Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thương mại phục hưng

49 13 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:58

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I/ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHỤC HƯNG 1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần thương mại Phục Hưng 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.2 Tình hình hoạt động cơng ty thời gian gần 1.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty 1.2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty 1.2.2 Sơ đồ máy kế tốn cơng ty .9 1.2.3 Hệ thống sổ sách công ty .10 1.2.3.1 Hệ thống chứng từ công ty 10 1.2.3.2 Hệ thống tài khoản kế toán công ty 11 1.2.3.3 Sơ đồ trình tự, phương pháp ghi sổ .11 1.4 Chế độ kế toán 12 CHƯƠNG II/ THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHỤC HƯNG 13 2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 13 2.1.1 Đặc điểm kê tốn ngun vật liệu cơng ty 13 2.1.2 Phương pháp hạch tốn chi phí ngun vật liệu 13 2.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 21 2.2.1 Nội dung chi phí nhân cơng trực tiếp 21 2.2.2 Phương pháp kế toán chi phí nhân cơng trực tiếp 22 2.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 30 2.3.1 Nội dung kế tốn chi phí sản xuất chung 30 2.3.2 Phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung .31 2.4 Kế tốn tập hợp tồn chi phí cơng ty 35 2.4.1 Đánh giá sản phẩm dở dang 35 2.4.2 Phương pháp tính giá sản phẩm hoàn thành .35 2.4.3 Giá thành sản phẩm bê tông M 250 36 CHƯƠNG III/ HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 38 44 3.1 Những ưu điểm: 38 3.1.1 Về máy kế toán 38 3.1.2 Về cơng tác kế tốn 38 3.1.3 Về tổ chức chứng từ sổ sách kế toán .39 3.1.4 Về công tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm… 40 3.2 Những hạn chế 40 3.3 Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 40 3.3.1 Thời gian luân chuyển chứng từ 40 3.3.2 Cơng tác kế tốn chi phí sản xuất chung 40 3.3.3 Kế tốn khoản mục giảm chi phí 41 KẾT LUẬN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường, có quản lý điều tiết vĩ mô Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời Việt Nam giai đoạn mở cửa, hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, nên doanh nghiệp kinh tế muốn tồn phát triển cần phải có động, nhạy bén chiến lược kinh tế cụ thể, có sách đắn, kế hoạch chi tiêu hiệu quả, hợp lý để quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh Bất kỳ doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh hướng tới mục tiêu lợi nhuận Để xác định lợi nhuận, trước hết doanh nghiệp phải xác định chi phí kinh doanh để xác định giá vốn sản phẩm Để tăng lợi nhuận doanh nghiệp mặt không ngừng tăng cường đổi công nghệ nâng cao suất chất lượng mẫu mã sản phẩm, mặt khác doanh nghiệp phải biết quản lý chặt chẽ yếu tố chi phí sản xuất Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có vị trí then chốt cung cấp sử lý thơng tin mang tính định đến hiệu công tác quản lý kinh tế tài doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, em chọn Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng làm địa điểm thực tập chọn vấn đề: “Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm” làm đề tài nghiên cứu cuối khóa Thu hoạch thực tập tốt nghiệp em bao gồm nội dung sau: CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHỤC HƯNG CHƯƠNG II CƠNG TÁC HẠCH TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHỤC HƯNG CHƯƠNG III HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHỤC HƯNG 1.1 Quá trình hình thành, phát triển kết hoạt động kinh doanh thời gian gần Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng thành viên hạch toán độc lập thuộc Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings, hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Công ty Công ty thành lập theo chủ trương đa dạng hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh đơn vị thành viên mô hình Phục Hưng Cơng ty Cổ Phần Thương mại Phục Hưng thức vào hoạt động từ tháng 5/2010, dựa hợp Phòng Thương mại Trạm trộn bê tông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings Tiền thân Phòng Thương mại nên Cơng ty có thời gian trải nghiệm, am hiểu thị trường, có kinh nghiệm quản lý có đội ngũ cán quản lý động, có trình độ chun mơn cao, nhiệt tình từ thành lập Công ty thành lập theo Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Đăng kí thuế Công ty cổ phần số 0104606081 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 04 năm 2010 + Tên giao dịch Tiếng việt: Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng + Tên giao dịch thương mại: PHUC HUNG TRADING JOINT STOCK COMPANY + Tên viết tắt: Phuc Hung Trading., JSC + Trụ sở công ty: Tầng 3, nhà HH2 Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội + Tel: 04-62756061/62/63 + Fax: 04-62756065 + Email: info@phuchung.com.vn + Vốn điều lệ : 10 tỷ VNĐ, vốn góp Cơng ty CP Đầu tư xây dựng & Xuất nhập Phục Hưng 6,5 tỷ đồng chiếm 65% vốn điều lệ, đóng vai trò Cơng ty Mẹ thể nhân khác chiếm 35% +Lĩnh vực hoạt động trọng điểm: Công ty chủ yếu hoạt động lĩnh vực sau: Sản xuất cung cấp bê tông thương phẩm; Buôn bán loại máy móc, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xây dựng ngồi nước Bên cạnh đó, số lĩnh vực mà công ty tham gia là: Tư vấn, đầu tư lĩnh vực xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Xây dựng nhà loại, xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng; Sản xuất sản phẩm từ xi măng, thạch cao… Trong hoạt động thương mại, Công ty tập trung vào mạnh vốn có kinh doanh loại máy xây dựng, nhập phân phối cáp dự ứng lực, neo, ghen cung cấp cho đơn vị ngồi mơ hình Cơng ty tạo dựng hình ảnh thương hiệu riêng nhiều bạn hàng nước nước đánh giá cao Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm, Cơng ty có trạm trộn bê tơng với công suất 60 m3/h với trang thiết bị đồng bộ, tiên tiến sẵn sàng cung cấp bê tông tiêu chuẩn thuộc hạng mục khác (từ M 150 đến M 500) cho cơng trình xây dựng có yêu cầu khắt khe kỹ thuật chất lượng bê tông Mặc dù tồn hai mảng hoạt động thương mại sản xuất với thực tập cuối khóa đề tài: “ Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm” em xin tập chung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất công ty đặc biệt sản xuất bê tông thương phẩm - điểm mạnh công ty lĩnh vực trọng yếu cơng ty mẹ +Tiêu chí hoạt động cơng ty : Vì chất lượng sống 1.1.2 Tình hình hoạt động cơng ty năm 2011 Để hiểu công ty, trước hết xem qua vài tiêu thể kết hoạt động công ty thời gian gần Đơn vị tính:VNĐ CHỈ TIÊU Tổng tài sản cố định Năm 2010 13.092.749.323 Năm 2011 11.140.073.577 Tổng tài sản lưu động Tổng tài sản Tổng nợ phải trả 24.951.093.502 37.943.842.825 26.586.103.886 23.906.161.233 35.046.234.810 23.005.149.221 Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Tổng nguồn vốn CSH Tổng vốn Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí QLDN Lợi nhuận từ HĐKD 23.384.833.886 3.201.270.000 11.357.738.939 37.943.842.825 51.773.230.973 46.993.416.922 4.779.814.046 1.676.880.986 2.723.651.919 20.963.879.221 2.041.270.000 12.041.085.589 35.046.234.810 58.728.348.963 53.661.836.017 5.066.512.946 1.776.719.212 3.289.793.734 Lãi khác Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN 2.723.651.919 680.912.980 -39.144.283 3.250.649.451 812.662.363 Lợi nhuận sau thuế 2.042.738.939 2.437.987.088 - 1.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty 1.2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC Phòng Phòng Phòng Phòng Tổ chức hành Kế hoạch kinh doanh Tài -Kế tốn Kỹ thuậtVật tư   Hình 1.1- Sơ đồ máy quản lý công ty Hội đồng quản trị quan quản lý Cơng ty, có quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty Giám đốc người điều hành hoạt động hàng ngày Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật quyền nhiệm vụ giao Các phòng chun mơn nghiệp vụ bao gồm: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Phòng Tài Kế tốn, Phòng Kỹ Thuật, Phòng Sản Xuất hoạt động theo điều lệ tổ chức hoạt động quy định khác Cơng ty Phòng Tổ chức - Hành + Chịu trách nhiệm cơng tác nhân sự, chế độ tiền lương; + Cơng tác hành chính, quản trị; + Giữ dấu lưu trữ tài liệu, soạn thảo cơng văn cho cơng ty Phòng Kế hoạch kinh doanh + Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tồn cơng ty; + Tìm kiếm thơng tin thị trường, lập hồ sơ dự thầu cơng trình; + Hoàn thiện hồ sơ xác nhận khối lượng hoàn thành giai đoạn tốn cơng trình; Phòng Tài - Kế toán + Thực tăng cường việc quản lý tài cơng ty; +Xây dựng kế hoạch khai thác sử dụng, quản lý vốn có hiệu quả, đồng thời kế hoạch chi phí; + Thực toán báo cáo toán hàng tháng, quý, năm theo quy định nhà nước; + Thanh toán cho khách hàng, kiểm tra đối chiếu cơng nợ Phòng Kỹ thuật- Vật tư + Kiểm tra chịu trách nhiệm nội dung (phần kỹ thuật) hợp đồng kinh doanh Liên hệ chặt chẽ với phòng kế toán việc kê đơn hàng ký kết hợp đồng xuất nhập thiết bị, nguyên vật liệu Kiểm tra vật tư thiết bị kho số lượng chất lượng, đồng thời tham gia giám định chất lượng; + Tham gia giám sát, kiểm tra việc sản xuất bê tông theo yêu cầu kỹ thuật lập biên nghiệm thu sản phẩm; + Là đại diện công ty tham gia giải tranh chấp với khách hàng chuyên môn kỹ thuật Thực tính tốn vật tư, thiết bị cần thiết để sản xuất sản phẩm; + Phụ trách việc mua bán vật tư cho công ty 1.2.2 Sơ đồ máy kế tốn Cơng ty Kế tốn trưởng Kế tốn Kế toán Kế toán tiền lương, toán TSCĐ, thuế Thủ quỹ CCDC, TGNH, cơng nợ Hình 1.2- Sơ đồ máy kế tốn cơng ty Cơng ty tổ chức máy kế tốn theo hình thức tập trung, tức toàn chứng từ tập chung lại nghiệp vụ hạch tốn phòng Kế tốn Cơng ty Trong : * Kế tốn trưởng: 33 cung cấp sau ký hợp đồng với chủ đầu tư, dựa vào giá trị giao khốn định kỳ kế tốn Cơng ty phân bổ vào mã sản phẩm cho phù hợp Khi tập hợp chi phí này, kế tốn hạch tốn: Nợ TK 6270 (chi phí sản xuất chung chưa xác định mã sản phẩm) Nợ TK 1331 (nếu có): Có TK 3341, 152, 153, 33612, 111, 331… Khi phân bổ, vào bảng phân bổ (mẫu số 10) , kế tốn ghi giảm Chi phí chung chưa xác định mã sản phẩm: Nợ TK 6270 (ghi âm): Có TK 1388 (ghi âm): Đồng thời ghi tăng chi phí sản xuất chung cho mã sản phẩm: Nợ TK 627 (chi tiết cho mã sản phẩm) Có TK 1388: Từ sổ chi tiết tài khoản 627, kế toán hạch tốn chi phí vào Sổ tài khoản 627- Chi phí sản xuất chung 34 Mẫu số 10 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHỤC HƯNG BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG Tháng năm 2011 ĐVT: VNĐ Chi phí nhân Chi phí Chi phí viên- 6271 CCDC-6273 KHTSCĐ- 6274 1.661.936,38 20.458.487,36 34.799.634,42 37.955.545,53 4.134.635 24.317.690,54 3.001.841 126.329.770 7.439.450 12.654.413 13.802.017 1.503.504 8.842.797 1.091.579 45.938.100 42.375 521.580 887.302 967.769 105.423 620.039 76.539 3.221.027 M400 -1 506.444 6.234.348 10.604.549 11.566.254 1.259.954 7.410.369 914.756 38.496.674 21 MPA 729.739 8.983.107 12.280.155 16.665.882 1.815.474 10.677.643 1.318.077 52.470.077 M200 205.250 2.526.641 4.297.786 4.678.544 510.631 3.003.256 370.706 15.592.814 M300 1.019.835 12.554.206 21.354.549 23.291.152 2.537.189 14.922.379 1.842.058 77.521.368 M350 334.031 4.111.943 6.994.365 7.628.670 831.018 4.887.603 603.338 25.390.968 M400 -2 5.213.620 64.179.825 109.169.089 119.069.422 12.970.663 76.286.437 9.417.003 396.306.059 10 M400 CT 208.602 2.567.900 4.367.967 4.763.297 518.969 3.052.298 376.784 15.855.817 11 M500 262.550 3.232.009 5.497.608 4.793.975 635.185 3.841.681 474.227 18.737.235 Cộng 10.788.722 132.809.496 222.907.417 245.182.527 26.250.745 157.862.192 19.486.908 815.859.909 ST Mã Bê T tông 21 MPA M250 604.340,52 M150 Chi phí dầu mỡ Chi phí DV mua 6276 ngồi -6277 Chi phí Chi phí sửa tiền khác -6278 chữa -6279 Cộng phân Ghi bổ Ngày 31 tháng 3năm 2011 Giám đốc cơng ty Kế tốn trưởng Người lập biểu 35 Cụ thể, trích Sổ TK 627 tháng 31/2010 công ty: Mẫu số 11: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHỤC HƯNG ` SỔ CÁI TK 627 TK 627: Chi phí sản xuất chung Đơn vị tính: Đồng Chứng từ NT Diễn giải NKChung SH …… …… 30/1 BPBTL 30/1 30/1 BTSCĐ Số hiệu TKĐƯ Trang Dòng Nợ …………… … Có …… Số tiền Nợ ……… Chi phí lương nhân viên 627 334 10.788.722,9 Chi phí vật liệu- cơng cụ dụng cụ … … 627 142,111,152,331 132.809.496 Trích khấu hao TSCĐ 627 214 222.907.417 30/1 Chi phí dầu mỡ 627 331,111 245.182.527,5 30/1 Chi phí dịch vụ mua ngồi 627 111,112,331 26.822.645 Chi phí tiền khác 627 111,331 157.862.192 31/1 Chi phí sửa chữa 627 111 19.486.908 31/1 Kết chuyển chi phí sản xuất chung 31/1 …… 815.859.909 Tổng Người lập sổ (ký, họ tên) Có 815.859.909 Phụ trách kế tốn (ký, họ tên) 815.859.909 Giám đốc (ký, họ tên) 36 2.4 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất tồn công ty  Tài khoản sử dụng: Tài khoản 154 mở chi tiết cho mã bê tông  Trình tự hạch tốn: Khi hồn thành, kế tốn cộng lũy kế số phát sinh nợ tài khoản tập hợp chi phí 621, 622, 627 mã bê tơng kết chuyển chi phí sang TK 154 Nợ TK 154 Có TK 621, 622, 627 2.4.1 Đánh giá sản phẩm dở dang Sản phẩm công ty khơng có sản phẩm dở dang, sản phẩm bao gồm nguyên vật liệu Ximăng, cát vàng … xuất kho đưa vào sản xuất phải sản xuất hết cho thành phẩm không ngun vật liệu này trộn bị đơng cứng lại hỏng Vì thế, tập hợp chi phí sản xuất chung tính giá thành sản phẩm kế tốn cơng ty khơng phải đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ tổng chi phí phát sinh tập hợp kỳ tổng giá thành sản phẩm hồn thành kỳ 2.4.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm hồn thành Do kỳ tính giá thành hàng tháng nên kế tốn sử dụng phương pháp tính giá thành phương pháp giản đơn Căn sở số liệu chi phí sản xuất chung phát sinh tháng tập hợp Sổ tài khoản 154 để tiến hành tính tổng giá thành giá thành đơn vị theo khoản mục chi phí cho đối tượng tính giá sản phẩm bê tơng với loại mẫu mã khác Giá thành sản phẩm bê tông hồn thành tính theo cơng thức sau: Tổng giá thành thực tế = CPSXDD + Tổng CPSX KLSP hoàn thành đầu kỳ PS kỳ - CPSXDD cuối kỳ Nhưng cơng ty khơng có chi phí dở dang đầu kỳ cuối kỳ nên tổng giá thành thực tế khối lượng sản phẩm hoàn thành tổng chi phí sản xuất phát sinh kỳ (Z = C) Giá thành đơn vị sản phẩm Zi = Z / SLSP hoàn thành = C / SLSP hồn thành 2.4.3 Sản phẩm bê tơngM 250 37 Từ Sổ TK 621,622,627 tổng hợp lên Sổ TK154 số tiền tổng chi phí sản xuất mã sản phẩm bê tông M250 thực tế 202.334.266đ 38 Mẫu số 12 SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tài khoản: 154 Sản phẩm : bê tông cọc M250 Đơn vị tính: VND Chứng từ Ngày tháng ghi sổ A … Ngày Số thán hiệu g B … C … 31/1 31/1 31/1 … Ghi nợ Tk 154 Diễn giải Diễn dải …………………… …… Kết chuyển chi phí NVLTT Kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp Kết chuyển chi phí sản xuất chung Cộng Số phát sinh Ghi có TK154 Tài khoản Đối ứng E 621 Lương Tổng số tiền 16.631.942 13.976.422 627 45.938.100 604.340,52 CPMN Vlc 139.764.224 622 155 Các khoản trích theo lương CCDC KHTSCĐ PSC CPDM BTK 10 139.764.224 2.655.520 7.439.450 12.654.413 13.802.017 1.503.504 8.842.797 1.091.579 202.334.266 14.580.762 2.655.520 139.764.224 7.439.450 12.654.413 13.802.017 1.503.504 8.842.797 1.091.579 202.334.266 14.580.762 2.655.520 139.764.224 7.439.450 12.654.413 13.802.017 1.503.504 8.842.797 1.091.579 39 Cộng Người lập sổ … Phụ trách kế toán (ký, họ tên) … … Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) Như vậy, sổ tài khoản 154 cho thấy tổng chi phí sản xuất phát sinh tháng Công ty 139.764.224 + 296.914.550 + 815.859.909 đ = 2.495.080.250 đ Số liệu phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm Sau kế tốn lập thẻ tính giá thành: Mẫu số 13 TT THẺ TÍNH GIÁ THÀNH Tháng 03/2010 Sản phẩm bê tông cọc M250 Chia theo khỏan mục Chỉ tiêu Tiền lương A B Chi phí SXKD đầu kỳ Các khoản trích theo lương Vật liệu Vật liệu phụ 0 Chi phí SXKD kỳ 14.580.762 2.655.520 Giá thành sản phẩm 14.580.762, 52 2.655.520 Dụng cụ Khấu hao TSCĐ CPDM 0 139.764.224 7.439.450 12.654.413 139.764.224 7.439.450 12.654.413 Dịch mua Bằng tiền khác Phát sinh chung 10 0 13.802.017 1.503.504 8.842.797 1.091.579 13.802.017 1.503.504 8.842.797 1.091.579 40 Chi phí SXKD cuối kỳ Người lập sổ (ký, họ tên) Phụ trách kế toán (ký, họ tên) Giám đốc (ký, họ tên) Vậy tổng chi phí để sản xuất bê tông mã sản phẩm M250 tháng 202.334.266 đ, khối lượng tương ứng 256 m3 Giá thành m3 970.368.226 đ Giá thành mẫu bê tông khác tính 38 CHƯƠNG III HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHỤC HƯNG Trong thời gian qua, góc độ sinh viên thực tập, tìm hiểu tiếp cận với cơng tác quản lý, cơng tác kế tốn nói chung kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nói riêng Cơng ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng, em nhận giúp đỡ tận tình Ban Giám đốc cán phòng kế tốn Cơng ty Trên sở kiến thức học tình hình thực tế cơng ty, em có số nhận xét khái quát sau: 3.1 Những ưu điểm 3.1.1.Về máy quản lý Bộ máy kế tốn Cơng ty tổ chức tương đối chặt chẽ gọn nhẹ Đội ngũ nhân viên kế tốn Cơng ty phân cơng chức năng, nhiệm vụ người rõ ràng, cụ thể cộng với trình độ lực nhiệt tình, trung thực cơng tác góp phần đắc lực vào cơng tác hạch tốn quản lý tài Công ty Công ty áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác đơn vị có tác dụng việc cắt giảm số lượng nhân viên kế toán đảm bảo việc hạch toán đầy đủ, kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh Việc giúp giảm nhẹ khối lượng công tác ghi chép, tăng hiệu làm việc đặc biệt giúp cung cấp thông tin với yêu cầu quản lý doanh nghiệp 3.1.2 Về cơng tác kế tốn Kế tốn cơng ty lựa chọn hình thức ghi sổ kế tốn cho phần hành kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành nói riêng phần hành kế tốn khác nói chung theo hình thức Nhật ký chung Đây hình thức ghi sổ phù hợp với cơng ty, ghi chép phản ánh đầy đủ xác, kịp thời nghiệp vụ kế toán xảy tháng, thuận tiện sử dụng kế toán máy 3.1.3 Về tổ chức chứng từ sổ sách kế toán 39 Hệ thống chứng từ kế tốn cơng ty tổ chức hợp lý đầy đủ theo chế độ kế tốn ban hành Bên cạnh đó, cơng ty sử dụng số chứng từ khác để phù hợp với hoạt động công ty Chứng từ mà công ty sử dụng đánh theo loại số hiệu chứng từ dùng làm ghi Sổ nhật kí chung, Sổ chi tiết Sổ tổng hợp tài khoản Nhờ đó, cơng ty kiểm sốt tốt chi phí phát sinh 3.1.4 Về cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất tập hợp theo mã bê tông cách hợp lý, phù hợp với nội dung, đặc điểm chi phí phát sinh cơng ty, tạo điều kiện cho cơng tác tính giá thành sản phẩm xác chi tiết - Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Do nguyên vật liệu công ty đa số mua địa điểm công ty tiến hành sản xuất phí vận chuyển, chi phí lưu kho nguyên vật liệu không đáng kể, giúp cho công ty tiết kiệm chi phí dùng để vận chuyển nguyên vật liệu Phần quản lý việc hạch toán lưu chuyển chứng từ công ty tốt, việc hạch toán nguyên vật liệu gặp thuận lợi hơn, giảm thất rõ ràng - Về chi phí nhân cơng Với hình thức trả lương cho lao động trực tiếp Cơng ty giao khốn theo khối lượng cơng việc gắn liền lợi ích vật chất người lao động với tiến độ thi công tạo động lực thúc đẩy người lao động có ý thức trách nhiệm cao công việc chất lượng thi công Đồng thời, thời gian lao động công nhân theo dõi qua Bảng chấm công, Bảng toán lương giúp cho kế toán xác định tiền lương phải trả tháng cho đơn vị thi cơng, phục vụ cho cơng tác tính giá thành sản phẩm xác Như vậy, việc hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Cơng ty tương đối rõ ràng, đảm bảo nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng giúp cho Cơng ty sử dụng lao động hợp lý 3.2 Những hạn chế 40 Bên cạnh ưu điểm Cơng ty tồn hạn chế như: - Thời gian luân chuyển chứng từ từ đội thi công lên công ty -Cơng tác kế tốn chi phí sản xuất chung -Tồn việc kế toán khoản mục giảm chi phí 3.3 Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần thương mại Phục Hưng 3.3.1 Thời gian luân chuyển chứng từ Do cơng ty có địa bàn hoạt động rộng, số lượng cơng trình mà cơng ty thi công thời gian nhiều, phân tán, nên việc vận chuyển chứng từ gốc lên phòng Kế tốn cơng ty khơng tránh khỏi chậm trễ Vì vậy, em nghĩ phòng Kế tốn nên quy định thời gian nộp chứng từ để có số liệu phản ánh kịp thời, thời gian nộp vào phạm vi địa bàn thi cơng Đồng thời, cần phải có hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty việc nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng chế độ thưởng phạt rõ ràng 3.3.2 Cơng tác kế tốn chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung chi phí gián tiếp Trong kỳ phát sinh chi phí cơng ty thực phân bổ khoản chi phí cho mã sản phẩm sản xuất Khoản chi phí lại kế tốn cơng ty phân bổ dần từ đầu kỳ cuối kỳ cho mã sản phẩm lần cách phân bổ yếu tố chi phí sản xuất chung cộng lại chi phí sản xuất phân bổ cho mã sản phẩm Cách làm dẫn đến cuối kỳ phát sinh chênh lệch chi phí sản xuất chung phân bổ cho mã sản phẩm kỳ thừa thiếu, nhiều thời gian khi phát sinh chênh lệch cuối kỳ lại ảnh hưởng đến công tác điều chỉnh tỷ lệ phân bổ vào cuối kỳ Với chi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều cơng trình, kế tốn Cơng ty tập hợp lại định kỳ tiến hành phân bổ Tuy nhiên, việc phân bổ chi phí sản xuất chung dựa vào tỉ lệ tổng chi phí sản xuất chung thực kỳ trước tổng định mức chi phí sản xuất chung mã sản phẩm kỳ trước thực Trên sở chi phí sản xuất chung tập hợp được, kế tốn ước tính chi phí sản xuất chung cho mã cho gần với giá trị giao khoán Điều 41 khiến cho việc hạch toán chi phí sản xuất chung mang tính chủ quan nhiều, dẫn đến việc thiếu xác hạch tốn Do vậy, em mạnh dạn đề xuất ý kiến tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung theo hệ số phân bổ Công ty nên tập hợp khoản mục chi phí vào cuối kỳ, xác định tổng chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh kỳ tiến hành phân bổ lần cho mã sản phẩm theo tiêu thức Chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh cho mã sản phẩm I = Chi phí sản xuất chung dự tốn mã bê tông x Hệ số phân bổ Với: Hệ số phân bổ = Tổng chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh kỳ Tổng chi phí sản xuất chung dự tốn mã sản phẩm cơng ty Với việc hạch toán vây, kế toán công ty tránh việc nhiều thời gian, tránh sai sót khơng cần thiết q trình thực phân bổ nhiều lần chi phí sản xuất chung kỳ 3.3.3 Kế toán khoản mục giảm chi phí Nguyên vật liệu Yếu tố chi phí nguyên vật liệu khoản mục chi phí chiếm tỉ trọng lớn tổng chi phí cơng ty tiết kiệm khoản chi phí có lợi Trên sở khối lượng công việc đặt ra, công ty tiến hành giao cho độị thi công mua nguyên vật liệu nên yêu cầu đơn vị phải chấp hành nghiêm túc định mức chi phí nguyên vật liệu, vận chuyển, quản lý đồng thời phải đảm bảo chất lượng sản phẩm Bên cạnh đó, cơng ty cần có biện pháp khen thưởng, xử phạt thích đáng dối với cá nhân, tập thể tiết kiệm hay sử dụng lãng phí nguyên vật liệu, làm mát hư hại trình vận chuyển Do tính chất xây dựng phạm vi hoạt động công ty lớn từ Bắc vào Nam nên Công ty mở rộng quan hệ với nhà cung cấp, thực toán hạn nhằm giữ uy tín cho Cơng ty từ tạo mối quan hệ lâu dài nguồn cung cấp vật tư cần cơng ty mua địa điểm gần công trường nhất, 42 giảm chi phí vận chuyển giá gốc nguyên vật liệu nhờ mối quan hệ tốt đẹp hai bên Chi phí nhân cơng trực tiếp Để tiết kiệm chi phí nhân cơng, cơng ty tiến hành biện pháp tăng suất lao động Thực vấn đề công ty cần nghiên cứu, tổ chức thi công cách khoa học, xếp công việc theo trình tự hợp lý tránh để q trình thi cơng bị gián đoạn ngắt quãng Như vậy, vật tư phải cung cấp kịp thời cho sản xuất đồng thời công ty phải thường xuyên quan tâm tới việc đổi công nghệ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thi công nhằm nâng cao suất lao động Bên cạnh đó, cơng ty nên sử dụng đòn bẩy kinh tế, kích thích phát triển chế độ thưởng hợp lý cho nhân công công ty để khuyến khích họ làm việc Đối với chi phí sản xuất chung: Nếu qua trình sản xuất cơng ty tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân cơng mà khơng có theo dõi sát dẫn tới ảnh hưởng chất lượng sản phẩm sản xuất Cho nên việc tiết kiệm chi phí sản xuất chung dễ tiến hành hợp lý Chi phí sản xuất chung bao gồm nhiều loại chi phí khác nên dễ xảy tình trạng lãng phí, chi dùng sai mục đích Như vậy, Cơng ty cần đề qui chế cụ thể nhằm hạn chế khoản chi phí chẳng hạn ký duyệt khoản chi hợp lý phải có chứng từ chứng minh Các chi phí điện, nước, điện thoại… sử dụng công ty tương đối lớn nhiều lãng phí cần tiết kiệm Tuy nhiên khoản chi phí hợp lý phải giải kịp thời để đảm bảo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh 43 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt nay, hạ giá thành sản phẩm nâng cao chất lượng mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp Vậy để đạt mục tiêu hạ giá thành sản phẩm công ty cần phải kiểm sốt khoản chi phí bỏ sản xuất sản phẩm Việc tập hợp chi phí đầy đủ, xác có vai trò quan trọng quản lý vật tư, tiền vốn Đảm bảo tính giá thành sản phẩm Nhận thức vấn đề này, q trình thực tập, nghiên cứu cơng tác kế tốn Công ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng Em tìm hiểu cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành Cơng ty Kết hợp lý luận tiếp thu trường trình tìm hiểu thực tế, em đưa số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng Đây đề tài khó phức tạp lại hồn thành thời gian ngắn, khó tránh khỏi sai sót Em mong nhận ý kiến đóng góp, giúp đỡ, phê bình thầy giáo, bạn sinh viên quan tâm đến đề tài để chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn tập thể cán phòng Tài - Kế tốn Cơng ty Cổ phần Thương mại Phục Hưng tạo điều kiện giúp đỡ mặt thời gian em thực tập Công ty Cuối em xin chân thành gửi lời cám ơn sâu sắc tới giảng viên Tiến sĩ Trần Thị Kim Anh tận tình bảo, hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề 44 ... TÁC HẠCH TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHỤC HƯNG CHƯƠNG III HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CHƯƠNG I TỔNG... TOÁN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHỤC HƯNG 2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 2.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu công ty Chi phí nguyên... thương mại sản xuất với thực tập cuối khóa đề tài: “ Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm em xin tập chung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất công ty đặc biệt sản xuất bê tông thương phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thương mại phục hưng , Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thương mại phục hưng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay