Kế toán tiêu thụ hàng hoá

57 31 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:30

1 Lời nói đầu Trong chế thị trờng nay, doanh nghiệp kinh doanh thị trờng chịu chi phối quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh Đó kết đổi chế quản lý kinh tế chuyển tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thị trờng có điều tiết vĩ mô Nhà nớc Nhng bên cạnh đó, doanh nghiệp phải đơng đầu với nhiều khó khăn thách thức để bớc tồn phát triển vốn kinh doanh có hiệu Hơn nữa, phải thực đầy đủ nghiệp vụ Nhà nớc phải tính toán xác kịp thời, đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh trình sản xuất kinh doanh Đặc biệt việc thực luật thuế giá trị gia tăng đợc áp dụng từ năm 1999 Nó xuất ph¸t tõ nhËn thùc kh¸ch quan cđa nỊn kinh tÕ giới với xu hớng quốc tế hoá đời sống kinh tế Nhà nớc ta bớc thay đổi chế quản lý kinh tế thông qua việc thay đổi phát triển không ngừng hệ thống kế toán để từ góp phần tích cực vào việc tăng cờng nâng cao chất lợng quản lý tài quốc gia Hơn đa kinh tÕ cđa níc ta hoµ nhËp víi nỊn kinh tÕ phát triển mạnh mẽ khu vực Cùng với thay đổi việc mở rộng tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp quan trọng tạo điều kiện để doanh nghiệp tăng nhanh vòng quay cđa vèn vµ chu chun cđa tiỊn tƯ x· hội đồn thời đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu xã hội Không thế, tiêu thụ hàng hoá hội để doanh nghiệp chiếm lĩnh đợc thị phần thu đợc lợi nhuận nh tạo dựng đợc vị uy tín thơng trờng Đặc biệt, có ý nghĩa định việc thực mực tiêu chiến lợc mà doanh nghiệp theo đuổi Bên cạnh đó, thúc đẩy nhanh trình tái sản xuất tái sản xuất mở rộng đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất đời sống Do vậy, sau học hai năm trờng với kiến thức học đợc lý thuyết thời gian đợc phép thực tập tại: Cửa hàng xăng dầu chất đốt Hà Nội Với mong muốn đợc tìm hiểu công tác Kế toán tiêu thụ hàng hoá công cụ kinh doanh em chọn đề tài báo cáo để phần hiểu rõ tầm quan trọng ngành Cùng với việc nghiên cứu tài liệu tìm hiểu thực tế mong có kinh nghiệm nh học hỏi, nâng cao kiến thức áp dụng lý thuyết mà em đợc học trờng để áp dụng vào thực tiễn cong tác Với phạm vi báo cáo em xin trình bày nội dung sau: Phần I: Đặc điểm tình hình tổ chức kinh doanh tổ chức công tác kế toán cửa hàng xăng dầu chất đốt I Đặc điểm tình hình đơn vị Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu cửa hàng Cơ cấu tổ chức quản lý Cơ cấu máy tổ chức Những thuận lợi khó khăn II Thực trạng công tác kế toán đơn vị Phần II: Quá trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng cửa hàng xăng dầu chất đốt Phiếu nhập kho Thẻ kho Báo cáo bán hàng Giấy nộp tiền Bảng kê bán lẻ hàng hoá dịch vụ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá bán Biên kiểm kê tồn kho Nhật ký chứng từ số Hoá đơn giá trị gia tăng 10 Bảng kê số Phần III: Nhận xét kết luận Phần I Đặc điểm tình hình tổ chức kinh doanh tổ chức công tác kế toán cửa hàng xăng dầu chất đốt I Đặc điểm tình hình đơn vị Cửa hàng xăng dầu chất đốt 163 Lạc Long Quân thuộc công ty xăng dầu chất đốt Hà Nội đợc thành lập từ năm 1979 tách từ công ty vật liệu chất đốt Hà Nội Trụ sở công ty đợc đặt 438 Trần Khát Chân Là đơn vị hạch toán kế toán độc lập dựa sở luật doanh nghiệp điều lệ cửa hàng kinh doanh mặt hàng: Mogas 90, Mogas 92, dầu hoả, Diezen, nhớt, Vistra, Cartrol phục vụ nhu cầu ngời tiều dùng * Chức chủ yếu cửa hàng Thông qua kinh doanh khai thác nguồn hàng cần thiết nh: Mogas 90, Mogas 92, dầu hoả, Diezen, nhớt, Vistra, Cartrolđể phục vụ nhu cầu thiết yếu, đồng thời góp phần làm tăng ngân sách phát triển đất nớc, thực tốt lợi ích kinh tế x· héi * NhiƯm vơ chđ u cđa cưa hµng - Xây dựng tổ chức thực kinh doanh đáp ứng việc kinh doanh cửa hàng - Là cửa hàng hạch toán kinh doanh, khai thác sử dụng nguồn vốn có hiệu nhằm đảm bảo đầu t, làm tròn nghĩa vụ với ngân sách nhà nớc giao - Tuân thủ chế độ, sách quản lý kinh tÕ cđa Nhµ níc hiƯn hµnh - Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lợng cho việc kinh doanh, góp phần nguồn thu cho ngân sách phát triển kinh doanh cho cửa hàng Với chức nhiệm vụ chủ yếu nêu cửa hàng việc kinh doanh không chịu chi phối áp đặt phận có liên quan khác thông qua hoạt động kinh doanh Cơ cấu tổ chức, máy quản lý công ty * Của công ty Ban giám đốc Phòng hành tổ chức Phòng kế toán Cửa Cửa hàng hàng xăng xăng dầu dầu chất chất đốt đốt Ba * Của cửa hàng xăng dầu chất đốt 163 Lạc Long Quân 163 Đình LLQ Cửa hàng trởng Kế toán Quầy Lạc Long Quân Quầy Cống Vị Dầu tổng hợp Nghĩa Đô * Cơ cấu tổ chức - Ban giám đốc: gồm ngời có giám đốc điều hành phó giám đốc - Phó giám đốc: giúp cho giám đốc làm công việc giám đốc đợc uỷ nhiệm thay đạo trực tiếp công việc cụ thể trách nhiệm trực tiếp trớc giám đốc phần việc đợc giao đợc uỷ quyền - Phòng hành tổ chức: gồm 13 ngời có trờng phòng phó phòng có nhiệm vụ làm công tác tổ chức lao động, tiền lơng, công tác hành quản trị, công tác tra bảo vệ Ngoài giúp việc cho ban giám đốc quản lý điều hành công tác tổ chức máy cán công nhân viên - Phòng kế toán: gồm ngời có kế toán trởng kiêm trởng phòng kế toán nhân viên có nhiệm vụ quản lý toàn số vốn công ty chịu trách nhiệm trớc giám đốc chế độ hạch toán kinh tế Nhà nớc - Kế toán trởng giúp giám đốc đạo tổ chức thực công tác hạch toán thống kê theo pháp lệnh Nhà nớc ban hành ngời điều hành toàn trình hạch toán công ty * Ngoài công ty có mạng lới bán hàng bao gồm số cửa hàng trực thuộc Mỗi cửa hàng có phân công bổ nhiệm cửa hàng trởng, kế toán với nhân viên phục trách bán hàng - Đứng đầu cửa hàng cửa hàng trởng có trách nhiệm quản lý tài sản công ty cửa hàng đồng thời báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh theo kế hoạch cửa hàng - Kế toán làm nhiệm vụ hạch toán thống kê chi tiết nộp lên cấp - Các nhân viên bán hàng trông nom hàng hoá tình hình mua bán hàng quầy đợc cửa hàng đợc cửa hàng trởng giao cho Cơ cấu máy kế toán * Của công ty dăng dầu chất đốt Hà Nội Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán vốn tiền Kế toán tiền l ơng chi phí Kế toán bán hàng Thống kê mua hàng Phòng kế toán công ty xăng dầu chất đốt Hà Nội bao gồm: - Kế toán trởng: ngời chịu trách nhiệm chung toàn công tác hạch toán công ty, kiểm tra đôn đốc hạch toán kế toán viên phân tích đánh giá tình hình tài công ty đồng thời ngời chịu trách nhiệm trớc giám đốc Nhà nớc mặt quản lý tài - Kế toán tổng hợp: Có nhiệm vụ tập hợp số liệu kế toán theo dõi chi phí phân bổ chi phí theo khoản mục, chị phí cách chi tiết tình hình tăng giảm, khấu hao tài sản cố định, tổng hợp chi tiết cuối tháng lên báo cáo - Kế toán hàng mua kiêm kế toán thống kê làm nhiệm vụ hạch toán mua hàng - Kế toán vốn tiền (thủ quỹ) chịu trách nhiệm thu chi tiền mặt, thực đầy đủ nội quy, quy định việc quản lý quỹ làm tốt chứng từ lập báo cáo quỹ - Kế toán tiền lơng chi phí: có nhiệm vụ xác định quỹ tiền lơng cán công nhân viên để cuối tháng trích nộp BHYT, BHXH, KPCĐ theo tỷ lệ quy định Nhà nớc - Kế toán viên cửa hàng thu thập chứng từ kiểm tra xử lý sơ chứng từ, kiểm tra xong gửi phòng kế toán công ty theo định kỳ - Thống kê mua hàng: phải lập báo cáo số liệu xác gửi quan thống kê chủ quan việc tổ chức công tác kế toán tạo điều kiện cho công ty theo dõi nắm bắt đợc tợng kinh doanh phát sinh, tránh đợc trờng hợp tổn thất * cửa hàng xăng dầu chất đốt Lạc Long Quân có kế toán kiêm kế toán trởng kế toán viên có nhiƯm vơ thu thËp ghi chÐp sè liƯu chøng tõ kiĨm tra xư lý sè s¸ch chøng tõ viƯc mua bán cửa hàng định kỳ nộp lên phòng kế toán công ty để giúp cho lãnh đạo theo dõi toàn trình hoạt động kinh doanh công ty Từ phân tích tình hình cách xác, đảm bảo cho số liệu kế toán đáp ứng đợc yêu cầu toàn diện 10 Những thuận lợi khó khăn ảnh hởng tới công tác hạch toán cửa hàng * Thuận lợi: Với lòng nhiệt tình trung thực toàn thể công nhân viên kế toán ghi chép thống kê số liệu bán hàng cách xác đầy đủ số hàng tồn bán mua vào Đồng thời cửa hàng dành phòng riêng với đầy đủ trang thiết bị để phục vụ kế toán làm việc * Khó khăn: Với làm việc hăng say nhiệt tình ngời kế toán xảy căng thẳng dẫn đến việc ghi chép phản ánh có sai sót vào chứng từ sổ sách kế toán cửa hàng II Thực trạng công tác kế toán cửa hàng Đối với nghiệp vụ lu chuyển hàng cửa hàng việc lập chứng từ bán hàng đợc mậu dịch viên lập vào cuối tháng Hàng ngày sau viết báo cáo mậu dịch viên phải đối chiếu với giấy nộp tiền để lên cân đối số hàng bán ngày có đủ tiền nộp không Căn vào báo cáo bán hàng mậu dịch viên kế toán vào sổ chi tiết tài khoản 511 Doanh thu bán hàng Bảng kê số Căn vào giấy nộp tiền mậu dịch viên kế toán vào nhật ký chứng từ số Từ ®èi chiÕu víi tê kª chi tiÕt cđa TK 511 Cuối tháng vào bảng kê số tờ kê chi tiết TK 511, kế toán vào sổ nhật ký chứng từ số Hạch toán doanh thu bán hàng * Khái niệm doanh thu bán hàng Từ ngày 1/1/1999 doanh nghiệp phải thực viÖc nép thuÕ GTGT thay thÕ thuÕ doanh thu cho ngân sách Nhà n- 32 Xăng Mogas 92 lít 5.150 17.392 89.568 17.19 88.538 không chì 800 Lạc Long Quân lÝt - 11.484 59.142 600 Cèng VÞ lÝt TKLLQ - 800 11.38 58.627 200 1.030.000 100 515.000 100 515.000 600 5.908 30.426 5.808 29.911 200 200 TK Cèng Vị Trởng cửa hàng 32 Nhật ký chứng từ số * Mục đích: vào số lợng hàng bán kế toán vào nhật ký chứng từ số để phản ánh số phát sinh bên có TK 511 * Yêu cầu: cần phải xác đầy đủ rõ ràng * Phơng pháp ghi Nhật ký chøng tõ sè bao gåm 10 cét Cét 1: Ngày Cột 2: Nợ TK 511A Cột 3: Nợ TK 511B Cét 4: Nỵ TK 511C Cét 5: Nỵ TK 3331 Cột 6: Công nợ Cột 7: Ghi có TK 111 Cét 8: Ghi cã TK kh¸c Cét 9: Céng cã Cét 10: Sè d cuèi kú * NhiÖm vụ: kế toán phải tổng hợp số liệu để vµo nhËt ký * Néi dung: Doanh nghiƯp: CH 33 NhËt ký - chøng tõ sè Doanh nghiÖp: CH XDCĐ lạc long quân Ghi có TK 111 Tiền mặt Tháng năm 2003 Đã ghi sổ Cái ngày tháng năm 2003 Số d đầu kỳ: 30.711.500 Ghi Có tài khoản Ghi Nợ tài khoản Ng ày 111 511A 21.828.9 2.200.00 111 (To¹ Céng Cã 54.328.00 0 00 0 23.317.0 2.300.00 1.300.00 26.917.0 26.917.00 26.917.00 0 00 0 23.860.6 2.300.00 1.300.00 27.460.6 27.460.60 27.460.60 0 00 0 19.281.3 2.000.00 1.000.00 22.281.3 0 00 24.951.6 2.400.00 1.400.00 28.751.6 28.751.60 28.751.60 0 00 0 23.424.7 2.200.00 1.200.00 26.824.7 26.824.40 26.824.40 00 Céng Nỵ 54.328.00 00 131 25.228.9 00 3331 1.200.00 00 511C chi) 00 511B 18.941.30 3.340.0 22.281.30 00 Sè d cuèi kú 34 00 23.465.5 2.300.00 00 0 00 0 25.910.1 2.400.00 1.400.00 29.710.1 29.710.10 29.710.10 0 00 0 25.003.4 2.300.00 1.300.00 28.603.4 28.603.40 28.603.40 0 00 0 25.461.5 2.400.00 1.400.00 29.261.5 29.261.50 29.261.50 0 00 0 23.466.3 2.300.00 1.300.00 27.066.3 26.210.30 26.210.30 0 00 0 27.002.0 2.600.00 1.600.00 31.203.0 0 00 23.200.2 2.200.00 1.200.00 26.600.2 26.108.60 26.108.60 0 00 0 24.834.0 2.400.00 1.400.00 28.634.0 28.634.00 28.634.00 0 00 0 26.305.3 2.500.00 1.400.00 30.205.3 00 00 16 34.130.80 00 15 34.130.80 00 14 1.300.00 7.069.00 34.134.5 29.851.0 00 13 1.400.00 00 12 26.051.0 2.400.00 00 11 00 00 10 0 00 00 0 00 29.535.40 315.600 29.851.00 28.186.60 4.367.0 32.553.65 52 28.055.30 2.150.0 30.205.30 00 35 17 26.838.0 2.600.00 1.600.00 31.038.0 31.038.00 31.038.00 0 00 0 26.969.0 2.400.00 1.400.00 30.769.0 30.769.00 30.769.00 0 00 0 26.922.3 2.600.00 1.600.00 31.122.3 31.122.30 31.122.30 0 00 0 27.323.0 2.600.00 1.600.00 31.523.0 31.522.50 31.522.50 0 00 0 28.199.1 2.700.00 1.700.00 32.599.1 32.599.10 32.599.10 0 00 0 28.007.6 2.700.00 1.700.00 32.407.6 32.408.10 32.408.10 0 00 0 24.289.1 2.300.00 1.300.00 27.889.1 27.889.10 27.889.10 0 00 0 25.082.7 2.300.00 1.400.00 28.782.7 28.782.70 28.782.70 0 00 0 26.445.0 2.500.00 1.500.00 30.445.0 30.445.30 30.445.30 0 00 0 26.982.6 2.500.00 1.500.00 30.952.6 0 00 0 25.108.4 2.400.00 1.400.00 28.908.4 28.910.90 28.910.90 00 18 00 19 00 20 00 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00 26 00 27 30.112.60 870.000 30.982.60 36 00 28 0 00 0 23.222.7 2.400.00 1.400.00 27.022.7 27.022.70 27.022.70 0 00 0 23.784.9 2.400.00 1.400.00 27.584.9 27.582.40 27.582.40 0 00 0 23.648.4 2.300.00 1.400.00 27.348.4 27.348.40 27.348.40 00 0 25.835.7 2.153.30 1.363.63 1.114.74 30.467.4 00 29 00 30 00 31 19 0 300 36 745 207.800 00 776.021 74.053 1.363.6 43.114 7.069.0 901.622 919 - 207.800 00 600 889.212 11.250 900.462 31.871 000 452 Ngày tháng năm 2003 Kế toán ghi sổ Kế toán trởng (Ký) (Ký, họ tên) 452 648 35 10 Bảng kê số * Mục đích: Dùng để tổng hợp tình hình nhập, xuất tồn kho hàng hoá theo giá thực tế * Yêu cầu: Phải phản ánh số tiền cuối tháng số d đầu tháng cộng số phát sinh nợ tháng trừ số phát sinh có tháng * Phơng pháp ghi Cột 1: Mặt hàng Cột 2: Đơn vị tính Cột 3: Đơn giá Cột 4: Số lợng d đầu kỳ Cột 5: Thành tiền đầu kỳ Cột 6: Số lợng nhập néi bé Cét 7: Thµnh tiỊn néi bé Cét 8: Số lợng nhập mua Cột 9: Thành tiền mua Cột 10: Số lợng cộng nhập Cột 11: Thành tiền cộng nhập Cột 12: Số lợng xuất bán Cột 13: Tiền xuất bán Cột 14: Số lợng nội Cột 15: TiỊn néi bé Cét 16: Sè lỵng hao hơt Cét 17: Tiền hao hụt Cột 18: Số lợng công suất Cét 19: TiỊn xt Cét 20: Lỵng d ci kú 36 Cét 21: TiỊn d ci kú * NhiƯm vơ: kiĨm tra sè liƯu chøng tõ cho khíp tr¸nh nhầm lẫn * Nội dung 37 Công ty xăng dầu chất đốt HN bảng kê số tháng năm 2003 Cửa hàng XDCĐ: lạc long quân Mặt Đơn hàng giá Đ đầu kỳ L Nhập nội T L T NhËp T mua L T Céng nhËp L XuÊt b¸n T L Néi bé T L T Hao hơt C«ng suÊt L L T D cuèi kú T L T I/ TK 1561 Xăng M90 l 441 Xăng M92 - 460 Dầu hoả - 373 Dầu Diezel - 358 Dầu nhớt Phí xăng dầu - Gas 12kg k Gas 12,5kg - Gas 13kg - Gas 48kg - Van Kosan c 12.8 56.876.9 71 49 15.2 70.463.8 85 50 12.0 45.943.1 27 40 85.4 377.994 60 885 69.6 321.377 45 400 10.1 37.756.0 06 16 85.4 377.994 8168 361.467 60 885 69.6 321.377 45 400 384 67.2 310.277 331 06 650 1.580 8192 362.525 1640 72.346.0 400 06 16 400 784 50 050 00 1543 58.671.6 6699 25.027.4 92 5020 16.491.8 10 1.560 200 920.00 6773 312.758 1719 79.083.2 10.1 37.756.0 1543 58.671.6 10.7 37.091.9 71 240 92 64 5020 16.491.8 5751 20.600.0 28 28 284, 2.392.64 82 535 4.499.35 800 7.120.00 800 7.120.00 0 17.309.3 77.552.5 77.552.5 75.952.0 166.00 220.00 76.338.0 18.523.8 00 00 00 00 0 00 00 284, 2.392.64 1050 9.226.70 5 ,5 38 Coliª - Vistra 0,7 h 164 50 820.500 31 508.710 31 508.710 19 43 965.565 42 943.110 42 943.110 84 1.729.22 24 494.064 24 494.064 60 311.790 10 Vistra 0,8 - 224 22.455 55 Vistra 1L - 205 86 Mì 0.3kg - 818 8.182 1.235.16 8.182 8.182 - - Mì b¬m 1kg - Castrol 0,7 - 158 186 14 Castrol 1L - 189 11 173.954 11 173.954 175 179 17 Castrol PW 2.941.40 3.386.44 2.767.45 12 227.004 12 227.004 167 3.159.13 - 0,7 Castrol PW - 0,8 Castrol PW 1L 222 141 31 - 243 - 233 96 - Shell 1L - Shell 2T - Esso 0,7 - 169 489.082 22 489.082 119 2.332.80 108 2.518.12 170.100 170.100 89 67.600 2.162.70 26 606.216 26 606.216 82 2.645.48 16 Shell 0,7 22 00 Castrol 2T 3.134.57 1.911.91 67.600 67.600 - - 39 00 Esso 1L - 204 46 938.400 40.800 40.800 44 897.600 52 1.066.00 123.000 123.000 46 943.000 22.100 22.100 69 1.524.90 00 Esso PW 0,7 - 205 00 Esso PW 0,8 - 221 70 00 Esso PW 1L - 236 66 00 Esso 2T - (th¬m) 235 1.547.00 1.557.60 - - 66 1.557.60 24 564.000 - - 81 1.377.00 119.000 24 564.000 74 1.258.00 00 Esso 2T (sÊt) - D phanh - DOT3 170 00 119.000 D.phanh - 145 Mobil Caliex 0,7 - 45 156 Caliex 0,8 - Caliex 1L 14.545 - - 44 689.832 94.068 78 211 98 2.070.74 20 - 30 190 44 839.036 95.345 Racer 0,7 - 69 126 37.842 Racer 0,8 EIF 0,7 EIF 0,8 EIF 2T Mobil 0,7 - 290.100 94.068 38 595.764 600 78 1.648.14 95.345 39 743.691 12.614 12.614 87.030 87.030 14 422.600 14.545 20 25.228 14 145 05 20 203.070 40 Mobil 0,8 - 195 54 Mobil 20W50 c 117.270 117.270 48 938.160 4L Mobil 18L xô Nớc mát Mobil Nớc mát esso BP HD 40 c - 681 13 886.366 340.910 340.910 545.456 BP Super V c 82 790 553.637 316.364 316.364 237.273 DMX 4L GTX 4L GTX 4L Shell Super Shell x100 Rimula c - 15W40 Esso extra Esso X1 Esso Super - 568.200 568.200 Flo Havelin 4L Fivistra 4L Than c¸m Tan tỉ ong c t v 45 1.055.43 91 947 00 Céng 1561 264.144 821.800 821.800 830.732 2.198 7.726 834.657 251.288 344 801 801 322 400 400 122 023 III/TK 1562 V/c Xăng M90 50 12.8 772.260 4.081.50 81.6 4.021.51 240 12.000 16.4 820.250 V/c Xăng M92 71 50 15.2 917.100 3.482.25 86 67.2 3.501.53 200 10.000 332 28.220 05 17.1 859.600 41 V/c Diezel 85 50 10.7 538.550 V/c Dầu hoả 71 40 12.0 721.620 27 Céng TK 1562 III/ Vá Vá Vá Vá 10.1 404.240 06 5.02 251.000 92 5.75 287.500 15.4 857.900 6.69 267.960 06 34 2.949.53 7.967.99 8.631.94 0 22.000 28.220 TK 003 gas 12kg gas 12,5kg gas 13kg gas 48kg Ban phụ trách Kế toán 2.235.36 Lập biểu 40 Phần III KÕt ln Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i cưa hàng xăng dầu- chất đốt 163 Lạc Long Quân để gắn liền với lý thuyết đợc tiếp thu trờng với thực tế hoạt động kinh doanh cửa hàng đặc biệt với giúp đỡ nhiệt tình cán phòng Kế toán cung cấp số liệu, có đóng góp quý báu bảo tận tình thời gian em thực tập Thông qua phần lý thuyết đợc học trờng thời gian thực tập tìm hiểu tình hình thực tế công tác kế toán cửa hàng xăng dầu - chất đốt em nhận thấy: Về công tác kế toán vào nề nếp, đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán Nhà nớc Bộ tài ban hành, phù hợp với điều kiện thực tế cửa hàng Đồng thời cửa hàng sử dụng thống tài khoản theo quy định chấp hành nghiêm túc phơng pháp bán hàng thực quy định hạch toán hệ thống sổ sách sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ nh hạch toán bán hàng Bộ máy kế toán có liên quan chặt chẽ, mật thiết, song cửa hàng gặp không khó khăn trình hạch toán kinh doanh áp dụng hình thức hạch toán nhật ký chứng từ nên số lợng công việc nhiều, dễ trùng lặp công việc đợc dồn nhiều cuối tháng đơn vị kinh doanh độc lập việc hạch toán kinh doanh khó tránh khỏi sai sót Đối với đơn vị kinh doanh thơng mại việc tiêu thụ đợc hàng hoá có vai trò định thành công hay thất bại 41 đơn vị Do đơn vị tổ chức kinh doanh thơng mại phải tìm cách để đẩy nhanh tốc độ bán Để đáp ứng đợc yêu cầu đó, tổ chức kinh doanh thơng mại phải có đội ngũ kế toán bán hàng trợ giúp Sở dĩ nh kế toán công với quản lý kinh doanh hàng hoá tài Kế toán bán hàng ghi chép phải xác kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh trình bán hàng nhằm cung cấp số liệu, tài liệu chi công tác thống kê đặc biệt kế toán bán hàng giúp sở kinh doanh hạch toán lỗ lãi, kiểm tra lợng hàng hoá nhập bán, tồn nhằm giúp cho đơn vị kinh doanh có kế hoạch phù hợp trình lu chuyển hàng hoá dự trữ Do ta khẳng định kế toán bán hàng công cụ đắc lực công tác quản lý hàng hoá Vì phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng doanh nghiệp kinh doanh nói chung công ty, cửa hàng nói riêng cần thiết nhằm tăng doanh thu kinh doanh có hiệu Hiện công tác kế toán đòi hỏi phải có tốc độ nhanh nhng phải xác đợc đầu t cho phận kế toán làm việc với máy vi tính hay máy móc đại khác hiệu công việc tăng lên nhiều ... cho Cơ cấu máy kế toán * Của công ty dăng dầu chất đốt Hà Nội Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán vốn tiền Kế toán tiền l ơng chi phí Kế toán bán hàng Thống kê mua hàng Phòng kế toán công ty... Cửa hàng với chức bán lẻ hàng hoá phục vụ khâu đa hàng đến ngời tiêu dùng Cửa hàng xăng dầu chất đốt có cửa hàng trởng, kế toán số nhân viên nghiệp vụ bán hàng II Quá trình hạch toán bán hàng. .. doanh theo kế hoạch cửa hàng - Kế toán làm nhiệm vụ hạch toán thống kê chi tiết nộp lên cấp 8 - Các nhân viên bán hàng trông nom hàng hoá tình hình mua bán hàng quầy đợc cửa hàng đợc cửa hàng trởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ hàng hoá , Kế toán tiêu thụ hàng hoá , I. Đặc điểm tình hình của đơn vị, II. Thực trạng công tác kế toán của cửa hàng, C.hàng XDCĐ Lạc Long Quân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay