Luận văn tốt nghiệp ngành kế toán chuyên đề vốn bằng tiền

61 39 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:58

 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang LỜI MỞ ĐẦU -Thực tinh thần đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nơng sách đầu tư phát triển chợ địa bàn huyện, từ công tác quản lý nghiệp hành cơng chuyển sang mơ hình Hợp tác xã kinh doanh khai thác chợ Nhằm nâng cao chất lượng hiệu kinh tế, theo phương thức kinh doanh khai thác dịch vụ với chi phí hợp lý góp phần giúp xã viên, thương nhân có môi trường kinh doanh ổn định lâu dài, văn minh thương mại quy định pháp luật Yêu cầu phương án kinh doanh dịch vụ, khai thác quản lý chợ phải có hiệu quả, đảm bảo điều kiện kinh doanh xã viên, thương nhân tốt hơn, bình đẳng cơng khai, dân chủ, đồng thời đảm bảo cơng tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh mơi trường, an ninh trật tự an tồn thực phẩm phạm vi chợ Trong điều kiện kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế phát triển, cạnh tranh doanh nghiệp ngày trở nên gay gắt Để điều hành sản xuất kinh doanh điều kiện kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, doanh nghiệp sản xuất mặt phải tăng cường đổi công nghệ sản xuất trọng công tác quản lý sản xuất, quản lý kinh tế đảm bảo thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngày phát triển điều quan trọng phải tự bù đắp tồn chi phí sản xuất có lãi Yêu cầu thực doanh nghiệp quản lý chặt chẽ việc sử dụng lao động, vật tư tiền vốn, … tức phải quản lý thường xuyên nắm bắt lượng thông tin kinh tế cần thiết Các thông tin thị trường, giá cả, thông tin nội doanh nghiệp như: lực sản xuất, dự trữ vật tư tiền vốn, giá thành, lợi nhuận, … kế tốn cung cấp điều cách xác, kịp thời, đầy đủ Muốn kế toán phát huy hết hiệu lực đòi hỏi doanh GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Trang nghiệp phải vận dụng cách đắn linh hoạt chế độ, thể lệ kế toán nhà nước ban hành vào thực tế Kế toán công cụ phục vụ quản lý kinh tế công tác hạch toán kế toán cần thiết đơn vị sản xuất kinh doanh giúp hạch tốn khoản thu, chi xác định kết kinh doanh tồn đơn vị Nhìn nhận từ thực tế, ta thấy vai trò khơng nhỏ kế tốn cơng tác quản lý kinh tế tài Dựa kiến thức lý luận thu nhận từ nhà trường từ thực tế, thời gian thực tập Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Chợ Tràm Chim huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Kế toán vốn tiền ” cho báo cáo thực tập tốt nghiệp Ý nghĩa nghiên cứu: Trong thời gian tìm hiểu làm quen với hoạt động tổ chức Hợp tác xã chuyên ngành học cách xếp, bố trí điều hành cơng việc gọn gàng, chặt chẽ đồng thời giúp sâu vào đề tài thực tập, từ cách phối hợp xếp công việc phận Hợp tác xã giúp hạn chế sai phạm thiếu sót gây thời gian thực tập khắc phục tốt môi trường thực tập môi trường làm việc sau Giới hạn nghiên cứu: Tìm hiểu thơng tin có liên quan đến kế tốn vốn tiền quý I năm 2012 Hợp tác tã Thương mại - Dịch vụ Chợ Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm phần: Chương I: Các vấn đề chung kế toán vốn tiền Chương II: Thực trạng “kế toán vốn tiền” Hợp tác xã Thương mại -Dịch vụ Chợ Tràm Chim, huyện Tam Nông, Đồng Tháp GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Trang Chương III: Nhận xét kiến nghị Phương pháp nghiên cứu: Xác định chi phí sản xuất kinh doanh để làm sở đánh giá Nghiên cứu phận kế toán với Nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng giá thị trường Nghiên cứu để thu thập liệu Tuy cố gắng tìm hiểu từ thực tế, tham khảo qua tài liệu liên quan nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình Thầy hướng dẫn anh chị phòng kế tốn Hợp tác xã Nhưng nhận thức, trình độ kinh nghiệm thân hạn chế nên q trình hồn thành báo cáo thực tập không tránh khỏi thiếu sót hạn chế định Tơi mong tiếp nhận ý kiến đóng góp, bảo Thầy, Cơ hướng dẫn để tơi có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức để tự tin tham gia cơng tác thực tế GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VỐN BẰNG TIỀN   I Kế tốn vốn tiền: Khái niệm vốn tiền: Là phận tài sản lưu động doanh nghiệp dạng tiền tệ, có tính tốn cao nhất, gồm tiền mặt quỹ, tiền gửi Ngân hàng khoản tiền chuyển Với tính lưu hoạt cao, vốn tiền dùng để đáp ứng nhu cầu tốn doanh nghiệp, mua sắm chi phí Vốn tiền phản ảnh tài khoản nhóm 11: 111, 112, 113 - Tài khoản 111: Tiền mặt - Tài khoản 112: Tiền gửi Ngân hàng - Tài khoản 113: Tiền chuyển Vai trò vốn tiền: - Tiền quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý Mọi nghiệp vụ thu chi tiền mặt việc bảo quản tiền mặt quỹ thủ quỹ doanh nghiệp thực - Tiền doanh nghiệp phần lớn gửi Ngân hàng, công ty tài để thực việc tốn khơng dùng tiền mặt Lãi từ khoản tiền gửi Ngân hàng hạch toán vào thu nhập hoạt động tài doanh nghiệp II Nhiệm vụ kế tốn vốn tiền: - Phản ánh xác, kịp thời khoản thu, chi tình hình tăng, giảm, thừa, thiếu loại vốn tiền GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Trang - Kiểm tra thường xuyên tình hình thực chế độ sử dụng quản lý vốn tiền, kỷ luật tốn, kỷ luật tín dụng Phát ngăn ngừa tượng tham ô lợi dụng tiền mặt kinh doanh - Hướng dẫn kiểm tra việc ghi chép thủ quỹ Kiểm tra thường xuyên, đối chiếu số liệu thủ quỹ với kế toán tiền mặt để đảm bảo tính cân đối thống - Chủ doanh nghiệp kiểm tra chặt chẽ tình hình thu, chi tài quản lý vốn tiền đơn vị III Quy định kế toán vốn tiền loại tiền: Quy định kế toán vốn tiền: - Khi hạch toán vốn tiền sử dụng đơn vị tiền tệ thống đồng Việt Nam (ký hiệu Quốc tế VND) - Nếu đơn vị có sử dụng ngoại tệ hoạt động sản xuất kinh doanh hạch tốn phải quy đổi đồng Việt Nam theo tỷ lệ giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm phát sinh nghiệp vụ Cuối năm trước lập báo cáo tài phải điều chỉnh số dư vốn tiền ngoại tệ theo tỷ giá thời điểm báo cáo - Đối với doanh nghiệpvốn đầu tư nước ngồi dùng ngoại tệ ghi sổ kế tốn phải Bộ Tài chấp nhận văn - Đối với xăng dầu phản ánh nhóm tài khoản vốn tiền áp dụng cho đơn vị không đăng ký kinh doanh mua bán xăng dầu Khi tính giá xuất xăng dầu áp dụng phương pháp tính giá hàng xuất kho như: + Nhập trước - Xuất trước + Nhập sau Xuất trước + Bình quân gia quyền + Thực tế đích danh GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Trang Quy định loại tiền: 1.1 Tiền mặt: - Tiền quỹ doanh nghiệp bao gồm tiền Việt Nam (kể ngân phiếu), ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý Mọi nghiệp vụ thu, chi tiền mặt việc bảo quản tiền mặt quỹ thủ quỹ doanh nghiệp thực - Kế toán tổng hợp sử dụng tài khoản 111 (tiền mặt) để phản ánh số liệu Có tình hình thu, chi tiền mặt quỹ Tài khoản 111 có 03 tài khoản cấp 2: + Tài khoản 111,1: Tiền Việt Nam – phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền Việt Nam quỹ tiền mặt + Tài khoản 111.2: Ngoại tệ - phản ánh tình hình thu, chi, tăng, giảm tỷ giá tồn quỹ ngoại tệ quỹ tiền mặt theo giá quy đổi đồng Việt Nam + Tài khoản 111.3: Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý – phản ánh giá trị vàng bạc, kim khí quý, đá quý nhập, xuất tồn kho 1.2 Tiền gửi Ngân hàng: - Tiền doanh nghiệp phần lớn gửi Ngân hành, Công ty Tài thực việc tốn khơng dùng tiền mặt Lãi từ tiền gửi Ngân hành hạch tốn vào thu nhập hoạt động tài doanh nghiệp - Kế toán sử dụng tài khoản 112 (tiền gửi Ngân hàng) để theo dõi số có tình hình biến động tăng, giảm tiền gửi Ngân hành Tài khoản 112 có 03 tài khoản cấp 2: + Tài khoản 112.1: Tiền Việt Nam – phản ánh khoản tiền Việt Nam gửi Ngân hàng + Tài khoản 112.2: Ngoại tệ - phản ánh khoản ngoại tệ gửi Ngân hành quy đổi đồng Việt Nam + Tài khoản 112.3: Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý – phản ánh giá trị vàng bạc, kim khí quý, đá quý gửi Ngân hàng GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Trang 1.3 Tiền chuyển: Tiền chuyển gồm tiền Việt Nam ngoại tệ doanh nghiệp nộp vào Ngân hàng chưa nhận giấy báo có Ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền qua Bưu điện để toán chưa nhận giấy báo đơn vị thụ hưởng Tài khoản 113 có 02 tài khoản cấp 2: + Tài khoản 113.1: Tiền Việt Nam + Tài khoản 113.2: Ngoại tệ IV Thủ tục quản lý kế toán chi tiết loại tiền vốn tiền: Chi tiết trình tự kế toán: - Thủ quỹ chịu trách nhiệm nhập, xuất quỹ tiền mặt Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu với số liệu quỹ tiền mặt Nếu có chênh lệch, kế toán thủ quỹ phải kiểm tra lại để phát nguyên nhân kiến nghị biện pháp giải - Kế tốn tiền mặt doanh nghiệp có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt, ghi chép hàng ngày, liên tục theo trình tự phát sinh khoản thu, chi, xuất, nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ tính số tồn quỹ sau lần nhập, xuất cuối ngày - Kế toán khoản tiền ghi nhận biến động tiền gửi Ngân hàng theo thông báo Ngân hàng Khi nhận chứng từ Ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo Nếu có chênh lệch số liệu sổ kế toán đơn vị, số liệu chứng từ gốc với số liệu chứng từ Ngân hàng đơn vị phải thông báo cho Ngân hàng để đối chiếu, xác minh xử lý kịp thời Cuối tháng, chưa xác định nguyên nhân chênh lệch kế toán ghi sổ theo số liệu Ngân hàng ghi giấy báo Nợ, báo Có Số chênh lệch (nếu có) ghi vào bên Nợ Tài khoản 138 - phải thu khác (nếu số liệu GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang kế toán lớn số liệu Ngân hàng) ghi bên có Tài khoản 338 – phải tra, phải nộp khác (nếu số liệu kế toán nhỏ số liệu ngân hàng) Sang tháng sau tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác định nguyên nhân để điều chỉnh số liệu Chứng từ kế toán: 2.1 Phiếu thu: Đơn vi: HTX TM DV Chợ Tràm Chim Địa chỉ: Khóm - TTTC - TN - ĐT Mẫu số: 01 - TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU THU Ngày tháng năm 20 Quyển số: Số: Nợ: Có: Họ tên người nộp tiền: Địa chỉ: Lý nộp: Số tiền: (viết chữ): Kèm theo: chứng từ gốc Ngày tháng năm Chủ nhiệm (ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn (ký, họ tên) Người nộp tiền (ký, họ tên) Người lập phiếu (ký, họ tên) Thủ quỹ (ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 2.2 Phiếu chi: Mẫu số: 02 - TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) Đơn vi: HTX TM DV Chợ Tràm Chim Địa chỉ: Khóm - TTTC - TN - ĐT PHIẾU CHI Ngày tháng năm 20 Quyển số: Số: Nợ: Có: Họ tên người nhận tiền: Địa chỉ: Lý chi: Số tiền: (viết chữ): Kèm theo: chứng từ gốc Ngày tháng năm Chủ nhiệm (ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán (ký, họ tên) Người nhận tiền (ký, họ tên) Người lập phiếu (ký, họ tên) Thủ quỹ (ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): V Kế toán khoản tiền mặt: Kế toán tiền mặt: Tài khoản 111 1.1 Chứng từ kế toán tiền mặt: - Phiếu thu, phiếu chi - Phiếu xuất, phiếu nhập vàng, bạc, GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 10 - Biên lai thu tiền, bảng kê, biên kiểm kê, 1.2 Sơ đồ kế toán tiền mặt: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TIỀN MẶT TK 511 TK 111 Thu tiền bán hàng TK 112 Chi tiền gửi vào ngân hàng TK 333 51,152,153,156 Chi tiền mua TSCĐ, CCDC, HH TK 131 Thu nợ khách hàng TK 141,144 thu tiền tạm ứng, ký quỹ ngắn hạn TK 112 rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt TK 211,213 TK 133 TK 141,142 khoản chi phí tiền mặt, tạm ứng TK 138 thu hồi khoản phải thu TK 711,721 TK 331,334,338 chi tiền tốn nợ thu nhập hoạt động tài 1.2.1 Thu: - Thu tiền cung ứng sản phẩm hay cung ứng dịch vụ thu nhập tài bất thường, rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt Vay ngắn hạn, vay dài hạn Kế tốn hạch tốn: Nợ TK 111 Có TK 511 Tiền mặt Doanh thu bán hàng GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Trang 47 Tổng cộng: 366.734.000đ (Viết chữ: Ba trăm sáu mươi sáu triệu bảy trăm ba mươi bốn nghìn đồng) Tiền mặt tồn quỹ theo sổ sách: 366.734.000đ Biên lập xong 15h30 ngày Tất thống ký tên Thủ Quỹ KT toán KT Trưởng Chủ nhiệm (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ► Sổ theo dõi tiền gửi Ngân hàng - Sổ dùng để kế tốn tốn phản ánh tình hình tăng giảm khoản tiền gửi đơn vị Ngân hàng - Hàng ngày thủ quỹ vào giấy báo nợ, báo có ngân hàng để ghi vào sổ theo dõi tiền gửi Ngân hàng - Cuối tháng kế toán cộng số tiền gửi vào, rút tính số tiền gửi Ngân hàng sang tháng sau Số tiền lại đem đối chiếu với Ngân hàng 2.2 Hệ thống sổ sách kế toán tổng hợp ► Chứng từ ghi sổ : - Chứng từ ghi sổ chứng từ tập hợp số liệu nhiều chứng từ gốc có nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Và đến quý đơn vị tập hợp chứng từ như: Phiếu thu, phiếu chi, để lên bảng phân loại chứng từ thu chi, đồng thời ghi vào bảng phân loại chứng từ, thu chi để lập chứng từ ghi sổ GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Trang 48 - chứng từ ghi sổ sau lập xong chuyển cho kế tốn trưởng ký duyệt, sau đăng ký vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để lấy số để ghi vào sổ GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 49 Đơn vị: HTX TM-DV Chợ Tràm Chim Địa chỉ: số 02 Trần Hưng Đạo K2 TTTC Mẫu số: S02a-H CHỨNG TỪ GHI SỔ số: 11 Ngày 30 tháng 01 năm 2012 Chứng từ Số Ngày Trích yếu Số hiệu TK Nợ Có Số tiền 01 11/01 Thu tiền bán gạo 111 131 18.000.000 02 15/01 Thu tiền bán phụ phẩm 111 511, 333.1 1.095.500 03 18/01 Thu tiền BHXH, BHYT 111 338 04 20/01 Thu tiền bán 111 511, 3331 Cộng Kèm theo……………… chứng từ gốc 244.000 6.900.000 26.239.500 Ngày 30 tháng 01 năm 2012 Người lập chứng từ Phụ trách kế toán (Ký, Họ tên) (Ký, Họ tên) Thái Diệp Thuỳ Dung GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết Ghi Nguyễn Thị Thủy SVTH: Lại Ngọc  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 50 Đơn vị: HTX-TM-DV Chợ Tràm Chim Địa chỉ: số 02 Trần Hưng Đạo K2 TTTC Mẫu số: S02-H CHỨNG TỪ GHI SỔ số: 12 Ngày 30 tháng 01 năm 2012 Chứng từ Số Ngày Trích yếu Nợ Có Ghi 01 20/01 Chi tạm ứng 141 111 2.800.000 02 22/01 Chi tiền mua than 1532 111 2.445.000 03 25/01 Chi công tác 1562 111 289.000 04 30/01 Chi trả tiền điện thoại 627 111 107.000 Cộng 5.641.000 Kèm theo……………………… chứng từ Người lập chứng từ (Ký, Họ tên) Thái Diệp Thuỳ Dung GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết Phụ trách kế toán (Ký, Họ tên) Nguyễn Thị Thủy SVTH: Lại Ngọc  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 51 ► Bảng phân loại chứng từ ghi sổ : BẢNG PHÂN LOẠI CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 01 năm 2012 Đơn vị tính: 1000đ Chứng từ Số Ngày Diễn giải Ghi Nợ(hoặc có)TK111, Ghi Có (hoặc Nợ) TK Cộng 131 511 3331 338 (nợ), có 18.000 01 11/01 Thu tiền bán gạo 02 15/01 Thu tiền phụ phẩm 1.905.5 03 18/01 Thu BHXH,BHYT 244 04 20/01 Thu tiền bán Cộng GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết 18.000 1.810.225 244 6.900 27.049,5 95.275 18.000 6.555 345 1.816.780 95.620 SVTH: Lại Ngọc 244  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 52 BẢNG PHÂN LOẠI CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 01 năm 2012 Đơn vị tính: 1000đ Ghi Nợ (hoặc có) TK111, Ghi Có (hoặc Chứng từ Số Ngày Nợ) TK Diễn giải Công (nợ), 01 20/01 Chi mua TB-VP 02 22/01 Chi công tác 03 25/01 Chi hộ 04 30/01 Chi trả tiền điện 141 1562 627 có 2.800 2.800 281 281 2.455 Cộng 1532 2.455 107 107 5.643 2.800 2.455 281 107 ► Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Số Ngày 11 30/01 Số tiền Chứng từ ghi sổ Số Ngày Số tiền 12.240.371 5.562.000 456.879 241.600.000 Sổ có…………trang, đánh số từ trang đến trang……… Người ghi sổ KT trưởng Giám Đốc (ký, họ tên) (ký họ tên) (Ký, ho tên) GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Trang 53 ► Sổ : - Sổ sổ kế toán tổng hợp dùng để kế toán tập hợp hệ thống hóa nghiệp vụ kinh tế phát sinh hóa trình sản xuất kinh doanh theo nội dung kế tốn quy định hệ thống kế toán, nhằm hệ thống kiểm tra giám đốc biến động loại vốn ngồn vốn đơn vị - Chứng từ ghi sổ vào sổ - Sổ đóng thành dùng cho năm cho tài khoản, tài khoản mở riêng trang (hoặc nhiều trang) tuỳ theo nghiệp vu kinh tế phát sinh nhiều hay - Đầu tháng ghi số dư cuối kỳ tài khoản, cuối kỳ cột số phát sinh số liệu dòng cộng số phát sinh đối chiếu với số liệu sổ chi tiết để lập bảng cân đối kế tốn - Cuối tháng, phải tính số phát sinh số dư tài khoản, phải cộng số phát sinh luỹ kế từ đầu quý để lập bảng cân đối kế toán GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 54 Đơn vị: HTX-TM-DV Chợ Tràm Chim Địa chỉ: số 02 Trần Hưng Đạo K2 TTTC SỔ CÁI Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 03 năm 2012 Tên tài khoản: Tiền việt nam Số Ngày Số hiệu : 111 TK đối Diễn giải CT CT Số dư đầu kỳ Phát sinh kỳ 01 11/01 Thu tiền bán gạo ứng Nợ 12.140.221 131 18.000.000 511,3331 1.095.500 02 15/01 Thu bán phụ phẩm 03 18/01 Thu tiền BHYT,BHXH 04 20/01 Thu tiền bán … …… ……… …… …… … …… ……… …… …… 01 20/01 Chi tạm ứng mua TB 141 02 22/01 Chi tiền mua than đá 1532 03 25/01 Chi công tác thu mua 1562 04 30/01 Chi tiền điện thoại 627 … …… ……… Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ 338 511,3331 Có 244.000 6.900.000 2.800.000 2.455.000 289.000 107.000 …… …… 26.239.500 374.521.194 5.651.000 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký họ tên) (Ký, ho tên) GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Trang 55 Các báo cáo kế toán : - Chứng từ ghi sổ ký duyệt đăng ký sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để làm để ghi vào sổ kế toán - Số liệu sổ kế toán sau đối chiếu với số liệu sổ, thẻ kế toán chi tiết dược dùng để lập bảng tài khoản báo cáo tà gồm: Bảng cân đối kế tốn : Cơ sở để lập bảng cân đối kế toán - Bảng cân đối kế toán kỳ trước - Số dư tài khoản loại 1,2,3, , loại sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp kỳ lập bảng cân đối kế toán, bảng cân đối số phát sinh, số dư tài khoản bảng cân đối kế toán - Bảng cân đối kế toán cho thấy số vốn thuộc quyền quản lý Hợp tác xã (phần Tài sản) Nguồn vốn thể trách nhiệm mặt pháp lý nhà nước Hợp tác xã - Trước lập bảng cân đối kế toán Kế toán kiểm tra đối chiếu sổ kế toán liên quan tổng hợp chi tiết, sổ kế toán với đơn vị có liên quan - Kiểm tài sản điều chỉnh số liệu tài khoản, xem sổ kiểm tra có với kết kiểm - Khố sổ kế toán thời điểm lập bảng cân đối kế toán - Chuẩn bị mẫu bảng cân đối kế toán - Mẫu số B-01 - Bảng cân đối kế toán lập thành lưu Hợp tác xã GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 56 Đơn vị: HTX-TM-DV Chợ Tràm Chim Địa chỉ: số 02 Trần Hưng Đạo K2 TTTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tháng 03 năm 2012 Tài sản A TSCĐ đầu tư ngắn hạn Mã số 100 Số đầu năm 4.060.566.247 Số cuối kỳ 1.432.108.976 I Tiền : 1.Tiền mặt quỹ 110 37.931.469 382.624.159 2.Tiền gởi ngân hàng 111 22.568.931 367.523.669 ………… 112 15.362.538 14.100.490 ………… ……… ………… ………… 4.136.429.185 2.196.357.294 Số đầu năm 10.402.461.378 Số cuối kỳ 6.730.977.514 310 9.470.360.878 6.264.770.514 1.Vay ngắn hạn 311 500.100.500 210.000.000 Nợ dài hạn đến hạn trả 312 432.000.000 465.997.000 …… ………… ………… Tổng cộng tài sản Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn ………… GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết Mã số 300 SVTH: Lại Ngọc  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tổng cộng nguồn vốn 430 Trang 57 4.136.429.185 2.196.357.294 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Cán vào chứng từ lập - Sổ kế toán vốn tiền - Sổ theo dõi khoản phải thu, phải trả - Bảng cân đối kế toán Cuối quý kế tốn vào sổ để phân tích xác định khoản phải thu, chi tiền cho phù hợp với nội dung tiêu để vào tiêu tương ứng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập thành lưu Hợp tác xã GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 58 Đơn vị: HTX-TM-DV Chợ Tràm Chim Địa chỉ: số 02 Trần Hưng Đạo K2 TTTC BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Chỉ tiêu I.Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt Mã số Quý trước Quý động kinh doanh Thu tiền bán hàng 01 940.172.599 1.731.289.440 Thu từ khoản nợ phải thu 02 12.001.601.482 8.394.643.175 X X 31 110.790 81.351 32 ……………… ………… 110.790 81.351 493.339.000 272.033.735 603.929.424 110.590.424 110.959.424 382.624.159 ………………………………… II Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt kinh tế tài ……… …… 1.Thu tiền vay 2.Thu lãi tiền gởi ………………………………… ………… Lưu chuyển từ hoạt động tài ……… …… 40 Lưu chuyển kỳ 50 Tiền tồn đầu kỳ Tiền tồn cuối kỳ GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết 60 70 SVTH: Lại Ngọc Báo cáo thực tập tốt nghiệp  Trang 59 Ngày 31 tháng 03 năm 2012 Người lập biểu (ký, họ tên) GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết Kế toán trưởng (ký họ tên) Chủ nhiệm (Ký, ho tên) SVTH: Lại Ngọc  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 60 CHƯƠNG III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ -1 NHẬN XÉT Qua trình thực tập Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Chợ Tràm Chim học nhiều điều từ kinh nghiệm quý báu cô, chú, anh chị, em Hợp tác xã, giúp làm quen hoạt động báo cáo, tổ chức kế tốn viên vất vả khó khăn họ hài lòng với cơng việc Từ kiến thức học trường so với thực tế có nhiều điểm khác Có nhiều đặc điểm khác như: - Vốn tiền nhu cầu cần thiết cơng tác kế tốn, sử dụng vốn để hỗ trợ cho xã viên, trao đổi mua bán sản phẩm, hàng hóa nơng sản… quản ký kế toán Hợp tác xã, để hồn thiện cơng tác vốn tiền có tác dụng phục vụ tốt yêu cầu quản lý chất lượng hiệu hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế thị trường, việc sử dụng vốn quan trọng doanh nghiệp hay Cơng ty - Ngồi vốn tiền có tính lưu thơng cao việc tốn, trao đổi, mua bán nhanh chóng tiện lợi - Vốn lưu thông mạnh hợp tác xã tham gia vào hoạt động thước đo cho tồn phát triển xã hội Sau cùng, tin với lãnh đạo sáng suốt Chủ nhiệm với quản lý chặt chẽ, đội ngũ cán nhân viên Hợp tác xã Thương Mại Dịch vụ chợ Tràm Chim giúp Hợp tác xã ngày phát triển, đồng thời phát huy mạnh thị trường KIẾN NGHỊ GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang 61 - Tăng cường cố công tác quản lý - Khắc phục hạn chế nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Tăng cường đổi chiến lược công việc ngày nâng cao chất lượng hiệu phục vụ sản xuất kinh doanh, nhằm tạo uy tín chẳn nước mà nước ngồi - Tăng cường mức đầu tư thăm dò đẩy mạnh nghiên cứu phát triển - Hợp tác xã cần đẩy mạnh việc khen thưởng cho cán bộ, nhân viên để khuyến khích tinh thần làm việc họ ooOoo Cuối lời xin kính chúc q Thầy, Cơ, Ban Quản trị, anh chị, em phòng kế tốn Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Chợ Tràm Chim nhiều sức khoẻ công tác tốt./ GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc ... GVHD:Ths.GVC Hà Tiến Hải Kết SVTH: Lại Ngọc  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN TÀI CHÍNH VỐN BẰNG TIỀN   I Kế toán vốn tiền: Khái niệm vốn tiền: Là phận... hạch tốn phòng kế tốn Hợp tác xã 3.2 Sơ đồ máy phòng kế tốn SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẬP TRUNG Kế toán trưởng Kế toán vật tư Kế toán tổng hợp Kế tốn tốn Kế tốn cơng nợ Kế toán tài sản Thủ... với kế tốn tiền mặt để đảm bảo tính cân đối thống - Chủ doanh nghiệp kiểm tra chặt chẽ tình hình thu, chi tài quản lý vốn tiền đơn vị III Quy định kế toán vốn tiền loại tiền: Quy định kế toán vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp ngành kế toán chuyên đề vốn bằng tiền , Luận văn tốt nghiệp ngành kế toán chuyên đề vốn bằng tiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay