơng để sản phẩm dở dang cuối kỳ ( dở dang cuối kỳ 0) DNTN HOA VỸ BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT Tháng 6/ 2010 Sản phẩm : Đá hộc ĐVT : đồng STT Khoản mục CPSX kỳ CP NVLTT 9.039.602 Sản lượng (m3) 1510 CP LĐTT 36.433.500 1510 24.128 CPSXC 22.185.650 1510 14.692 Cộng 67.658.752 Z đơn vị 5.986 44.806 => Vậy giá thành sản xuất mỏ đá hộc thành phẩm : 44.806 VNĐ/m3 Đá hộc sau khai thác tùy theo đơn đặt hàng, doanh nghiệp sẽ vận chuyển trực tiếp đến cho khách hàng hoặc nhập kho, hoặc sẽ vận chuyển trực tiếp đến khu sản xuất để sản xuất thành đá 1×2, đá 2×4, đá 4×6 b, Tập hợp phân bở tính giá thành loại đá 1×2, đá 2×4, đá 4×6 Do đặc điểm dây chuyền sản xuất đá xây dựng từ loại nguyên vật liệu chính, qua dây chuyền sản xuất cho nhiều loại đá thành phẩm khác nên tồn chi phí sẽ tập hợp chung sau phân bổ chi phí cho loại đá theo phương pháp hệ số (doanh nghiệp xây dựng hệ số dựa tình hình sản xuất thực tế mình) Doanh nghiệp sử dụng thước đo vật để phân bổ chi phí điểm phân chia có sự điểu chỉnh hệ số cho phù hợp thực tế BẢNG HỆ SỐ PHÂN BỔ CHI PHÍ (Tính cho 1m3 đá thành phẩm) Chỉ tiêu CP Nguyên vật liệu CP Sản xuất chung Đá 4×6 Đá 2×4 Đá 1×2 1,05 1,15 1,1 1,2 Trong tháng 6/2010, doanh nghiệp đưa vào sản xuất thu loại đá với sản lượng sau :  Đá 4x6 : 259,2 m3  Đá 2x4 : 236,9 m3  Đá 1x2 : 75,7 m3  Tập hợp phân bổ CPNVL : Nguyên liệu đưa vào sản xuất : 630 m3 đá hộc Tổng chi phí nguyên vật liệu đưa vào sản xuất : ∑ CP NVL = 630 × 44.806 = 28.227.780 VNĐ BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ NVL ( tháng 6/2010) Đvt : VNĐ Chỉ tiêu Tổng chi phí Nguyên vật liệu 28.227.780  Đá 4x6 12.296.875 Đá 2x4 Đá 1x2 11.800.873 4.130.032 Tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung : Chi phí sản xuất chung tháng gồm : - Chi phí vận chuyển nguyên liệu từ mỏ đến khu sản xuất (chi phí lái xe, dầu diezel) - Chi phí cơng nhân vận hành dây chuyền nhân công phục vụ (lương khoản trích theo lương tính vào chi phí) - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí tiền điện, dầu tra máy, mỡ bơi trơn Từ bảng tính lương khoản trích theo lương tập hợp chi phí nhân cơng tổ sản xuất đá thành phẩm gồm: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NHÂN CƠNG TỔ SẢN XUẤT Tháng 6/2010 ĐVT: đồng Họ tên Chức vụ Tổng lương Các khoản trích theo lương trừ Số còn phải trả Các khoản trích theo lương tính vào lương Hà Văn Nam Nguyễn Văn Hiếu Nông Văn Hà Phạm Văn Thắng Nông Văn Thu vào chi phí CN vận hành dây chuyền nghiền sàng 3.000.000 255.000 2.745.000 660.000 Lái xe 2.400.000 204.000 2.196.000 528.000 2.000.000 170.000 1.830.000 440.000 2.000.000 170.000 1.830.000 440.000 2.400.000 204.000 2.196.000 528.000 11.800.000 1.003.000 10.797.000 2.596.000 Công nhân phục vụ Công nhân phục vụ Trông coi dây chuyền Cộng Dựa vào phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT chứng từ khác kế tốn tập hợp chi phí vào bảng để phân bổ DNTN HOA VỸ BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SXC ĐÁ THÀNH PHẨM Tháng 6/2010 Chỉ tiêu CP nhân công Khấu hao TSCĐ Số tiền 13.393.000 10.587.300 Tiền điện Dầu diezel Dầu,mỡ bôi trơn Cộng 2.187.600 1.296.000 300.000 27.763.900 ∑ CP SXC = 27.763.900 VNĐ BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SXC ĐÁ THÀNH PHẨM Tháng 6/2010 ĐVT: đồng Chỉ tiêu Tổng chi phí Đá 4x6 Đá 2x4 Đá 1x2 Sản xuất chung 27.763.900 11.330.063 12.463.069 3.970.768 *Tính giá thành đá thành phẩm: DNTN HOA VỸ BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT Tháng 6/ 2010 Sản phẩm : Đá 4x6 ĐVT : đồng STT Khoản mục CPSX kỳ Sản lượng (m3) Z đơn vị CP NVL 12.296.875 259,2 47.441 CPSXC 11.330.063 259,2 43.712 Cộng 23.626.938 91.153 DNTN HOA VỸ BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT Tháng 6/ 2010 Sản phẩm : Đá 2x4 ĐVT : đồng STT Khoản mục CPSX kỳ Sản lượng (m3) Z đơn vị CP NVLTT 11.800.873 236,9 49.814 CPSXC 12.463.069 236,9 52.609 Cộng 24.263.942 102.423 DNTN HOA VỸ BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT Tháng 6/ 2010 Sản phẩm : Đá 1x2 ĐVT : đồng STT Khoản mục CPSX kỳ Sản lượng (m3) Z đơn vị CP NVLTT 4.130.032 75,7 54.558  - CPSXC 3.970.768 Cộng 8.100.800 75,7 52.454 107.012 Vậy giá thành sản xuất đá khu chế biến : Đá 4x6 : 91.153 VNĐ/m3 Đá 2x4 : 102.423 VNĐ/m3 Đá 1x2 : 107.012 VNĐ/m3 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp tư nhân Hoa Vỹ  Ưu điểm: - Cơng tác kế tốn thực theo chế độ chuẩn mực kế toán, số liệu cập nhật kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập báo cáo nhanh chóng - Việc xác định tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp chi tiết cho tổ khai thác, sản xuất thuận tiện cho việc tập hợp phân bổ chi phí - Phương pháp tập hợp, phân bổ chi phí tính giá thành đơn giản phù hợp với tình hình doanh nghiệp quy mơ nhỏ  Hạn chế: - Việc tổ chức máy quản lý, kế toán chưa quản lý hết tình hình sử dụng chi phí, đặc biệt chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đặc thù ngành khai thác đá - Công ty xây dựng hệ số phân bổ chi phí điểm phân chia cho sản phẩm dựa ý kiến chủ quan tình hình cơng ty nên có hạn chế định - Do đặc điểm doanh nghiệp quy mơ nhỏ, trình độ kế tốn còn nhiều hạn chế nên việc tính giá thành sản phẩm công ty xây dựng cách đơn giản cho phù hợp với công ty Thực chất, ban giám đốc máy kế tốn cơng ty cũng khơng nhận biết quy trình tiếp giáp xem xét phương pháp phân bổ chi phí tiếp giáp sở lý thuyết vấn đề sản phẩm tiếp giáp tính giá thành sản phẩm tiếp giáp ở nước ta chưa phổ biến khơng có sự tách biệt rõ ràng quy trình sản xuất sản phẩm thơng thường quy trình tiếp giáp Do đó, doanh nghiệp chưa thấy ưu điểm việc xác định xác quy trình tiếp giáp lựa chọn phương pháp phân bổ chi phí tiếp giáp III Kết luận Như vậy, từ hệ thống kiến thức việc tính giá thành sản phẩm, đặc biệt sản phẩm tiếp giáp, ta khẳng định chắn với loại hình doanh nghiệp sản xuất cơng tác tập hợp, phân bổ chi phí tính giá thành sản phẩm cũng có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, thể lực cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Xác định quy trình tiếp giáp, sản phẩm tiếp giáp xây dựng phương pháp tính giá thành sản phẩm tiếp giáp cách rõ ràng, xác, phù hợp với doanh nghiệp sở để nhà quản trị đưa định quản trị sản xuất điều hành chung toàn doanh nghiệp cách xác hiệu Tuy nhiên, qua việc tìm hiểu sách báo, trang mạng cũng tình hình thực tế doanh nghiệp cụ thể, nhóm chúng em nhận thấy vấn đề xác định quy trình tiếp giáp sản xuất, sản phẩm tiếp giáp, cũng phương pháp tính giá thành sản phẩm tiếp giáp chưa nhìn nhận, tách biệt cách rõ ràng chưa phổ biến ở Việt Nam Rất tài liệu sách báo, tạp chí kinh tế, kế tốn ở Việt Nam nghiên cứu, đề cập đến vấn đề Nguyên nhân thực tế tình hình sản xuất doanh nghiệp ở nước ta cũng khơng có sự tách biệt rõ ràng quy trình sản xuất sản phẩm thơng thường với quy trình tiếp giáp Có nhiều lĩnh vực sản xuất doanh nghiệp thực chất sản xuất theo quy trình tiếp giápsản phẩm tiếp giáp: khai thác gỗ để đóng bàn ghế, sản xuất loại sản phẩm từ sữa, khai thác dầu khí,… để đơn giản doanh nghiệp lựa chọn xây dựng phương pháp tập hợp phân bổ chi phí phù hợp với đặc điểm sản xuất sản phẩm doanh nghiệp khơng phân biệt rõ ràng đâu quy trình tiếp giáp, đâu sản phẩm tiếp giáp Qua việc tìm hiểu đề tài này, nhóm em hi vọng sẽ có nhiều cơng trình nghiên cứu cũng tài liệu, viết vấn đề thời gian tới để có hệ thống, sở lý luận rõ ràng cho doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam xác định quy trình sản xuất sản phẩm tiếp giáp, tính giá thành sản phẩm tiếp giáp để nhà quản trị đưa định quản lý liên quan đến quy trình tiếp giáp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH SÁCH SINH VIÊN NHÓM 11 HỌ TÊN MSV LỚP Phạm Thị Hồng Loan 541733 KTDNC-54 Nguyễn Thúy Nga 541740 KTDNC-54 Phạm Thị Thúy 541760 KTDNC-54 Hồ Thị Hoài Trang 541762 KTDNC-54 Vũ Thị Thu Vân 541767 KTDNC-54 Dương Thương Thúy 541759 KTDNC-54 Vũ Thị Thanh 541752 KTDNC-54 Nguyễn Thị Minh Hải 541708 KTDNC-54 Nguyễn Thị Thanh Hương 542897 QTKDB-54 10 Cao Lan Anh 531149 ... sản xuất có điểm khác 1.3 Sản phẩm tiếp giáp quy trình tiếp giáp a) Sản phẩm tiếp giáp Sản phẩm tiếp giáp sản phẩm chủ yếu quy trình tiếp giáp, sản phẩm tiếp giáp có khả doanh thu riêng Các sản. .. trình tiếp giáp, sản phẩm tiếp giáp, … - Hệ thống phương pháp xác định chi phí tính giá thành sản phẩm tiếp giáp - Thực tế cơng việc tập hợp, phân bổ chi phí tính giá thành sản phẩm tiếp giáp. .. phí tiếp giáp để tính giá thành sản phẩm tiếp giáp Các sản phẩm tiếp giáp sản xuất theo hình thức quy trình sản xuất sản phẩm hàng loạt Do đó, cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính giá thành sản phẩm tiếp giáp , Tính giá thành sản phẩm tiếp giáp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay