bai bao kh hiepdinh chong ban pha gia

5 28 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:23

Học viên: Lư Huy Toàn MSHV: M3416028 Mã học phần: KL01 Nhóm: KLK610 SĐT: 0987 969 029 NHỮNG MẶT THUẬN LỢI VÀ BẤT LỢI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM KHI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO Trong năm qua, Việt Nam tích cực tham gia hội nhập kinh tế quốc tế tất phương diện song phương, khu vực đa phương, Việt Nam tham gia đàm pháp số Hiệp định quan trọng như: Hiệp định Biện pháp Đầu tư liên quan đến Thương mại (TRIMS), Hiệp định Hàng Dệt may (ATC), Hiệp định Chống bán Phá giá (ADP), Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự Việt Nam Liên Minh Kinh tế Á – Âu, Hiệp định Thương mại tự Việt Nam – Liên minh Châu Âu…Trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng Sự phát triển doanh nghiệp có ý nghĩa định việc thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước Cho đến nay, nước ta thu hút số lượng lớn nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước đạt nhiều kết trình tái cấu, chuyển đổi loại hình hoạt động, khu vực doanh nghiệp dân doanh không ngừng mở rộng phát triển vượt bậc, khu công nghiệp không ngừng xây dựng, mở rộng Trong khuôn khổ WTO, Việt Nam mà phần lớn doanh nghiệp xuất Việt Nam nhận mặt thuận lợi đối mặt với khó khăn thách thức thực Hiệp định chống bán phá giá Các quy định WTO bán phá giá Theo Hiệp định chống bán phá giá WTO (ADP) bán phá giá việc bán hàng hố với giá thấp giá thị trường nội địa nước xuất Nói cách đơn giản, để xác định hành động bán phá giá ta phải so sánh giá hai thị trường Tuy nhiên thực tế, việc xác định giá hàng hoá thị trường nước xuất (giá trị bình thường) giá thị trường nước nhập (giá xuất khẩu) để tạo sở xác cho so sánh giá hai thị trường phức tạp Cơ hội lợi ích Hiệp định chống bán phá giá WTO đời có hiệu lực bắt buộc tất nước thành viên Hiệp định quy định biện pháp chống bán phá giá thực hoàn cảnh định phải đáp ứng bốn điều kiện: Thứ nhất, sản phẩm bán phá giá 2 Thứ hai, có thiệt hại vật chất hành động bán phá giá gây đe dọa doanh nghiệp nội địa sản xuất sản phẩm tương tự sản phẩm bán phá giá, gây trì trệ trình thành lập ngành công nghiệp nước Thứ ba, có mối quan hệ nhân bán phá giá thiệt hại vật chất (hoặc đe dọa gây thiệt hại vật chất) hành động bán phá giá gây Thứ tư, tác động bán phá giá phải có tính bao trùm, ảnh hưởng tới cộng đồng rộng lớn Theo quy định WTO, quốc gia có quyền tự việc xây dựng thủ tục để xác định tượng bán phá giá áp dụng biện pháp CBPG hàng hóa nhập vào nước mình, miễn khơng mâu thuẫn với hiệp định quy định WTO Tình trạng nguyên nhân chủ yếu để nhiều nước áp dụng luật chống bán phá công cụ thực sách bảo hộ thái thị trường nội địa Khi ưu cạnh tranh nhà sản xuất nội địa giảm sút, thị phần họ bị suy giảm, họ sử dụng biện pháp để ngăn cản hàng nhập khẩu; đó, chống bán phá giá biện pháp mà người sản xuất nội địa sử dụng Khó khăn thách thức Các vụ kiện chống bán phá giá tượng diễn ngày phổ biến thực tiễn thương mại quốc tế, nguy hàng nước nhập bán phá giá vào Việt Nam gây thiệt hại cho sản xuất nội địa từ tăng lên Hàng hố Việt Nam phải đối mặt với khó khăn đẩy mạnh xuất khẩu, dần trở thành đối tượng vụ kiện chống bán phá giá nhiều thị trường Các vụ kiện chống bán phá giá thách thức có thực q trình hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp cận thị trường nước nâng cao lực sản xuất - xuất doanh nghiệp Việt Nam; đó, cần nhiều nỗ lực từ doanh nghiệp, hiệp hội quan có thẩm quyền để vượt qua thách thức tận dụng hội mà trình hội nhập đem lại, để bảo hộ sản xuất nước Quy định nội dung cụ thể phương pháp tính giá thơng thường điều tra chống bán phá giá: thiếu quy định việc xác định điều kiện cách thức tính giá thông thường phương pháp… theo Điều Hiệp định chống bán phá giá (ADA); Quy định nội dung cụ thể phương pháp xác định thiệt hại việc nhập hàng hóa bán phá giá gây cho ngành sản xuất nội địa: thiếu quy định việc xác định thiệt hại ngành sản xuất vùng, nghĩa vụ bắt buộc1 phải xem xét yếu tố khác gây thiệt hại việc hàng nhập bán phá giá Theo quy định Điều 28.2 Nghị định 90/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 Chính phủ hướng dẫn PLCBPG việc xem xét thực “trong trường hợp cần thiết” khơng bắt buộc (Cơ quan điều tra “có thể”…) 3 Các quy định hành chưa giải thích chi tiết việc xác định giá bán giao dịch xuất không đáng tin cậy, quan hệ liên kết doanh nghiệp xuất nước nhà nhập Việt Nam, chưa đưa phương pháp áp dụng phương pháp để tính biên độ phá giá (có cho khơng cho phép sử dụng phương pháp Zeroing)… Các ngành sản xuất Việt Nam đáp ứng đầy đủ yêu cầu để nộp đơn khởi kiện thành cơng nước mơ hồ,áp lực chi phí tiến hành điều tra xử lý vụ việc, chi phí tham gia vụ kiện tạo khó khăn cho việc áp dụng pháp luật chống bán phá giá; công tác thống kê, lưu trữ số liệu hàng hóa nhập thống kê tồn cảnh thực trạng sản xuất nước, thiệt hại phải chịu từ việc hàng hóa nước ngồi nhập bán phá giá chí kiến thức chung chống bán phá giá doanh nghiệp, hiệp hội hạn chế Khuyến nghị Cùng với phát triển ngày nhanh lĩnh vực xuất nhập khẩu, mặt hàng xuất Việt Nam bị đặt tình trạng có nguy tiềm ẩn bị kiện bán phá giá Đặc biệt, thời gian vừa qua vụ kiện bật Hoa Kỳ (mặt hàng cá tra, basa, tôm) Liên minh Châu Âu (mặt hàng da giày) gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp xuất Việt Nam Chính vậy, điều quan trọng cần thiết doanh nghiệp xuất ngành sản xuất Việt Nam học hỏi không từ vụ kiện mà Việt Nam tham gia với tư cách bị đơn, mà từ vụ kiện liên quan đến quốc gia khác Bởi, rút học kinh nghiệm từ quốc gia khác nhận biết hiểu rõ vấn đề mà quốc gia khác gặp phải “vũ khí” hữu ích cho Việt Nam phải đương đầu với vụ kiện chống bán phá giá có quy mơ lớn phức tạp Giải pháp Cần xây dựng quán Chính phủ nội Bộ Tư pháp tầm quan trọng việc phòng ngừa, tránh giảm thiểu tranh chấp liên quan đến bán phá giá Tuy vậy, phát sinh tranh chấp phải tìm cách để dàn xếp ổn thỏa qua đường thương lượng Nếu thương lượng khơng thành phải chủ động, tích cực tham gia vào chế giải tranh chấp với tâm cao Để thực tốt yêu cầu đó, cần có quan tâm thường xuyên Ban cán lãnh đạo Bộ Tư pháp Về phía lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước cần có văn trực tiếp vấn đề Việt Nam tham gia giải tranh chấp chống bán phá giá có phân cơng rõ ràng quan chủ trì, điều phối quan phối hợp Các doanh nghiệp Việt Nam cần thực đồng hai nhóm biện pháp: nhóm biện pháp mang tính sách để hạn chế, nhận biết ứng phó với nguy kịp thời nhóm biện pháp mang tính kỹ thuật để tính tốn chứng minh biên độ phá giá thấp 4 Nhóm biện pháp mang tính sách Thứ nhất, cần nhận biết tồn nguy bị kiện thị trường xuất chế vận hành chúng, nhóm thị trường loại mặt hàng thường bị kiện; Thứ hai, cần tính đến khả bị kiện xây dựng chiến lược xuất để có kế hoạch chủ động phòng ngừa xử lý khơng phòng ngừa (ví dụ đa dạng hố thị trường xuất khẩu, tránh phát triển nóng thị trường, tăng cường cạnh tranh chất lượng giảm dần việc cạnh tranh giá rẻ,.v.v.); Thứ ba, cần phối hợp, liên kết với doanh nghiệp có mặt hàng xuất để có chương trình, kế hoạch đối phó chung vụ kiện xảy Đồng thời cần liên kết với nhà nhập để cập nhật thông tin thị trường xuất khẩu; Thứ tư, sử dụng chuyên gia tư vấn luật sư tình cần thiết mức độ thích hợp phối hợp với quan, đơn vị liên quan để hướng dẫn có thơng tin cần thiết Nhóm biện pháp mang tính kỹ thuật Thứ nhất, doanh nghiệp cần đảm bảo chế độ ghi chép kế toán rõ ràng, tuân thủ tiêu chuẩn kế toán quốc tế để số liệu doanh nghiệp quan điều tra chấp nhận sử dụng tính tốn biên phá giá; đồng thời cần lưu giữ tất số liệu, tài liệu làm chứng chứng minh khơng bán phá giá; Thứ hai, tự yêu cầu tham gia, hợp tác với quan điều tra chủ động thực quyền nghĩa vụ tố tụng q trình điều tra để tính biên độ phá giá riêng phản ánh thực tế hoạt động kinh doanh mình; Thứ ba, có quỹ dự phòng đảm bảo chi phí theo kiện nước ngồi; Cuối khơng phần quan trọng, khơng gian lận sau điều tra chống bán phá giá để tránh bị trừng phạt mức thuế chống bán phá giá cao Hệ thống pháp luật Việt Nam hành chống bán phá giá, ngành sản xuất Việt Nam hồn tồn sử dụng việc khởi kiện yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá để đối phó với tượng hàng hóa nước nhập bán phá giá Việt Nam gây thiệt hại Để sử dụng cơng cụ có hiệu quả, doanh nghiệp cần lưu ý điểm sau đây: Thứ nhất, tập hợp chuẩn bị sẵn sàng số liệu, chứng việc hàng hóa nước ngồi BPG (theo cơng thức tính tốn quy định) thiệt hại tượng bán phá giá gây cho ngành sản xuất (với yếu tố chứng minh thiệt hại theo quy định) để đảm bảo đơn kiện chấp thuận; Thứ hai, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, người cần thiết cho việc theo kiện vụ kiện thường kéo dài, với đòi hỏi cao chứng, lập luận Tài liệu tham khảo: WTO Training Manual Antidumping, chapter 10 (Second Edition, October 2001), Bộ Thương mại, Chống bán phá giá - mặt trái tự hoá thương mại, 2003 Vũ Kim Dũng, Bán phá giá hoạt động xuất nhập Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 94, 2005 Đinh Thị Mỹ Loan, Cam kết giá theo pháp luật chống bán phá giá EU, Tạp chí Thương mại, số 1+2, 2006 Đồn Tất Thắng, Những giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam đối phó với vụ kiện chống bán phá giá, Tạp chí Thương mại, số 10, 2005 Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC): Hướng dẫn Biện pháp Phòng vệ Thương mại Hoa Kỳ - Pháp luật, Thực tiễn Thủ tục vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp tự vệ" VCCI: Kiện chống bán phá giá – Các biện pháp khắc phục thương mại ThS.Nguyễn Trung Đông: Bán phá giá, chống bán phá giá: Mục tiêu chất PGS.TS Hồng Phước Hiệp: Nghiên cứu vai trò Bộ Tư pháp việc giải tranh chấp quốc tế liên quan đến thực thi cam kết với WTO ... cách bị đơn, mà từ vụ kiện liên quan đến quốc gia kh c Bởi, rút học kinh nghiệm từ quốc gia kh c nhận biết hiểu rõ vấn đề mà quốc gia kh c gặp phải “vũ kh ” hữu ích cho Việt Nam phải đương đầu với... giày) gây nhiều kh kh n cho doanh nghiệp xuất Việt Nam Chính vậy, điều quan trọng cần thiết doanh nghiệp xuất ngành sản xuất Việt Nam học hỏi kh ng từ vụ kiện mà Việt Nam tham gia với tư cách... Nam đáp ứng đầy đủ yêu cầu để nộp đơn kh i kiện thành cơng nước mơ hồ,áp lực chi phí tiến hành điều tra xử lý vụ việc, chi phí tham gia vụ kiện tạo kh kh n cho việc áp dụng pháp luật chống bán
- Xem thêm -

Xem thêm: bai bao kh hiepdinh chong ban pha gia, bai bao kh hiepdinh chong ban pha gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay