Nghiên cứu ổn định tổng thể công trình cao trên nền biến dạng ( Luận văn thạc sĩ)

67 33 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:50

Nghiên cứu ổn định tổng thể công trình cao trên nền biến dạng ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ổn định tổng thể công trình cao trên nền biến dạng ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ổn định tổng thể công trình cao trên nền biến dạng ( Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu ổn định tổng thể công trình cao trên nền biến dạng ( Luận văn thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - NGÔ VĂN NAM NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CỦA CƠNG TRÌNH CAO TRÊN NỀN BIẾN DẠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP MÃ SỐ: 1318.208.022 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ TRỌNG QUANG MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ ỔN ĐỊNH CƠNG TRÌNH 1.1 Khái niệm ổn định cơng trình 1.2 Quan hệ tải trọng ngang P chuyển vị đặc trƣng toán ổn định CHƢƠNG 11 ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CỦA CƠNG TRÌNH CAO 11 2.1 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 11 2.2 Tiêu chuẩn ổn định ổn định tổng thể cơng trình cao 11 2.3 Ổn định cơng trình cao cứng 13 2.4 Ổn định cơng trình cao đàn hồi 13 2.5 Ổn định cơng trình đàn - dẻo 17 2.5.1 Mô hình đàn - dẻo phƣơng trình đàn - dẻo trƣờng hợp móng hồn tồn tiếp xúc với nền: 17 2.5.2 Phƣơng trình đƣờng đàn dẻo trƣờng hợp móng hồn tồn tiếp xúc với 19 2.5.3 Phƣơng trình đƣờng đàn dẻo trƣờng hợp móng phần nhấc lên khỏi nền: 22 2.5.4 Trường hợp làm việc theo mơ hình đàn dẻo Prandtl (c1=0): 24 2.6 Tính tải trọng gió (Trích TCVN 2737-1995) 26 2.7 Tính tải trọng động đất (Trích TCXD224 - 2000) 31 CHƢƠNG 38 KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỐNG LẬT 38 CỦA MỘT SỐ NHÀ CAO CÓ CHIỀU NGANG HẸP Ở HÀ NỘI 38 3.1 Hệ số chống lật nhà số 476 - Đội Cấn - Hà Nội 39 3.1.1 Mơ tả cơng trình 39 3.1.2 Xác định thông số bản: 40 3.1.3 Kiểm tra ổn định 41 3.1.4 Kiểm tra hệ số chống lật chịu tải động đất 42 3.2 Hệ số chống lật nhà số 157 - Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm - Hà Nội 44 3.2.1 Mô tả cơng trình : 44 3.2.2 Xác định thông số bản: 44 3.2.3 Kiểm tra ổn định 46 3.3 Hệ số chống lật nhà số 17 - Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm - Hà Nội 48 3.3.1 Mơ tả cơng trình: 49 3.3.2 Xác định thông số 49 3.3.3 Kiểm tra ổn định 50 3.4 Hệ số chống lật nhà số 52 - Lê Văn Hƣu - Hà Nội 52 3.4.1 Mơ tả cơng trình 53 3.4.2 Xác định thông số 53 3.4.3 Kiểm tra ổn định 54 3.5 Hệ số chống lật nhà số - Thi sách - Hà Nội 56 3.5.1 Mơ tả cơng trình 57 3.5.2 Xác định thông số bản: 57 3.5.3 Kiểm tra ổn định 58 3.8 KẾT LUẬN CHƢƠNG: 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nổ lực cố gắng thân tơi có hướng dẫn nhiệt tình q Thầy Cơ,cũng động viên ủng hộ gia đình, bạn bè đồng nghiệp suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến TS.Đỗ Trọng Quang, người hết lòng hướng dẫn tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn Xin gửi lời tri ân điều mà Thầy dành cho tơi Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến tồn thể q Thầy Cơ Khoa sau đại học Trường Đại Học Dân lập Hải Phòng tận tình truyền đạt kiến thức q báu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận văn Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người khơng ngừng động viên, hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian học tập thực luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn đến anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho nhiều suốt trình học tập, nghiên cứu cung cấp tư liệu góp ý quý báu để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, tháng năm 2015 Người thực luận văn Ngô Văn Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu thân tôi, số liệu nêu Luận văn trung thực Những kiến nghị đề xuất Luận văn cá nhân không chép tác giả Ngô Văn Nam MỞ ĐẦU Hiện thiếu đất xây dựng độ thị quản lý xây dựng không chặt chẽ, nhiều nơi mọc lên nhà có chiều rộng nhỏ chiều cao lớn móng khơng cắm sâu vào lòng đất Do khả chống lật thấp Như quy định tiêu chuẩn thiết kế, công trình cao tháp nước, tháp truyền hình, cột điện cao, nhà cao có chiều kích thước mặt bé.v.v phải kiểm tra ổn định chống lật Hệ số ổn định chống lật : k Cl  M CL ML kCL > 1,5 nhà cao tầng kCL > 2,5 tháp truyền hình - Khi xét ổn định chống lật coi thân cơng trình cứng tuyệt đối biến dạng - Ổn định biến dạng thân cơng trình xét riêng, tốn ổn định cơng trình xét giáo trình Cơ học kết cấu - Trong phạm vi luận văn xét đến ổn định tổng thể hay ổn định chống lật cơng trình Đối với cơng trình thơng thường, chiều cao kích thước mặt tương đương tốn ổn định chống lật không đặt ra, song tỷ số chiều cao kích thước mặt lớn tốn trở nên cần thiết, vai trò đất tham gia vào q trình ổn định chống lật rõ ràng Nhiệm vụ luận văn, sau xét quan niệm ổn định tổng thể, cách tính lực tới hạn, áp dụng tính kiểm tra số ngơi nhà cao có chiều ngang hẹp điển hình Hà Nội (Các nhà tư nhân) Do đặc trưng đất có biến động lớn tải trọng ngang có độ lệch đáng kể, luận văn đánh giá khả chống lật qua xác suất chống lật, sau so sánh với kết tính hệ số chống lật đề xuất số kiến nghị xây dựng quản lý xây dựng nhà cao có chiều ngang hẹp Các trình bày luận văn xét cho cơng trình cao Nhà cao ví dụ minh hoạ  Lý lựa chọn đề tài: Học viên lựa chọn đề tài Nghiên cứu ổn định tổng thể cơng trình biến dạng lý sau: - Từ nhận thấy thực tế phát triển nhanh thị trường nhà đất quĩ đất đô thị ngày hạn hẹp nên xuất nhiều nhà cao (có kích thước cạnh tòa nhà nhỏ nhiều so với chiều cao nhà) Đã có số nơi xảy cố cơng trình bị lật gây đến thiệt hại người tài sản cơng trình ảnh hưởng đến cơng trình liên quan Chính vè học viên nhận thấy việc nghiên cứu tính tốn ổn định tổng thể cho cơng trình thực cần thiết hữu ích tính tốn thiết kế cơng trình lên phương án cải tạo cho cơng trình có dấu hiệu ổn định - Việc tính tốn ổn định cơng trình đề tài vào lý thuyết học đất, học cơng trình lý thuyết ổn định cơng trình Từ phép tính tốn học viên thực so sánh, đánh giá có kiến nghị cụ thể để tăng ổn định tổng thể cho cơng trình Như lý thuyết phương pháp nghiên cứu đề tài phù hợp với ngành học học viên “kỹ thuật xây dựng cơng trình xây dựng dân dụng cơng nghiệp” - Nghiên cứu đề tài lần để học viên hệ thống lại lý thuyết học để giúp ích cho q trình cơng tác sau học viên  Ứng dụng đề tài: Đề tài thực dựa việc tính tốn cơng trình cụ thể Kết đề tài dùng để tham khảo tính tốn thiết kế cơng trình có qui mơ tương tự, cải tạo cơng trình có điều kiện làm việc tương tự Với cơng trình qui mơ lớn cần có khảo sát cụ thể để có số liệu đầu vào đáng tin cậy CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ ỔN ĐỊNH CƠNG TRÌNH 1.1 Khái niệm ổn định cơng trình Khi thiết kế cơng trình, kiểm tra điều kiện bền điều kiện cứng chưa đủ để phán đoán khả làm việc cơng trình Trong nhiều trường hợp, đặc biệt với cơng trình chịu nén, nén uốn, tải trọng chưa đạt tới giá trị phá hoại, có nhỏ giá trị cho phép điếu kiện bền điều kiện cứng, kết cấu khà bảo tồn dạng cân bàng ban đầu ợ trạng thái biến dạng nó, mà chuyến sang dạng cân khác Dạng cân gây hệ ứng suất phụ làm cho cơng trình bị phá hoại Ta gọi tượng tượng cơng trình bị mầt ơn định Như thiết kế cơng trình ngồi việc kiểm tra, tính tốn độ bền, độ cứng nhiều trường hợp, đặc biệt cơng trình chịu nén nén với uốn, tải trọng chưa đạt đến giá trị phá hoại cơng trình bị khả bảo tồn dạng cân ban đầu cơng trình nhanh chóng bị phá hoại chuyển từ dạng cân ban đẩu sang dạng cân khác Ta gọi tượng tượng cơng trình bị ổn định Ổn định tính chất cơng trình giữ ngun vị trí ban đầu giữ nguyên dạng cân ban đầu trạng thái biến dạng tương ứng với tải trọng tác dụng Ơn định tính chất c cơng trình giữ ngun được: - Vị trí ban đầu nó; - Dạng cân ban đầu trạng thái biến dạng tương ứng với tải tác dụng Tính chất ổn định cơng trình thường có giới hạn tăng lực tác dụng lên cơng trình Khi tính chất nói đi, cơng trình khơng có đủ khả chịu tải trọng Lúc này, cơng trình goi không ổn định Như vậy: - Vị trí cơng trình có khả ổn định khơng ổn định - Dạng cân cơng trình trạng thái biến dạng củng cố khả ổn định khơng ổn định Quy định: Vị trí cơng trình hay dạng cân cơng trình trạng thái biến dạng gọi la ổn định, sau gây cho cơng trình độ lệch nhỏ khỏi vị trí ban đầu khỏi dạng cân ban đầu mơt ngun nhân đó, rơi bỏ ngun nhân đi, cơng trình có khuynh hướng quay trở trạng thái ban đầu Không Ổn định: Vị trí cơng trình hay dạng cân cơng trình trạng thái biến dạng gọi không ổn định sau gây cho cơng trình độ lệch nhỏ khỏi vị trí ban đầu khỏi dạng cân ban đầu nguyên nhân đó, bỏ nguyên nhân đi, cơng trình khơng quay trở trạng thái ban đầu Lúc này, lệch cơng trình khơng có khuynh hướng giảm dần mà có thể? phát triển tiếp tục cơng trình vị trí có dạng cân Trang thái tới hạn: Bước qúa độ cơng trình từ trạng thái Ổn định sang trạng thái không Ổn định gọi Ổn định Giới hạn đầu bước qúa độ gọi trạng thái tới hạn cơng trình Tai trọng tương ứng với trạng thái tới hạn gọi tải trọng tới hạn Vị trí cơng trình hay dạng cân cơng trình trạng thái ban đầu gọi ổn định sau gây cho cơng trình độ lệch nhỏ khỏi vị trí cân ban đầu khỏi dạng cân ban đầu nguyên nhân bỏ ngun nhân cơng trình có khuynh hướng trở trạng thái ban đầu ... ổn định ổn định tổng thể cơng trình cao 11 2.3 Ổn định cơng trình cao cứng 13 2.4 Ổn định cơng trình cao đàn hồi 13 2.5 Ổn định cơng trình đàn - dẻo 17 2.5.1 Mơ hình đàn - dẻo phƣơng trình. .. TỔNG QUAN VỀ ỔN ĐỊNH CƠNG TRÌNH 1.1 Khái niệm ổn định công trình 1.2 Quan hệ tải trọng ngang P chuyển vị đặc trƣng toán ổn định CHƢƠNG 11 ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CỦA CƠNG TRÌNH CAO. .. định biến dạng thân cơng trình xét riêng, tốn ổn định cơng trình xét giáo trình Cơ học kết cấu - Trong phạm vi luận văn xét đến ổn định tổng thể hay ổn định chống lật cơng trình Đối với cơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ổn định tổng thể công trình cao trên nền biến dạng ( Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu ổn định tổng thể công trình cao trên nền biến dạng ( Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay