Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm nam hà tại hà nội

74 25 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:39

Luận văn Hồn thiện kế tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà Hà Nội Lời nói đầu Bất kỳ doanh nghiệp nào, quy mô lớn hay nhỏ, hoạt động lĩnh vực sản xuất hay thương mại phải trọng đến khâu tiêu thụ Việc thực tốt khâu tiêu thụ xác định kết tiêu thụ có vị trí quan trọng việc xác định hiệu kinh doanh, ổn định tài đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển vào vốn lưu động Để hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đạt hiệu cao kế tốn với vai trò cơng cụ quản lý đắc lực, có nhiệm vụ thu thập, xử lý thơng tin cách xác, đầy đủ, kịp thời giúp người điều hành định đắn Đặc biệt khâu tiêu thụ sản phẩm kế tốn phải phản ánh, giám sát chặt chẽ chi phí thu nhập có liên quan đến tiêu thụ nhằm xác định kết kinh doanh hợp lý Là đơn vị chuyên cung cấp dược phẩm với nhiệm vụ chủ yếu chăm lo sức khỏe người dân nên công tác tiêu thụ xác định kết tiêu thụ chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà Hà Nội kiểm tra, giám sát chặt chẽ Trên sở đó, cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ cung ứng thông tin xác, kịp thời cho cơng tác quản lý Xuất phát từ vai trò thực trạng cơng tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà Hà Nội Khơng nhằm ngồi mục đích tiếp cận với thực tế, góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty Trong thời gian thực tập Công ty em xin sâu nghiên cứu đề tài: "Hồn thiện kế tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà Hà Nội" Với nội dung sau: Chương I: Các vấn đề chung Chương II: Thực tế cơng tác kế tốn thành phẩm, bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Chương III: Nhận xét kiến nghị cơng tác kế tốn Chương I: vấn đề chung kế toán tiêu thụ xác định kết 1.Bản chất nội dung kinh tế tiêu thụ Trong kinh tế thị trường công tác tiêu thụ tổ chức tiêu thụ vấn đề quan trọng doanh nghiệp Cơ chế thị trường tạo kinh tế cạnh tranh tự do, giá số lượng quan hệ cung – cầu định nên doanh nghiệp phải tự chủ việc nghiên cứu thị trường xây dựng chiến lược lập kế hoạch tiêu thụ cho riêng Hơn doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm kết kinh doanh - Tiêu thụ q trình thực trao đổi thơng qua phương tiện toán để thực giá trị sản phẩm, hàng hố, dịch vụ q trình doanh nghiệp chuyển giao sản phẩm hàng hoá cho khách, khách hàng trả cho doanh nghiệp khoản tiền tương giá sản phẩm hàng hoá theo giá trị thoả thuận Quá trình tiêu thụ kết thúc hai điều kiện sau đảm bảo: - Doanh nghiệp chuyển giao sản phẩm quyền sở hữu sản phẩm cho người mua - Đơn vị trả tiền mua chấp nhận trả tiền Điều có nghĩa q trình tiêu thụ phải có thay đổi, thoả thuận hai bên mua bán Phải có thay đổi quyền sở hữu sản phẩm hai bên thực trình chuyển đổi hàng tiền: Trong trình tiêu thụ, giá ghi hoá đơn bán hàng giá thoả thuận người mua người bán gọi giá bán Doanh thu bán hàng tổng giá trị thực hiện, việc bán hàng hoá sản phẩm cho khách hàng Thời điểm xác định doanh thu bán tuỳ thuộc vào phương thức bán hàng phương thức toán tiền hàng xem xét thời điểm xác định doanh thu bán hàng số tiền bán hàng khơng trùng Số tiền bán hàng mà số thực thu doanh nghiệp bán hàng hố doanh thu bán hàng số tiền doanh nghiệp thu theo giá bán hoá đơn: - Kết hoạt động tiêu thụ khoản lỗ – lãi tiêu thụ Đó số chênh lệch doanh thu giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Doanh thu, chi phí, lợi nhuận tiêu mà doanh nghiệp phải quan tâm trình sản xuất kinh doanh Như hoạt động tiêu thụ doanh nghiệp có liên hệ chặt chẽ đến lợi nhuận ảnh hưởng tới toàn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Kết hoạt động kinh doanh mục tiêu cuối doanh nghiệp Nó phụ thuộc vào trình hoạt động doanh nghiệp tác động trở lại hoạt động Còn hoạt động tiêu thụ sản phẩm với vị trí khâu cuối hoạt động sản xuất kinh doanh có mối quan hệ mật thiết với kết kinh doanh Tiêu thụ sản phẩm sở để xác định kết kinh doanh để doanh nghiệp đưa định tiêu thụ Có thể khẳng định kết kinh doanh khâu cuối doanh nghiệp tiêu thụ “Phương tiện trực tiếp để thực hiệ mục tiêu đó” 2.ý nghĩa nhiệm vụ cơng tác kế tốn tiêu thụ Mục đích cuối doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận mà việc thơng qua tiêu thụ thông qua tiêu thụ đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá Trên sở kết tiêu thụ doanh nghiệp thu hồi vốn lãi để tái sản xuất giản đơn hay mở rộng Chính mà tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp kinh tế quốc dân Đối với doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tốt đảm bảo thu hồi vốn nhanh, tăng tốc độ quay vòng vốn, tiết kiệm vốn lưu động bổ xung nguồn vốn cho việc mở rộng đại hố sản xuất Q trình tiêu thụ tốt làm cho hoạt động SXKD tốt mà tác động trực tiếp đến thành viên doanh nghiệp, thu nhập cao động lực thúc đẩy người làm việc tốt Như tiêu thụ sản phẩm hàng hố có vai trò to lớn tồn phát triển doanh nghiệp thị trường Đối với kinh tế quốc dân tiền đề cân đối cho sản xuất tiêu dùng, cân đối tiền hàng lưu thông cân đối ngành khu vực kinh tế Các doanh nghiệp có mối liên hệ với sản phẩm ngành tư liệu ngành Do tiêu thụ có ảnh hưởng trực tiếp tới cân đối sản xuất ngành đơn vị sản xuất tác động đến quan hệ cung cầu thị trường Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng công tác tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa kết hoạt động sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức khâu tiêu thụ cách hợp lý Để thực yêu cầu đòi hỏi cơng tác hạch tốn tiêu thụ sản phẩm hàng hố phải xác, kịp thời đầy đủ Muốn cho công tác tiêu thụ đạt hiệu cao, lợi nhuận đạt tới mức tối đa điều phụ thuộc vào việc đảm bảo kiểm soát chặt chẽ khoản doanh thu, chi phí loại sản phẩm, hàng hố Ngồi cần phải đưa thơng tin xác cụ thể, kịp thời cho nhà quản lý để từ họ phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án kinh doanh tốt Để làm đòi hỏi người làm cơng tác kế tốn tiêu thụ phải có kinh nghiệm, tìm hiểu, học hỏi nâng cao tinh thần trách nhiệm cơng việc Điều đặt nhiệm vụ cho người làm cơng tác hạch tốn tiêu thụ, sản phẩm – hàng hoá phải tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhà quản lý mặt tinh thần tiêu thụ sản phẩm, mặt hàng tình hình doanh thu chi phí, tốn với khách hàng, với ngân sách xác định xác kết tiêu thụ kỳ cụ thể: - Phản ánh, giám đốc tình hình kế hoạch tiêu thụ loại mặt hàng, loại nhập, xuất tồn Đồng thời xác định giá vốn hàng hố xuất bán: - Phản ánh, giám đốc tình hình thực kế hoạch tiêu thụ tốn với khách hàng, tốn với ngân sách, lập dự phòng khoản phải thu khó đòi - Phản ánh giám sát khoản chi phí phát sinh bán hàng, CPQL xác định kết kinh doanh cuối kỳ Để thực nhiệm vụ cần có phối hợp chặt chẽ phận kế toán phận quản lý kho, phận cung ứng, phận kế hoạch 3.Các phương pháp xác định giá gốc hàng tiêu thụ Doanh nghiệp phải xác định giá thành sản phẩm làm ghi nhập kho hàng hoá Trong kỳ hoạch toán, hàng hoá thường nhập kho nhiều lần, lần số lượng giá thành khác nên xuất hàng hoá tiêu thụ doanh nghiệp phải hạch toán giá hàng xuất theo phương định để hạch tốn xác tiết kiệm thời gian Xác định xác giá vốn giúp cho doanh nghiệp hạch tốn xác khoản thu nhập doanh nghiệp, xác định lãi Để hạch tốn xác giá vốn thực tế khối lượng hàng hố xuất kho áp dụng phương pháp sau đây: - Phương pháp giá bình quân: - Phương pháp hạch toán - Phương pháp giá thực tế nhập trước – xuất trước ( EIFO) - Phương pháp giá thực tế nhập sau - xuất trước ( LIFO) - Phương pháp giá thực tế đích danh - Phương pháp giá bình quân * Giá bình quân kỳ dự trữ: Giá đơn vị bq Giá thực tế hàng tồn kho ĐK + Giá thực tế hàng nhập kỳ = kỳ dự trữ Lượng hàng tồn ĐK + Lượng hàng nhập kỳ - Giá đơn vị bình quân cuối trước: Giá đơn vị bq Giá thực tế hàng tồn ĐK (hoặc cuối kỳ trước) = cuối kỳ trước Lượng thực tế hàng tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trước) * Giá đơn vị bình quân sau lần nhập: Giá đơn vị bp Giá thực tế hàng tồn sau lần nhập = Sau lần nhập Lượng thực tế hàng tồn sau lần nhập *Phương pháp giá hạch toán: Giá thực tế hàng hoá Giá thực tế hàng hoá = xuất kỳ x hệ số giá xuất dùng Giá thực tế hàng tồn đầu kỳ + nhập kỳ Hệ số giá = Giá hạch toán hàng tồn đầu kỳ + nhập kỳ * Phương pháp giá thực tế nhập trước trước xuất trước (FIFO) Phương giả định số hàng nhập trước xuất trước xuất hết số nhập trước đến số hàng nhập sau *Phương giá thực tế nhập sau xuất trước (LIFO) Phương giả định số hàng nhập vào sau xuất trước tiên * Phương pháp giá thực tế đích danh Số hàng xuất xác định giá trị theo lô theo giá lúc nhập vào Trên số phương pháp để xác định hàng tiêu thụ Tuỳ thuộc vào đặc điểm loại hàng kinh doanh tuỳ vào yêu cầu doanh nghiệp mà áp dụng vào phương pháp Việc xác định giá vốn cần phải tiến hành cách nghiêm túc xác Các doanh nghiệp thương mại thường vào giá vốn hàng hoá chi phí khác bỏ để xác định giá bán nhằm bù đắp chi phí có lãi kinh doanh 4.Kế tốn chi tiết q trình tiêu thụ Hạch tốn chi tiết tiêu thụ hàng hố đòi hỏi phản ánh giá trị, số lượng, chất lượng loại hàng hoá theo kho người phụ trách vật chất Trong thực tế có phương pháp hạch toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá sau đây: * Phương pháp thẻ song song (sơ đồ 1) Sơ đồ hạch tốn chi tiết hàng hóa theo phương pháp thẻ song song Phiếu nhập Thẻ kho Thẻ sổ chi tiết hàng hoá Bảng tổng hợp nhập xuất tồn Kế toán tổng hợp Phiếu xuất * Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển ( Sơ đồ 2) Sơ đồ hạch toán chi tiết hàng hoá theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển Phiếu nhập Thẻ kho Phiếu xuất Bảng kê Sổ đối chiếu luân Kế toán tổng hợp Bảng kê xuất 10 Từ kết bán hàng, kế toán lập chứng từ ghi sổ để phản ánh số lãi mà doanh nghiệp thu tháng 01 năm 2003 Biểu 17: Chứng từ - ghi sổ, số 17 Chứng từ ghi sổ Số Ngày 17 31/1 60 Phân tích lợi nhuận tiêu thụ chi nhánh Vào cuối kỳ kế toán vào kết điều tra, nghiên cứu thị trường phận thị trường cung, cầu hàng hoá, vào doanh thu thực tế tình hình tài Cơng ty kế tốn lập kế hoạch doanh thu, chi phí lợi nhuận cuả tháng Kế hoạch doanh thu, chi phí tháng 01 năm 2003 sau: Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận Vậy ta có bảng so sánh sau: Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán Chi phí QLDN Lợi nhuận Như vậy, tế so với kỳ kế hoạch, doanh thu bán hàng tăng 85.928.121 đ Tháng 01/2003 so với tháng 12/2002, doanh thu bán hàng tăng 405.727.821 đ Tương tự ta thấy: giá vốn hàng bán tế so với kỳ kế hoạch tăng 30.466.724 đ, tháng 01/2003 so với tháng 12/2002 tăng 177.074.404 đ Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp tế so với kỳ kế hoạch tăng 2.489.371 đ tháng 01/2003 so với tháng 12/2002 tăng 5.990.001đ Thông qua tiêu tồn lợi nhuận tế tăng kỳ kế hoạch lượng 52.974.726 đ tháng 01/2003 so với tháng 12/2002 tiêu tăng lên 222.663.416 đ Có thể nói tiêu doanh thu bán hàng tế tăng 7% so với kỳ kế hoạch tăng 44% so với tháng 12 năm 2002 Về tiêu lợi nhuận thuần: Tháng 01/2003, chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch 3% tăng so với tháng 12/2002 250% So sánh tiêu cho thấy tháng 01/2003 chi nhánh Công ty Dược phẩm Nam Hà đơn vị hoạt động kinh doanh vượt mức kế hoạch đặt Tuy vậy, để xét tính hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ta phải tính đến tỷ lệ lãi tính doanh thu Tỷ lệ lãi tính trên; doanh thu (T) = Error! x 100% T(T12/2002) = Error! x 100 = 15,8% T(T01/2003) = Error! x 100 = 27,6% Trong tháng 12/2002 đồng doanh thu tạo 0,158 đồng lợi nhuận, tháng 01/2003 đồng doanh thu tạo 0,276 đồng lợi nhuận Sở dĩ có chênh lệch tháng 01/2003 bán số loại thuốc chủ yếu chi nhánh tăng lên, giá vốn hàng bán nhiều mặt hàng có thay đổi Ngồi chi nhánh Công ty tiết kiệm số chi phí gián tiếp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Chương III: số nhận xét kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác tiêu thụ xác định kết kinh doanh chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Hà Nội Nhận xét chung thực trạng cơng tác kế tốn tiêu thị xác định kết kinh doanh chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Hà Nội Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Hà Nội thành lập gần năm ,tuy thời gian hoạt động chưa lâu với nỗ lực ,của toàn thể cán công nhân viên công ty đưa cơng ty vượt qua thử thách khó khăn buổi đầu hoạt động ,ngày vươn lên làm ăn có hiệu ,đem lại thu nhập ổn định cho người lao động Cơng ty tìm vị trí thị trường phát triển cao Hơn chặng đường kinh tế đa thành phần có hội nhập phức tạp vào kinh tế giới Cùng với bỡ ngỡ ban đầu chưa hoàn chỉnh quy định ,chế độ sách tài quản lý kinh tế ,đặc biệt chế độ kế toán việc vận dụng chế độ kế tốn khơng phải hoàn toàn hoàn hảo tất doanh nghiệp Trong thời gian thực tập chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Hà Nội ,qua nghiên cứu thực tế công tác tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh công ty ,em xin rút số nhận xét sau : 1.1.Nhận xét tổ chức máy kế toán hình thức kế tốn cơng ty : - Biên chế phòng kế tốn cơng ty có người Mỗi người làm nhiệm vụ khác theo yêu cầu kế toán trưởng phù hợp với trình độ chun mơn người Việc tổ chức cho cửa hàng kế toán riêng ,kế toán cửa hàng tổng hợp sổ sách từ cưả hàng Từ gửi lên phòng kế tốn cơng ty - Về hình thức kế tốn :Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ phù hợp với quy mô tổ chức cơng ty việc sử dụng hình thức có ưu điểm mẫu số đơn giản ,dễ ghi chép ,dễ hiểu ,khơng đòi hỏi thiết phải có đội ngũ nhân viên có trình độ cao đồng - Sổ sách kế toán tổng hợp thực tốt theo quy định Bộ Tài Chính.Các chứng từ ghi sổ ,sổ lấy nguyên mẫu quy định kế toán viên thực 1.2.Nhận xét công tác tiêu thụ hàng hố xác định kết tiêu thụ cơng ty 1.2.1.Ưu điểm: - Cơng ty tiến hành hạch tốn thành phẩm theo phương pháp ghi thẻ song song phù hợp với yêu cầu quản lý đáp ứng u cầu cơng tác kế tốn Với phương pháp ,kế tốn theo dõi cụ thể tình hình nhập xuất loaih hàng hố thơng qua thẻ kho - Điều đáng nói cơng ty khơng có hàng hố bị trả lại ,có thể nói công ty quan tâm đến chất lượng sản phẩm ,một hàng hoá trước xuất bán kiểm tra chặt chẽ - Việc công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên giúp cho công ty giám sát chặt chẽ lượng hàng hoá tiêu thụ Từ có kế hoạch tốt khâu tiêu thụ sản phẩm 1.2.2.Nhược điểm : Bên cạnh ưu điểm cơng ty số tồn sau - ,công ty hạch tốn chi phí quản lý chi phí bán hàng tài khoản 642 “chi phí quản lý doanh nghiệp “ Việc hạch toán chưa theo quy định chế độ kế toán doanh nghiệp không phản ánh nội dung ,bản chất loại chi phí - Việc cơng ty sử dụng hình thức chứng từ – ghi sổ la phù hợp phải có sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Hiện công ty không sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo quy định chế độ kế tốn nên cơng ty bị thiếu sổ Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết kinh doanh chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Hà Nội Bất doanh nghiệp phải coi trọng khâu tiêu thụ Muấn doanh nghiệp phải tìm biện pháp phương pháp quản lý chặt chẽ tình hình tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Kế tốn cơng cụ thực biện pháp Vì daonh nghiệp ln phấn đấu nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn Tại chi nhánh cơng ty cổ phần dược phẩm Nam Hà ,cơng tác kế tốn tổ chức chặt chẽ tương đối hoàn thiện hạn chế Dưới số ý kiến đề xuất cá nhân em mong muấn góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn doanh nghiệp ,đặc biệt cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh 2.1 Nâng cao trình độ đội ngũ kế tốn : Để hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh cơng tác kế tốn chi nhánh cơng ty cổ phần dược phẩm Nam Hà ngồi việc hạch tốn cách xác cụ thể theo chế độ kế tốn hành điều quan trọng mang tính tồn diện triệt để phải nâng cao trình độ chun mơn khả vận dung chế độ vào thực tế kế toán viên Có nhiều lý để chi nhánh cơng ty cần phải nâng cao trình độ đội ngũ kế toán Chế độ kế toán nước ta chưa ổn định ,thay đổi cách thường xuyên Do hạch tốn sau thời gian chế độ kế toán thay đổi trở lên khơng phù hợp Điều đòi hỏi người kế tốn phải có khả chun mơn vững vàng để nhanh 65 chóng cập nhập thay đổi chế độ vận dụng chung cách linh hoạt cho phù hợp với điều kiện công ty Khi công việc kinh doanh ngày phát triển ngày đòi hỏi nhiều tham gia đội ngũ kế toán vào trình kinh doanh Việc Việt Nam tham gia vào nhiều tổ chức thương mại giới mở khả cạnh tranh nhiều hội to lớn để doanh nghiệp thâm nhập tiếp cận thị trường nước ngồi Trong hồn cảnh phòng kế toán phải thực nhà quân sư chiến lược giúp cho công ty năm bắt thời phát triển không bị thua thiệt kinh daonh Khi kế tốn viên khơng người ghi chép ,tính tốn cách đơn mà phải cung cấp thơng tin hữu ích Cách tốt để nâng cao trình độ đội ngũ kế tốn cơng ty cử họ học thêm khoá đào tạo chuyên nghành trường đại học khối kinh tế ngồi nước tuỳ theo điều kiện mình.Những khố đào tạo khơng củng cố nâng cao lực chuyên môn học viên mà trang bị cho họ trình độ tổng hợp lĩnh vực : Phân tích kinh doanh ,quản trị kinh doanh ,nghiệp vụ tin học , thống kê Từ giúp học viên trở thành nhà kinh doanh thực thụ ,những nhân viên hữu dụng cho công ty Hơn ,kế toán viên phải thường xuyên nghiên cứu tài liệu ,chế độ kế toán tài liệu kinh tế Đồng thời tích cực học hỏi tranh thủ hướng dẫn người thông thạo có kinh nghiệm nghề 2.2 áp dụng chế độ kế tốn vào cơng tác kế tốn : Chế độ kế toán nước ta luân thay đổi ,đòi hỏi phận kế tốn cơng ty phải thường xuyên tìm hiểu ,áp dụng phù hợp với chế độ Mới Bộ Tài Chinh có ban hành thơng tư ,thơng tư số:89/2002/TT-BTC.Thơng tư có vài thay đổi lớn sửa đổi số tài khoản ,thêm bớt số tài khoản Công ty lên áp dụng theo thông tư phù hợp 66 2.3 ứng dụng tin học vào công tác kế toán : Ngày việc ứng dụng thành tựu tin học vào công tác quản lý sản xuất kinh doanh ngày trở nên phổ biến tính ưu việt độ nhanh ,kết xác ,khối lượng tính tốn lớn ,bộ nhớ phong phú trao đổi với ngoại vi Đặc biệt cơng tác kế tốn máy vi tính cơng cụ quản lý hữu hiệu Máy vi tính tự động hố cho phép thu nhập ; xử lý hoạc lưu trữ tìm kiếm thơng tin cách nhanh chóng xác giảm đáng kể khối lượng sổ sách lưu trữ so với kế toán thủ công đồng thời cho phép nối mạng để trở thành hệ thống trao đổi ,cung cấp ,xử lý thông tin ,ứng dụng tin học vào cơng tác kế tốn đảm bảo phân công lao động máy kế toán Mỗi kế toán viên thực nhiệm vụ mà khơng gây lãng phí lao động công việc không bị chồng chéo ,trùng lặp phục vụ đắc lực cho công tác quản lý doanh nghiệp 2.4 Phướng hướng hồn thiện cơng tác kế tốn chi tiết tiêu thụ hàng hoá xác định kết kinh doanh 2.4.1 Vấn đề tiêu thụ hàng hoá: Sản phẩm công ty bán khắp nơi nước nhân viên công ty phải trực tiếp đem bán làm chi phí vận chuyển tăng lên cao chi phí tính vào giá bán Cơng ty nên có phương thức bán bn có nghĩa bán với khối lượng lớn bán trực tiếp kho thành phẩm Đây hội giúp công ty bán nhiều sản phẩm hạ giá thành sản phẩm mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Từ làm cho doanh thu công ty tăng lên 2.4.3 Vấn đề sử dụng tài khoản : Chi phí bán hàng chi phí phát sinh trình tiêu thụ sản phẩm ,hàng hố ,dịch vụ ,lao vụ.Các khoản chi phí hạch tốn tài khoản 641”chi phí bán hàng “ Còn chi phí quản lý doanh nghiệp khoản chi phí có liên quan chung đến tồn hoạt động doanh nghiệp mà 67 không tách riêng cho hoạt động Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán phản ánh tài khoản 642”chi phí quản lý doanh nghiệp “ Nhưng chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Hà Nội kế toán sử dụng tài khoản 642 để theo dõi cho tất chi phí Việc hạch tốn chưa theo quy định chế độ kế toán doanh nghiệp không phản ánh nội dung ,bản chất loại chi phí Điều gây khó khăn cho công tác quản lý ,giám sát khoản chi thuộc hai loại chi phí chi phí BHXH + BHYT ,chi phí tiền mặt cho hai loại chi phí khơng tách biệt Khó xác định ảnh hưởng chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh ngiệp đến kết kinh doanh Việc hạch tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp hai tài khoản riêng biệt TK641”chi phí bán hàng”,TK642 ”chi phí quản lý doanh nghiệp” khắc phục hạn chế Chẳng hạn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tháng 01 năm 2003 hạch toán hai sơ đồ sau: 68 Biểu 17 Sổ TK 641 Tháng 01 năm 2003 Đơn vị tính: Đồng Ngày tháng ghi sổ 31/1 31/1 Biểu 18 Sổ TK 642 Tháng 01 năm 2003 Đơn vị tính: Đồng Ngày tháng ghi sổ 31/1 31/1 Ngoài để phù hợp với chuẩn mực kế tốn cơng ty nên áp dụng chuẩn mực kế tốn (thơng tư 89/2002/TT-BTC).Đối với kế tốn nói chung kế tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ nói riêng có thay đổi Để bù đắp cho thiệt hại xảy năm kế hoạch doanh nghiệp phải lập dự phòng ,cụ thể dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự phòng nợ phải thu khó đòi Về phương diện kế tốn lập dự phòng cho khoản phải thu khó đòi ,dự phòng giảm giá làm cho bảng cân đối kế tốn phản ánh xác giá trị thực tài sản mà doanh nghiệp có Về phương diện tài lập dự phòng làm giảm lợi nhuận năm báo cáo ngược lại tạo nguồn tài để bù đắp cho khoản thiệt hại xảy Nhưng theo thơng tư việc lập dự phòng có thay đổi Cụ thể dự phòng giảm giá hàng tồn kho Trước dự phòng giảm giá hàng tồn kho lập hạch toán vào tài khoản 642 “chi phí quản lý doanh nghiệp “ theo tư lại hạch tốn vào tài khoản 632 “giá vốn hàng bán “ Đối với mức dự phòng khoản phải thu khó đòi cần lập tối đa khoảng 20% tổng số dư nợ phải thu doanh nghiệp thời điểm lập báo cáo tài , đồng thời phải đảm bao doanh nghiệp khơng bị lỗ ,sử dụng thêm tài khoản 641 cần thiết khoản chi cho cơng tác quản lý chung cơng ty theo dõi tài khoản 642 Sử dụng hai tài khoản riêng biệt (TK641,TK642) phản ánh cách chi tiết ,rõ ràng tiện cho việc kiểm tra ,giám sát ,tránh tình trạng khoản chi khơng cần thiết ,khơng hợp lý đồng thời có biện pháp tiết kiệm hai loại chi phí 2.4.4 Vấn đề sách bán hàng : Hiện ,tại chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà sách giảm giá hàng bán hoạc chiết khấu hàng bán chưa thực 70 Cơng ty nên thực sách khuyến khích hàng mua sản phẩm công ty nhiều ,cần xây dựng cách hợp lý ,phù hợp Tuy nhiên khoản giảm giá chiết khấu bán hàng làm doanh thu giảm lại có tác dụng tích cực để tăng doanh số tiêu thụ ,khuyến khích khách hàng trọng đến mặt hàng cơng ty Trong kinh tế ,công ty phải cạnh tranh liệt thị trường để tìm cho chỗ đứng ngày vững Để khách hàng ý tới hàng hoá ,sản phẩm cơng ty cơng ty phải nghiên cứu thị trường ,đưa sách phù hợp để khẳng định Vì mà sách giảm ,giá hàng bán hoạc chiết khấu bán hàng lại cần thiết áp dụng Số chiết khấu hoạc giảm giá hàng bán tính theo tỷ lệ % so với số tiền khách hàng toán 2.4.5 Vấn đề sử dụng sổ kế toán Đối với tình hình cơng ty việc áp dụng hình thức “chứng từ ghi sổ phù hợp “ Tuy nhiên theo hình thức phải có sổ đăng ký chứng từ ghi sổ thực tế cơng ty khơng sử dụng loại sổ theo quy định chế độ kế tốn Vì mà trình sử dụng hình thức công ty thiếu sổ Công ty nên sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo sổ đăng ký chứng từ ghi sổ công ty lấy số ngày ghi chứng từ ghi sổ số 10,11 phần sau : Biểu 29 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Ngày 31/01/2003 Đơn vị tính: Đồng Chứng từ ghi sổ Số Ngày 10 31/1 11 31/1 Kèm theo…… chứng từ gốc Kế toán trưởng Kế toán lập (Ký ghi họ tên) (Ký ghi họ tên) 2.4.6 Vấn đề nâng cao hiệu kinh doanh Công ty cần phải nắm bắt thông tin thị trường ,nhu cầu thị trường loại sản phẩm mà công ty tiêu thụ ,phải nắm lượng tiêu thụ thị trường để từ có chiến lược khâu nhập xuất hợp lý ,khơng để có tình trạng có loại hàng thiếu ,có loại lại thừa để ứ đọng kho Hơn ,công ty cần tăng cường phát triển quan hệ với bạn hàng ,tranh thủ khai thác triệt để thị trường truyền thống đồng thời có biện pháp mở rộng thị trường Mặt khác từ hoá đơn GTGT để vào sổ chi tiết bán hàng kế tốn cơng ty vào riêng loại (mỗi loại trang hoạc vài trang sổ )như tiện cho việc theo dõi chi tiết hàng bán xác định hiệu loại thuốc ,giúp công ty xác định loại có lợi nhuận cao ,loại ,từ có sách khắc phục Như để tăng nhanh doanh số tiêu thụ cơng ty cần phải kết hợp hài hồ hợp lý biện pháp để phù hợp với điều kiện thực tế công ty Và để giúp cơng ty có chiến lược kinh doanh đứng đắn chủ động thích ứng với mơi trường kinh doanh ,huy động hiệu nguồn lực có chủ động huy động nguồn lực lâu dài Đảm bảo công ty làm ăn có hiệu ,tăng suất tăng thu nhập cho người lao động Kết Luận Như tình hình tổ chức kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tiêu thụ hàng hố xác định kết kinh doanh nói riêng chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Hà Nội số vướng mắc cần phải khắc phục Trong năm qua Cơng ty có biện pháp hữu ích nhằm tháo gỡ tồn vướng mắc Những biện pháp thực cố gắng đáng ghi nhận công ty Tuy nhiên việc giải vấn đề chưa thể đạt kết cố gắng số người Việc hồn thiện cơng tác kế tốn lành mạnh hoạc cơng tác hạch tốn kinh doanh để kế tốn thể hết vai trò công cụ đắc lực quản lý phải trình lâu dài với nỗ lực tham gia khơng doanh nghiệp mà cần có tham gia quan nhà nước có liên quan Thời gian thực tập ngắn chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà Hà Nội không giúp em hoàn thiện luận văn mà điều quan trọng thời gian giúp em nâng cao nhận thức trách nhiệm sinh viên kế toán Càng tiếp cận với thực tế ,em thấy linh hoạt sôi động với phức tạp lĩnh vực kế toán Qua em nhận Những kiến thức tiếp thu ngồi ghế nhà trường thực đáng quý Tuy nhiên kiến thức tảng sở mặt lý thuyết mà sinh viên phải dựa vào để tiếp cận ứng dụng vào thực tế hồ nhập vào máy kế toán doanh nghiệp Chỉ đạt hồ nhập sinh viên có đủ hành trang cần thiết để trở thành người lao động thực ... ty cổ phần dược phẩm nam Hà Hà Nội I.Đặc điểm hoạt động kinh doanh chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà Hà Nội 1.Quá trình hình thành phát triển chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà. .. hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty Trong thời gian thực tập Công ty em xin sâu nghiên cứu đề tài: "Hồn thiện kế tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà Hà Nội" ... thụ xác định kết tiêu thụ chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà Hà Nội kiểm tra, giám sát chặt chẽ Trên sở đó, cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ cung ứng thông tin xác, kịp thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm nam hà tại hà nội , Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm nam hà tại hà nội , Chương I: những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ và xác, Sơ đồ hạch toán hàng hoá theo phương pháp sổ số dư, tiếp. (sơ đồ 4), Sơ đồ kế toán quản lý doanh nghiệp (sơ đồ 9), Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Công ty cổ phần Dược, phẩm Nam Hà tại Hà Nội, Nam Hà tại Hà Nội, Ngày 01/11/1995 của BTC, 2 Phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho, 1 .Phương thức tiệu thụ hàng hoá, Kế toán kết quả tiêu thụ hàng hoá, Chứng từ - ghi sổ, số 17, Phân tích lợi nhuận tiêu thụ của chi nhánh, Chương III: một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội ., 4 Phướng hướng hoàn thiện công tác kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá và, Sổ cái TK 641

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay