Thực trạng công tác kế toán tại công ty TNHH mực in hòa bình

59 14 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:29

Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MỰC IN HỊA BÌNH .3 1.Q trình hình thành phát triển 2.Chức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty .3 3.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 4.Cơ cấu tổ chức sơ đồ máy quản lý công ty 4.1.Sơ đồ máy quản lý Cơng ty TNHH Mực in Hòa Bình 4.2.Cơ cấu máy quản lý Cơng ty TNHH Mực in Hòa Bình 5.Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm gần PHẦN II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH MỰC IN HỊA BÌNH I.Cơ cấu tổ chức máy, đặc điểm cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Mực in Hòa Bình 1.Tổ chức máy kế toán Cơng ty TN HH Mực in Hòa Bình 2.Hình thức sổ kế tốn Cơng ty TNHH Mực in Hòa Bình II.Một sớ phần hành kế tốn Cơng ty TNHH Mực in Hòa Bình 1.Kế tốn vớn bằng tiền .7 1.1 Tài khoản sử dụng 1.2 Chứng từ sử dụng 1.3 Phương pháp kế tốn tình hình biến động tiền mặt Việt Nam 1.4 Kế toán toán với ngân sách 2.Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 2.1 Phân biệt nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ 10 2.2 Kế tốn chi tiết vật liệu, cơng cụ dụng cụ 10 2.3 Tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ 10 2.4 Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên 10 2.4.1 Kế tốn biến động tăng vật liệu, cơng cụ dụng cụ 10 2.4.2Kế toán biến động giảm vật liệu, công cụ dụng cụ 11 3.Kế tốn tài sản cớ định 12 3.1 Đánh giá tài sản cố định 13 3.2 Tài khoản sử dụng 13 3.3 Kế toán khấu hao TSCĐ 13 Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 3.3.1 Phương pháp tính khấu hao .13 3.3.2 Phương pháp kế toán .14 3.4 Kế toán biến động TSCĐ .14 3.4.1 Kế toán biến động TSCĐ hữu hình 14 3.4.2 Kế tốn biến động TSCĐ vơ hình 15 3.5 Kế toán sửa chữa TSCĐ 16 Kế toán tiền lương khoản trích theo lương 16 4.1 Các hình thức trả lương cơng ty 16 4.2 Nguyên tắc quản lý quỹ lương khoản trích theo lương cơng ty .17 4.3 Phương pháp kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 18 4.3.1 Tài khoản sử dụng 18 4.3.2 Chứng từ sử dụng 18 4.3.3 Phương pháp kế toán .19 5.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 20 5.1.Đối tượng phương pháp tính giá thành 20 5.2 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 21 5.3.Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp kê khai thường xun 21 5.4.Kế tốn tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp 21 6.Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 22 6.1 Kế tốn chi phí bán hàng 23 6.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 24 6.3 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh .25 PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠN TY TNHH MỰC IN HỊA BÌNH 27 1.Những kết thu từ thực tế hoạt động Công ty TNHH Mực in Hòa Bình bổ sung thực tế về nghề kế toán .27 2.Một số nhận xét về công tác kế tốn Cơng ty TNHH Mực in Hòa Bình 27 2.1.Ưu điểm 28 2.2.Nhược điểm 28 3.Một số ý kiến chung cho công ty 28 3.1.Ý kiến chung cho công ty .28 3.2.Ý kiến đề xuất cho cơng tác kế tốn .29 KẾT LUẬN .31 Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước, doanh nghiệp vơi tư cách chủ thể nền kinh tế, tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng Nhà nước Chính doanh nghiệp cần phải định xem nên sản xuất gì, sản xuất cho ai, sản xuất sản xuất khối lượng để có thể cạnh tranh với thị trường tối đa hóa lợi nhuận Hiện nay, lợi nhuận mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp Vì vậy việc quản lý sử dụng lao động cách hiệu vấn đề cấp thiết Quản lý lao động cơng việc quan trọng lao động yếu tớ có tính tích cực ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ tới kết hoạt động sản xuất kinh doanh Với sử dụng hiệu nguồn lực nước, tăng cường mở rộng hội nhập với nền kinh tế giới, Việt Nam đã có bước ngoặt lớn đánh dấu kiện gia nhập WTO – Tổ chức thương mại Thế Giới Đó hội cũng thách thức đối với nhiều doanh nghiệp tồn nền kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi cùng hội, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước thách thức về thị trường, về vốn, về công nghệ sản xuất, đặc biệt cách thức sử dụng nguồn lực cho có hiệu Trong đó vấn đề về nguyên vật liệu chỉ tiêu kinh tế quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới kết sản xuất kinh doanh Muốn vậy, doanh nghiệp phải chú trọng vào công tác kế tốn ngun vật liệu, vật liệu tính đúng, tính đủ, sử dụng hiệu xác phục vụ cho việc đánh giá kết hoàn thiện máy tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất để doanh nghiệp tồn phát triển Nhận thức tồn vấn đề trên, thời gian thực tập cơng ty TNHH mực in Hòa Bình, cùng với hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo – Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Ths Nguyễn Đăng Huy, em đã sâu tìm hiểu tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty Với kiến thức đã học giảng đường dạy dỗ thầy giáo trường, em đã hồn thành báo cáo thực tập Bố cục của báo cáo gồm 03 phần: - Phần 1: Khái quát chung về Cơng ty TNHH mực in Hòa Bình - Phần 2: Thực trạng cơng tác kế tốn cơng ty TNHH mực in Hòa Bình - Phần 3: Một sớ ý kiến nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty TNHH mực in Hòa Bình Đây lần tiếp xúc với thực tế nên viết em không tránh khỏi sai sót, em kính mong nhận góp ý thầy giáo khoa kế tốn trường ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, cũng góp ý tập thể anh chị phòng kế tốn Cơng ty TNHH mực in Hòa Bình Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nợi PHẦN KHÁI QT CHUNG VỀ CƠNG TY TNHH MỰC IN HỊA BÌNH Q trình hình thành và phát triển: Cơng ty TNHH Mực in Hòa Bình thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0202000204 ngày 20/6/2003 sở kế hoạch đầu tư TP.Hà Nội cấp Trụ sở Cơng ty TNHH Mực in Hòa Bình đặt P207 – 308 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Văn phòng giao dịch Sớ D2/2 ngõ 95 Chùa Bộc MST: 0101348788 Email: peacetoner@yahoo.com Công ty chín thành viên Hiệp hội mực in Việt Nam Là đơn vị tiên phong việc cung cấp mực in, loại máy in thiết bị văn phòng thời điểm sáng lập Chức và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty: Theo đặc điểm giấy phép kinh doanh mình, Cơng ty TNHH Mực in Hòa Bình có nhiệm vụ chủ yếu là: - Sản xuất buôn bán loại mực máy in - Mua bán loại máy móc, trang thiết bị phục vụ ngành in - Vận chuyển, lắp đặt sửa chữa thiết bị, máy móc phục vụ ngành in Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty TNHH Mực in Hòa Bình đơn vị hạch tốn kế tốn độc lập, tự chủ việc sản xuất kinh doanh Lĩnh vực cơng ty sản xuất bn bán loại mực in cũng máy in chủ yếu thị trường nước, vận chuyển lắp đặt trang thiết bị phục vụ ngành in theo đơn đặt hàng đơn vị khác Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Cơ cấu tổ chức và sơ đồ bộ máy quản lý công ty: 4.1 Sơ đồ máy quản lý Công ty TNHH Mực in Hòa Bình (xem Phụ lục 01) 4.2 Cơ cấu máy quản lý Công ty TNHH Mực in Hòa Bình: - Đứng đầu cơng ty Giám Đớc: Chịu trách nhiệm tồn trước Nhà nước cũng tập thể cán công nhân viên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, giám sát điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh công ty - Phó Giám Đốc: có nhiệm vụ trợ giúp cho Giám Đốc, phụ trách về kỹ thuật sản xuất tình hình hoạt động kinh doanh - Phòng hành nhân sự: đảm nhận khâu về hành chính, tổ chức tuyển lao động, sa thải, đào tạo, quản lý nhân viên - Phòng tài kế tốn: đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất tổ chức công tác hạch tốn cho cơng ty - Phòng Marketing: tham mưu cho giám đớc hoạch định sách giá cả, chiến lược sản phẩm, kênh phân phối, thực biện pháp thúc đẩy bán hàng… - Phòng kỹ thuật – KCS: đảm nhiệm mặt kỹ thuật sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm - Phòng kinh doanh: tổ chức mạng lưới bán hàng tiêu thụ sản phẩm, xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm - Các phân xưởng sản xuất: Quản lý mọi hoạt động sản xuất dây chuyền sản xuất, quản lý tình hình lao động phận, tổ sản xuất - Kho: nơi lưu trữ, quản lý loại sản phẩm công ty, xuất nhập hàng hóa để phục vụ cho công tác kinh doanh Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm gần đây: (xem phụ lục 02) Từ bảng kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, ta thấy doanh Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thu đã tăng lên hàng năm – doanh thu năm 2008 đạt 25.237.033.701 đồng, tăng 18.741.915.770 tương ứng 298,8% so với năm 2007 Đây kết cho thấy ban Giám Đớc đã có sách quản lý hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Giá vốn bán hàng công ty năm 2007 đạt 4.098.853.086 đồng Đến năm 2008 16.036.610.357 đồng Như vậy tăng 11.937.757.260 đồng, tương ứng với 291,24% Lợi nhuận sau thuế công ty năm 2007 (-888.464.789) đồng, đến năm 2008 đạt 1.116513.528 đồng Như vậy đã tăng lên 2.004.978.317 đồng Đây thành tích đáng ghi nhận cơng ty Điều cho thấy tình hình tài cơng ty đà phát triển vững mạnh Qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh ta thấy Cơng ty TNHH Mực in Hòa Bình đã đạt mức tăng trưởng cụ thể qua chỉ tiêu Nhìn chung, cơng ty đã đảm bảo tốt hoạt động kinh doanh có mức thu nhập cho tồn cơng ty tăng, nâng cao đời sớng cho cán công nhân viên, đồng thời thực đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước Do vậy, ta có thể đưa kết luận: Tình hình tài cơng ty lành mạnh hứa hẹn năm hoạt động công ty sẽ có kết cao Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Cơng nghệ Hà Nợi PHẦN II THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH MỰC IN HỊA BÌNH I Cơ cấu tổ chức bộ máy, đặc điểm công tác kế toán tại Công ty TNHH Mực in Hòa Bình: Tổ chức bợ máy kế tốn tại Cơng ty TN HH Mực in Hòa Bình: Cơng ty TNHH Mực in Hòa Bình tổ chức máy kế tốn theo hình thức tập trung, theo sơ đồ (phụ lục 03) Tồn cơng việc kế tốn cơng ty đều tiến hành tập trung phòng kế tốn Phòng kế tốn có vị trí trung tâm quan trọng nhất, giám sát tồn quy trình sản xuất kinh doanh cơng ty Phòng gồm sáu người với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn mỗi người khác Phòng đặt chỉ đạo giám đớc cơng ty Kế tốn trưởng: người phụ trách chung cơng việc phòng kế tốn, có trách nhiệm chỉ đạo cho nhân viên phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin kế tốn cung cấp Đồng thời lập kế hoạch tài Trực tiếp báo cáo thông tin kinh tế tài với giám đớc Kế tốn lao động tiền lương: người có nhiệm vụ thu thập, tập hợp nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền lương khoản trích theo lương, nghiệp vụ chi trả lương, bảo hiểm, lập bảng toán phân bổ lương Thanh toán đầy đủ, kịp thời lương khoản khác liên quan đến tiền Kế toán doanh thu kế toán tiền mặt – tiền gửi ngân hàng: người có nhiệm vụ theo dõi tập hợp nghiệp vụ phát sinh phải thu, phải trả công ty Cập nhật chứng từ hàng ngày, kịp thời xác Hàng tháng, quỹ lập báo cáo trình lên kế toán trưởng Kế toán thuế: người có nhiệm vụ theo dõi tập hợp nghiệp vụ phát sinh về thuế Hàng tháng, quỹ lập báo cáo trình lên kế tốn trưởng Kế tốn tài sản cớ định: người có nhiệm vụ theo dõi tập hợp Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nghiệp vụ phát sinh về tài sản cố định Hàng tháng lập báo cáo gửi lên kế toán trưởng Kế toán kho: người có nhiệm vụ lập theo dõi hàng hóa kho (nhập, xuất, tồn,…) Kế tốn kho đới chiếu với đơn đặt hàng, nhập mua hay xuất bán… Thường xuyên kiểm kê kho, đối chiếu chứng từ sổ sách Hình thức sổ kế tốn tại Cơng ty TNHH Mực in Hòa Bình: Để phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh công ty, đặc điểm máy kế tốn trình độ đội ngũ cán kế tốn cơng ty, cơng ty đã lựa chọn áp dụng theo định sớ 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/3/2006 Bộ tài chính: - Đơn vị tiền tệ: Việt Nam đồng (VND) - Hình thức kế toán áp dụng: chứng từ ghi sổ (Sơ đồ xem phụ lục 04) - Kế toán khấu hao tài sản cớ định theo phương pháp đường thẳng Kế tốn hàng tồn kho theo phương pháp bình quân kỳ dự trữ - Kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp thẻ song song - Niên độ kế tốn cơng ty áp dụng theo năm tài 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm II Một số phần hành kế toán tại Công ty TNHH Mực in Hòa Bình: Kế toán vốn bằng tiền: Kế tốn vớn bằng tiền phải tn thủ ngun tắc sau: - Nguyên tắc tiền tệ thống nhất: mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán sử dụng đơn vị tiền thống đồng (VND) - Nguyên tắc cập nhật: Kế toán phải phản ánh kịp thời, xác sớ tiền có tình hình thu – chi toàn loại tiền sử dụng 1.1 Tài khoản sử dụng: TK 111: “Tiền mặt” phản ánh loại tiền mặt công ty Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội TK 112: “Tiền gửi ngân hàng” theo dõi tồn khoản tiền cơng ty gửi ngân hàng, trung tâm tài khác Ngồi sử dụng sớ TK khác có liên quan 1.2 Chứng từ sử dụng: Theo chế độ kế tốn hành, kế tốn vớn bằng tiền sử dụng chứng từ sau: chứng từ ghi sổ, giấy đề nghị toán, phiếu chi, phiếu thu, giấy báo có, giấy báo nợ, đề nghị tạm ứng, giấy tạm ứng, giấy toán tạm ứng 1.3 Phương pháp kế tốn tình hình biến đợng tiền mặt Việt Nam:  Với nghiệp vụ tăng tiền: - Tăng thu tiền bán hàng nhập quỹ - Tăng thu tiền từ hoạt động tài chính, hoạt động khác nhập quỹ - Tăng rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ - Tăng thu từ người mua - Tăng nguyên nhân khác (thu hồi tạm ứng, thu hồi nội bộ, thu hồi tài khoản đầu tư cho vay, thu hồi khoản ký cược, ký quỹ) Ví dụ 1: Ngày 01/05/2009, phiếu thu sớ 01 (xem phụ lục) Công ty TNHH hệ thống dây Sumi Hanel trả tiền nợ kỳ trước, số tiền 10.000.000 đồng Kế toán định khoản sau: Nợ TK 111: 10.000.000 đồng Có TK 131-Hanel: 10.000.000 đồng Ví dụ 2: Ngày 02/05/2009 rút tiền gửi ngân hàng TMCP Quân Đội về nhập quỹ tiền mặt, số tiền : 5.000.000 đồng (Phiếu thu sớ 02) Kế tốn định khoản sau: Nợ TK 111: 5.000.000 đồng Có TK 112: 5.000.000 đồng  Với nghiệp vụ giảm tiền mặt: - Giảm mua vật tư, hàng hóa, tài sản - Giảm chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh toán trực Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội PHIẾU NHẬP KHO (NHẬP MUA) Ngày 04 tháng 05 năm 2010 Nợ: 152 Có: 111 133 Số: 02 Quyển số: 35/2009 Người giao hàng: A.Nam Đơn vị: Công ty Phương Nam Địa chỉ: 14A Lý Nam Đế – Ba Đình – Hà Nội Sớ hóa đơn: 55671 Seri: LK/2009B Ngày: 04/05/2009 Nội dung: mua 05 vỏ hộp mực laser 1160 Tài khoản có: 111 133 STT Mã kho Mã VT Tên Vật tư TK ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 800.000 01 C GH Ghim kẹp 155 Hộp 20 4.000 02 C KD Keo dán 155 Hộp 20 2.000 Tổng cộng tiền hàng Chi phí Thuế GTGT Tổng cộng tiền toán 400.000 1.200.000 120.000 1.320.000 Bằng chữ: Một triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng! Ngày 04 tháng 05 năm 2009 Người giao hàng Người nhận hàng Thủ Kho Sơ đồ Kế toán chi tiết vật liệu, dụng cụ, công cụ theo phương pháp thẻ song song Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Phiếu nhập kho Thẻ hoặc sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, công cụ Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho vật liệu, dụng cụ, công cụ Thẻ kho Phiếu xuất kho Ghi chú: Kế toán tổng hợp : Ghi hàng ngày : Quan hệ đối chiếu : Ghi cuối tháng PHỤ LỤC 14 CƠNG TY TNHH MỰC IN HỊA BÌNH Số D2.2, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội PHIẾU NHẬP KHO(MUA HÀNG) Ngày 07 tháng 05 năm 2009 Nợ:152 1331 Có:331 Số: 03 Quyển số: 35/2009 Người giao hàng: A.Thành Đơn vị: Công ty Việt Nhật Địa chỉ: 155-Đường Giải Phóng-Hà Nội Số hóa đơn: 435642 Seri: MB/2009B Nội dung: Mua gạt mực Tài khoản có:331 STT Mã kho Mã VT T K Tên Vật tư 01 C GL Gạt mực lớn 02 C GB Gạt mực bé 01 C GT Gạt từ Tổng cộng tiền hàng Chi phí Thuế GTGT ĐVT SL Chiếc Chiếc Chiếc 1000 2000 1000 Ngày: 08/05/2009 Đơn giá(chưa VAT) 20000 15000 10000 Thành tiền 20000000 30000000 10000000 60000000 6000000 Tổng toán 66000000 Ngày 08 tháng 05 năm 2009 Người giao hàng Người nhận hàng Thủ Kho HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Giao khách hàng Ngày 07 tháng 05 năm 2009 Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Đơn vị bán hàng: Cty TNHH Việt Nhật Địa chỉ: 155 Đường Giải Phóng - Hà Nội Số tài khoản: ĐT:…………………………… MS  Họ tên người mua hàng: Vũ Thị Phương Tên đơn vị: Cty TNHH Mực in Hòa Bình Địa chỉ: VPGD 95 Chùa Bộc - Hà Nội Số tài khoản: Hình thức tốn: Chưa tốn tiền hàng MS: ST T A Tên hàng hóa, dịch vụ B Gạt mực lớn Gạt mực bé Gạt mực tù Đơn vị tính C Chiếc Chiếc Chiếc Số lượng 1000 2000 1000 Đơn giá 20.000 15.000 10.000 Cộng tiền hàng Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT Tổng cộng tiền tốn Sớ tiền viết bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng chẵn Người mua hàng Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Thành tiền 3=1x2 20.000.000 30.000.000 10.000.000 60.000.000 6.000.000 66.000.000 Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC 16 CÔNG TY TNHH MỰC IN HỊA BÌNH Sớ D2.2, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội PHIẾU XUẤT KHO Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Ngày 08 tháng 05 năm 2009 Nợ: 621 Có:152 Số: 01 Quyển số: 35/2009 Người nhận hàng: A.Thành Đơn vị: Địa chỉ: Số hóa đơn: Nội dung: Seri: MB/2009B Ngày: 08/05/2009 xuất gạt mực trực tiếp sản xuất sản phẩm Xuất kho: C ST Mã Mã Tên Vật tư T kho VT 01 C GL Gạt mực lớn 02 C GB Gạt mực bé 01 C GT Gạt từ Tổng cộng tiền hàng TK ĐVT SL Chiếc Chiếc Chiếc Đơn giá Thành tiền 600000 225000 200000 1025000 Ngày 08 tháng 05 năm 2009 Người giao hàng Người nhận hàng Thủ Kho PHỤ LỤC 17 CÔNG TY TNHH MỰC IN HỊA BÌNH Sớ D2.2, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội PHIẾU XUẤT KHO Ngày 09 tháng 05 năm 2009 Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Nợ: 641 642 Có:153 Số: 02 Quyển số: 35/2009 Người nhận hàng: A.Hùng Đơn vị: Địa chỉ: Số hóa đơn: Nội dung: Seri: MB/2009B Ngày: 09/05/2009 xuất công cụ dụng cụ cho phận quản lý,bán hàng Xuất kho: C STT 01 02 Mã kho C C Mã VT Tên,nhãn hiệu,quy TK cách,phẩm chất vật tư Xuất dùng ccdc cho phận bán hàng Xuất dùng ccdc cho phận quản lý Tổng cộng thành tiền ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 2000000 1500000 3.500.000 Ngày 09 tháng 05 năm 2009 Người giao hàng Người nhận hàng Thủ Kho HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Giao khách hàng Ngày 14 tháng 05 năm 2009 Đơn vị bán hàng: Cty TNHH Bảo An Địa chỉ: 325 Trần Đại Nghĩa - Hà Nội Số tài khoản: Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ĐT:…………………………… MS  Họ tên người mua hàng: Ngô Thị Thu Tên đơn vị: Cty TNHH Mực in Hòa Bình Địa chỉ: VPGD - 95 Chùa Bộc - Hà Nội Số tài khoản: Hình thức tốn: Chưa tốn tiền hàng MS: ST T A Tên hàng hóa, dịch vụ B Máy tính Đơn vị tính C Bộ Sớ lượng Đơn giá Thành tiền 10.000.000 3=1x2 20.000.000 Cộng tiền hàng Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT Tổng cộng tiền tốn Sớ tiền viết bằng chữ: Hai mươi hai triệu đồng chẵn Người mua hàng Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 20.000.000 2.000.000 22.000.000 Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC 19 Cơng ty TNHH Mực In Hòa Bình Sớ:20 Cợng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-tự do-hạnh phúc Hà Nội,ngày 14 tháng 05 năm 2009 BIÊN BẢN BÀN GIAO(LẮP ĐẶT,CHẠY THỬ) Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 1.Thành phần tham gia: Ngô Thị Thu 2.Nội Dung: công ty TNHH Bảo An đã giao lắp đặt cho công ty TNHH Mực In Hòa Bình máy vi tính theo hóa đơn sớ435643 3.Đánh giá : cơng ty TNHH Bảo An đã giao đủ lắp đặt tốt,máy tính đã đưa vào sử dụng 4.Kết luận : Đồng ý tiếp nhận đưa vào sử dụng Đại diện bên giao Đại diện bên nhận (ký,họ tên) (ký,họ tên) PHỤ LỤC 20 CƠNG TY TNHH MỰC IN HỊA BÌNH Số D2.2, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội PHIẾU NHẬP KHO (NHẬP MUA) Ngày 21 tháng 05 năm 2009 Nợ: 155 Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Có: 154 Số: 04 Quyển số: 35/2009 Người giao hàng: A.Việt Đơn vị: Cơng ty TNHH Mực In Hòa Bình Địa chỉ: 95 Chùa Bộc Hà Nội Số hóa đơn: Nội dung: Seri: LK/2009B Ngày: 04/05/2009 Nhập Kho Thành Phẩm Tài khoản có:155 154 Mã Mã Đơn Tên Vật tư TK ĐVT SL kho VT giá 01 C 1160 Ghim kẹp 155 Hộp 500 67030 02 C 5000 Keo dán 155 Hộp 500 75920 Tổng cộng tiền hàng Chi phí Thuế GTGT Tổng cộng tiền tốn Bằng chữ: Bảy triệu bớn trăm bảy mươi năm nghìn đồn chẵn STT Thành tiền 33515000 37960000 71475000 71475000 Ngày 21tháng 05 năm 2009 Người giao hàng Người nhận hàng Thủ Kho HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 1: Lưu Ngày 23 tháng 05 năm 2009 Đơn vị bán hàng: Cty TNHH Mực In Hòa Bình Địa chỉ: VPGD - 95 Chùa Bộc - Hà Nội Số tài khoản: Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ĐT:…………………………… MS  Họ tên người mua hàng: Phạm Đức Hòa Tên đơn vị: Ngân Hàng TMCP Quân Đội Địa chỉ: 176 Láng Hạ - Hà Nội Sớ tài khoản: Hình thức toán: Chưa toán tiền hàng MS: ST T A Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính B Mực laser 1160 Mực laser 5000 C Hộp Hộp Số lượng 400 450 Đơn giá 200.000đ 250.000đ Cộng tiền hàng Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT Tổng cộng tiền tốn Sớ tiền viết bằng chữ: Hai trăm mười triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Trần Thanh Hiền Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Thành tiền 3=1x2 80.000.000 112.300.000 192.500.00 19.250.000 211.750.000 Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Giao khách hàng Ngày 23 tháng 05 năm 2009 Đơn vị bán hàng: Cty TNHH Mực In Hòa Bình Địa chỉ: VPGD - 95 Chùa Bộc - Hà Nội Số tài khoản: ĐT:…………………………… MS  Họ tên người mua hàng: Phạm Đức Hòa Tên đơn vị: Ngân Hàng TMCP Quân Đội Địa chỉ: 176 Láng Hạ - Hà Nội Số tài khoản: Hình thức tốn: Chưa toán tiền hàng MS: STT Tên hàng hóa, dịch vụ A B Mực laser 1160 Mực laser 5000 Đơn vị tính C Hộp Hộp Sớ lượng Đơn giá Thành tiền 3=1x2 400 200.000đ 80.000.000 450 250.000đ 112.300.000 Cộng tiền hàng 192.500.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT 19.250.000 Tổng cộng tiền tốn 211.750.000 Sớ tiền viết bằng chữ: Hai trăm mười triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Trần Thanh Hiền Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Nội bộ Ngày 23 tháng 05 năm 2009 Đơn vị bán hàng: Cty TNHH Mực In Hòa Bình Địa chỉ: VPGD - 95 Chùa Bộc - Hà Nội Số tài khoản: ĐT:…………………………… MS  Họ tên người mua hàng: Phạm Đức Hòa Tên đơn vị: Ngân Hàng TMCP Quân Đội Địa chỉ: 176 Láng Hạ - Hà Nội Số tài khoản: Hình thức tốn: Chưa toán tiền hàng MS: ST T A Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Sớ lượng B Mực laser 1160 Mực laser 5000 C Hộp Hộp 400 450 Đơn giá 200.000đ 250.000đ Cộng tiền hàng Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT Tổng cộng tiền tốn Sớ tiền viết bằng chữ: Hai trăm mười triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn Người mua hàng Sinh viên: Trần Thanh Hiền Người bán hàng Thành tiền 3=1x2 80.000.000 112.300.000 192.500.00 19.250.000 211.750.000 Thủ trưởng đơn vị Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC 24 CÔNG TY TNHH MỰC IN HỊA BÌNH Sớ D2.2, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội PHIẾU XUẤT KHO Ngày 23 tháng 05 năm 2009 Nợ: 632,131 Có:155,511 3331 Số: 03 Quyển số: 35/2009 Người nhận hàng: A.Tú Đơn vị: Ngân Hàng Cổ Phần Quân Đội Địa chỉ: 176-Láng Hạ-Hà Nội Số hóa đơn: Nội dung: 435644 Seri: MB/2009B Ngày:23 /05/2009 xuất bán hàng Xuất kho:B STT Mã Mã Tên,nhãn hiệu,quy kho VT cách,phẩm chất vật tư 01 B 1160 Mực laser 1160 02 B 5000 Mực laser 5000 Tổng cộng tiền hàng TK ĐVT hộp hộp SL Đơn giá Thành tiền 400 450 200000 250000 80000000 112500000 192500000 Ngày 23 tháng 05 năm 2009 Người giao hàng Sinh viên: Trần Thanh Hiền Người nhận hàng Thủ Kho Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Cơng nghệ Hà Nợi PHỤ LỤC 25 CƠNG TY TNHH MỰC IN HỊA BÌNH Mẫu sớ: 01-TT Sớ D2.2 ngõ 95 Chùa Bộc (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI TIỀN MẶT Liên số: Ngày: 24/05/2009 Quyển số: 57/09 Số phiếu:04 Nợ641 : 4000000 1331: 400000 Có111 : 4400000 Họ tên người nộp tiền: A.Hùng Địa chỉ: Công ty Quảng Cáo HD Lý chi: Số tiền: Chi tiền cơng nợ, HĐ43564 4400000 Bằng chữ: Bớn Triệu,Bớn trăm nghìn đồng chẵn Kèm theo: chứng từ gốc Số chứng từ gốc: Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2009 Giám Đốc Kế toán Người nộp Người lập (Ký, họ tên, trưởng tiền phiếu đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) PHỤ LỤC 26 Sinh viên: Trần Thanh Hiền Lớp:1LT03-04T Trương Đại học Kinh doanh và Cơng nghệ Hà Nợi CƠNG TY TNHH MỰC IN HỊA BÌNH Mẫu sớ: 01-TT Sớ D2.2 ngõ 95 Chùa Bộc (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI TIỀN MẶT Liên số: Ngày: 26/05/2009 Quyển số: 57/09 Số phiếu:05 Nợ642 : 3000000 Có111 : 3000000 Họ tên người nộp tiền: A.Hùng Địa chỉ: Lý chi: Số tiền: Chi tiền tiếp khách hội nghị 3000000 Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn Kèm theo: chứng từ gốc Số chứng từ gốc: Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2009 Giám Đốc Kế toán Người nộp Người lập (Ký, họ tên, trưởng tiền phiếu đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sinh viên: Trần Thanh Hiền Thủ quỹ (Ký, họ tên) Lớp:1LT03-04T ... Cơng ty TNHH mực in Hòa Bình - Phần 2: Thực trạng cơng tác kế tốn cơng ty TNHH mực in Hòa Bình - Phần 3: Một sớ ý kiến nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty TNHH mực in Hòa Bình Đây... GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠN TY TNHH MỰC IN HỊA BÌNH 27 1.Những kết thu từ thực tế hoạt động Cơng ty TNHH Mực in Hòa Bình bổ sung thực tế về nghề kế toán .27 2.Một... máy, đặc điểm công tác kế toán tại Công ty TNHH Mực in Hòa Bình: Tổ chức bộ máy kế tốn tại Cơng ty TN HH Mực in Hòa Bình: Cơng ty TNHH Mực in Hòa Bình tổ chức máy kế tốn theo hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán tại công ty TNHH mực in hòa bình , Thực trạng công tác kế toán tại công ty TNHH mực in hòa bình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay