Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục tỉnh vĩnh phúc

96 48 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:04

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -—_ _0oo _ — NGUYỄN THỊ MAI ANH QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO Sự NGHIỆP GIÁO DỤC TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -—_ _0oo _ — NGUYỄN THỊ MAI ANH QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ NGUYỆT XÁC NHẬN CỦA_ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn Thạc sĩ hoàn thành với giúp đỡ bảo tận tình Thầy giáo, tơi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt tình truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt q trình học tập hồn thành Luận văn Thạc sĩ Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc PGS.TS.Nguyễn Thị Nguyệt - Người trực tiếp bảo, hướng dẫn em suốt q trình nghiên cứu hồn thành Luận văn Thạc sĩ Nhân dịp cho xin chân thành cảm ơn toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức công tác ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu, thu thập số liệu để hồn thành Luận văn Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, đồng nghiệp động viên khuyến khích tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! 4.1.1 4.1 Giải pháp hoàn thiện quản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho Danh mục tài liệu tham khảo 89 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 10 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Ký hiệu Nguyên nghĩa CNTT Công nghệ thông tin GD Giáo dục HĐND Hội đồng nhân dân Nội dung Trang KBNN Kho bạc nhà nước Số lượng giáo viên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015 40 KT - XH Kinh tế - Xã hội Chất lượng giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2014 - 2015 40 NSNN Ngân sách nhà nước Chất lượng kỳ thi tốt nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2015 41 TCCN Trung cấp chuyên nghiệp Tổng hợp số liệu phát triển cấp học tỉnh Vĩnh Phúc 42 TDTT Thể dục thể thao Dự toán chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục 46 THCS Trung học sở Hình Nội dung Trang 50 Số chi ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc cho Giáo dục theo đối tượng sử 10 THPT Trung học phổ thơng 1dụngHình 3.1 47 giai đoạn 2011 - 2015 Dự toán chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục tỉnh 11 UBND Ủy ban nhân dân Khoản mục Chi toán cho cá nhân năm 2015 51 Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015 12 NSĐP Ngân sách địa phương 54 2Cơ cấu Hìnhchi 3.2thường xun cho hoạt động chun mơn 48 Dự toán chi thường xuyên NSNN cho Giáo dục - Đào tạo tỉnh Phúc cấpcủa họccác (triệu đồng) Phân bổ tiêuVĩnh nguồn thu theo học phí trường học 57 Hình 3.3 Cơ cấu chi tốn cho cá nhân theo cấp học năm 2015 Quan hệ NSNN cấp chi thường xuyên cho giáo dục 57 4nguồn Hình học3.4 phí cơng lập giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Vĩnh Phúc Cơ cấu chi toán cho cá nhân theo khoản mục năm 2015 11 12 Quyết toán NSNN chi thường xuyên cho nghiệp giáo dục tỉnh Bảng 3.11 Hình 3.5 59 Cơ cấu chi thường xuyên cho hoạt động chuyên môn năm 2015 Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015 Chênh lệch tỷ lệ dự toán toán chi thường xuyên Hình 3.6 Cơ cấugiáo chi thường Bảng 3.12 NSNN cho nghiệp 60chữa năm dục tỉnhxuyên Vĩnh cho Phúchoạt giaiđộng đoạnmua 2011sắm - sửa 2015 Hình 3.7 13 52 2015 Chênh lệch tỷ lệ dự toán tốn chi thường xun Cơng tác tra, kiểm tra sử dụng chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn Bảng 3.13 62 2011 NSNN cho nghiệp giáo dục địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 2015 53 55 55 61 MỞ ĐẦU r Ir r i f _1 r _ _ Ạ i l » Ạ i * ? _ - * Ạ i > • _ ! • A _ F_ Tính cap thiết đê tài nghiên cứu Trong thời đại ngày với phát triển khoa học công nghệ, chiến lược quan trọng hàng đầu tất quốc gia giới chiến lược phát triển người Nhân tố người ln giữ vai trò định, vừa mục tiêu, vừa động lực đồng thời nguồn lực động nguồn lực phát triển Để phát huy hết vai trò ưu điểm nguồn lực này, việc chăm sóc bồi dưỡng nâng cao chất lượng người điều cần thiết, đó, sức khoẻ người ưu tiên cả, có trí tuệ, người học tập, nghiên cứu, lao động để tạo sản phẩm có ích phục vụ cho trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Chính vậy, giáo dục - Đào tạo có vị trí quan trọng đặc biệt phát triển kinh tế, xã hội quốc gia Vấn đề giáo dục vấn đề thời đại, quốc gia dân tộc Nhận thức rõ tầm quan trọng giáo dục đào tạo nghiệp đổi đất nước Luật giáo dục ban hành năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định rõ nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục bao gồm nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp nguồn kinh phí khác nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước phải chiếm vị trí quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn so với tổng kinh phí đầu tư cho giáo dục Vì vậy, hàng năm nguồn đầu tư cho giáo dục từ ngân sách Nhà nước lớn tăng lên với phát triển kinh tế đất nước Bên cạnh đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo Nhà nước ta cần phải coi trọng công tác quản ngân sách Nhà nước tránh việc sử dụng nguồn vốn ngân sách hiệu quả, làm thất lãng phí nguồn vốn Nhà nước Tuy nhiên, việc quản khoản chi NSNN cho nghiệp giáo dục đào tạo nhiều bất cập làm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động giáo dục đào tạo Vì vậy, việc tìm điểm hạn chế, từ đề giải pháp khắc phục, phát huy kết đạt công tác quản chi NSNN cho nghiệp giáo dục đào tạo có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy nghiệp giáo dục đào tạo phát triển Xuất phát từ chủ trương, sáchNhà nước ta dần có thay đổi phương thức quản lý, đặc biệt quản tài nghiệp thuộc lĩnh vực GD&ĐT Bước ngoặt Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 Chính phủ, đơn vị nghiệp có thu trao quyền tự chủ tài giúp tháo gỡ cho đơn vị khó khăn vướng mắc điều hành ngân sách, tự chủ chi tiêu từ hạn chế tiêu cực lãng phí, làm tăng thu, tiết kiệm chi nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên làm việc lĩnh vực giáo dục Tiếp Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ thay cho Nghị định 10/2002/ NĐ - CP theo đơn vị nghiệp cơng lập khơng giao quyền tự chủ tài mà trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy biên chế Vĩnh Phúc tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía bắc, khu vực chuyển tiếp miền núi đồng Nguồn thu cân đối tỉnh nhiều hạn chế Tuy nhiên, nhận thức tầm quan trọng Giáo dục quán triệt đầy đủ sâu rộng chủ trương sách Nhà nước, thời gian vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc không ngừng tăng cường chi ngân sách đầu tư cho nghiệp giáo dục Chính thế, Giáo dục Tỉnh năm qua có nhiều chuyển biến tích cực Việc sử dụng có hiệu nguồn chi NSNN cho nghiệp giáo dục vấn đề cần thiết quan trọng Hàng năm, trường cấp phát kinh phí hoạt động từ nguồn chi thường xuyên ngân sách dành cho nghiệp giáo dục đào tạo Thực tế nay, với chế tự chủ tài chính, tự chủ chi tiêu, cơng tác quản ngân sách Trường tỉnh Vĩnh Phúc nhiều bất cập, nguồn NSNN cấp hàng năm khơng đủ chi, nguồn thu nhỏ cân đối nguồn ngân sách trở nên cấp bách Theo đó, việc tập trung nghiên cứu làm rõ luận cứ, phương thức thực tiễn quản chi thường xuyên NSNN cho giáo dục địa phương cần thiết, phương diện luận thực tiễn Đó sở để tác giả chọn đề tài “Quản chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho nghiệp giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc” quản Sở Tài tỉnh Vĩnh Phúc làm đề tài nghiên cứu Vậy câu hỏi nghiên cứu luận văn là: Nâng cao ý thức trách nhiệm phối hợp Sở, ngành tham mưu cho quyền cấp tỉnh quản chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục Trong phân tích phần điểm yếu nguyên nhân, thấy quan tham mưu cho quyền cấp tỉnh chưa có ý thức trách nhiệm cao công việc, phối hợp chưa tốt đơn vị chí thực chưa quy định pháp luật quản chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục Vì vậy, thân quan phải tự nâng cao ý thức việc thực đầy đủ chức trách nhiệm vụ giao phối hợp chặt chẽ, kịp thời với thực thi công vụ như: Sở Giáo dục đào tạo cần sớm chủ động hướng dẫn đơn vị lập dự toán, liên hệ với Sở Tài để phối hợp thẩm định đề cương, dự toán dự án, đề tài, nhiệm vụ cấp tỉnh; tổng hợp phối hợp với Sở Tài báo cáo UBND tỉnh phương án dự toán chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục, đảm bảo tổng mức chi thường xuyên NSNN cho sở giáo dục - đào tạo toàn tỉnh đạt tỷ lệ tối thiểu 20% so với tổng chi thường xuyên NSĐP năm kế hoạch; thực đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên, nghiệm thu kịp thời sản phẩm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bàn giao đưa vào lưu trữ Sở Tài phải cung cấp số thông báo kiểm tra chi NSNN cho sở giáo dục đào tạo năm kế hoạch; tích cực phối hợp với Sở Giáo dục đào tạo thẩm định cân đối phương án dự toán; sử dụng kết tổng hợp dự toán Sở Giáo dục đào tạo để làm cân đối tổng chi NSĐP; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục đào tạo công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị sử dụng NSNN cho sở giáo dục - đào tạo; thực tra tài theo thẩm quyền Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, đạo đức cán từ cải thiện chất lượng cơng tác lập dự tốn chi thường xun NSNN cho nghiệp giáo dục Hiện việc tuyển chọn đội ngũ cán nhiều tiêu cực việc tuyển chọn đội ngũ cán cần sát hơn, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn Nhà nước đề Việc tuyển chọn nhân cần theo hướng cơng khai hóa, dân chủ xã hội hóa Quy trình tuyển chọn cần đảm bảo tính cạnh tranh cơng bằng, khách quan để lựa chọn người có có đủ tài, đức Tiếp tục tăng cường lớp đào tạo trình độ chun mơn nhiệm vụ cho cán tỉnh Hàng năm Nhà nước thường nhiều quy định đòi hỏi cán tỉnh nghiên cứu nên tạo điều kiện cho cán vừa học tập vừa làm việc Trình độ tin học cán thấp, việc sử dụng phần mềm kế tốn, phần mềm quản Vì cần chương trình, lớp đào tạo cơng nghệ tin học cho cán đề cơng tác quản NSNN nói chung cơng tác lập dự tốn chi thường xun NSNN cho nghiệp giáo dục nói riêng thực hiệu Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu kỹ lưỡng văn bản, sách, chế độ Nhà nước Hiện sách, chế độ quản NSNN nói chung quản NSNN cho sở Giáo dục - Đào tạo nước ta nhiều thiếu sót, chưa ổn định Để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, nhu cầu tăng cường công tác quản hàng năm nước ta thường xuyên có văn bản, quy định, chế độ sửa đổi, bổ sung, thay quy định cũ Vì vậy, cán cần thường xuyên theo dõi cập nhật văn bản, quy định, chế Dành thời gian nghiên cứu tìm hiểu trước áp dụng vào điều kiện tỉnh Vĩnh Phúc Có vậy, việc áp dụng chế, sách hiệu quả, đảm bảo phù hợp với tình hình địa phương Nâng cao nhận thức quyền cấp tỉnh trách nhiệm quản NSNN cho sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc Đây giải pháp quan trọng hàng đầu ý thức định hành động Các Sở ngành quan tham mưu, định cuối thuộc UBND tỉnh HĐND tỉnh Nếu quyền cấp tỉnh thực chủ động quan tâm đến quản NSNN cho sở Giáo dục - Đào tạo sở, ngành phải tự nâng cao trách nhiệm cơng tác Ngược lại quyền cấp tỉnh thiếu quan tâm quan tham mưu thụ động việc tham mưu, không phối hợp chặt chẽ với nhau, làm chậm trễ, thiếu trách nhiệm giao, chí làm sai quy định pháp luật lĩnh vực NSNN cho sở Giáo dục - Đào tạo 4.2.2 Giải pháp hoàn thiện tổ chức thực dự toán ngân sách nhà nước cho sở Giáo dục - Đào tạo Vĩnh Phúc Xây dựng cấu chi hợp ngân sách nhà nước cho nghiệp Giáo dục Mục đích giải pháp đưa vốn tới đối tượng chi, thực mục đích đầu tư Vì vậy, việc tạo lập cấu sử dụng vốn hợp có ảnh hưởng lớn đến hiệu vốn đầu tư, bao gồm: + Chi toán cho cá nhân + Chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn + Chi mua sắm sửa chữa + Chi khác Có thể nói xây dựng cấu chi NSNN cho giáo dục cách cân đối hợp lý, tỷ trọng nhóm chi phụ thuộc vào yêu cầu tính chất nội dung chi góp phần khơng nhỏ đem lại hiệu quản sử dụng vốn NSNN mức cao Cơ cấu nhóm mục chi chi thường xuyên ảnh hưởng đến việc thực hoạt động thường xuyên diễn sở, đơn vị giáo dục Các khoản chi cho giáo dục phần lớn khoản chi liên quan đến người Phần chi cho hoạt động giảng dạy, học tập, mua sắm, sửa chữa chiếm tỷ trọng nhỏ Do cần phải xây dựng cấu chi theo nhóm mục chi cách hợp Qua phân tích chương 3, cấu chi NSNN cho nghiệp giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 phân bổ sau: G Chi toán cho cá nhân: 87,42% s Chi cho chuyên môn, nghiệp vụ: 6,24% S Chi mua sắm, sửa chữa: 5,32% S Chi khác: 1,02% Có thể thấy, chi toán cho cá nhân khoản chi chiếm tỷ trọng lớn (trên 80%) cấu chi thuờng xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc Đây khoản chi quan trọng cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện tái tạo sức lao động thầy cô giáo Tuy nhiên, khoản chi chi phối đến hoạt động cân đối thu chi ngân sách cho giáo dục Vì vậy, để có cấu chi hợp lý, tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung đánh giá tổng thể khoản chi cho nguời Chẳng hạn, truờng nên có kế hoạch rà soát, xếp lại đội ngũ giáo viên có, tinh giản biên chế giáo viên khơng đủ điều kiện sức khoẻ nhu trình độ dạy học, tuyển giáo viên phù hợp với nhu cầu giảng dạy nhà truờng, tránh tuợng tuyển dụng không phù hợp với nhu cầu, biên chế truờng hợp khơng cần thiết Bên cạnh đó, nâng dần tỷ trọng chi nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao chất luợng giảng dạy học, buớc khắc phục xuống cấp truờng lớp, huớng tới tạo cảnh quan su phạm xanh, đẹp truờng địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Trong việc mua sắm trang thiết bị dạy học, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc cần phải phối hợp với Sở Tài quan tổ chức đấu thầu công khai, hạn chế tình trạng bỏ thầu thấp, chất luợng thiết bị Ngoài ra, việc mua sắm thiết bị dạy học phải dựa nhu cầu sử dụng truờng, tránh tuợng số thiết bị mua không sử dụng dẫn tới lãng phí chi tiêu ngân sách Giảm dần kiểm soát tỷ trọng khoản hội nghị, tiếp khách tránh lãng phí chi tiêu ngân sáchquan tài cần chủ động nguồn kinh phí, chủ động với kho bạc Nhà nuớc kiểm tra, giám sát khoản chi đảm bảo sách, chế độ theo dự toán đuợc duyệt, cấp phát theo hình thức rút dự tốn kho bạc Nhà nuớc cần phải đuợc tăng cuờng phối kết hợp quan chức đơn vị thụ huởng ngân sách Qua xem xét đánh giá, tác giả kiến nghị cấu chi NSNN cho nghiệp Giáo dục sau: •S Chi toán cho cá nhân: 75 - 80% S Chi cho chuyên môn, nghiệp vụ: - 10% S Chi mua sắm, sửa chữa: - 9% s Chi khác: 1% Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác kế tốn tài đơn vị nghiệp giáo dục Một nhân tố có ảnh hưởng quan trọng đến cơng tác quản tài nói chung cơng tác kiểm tốn chi ngân sách nói riêng đội ngũ cán làm cơng tác tài kế tốn Thực trạng quản tài đơn vị dự toán ngành giáo dục cho thấy nguyên nhân hạn chế cơng tác quản tài yếu máy tài kế tốn từ trung ương đến địa phương Do đó, việc xây dựng đội ngũ cán tài kế tốn chuyên trách, có tinh thần trách nhiệm, có nghiệp vụ tài kế tốn tốt cần xem khâu then chốt việc tăng cường quản tài tồn ngành Trình độ lực làm việc cán làm cơng tác kế tốn, tài đơn vị ảnh hưởng lớn trực tiếp đến quản chi ngân sách nhà nước cho nghiệp giáo dục đơn vị Chính khả làm việc đội ngũ cán kế toán, tài đơn vị giáo dục động lực thúc đẩy việc giải ngân khoản chi NSNN đáp ứng kịp thời đầy đủ, mục tiêu đề cho nghiệp giáo dục Nếu cán kế tốn đơn vị nghiệp giáo dục có ý thức chấp hành chế độ, sách yếu kém, chưa thực nghiêm túc việc gây tình trạng thất thoát, hiệu khoản chi khơng thể tránh khỏi Sở Tài Vĩnh Phúc phải trực tiếp phối hợp với đơn vị nghiệp giáo dục để mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế tốn, tài ngắn hạn nhằm cập nhật quy định, chuẩn mực kế toán cho cán đơn vị Bên cạnh đó, cần nâng cao lực quản thủ trưởng đơn vị nghiệp không hoạt động giáo dục mà bao gồm lực quản tài nhằm giúp thủ trưởng có khả bao quát hết hoạt động đơn vị để có hướng quản phù hợp với tình hình thực tế Giải pháp nhằm thúc đẩy lực làm việc cán tài kế tốn từ sở góp phần quản chi NSNN thiết thực hơn, làm giảm sai lệch đơn vị giáo dục Sở Tài Bởi vì, đơn vị giáo dục vừa đóng vai trò khâu (trong lập dự toán, toán) vừa đóng vai trò khâu cuối (trong thực khoản chi), nên giải pháp góp phần nâng cao chất lượng làm việc đơn vị giáo dục, tạo điều kiện cho công tác quản chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục Sở Tài sát thực hướng 4.2.3 Giải pháp hồn thiện tốn ngân sách nhà nước cho sở Giáo dục -Đào tạo Vĩnh Phúc Nguồn NSNN chi sở Giáo dục - Đào tạo khoản chi NSNN, thực cấp phát thơng quan KBNN Kiểm sốt, toán khoản NSNN cho sở Giáo dục - Đào tạo qua KBNN thực sở nguyên tắc: + Tất khoản NSNN cho sở Giáo dục - Đào tạo phải kiểm tra, kiểm sốt q trình chi trả, tốn Các khoản chi phải có dự tốn chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục giao, chế độ, tiêu chuẩn, định mức cấp có thẩm quyền quy định thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN cho sở giáo dục - đào tạo người ủy quyền định chi + Mọi khoản NSNN cho sở Giáo dục - Đào tạo hạch toán đồng Việt Nam theo niên độ ngân sách, cấp ngân sách mục lục NSNN Các khoản NSNN cho sở Giáo dục - Đào tạo ngoại tệ, vật, ngày cơng lao động quy đổi hạch tốn đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ, giá vật, ngày công lao động quan nhà nước có thẩm quyền quy định + Trong q trình kiểm soát, toán, toán NSNN cho sở Giáo dục Đào tạo, khoản chi sai phải thu hồi giảm chi nộp ngân sách Căn vào định quan tài định quan nhà nước có thẩm quyền, KBNN tỉnh Vĩnh Phúc thực việc thu hồi cho NSNN theo trình tự quy định 4.2.4 Giải pháp hồn thiện kiểm tra, kiểm soát sử dụng ngân sách nhà nước cho sở Giáo dục - Đào tạo Vĩnh Phúc Việc kiểm tra, giám sát đòi hỏi phải tiến hành cách liên tục có hệ thống thơng qua hình thức khác nhau: - Thực kiểm tra, giám sát hàng ngày qua nghiệp vụ cấp phát kinh phí cho nhu cầu chi cho giáo dục Hình thức cán có trách nhiệm kiểm sốt trước xuất quỹ kho bạc nhà nước Tỉnh thực - Thực kiểm tra, giám sát theo đinh kỳ việc thẩm định báo cáo tài hàng quý trường Hình thức Sở Tài phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh thực - Thực kiểm tra, giám sát cách đột xuất trường việc tổ chức tra tài Hình thức quan chun trách ngành giáo dục Nhà nước thực phát thấy có dấu hiệu khơng lành mạnh quản tài sở giáo dục Tỉnh Kho bạc nhà nước chủ thể quan trọng trình kiểm soát khoản chi NSNN cho giáo dục Với chức quản quỹ NSNN đơn vị Nhà nước giao nhiệm vụ kiểm soát khoản chi NSNN KBNN thực kiểm soát chi thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN chuẩn chi Chính để tránh chồng chéo nội dung kiểm sốt quan Tài Kho bạc Nhà nước, cần xác định rõ nội dung kiểm soát Kho bạc Nhà nước, có phân định chức nhiệm vụ đơn vị trình quản chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục Phạm vi kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước kiểm tra tính hợp pháp hợp hồ sơ, chứng từ mua bán; tính hợp pháp chữ ký người chuẩn chi kế tốn trưởng đơn vị; số tiền chi có nằm dự tốn duyệt có đứng mục lục ngân sách hay không cuối việc tuân thủ định mức, tiêu chuẩn chi tiêu ngân sách Nhà nước hành Cơ quan Kho bạc Nhà nước trực tiếp chi tiền ngân sách cho đơn vị cần phải thực kiểm tra điều kiện thực cấp tiền theo lệnh quan tài Cơ quan Kho bạc Nhà nước đình việc chi tiêu tong trường hợp không đủ điều kiện sử dụng tiền cấp không quy định Ngồi việc kiểm tra, kiểm sốt nội dung nêu Hiện nay, Kho bạc nhà nước cấp cần quan tâm đến việc kiểm soát cách chặt chẽ tồn quỹ tiền mặt đơn vị sử dụng ngân sách, hạn chế khối lượng tiền mặt tồn dư đơn vị lớn Khi tăng cường kiểm tra quan chức nghĩa hạ thấp vai trò kiểm sốt nội quan quản giáo dục mà kiểm soát nội phải thực đặn, hỗ trợ tích cực cho cơng tác kiểm tra quan chức năng, để thực tốt công tác đòi hỏi phải thực nghiêm túc quy chế cơng khai tài đơn vị dự tốn Ngồi ra, q trình xã hội hóa giáo dục cần xác định rõ quyền, trách nhiệm nghĩa vụ đối tượng khác (doanh nghiệp, phụ huynh ) trình kiểm tra, kiểm sốt q trình quản khoản chi Điều đòi hỏi quan nhà nước phải đảm bảo tính cơng khai, minh bạch cơng tác quản tài 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Nhà nước Bộ, ngành Thứ nhất, phải có đạo thống bộ, ngành công tác quản chi ngân sách cho giáo dục Công tác quản chi NSNN cho giáo dục đào tạo cần tính đến thay đổi trước bối cảnh khu vực quốc tế Những điều chỉnh Chính phủ Bộ, ngành chế quản chi NSNN cho giáo dục đào tạo cần tăng cường phân cấp, tăng cường tham gia việc áp dụng Luật Ngân sách nhà nước Bên cạnh đó, nhà lập kế hoạch giáo dục cấp quốc gia Vụ chức chịu trách nhiệm cấp học (hoặc trình độ đào tạo) xem xét lại lĩnh vực sách then chốt Từ xác định rõ định hướng giáo dục lựa chọn ưu tiên cụ thể để thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung cho bậc học, loại hình giáo dục nói riêng Thứ hai, trung ương cần bổ sung sửa đổi quy định quản tài - ngân sách từ Luật NSNN đến văn luật đảm bảo phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo địa phương quản tài chính, ngân sách Trong cần thiết phải quy định rõ đơn giản quy trình lập dự tốn ngân sách, cải tiến quy trình chi ngân sách; quy định rõ trách nhiệm thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, quan quản cấp quan kho bạc lĩnh vực NSNN, bổ sung quy định trách nhiệm quan phê chuẩn, quan thẩm định toán đồng thời quy định rõ phân công, phân cấp cho địa phương việc xây dựng định mức phân bổ ngân sách cho đơn vị trực thuộc ngân sách cấp Đây điều kiện cần thiết tối thiểu để đảm bảo giải pháp thực Chỉ có sở nhận thức rõ vai trò quan trọng giáo dục tầm quan công tác quản chi thường xuyên NSNN cho giáo dục cấp uỷ Đảng quyền địa phương xây dựng, hoạch định chiến lược, phương hướng phát triển giáo dục, đạo quan ban, ngành địa phương tích cực quan tâm đến đầu tư ngân sách, quản ngân sách cho giáo dục, đảm bảo cho tư tưởng, định hướng, chiến lược phát triển giáo dục thực đắn 4.3.2 Đối với tỉnh Vĩnh Phúc Thứ nhất: tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng hệ thống trị chăm lo cho nghiệp giáo dục, đặc biệt công tác phổ cập giáo dục trung học xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia - Huy động sức mạnh hệ thống trị, đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền vận động tổ chức trị xã hội cấp việc vận động đoàn viên, hội viên, tổ chức, doanh nghiệp toàn thể nhân dân tham gia chăm lo cho nghiệp giáo dục - Thành lập thường xuyên kiện toàn Ban đạo phổ cập giáo dục trung học tổ công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, Hội khuyến học cấp nhằm thực xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập - Chỉ có sở nhận thức rõ vai trò giáo dục tầm quan trọng chế quản chi NSNN cho giáo dục cấp uỷ Đảng quyền đạo ban, ngành địa phương tích cực quan tâm đến đầu tư ngân sách, quản ngân sách cho giáo dục đào tạo Thứ hai: hồn thiện khn khổ pháp Trên sở quy định Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc cần phải cụ thể hoá quy định, đảm bảo phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo địa phương quản tài chính, ngân sách Cụ thể, cần quy định rõ đơn giản quy trình lập dự tốn ngân sách, cải tiến quy trình chi ngân sách; quy định rõ trách nhiệm thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, quan quản cấp quan kho bạc lĩnh vực NSNN, bổ sung quy định trách nhiệm quan phê chuẩn, quan thẩm định toán Thứ ba: phải đảm bảo cân đối nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục - Trong điều kiện nguồn ngân sách hạn hẹp, ngồi việc tích cực tranh thủ quan tâm Bộ, ngành Trung ương, phải sốt xét sách đặc thù địa phương ban hành sở dự kiến nguồn ngân sách đáp ứng được, khắc phục tình trạng số sách địa phương ban hành khơng có nguồn bố trí Khai thác sử dụng có hiệu nguồn vốn địa phương, huy động đóng góp nhân dân, tổ chức trị xã hội, nhà hảo tâm chương trình mục tiêu khác - Đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực chương trình kiến cố hóa trường lớp giai đoạn 2015-2020 Cân đối kinh phí, hàng năm dành phần ngân sách đầu tư cho nhà trường xây dựng đạt chuẩn Quốc gia Huy động đóng góp nhân dân tham gia xây dựng cơng trình phụ trợ cho học sinh Nhà vệ sinh, nhà xe, sân chơi, cảnh quan mơi trường nhà trường góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn trường chưa đạt chuẩn quốc gia củng cố trì chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia Tranh thủ giúp đỡ “mạnh thường quân”, doanh nghiệp ứng vốn trước đầu tư xây dựng cơng trình nhà nước phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia Thứ tư: thực sách hợp giải tình trạng thừa thiếu giáo viên cấp học Yếu tố tác động đến cấu chi ngân sách cho cấp học mà ảnh hưởng đến khâu khác trình quản chi ngân sách Sẽ khơng có cấu chi, quy trình phân bổ dự tốn hợp khơng giải tình trạng Vì vậy, thời gian tới sở, ban ngành có liên quan phải có sách thấu xếp lại đội ngũ giáo viên có, cần có quy định chặt chẽ việc tuyển dụng Thứ năm: tiếp tục tổ chức thực vận động phong trào thi đua ngành giáo dục cách thiết thực đạt hiệu cao Thực vận động: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Hai không”; “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cách tích cực, có hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; đặc biệt giáo dục đạo đức, nhân cách kỹ sống cho học sinh Thứ sáu: đổi công tác quản giáo dục Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản giáo dục: 100% đơn vị trường học phải kết nối Internet Sử dụng tốt kênh điều hành trường mầm non, tiểu học, trung học sở để cập nhật thông tin đạo Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động dạy học, quản tốt việc dạy thêm học thêm theo qui định Tổ chức đánh giá kết học tập học sinh thực chất, khách quan Làm tốt công tác tuyển sinh, trì số lượng học sinh, tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu từ đầu năm học Tiếp tục thực tốt việc đổi phương pháp dạy học khối lớp Đẩy mạnh công tác xây dựng thư viện đạt chuẩn, thư viện tiên tiến, củng cố, sửa chữa, bổ sung phòng học chức năng, phòng thiết bị, phát huy tác dụng phòng mơn để nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Tổ chức tốt hội thi từ trường đến cấp huyện, phấn đấu đạt kết cao hội thi cấp tỉnh Thứ bảy: chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục Bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên cho nhà trường đủ số lượng, đảm bảo chất lượng Tạo điều kiện cho giáo viên theo học lớp nâng chuẩn, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học gắn với đào tạo lãnh đạo trường trình độ luận trị trung cấp Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Cử Hiệu trưởng trường tham gia bồi dưỡng theo Luận văn hợp tác với nước theo đạo Sở giáo dục đào tạo tỉnh Thực tốt công tác đánh giá, phân loại giáo viên cán quản giáo dục theo chuẩn ban hành KẾT LUẬN Ngân sách Nhà nước coi huyết mạch kinh tế, có vai trò quan trọng việc thúc đẩy cho phát triển kinh tế nhanh bền vững, thực sách xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công cụ để Nhà nước quản điều tiết vĩ mô kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao hiệu quản kinh tế Thông qua ngân sách, Nhà nước huy động nguồn lực xã hội, phân phối sử dụng cho nhu cầu phát triển kinh tế, thực sách xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đất nước Vì vậy, việc củng cố, hồn thiện, lành mạnh hố hệ thống tài quốc gia để phát triển kinh tế yếu tố quan trọng định thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc nói chung trường cơng lập nói riêng thời kỳ Trên sở vấn đề luận thực tiễn trình bày Luận văn, xin rút số luận giải sau: Để tăng cường hiệu lực công tác quản nhà nước pháp luật quản chi NSNN thường xuyên cần đổi cách hiệu sâu sắc cơng cụ quản lý, đội ngũ cán quản quan trọng Để xây dựng phát triển kinh tế thị trường, nhà nước phải sử dụng hệ thống cơng cụ quản vĩ mơ kế hoạch, sách, cơng cụ tài chính, pháp luật Luận văn hệ thống hóa số vấn đề luận liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu là: phân cấp quản chi ngân sách, lập dự toán, chi ngân sách, kế toán, toán, tra, kiểm tra; đúc rút kinh nghiệm công tác quản chi NSNN thường xuyên trường học Luận văn cập nhật thông tin, thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu quản chi NSNN thường xuyên giai đoạn 2011 - 2015, chế quản ngân sách hành, đưa nhận xét, đánh giá sát thực tế thực trạng quản chi NSNN thường xuyên nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, kết đạt được, hạn chế rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế cần khắc phục Từ luận văn đề nhóm giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quản ngân sách sau: Nâng cao hiệu phân cấp quản chi NSNN thường xuyên; nâng cao chất lượng lập dự toán; chi NSNN đúng, đủ, kịp thời, nâng cao hiệu chi NSNN; tăng cường kiểm tra, tra, kiểm toán; nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn tốn; đẩy mạnh cơng khai tài chính; tăng cường kiểm tra, tra, kiểm toán; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Đồng thời luận văn đưa kiến nghị cấp có thẩm quyền để sửa đổi sách, chế độ để nâng cao hiệu quản chi NSNN thường xuyên Nâng cao hiệu quản chi NSNN thường xuyên tất yếu, q trình lâu dài gặp khơng khó, vướng mắc, đòi hỏi nỗ lực cố gắng cá nhân, quan, đơn vị DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, 2012 Thơng tư 161/2012/TT-BTC, Quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội Dương Đăng Chinh Phạm Văn Khoan, 2009 Quản Tài cơng Hà Nội: NXB Tài Đặng Văn Du Bùi Tiến Hanh, 2013 Quản chi ngân sách nhà nước Hà Nội: NXB Tài Nguyễn Ngọc Hùng, 2012 Quản ngân sách nhà nước Hà Nội: NXB Thống kê Quốc hội, 2002 Luật Ngân sách nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 2002, có hiệu lực năm 2004 Hà Nội Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, 2015 Báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 Vĩnh Phúc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, 2015 Báo cáo kết thực tiêu thi đua công tác kế hoạch, thống kê, tài chính, xây dựng sở vật chất sách, thiết bị trường học năm học 2014 - 2015 Vĩnh Phúc Sở Tài tỉnh Vĩnh Phúc, 2015 Quyết tốn chi Ngân sách nhà nước năm 2011 2015 Vĩnh Phúc Trần Trọng Sơn, 2012 Hoàn thiện chế kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước quận Cầu Giấy Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội 10 Nguyễn Hữu Tài, 2012 thuyết tài tiền tệ Hà Nội: NXB ĐH Kinh tế quốc dân 11 Vũ Minh Thông, 2012 Quản nguồn thu chi ngân sách nhà nước quyền cấp xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn Luận văn Thạc sĩ Tài Ngân hàng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội 12 Thủ tướng Chính phủ, 2015 Chỉ thị 23/CT-TTg “Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020” Hà Nội 13 Trần Thị Thúy, 2015 Quản chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Luận văn Thạc sĩ Quản Kinh tế Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội 14 Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, 2014 Báo cáo tinh hình thực kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 Vĩnh Phúc 15 Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, 2014 Báo cáo tinh hinh thực nhiệm vụ năm 2014 Sở Giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 16 Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, 2011 - 2015 Báo cáo tình hình thực ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Phú Thọ 2011 - 2015 Phú Thọ 17 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, 2011 - 2015 Báo cáo tổng kết thu - chi ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên Thái Nguyên 18 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình, 2011 - 2015 Báo cáo tình hình thực ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2011 - 2015 Thái Bình 19 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 giai đoạn ổn định 2011 - 2015 Vĩnh Phúc ... hành Nhà nước 1.2.2.3 Sự cần thiết quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho nghiệp giáo dục Quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục nội dung quản lý tài Nhà nước Nội dung khoản chi. .. NSNN cho nghiệp giáo dục: Là toàn khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho nghiệp giáo dục Chủ thể quản lý chi thường xuyên NSNN cho nghiệp giáo dục Sở tài Công cụ phương pháp quản lý chi thường. .. mức chi cho lĩnh vực 1.2.2 Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho nghiệp giáo dục điạ bàn cấp tỉnh 1.2.2.1 Khái niệm quản lý chi thường xuyên ngân sách cho nghiệp giáo dục địa bàn cấp tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục tỉnh vĩnh phúc , Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay