Quản lý nhân lực ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh hà nam

81 46 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:04

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ HỒNG HẠNH QUẢN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG PHẠM THỊ HỒNG HẠNH QUẢN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ THỊ HỒNG ĐIỆP XÁC NHẬN CỦA^ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS LÊ THỊ HỒNG ĐIỆP XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS LÊ DANH TỐN Tơi xin cam kết cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học TS Lê Thị Hồng Điệp Các số liệu, tài liệu luận văn nêu trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng Tác giả Phạm Thị Hồng Hạnh Trong trình nghiên cứu thực luận văn, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo thầy giáo khoa kinh tế trị, thầy giáo khoa, phòng ban trường đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Nội; lãnh đạo, chuyên viên sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam; Các thầy cô giáo, cán quản trường phổ thông địa bàn tỉnh Nam; Bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn Tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Lê Thị Hồng Điệp, người nhiệt tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm quý báu nghiên cứu khoa học dành tình cảm tốt đẹp cho thời gian qua Mặc dù cố gắng chắn luận văn tránh khỏi sai sót, kính mong nhận bảo, góp ý q thầy bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện 4.1 Quan điểm phương hướng hoàn thiện công tác quản nhân lực 63 4.1.1 Quan điểm đạo công tác quản nhân lực Đảng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Ngun nghĩa CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa ĐHQGHN Đại học quốc gia Nội GD-ĐT Giáo dục - Đào tạo GDTX Giáo dục thường xuyên HĐND Hội đồng nhân dân HVCTQGHCM Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh KT-XH Kinh tế - Xã hội LĐ Lao động Nxb Nhà xuất 10 TH Tiểu học 11 THCS Trung học sở 12 THPT Tung học phổ thông 13 TL Tỉ lệ 14 TS Tổng số 15 UBND Ủy ban nhân dân STT Bảng Bảng 3.1 Nội dung Tình hình đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân Trang 44 viên năm học 2014- 2015 Bảng 3.2 Cơ cấu số lượng giáo viên phổ thông tỉnh 46 Nam từ năm 2009 -2014 Bảng 3.3 Trình độ giáo viên, cán quản giai đoạn năm 48 2011 - 2016 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Cơ cấu giáo viên theo thâm niên công tác năm học 2013 - 2014 Cơ cấu cán quản lý, giáo viên bậc phổ thông từ năm 2011 -2016 Tỷ lệ học sinh/lớp, giáo viên/lớp năm học 2013- 50 56 56 2014 Nhu cầu đội ngũ giáo viên, cán quản năm Bảng 4.1 Bảng 4.2 Dự báo nhu cầu giáo viên tiểu học 2020 63 65 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn nay, nhân lực đóng vai trò quan trọng, nhân tố định thành bại tổ chức, doanh nghiệp.Nhân lực, nguồn nhân lực nguyên liệu vận hành tổ chức, quản nhân lực lĩnh vực khó khăn phức tạp Trong tổ chức xã hội cơng việc quản cần thiết, coi quản nhân lực cốt lõi quản trị, hay nói cách khác “mọi vấn đề quản suy cho quản người” nhân lực nhân tố sống tổ chức Quản trị nhân lực liên quan đến nhiều người nên tổ chức từ công đến tư phải điều chỉnh hoạt động cách tinh tế, thực thi cách phù hợp Nguồn lực nhà giáo cán quản giáo dục vốn quý nhất, động lực, nhân tố đảm bảo cho lợi giáo dục nước ta phát triển cạnh tranh với giáo dục tiên tiến khu vực giới Nhà giáo cán quản giáo dục giỏi chìa khóa, nhân tố trung tâm cho nghiệp phát triển giáo dục Suy đến cùng, chất lượng giáo dục nước ta cao hay thấp phần lớn phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ thầy, cô giáo cán quản giáo dục Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản khâu then chốt Như vậy, thấy việc quản nhân lực ngành giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng phát triển ngành Giáo dục Đào tạo nói riêng lực lượng lao động nói chung Nam tỉnh có truyền thống cách mạng, văn hiến, hiếu học Ngành Giáo dục đào tạo tỉnh Nam chăm lo Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nam quê hương phong trào thi đua “Hai tốt” có trường Bắc anh hùng, người Nam cần cù, tài hoa, kiên nhẫn, khiêm tốn hiếu học Trong nhiều năm qua, công tác quản nhân lực ngành giáo dục địa bàn tỉnh trọng đạt nhiều kết quan trọng như: xây dựng đội ngũ giáo viên đủ số lượng, đồng chủng loại có trình độ đạt chuẩn chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có lòng u nghề lực sư phạm, chăm lo bồi dưỡng cán quản có đủ phẩm chất lực quản giáo dục đào tạo Bên cạnh thành tựu năm qua công tác quản đội ngũ nhân lực ngành giáo dục địa bàn tỉnh bộc lộ số tồn hạn chế: việc bố trí nhân lực chưa hợp cấu số lượng chất lượng; Các nguồn lực đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục hạn chế; việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực, chưa hợp lý; việc đảm bảo đời sống chế đãi ngộ giáo viên chưa xứng tầm Thực tiễn đặt câu hỏi là: UBND tỉnh Nam cần phải làm để hồn thiện cơng tác quản nhân lực ngành giáo dục tỉnh Nam thời gian tới? Nhằm góp phần trả lời câu hỏi này, lựa chọn đề tài : “Quản nhân lực ngành Giáo dục địa bàn tỉnh Nam" làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản kinh tế chương trình định hướng thực hành Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Trên sở hệ thống hóa luận thực tiễn quản nhân lực ngành giáo dục; phân tích, đánh giá thực trạng quản nhân lực ngành Giáo dục tỉnh Nam, luận văn hướng tới mục tiêu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản nhân lực ngành Giáo dục địa bàn tỉnh Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở luận thực tiễn quản nhân lực ngành Giáo dục - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản nhân lực ngành giáo dục tỉnh Nam - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản nhân lực ngành giáo dục tỉnh Nam thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu công tác quản nhân lực ngành giáo dục bậc học từ phổ thông trở xuống địa bàn tỉnh Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Về không gian : Đề tài nghiên cứu phạm vi tỉnh Nam 3.2.2 Về thời gian: Từ năm 2011-2016 3.2.3 Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản cán quản giáo viên bậc học phổ thơng trở xuống, phận khác nhân lực ngành giáo dục địa bàn tỉnh Nam bậc học chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên phục vụ đề tài khơng nghiên cứu Những đóng góp luận văn - Hệ thống hóa sở luận thực tiễn quản nhân lực ngành giáo dục địa bàn cấp tỉnh - Phân tích đánh giá công tác quản nhân lực ngành giáo dục tỉnh Nam - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản nhân lực giáo dục tỉnh Nam thời gian tới 10 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÂN Lực NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 4.1 Quan điểm phương hướng hồn thiện cơng tác quản nhân lực 4.1.1 Quan điểm đạo công tác quản nhân lực Đảng Nhà nước Đảng, Nhà nước ta khẳng định “Phát triển giáo dục, đào tạo quốc sách hàng đầu” nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố xây dựng đất nước để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại, tiến tới đạt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Phát triển giáo dục tảng, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao khâu đột phá, nhân tố quan trọng hàng đầu thúc đẩy nghiệp CNH, HĐH, yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững thời kỳ 2011-2020 Trong bối cảnh đó, xây dựng giải pháp quản phát triển nhân lực địa bàn tỉnh Nam cần phải dựa quan điểm chủ yếu sau: Quản lý, phát triển nhân lực xu hướng hội nhập sở kế thừa truyền thống tốt đẹp dân tộc, thành tựu, kết đạt địa phương tinh hoa giáo dục đại Đảm bảo tính cơng bằng, hợp hài hòa lợi ích tổ chức cá nhân việc tham gia phát triển giáo dục Đổi bản, toàn diện ngành giáo dục theo tinh thần nghị trung ương khóa XI Đổi phương pháp giảng dạy từ truyền thụ kiến thức sang phát triển lực nhân cách, từ thụ động sang chủ động Ngoài tri thức cần quan tâm đến giáo dục tồn diện, quan tâm đến hệ gía trị nhân cách hình thành từ gia đình, nhà trường đặc biệt bậc tiểu học 4.1.2 Phương hướng hồn thiện cơng tác quản nhân lực giáo dục đào tạo thời gian tới Từ đến năm 2020 dự kiến quy mô dân số tỉnh Nam dự kiến từ 800.1 người đến 813.000 người, khu vực thành thị 400.000 500.1 người; khu vực nông thơn 300.000 - 400.000 người Trong dân số thị, tỷ lệ thị hố 50% Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tổng số lao động từ 75% trở lên Về trình độ phát triển giáo dục, đào tạo tỉnh, giáo dục đào tạo đạt trình độ tiên tiến, đại hố cấp quốc gia, số mặt tiếp cận hội nhập trình độ nước tiên tiến khu vực Nam trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao vùng Đồng sơng Hồng nước; nằm nhóm 10 tỉnh dẫn đầu nước trình độ, chất lượng phát triển giáo dục đào tạo Từ đến năm 2020 số lượng học sinh, sinh viên có bước phát triển lớn quy mơ học sinh mầm non phổ thông tăng nhẹ hàng năm; quy mô học sinh trung cấp chuyên nghiệp cao đẳng, đại học tăng yếu tố là: tăng dân số nhóm tuổi, tăng tỷ lệ nhập học; thu hút số trường đại học, cao đẳng di dời từ Nội khu đô thị đại học tỉnh; trường cao đẳng đại học địa bàn tỉnh thu hút thêm số lượng định sinh viên từ tỉnh khác đến học tập, đào tạo Chính phương hướng chủ yếu cho giai đoạn 2016-2020 quản nhân lực ngành giáo dục tỉnh Nam cần hướng tới mục tiêu chủ yếu sau: Đặc biệt quan tâm mức đến công tác quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục, đào tạo phải xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục, đào tạo thực gắn kết quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quan tâm nhiều tới việc tuyển dụng giáo viên, cán quản đội ngũ có vai trò định việc nâng cao chất lượng giáo dục, chưa quan tâm mức Bảng 4.1: Nhu cầu đội ngũ giáo viên, cán quản năm 2020 Đơn vị tính: Người Năm 2015 Năm 2020 DIỄN GIẢI CBQL I Mầm non phô thông Giáo viên Nhân viên CBQL Giáo viên Nhân viên 9.857 923 1.063 10.334 857 1.126 Mầm non 348 2.831 232 348 3.053 232 Tiểu học 348 2.901 232 348 2.969 232 THCS 348 2.632 351 285 2.714 285 THPT 70 1.385 92 70 1.405 92 5.GDTX, KTTHHN 12 108 16 12 108 16 Nguồn: Sở Giáo dục Đào tạo Nam Tiếp tục đẩy mạnh việc bổi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ đạo đức tác phong chuyên nghiệp cho đội ngũ giáo viên cán quản Nguồn lực dành cho giáo dục cần đầu tư thích đáng để giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ thực giữ vị trí quốc sách hàng đầu đường lối phát triển đất nước nói chung tỉnh nói riêng giai đoạn tới, mục tiêu trước mắt phải khắc phục cho tình trạng sở vật chất, trang thiết bị trường học thiếu, khơng đồng lạc hậu (nhiều trường thiếu phòng học mơn, phòng thí nghiệm, khu giáo dục thể chất cơng trình phụ trợ ) Một số trang thiết bị dạy học cấp cho trường cũ, hỏng, chưa cấp nên chưa đảm bảo cho việc dạy học theo yêu cầu đặt Thúc đẩy việc đa dạng loại hình giáo dục để tạo cạnh tranh công tạo điều kiện nội lực nâng cao chất lượng hiệu ĐNNL ngành giáo dục đào tạo đặc biệt lưu ý loại hình chất lượng cao, đồng khu vực địa bàn tỉnh 4.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản nhân lực ngành giáo dục tỉnh Nam 4.2.1 Hoàn thiện quy hoạch phát triển nhân lực Cụ thể hóa quan điểm Đảng xây dựng đội ngũ cán quản giáo dục giáo viên cấp thành chế, sách cụ thể địa phương Quản tốt số lượng nhân lực, lưu ý bảo đảm số lượng nhân lực cho phù hợp với điều kiện yêu cầu tương lai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phát triển số lượng đội ngũ nhân lực dựa hai nhóm yếu tố nhu cầu tăng số lượng nhân lực tăng dân số Trong mấu chốt phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành Khắc phục hạn chế: thiếu tầm nhìn dài hạn; thiếu khoa học; Những hạn chế trình thực hiện: thiếu, thừa giáo viên cán quản lý; Chất lượng giáo viên hạn chế Trong Sở giáo dục, phòng giáo dục, trường phải có trách nhiệm xác định nhu cầu giáo viên cán quản không tổng thể cho tỉnh mà cần phải cụ thể chi tiết cho cấp học VD: Xác định nhu cầu giáo viên cấp tiểu học: Căn vào định mức số giáo viên bình quân cho lớp học có 100% lớp học tổ chức học buổi ngày (định mức 1,5 giáo viên/lớp học), nhu cầu giáo viên tiểu học đến năm 2020 sau: Bảng 4.1: Dự báo nhu cầu giáo viên tiểu học 2015 Tổng số lớp học 2.738 2020 2.803 Nhu cầu giáo viên (người) 4.205 4.107 \ - Nguồn: Sở giáo dục đào tạo Nam Nhu cầu giáo viên năm 2015 4.107 người, tăng thêm 316 người so với năm 2010 năm 2020 4.205 người, tăng thêm 98 người so với năm 2015 Cùng với tăng giáo viên tiểu học số lượng trên, cần tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên để nâng tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 75% năm 2015 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi nội dung phương pháp dạy học Hàng năm tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ giáo viên chuyên mơn phương pháp dạy theo chương trình cải cách giáo dục Đồng hóa đội ngũ giáo viên cấu môn (tăng thêm giáo viên dạy ngoại ngữ, tin học, mỹ thuật, kỹ sống Nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ để đảm bảo yêu cầu dạy ngoại ngữ từ lớp Số giáo viên ngoại ngữ cần có năm 2020 khoảng 350-360 người môn tin học, mỹ thuật, TDTT khoảng 720-750 người Hàng năm tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ giáo viên chuyên mơn phương pháp dạy theo chương trình cải cách giáo dục Đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo để ln trì tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 70% năm 2015 80% năm 2020 4.2.2 Hoàn thiện chế quản nhân lực ngành giáo dục đào tạo Để nâng cao lực quản nhà nước ngành giáo dục nói chung nhân lực ngành giáo dục nói riêng theo hướng hồn thiện chế sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển sở xác định nhu cầu Xây dựng bổ sung sách tuyển công chức, viên chức; đào tạo, đào tạo lại sử dụng sau đào tạo; đãi ngộ, phát triển, luân chuyển đội ngũ cán bộ, giáo viên cấp; Có chế đột phá bố trí sử dụng nguồn nhân lực trẻ, đào tạo bản, tạo điều kiện cho công chức, viên chức trẻ thăng tiến, đề bạt, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản Từ thực tiễn xu phát triển bối cảnh hội nhập khu vực quốc tế đất nước đòi hỏi phải đổi sâu rộng quảngiáo dục sở đổi tư phương thức quản theo hướng nâng cao hiệu lực hiệu quản nhà nước Tập trung vào giải pháp chủ yếu sau: Đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho sở giáo dục, đào tạo Các quan quản nhà nước giáo dục, đào tạo tỉnh tập trung vào xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo địa bàn tỉnh Các sở giáo dục, đào tạo có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động khn khổ pháp luật quy định Tăng cường phối hợp quan quản nhà nước cấp (các cấp tỉnh, huyện, sở) quan quản giáo dục, đào tạo tỉnh với quan trung ương địa bàn, quan quản nhà nước doanh nghiệp tổ chức thực văn pháp nhằm thực tốt Luật Giáo dục việc phối hợp với đối tác xây dựng thực sách phát triển giáo dục phù hợp với phát triển địa phương; xây dựng ban hành sách ưu đãi, khuyến khích đội ngũ giáo viên doanh nghiệp tham gia vào đào tạo đào tạo lại, đào tạo sử dụng đội ngũ giáo viên Hợp hoá cấu tổ chức, qui định rõ chức năng, nhiệm vụ quan quản giáo dục cấp theo hướng tập trung vào chức quản nhà nước, xây dựng hồn thiện sách, chế giáo dục - đào tạo Đổi chế quản lý, bồi dưỡng cán quản giáo dục cấp, nâng cao lực máy quản lý; hoàn thiện hệ thống tra giáo dục; xây dựng hồn chỉnh hệ thống thơng tin quản giáo dục; thành lập triển khai hoạt động Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp giảng dạy quản giáo dục Mở rộng quan hệ trao đổi hợp tác giáo dục - đào tạo với tỉnh nước nước ngồi Thực nghiêm túc cơng tác quy hoạch thực quy hoạch đội ngũ cán quản giáo viên, từ có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giáo viên sớm phát cán giáo viên có đủ phẩm chất, lực đưa vào quy hoạch để xây dựng đội ngũ cán quản kế cận Trong trình xây dựng quy hoạch đội ngũ cán giáo viên cần lưu ý vấn đề sau:' - Căn vào quy hoạch phát triển ngành giáo dục tỉnh để xác định nhu cầu giáo viên cấp học, nhu cầu môn học cụ thể từ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tuyển dụng đủ nhu cầu cho cấp học, mơn học, tránh tình trạng thừa thiếu giáo viên, thừa thiếu giáo viên cục - Cần quan tâm, lưu ý đến đội ngũ giáo viên trẻ có đủ phẩm chất, lực, đội ngũ giáo viên nữ Đặc biệt giáo viên giỏi phát thông qua hội thi Giáo viên dạy giỏi, qua kết rèn luyện thành tích GV đơn vị công tác - Khi xây dựng quy hoạch cán xong, cần phân công cán quản bồi dưỡng, theo dõi trình rèn luyện cán để làm sở cho việc đề bạt cán quản cấp - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá nhằm trì thực có hiệu việc xây dựng thực quy hoạch cấp quản giáo dục 4.2.3 Ban hành sách phát triển giáo dục đào tạo Căn vào sách chung Nhà nước, UBND tỉnh ban hành sách cụ thể phù hợp với điều kiện đặc thù tỉnh; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chế, sách có tỉnh liên quan đến phát triển hệ thống giáo dục đào tạo địa bàn tỉnh, cụ thể: - Chính sách phát triển giáo dục mần non giai đoạn 2015 - 2020 năm - Chính sách xã hội hóa giáo dục theo chủ trương Đảng Nhà nước - Chính sách cho cán bộ, giáo viên, học sinh trường chuyên, trường trọng điểm chất lượng cao - Chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên - Chính sách thu hút cán quản lý, giáo viên giỏi Trước hết cần có sách thu hút, sách đãi ngộ đủ mạnh để thu hút giáo viên, nhà quản giáo dục giỏi công tác tỉnh Trong trình tuyển sinh, tuyển dụng giáo viên, việc thi tuyển kiến thức, cần phải tuyển chọn mặt sức khỏe hình thể, người giáo viên ngồi việc phải có kiến thức chun mơn sâu phải có kiến thức tồn diện mặt, phải có đủ sức khỏe để cơng tác phải có ngoại hình ưa nhìn đứng bục giảng 4.2.4 Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành giáo dục Cần phải đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện mặt cho đội ngũ giáo viên Trước hết cần phải làm tốt điều từ trường sư phạm, nơi đào tạo giáo viên tương lai Trong trình sử dụng cần thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo lại, nâng cao kiến thức toàn diện cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên kiến thức chun mơn, tưởng, luận trị trình độ ngoại ngữ, tin học Cần phải đa dạng hóa hình thức phương pháp bồi dưỡng cán quản giáo viên, để cán giáo viên có điều kiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ kĩ sư phạm cách toàn diện Cần khuyến khích, tạo điều kiện để cán giáo viên thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, kĩ mặt, trọng nâng cao thái độ người lao động từ nâng cao chất lượng lao động Quản lực người lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mục tiêu chiến lược tương lai Việc tuyển dụng giáo viên cần thực cách đồng hóa từ khâu xác định nhu cầu, xây dựng tiêu tuyển sinh trường sư phạm, đến khâu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp vào ngành giáo dục, khâu phân bổ đơn vị giáo dục Cần tuyển dụng người có lòng yêu nghề, nhiệt huyết với nghiệp giáo dục có lòng say mê, khát khao cống hiến cho nghiệp giáo dục, nghề giáo viên đòi hỏi sáng tạo, bền bỉ lâu dài đức hy sinh cống hiến hệ trẻ 4.2.5 Tăng cường sách đãi ngộ Đảng, nhà nước cấp ủy, quyền địa phương quan tâm có sách ưu đãi cán giáo viên, nhằm nâng cao đời sống đội ngũ làm công tác giáo dục vật chất lẫn tinh thần Tuy nhiên, thu nhập đội ngũ cán giáo viên chủ yếu lương, khoản phụ cấp ngành theo quy định Chính mà đời sống cán giáo viên nhiều khó khăn Đó ngun nhân dẫn đến tình trạng xảy chưa thu hút học sinh giỏi theo học trường sư phạm chưa thu hút nhiều người có tài vào cống hiến cho nghiệp giáo dục Hiện chế độ lương, phụ cấp giáo viên mang tính cào bằng, chủ yếu tính theo số năm cơng tác nên chưa khuyến khích giáo viên có lực cống hiến cho nghề nghiệp Thậm chí có phận giáo viên có tư tưởng chây ì, khơng chịu tu dưỡng rèn luyện chuyên môn, không quan tâm đến chất lượng giảng dạy Công tác thi đua khen thưởng, chế độ nâng lương sớm có mức độ chưa đủ mạnh để khuyến khích cán giáo viên, đặc biệt giáo viên giỏi, giáo viên có lực.Chính thời gian tới cần quan tâm tạo động lực nhằm tạo động thúc đẩy người lao động làm việc, sử dụng biện pháp kích thích người lao động vật chất lẫn tinh thần tạo hưng phấn cho người lao động Tạo động lực thúc đẩy người lao động làm cho người lao động nỗ lực nhiều công việc, tăng suất chất lượng lao động Đối với đội ngũ nhân lực ngành giáo dục cần đặc biệt lứu ý tạo động lực đồng nâng cao động lực yếu tố vật chất nâng cao động lực thúc đẩy yếu tố tinh thần trọng nội dung thiết thực như: - Đổi chế độ lương, thưởng cho cán giáo viên nhằm khuyến khích người thực có tài yên tâm cống hiến cho nghiệp giáo dục, đặc biệt đội ngũ cán giáo viên trường sư phạm nơi coi máy ngành giáo dục Cụ thể, cần có lộ trình tăng mức lương cho giáo viên cán giáo dục, xây dựng chế khen thưởng đủ mạnh để khuyến khích đội ngũ cán giáo viên cống hiến cho nghiệp giáo dục đào tạo - Xây dựng chế độ lương đặc thù mức lương chế tăng lương cho cán giáo viên có thành tích xuất sắc, có phát minh, sáng kiến có ích cho nghiệp giáo dục, có cơng cơng tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi quốc tế, học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh - Xây dựng chế để trường chất lượng cao, trường trọng điểm có thành tích xuất sắc phụ huynh học sinh tin tưởng phần tự chủ cơng tác thu chi tài chính, từ tạo thêm thu nhập cho giáo viên 4.2.6 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để thực tốt giảm bớt sai sót nảy sinh Tiếp tục đổi cách tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá nhằm kiểm tra lực tư duy, khả phân tích, luận giải, sáng tạo Thực định kỳ việc khảo sát, đánh giá chất lượng học tập học sinh phổ thông, nhằm xác định mặt chất lượng làm đổi mới, đề xuất phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục Tăng cường biện pháp quản chất lượng Thường xuyên giám định chất lượng tra, kiểm tra theo tiêu chí đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo; minh bạch hoá, cơng khai hố kết quả; chống tiêu cực bệnh thành tích giáo dục đào tạo; thu hút lực lượng xã hội vào giám sát thanh, kiểm tra chất lượng giáo dục đào tạo Tăng cường ứng ứng dụng công nghệ thông tin để đạt hiệu tối ưu trình quản nguồn nhân lực: Xây dựng sử dụng hợp trang thơng tin điện tử đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng cơng tác quản tồn ngành, tăng cường thông tin phối hợp giáo dục nhà trường, gia đình xã hội; Xây dựng kho liệu điện tử ngành giáo dục đào tạo, lưu trữ sở liệu chủ yếu ngành; Tổ chức hoạt động hướng dẫn khuyến khích giáo viên, giảng viên soạn giảng điện tử e-leaming; tổ chức khóa học mạng tạo nhiều phương thức học tập để người học lựa chọn Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành liên quan ủy ban nhân dân huyện, thành phố trình triển khai, tổ chức thực quy hoạch; cụ thể hóa chủ trương, nhiệm vụ thành chương trình, đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời có chủ trương, sách phù hợp để đưa nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh tiếp tục phát triển; đạo, hướng dẫn sở giáo dục đẩy mạnh đổi quản lý, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá thực tốt giải pháp chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục; kiểm tra, tổng hợp báo cáo, đánh giá kết tiến độ thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bộ Giáo dục Đào tạo KẾT LUẬN Trong giai đoạn nay, phát triển giáo dục đào tạo yêu cầu cấp bách, tảng động lực để phát triển kinh tế xã hội nước ta thời kì hội nhập quốc tế Muốn phát triển giáo dục đào tạo việc quản nhà nước giáo dục đào tạo giữ vai trò định, cơng tác quản nhân lực ngành giáo dục khâu then chốt định đến chất lượng giáo dục Vì vậy, việc nâng cao chất lượng quản lý, phát triển nhân lực ngành giáo dục nhiệm vụ quan trọng cần ưu tiên hàng đầu ngành giáo dục nói chung địa phương nói riêng Những năm qua Đảng bộ, quyền cấp ngành giáo dục tỉnh Nam thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản nhân lực ngành giáo dục Nhờ vậy, ngành giáo dục Nam gặt hái nhiều thắng lợi nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh, góp phần không nhỏ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội thời kì mới, thời kì cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, cơng tác quản đội ngũ cán giáo viên ngành giáo dục Nam tránh khỏi thiếu sót, bất cập hạn chế Trên sở hệ thống hóa sở luận thực tiễn quản nhân lực ngành giáo dục, tác giả nghiên cứu thực trạng công tác quản đội ngũ cán giáo viên tỉnh Nam, từ tìm điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân hạn chế tồn Để khắc phục tồn hạn chế công tác quản nhân lực ngành giáo dục luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng quản nhân lực ngành giáo dục tỉnh Nam theo yêu cầu đổi giáo dục Luận văn mong muốn đóng góp phần vào phát triển công tác quản nhân lực tỉnh Nam nói chung, phát triển ngành giáo dục Nam nói riêng Bên cạnh kết đạt được, luận văn tránh khỏi thiếu sót hạn chế, tác giả mong nhận quan tâm, giúp đỡ, bảo thầy cô giáo, đóng góp quý báu bạn bè, đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 2011 Nghị hội nghị trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Nội Đặng Quốc Bảo, 2007 Những vấn đề giáo dục nay, quản điểm & giải pháp Nội: Nxb Tri thức Bộ Giáo dục Đào Tạo, 2016 Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cán quản sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục đào tạo giai đoạn 2016-2022, định hướng 2025 Nội Bộ Giáo dục Đào Tạo, 2013 Đề án: Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Bộ Giáo dục Đào Tạo, 2011 Quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 Mai Quốc Chánh, 1999 Nâng cao chất lượng NNL đáp ứng yêu cầu CNHHĐH đất nước Nội: Nxb Chính trị quốc gia Trần Khánh Đức, 2010 Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI Nội: NXB Giáo dục Việt Nam Phạm Văn Giang, 2012 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực theo tinh thần nghị đại hội XI Đảng Tạp chíphát triển nhân lực, số 4, Trang 51-55 Vũ Ngọc Hải, 2010 Giải pháp phát triển giáo dục Báo điện tử phủ 10 Vũ Ngọc Hải cộng sự, 2007 Giáo dục Việt Nam- Đổi phát triển đại hóa Nội: Nxb Giáo dục 11 Phí Văn Hạnh, 2012 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng u cầu đào tạo nguồn nhân lực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nội: Nxb Chính Trị Quốc Gia 12 Đặng Xuân Hoan, 2015 Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 20152020 đáp ứng u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, Tạp chí Tổ chức Nhà nước 13 Trần Viết Lưu, 2012 Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục giai đoạn nay, Tạp chí Tuyên giáo số 14 Sở GD&ĐT, 2017 Chương trình hành động phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020 Nội 15 Sở giáo dục đào tạo tỉnh Nam, 2015 Báo cáo tổng kết năm học 20142015- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 Nam 16 Nguyễn Hồng Sơn Phan Huy Đường, 2013 Giáo trình khoa học quản Nội: Nxb đại học Quốc Gia Nội 17 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam, 2013 Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Nam đến năm 2020 Nam 18 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam, 2013 Quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Nam ... tạo quản lý nhân lực ngành giáo dục địa phương 1.2 Cơ sở lý luận quản lý nhân lực ngành giáo dục địa bàn cấp tỉnh 1.2.1 Các khái niệm quản lý nhân lực ngành giáo dục: 1.2.11 Khái niệm nhân lực Nhân. .. lượng quản lý nhân lực ngành giáo dục tỉnh Hà Nam Là tài liệu tham khảo quản lý nhân lực ngành giáo dục nói chung ngành giáo dục tỉnh Hà Nam nói riêng, nhằm nâng cao hiệu quản lý nhà nước giáo dục. .. quản lý nhân lực cho ngành Giáo dục; Đặc biệt nghiên cứu sâu đổi quản lý nhân lực ngành Giáo dục tỉnh Hà Nam theo hướng đổi cách bản, toàn diện giáo dục nước ta chưa có Trên sở lý luận quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhân lực ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh hà nam , Quản lý nhân lực ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh hà nam , 1 Tổng quan tình hình nghiên cứu, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 5 Mô tả các phương pháp được sử dụng trong luận văn, THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN Lực NGÀNH GIÁO DỤC CỦA TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2011-2016, 1 Khái quát những vấn đề ảnh hưởng đến công tác quản lý nhân lực trên địa bàn tỉnh Hà Nam, 2 Thực trạng về quản lý nhân lực ngành giáo dục của tỉnh Hà Nam, Giáo dục thường xuyên, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÂN Lực NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH HÀ NAM TRONG THỜI GIAN TỚI, 1 Quan điểm và phương hướng hoàn thiện công tác quản lý nhân lực, 2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực ngành giáo dục tỉnh Hà Nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay