PHIẾU THỰC HÀNH NGOẠI LỒNG NGỰC

6 39 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:33

PHIẾU THỰC HÀNH NGOẠI LỒNG NGỰC HỌ TÊN SINH VIÊN: BÙI THANH XUÂN TỔ LỚP Y15B Thực tập khoa ngoại lồng ngực từ ngày: 19/3/2018 đến ngày 31/3/2018 Bảng thực hành: ST YÊU T CẦU HỆ THỐN G DẪN LƯU MÀNG PHỔI MƠ TẢ HOẶC HÌNH ẢNH KÍ XÁC NHẬN X QUAN G TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI X QUAN G TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI CÁC ĐAU DẤU DỊ CẢM HIỆU LIỆT THIẾU TÁI, XANH DA MÁU THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ CHI MẤT MẠCH HOẠI TỬ ĐẦU CHI DO THIẾU MÁU MỘT SỐ ĐƯỜNG MỔ TIM VÀ NGỰC ... XANH DA MÁU THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ CHI MẤT MẠCH HOẠI TỬ ĐẦU CHI DO THIẾU MÁU MỘT SỐ ĐƯỜNG MỔ TIM VÀ NGỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU THỰC HÀNH NGOẠI LỒNG NGỰC , PHIẾU THỰC HÀNH NGOẠI LỒNG NGỰC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay