Thực trạng công tác kế toán tại CNXN xây lắp số 2 công ty CP tư vấn và ĐTXD thái nguyên

65 26 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:58

Bài Luận Đề tài: Thực trạng cơng tác kế tốn CNXN Xây lắp số - Công ty CP vấn va ĐTXD Thái Nguyên DANH MỤC VIẾT TẮT NVL Nguyên vật liệu PNK Phiếu nhập kho CNXN Chi nhánh xí nghiệp PXK Phiếu xuất kho TSCĐ Tai sản cố định KKTX khai thường xuyên ĐTXD Đầu Xây Dựng SDĐK Số dư đầu ky TM Tiền mặt CBCNV Cán bộ công nhân viên TGNH Tiền gửi ngân hang CĐCN Cao đẳng công nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp BHYT Bảo hiểm y tế NCTT Nhân cơng trực tiếp KPCĐ Kinh phí cơng đoan CT Cơng trình BHTN Bảo hiểm thất nghiệp TK Tai khoản Báo cáo thực tế  GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay, để có thể tồn va phát triển góp phần vao lớn mạnh đất nước, đòi hỏi bản thân doanh nghiệp phải đợng va chủ đợng bước Đặc biệt giai đoạn hiện Việt Nam đã trở thanh viên thức tổ chức thương mại giới (WTO), đã mở cho doanh nghiệp nước rất nhiều hội thách thức lớn Yêu cầu nền sản xuất la chế quản lý kinh tế va hệ thống quản lý doanh nghiệp phải cải tiến, hoan thiện cả tầm vi mô va vĩ mô Từ tạo sở vững chắc để phát triển Ḿn tạo cho mợt chỗ đứng vững chắc để có thể phát triển mợt cách nhanh chóng va bền vững, đòi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển mở rộng thị trường va kết hợp với việc phát huy hiệu quả công tác tổ chức quản lý doanh nghiệp, đặc biệt có bợ phận kế tốn Bợ phận quan trọng phục vụ quản lý, công cụ đắc lực giúp cho việc quản lý kinh tế Nhận thức tầm quan trọng việc học tập đôi với tiếp cận thực tế, BGH va giảng viên trường Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh đã tạo điều kiện cho sinh viên học tập rèn luyện va trau dồi đạo đức, nâng cao trình đợ, ngoai nha trường tổ chức cho sinh viên thực tập giáo trình va thực tập nghiệp vụ doanh nghiệp, từ giúp cho sinh viên tiếp cận nhiều với thực tế để vận dụng kiến thức đã học Được giúp đỡ nha trường va cán bộ công nhân viên đơn vị, sau tuần thực tế CNXN Xây lắp số - Công ty CP vấn va ĐTXD Thái Nguyên, đặc biệt la với giúp đỡ cô, chị phòng kế tốn đã tận tình hướng dẫn cụ thể, cung cấp số liệu va giảng dạy Bản thân chúng em đã hiểu thêm nhiều kiến thức từ thực tế về tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị Chúng em mong rằng, sau đợt thực tập đơn vị chúng em tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm va kiến thức chuyên môn Sau la bản thu hoạch nhóm em thời gian thực tập nay: Nhóm 12 K6KTTH B Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế  GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy Nội dung báo cáo ngoai lời mở đầu gồm phần sau đây: Phần I : Giới thiệu khái quát về CNXN Xây lắp số - Công ty CP vấn va ĐTXD Thái Nguyên Phần II : Thực trạng cơng tác kế tốn CNXN Xây lắp số - Công ty CP vấn va ĐTXD Thái Nguyên Phần III: Nhận xét va một số kiến nghị nhằm hoan thiện công tác kế tốn CNXN Xây lắp sớ - Cơng ty CP vấn va ĐTXD Thái Nguyên Nhóm 12 K6KTTH B Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế  GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy PHẦN I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CNXN XÂY LẮP SỐ - CÔNG TY CP VẤN ĐTXD THÁI NGUYÊN 1.1 Tổ chức XÍ NGHIỆP CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN Tên giao dịch quốc tế THAI NGUYEN CONSTRUCTION INVESTMENT AND CONSULTATION JOINT STOCK COMPANY VIẾT TẮT: TCICO Trụ sở tại: 5/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoang Văn Thụ, TP thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0280 3855732 ; 0280 3857455 Fax: 0280 3651411 ; Email: doquangtvxd-Tu@yahoo.com.vn Tai khoản: 3901 000 000 7873- Tại Ngân hang đầu va phát triển Thái Nguyên Mã số thuế: 4600342718 Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc: KTS Đỗ Quang CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP XÂY LẮP SỐ XÍ NGHIỆP CP VẤN ĐẦU XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN Trụ sở tại: 5/1 Đường Bắc Kạn, Hoang Văn Thụ, TP thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0280 3855 757 Fax: 0280 3651 411 Tai khoản: 3901 000 00283 132 – Ngân hang đầu va phát triển Thái Nguyên Mã số thuế: 4600342718 – 003 Giám đốc: KS Vũ Xuân Quynh 1.2 Các văn pháp lý - Quyết định số 245/QĐ-UB 20 tháng 06 năm 1997 UBND tỉnh Bắc Thái về việc lập Viện thiết kế quy hoạch - Quyết định số 61/ TC-XD 09 tháng 08 năm 1988 sở xây dựng Bắc Thái về việc hợp nhất Viện thiết kế quy hoạch với Xí nghiệp khảo sát thiết kế quy hoạch - Quyết định lập XÍ NGHIỆP số 750/UB- QĐ 31 tháng 12 năm 1992 UBND tỉnh Bắc Thái - Quyết định số 349/UB- QĐ 03 tháng 06 năm 1994 UBND tỉnh Bắc Thái về việc đổi tên va giao nhiệm vụ cho công ty vấn khảo sát thiết kế quy hoạch xây dựng Bắc Thái - Quyết định đổi tên Doanh nghiệp nha nước số 03/QĐ- UB 04 tháng 01 năm 1997 UBND lâm thời tỉnh Thái Nguyên Nhóm 12 K6KTTH B Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế  GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 111537 cấp 15 tháng 01 năm 1997 sở kế hoạch va đầu tỉnh Thái Nguyên - Chứng hanh nghề vấn xây dựng số 375/SXD- CSXD 27 tháng 06 năm 1997 va bổ sung 31 tháng 05 năm 1999 sở xây dựng Thái Nguyên - Chứng hanh nghề xây dựng số 264/QLXD 05 tháng 05 năm 1997 va bổ sung 31 tháng 05 năm 1999 sở xây dựng Thái Nguyên - Quyết định cho phép thực hiện thí nghiệm học đất phòng thí nghiệm học đất- địa chất cơng trình tḥc XÍ NGHIỆP sớ 1288/QĐ- BXD 03 tháng 12 năm 1998 bộ xây dựng Thái Nguyên 10 - Quyết định số 507/QĐ- BXD 24/4/2002 bộ trưởng bộ xây dựng V/v công nhận khả thực hiện phép thử phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật – Công ty vấn xây dựng Thái Nguyên 11 - Quyết định số 1393/QĐ- UB 26/6/2003 UBND tỉnh Thái Nguyên V/v phê duyệt phương án thực hiện cổ phần hóa XNNN đới với Doanh nghiệp Cơng ty vấn xây dựng Thái Nguyên 12 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh va đăng ký thuế cơng ty cổ phần sớ: 4600342718 phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch va đầu tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu 06/08/2003 Đăng ký thay đổi lần thứ 20/12/2010 13 - Quyết định số: 662/2005/QĐ- QUACERT 28/01/2005 trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 1.3 Ngành nghề kinh doanh Hoạt động nganh nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh va đăng ký thuế Công ty cổ phần sớ: 4600342718 phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch va đầu tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu 06/08/2003 Đăng ký thay đổi lần 20/12/2010 1.4 Lịch sử thành lập Năm 1997, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái có định số 245/QĐ- UB 20/6/1977 lập viện thiết kế quy hoạch Bắc Thái trực thuộc tỉnh ủy xây dựng Bắc Thái Năm 1983, Sở xây dựng Bắc Thái có định sớ 639- TC/XD 12/12/1983 cho “ Viện thiết kế quy hoạch thức la đơn vị hạch tốn kinh tế đợc lập” trực tḥc sở xây dựng Năm 1985, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái có định sớ 66/QĐ-UB 20/04/1985 lập Xí nghiệp khảo sát thiết kế quy hoạch tḥc ủy ban XDCB tỉnh Năm 1988 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái có sớ 61/TC- XD 09/08/1988 “ Hợp nhất theo nguyên trạng xí nghiệp khảo sát thiết kế quy hoạch ( Ủy ban xây dựng bản cũ ) va Viện thiết kế quy hoạch Xí nghiệp khảo sát thiết kế quy hoạch Bắc Thái trực thuộc Sở xây dựng Bắc Thái Năm 1994 UBND tỉnh Bắc Thái có định sớ 349/QĐ- UB đổi tên Xí nghiệp khảo sát thiết kế quy hoạch Bắc Thái thanh: Công ty vấn khảo sát thiết kế quy hoạch xây dựng Bắc Thái Nhóm 12 K6KTTH B Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế  GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy Năm 1997 UBND tỉnh Thái Nguyên có định sớ: 03/QĐ- UB đổi tên Cơng ty vấn khảo sát thiết kế quy hoạch xây dựng Bắc Thái công ty vấn xây dựng Thái Nguyên Năm 2003 thực hiện định số 1393/QĐ- UB UBND tỉnh Thái Nguyên 25/06/2003 về việc phê duyệt phương án thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nha nước đối với Doanh nghiệp Công ty vấn va đầu xây dựng Thái Nguyên Chuyển đổi Xí nghiệp CP vấn va ĐTXD Thái Nguyên kể từ 01/07/2003 Năm 2006 la hội viên câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam Năm 2007 la viên Hiệp hội vấn xây dựng Việt Nam TCICO chuyên nghiệp hoạt động lĩnh vực vấn xây dựng, đầu va thi cơng xây lắp Có đợi ngũ cán bợ khoa học kỹ tḥt có lực va trình đợ chun mơn cao, nhiều kinh nghiệm Họ la kiến trúc sư xây dựng, kỹ sư chuyên nganh: Giao thơng, cấp điện, cấp nước , khảo sát xây dựng, kinh tế xây dựng, kỹ thuật an toan phòng cháy va cử nhân kinh tế Nhiều người số họ đã nhận huy chương vang chất lượng cao do Bộ xây dựng va Hiệp hội vấn xây dựng Việt Nam trao tặng Đội ngũ cơng nhân xí nghiệp có tay nghề cao, thơng thạo nghiệp vụ, cán bộ quản lý động sáng tạo có nhiều kinh nghiệm đạo sản xuất kinh doanh, nhạy bén động chế mới, hệ thống trang thiết bị hiện đại công nghệ tiên tiến, phù hợp TCICO đáp ứng thỏa mãn khách hang về công tác vấn xây dựng va thi cơng xây lắp cơng trình va ngoai tỉnh TCICO áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000 để quản lý công tác vấn xây dựng La doanh nghiệp xuất sắc tỉnh Thái Nguyên, nhiều năm liền TCICO hoan vượt mức kế hoạch đề ra, nộp ngân sách năm sau cao năm trước Bình quân thu nhập cổ đơng va lao đợng xí nghiệp cao nhất nganh xây dựng Thái Nguyên Công ty đảm bảo đủ việc lam thường xuyên va ổn định cho cổ đơng va lao đợng ngoai thu hút nhiều lao động xã hội, bảo toan va phát triển vớn kinh doanh Cơng ty có phong trao thi đua liên tục, đẩy mạnh suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm có uy tín với khách hang bộ xây dựng, công đoan nganh xây dựngViệt Nam tăng huy chương vang cho sản phẩm chất lượng cao va cơng trình giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên Sau 30 năm xây dựng va phát triển, trải qua nhiều lần đổi tên từ một Viện thiết kế quy hoạch, đơn vị hạch tốn kinh tế đợc lập phát triển CNXN Xây lắp số - Công ty CP vấn va ĐTXD Thái Nguyên Dù bất hoan cảnh nao, khó khăn năm đầu thực hiện công cuộc đổi hay chế thị trường có cạnh tranh khớc liệt hiện nay, cán bộ, cổ đông, lao động Công ty TCICO đánh giá la một đơn vị động, sáng tạo, đoan kết, tự chủ, hoan xuất sắc nhiệm vụ trị giao Nhóm 12 K6KTTH B Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy  1.5 Cơ cấu tổ chức ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP TẠI HÀ NỘI PHÒNG QLXNA KĐCL CT PHÒN G TN ĐỊA KT PHÒNG HC KH QLCL XƯỞNG TKẾ XƯỞNG TKẾ XƯỞNG TKẾ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN XƯƠNG TKẾ XƯỞNG TKẾ QHXD CHI NHÁNH XN XL ĐTXD XƯỞNG TKẾ KTHT ĐỘI KS ĐH ĐỘI KS ĐH ĐỘI KS ĐH ĐC (Nguồn: Phòng tài chính- kế tốn) Nhóm 12 K6KTTH B Trường ĐHKT & QTKD CHI NHÁNH XNXL SỐ ĐỘI VẤN GIÁM SÁT ĐỘI VẤN GIÁM SÁT Báo cáo thực tế  UBND TỈNH THÁI NGUYÊN Xí nghiệp XL số CP VẤN ĐTXDTN ISO 9001 – 2000 Số 305/ QĐ- HĐQT GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lậpTự – Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 04 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN Về việc: Thanh lập chi nhánh Xí nghiệp xây lắp sớ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN Căn luật doanh nghiệp Căn điều lệ tổ chức va hoạt động xí nghiệp cổ phần vấn va đầu xây dựng Thái Nguyên Căn bên bản cuộc họp hội đồng quản trị xí nghiệp cổ phần vấn va đầu xây dựng Thái Nguyên phiên họp 03 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thanh lập Chi nhánh xí nghiệp sau: Tên chi nhánh: Chi nhánh xí nghiệp xây lắp sớ – Xí nghiệp cổ phần vấn va đầu xây dựng Thái Nguyên Địa chi nhánh: Số 5/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoang Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Nganh nghề kinh doanh: Giám sát kỹ thuật xây dựng va vấn xây dựng khác; Lập hồ mời thầu, phân tích đánh giá hồ dự thầu xây lắp va mua sắm thiết bị; Quản lý dự án đầu Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, cơng trình kỹ tḥt, kết cấu cơng trình xây dựng; trang trí nợi - ngoại thất; xây dựng cơng trình xây dựng; hạ tầng khu cơng nghiệp, thị, đường giao thông đô thị va nông thôn, hệ thông cấp nước, điện đợng lực, điện dân dụng, vườn hoa cảnh, hệ thớng phòng cháy chữa cháy, hệ thống thu lôi va chống sét, đường dây va trạm biến áp Thi công chống mối Điều 2: Chi nhánh gồm ơng, ba có tên sau: Ơng: Vũ Xn Quynh – Trưởng chi nhánh kiêm giám đốc Ba: Dương Lệ Thủy Ơng: Hoang Anh Ơng: Lý Văn Hòa Ơng: Nguyễn Trọng Hoang Ông: Vũ Xuân Nguyên Điều 3: Các ông, ba cố tên trên, hội đồng quản trị, phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hanh định Quyết định có hiệu lực từ ký Nhóm 12 K6KTTH B Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế  Nơi gửi: Như điều III Lưu XÍ NGHIỆP GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch HĐQT KTS ĐỖ QUANG Dưới la bảng tiêu kinh tế tai năm gần Đơn vị tính: 1000đ STT Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Tổng giá trị sản xuất 21.500.00 48.646.000 50.690.000 Tổng doanh thu 19.991.68 30.366.000 32.962.313 Tổng lợi nhuận 302.133 562.585 615.681 Tổng vốn 1.000.000 1.500.000 1.500.000 Tổng khoản phát sinh phải 2.232.684 3.258.089 3.628.729 nộp ngân sách a) Thuế loại 2.164.586 3.159.637 3.453.708 Trong đó: Thuế thu nhập XN 68.098 98.452 153.920 b) Thuế đất 21.099 21.099 21.099 Tổng quỹ lương 8.132.190 12.416.214 14.060.722 Tổng số lao đợng ( người) 135 151 265 Lương bình quân 3.350 5.200 5.500 Tỷ suất lợi nhuận vốn 30,3 27,63 19,31 10 Tỷ suất lợi nhuận doanh 15,110 18,520 18,678 thu % ( Nguồn: Phòng tàikế tốn) Nhóm 12 K6KTTH B Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế  GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy Tài khoản 111 Đơn vị tính: VND Ngày, Ngày, tháng tháng ghi sổ c.từ A B Số hiệu Thu Chi C 10/05 10/05 PT10A … 31/05 … 31/05 PC82 D Diễn giải TK đối ứng Nợ Có F E Dư nợ đầu ngày Thu tiền BHXH tháng ( Vũ Thị Huế) … Chi lương công nhân trực tiếp CT CĐCN TN 31/05 31/05 PT10 Thu hồi tạm ứng (Vũ Thị Huế) 31/05 31/05 PC24 Chi tiền điện thoại + tiếp khách (Vũ Thị 31/05 Huế) Thuế GTGT khấu trừ hang hoá, dịch vụ (Vũ Thị Huế) Tổng phát sinh Dư nợ cuối ngày - Sổ có trang, đánh sớ từ trang số 01 đến trang - Ngay mở sổ…………… Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 50 334 Số tiền 1.478.652 334 141 154: CN 1331 Tồn 3.277.438 4.756.090 50.000.000 4.394.000 7.458.848 4.991.822 102.455 31.573.652 2.364.571 32.486.519 2.364.571 Ngay…tháng …năm 2011 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn : Phòng tài chính- kế toán ) Trường ĐHKT & QTKD Ghi G Báo cáo thực tế  GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy Đơn vị: CN xí nghiệp XL sốcơng ty CP vấn & ĐTXDTN Mẫu số S03a-DNN Địa chỉ: 5/1 Đ Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Trưởng BTC) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Từ ngay: 01/05/2011 đến 31/05/2011 Ngày, tháng ghi A Chứng từ Số hiệu Ngày 10/05 PT10A 10/05 … 31/05 31/05 - B PT10B PC82 C 10/05 10/05 31/5 KC05/14 31/05 Diễn giải Đã ghi sổ STT dòng D E G Tổng cộng Thu tiền BHXH tháng (Vũ Thị Huế) Tiền Việt Nam Phải trả công nhân viên Thu tiền ba Vân chi lương (Dương Thị Vân) Tiền Việt Nam Vay ngắn hạn x Sổ có trang, đánh sớ từ trang số 01 đến trang Ngay mở sổ…………… Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 1111 334 1.478.652 1111 311 25.701.000 334 1111 50.000.000 33311 1331 3.032.885 1.478.652 x Chi tiền công nhân trực tiếp CT CĐCN Kết chuyển thuế GTGT (đầu vao < đầu ra) () Thuế GTGT đầu Thuế GTGT khấu trừ hang hoá, dịch vụ Tổng cộng Đơn vị tính: VND Số hiệu Số phát sinh TK đối Nợ Có ứng H 160.438.534 160.438.534 25.701.000 50.000.000 x 160.438.534 Ngay…tháng …năm 2011 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Trích Sổ nhật ký chung – Nguồn : Phòng tài chính- kế tốn ) 51 3.032.885 160.438.534 Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy  Đơn vị: CN xí nghiệp XL sốcông ty CP vấn & ĐTXDTN Mẫu số S03b-XNN Địa chỉ: 5/1 Đ Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Trưởng BTC) SỔ CÁI Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 Tài khoản 334 - Phải trả người lao động Ngày, tháng ghi A Chứng từ Số Ngày hiệu B C 05/01 05/01 … … … … … … 31/05 PC82 31/05 - Diễn giải Nhật ký chung Trang STT dòng E G D Số dư đầu kỳ Phát sinh tháng 01 Chi tiền lương kỹ thuật tháng 9/2010 (Vũ Thị Huế) Chi lương trực tiếp CT: Nha SV trường CĐCN … Sổ có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang Ngay mở sổ…………… Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị tính: VND Số hiệu Số phát sinh TK đối Nợ Có ứng H 246.538.447 1111 1111 26.620.000 50.000.000 … Ngay…tháng …năm 2011 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Trích sổ TK 334 – Nguồn : Phòng tài chính- kế toán ) 52 Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế    GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy 2.4.4.2 Kế tốn khoản trích theo lương đồ hạch tốn mợt sớ nghiệp vụ kinh tế chủ yếu : TK 334 TK 338 TK 154 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN BHXH phải trả thay lương cho CNV TK 111 Nộp ( chi) BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo quy định TK 334 Khấu trừ vao lương tiền nộp hộ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN cho CNV TK 642 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN vao chi phí QLXN Hang tháng, tổng tiền lương thực tế phải trả cho đới tượng va tỷ lệ trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định, kế tốn tiến hanh trích BHXH, BHYT, KPCĐ: Nợ TK 154 : 22% tổng tiền lương phải trả cho công bộ phận kỹ thuật, bộ phận phục vụ… Nợ TK 642 : 22% tổng tiền luơng phải trả cho nhân viên bộ phận QLXN Nợ TK 334 : 6% BHXH + 1,5% BHYT + 1% BHTN tổng tiền lương phải trả tháng (Số phải nộp cơng nhân viên trừ vào lương) Có TK 3382 : 2% tổng tiền luơng phải trả tháng Có TK 3383 : 22% tổng tiền luơng phải trả tháng Có TK 3384 : 4,5% tổng tiền luơng phải trả tháng Có TK 3389 : 2% tổng tiền luơng phải trả tháng 53 Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế    GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy Ở đây, tính khoản BHXH,BHTN,BHYT la tổng tiền lương theo hệ số va phụ cấp trách nhiệm ( không tính tiền ăn ca ) Đới với KPCĐ XÍ NGHIỆP trích tổng tiền lương phải trả cho CNV ( bao gồm cả tiền ăn ca).Hang tháng kế toán lập bảng tính trích BHXH + BHTN +BHYT từ lập bảng tính trích bảo hiểm.Đồng thời vao bảng toán lương, lập bảng trích KPCĐ 54 Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế  GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG KỸ THUẬT Tháng 11 Năm 2011 Các khoản phải trừ Bậc lương STT Họ va tên Lý Văn Hòa Vũ Xuân Nguyên Nguyễn Trọng Hoang Lê Thanh Hòa Nguyễn Thúy Quynh Cộng 2,18 2,34 2,18 3,27 1,8 12 Lương sản phẩm 2.500.000 2.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 9.500.000 Ăn ca 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3.000.000 Được lĩnh Tổng số BHXH,BHYT,BHTN tháng 12/2011 3.100.000 153.799 3.100.000 165.087 2.100.000 153.799 2.100.000 230.699 2.100.000 126.990 12.500.000 830.374 Cộng Số tiền 153.799 165.087 153.799 230.699 126.990 830.374 2.946.201 2.934.913 1.946.201 1.869.302 1.973.010 11.669.627 Ký nhận Bằng chữ: (Mười triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn sáu trăm hai mươi bảy đồng) Lập biểu Vũ Thị Huế Kế toán CN Giám đốc CN Dương Lệ Thủy Vũ Xuân Quynh (Nguồn: Phòng tài chính- kế tốn) 55 Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế  GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy BẢNG TÍNH TRÍCH BHXH + BHYT + BHTN STT 10 11 12 Hệ số Diễn giải Lý Văn Hòa Vũ Xuân Nguyên Nguyễn Trọng Hoang Lê Thanh Hòa Nguyễn Thúy Quynh Vũ Xuân Quynh Bùi Đức Hạnh Hoang Anh Trường Tuấn Ha Dương Lệ Thủy Đao Vũ Hải Vũ Thị Huế Cộng tổng 2,18 2,34 2,18 3,27 1,80 4,66 2,94 2,37 3,74 3,89 2,18 1,99 33,54 Phụ cấp TN 0,3 0,3 0,3 0,9 Tổng lương trích 1.809.400 2.191.200 1.809.400 2.714.100 1.494.000 3.867.800 2.689.200 1.967.100 3.104.200 3.477.700 1.809.400 1.651.700 28.585.200 Trong BHTN BHXH 16% 289.504 350.592 289.504 434.256 239040 618.848 430.272 314.736 496.672 556.432 289.504 264.272 4.573.632 6% 22% 1% 108.564 398.068 18.094 131.472 482.064 21.912 108.564 398.068 18.094 162.846 597.102 27.141 89.640 328.680 14.940 232.068 850.916 38.678 161.352 591.624 26.892 118.026 432.762 19.671 186.252 682.924 31.042 208.662 765.094 34.777 108.564 398.068 18.094 99.102 363.374 16.517 1.715.112 6.288.744 285.852 Tháng 11 năm 2011 Người lập biểu Dương Lệ Thủy 1% 18.094 21.912 18.094 27.141 14.940 38.678 26.892 19.671 31.042 34.777 18.094 16.517 285.852 2% 36.188 43.824 36.188 54.282 29.880 77.356 53.784 39.342 62.084 69.554 36.188 33.034 571.704 BHYT 3% 54.282 65.736 54.282 81.423 44.820 116.034 80.676 59.013 93.126 104.331 54.282 49.551 857.556 1.5% 27.141 32.868 27.141 40.712 22.410 58.017 40.338 29.507 46.563 52.166 27.141 24.776 428.778 4.5% 81.423 98.604 81.423 122.135 67.230 174.051 121.014 88.520 139.689 156.497 81.423 74.327 1.286.334 Giám đốc Vũ Xuân Quynh (Nguồn: Phòng tài chính- kế tốn) 56 Trường ĐHKT & QTKD Tổng cộng 28.5% 515.679 624.492 515.679 773.519 425.790 1.102.323 766.422 560.624 884.697 991.145 515.679 470.735 8.146.782 Báo cáo thực tế  GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy BẢNG TÍNH TRÍCH BẢO HIỂM Quý IV năm 2011 STT Diễn giải Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Hệ số 33,54 33,54 33,54 Phụ cấp TN 0,9 0,9 0,9 Cộng QIV/2011 Trong Tổng lương trích 28.585.200 28.585.200 28.585.200 XN phải đóng 16% 1% 4.573.632 285.852 4.573.632 285.852 4.573.632 285.852 85.755.60 13.720.896 3% 857.556 857.556 857.556 LĐ 20% 6% 1% 5.717.040 1.715.112 285.852 5.717.040 1.715.112 285.852 5.717.040 1.715.112 285.852 857.55 2.572.668 17.151.120 5.145.33 Tổng cộng 1.5% 8.5% 28.5% 428.778 2.429.742 8.146.782 428.778 2.429.742 8.146.782 428.778 2.429.742 8.146.782 857.55 1.286.334 7.289.226 24.440.346 Người lập biểu Dương Lệ Thủy Giám đốc Vũ Xn Quynh (Nguồn: Phòng tài chính- kế tốn) 57 Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế  GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy BẢNG TRÍCH KINH PHÍ CƠNG ĐỒN NĂM 2011 st t Tên bợ phận Tổng số Lương gián tiếp Lương kỹ thuật 117,000,00 150,000,00 Tiền lương 117,000,00 150,000,00 Lương vấn 97,613,500 97,613,500 Cộng tổng 364,613,50 364,613,50 ghi có TK 3382/Ghi nợ TK Tỷ lệ TK trích TK 154 334 2,340,00 2% 3,000,00 2% 1,952,27 2% 7,292,27 Tổng cộng 2,340,000 3,000,000 1,952,270 7,292,270 Người lập biểu Dương Lệ Thủy (Nguồn: Phòng tài chính- kế tốn) Kế tốn tiến hanh vao Sổ Cái tai khoản 338: (Trích sổ TK 338 – Nguồn : Phòng tai kế tốn XN) 58 Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy  Đơn vị: CN Xí nghiệp XL CP vấn ĐTXDTN Địa chỉ: 5/1 Đ Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên Mẫu số 02VT Ban hanh theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC 14/09/2006 bộ Trưởng BTC SỔ CÁI Từ : 01/12/2011 đến ngay: 31/12/2011 Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác Ngày, Chứng từ Diễn giải tháng ghi sổ Số Ngày Nhật ký Số chung hiệu Trang hiệu A … 30/12 B C D Dư đầu … BN139 30/12 Nộp tiền E STT TK dòng đối G ứng H Số tiền Nợ Có 2.022.388.382 1121 8.512.372 BHXH, YT quý IV (Xí nghiệp … … … xây lắp) … - Sổ có trang, đánh sớ từ trang sớ 01 đến trang 01 - Ngay mở sổ…… Người ghi sổ (Ký, họ tên) Ngay…tháng…năm 2011 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 59 Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế  GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy PHẦN III NHẬN XÉT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CNXN XÂY LẮP SỐ - CÔNG TY CP VẤN ĐTXD THÁI NGUYÊN 3.1 Nhận xét chung cơng tác kế tốn xí nghiệp Qua thời gian tìm hiểu, nghiên cứu về cơng tác kế tốn CNXN Xây lắp số Công ty CP vấn va ĐTXD Thái Nguyên, chúng em nhận thấy công tác kế tốn Xí nghiệp có ưu điểm va hạn chế sau: 3.1.1 Ưu điểm • Về bợ máy quản lý: Xí nghiệp đã xây dựng một bộ máy quản lý gọn nhẹ khoa học Các bộ phận chức tổ chức hoạt động chặt chẽ nên đáp ứng yêu cầu đạo va kiểm tra hoạt động SXKD đảm bảo giải kịp thời vấn đề nảy sinh trình thi cơng • Về tổ chức bợ máy kế tốn: Bợ máy kế tốn xí nghiệp tổ chức mợt cách gọn nhẹ Quy trình lam việc khoa học cán bợ kế tốn hầu hết có trình đợ bớ chí phù hợp với trình đợ va khả người góp phần vao việc nâng cao hiệu quả cơng tác hạch tốn kế tốn va quản lý tai nha máy • Về chứng từ va sổ sách: Hệ thống chứng từ nha máy tổ chức hợp pháp, hợp lệ theo quy định bợ tai Các chứng từ ln có đầy đủ chữ ký Công tác lưu trữ, bảo quản sổ sách thực hiện một cách khoa học, thứ tự sắp xếp sổ sách thực hiện theo trình tự dễ dang cho việc kiểm tra đối chiếu, lấy số liệu cần thiết Chứng từ sử dụng tương đối đầy đủ, tai khoản kế toán chi tiết phù hợp.Các loại vật va phẩm mã hố riêng • Về tai khoản kế tốn sử dụng: 60 Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế  GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy Xí nghiệp vận dụng hệ thớng tai khoản kế tốn hợp lý phù hợp với chế đợ kế tốn hiện hanh va điều kiện thực tế xí nghiệp Các TK mở chi tiết theo yêu cầu quản lý tạo điều kiện cho việc kiểm tra đới chiếu dễ dang • Các phần hanh kế toán NVL – CCDC kế toán TSCĐ kế tốn tập hợp chi phí va tính giá sản phẩm kế toán tiền lương … phân định rõ rang với tiêu tính tốn hợp lý • Trong phòng kế tốn xí nghiệp bao gồm người có lực, có trình đợ va nhiều kinh nghiệm, chịu khó học hỏi Nhờ ma cơng tác kế tốn xí nghiệp đã trở cơng cụ đắc lực giúp cho lãnh đạo XÍ NGHIỆP đã đưa định đắn va kịp thời hoạt đợng sản x́t kinh doanh • Trang thiết bị phục vụ cho cơng tác kế tốn xí nghiệp: thiết bị trang bị rất đầy đủ, phòng kế tốn gồm người, người đều có máy vi tính va máy in riêng Máy tính va máy in đều la máy va hiện đại 3.1.2 Một số hạn chế Tuy nhiên bên cạnh kết quả đã đạt được, cơng tác kế tốn xí nghiệp mợt sớ điểm chưa thực hoan chỉnh va có bất cập Có thể điểm đem lại thuận lợi cho cơng tác kế tốn va phù hợp với tình hình thực tế xí nghiệp Nhưng về mặt lý thuyết chưa so với quy định chế đợ kế tốn Nha nước ban hanh Dưới góc đợ la sinh viên thực tế, qua thời gian nghiên cứu thực tế Xí nghiệp chúng em xin đưa mợt sớ ý kiến cá nhân về mặt hạn chế cần khắc phụ sau: • Về bợ máy kế tốn: Bợ máy kế tốn gọn nhẹ công việc chưa phân công rõ rang mợt kế tốn lại kiêm nhiệm nhiều phần hanh Điều lam cho suất lao động không cao va khó quy trách nhiệm, dễ dẫn đến có gian lận Đơn vị khơng hạch tốn chi tiết NVL ma hạch tốn tổng hợp NVL nên gặp khó khăn cung cấp thông tin chi tiết để quản trị danh điểm vật 3.2 Biện pháp khắc phục Từ nhận biết đó, qua q trình thực tế va tìm hiểu cơng tác kế tốn xí nghiệp với cách la sinh viên thực tế chúng em xin mạnh dạn đề xuất một 61 Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế    GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy số ý kiến cá nhân để phần nao góp phần hoan thiện cơng tác kế tốn đơn vị sau: Do quy mơ xí nghiệp cang tăng dẫn đến khới lượng cơng việc phòng kế tốn cang nhiều Xí nghiệp nên bổ sung thêm nhân lực phòng kế tốn nhằm giảm bớt khới lượng cơng việc cho kế toán, đồng thời giúp cho việc phân định cơng việc rõ rang tránh tình trạng mợt kế tốn kiêm nhiệm nhiều phần hanh kế tốn Từ giúp đem lại hiệu quả cao công việc tránh gian lận Đơn vị có thể áp dụng mợt ba phương pháp kế tốn chi tiết nguyên vật liệu (Phương pháp thẻ song song, phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển, phương pháp sổ số dư ) nhằm cung cấp thông tin chi tiết để quản trị danh điểm vật thuận lợi 62 Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế  GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy KẾT LUẬN Qua thời gian thực tế CNXN Xây lắp số - Công ty CP vấn va ĐTXD Thái Nguyên, nhóm em thấy la việc học tập không dừng lại góc đợ biết thực hiện nhiệm vụ mợt cách th̀n t la ghi chép va tính tốn ma phải sâu vao yếu tố để biết thay đổi yếu tớ phải nhạy bén sáng tạo suy nghĩ để từ đưa biện pháp, giải pháp hữu hiệu nhất cho tình hình thực tế xí nghiệp Trong báo cáo nhóm em đã trình bay thực tế cơng tác kế tốn CNXN Xây lắp số - Công ty CP vấn va ĐTXD Thái Nguyên, đồng thời mạnh dạn đưa một số ý kiến đề xuất để XÍ NGHIỆP tham khảo Hy vọng ý kiến nhóm em có thể góp phần hoan thiện cơng tác kế tốn xí nghiệp, ý kiến đề xuất đều xuất phát từ thực tế xí nghiệp Mặc dù đã cố gắng rất nhiều thời gian va trình đợ nhận thức hạn chế nên báo cáo không thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế nhất định Nhóm em rất mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy cô giáo, anh chị va bạn đọc để báo cáo hoan thiện va giúp nhóm em nhận thức đầy đủ Trong thời gian thực tập xí nghiệp, nhóm em đã ln nhận bảo hướng dẫn nhiệt tình cơ,các chị -cán bợ kế tốn xí nghiệp để chúng em có thể hiểu về cơng tác kế tốn nói chung va thực trạng cơng tác kế tốn xí nghiệp nói riêng Mợt lần chúng em xin chân cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Th.s Nguyễn Văn Huy, thầy cô giáo khoa kế tốn, cơ, chị phòng kế tốn, cơng nhân viên toan CNXN Xây lắp số - Công ty CP vấn va ĐTXD Thái Nguyên đã giúp nhóm em có điều kiện tốt để hoan báo cáo thực tế Chúng em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, 13 tháng 05 năm 2012 63 Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế  GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 64 Trường ĐHKT & QTKD ... Th.s Nguyễn Văn Huy 2. 3 Kế toán TSCĐ CNXN Xây lắp số - Công ty CP Tư vấn ĐTXD Thái Nguyên 2. 3.1 Đặc điểm TSCĐ CNXN Xây lắp số - Công ty CP Tư vấn ĐTXD Thái Nguyên TSCĐ la tư liệu lao động... tài – kế tốn) Nhóm 12 K6KTTH B Trường ĐHKT & QTKD Báo cáo thực tế  GVHD: Th.s Nguyễn Văn Huy PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN TẠI CNXN XÂY LẮP SỐ - CƠNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐTXD THÁI NGUYÊN... thiệu khái quát về CNXN Xây lắp số - Công ty CP Tư vấn va ĐTXD Thái Nguyên Phần II : Thực trạng cơng tác kế tốn CNXN Xây lắp số - Công ty CP Tư vấn va ĐTXD Thái Nguyên Phần III: Nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán tại CNXN xây lắp số 2 công ty CP tư vấn và ĐTXD thái nguyên , Thực trạng công tác kế toán tại CNXN xây lắp số 2 công ty CP tư vấn và ĐTXD thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay