chuẩn mực kế toán tại anh, bài học cho việt nam

11 31 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 12:39

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐỀ TÀI: Xây dựng chuẩn mực kế toán cho DN NVV Việt Nam Bài học kinh nghiệm từ Anh Giảng viên hướng dẫn : Ths Nguyễn Thị Thu Hằng Lớp: KET201.5 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đình Lập MSV: 1001010482 Nguyễn Tuấn Bình MSV:1001010088 Tống Duy Hiến MSV: 1001010304 Nguyễn Thị Nga MSV: 1001010658 Nguyễn Hải Thanh MSV: 1001011285 Bùi Sơn Tùng MSV: 1001011088 Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012 Mở đầu Trong điều kiện thành viên thức WTO, hoạt động giao dịch, đầu tư thị trường vốn, thị trường chứng khốn sơi động, thu hút tham gia ngày đông đảo nhà đầu tư nước ngồi, hệ thống kế tốn kiểm toán trọng điểm cần cải tiến khơng ngừng nhằm nâng cao tính minh bạch trách nhiệm pháp lý doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp nhà đầu tư Cho tới nay, Việt Nam ban hành công bố 30 chuẩn mực kế toán (VAS) Về bản, chuẩn mực xây dựng theo chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế với số điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện Việt Nam Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) có đặc điểm riêng so với doanh nghiệp lớn nên chuẩn mực kế toán áp dụng vào doanh nghiệp có khác biệt Vì vậy, “ Xây dựng chuẩn mực kế toán cho DNNVV Việt Nam - Bài học kinh nghiệm từ Anh ” chủ đề quan trong, cấp thiết với tình hình Nội dung Đặc điểm doanh nghiệp Vừa Nhỏ Anh Giống với Việt Nam, bản, Chính phủ Anh phân chia quy mơ doanh nghiệp dựa tiêu chí số lượng lao động tổng doanh thu hàng năm doanh nghiệp Tuy nhiên, điểm khác biệt Anh khơng có định nghĩa thống cho Các Doanh nghiệp Vừa Nhỏ - Small or Medium-sized Enterprises (SME) Phần lớn quan trực thuộc phủ Anh dùng định nghĩa EU SME Cụ thể là: Loại hình doanh nghiệp Các tiêu chí Số lao động (người) Tổng doanh thu/năm Siêu nhỏ Nhỏ < 10 < 50 (triệu bảng)
- Xem thêm -

Xem thêm: chuẩn mực kế toán tại anh, bài học cho việt nam , chuẩn mực kế toán tại anh, bài học cho việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay