CHIÉN lược KINH DOANH GIAI đoạn 2016 2021 DỊCH vụ INTERNETBĂNG THÔNG RỘNG cố ĐỊNH FPT TELECOM TRONG các KHU CHUNG cưtại hà nội

105 29 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 11:03

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH o0o NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG CHIÉN LƯỢC KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2016-2021 DỊCH VỤ INTERNETBĂNG THÔNG RỘNG CỐ ĐỊNH FPT TELECOM TRONG CÁC KHU CHUNG CƯTẠI NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Nội - Năm 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH o0o NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG CHIÉN LƯỢC KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2016-2021 DỊCH VỤ INTERNET BĂNG THÔNG RỘNG CỐ ĐỊNH FPT TELECOM TRONG CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI NỘI Chuyên ngành: Quản trị Công nghệ Phát triển Doanh nghiệp Mã số: Chuyên ngành thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ TIÉN LONG XÁC NHẬN CỦA^ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Nội - Năm 2016 Tôi xin cam kết nội dung luận văn chưa nộp cho chương trình cấp cao học chương trình đào tạo cấp khác Tôi xin cam kết thêm luận văn nỗ lực cá nhân Các kết phân tích, kết luận luận văn (ngồi phần trích dẫn) kết làm việc cá nhân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS Đỗ Tiến Long - giảng viên hướng dẫn thực Luận văn tốt nghiệp Xin cảm ơn thầy giáo, giáo khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Nội giảng dạy cho chương trình Thạc sỹ Quản trị Cơng nghệ Phát triển Doanh nghiệp (MOTE) ý kiến đóng góp cho Luận văn Xin cảm ơn Lãnh đạo khoa Quản trị Kinh doanh, cán nhân viên khoa, giảng viên trợ giảng, cảm ơn tập thể bạn đồng lớp, CBCNV Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) bạn bè gia đình tạo điều kiện thuận lợi, động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu để kết thể luận văn Tôi mong muốn nhận quan tâm giúp đỡ lâu dài Trường, tin tưởng, ủng hộ từ Công ty, cổ đông, đối tác khách hàng hoạt động cá nhân việc phấn đấu đưa FPT Telecom giữ vững tốc độ tăng trưởng, khẳng định vị hàng đầu lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông cố định doanh nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU i PHẦN MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn nghiên cứu Kết cấu luận văn .4 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀCƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Chiến lược kinh doanh 1.2.1 Kh niệm chiến lược kinh doanh 1.2.2 Nhữ ng đặc trưng chiến lược kinh doanh 10 1.2.3 Vai trò chiến lược kinh doanh 11 1.2.4 Các cấp chiến lược kinh doanh 12 1.2.5 .Các giải pháp chiến lược cạnh tranh điển hình 14 1.3 Xây dựng chiến lược kinh doanh 19 1.3.1 Phâ n tích mơi trường vĩ mơ doanh nghiệp (PEST) 19 68 1.3.2 Ph ân tích mơi trường ngành, mơ hình lực lượng Michael Porter 22 1.3.3 Phân tích mơi trường bên - chuỗi giá trị (the Value chain) 24 1.3.4 Đề xuất lựa chọn chiến lược kỹ thuật SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 25 Kết luận chương 29 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 30 2.1 Kết cấu nghiên cứu 30 2.2 Phương pháp thu thập liệu 31 2.3 Phương pháp tiếp cận 31 2.4 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 31 2.5 Các công cụ kỹ thuật 32 Kết luận chương 33 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPTTRÊN THỊ TRƯỜNG CHUNG CƯ TẠI NỘI 34 3.1 Kh quát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 34 3.1.1 Thô ng tin Doanh nghiệp 34 3.1.2 Mụ c tiêu ngành nghề kinh doanh .34 3.1.3 cấu tổ chức công tác nhân 35 3.2 Tìn h hình xây dựng thực chiến lược kinh doanh băng rộng Công ty Cổ phần Viễn thông FPT chung Nội 38 3.2.1 Cá c chiến lược Công ty thực từ năm 2010 — 2015 38 3.2.2 Kết đạt .39 3.3 Phân tích tác động mơi trường đến chiến lược Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 40 3.3.1 Mơi trường bên ngồi .40 3.3.2 Môi trường bên .50 3.4 .Đáng giá chung 66 3.5.1 Những thành tựu đạt 66 3.5.2 Những điểm yếu 66 Kết luận chương .Error! Bookmark not defined CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CHO DỊCH VỤ INTERNET FPT TẠI CÁC KHU CHUNG CƯ Ở NỘI GIAI ĐOẠN 2016 - 2021 68 4.1 Định hướng kinh doanh dịch vụ Internet FPT 68 4.1.1 Địn h hướng kinh doanh 68 4.1.2 Ph ương hướng phát triển kinh doanh .68 4.2 Mục tiêu kinh doanh dịch vụ Internet FPT khu chưng Nội 68 4.2.1 Mục tiêu dài hạn đến năm 2021 4.2.2 Mụ c tiêu cụ thể 69 68 4.3 Một số giải pháp chiến lược cạnh tranh cho dịch vụ Internet FPT khu chung Nội giai đoạn 2016 - 2021 69 4.3.1 Ma trận SWOT 69 4.3.2 G iải pháp chiến lược Error! Bookmark not defined Kết luận chương Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN .83 TÀI LIỆU THAM KHẢO .84 PHỤ LỤC 87 STT Bảng 1.1 Bảng tổng hợp kết phân tích mơi trường kinh doanh 26 1.2 1.3 Bảng đánh giá tác động hội doanh nghiệp Bảng đánh giá tác động thách thức doanh nghiệp 26 27 1.4 Tổng hợp kết phân tích mơi trường nội doanh nghiệp 27 1.5 Ma trận SWOT - Ma trận mạnh - điểm yếu - hội - nguy 28 3.1 3.2 Nội dung Tốc độ tăng trưởng kinh tế mức dân số sử dụng internet từ năm 2011 2015 Ma trận hình ảnh cạnh tranh Trang 41 46 Tổng hợp yếu tố bên ngồi doanh nghiệp tác động đến việc kinh 3.3 Doanh dịch vụ băng rộng khu chung Nội FPT Telecom 48 3.4 Kết hoạt động kinh doanh FPT Telecom từ 2011 - 2015 51 STT 10 12 Hình 3.5 1.1 3.6 1.2 4.1 2.1 3.1 cấu tổ chức FPT Telecom 36 3.2 cấu trình độ lao động FPT Telecom 37 3.3 cấu lao động theo chức nhiệm vụ FPT Telecom 37 3.4 Thị phần Internet băng thông rộng cố định Việt Nam 45 3.5 Hạ tầng trục nước FPT TELECOM 58 3.6 Các hướng kết nối quốc tế FPT TELECOM 59 11 Dung lượng kết nối Internet trongNội nước quốc tế FPT Telecom dung Quy trình xây dựng chiến lược Tổng hợp yếu tố bên doanh nghiệp tác động đến việc Chuỗi giá trị doanh nghiệp Ma trận SWOT Quy trình nghiên cứu Trang 57 19 62 25 69 30 68 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Được thành lập ngày 31/01/1997, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) khởi đầu từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến với thành viên sáng lập sản phẩm mạng Intranet Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam - TTVN” Sau 18 năm hoạt động, FPT Telecom trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Internet hàng đầu khu vực với 6000 nhân viên, 60 chi nhánh nước.Với phương châm “Mọi dịch vụ kết nối”, FPT Telecom không ngừng nghiên cứu triển khai tích hợp ngày nhiều dịch vụ giá trị gia tăng đường truyền Internet nhằm đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng sử dụng Đồng thời, việc đẩy mạnh hợp tác với đối tác viễn thông lớn giới, xây dựng tuyến cáp quang quốc tế hướng triển khai mạnh mẽ để đưa dịch vụ tiếp cận với thị trường toàn cầu, nâng cao vị FPT Telecom nói riêng nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng Việt Nam nói chung Nằm chiến lược One FPT Tập đoàn, chiến lược phát triển FPT Telecom giai đoạn 2016-2021 vươn lên dẫn đầu ngành khu vực châu lục đãđặt mục tiêu cho mảngInternet băng thông rộng cố định tăng gấp đôi lượng thuê bao hoạt động mạng vào năm 2021 Mục tiêu thực vô thách thức, cụ thể năm tới, FPT Telecom phải phát triển thuê bao thực (thuê bao phát triển trừ thuê bao hủy dịch vụ) 10 năm trước đótrong bối cảnh thị trường bão hòa, đặc biệt thị trường lớn Nội TP Hồ Chí Minh Trong năm qua, bùng nổ thị trường bất động sản, đặc biệt phân khúc hộ chung cư tạo nên dịch chuyển lượng cư dân lớn (từ vài ngàn hộ tỉnh thành phố nhỏ đến vài trăm ngàn hộ Nội TP Hồ Chí Minh) vào sinh sống Như vậy, thị trường mục tiêu mảng Internetbăng thơng rộng cố định dịch chuyển lớn từ phố vào chung cư với thách thức lớn suất đầu tư, tiêu chuẩn hạ tầng, quản lý hợp tác Thách thức lớn mà FPT Telecom gặp phải việc thực mục tiêu tăng trưởng diện vơ khiêm tốn hạ tầng khu chung cư Theo Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2014, FPT Telecom chiếm 26,8 % thị phần Internet cố định toàn quốc tính riêng địa bàn Nội thị phần ước tính khơng mức 40%, nhiên, khu chung cư, diện dịch vụ FPT lại chiếm tỷ lệ nhỏ: 5% Vì vậy, năm tới, đua diện hạ tầng thị phần khu chungđịnh tốc độ phát triển thuê bao vị nhà mạng thị trường Tại khu chung cư, Tập đoàn Viễn thơng Qn đội (Viettel) (Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam (VNPT) với tiềm lực tài vơ hạn, mối quan hệ hợp tác chiến lược với chủ đầu tư chung cư Tổng công ty xây dựng lớn Nhà nước làm chủ chơi, chí, giữ vị độc quyền cung cấp dịch vụ khu đô thị lớn (Royal City, Ciputra, Trung Hòa - Nhân Chính, Mỹ Đình ) Nội thị trường viễn thông lớn thứ hai Việt Nam, nơi đặt trụ sở nhà cung cấp dịch vụ nơi đặt trụ sở chủ đầu tư tập đồn bất động sản, tổng cơng ty xây dựng lớn nên đua đầu tư hạ tầng cung cấp dịch vụ Internetbăng thông rộng cố định diễn căng thẳng kịch tính Các nhà cung cấp dự án ruột, khu thị bị độc quyền dịch vụ, đồng thời, ln chương trình khuyến mại khủng để hút thuê bao đối thủ Cuộc chơi trở nên khó lường với tham gia ngày mạnh mẽ nhà đầu tư xã hội hóa với tầm ảnh hưởng đáng kể đến diện, thị phần chất lượng dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ Internet Vì vậy, việc xây dựng mộtchiến lược kinh doanh để thúc đẩy hoạt động đầu tư hạ tầng kinh doanh dịch vụ Internet khu chung Nội thực cần thiết để FPT Telecom trì thị phần, trì chân vạc với đối thủ Viettel VNPT, chí, tạo bước đột phá tăng trưởng thuê bao thị phần từ phân khúc thị trường đầy tiềm Chương trình thạc sỹ Quản trị Công nghệ Phát triển doanh nghiệp với độc đáo cung cấp cho học viên nhà quản lý kiến thức tổng hợp, tư mẻ, khả sáng tạo vàvận dụng hiệu vào môi trường kinh doanh thực tế với mn màu mn vẻ biến động khó lường Những kiến thức, tư tảng lý luận quản trị, công nghệ phát triển doanh nghiệp học, người viết đủ sức tạo nên chiến lược kinh doanh khả thi cho mảng kinh doanh dịch vụ doanh tối ưu làm nòng cốt cho việc kinh doanh băng rộng chung Nội phát triển lâu dài FPT Telecom, giúp FPT Telecom tạo khác biệt đểgia tăng lợi nhuận chiếm lĩnh thị trường kinh doanh Internet băng thông rộng cố định khu chung Nội nói riêng khu chung cư nước nói chung KẾT LUẬN Trong xu tồn cầu hóa nay, vấn đề hội nhập tất yếu.Trong điều kiện doanh nghiệp Việt Nam nói chung FPT Telecom nói riêng mang vận hội vươn rộng khu vực giới Tuy nhiên môi trường kinh doanh biến động cạnh tranh diễn gay gắt, tạo khơng khó khăn cho doanh nghiệp Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao khả cạnh tranh, công tác quản lý quản trị theo quy chuẩn quốc tế, đồng thời phải hướng đắn, chiến lược kinh doanh cụ thể phù hợp với giai đoạn phát triển Trên sở sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu với lý luận thực tiễn, luận văn hoàn thành số nhiệm vụ sau: Thứ nhất: Hệ thống hoá làm rõ lý luận chiến lược kinh doanh xây dựng chiến lược kinh doanh Thứ hai: Phân tích đánh giá cách sâu sắc, xác tình hình xây dựng thực chiến lược kinh doanh, rõ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác xây dựng thực chiến lược kinh doanh băng rộng khu chung Nội FPT Telecom Thứ ba: Luận văn nghiên cứu phân tích sâu mơi trường bên bên ngồi Cơng ty, kết hợp lấy ý kiến đánh giá chuyên gia Qua xác định mặt mạnh, mặt yếu, nguy hội tác động lớn đếnhoạt động kinh doanh băng rộng khu chung Nội Công tyvà thông qua ma trận SWOT lựa chọn nhóm chiến lược đề xuất giải pháp thực chiến lược phù hợp với điều kiện kế hoạch phát triểncủa Công ty đến năm 2021 Với lý thuyết nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh số liệu thu thập tình hình thực xây dựng chiến lược kinh doanh băng rộng khu chung Nội FPT Telecom, đề tài nghiên cứu giải phần tính cấp thiết việc định hướng xây dựng chiến lược kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh bối cảnh tương lai Mong muốn giải pháp đưa sớm triển khai áp dụng không FPT Telecom mà áp dụng doanh nghiệp kinh doanh băng rộng khác Xây dựng chiến lược kinh doanh vấn đề phức tạp, thời gian nghiên cứu hạn hẹp, luận văn không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy, bạn quan tâm đến vấn đề để hồn thiện cơng trình nghiên cứu cấp độ cao hơn, bổ sung nhận thức lý luận thực tiễn công tác xây dựng chiến lược kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tiếng Việt Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam (2013-2014), Sách trắng Công nghệ Thông tin - Truyền thông Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam (2015), Chỉ thị 04/CT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông việc tăng cường quản lý thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng thông rộng cố định mặt đất Công ty CP Viễn thông FPT (2013-2015), Báo cáo thường niên Công ty CP Viễn thông FPT, Hồ sơ lực 2015, Hoàng Văn Hải (2013), Quản trị Chiến lược, NXB ĐH Quốc gia HN, Hoàng Văn Hải (2013), Ra định Quản trị, NXB ĐH Quốc gia HN, Hoàng Văn Hải (2012), Tinh thần Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập, Nội Nội NXB ĐH Quốc gia HN, Nội Ngơ Kim Thanh, PGS.TS Lê Văn Tâm (2015), Giáo trình Quản trị Chiến lược, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân Phan Phúc Hiếu (2007), Phân tích Chiến lược đại ứng dụng, NXB Giao thông Vận tải, Nội 10 Quốc hội Việt Nam (2014), Luật Nhà số 65/2014/QH13 11 Trần Anh Tài (2013), Quản trị học, NXB ĐH Quốc gia HN, Nội B Tiếng Anh 12 Daniel Kahneman (2011), Thingking Fast and Slow, Penguin Books USA 13 Dan Senor & Saul Singer (2015), Start-up Nation: The Story of Israel's Economic Miracle Hachette Books 14 Kaplan, Robert S; Norton, D P (1992) "The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance" Harvard Business Review 15 Porter, M.E (1980) Competitive Strategy, Free Press New York 16 Porter, Michael E (1985), Competitive Advantage, Free Press New York 17 Thompson & Strickland (1999 - 11 th ed), Strategic Management: Concepts and Cases 18 Valarie Zeithaml, A Parasuraman & Leonard Berry (1977), SERVQUAL C Website 19 http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13696/04_CT-BTTTT.html 20 https://cafeland.vn/bang-gia-du-an/0-1-0-2-nokey/ 21 http://stda.vn/du-an/bds-hanoi/ 22 http://fpt.vn/gioi-thieu/quan-he-co-dong/bao-cao-thuong-nien/quan-he-co- dong-548.html 23 http://viettel.com.vn/vi/v%E1%BB%81-viettel 24 http://vnpt.vn/Default.aspx?tabid=79&IntroId=3&temidclicked=3 25 http://www.cbrevietnam.com/Vietnam-Property/pressrelease/hanoi-q1- 2016-review?lang=vi PHỤ LỤC Phụ lục 3.1.DANH SÁCH CHUYÊN GIA CHO Ý KIẾN TT Họ tên Chức danh Đơn vị cơng tác Anh Tú Phó Tổng Giám đốc FPT Telecom Nguyễn Hồng Linh Phó Tổng Giám đốc FPT Telecom Phạm Thị Thanh Toan Trưởng ban nhân FPT Telecom Tơ Nam Phương Phó Ban Dự án Truyền hình FPT Telecom Trấn Thanh Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng FPT Telecom Xuân Trường Trưởng phòng triển khai hạ tầng FPT Telecom Trần Thanh Hải Phó Giám đốc trung tâm Điều hành mạng FPT Telecom Ngô Thanh Tuyến Trưởng phòng Đầu tư Dự án FPT Telecom Đinh Thành Long Trưởng phòng Kinh Doanh Dự án FPT Telecom 10 Nguyễn Thị Thuận Phó Giám đốc trung tâm Quản lý cước FPT Telecom Phụ lục 3.2.PHIÉU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC VẤN ĐỀ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY (MẪU PHIẾU 01) Nhằm xác định điểm mạnh, điểm yếu quan trọng FPT Telecom đối thủ cạnh tranh khu vực làm sở cho việc xây dựng chiến lược cạnh tranh cho cơng ty đến năm 2021, xin Ơng/Bà vui lòng cho biết ý kiến cách điền vào bảng câu hỏi theo mẫu Chúng cam kết phiếu khảo sát dùng cho mục đích nghiên cứu khơng dùng cho mục đích thương mại Ơng/Bà vui lòng cho biết mức độ quan trọng yếu tố môi trường bên thành bại công ty lĩnh vực băng rộng? (Xin cho điểm cách đánh dấu X vào ô 1, tùy theo mức độ quan trọng: quan trọng; quan trọng; quan trọng (+) thuận lợi hay (-) khó khăn vào tính chất tác động) TT Các yếu tố nội Tính chất tác động Uy tín thương hiệu sở hạ tầng mạng Hiệu suất khai thác dịch vụ băng rộng Chất lượng dịch vụ băng rộng Dịch vụ đa dạng với nhiều gói cước lựa chọn Các hoạt động khuyến mại Thị phần lớn Quan hệ tốt với khách hàng Nguồn nhân lực dồi ổn định 10 Quan hệ tốt với nhà cung cấp Ông/Bà đánh phản ứng công ty tác động yếu tố nội bộ? (cho điểm từ đến theo mức độ phản ứng: phản ứng yếu; phản ứng trung bình; phản ứng trung bình; phản ứng tốt) TT Các yếu tố nội FPT VNPT Viettel Mức độ quan trọng Mức độ quan trọng Mức độ quan trọng Uy tín thương hiệu sở hạ tầng mạng Hiệu suất khai thác dịch vụ băng rộng Chất lượng dịch vụ băng rộng Dịch vụ đa dạng với nhiều gói cước lựa chọn Các hoạt động khuyến mại Thị phần lớn Quan hệ tốt với khách hàng Nguồn nhân lực dồi ổn định 10 Quan hệ tốt với nhà cung cấp Cảm ơn Ông/Bà tham gia trả lời câu hỏi chúng tôi! Số chuyên gia đánh giá mức độ quan trọng yếu tố nội , TT Các yếu tố nội Á J Á A* A Tổng điểm Trọng số Uy tín thương hiệu sở hạ tầng mạng Hiệu suất khai thác dịch vụ băng rộng Chất lượng dịch vụ băng rộng 26 0,115 0 10 20 23 0,088 5 25 0,110 Dịch vụ đa dạng với nhiều gói cước lựa chọn Các hoạt động khuyến mại Thị phần lớn Quan hệ tốt với khách hàng Nguồn nhân lực dồi ổn định Quan hệ tốt với nhà cung cấp 10 Tổng 5 25 0,110 0 24 0,106 23 0,101 1 20 19 0,088 8 22 227 0,101 0,084 0,097 1,000 FPT Các yếu tố nội tín thương hiệu sở hạ tầng mạng ệu suất khai thác dịch vụ băng rộng ất lượng dịch vụ băng rộng ch vụ đa dạng với nhiều gói cước lựa ọn c hoạt động khuyến mại phần lớn an hệ tốt với khách hàng uồn nhân lực dồi ổn định an hệ tốt với nhà cung cấp Phân loại VNPT Tổng điểm Điểm BQ 3 31 0 0 10 28 30 26 2,6 26 4 Phân loại Viettel Phân loại Tổng điểm Điểm BQ 33 3,3 30 3,0 31 3,1 27 2,7 3,1 2,8 3,0 0 0 0 10 2,6 29 27 2,7 0 25 2,5 26 27 2,6 2,7 0 28 2,8 Tổng điểm 5 0 22 24 2,9 22 2,8 3,2 26 28 32 26 25 2,6 2,5 0 21 24 27 2,7 0 1 22 25 23 25 Phụ lục 3.5.PHIÉU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC VẤN ĐỀ BÊN NGỒI CỦA CƠNG TY (MẪU PHIẾU 02) Nhằm xác định nguy cơ, hội quan trọng FPT Telecom làm sở cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty đến năm 2021, xin Ơng/Bà vui lòng cho biết ý kiến cách điền vào bảng câu hỏi theo mẫu Chúng cam kết phiếu khảo sát dùng cho mục đích nghiên cứu khơng dùng cho mục đích thương mại Ơng/Bà vui lòng cho biết mức độ quan trọng yếu tố môi trường bên thành bại công ty lĩnh vực xăng dầu? (Xin cho điểm cách đánh dấu X vào ô 1, tùy theo mức độ quan trọng: quan trọng; quan trọng; quan trọng (+) thuận lợi hay (-) khó khăn vào tính chất tác động) TT Các yếu tố mơi trường bên ngồi Tình hình trị ổn định Thu nhập bình qn đầu người Nội tăng Chính sách xây dựng mua nhà chung Nội triển khai mạnh mẽ Chính sách phát triển ngành viễn thông - CNTT Dân số trẻ với khả tiếp thu cơng nghệ nhanh Tính chất tác động Sự phát triển mạnh khoa học, công nghệ Nhu cầu trao đổi thông tin lớn qua dịch vụ internet sở hạ tầng viễn thông nước so với giới Sự cạnh tranh ngày khốc liệt 10 Sự thay dịch vụ băng rộng di động 11 Thị trường internet băng rộng bão hòa Ơng/Bà đánh phản ứng FPT Telecom tác động yếu tố bên ngoài? (cho điểm từ đến theo mức độ phản ứng: phản ứng yếu; phản ứng trung bình; phản ứng trung bình; phản ứng tốt) (Gợi ý: Phản ứng tốt nghĩa Công ty tận dụng tốt hội né tránh hồntồn nguy cơ; phản ứng yếu nghĩa Cơng ty hồn tồn khơng tận dụng hội không né tránh nguy cơ) TT Các yếu tố môi trường bên ngồi Tình hình trị ổn định Thu nhập bình quân đầu người Nội tăng Chính sách xây dựng mua nhà chung Nội triển khai mạnh mẽ Chính sách phát triển ngành viễn thơng - CNTT Dân số trẻ với khả tiếp thu công nghệ nhanh Sự phát triển mạnh khoa học, công nghệ Nhu cầu trao đổi thông tin lớn qua dịch vụ internet sở hạ tầng viễn thông nước so với giới Sự cạnh tranh ngày khốc liệt 10 Sự thay dịch vụ băng rộng di động 11 Thị trường internet băng rộng bão hòa Cảm ơn Ơng/Bà tham gia trả lời câu hỏi chúng tôi! Tầm quan trọng Các yếu tố mơi trường bên ngồi Điểm số Tổng điểm 24 p bình quân đầu người Nội tăng ách xây dựng mua nhà chung Nội triển khai ẽ ách phát triển ngành viễn thông - CNTT rẻ với khả tiếp thu công nghệ nhanh triển mạnh khoa học, công nghệ trao đổi thông tin lớn qua dịch vụ internet tầng viễn thông nước so với giới 0 0 tranh ngày khốc liệt dịch vụ băng rộng di động ng internet băng rộng bão hòa 0 6 h trị ổn định FPT Telecom Trọng số Phân loại Tổng điểm Điểm BQ 29 2,9 24 0,085 0,085 29 2,9 23 0,082 30 3,0 3 0 22 24 23 21 16 15 23 24 282 0,078 0,150 0,082 0,100 0,082 0,082 0,092 0,082 1,000 0 0 3 2,9 2,8 2,9 3,0 2,9 2 1 0 1 29 28 29 30 29 0 0 30 29 29 321 3,0 2,9 2,9 Phụ lục 3.7.PHIÉU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC VẤN ĐỀ BÊN TRONG CỦA CÔNG TY (MẪU PHIẾU 03) Nhằm xác định điểm mạnh, điểm yếu quan trọng FPT Telecom làm sở cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty đến năm 2021, xin Ơng/Bà vui lòng cho biết ý kiến cách điền vào bảng câu hỏi theo mẫu Chúng cam kết phiếu khảo sát dùng cho mục đích nghiên cứu khơng dùng cho mục đích thương mại Ơng/Bà vui lòng cho biết mức độ quan trọng yếu tố môi trường bên thành bại công ty lĩnh vực xăng dầu? (Xin cho điểm cách đánh dấu X vào ô 1, tùy theo mức độ quan trọng: quan trọng; quan trọng; quan trọng (+) thuận lợi hay (-) khó khăn vào tính chất tác động) TT Các yếu tố môi trường bên Chất lượng dịch vụ tốt Năng lực tài tốt sở hạ tầng đảm bảo Chính sách marketing tốt Gói cước dịch vụ đa dạng Chiến dịch khuyến mại hàng quý Mạng lưới phân phối khu chung cư Tính chất tác động Tập trung cho nghiên cứu phát triển Chính sách chăm sóc KH 10 Năng lực quản lý tổ chức 11 Nguồn nhân lực giỏi, động, sáng tạo 12 Văn hóa DN tốt Ơng/Bà đánh phản ứng FPT Telecom tác động yếu tố bên ngoài? (cho điểm từ đến theo mức độ phản ứng: phản ứng yếu; phản ứng trung bình; phản ứng trung bình; phản ứng tốt) (Gợi ý: Phản ứng tốt nghĩa Công ty tận dụng tốt điểm mạnh hoặckhắc phục điểm yếu; phản ứng yếu nghĩa Cơng ty hồn tồn khơng tận dụng điểm mạnh hoặckhắc phục điểm yếu) TT Các yếu tố môi trường bên Chất lượng dịch vụ tốt Năng lực tài tốt sở hạ tầng đảm bảo Chính sách marketing tốt Gói cước dịch vụ đa dạng Chiến dịch khuyến mại hàng quý Mạng lưới phân phối khu chung cư Tập trung cho nghiên cứu phát triển Chính sách chăm sóc KH 10 Năng lực quản lý tổ chức 11 Nguồn nhân lực giỏi, động, sáng tạo Văn hóa DN tốt 12 Cảm ơn Ông/Bà tham gia trả lời câu hỏi chúng tôi! TT Chất lượng dịch vụ tốt Năng lực tài tốt sở hạ tầng đảm bảo Chính sách marketing tốt Gói cước dịch vụ đa dạng Chiến dịch khuyến mại hàng quý Mạng lưới phân phối khu chung cư Tập trung cho nghiên cứu phát triển 10 11 12 Mức độ quan trọng Điểm số Tổng Trọng Các yếu tố môi trường bên Chính sách chăm sóc KH Năng lực quản lý tổ chức Nguồn nhân lực giỏi, động, sáng tạo Văn hóa DN tốt Tổng FPT Telecom Phân loại Tổng Điểm Đánh giá điểm số điểm BQ 22 23 0,079 34 33 3,4 3,3 Mạnh Mạnh 24 36 35 34 Mạnh 3,5 3,4 0 5 3,6 5 0 20 25 34 2,0 2,5 3,4 Mạnh Mạnh Yếu Yếu Mạnh 5 4 5 36 35 35 35 392 3,6 3,5 3,5 3,5 Mạnh Mạnh Mạnh Mạnh 0 0 1 1 0,060 0,070 0 0 22 25 23 24 15 0,080 0,100 0 0 0,082 0,076 0,092 10 5 14 15 0,090 0,092 0,092 0,087 0 0 0 16 16 355 1,000 0 0 5 ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ o0o NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG CHIÉN LƯỢC KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2016- 2021 DỊCH VỤ INTERNET BĂNG THÔNG RỘNG CỐ ĐỊNH FPT TELECOM TRONG CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI HÀ NỘI Chuyên... chung cư Hà Nội giai đoạn 2016- 2021 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu • Mục đích nghiên cứu:Đề xuấtchiến lược kinh doanh dịch vụ Internet FPT khu chung cư Hà Nội giai đoạn 2016- 2021 • Nhiệm vụ nghiên... trạng mơi trường kinh doanh Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thị trường khu chung cư Hà Nội - Chương Chiến lược kinh doanh dịch vụ ntemet FPT khu chung cư Hà Nội, giai đoạn 2016 -2021 CHƯƠNG 1.TỔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: CHIÉN lược KINH DOANH GIAI đoạn 2016 2021 DỊCH vụ INTERNETBĂNG THÔNG RỘNG cố ĐỊNH FPT TELECOM TRONG các KHU CHUNG cưtại hà nội , CHIÉN lược KINH DOANH GIAI đoạn 2016 2021 DỊCH vụ INTERNETBĂNG THÔNG RỘNG cố ĐỊNH FPT TELECOM TRONG các KHU CHUNG cưtại hà nội , Kết cấu của luận văn, CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỐ PHẦN VIỄN THÔNG FPT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHUNG CƯ TẠI HÀ NỘI, UY TÍN FPT - FPT TELECOM - CÁC MỐC ĐẠT DANH HTÊTI CHẤT LƯƠNG, Kết luận chương 3, Kết luận chương 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay