ke toán trong doanh nghiep nho va vua

34 29 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:20

LỜI NÓI ĐẦU Trong năm qua, với việc chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang chế thị trường với quản lý nhà nước đặt đơn vị kinh tế sản xuất kinh doanh vào môi trường kinh doanh Mọi doanh nghiệp phải tự định kế hoạch sản xuất kinh doanh mình, bên cạnh để đạt hiệu hiệu kinh doanh cao cơng tác tổ chức kế tốn doanh nghiệp chiếm vai trò quan trọng cơng tác quản lý doanh nghiệp Thông qua công tác tổ chức kế tốn cung cấp cho cấp lãnh đạo công ty thông tinh cần thiết tình hình tài chính, kế tốn quản trị để từ có đạo, kế hoạch cách hợp lý đề định đắn nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Xuất phát từ tầm quan trọng em chọn đề tài: “Tổ chức kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa” để làm đề án mơn học Đề án bao gồm ba chương: Chương 1: Tổng quan tổ chức kế tốn DNNVV Chương 2: Tổ chức cơng tác kế toán DNNVV Chương 3: Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn DNNVV Do hạn chế thời gian khả tiếp cận với tình hìmh thực tế nên chắn đề án khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận đống góp thầy bạn Đề án hoàn thành nhờ hướng dẫn cô Nguyễn Vân Trâm, em xin chân thành cảm ơn sư giúp đỡ cô Quy Nhơn, ngày 20 tháng 11 năm 2012 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DNNVV 1.1 KHÁI NIỆM VỀ DNNVV Theo “Nghị Định 56/2009/NĐ-CP - 30/06/2009 việc trợ giúp phát triển” DNNVV sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật có quy mơ nhỏ bé mặt vốn, lao động hay doanh thu, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế toán doanh nghiệp) số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên), cụ thể sau: Quy mơ Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa siêu nhỏ Số lao động Tổng nguồn Số lao động Tổng nguồn Số lao vốn vốn động Khu vực I Nông, 10 người trở 20 tỷ đồng từ 10 từ 20 tỷ từ 200 lâm nghiệp xuống trở xuống người đến đồng đến 100 người đến thủy sản 200 người tỷ đồng 300 người II Công 10 người trở 20 tỷ đồng từ 10 từ 20 tỷ từ 200 nghiệp xuống trở xuống người đến đồng đến 100 người đến xây dựng 200 người tỷ đồng 300 người III Thương 10 người trở 10 tỷ đồng từ 10 từ 10 tỷ từ 50 mại dịch xuống trở xuống người đến 50 đồng đến 50 tỷ người đến vụ người đồng 100 người 1.2 ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH DNNVV Để trở thành DNNVV phải thỗ mãn điều kiện sau đây: − Thứ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đăng ký kinh doanh theo pháp luật hành − Thứ hai có vốn đăng ký không 10 tỉ đồng số lao động trung bình năm khơng q 300 người CHƯƠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG CÁC DNNVV 2.1 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DNNVV 2.1.1 Yêu cầu tổ chức kế toán DNNVV Tổ chức kế toán phù hợp với cấu quản lý công ty Xác định số lượng nhân viên kế toán cần thiết để đảm nhận khối lượng cơng việc kế tốn tổng cơng ty Tìm kiếm nhân viên kế tốn có trình độ phù hợp với quy mơ phát triển cơng ty để tiết kiệm chi phí Việc cung cấp thơng tin kế tốn phải đa dạng, phải coi trọng việc xây dựng, khai thác hệ thống báo cáo nội phải thấy ý nghĩa hệ thống báo cáo quản trị Xây dựng thống báo cáo quản trị: Báo cáo tình hình sử dụng vật tư, báo cáo tình hình nợ phải thu, báo cáo tình hình nợ phải trả theo chủ nợ thời hạn tốn Ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lý, sử dụng phần mềm kế toán để cập nhật liệu hàng ngày, giúp nhanh chóng có thơng tin cần thiết việc tìm kiếm giữ liệu nhanh kịp thời, giúp nhiều cơng việc kế tốn doanh nghiệp 2.1.2 Ngun tắc kế toán DNNVV − Nguyên tắc thực thể kinh doanh − Nguyên tắc hoạt động liên tục − Ngun tắc kỳ kế tốn − Ngun tắc giá phí − Nguyên tắc xác định doanh thu − Nguyên tắc phù hợp − Nguyên tắc khách quan − Nguyên tắc chuẩn mực quán − Nguyên tắc công khai − Nguyên tắc thận trọng − Nguyên tắc trọng yếu 2.1.3 Tổ chức chứng từ Chứng từ kế toán giấy tờ vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh hồn thành, làm ghi sổ kế tốn Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh đơn vị phải lập chứng từ ghi chép đầy đủ, trung thực khách quan vào chứng từ kế toán Mẫu chứng từ kế toán gồm: − Mẫu chứng từ kế toán bắt buộc mẫu chứng từ đặc biệt có giá trị tiền gồm: Phiếu thu, phiếu chi, séc, biên lai thu tiền, vé thu phí, lệ phí, trái phiếu, tín phiếu, cơng trái, loại hố đơn bán hàng mẫu chứng từ bắt buộc khác Mẫu chứng từ kế tốn bắt buộc quan Nhà nước có thẩm quyền quy định Đơn vị kế toán phải thực biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi tiêu áp dụng thống cho đơn vị kế toán đơn vị kế toán cụ thể − Mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn mẫu chứng từ kế toán quan Nhà nước có thẩm quyền quy định; ngồi nội dung quy định mẫu, đơn vị kế tốn bổ sung thêm tiêu thay đổi hình thức mẫu biểu cho phù hợp với việc ghi chép yêu cầu quản lý đơn vị 2.1.4 Tổ chức tài khoản TK kế toán dùng để phân loại hệ thống hố nghiệp vụ kinh tế, tài theo nội dung kinh tế Hệ thống TK kế toán DNNVV bao gồm TK cấp 1, cấp 2, TK bảng cân đối kế tốn TK ngồi bảng cân đối kế toán theo quy định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ tài Các doanh nghiệp có quy mơ nhỏ vừa vào hệ thống tài khoản kế toán quy định Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa, tiến hành nghiên cứu, vận dụng chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý đơn vị, phải phù hợp với nội dung, kết cấu phương pháp hạch toán tài khoản tổng hợp tương ứng Trường hợp doanh nghiệp nhỏ vừa cần bổ sung Tài khoản cấp sửa đổi Tài khoản cấp 1, cấp hệ thống tài khoản kế toán Bộ Tài quy định tên, ký hiệu, nội dung phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải chấp thuận văn Bộ Tài trước thực Các doanh nghiệp nhỏ vừa mở thêm Tài khoản cấp Tài khoản cấp tài khoản khơng có qui định Tài khoản cấp 2, Tài khoản cấp Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa quy định Quyết định nhằm phục vụ yêu cầu quản lý doanh nghiệp mà khơng phải đề nghị Bộ Tài chấp thuận 2.1.5 Tổ chức sổ kế toán 2.1.5.1 Sổ kế toán Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống lưu giữ tồn nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh theo nội dung kinh tế theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp Doanh nghiệp phải thực quy định sổ kế toán Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Kế toán lĩnh vực kinh doanh, văn hướng dẫn thi hành Luật Kế toán Chế độ kế toán 2.1.5.2 Các loại sổ kế toán Mỗi doanh nghiệp có hệ thống sổ kế tốn cho kỳ kế toán năm Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết − Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái − Số kế toán chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết Nhà nước quy định bắt buộc mẫu sổ, nội dung phương pháp ghi chép loại Sổ Cái, sổ Nhật ký; quy định mang tính hướng dẫn loại sổ, thẻ kế toán chi tiết  Sổ kế toán tổng hợp Sổ Nhật ký dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh kỳ kế toán niên độ kế toán theo trình tự thời gian quan hệ đối ứng tài khoản nghiệp vụ Số liệu kế toán sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ bên Có tất tài khoản kế toán sử dụng doanh nghiệp Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ nội dung sau: − Ngày, tháng ghi sổ; − Số hiệu ngày, tháng chứng từ kế toán dùng làm ghi sổ; − Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh; − Số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh Sổ Cái dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh kỳ niên độ kế toán theo tài khoản kế toán quy định Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa Số liệu kế toán Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình kết hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ nội dung sau: − Ngày, tháng ghi sổ; − Số hiệu ngày, tháng chứng từ kế toán dùng làm ghi sổ; − Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh; − Số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ghi vào bên Nợ bên Có tài khoản  Sổ kế toán chi tiết Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh liên quan đến đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý Số liệu sổ kế toán chi tiết cung cấp thông tin phục vụ cho việc quản lý loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa phản ánh sổ Nhật ký Sổ Cái Số lượng, kết cấu sổ kế tốn chi tiết khơng quy định bắt buộc Các doanh nghiệp vào quy định mang tính hướng dẫn Nhà nước sổ kế toán chi tiết yêu cầu quản lý doanh nghiệp để mở sổ kế toán chi tiết cần thiết, phù hợp 2.1.5.3 Trách nhiệm người giữ ghi sổ kế toán Sổ kế toán phải quản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân giữ ghi sổ Sổ kế tốn giao cho nhân viên nhân viên phải chịu trách nhiệm điều ghi sổ việc giữ sổ suốt thời gian dùng sổ Khi có thay đổi nhân viên giữ ghi sổ, kế toán trưởng phải tổ chức việc bàn giao trách nhiệm quản lý ghi sổ kế toán nhân viên cũ nhân viên Biên bàn giao phải kế toán trưởng ký xác nhận 2.1.5.4 Ghi sổ kế toán tay máy vi tính Đơn vị kế tốn ghi sổ kế toán tay ghi sổ kế toán máy vi tính Trường hợp ghi sổ tay phải theo hình thức kế tốn mẫu sổ kế toán theo quy định Mục II - Các hình thức kế tốn Đơn vị mở thêm sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý đơn vị Trường hợp ghi sổ kế tốn máy vi tính doanh nghiệp lựa chọn mua tự xây dựng phần mềm kế tốn cho phù hợp Hình thức kế tốn máy vi tính áp dụng doanh nghiệp phải đảm bảo yêu cầu sau: − Có đủ sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết cần thiết để đáp ứng yêu cầu kế toán theo quy định Các sổ kế tốn tổng hợp phải có đầy đủ yếu tố theo quy định Chế độ sổ kế toán − Thực quy định mở sổ, ghi sổ, khóa sổ sửa chữa sổ kế toán theo quy định Luật Kế toán, văn hướng dẫn thi hành Luật Kế toán quy định Chế độ kế toánDoanh nghiệp phải vào tiêu chuẩn, điều kiện phần mềm kế tốn Bộ Tài quy định Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 để lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý điều kiện doanh nghiệp 2.1.5.5 Sửa chữa sổ kế toán Khi phát sổ kế tốn ghi tay có sai sót q trình ghi sổ kế tốn khơng tẩy xố làm dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo phương pháp sau: − Phương pháp cải − Phương pháp ghi số âm (còn gọi Phương pháp ghi đỏ) − Phương pháp ghi bổ sung Sửa chữa trường hợp ghi sổ kế tốn máy vi tính − Trường hợp phát sai sót trước báo cáo tài năm nộp cho quan Nhà nước có thẩm quyền phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán năm máy vi tính; − Trường hợp phát sai sót sau báo cáo tài năm nộp cho quan Nhà nước có thẩm quyền phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế tốn năm phát sai sót máy vi tính ghi vào dòng cuối sổ kế tốn năm có sai sót; − Các trường hợp sửa chữa ghi sổ kế tốn máy vi tính thực theo “Phương pháp ghi số âm” “Phương pháp ghi bổ sung” 2.1.5.6 Điều chỉnh sổ kế toán Trường hợp doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố phát sai sót trọng yếu năm trước theo quy định Chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi sách kế tốn, ước tính kế tốn sai sót” kế tốn phải điều chỉnh số dư đầu năm sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết tài khoản có liên quan 2.1.5.7 Các hình thức sổ kế toán Doanh nghiệp áp dụng hình thức kế tốn sau: − Hình thức kế tốn Nhật ký chung; − Hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ Cái; − Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ; − Hình thức kế tốn máy vi tính Trong hình thức sổ kế tốn có quy định cụ thể số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép mối quan hệ sổ kế toán Doanh nghiệp phải vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ cán kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính tốn, lựa chọn hình thức kế tốn phù hợp phải tuân thủ theo quy định hình thức sổ kế tốn đó, gồm: Các loại sổ kết cấu loại sổ, quan hệ đối chiếu kiểm tra, trình tự, phương pháp ghi chép loại sổ kế tốn a Hình thức kế tốn Nhật ký chung Hình thức kế tốn Nhật ký chung gồm loại sổ chủ yếu sau: − Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt; − Sổ Cái; − Các sổ, thẻ kế tốn chi tiết  Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký chung (Sơ đồ số 2.1) Hàng ngày, vào chứng từ kiểm tra dùng làm ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau số liệu ghi sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo tài khoản kế toán phù hợp Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế tốn chi tiết đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, nghiệp vụ phát sinh ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan Trường hợp đơn vị mở sổ Nhật ký đặc biệt hàng ngày, vào chứng từ dùng làm ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan Định kỳ (3, 5, 10 ngày) cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào tài khoản phù hợp Sổ Cái, sau loại trừ số trùng lặp nghiệp vụ ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh Sau kiểm tra đối chiếu khớp, số liệu ghi Sổ Cái bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ sổ, thẻ kế toán chi tiết) dùng để lập Báo cáo tài chính.Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có Bảng cân đối số phát sinh phải Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung sổ Nhật ký đặc biệt sau loại trừ số trùng lặp sổ Nhật ký đặc biệt) kỳ Sơ đồ số 2.1 TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TỐN THEO HÌNH THỨC KẾ TỐN NHẬT KÝ CHUNG Chứng từ kế toán Sổ Nhật ký đặc biệt SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ, thẻ kế toán chi tiết SỔ CÁI Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra b Hình thức kế tốn Nhật ký – Sổ Hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ Cái gồm có loại sổ kế tốn sau: − Nhật ký - Sổ Cái; − Các sổ, thẻ kế toán chi tiết  Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ Cái (Sơ đồ số 2.2) Hàng ngày, kế toán vào chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại kiểm tra dùng làm ghi sổ, trước hết xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái Số liệu chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế tốn loại) ghi dòng phần Nhật ký phần Sổ Cái Bảng tổng hợp chứng từ kế toán lập cho chứng từ loại (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập…) phát sinh nhiều lần ngày định kỳ đến ngày Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại sau ghi Sổ Nhật ký - Sổ Cái, dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan Cuối tháng, sau phản ánh tồn chứng từ kế tốn phát sinh tháng vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng số liệu cột số phát sinh phần Nhật ký cột Nợ, cột Có tài khoản phần Sổ Cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng Căn vào số phát sinh tháng trước số phát sinh tháng tính số phát sinh luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng Căn vào số dư đầu tháng (đầu quý) số phát sinh tháng (trong q) kế tốn tính số dư cuối tháng (cuối quý) tài khoản Nhật ký - Sổ Cái Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng (cuối quý) Sổ Nhật ký - Sổ Cái phải đảm bảo yêu cầu sau: Tổng số tiền Cột “Phát sinh” phần Nhật ký = Tổng số phát sinh Nợ tất Tài khoản Tổng số dư Nợ Tài khoản = = Tổng số phát sinh Có tất Tài khoản Tổng số dư Có Tài khoản Các sổ, thẻ kế toán chi tiết phải khoá sổ để cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có tính số dư cuối tháng đối tượng Căn vào số liệu khoá sổ đối tượng lập “Bảng tổng hợp chi tiết" cho tài khoản Số liệu “Bảng tổng hợp chi tiết” đối chiếu với số phát sinh Nợ, số phát sinh Có Số dư cuối tháng tài khoản Sổ Nhật ký - Sổ Cái Số liệu Nhật ký - Sổ Cái “Bảng tổng hợp chi tiết” sau khóa sổ kiểm tra, đối chiếu khớp, sử dụng để lập báo cáo tài Sơ đồ số 2.2 Sơ đồ 2.13: Sơ đồ hạch toán CP NCTT TK 154 (CP NCTT) TK 334 Tiền lương phụ cấp lương cho công nhân trực tiếp sản xuất TK 338 Các khoản đóng góp theo tỷ lệ với tiền lương cơng nhân trực tiếp phát sinh Sơ đồ 2.14: Sơ đồ hạch toán CP SXC TK 152,153 TK 154(CP SXC) TK 152,111 Giá trị NVL,CCDC Các khoản ghi giảm chi phí SXC xuất kho sử dụng cho nhu cầu chung phân xưởng TK 632 Các khoản chi phí SXC TK 333,338 vượt mức bình thường Tiền lương khoản trích theo lương nhân viên quản lý TK 214 Chi phí khấu hao TSCĐ TK 142, 242 Phân bổ chi phí trả trước TK 331,111 Chi phí dịch vụ mua ngồi chi phí khác tiền phát sinh lien quan đến phân xưởng TK 133 Thuế GTGT số NVL thu mua sử dụng trực tiếp 2.2.7 Kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh 2.2.7.1 Tài khoản sử dụng − TK 157 “hàng gửi bán” − TK 511 “doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ” − TK 521 “các khoản giảm trừ doanh thu” − TK 632 “giá vốn hàng bán”… 2.2.7.2 Chứng từ sổ sách sử dụng − Hóa đơn GTGT − Biên giao nhận hàng hóa − … Sơ đồ 2.15: Sơ đồ hạch toán tiêu thụ theo phương thức tiêu thụ trực tiếp TK 521 TK 511 k/c khoản ghi giảmdoanh thu tiêu thụ kỳ TK 3332, 3333 Thuế TTĐB, thuế XNK phải nộp hàng tiêu thụ kỳ (nếu có) TK 911 k/c doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ TK 111, 112, 131,… doanh thu tiêu thụ sản , phẩm, hàng hóa, dịch vụ (chưa thuế GTGT) TK 3331 Thuế GTGT phải nộp tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ Tổng giá bán hàng hóa, dịch vụ(bao gồm thuế GTGT) Sơ đồ 2.16: Sơ đồ hạch toán tiêu thụ đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi TK 331 TK 154, 642,… TK 911 TK 511 toàn tiền hàng nhận đại lý, k/c doanh thu hoa hồng đại lý ký gửi bán (phải trả chủ hàng) hưởng toán tiền hàng cho chủ hàng TK 003 TK 3331 thuế GTGT tính - nhận - bán hoa hồng - trả lại đại lý Sơ đồ 2.17: Sơ đồ hạch toán tiêu thụ bên giao đại lý TK 911 TK 511 k/c doanh thu tổng số tiêu thụ doanh thu TK 521 hàng k/c giảm giá hàng bán, đại lý, ký doanh thu hàng bán bị gửi tiêu trả lại thụ TK 3331 tổng số thuế GTGT đầu phải nộp hàng đại lý, ký gửi bán TK 131 Toàn tiền hàng đại lý, ký gửi bán theo tổng giá toán TK 642 Tống số hoa hồng đại lý tăng chi phí bán hàng TK133 thuế GTGT TK 111,112 thu tiền hàng từ sở đại lý ký gửi Sơ đồ 2.18: Sơ đồ kết kinh doanh TK 632, 635, 642, 811 TK 911 Kết chuyển chi phí hoạt động kỳ kế toán TK 511, 515, 711 Kết chuyển doanh thu Thuần thu nhập TK 3334 TK 821 Chi phí thuế TNDN TK 421 Kết chuyển CP thuế TNDN Kết chuyển lỗ hoạt động Của kỳ kế toán Kết chuyển lãi hoạt động Của kỳ kế toán 2.2.8 Sự khác biệt Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Sự khác Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC thể nội dung chủ yếu đây:  Về áp dụng Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam QĐ 15/2006/QĐ-BTC: Áp dụng đầy đủ tất Chuẩn mực kế toán QĐ 48/2006/QĐ-BTC: Áp dụng đầy đủ Chuẩn mực kế tốn thơng dụng, áp dụng khơng đầy đủ 12 Chuẩn mực kế tốn khơng áp dụng Chuẩn mực kế tốn không phát sinh nghiệp vụ kinh tế phức tạp DN nhỏ vừa − Các chuẩn mực kế toán áp dụng đầy đủ STT Số hiệu tên chuẩn mực CM số 01 - Chuẩn mực chung CM số 05 - Bất động sản đầu tư CM số 14 - Doanh thu thu nhập khác CM số 16 - Chi phí vay CM số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản nợ tiềm tàng CM số 23 - Các kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm CM số 26 - Thông tin bên liên quan − Các chuẩn mực kế tốn áp dụng khơng đầy đủ STT Số hiệu tên chuẩn mực CM số 02- Hàng tồn kho CM số 03- TSCĐ hữu hình CM số 04 TSCĐ vơ hình CM số 06 - Thuê tài sản CM số 07- Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết CM số 08- Thơng tin tài khoản vốn góp liên doanh 10 11 12 Nội dung khơng áp dụng Phân bổ chi phí sản xuất chung cố định theo cơng suất bình thường máy móc thiết bị Thời gian khấu hao phương pháp khấu hao Bán thuê lại tài sản thuê hoạt động Phương pháp vốn chủ sở hữu - Phương pháp vốn chủ sở hữu; - Trường hợp bên góp vốn liên doanh góp vốn tài sản, bên góp vốn liên doanh chuyển quyền sở hữu tài sản bên góp vốn liên doanh hạch tốn phần lãi lỗ xác định tương ứng cho phần lợi ích bên góp vốn liên doanh khác; - Trường hợp bên góp vốn liên doanh bán tài sản cho liên doanh: Nếu bên góp vốn liên doanh chuyển quyền sở hữu tài sản tài sản liên doanh giữ lại chưa bán cho bên thứ ba độc lập bên góp vốn liên doanh hạch toán phần lãi lỗ xác định tương ứng cho phần lợi ích bên góp vốn liên doanh khác Nếu liên doanh bán tài sản cho bên thứ ba độc lập bên góp vốn liên doanh ghi nhận phần lãi, lỗ thực tế phát sinh từ nghiệp vụ bán tài sản cho liên doanh CM số 10- Ảnh hưởng Chênh lệch tỷ giá phát sinh chuyển đổi báo cáo việc thay đổi tỷ giá hối đối tài sở nước ngồi CM số 15 - Hợp đồng xây Ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng dựng trường hợp nhà thầu toán theo tiến độ kế hoạch CM số 17- Thuế thu nhập Thuế thu nhập hoãn lại doanh nghiệp CM số 21- Trình bày báo Giảm bớt yêu cầu trình bày báo cáo cáo tài CM số 24 - Báo cáo lưu Chỉ khuyến khích áp dụng khơng bắt buộc chuyển tiền tệ CM số 29 – Thay đổi Áp dụng hồi tố thay đổi sách kế tốn sách kế tốn, ước tính kế tốn sai sót − Các chuẩn mực kế tốn khơng áp dụng STT Số hiệu tên chuẩn mực CM số 11- Hợp kinh doanh CM số 19- Hợp đồng bảo hiểm CM số 22- Trình bày bổ sung báo cáo tài ngân hàng tổ chức tài tương tự CM số 25- Báo cáo tài hợp kế tốn khoản đầu tư vào công ty CM số 27 - Báo cáo tài niên độ CM số 28 – Báo cáo phận CM số 30- Lãi cổ phiếu  Về đối tượng áp dụng QĐ 15/2006/QĐ-BTC: − Áp dụng cho tất doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, thành phần kinh tế − DNNN, Công ty TNHH Nhà nước thành viên, công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán, bắt buộc phải áp dụng Chế độ kế tốn doanh nghiệp (QĐ 15/2006/QĐ-BTC) − Cơng ty TNHH, cơng ty cổ phần, công ty hợp danh doanh nghiệp tư nhân có qui mơ lớn áp dụng Chế độ kế toán DN (QĐ 15) QĐ 48/2006/QĐ-BTC: − Áp dụng cho tất doanh nghiệp có qui mơ nhỏ vừa thuộc lĩnh vực, mọithành phần kinh tế nước bao gồm công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân hợp tác xã − Chế độ kế toán DN nhỏ vừa không áp dụng cho DNNN, công ty TNHH Nhà nước thành viên, công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán, hợp tác xã nơng nghiệp hợp tác xã tín dụng − Doanh nghiệp nhỏ vừa áp dụng Chế độ kế tốn DN (QĐ 15/2006/QĐ-BTC) phải thơng báo cho quan thuế quản lý DN biết phải thực ổn định năm tài − Các doanh nghiệp có qui mơ nhỏ vừa thuộc lĩnh vực đặc thù điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khốn áp dụng Chế độ kế tốn đặc thù Bộ Tài ban hành chấp thuận cho ngành ban hành  Về Hệ thống Tài khoản kế tốn QĐ 15/2006/QĐ-BTC: − Có 86 tài khoản cấp I − 120 tài khoản cấp II − 02 tài khoản cấp III − 06 tài khoản bảng QĐ 48/2006/QĐ-BTC: Khác với doanh nghiệp lớn (theo QĐ 15), hệ thống TK kế toán DNNVV (theo QĐ 48) giảm bớt số TK sử dụng TK gộp − Có 51 tài khoản cấp I: bỏ số TK như: 113, 128, 129, 136, 139, 144, 151, 158, 212, 222, 223, 228, 1385, 3385, 342, 343, 344, 347, 621, 622, 627, 641, 531, 532 DNNVV khơng có cơng ty nên khơng có TK 136- phải thu nội bộ, khơng có khoản ký quỹ, ký cược nên khơng đưa vào TK 144 mà hạch toán vào 1388-chi tiết… Sở dĩ hệ thống TK DNNVV đơn giản so với DN lớn DNNVV có nghiệp vụ kinh tế phát sinh nên không sử dụng TK chi phí mà hạch tốn trực tiếp lên TK 154, để việc hạch toán đơn giản − 62 tài khoản cấp II: Trong DNNVV có nhiều hệ thống TK gộp để đơn giản như: gộp khoản dự phòng vào TK 159 (1591, 1592, 1593), gộp loại TSCĐ vào TK 211 (2111, 2112, 2113), tất khoản đầu tư dài hạn đưa vào TK 221, TK 341 (3411, 3412, 34131, 34132, 34133) bao gồm TK 341, TK 342, TK343, khoản giảm trừ doanh thu gộp chung vào TK 521 (5211, 5212, 5213), chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN gộp chung vào TK 642(6421, 6422) − 05 tài khoản cấp III: Thêm ba TK TK 34131- Mệnh giá trái phiếu, 34132Chiết khấu trái phiếu, 34133- Phụ trội trái phiếu − 05 tài khoản bảng: Bỏ bớt TK TK 008- Dự toán chi nghiệp, dự án  Báo cáo tài QĐ 15/2006/QĐ-BTC: Về biểu mẫu BCTC năm Phải lập Báo cáo tài năm Báo cáo tài niên độ − Báo cáo tài năm gồm: Bảng cân đối kế tốn (Mẫu số B01-DN); Báo cáo kết hoath động kinh doanh (Mẫu số B02-DN); Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN); Bản thuyết minh báo cáo tài (Mẫu số B09-DN) − Báo cáo tài niên độ dạng đầy đủ gồm: Bảng CĐKT niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 01a-DN; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 02a-DN; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 03a-DN; Bản thuyết minh BCTC chọn lọc: Mẫu số B 09a-DN − BCTC niên độ dạng tóm lược gồm: Bảng CĐKT niên độ (dạng tóm lược): Mẫu số B 01b-DN; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh niên độ (dạng tóm lược): Mẫu số B 02b-DN; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ (dạng tóm lược): Mẫu số B 03b-DN; Bản thuyết minh BCTC chọn lọc: Mẫu số B 09-DN − Báo cáo tài hợp nhất: Bảng CĐKT hợp nhất: (Mẫu số B 01-DN/HN); Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất: (Mẫu số B02-DN/HN); Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất: (Mẫu số B 03-DN/HN); Bản thuyết minh BCTC hợp nhất: (Mẫu số B 09-DN/HN) − Báo cáo tài tổng hợp: Bảng CĐKT tổng hợp: (Mẫu số B 01-DN); Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tổng hợp: (Mẫu số B 02-DN); Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp: (Mẫu số B 03-DN); Bản thuyết minh BCTC tổng hợp: (Mẫu số B 09DN) − Nơi nhận BCTC: Cơ quan tài chính; Cơ quan thuế; Cơ quan thống kê; Cơ quan đăng ký kinh doanh; DN cấp QĐ 48/2006/QĐ-BTC: Phải lập Báo cáo tài năm − Báo cáo tài cho DN nhỏ vừa: • Báo cáo tài bắt buộc phải lập: Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DNN); Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN); Bản thuyết minh Báo cáo tài (Mẫu số B09-DNN); Phụ biểu – Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01-DNN gửi cho quan thuế) • Báo cáo tài khuyến khích lập: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DNN) − Báo cáo tài qui định cho Hợp tác xã: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DNN); Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số B01-DNN/HTX); Báo cáo kết hoạt HĐKD (Mẫu số B02-DNN/HTX); Bản thuyết minh báo cáo tài (Mẫu số B09-DNN/HTX) − Khơng qui định BCTC niên độ (DN lập phục vụ quản lý mình) − Nơi nhận BCTC: Cơ quan thuế; Cơ quan thống kế; Cơ quan đăng ký kinh doanh  Về mẫu Báo cáo tài năm QĐ 15/2006/QĐ-BTC: Nhiều tiêu − BCĐKT: 97 tiêu − BCKQ HĐKD: 18 tiêu − Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 27 tiêu − Bản thuyết minh BCTC: nhiều tiêu QĐ 48/2006/QĐ-BTC: Ít tiêu − BCĐKT: 64 tiêu, giảm bớt số tiêu có mã số 111, 112, 133, 134, 135, 154, 218, 219,223, 224, 225, 226, 227, 228,… thêm 138, 231, 239,… thay mã số tiêu 260 (QĐ 15/2006/QĐ-BTC) thành mã số 240 (QĐ 48/2006/QĐ-BTC), thay mã số 270 (QĐ 15/2006/QĐ-BTC) thành mã số 250 (QĐ 48/2006/QĐ-BTC)… − BCKQ HĐKD: 15 tiêu, giảm bớt số tiêu chi phí bán hàng, Chi phí thuế TNDN hỗn lại, Lãi cổ phiếu − Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 27 tiêu − Bản thuyết minh BCTC: tiêu hơn, giảm bớt số tiêu Các khoản đầu tư tài ngắn hạn, Các khoản phải thu ngắn hạn khác,  Về Chứng từ kế toán Những qui định chung chứng từ kế toán: Có (giống Chế độ) Biểu mẫu chứng từ kế toán : chứng từ kế toán ban hành theo văn pháp luật khác tiêu: − Chỉ tiêu lao động tiền lương − Chỉ tiêu hàng tồn kho − Chỉ tiêu bán hàng − Chỉ tiêu tiền tệ − Chỉ tiêu TSCĐ Tính chất pháp lý qui định: Bắt buộc hướng dẫn Số lượng biểu mẫu chứng từ kế toán: 45 chứng từ  Về Chế độ sổ kế toán: Những qui định chung sổ kế tốn: Có (giống Chế độ) Các hình thức sổ KT − QĐ 15/2006/QĐ-BTC: DN áp dụng hình thức sổ kế tốn sau: • Hình thức kế tốn Nhật ký chung; • Hình thức kế tốn Nhật ký-Sổ cái; • Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ; • Hình thức kế tốn Nhật ký-Chứng từ; • Hình thức kế tốn máy vi tính − QĐ 48/2006/QĐ-BTC: DN áp dụng hình thức sổ kế tốn (khơng có nhật ký chứng từ) • Hình thức kế tốn Nhật ký chung; • Hình thức kế tốn Nhật ký – Sổ cái; • Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ; • Hình thức kế tốn máy vi tính Mẫu biểu sổ kế tốn Giống CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG DNNVV 3.1 THỰC TRẠNG KẾ TỐN TẠI CÁC DNNVV Bộ máy kế tốn công ty xây dựng chủ yếu tập trung vào công tác thu nhận, xử lý cung cấp thơng tin kế tốn tài cho việc tổng hợp mà chưa có phận riêng phục vụ cho yêu cầu quản trị phân tích hoạt động kinh doanh Vì vậy, máy cơng ty chưa có phận kế tốn quản trị Trình độ cơng nghệ thơng tin cán kế tốn DNNVV chưa cao nên việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật đại, đặc biệt máy vi tính chưa hiệu quả; thu thập, xử lý, tổng hợp cung cấp lưu trữ thơng tin nhiều hạn chế Bên cạnh đó, nhiều cơng ty chưa sử dụng đầy đủ chứng từ cần thiết để phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh cho với tính chất nội dung nghiêp vụ yêu cầu quản lý Một số chứng từ kế tốn chưa đảm bảo đầy đủ tính hợp pháp hợp lệ chứng từ, số nghiệp vụ kinh tế phát sinh không đảm bảo đầy đủ chứng từ chứng minh, (khơng duyệt, thiếu chữ kí nội dung) ảnh hưởng đến tiến trình tổng hợp số liệu vào máy lập báo cáo tài Đặc biệt, công ty chưa quan tâm tới công tác quản lý, sử dụng, xử lý linh kiện tồn kho việc theo dõi trình luân chuyển chứng từ thuộc cơng tác yếu Nhiều doanh nghiệp ứng dụng phần mềm kế toán Tuy nhiên, để tiện theo dõi, quản lý, công ty lập số loại sổ dành cho ghi chép thủ công, số liệu hành văn sổ không rõ ràng mạch lạc, chí tẩy xố số liệu, khơng thực theo phương pháp chữa sổ quy định Đặc biệt, doanh nghiệp siêu nhỏ, hệ thống kế toán manh mún, việc ghi chép số liệu phát sinh gần mang tính tường thuật, khơng có logic chuẩn mực kế toán Đến cuối tháng, nộp báo cáo thuế, kế toán tự “chế biến” số liệu cho hợp lý, vậy, báo cáo tài doanh nghiệp dạng khơng có ý nghĩa tham khảo Với doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán việc ghi chép xác quy định thơng tin kế tốn khơng đáp ứng tính kịp thời thơng thường, kế tốn dạng nhận chứng từ vào cuối ngày cuối tháng để tổng hợp Do vậy, báo cáo tài doanh nghiệp không đáp ứng thông tin công nợ, tồn kho…Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, việc chậm khơng có thơng tin dẫn đến việc giám đốc đưa định thiếu xác, lầm 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỆ QUẢ HỆ THỐNG KẾ TOÁN DNNVV Để nâng cao hiệu tổ chức hệ thống kế toán DNNVV, tăng cường khả cạnh tranh DNNVV Việt Nam bối cảnh hội nhập nay, cần thực số giải pháp − Một là, xây dựng máy kế toán phù hợp với cấu quản lý công ty Xác định số lượng nhân viên kế tốn cần thiết để đảm nhận khối lượng cơng việc kế tốn tổng cơng ty Tìm kiếm nữhng nhân viên kế tốn có trình độ phù hợp với quy mô phát triển công ty để tiết kiệm chi phí Ví dụ: Với doanh nghiệp siêu nhỏ với quy mơ 10 nhân viên cần nhân viên kế tốn với trình độ trung cấp, cao đẳng đảm nhiệm tốt cơng việc − Hai là, tổ chức thực hiện, vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, luận chuyển xử lý chứng từ khâu quan trọng, định đến thông tin kế toán Do vậy, việc tổ chức luân chuyển đơn vị phải nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời nhanh chóng, tránh chồng chéo cần thiết − Thứ ba, việc cung cấp thông tin kế toán phải đa dạng, phải coi trọng việc xây dựng, khai thác hệ thống báo cáo nội phải thấy ý nghĩa báo cáo kế toán quản trị mặt sau: cung cấp số liệu để phân tích thường xun tình hình thực tiêu kinh tế theo mặt cụ thể; cung cấp thông tin cần thiết để xây dựng kế hoạch, dự toán đánh giá lựa chọn phương án SXKD tối ưu Tổng hợp đánh giá cách chi tiết tình hình hoạt động SXKD đơn vị theo tiêu kinh tế tài cụ thể theo yêu cầu quản lý cụ thể đơn vị; Củng cố nâng cao chất lượng công tác hạch toán phận sản xuất kinh doanh đơn vị Khi đơn vị xây dựng hệ thống báo cáo kế toán nội phải đảm bảo yêu cầu sau: Các tiêu phản ánh báo cáo kế toán nội phải thống với tiêu báo cáo tài chính, tiêu kế hoạch, dự tốn phương pháp tính để đảm bảo so sánh được; cung cấp đầy đủ thông tin cho quản trị kinh doanh đơn vị; số liệu tiêu có liên quan phản ánh báo cáo nội phải thống nhất, đầy đủ, xác trung thực; Hệ thống tiêu báo cáo trung thực; mẫu biểu phải xây dựng phù hợp với yêu cầu quản lý đơn vị phải đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng báo cáo nội − Bốn là, cần phải bước xây dựng hệ thống báo cáo quản trị Một số báo cáo cần thiết quản tị doanh nghiệp là: Báo cáo tình hình sử dụng vật tư (trong phản ánh số lượng, đơn giá, chất lượng chủng loại nhập xuất dùng, phần sử dụng Để thấy tính hiệu việc sử dụng vật tư phận, từ có biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nữa); Báo cáo tình hình nợ phải thu (theo đối tượng phải thu, thời hạn tóan); Báo cáo tình hình nợ phải trả theo chủ nợ thời hạn toán − Năm là, cần phải sớm ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, cụ thể việc sử dụng phần mềm kế toán để cập nhật liệu hàng ngày, giúp nhanh chóng có thơng tin cần thiết việc tìm kiếm liệu nhanh kịp thời Hiện nay, với giá khoảng triệu đồng cho phần mềm kế tốn với tính theo quy định hạch toán báo cáo Bộ Tài giúp ích nhiều cơng việc kế tốn doanh nghiệp − Sáu là, để cơng tác hạch tốn kế tốn doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp máy tính nói riêng ngày hồn thiện, đòi hỏi từ phía nhà nước, Tài chính…có văn quy định hướng dẫn cụ thể Đồng thời, tổ chức khóa tập huấn, đào tạo kế tốn để cập nhật thơng tư, Luật Kế tốn − Bảy là, Nhà nước khơng nên can thiệp sâu quy định ngành nghề tạo cho doanh nghiệp chủ động sáng tạo cơng tác kế tốn Nhà nước nên tạo dựng đầy đủ hòan thiện khng khổ pháp lý kế tốn, đảm bảo cho cơng tác kế toán, tổ chức máy kế toán, hành nghề kế toán thực theo pháp luật Tổ chức việc thực Luật Kế toán nước − Tám là, tăng cường hoạt động tổ chức nghê nghiệp kế toán, phát triển dịch vụ tư vấn kế tốn tư vấn lập báo cáo tài Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, hội thảo đội ngũ cán kế tốn Như vậy, ngồi nỗ lực tự thân doanh nghiệp, cần trợ giúp quan nhà nước nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ vừa cạnh tranh, tồn đóng góp nhiều cho xã hội KẾT LUẬN Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa thiết kế với nhận thức đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn nên xây dựng theo phương châm dễ hiểu, dễ làm, minh bạch, công khai, dễ kiểm tra, dễ kiểm sốt Với cách bố trí, xếp tài khaonr Bảng cân đối kế tốn, thơng tin kế tốn cung cấp cho phép đánh giá thực trạng tài doanh nghiệp thời điểm Tổ chức kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa đời bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay, doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam không chịu sức ép canh tranh với công ty nước mà gay gắt, liệt từ tập đoàn đa quốc gia, công ty hùng mạnh vốn, thương hiệu trình độ quản lý Do vậy, để canh tranh được, doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam phải tìm cho hướng hợp lý để tồn phát triển số giải pháp phải làm tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quản lý… mà thông tin để làm sở làm khác ngồi thơng tin kế tốn Chính vậy, doanh nghiệp nhỏ vừa muốn phát triển bền vững đòi hỏi phải có máy kế tốn tốt, hiệu Trên tồn q trình tham khảo tài liệu, tổng hợp ý kiến dựa sở kiến thức học để thực nghiên cứu đề án môn học chuyên đề: Tổ chức kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa Rất mong đóng góp ý kiến thầy cô giáo Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Vân Trâm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa – Bài giảng GS.TS.Nguyễn Văn Cơng Các thơng tin mạng kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa như: Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC: − http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban? class_id=1&_page=312&mode=detail&document_id=16155 Nghị định 56/2009/NĐ-CP: − http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx? ItemID=11890 số đề án anh, chị khoá trước DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU ... kinh doanh, văn hướng dẫn thi hành Luật Kế toán Chế độ kế toán 2.1.5.2 Các loại sổ kế toán Mỗi doanh nghiệp có hệ thống sổ kế tốn cho kỳ kế toán năm Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán. .. khoản kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa quy định Quyết định nhằm phục vụ yêu cầu quản lý doanh nghiệp mà khơng phải đề nghị Bộ Tài chấp thuận 2.1.5 Tổ chức sổ kế toán 2.1.5.1 Sổ kế toán Sổ kế toán dùng... toán quy định Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa Số liệu kế toán Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình kết hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: ke toán trong doanh nghiep nho va vua , ke toán trong doanh nghiep nho va vua

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay