Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

27 29 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:20

Đề án môn học Trang GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ LỜI MỞ ĐẦU Giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh quản lý kinh tế Tài doanh nghiệp Ngày với tăng trưởng vượt bậc kinh tế, có chế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt với để tồn phát triển Chính đòi hỏi doanh nghiệp phải ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời hạ giá thành sản phẩm có doanh nghiệp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động, tăng tích lũy cho nhà nước, đạt lợi nhuận tối đa đứng vững thị trường kinh tế Để đạt mục tiêu đòi hỏi doanh nghiệp phải có cấu tổ chức sản xuất hợp lý, đồng thời phải có hệ thống cơng cụ quản lý khoa học hiệu Mà công cụ quản lý quan tâm hàng đầu doanh nghiệp : kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phâm khâu quan trọng phức tạp tồn cơng tác kế tốn doanh nghiệp Nó liên quan hầu hết yếu tố đầu vào đầu trình sản xuất kinh doanh Thơng qua kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm mà nhà quản trị doanh nghiệp nắm bắt thơng tin xác, kịp thời phục vụ cho việc định kinh tế phân tích tình hình tài thực chi phí đơn vị Từ thấy khoản mục chi phí hợp lý đem lại hiệu kinh tế khoản mục bất hợp lý cần cắt giảm để hạ giá thành sản phẩm nhằm đạt lợi nhuận cao mà bảo đảm chất lượng sản phẩm Như việc tổ chức hạch tốn chi phí sảnn xuất tính giá thành sản phẩm giữ vai trò chủ đạo cơng tác hạch tốn kế tốn công ty, giúp cho nhà quản trị đưa định kinh tế đắn tăng cường hiệu công tác quản trị doanh nghiệp Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn em chọn đề tài: “ Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm” làm đề án mơn học Gồm chương - Chương 1: Khái qt kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Chương 2: Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Chương 3: Nhận xét thân SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Tốn 16E Đề án mơn học Trang GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ Quy nhơn, ngày 25 tháng 03 năm 2010 Sinh viên thực SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Tốn 16E Đề án mơn học Trang GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ CHƯƠNG : KHÁI QT VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1 Chi phí sản xuất 1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất : - Chi phí sản xuất – kinh doanh biểu tiền tồn hao phí lao động sống lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ có liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh thời kỳ định ( tháng, quý , năm) Tính chất chi phí chuyển dịch giá trị yếu tố sản xuất vào đối tượng tính giá thành ( sản phẩm, lao vụ, dịch vụ) - Chỉ tiêu giảm đơn loại vật tư, tài sản, tiền vốn doanh nghiệp mà khơng cần biết sử dụng vào mục đích Vì vậy, tiêu có khác biệt với chi phí tính vào chi phí kỳ hạch tốn hao phí tài sản lao động có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ khoản chi kỳ chi tiêu - Mối quan hệ chi phí chi tiêu : Chi tiêu sở phát sinh chi phí khơng có chi khơng có chi phí Ngồi ra, chi tiêu chi phí khác thời gian phát sinh ( khoản chi tiêu kỳ lại tính vào chi phí kỳ sau có khoản chi phí thực tế chưa chi tiêu) 1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất Chi phí sản xuất – kinh doanh phân loại theo nhiều tiêu thức khác tùy thuộc vào mục đioch yêu cầu công tác quản lý Tuy nhiên, mặt hạch tốn, chi phí sản xuất thường phân theo tiêu thức sau: 1.1.2.1 Phân loại theo nội dung kinh tế ( theo yếu tố chi phí): Mục đích cách phân loại nhằm phục vụ cho việc tổng hợp quản lý chi phí theo nội dung kinh tế ban đầu mà không xét đến công cụ dụng cụ, địa điểm phát sinh chi phí Cách phân loại chia tồn chi phí thành yếu tố sau: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu: bao gồm tồn giá trị ngun, vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, động lực, ….sử dụng vào sản xuất – kinh doanh (loại trừ giá trị dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi) SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Tốn 16E Đề án mơn học Trang GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ - Chi phí nhân công: phản ánh tổng số tiền lương phụ cấp lương trả cho người lao động chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo tỷ lệ quy định tổng số tiền lương phụ cấp lương phải trả cơng nhân viên - Chi phí khấu hao TSCĐ: phần giá trị hao mòn TSCĐ dịch chuyển vào chi phí sản xuất – kinh doanh kỳ - Chi phí dịch vụ mua ngồi: khoản tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền thuê mặt bằng,… - Chi phí tiền khác: chi phí sản xuất kinh doanh khác chưa phản ánh chi phí chi tiền chi phí tiếp khách, hội nghị,… 1.1.2.2 Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí giá thành: Căn vào ý nghĩa chi phí giá thành sản phẩm dựa vào công dụng chi phí mức phân bổ chi phí cho đối tượng - Chi phí sản xuất: tồn chi phí liên quan đến việc chế tạo sản phẩm dịch vụ thời kỳ định, theo cách chi phí giá thành phân xưởng sản xuất gồm khoản mục chi phí: + Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp: biểu tiền vật liệu chủ yếu tạo thành thực thể sản phẩm như: sắt, thép, gỗ, vải, sợi,… Ngoài q trình sản xuất phát sinh loại ngun vật liệu có tác dụng phụ thuộc, loại kết hợp với nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm làm tăng chất lượng sản phẩm, tạo màu sắc, mùi vị cho sản phẩm, rút ngắn chu kỳ sản xuất sản phẩm… Chi phí ngun vật liệu trực tiếp hạch tốn trực tiếp vào đối tượng chịu chi phí + Chi phí nhân cơng trực tiếp: tiền lương chính, phụ, khoản trích theo lương ( BHXH, BHYT, KPCĐ) khoản phải trả khác cho công nhân trực tiếp sản xuất Chi phí cơng nhân trực tiếp hạch tốn vào đối tượng chịu chi phí + Chi phí sản xuất chung: chi phí để sản xuất sản phẩm khơng kể chi phí ngun vật liệu trực tiếp chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí nguyên vật liệu gián tiếp, chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng sản xuất quản lý sản xuất, chi phí sữa chữa bảo trì, chi phí quản lý phân xưởng, … SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Toán 16E Đề án môn học Trang GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ Trong loại chi phí có kết hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân cơng trực tiếp gọi chi phí ban đầu kết hợp chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung gọi chi phí chuyển đổi - Chi phí ngồi sản xuất: chi phí phát sinh trình tiêu thụ sản phẩm quản lý chung tồn doanh nghiệp: + Chi phí bán hàng: tồn chi phí phát sinh cần thiết để tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, bao gồm khoản chi phí như: chí phí vận chuyển, bốc vát, bao bì, lương nhân viên, bán hàng, hoa hồng bán hàng, khấu hao TSCĐ chi phí liên quan đến dự trữ, bảo quản sản phẩm, hàng hóa, … + Chi phí quản lý doanh nghiệp: tồn chi phí bỏ cho việc tổ chức quản lý tồn doanh nghiệp Đó chi phí hành chính, kế tốn, quản lý chung, … Cách phân loại có tác dụng để hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo khoản mục, sở cho q trình phân tích tình hình thực kế hoạch hạ giá thành sản phẩm 1.1.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ khối lượng sản phẩm, công việc lao vụ sản xuất kỳ: - Biến phí ( chi phí biến đổi): chi phí thay đổi tổng số, tỷ lệ so với khối lượng cơng việc hồn thành - Định phí ( chi phí cố định): chi phí khơng đổi tổng số so với cơng việc hồn thành Cách phân loại có tác dụng lớn cơng tác quản trị kinh doanh, phân tích điểm hòa vốn va phục vụ cho việc tạo định quản lý cần thiết để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu kinh doanh 1.1.2.4 Phân loại theo cách thức chuyển đổi chi phí: Theo cách phân loại tồn chi phí chia thành: - Chi phí sản phẩm: chi phí gắn với sản phẩm sản xuất hay sản phẩm mua về, bao gồm : chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí thu mua SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Tốn 16E Trang Đề án mơn học GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ - Chi phí thời kỳ: chi phí làm giảm lợi tức kỳ Chúng khơng phải phần giá trị sản phẩm sản xuất hay mua Chi phí thời kỳ bao gồm: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doang nhiệp, chi phí hợp đồng tài chi phí hoạt động khác 1.1.3 Xác định đối tượng hách tốn phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 1.1.3.1 Đối tượng hạch tốn chi phí: Tùy thuộc vào đặc điểm tổ chức sản xuất mà đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là: - Tồn quy trình cơng nghệ - Từng đơn đặt hàng - Từng phân xưởng sản xuất - Sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiết, nhóm chi tiết 1.1.3.2 Phương pháp tập hợp chi phí: * Phương pháp trực tiếp: Áp dụng chi phí sản xuất phát sinh xác định có liên quan đến đối tượng kế tốn cụ thể Vì tính trực tiếp cho đối tượng * Phương pháp gián tiếp: Áp dụng chi phí sản xuất phát sinh liên quan đến nhiều đối tượng kế tốn chi phí Vì phải dùng phương pháp phân bổ gián tiếp để xác định mức phân bổ chi phí cho đối tượng Tiêu thức phân bổ thường là: Số lượng sản phẩm hồn thành kỳ, tiền lương cơng nhân sản xuất… Mức phân bổ chi phí cho Tổng chi phí cần phân bổ = đối tượng tiêu thức phân x Tổng tiêu thức phân bổ bổ đối tượng 1.2 Giá thành sản phẩm 1.2.1 Khái niệm giá thành: Giá thành sản phẩm biểu tiền tồn hao phí lao động sống lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng sản phẩm dịch vụ hoàn thành SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Tốn 16E Đề án mơn học Trang GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ Giá thành sản phẩm tiêu kinh tế quan trọng, phản ánh tổng hợp kết sử dụng yếu tố trình sản xuất cố gắng doanh nghiệp việc tổ chức sản xuất áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao suất lao động, chất lượng sản xuất, tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm 1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm: 1.2.2.1 Phân loại giá thành theo thời điểm: Theo cách phân loại có tác dụng việc quản lý giám sát chi phí, xác định nguyên nhân vượt (hụt) định mức chi phí kỳ hoạch tốn Từ đó, điều chỉnh kế hoạch định mức chi phí cho phù hợp Phân loại giá thành sản phẩm gồm loại: - Giá thành kế hoạch: giá thành kế hoạch tính sở chi phí sản xuất kế hoạch sản lượng kế hoạch Giá thành kế hoạch tính toán trước tiến hành sản xuất sản phẩm để phân tích, đánh giá tình hình thực kế hoạch hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp - Giá thành định mức: giá thành sản xuất sản phẩm tính sở định mức chi phí hành chi phí tính cho đơn vị sản phẩm Giá thành định mức tính trước tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm để đánh giá đắn kết thực giải pháp kinh tế, kỹ thuật mà doanh nghiệp đề trình sản xuất kinh doanh - Giá thành sản xuất thực tế: giá thành sản xuất sản phẩm tính sở số liệu chi phí sản xuất thực tế phát sinh kế toán tập hợp sau trình sản xuất kỳ Đây để xác định kết hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp 1.2.2.2 Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí: Theo tiêu phát sinh chi phí, tiêu giá thành chia thành giá thành sản xuất giá thành tiêu thụ - Giá thành sản xuất (còn gọi giá thành cơng xưởng) chi tiêu phản ánh tất chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm phạm vi phân xưởng sản xuất - Giá thành tiêu thụ (còn gọi giá thành tồn hay giá thành đầy đủ) tiêu phản ánh tồn khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Toán 16E Trang Đề án mơn học Giá thành tồn sản phẩm Giá thành sản xuất sản phẩm = GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí bán hàng Cách phân loại có tác dụng giúp nhà quản lý biết kết kinh doanh (lãi, lỗ) mặc hàng, loại dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh Tuy nhiên, hạn chế định lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý cho mặt hàng, loại dịch vụ nên cách phân loại mang ý nghĩa học thuật, nghiên cứu 1.2.3 Xác định đối tượng phương pháp tính giá thành: 1.2.3.1 Đối tượng tính giá thành: Chính việc xác định sản phẩm, bán thành phẩm, cơng việc, lao vụ định đòi hỏi phải tính giá thành đơn vị Đối tượng sản phẩm cuối trình sản xuất hay dây chuyền sản xuất tùy theo yêu cầu hạch toán kinh tế nội tiêu thụ sản phẩm 1.2.3.2 Phương pháp tính giá thành: a Phương pháp giản đơn ( trực tiếp): Giá thành sản phẩm (Z) = Dđk + C – Dck b Phương pháp hệ số: Giá thành đơn vị Tổng giá thành loại sản phẩm = sản phẩm chuẩn Tổng SP hoàn thành qui đổi SP chuẩn Giá thành đơn vị loại SP = Giá thành đơn vị SP chuẩn x hệ số qui đổi c Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ, sản phẩm hỏng: Giá thành sản phẩm (Z) = Dđk + C – Dck – giá trị SP phụ thu hồi d Phương pháp tỷ lệ: Giá thành thực tế đơn vị SP = Giá thành kế hoạch đơn vị SP x Tỷ lệ giá thành Tổng giá thành thực tế nhóm sản phẩm Tỷ lệ giá thành = Tổng giá thành kế hoạch nhóm sản phẩm SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Tốn 16E Đề án mơn học Trang GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ e Phương pháp tổng hợp chi phí: f Phương pháp liên hợp: g Phương pháp giá thành theo định mức: 1.3 Nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành cần thựa nhiệm vụ sau: - Căn vào đặc điểm quy trình cơng nghệ, đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm doanh nghiệp để xác định đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành thích hợp - Tập hợp phân bổ loại chi phí theo đối tượng, cung cấp kịp thời số liệu, thông tin tổng hợp khoản mục chi phí - Vận dụng phương pháp tính giá thành thích hợp để tính giá thành giá thành đơn vị thực tế theo khoản mục quy định, kỳ tính giá thành sản phẩm xác định - Định kỳ cung cấp báo cáo chi phí sản xuất giá thành cho lãnh đạo doanh nghiệp, tiến hành phân tích tình hình thực kế hoạch giá thành kế hoạch hạ giá thành sản phẩm CHƯƠNG 2: HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 2.1 Hạch tốn chi phí sản xuất: SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Tốn 16E Trang 10 Đề án mơn học GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ 2.1.1 Chứng từ sử dụng: Kế tốn chi phí sản xuất sử dụng sổ sách chứng từ chủ yếu sau: 2.1.1.1 Sổ chi phí sản xuất – kinh doanh ( mẫu số 36 –DN): sổ mở theo đối tượng tập hợp chi phí ( phân xưởng, phận sản xuất, sản phẩm, nhóm sản phẩm, dịch vụ theo nội dung chi phí) ta có biểu mẫu sau: Mẫu số S36 – DN Đơn vị:… ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/3/2006 SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Toán 16E Trang 13 Đề án môn học GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ sử dụng khơng hết, tháng tiếp sử dụng để tính giá thành sau sử dụng TK 632 TK 111, 112, 331 Chi phí NVLTT vượt định mua VL giao giá chưa thẳng SX thuế ( khơng qua kho) mức tính vào giá vốn TK 133(1) Thuế GTGT khấu trừ * Cách hạch toán: - Giá trị NVL xuất dùng sản xuất sản phẩm: Nợ TK 621 Có TK 152 - Giá trị vật liệu mua xuất thẳng cho sản xuất sản phẩm ( không qua nhập kho) Nợ TK 621 Nợ TK 133 Có TK 111, 112 - Giá trị vật liệu sử dụng không hết nhập lại kho Nợ TK 152 Có TK 621 - Cuối kỳ kết chuyển chi phí NVLTT để tính giá thành Nợ TK 154 Có TK 621 2.1.3.2 Hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp * Nội dung nguyên tắc hạch toán: Chi phí NCTT gồm: tất khoản chi phí liên quan đến lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm như: tiền lương, tiền công, khoản phụ cấp, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí theo qui định SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Toán 16E Trang 14 Đề án môn học GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ Chi phí NCTT thường hạch tốn trực tiếp cho đối tượng chịu chi phí Nếu tiền lương có liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí phải phân bổ theo tiêu thức phù hợp Tiêu thức phân bổ thường: chi phí tiền lương định mức, chi phí tiền lương kế hoạch, cơng định mức, công thực tế… * Tài khoản sử dụng: TK 622 “ Chi phí nhân cơng trực tiếp” TK 622 “ chi phí NCTT” Chi phí NCTT thực tế phát sinh - Kết chuyển chi phí NCTT vượt định mức kỳ vào giá vốn - Kết chuyển chi phí NCTT vào TK 154, TK 631 để tính giá thành sản phẩm Tài khoản mở chi tiết cho đối tượng hạch toán: Sơ đồ hạch toán: TK 334 Tiền lương phải trả cho CNTT sản xuất SVTH: Nguyễn Thị Nhung TK 622 TK 632 Chi phí NCTT vượt định mức tính vào giá vốn Lớp: Kế Tốn 16E Trang 15 Đề án mơn học GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ TK 338 TK 154 BHXH, BHYT, KPCĐ Kết chuyển chi phí NCTT CNTT sản xuất 19% sang TK 154 TK 335 TK 631 Trích trước tiền lương nghỉ Kết chuyển chi phí NCTT phép CNTT sản xuất sang TK 631 TK 111,112 Chi phí NCTT thuê trả ngày tiền mặt * Cách hạch toán: - Tiền lương phải trả cho CNTT sản xuất Nợ TK 622: chi tiết theo sản phẩm, phận sản xuất Có TK 334: Tiền lương, phụ cấp phải trả cho CNTT - Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí (19%) Nợ TK 622 : Tiền lương x 19% Có TK 338 (3382,3383,3384) - Trích trước tiền lương nghĩ phép cho CNTT sản xuất Nợ TK 622 Có TK 335 - Cuối kỳ kết chuyển chi phí NCTT để tính giá thành Nợ TK 154: chi tiết theo sản phẩm, sản phẩm Có TK 622: chi tiết theo sản phẩm, sản phẩm 2.1.3.3 Hạch toán chi phí trả trước chi phí phải trả: 2.1.3.1 Chi phí trả trước: * Nội dung: Chi phí trả trước gồm chi phí trả trước ngắn hạn chi phí trả trước dài hạn SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Tốn 16E Trang 16 Đề án mơn học GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ Chi phí trả trước dài hạn gồm chi phí thực tế phát sinh có liên quan đến kết hoạt động kinh doanh nhiều niên độ kế toán việc kết chuyển chi phí vào chi phí sản xuất kinh doanh niên độ kế toán * Tài khoản sử dụng: - 142 “CP trả trước ngắn hạn” - 242 “CP trả trước dài hạn” TK 142 “ chi phí trả trước” CP trả trước phát sinh kỳ Các khoản chi phí trả trước dài hạn phân bổ vào CP hoạt động SXKD kỳ Các CPTT dài hạn chưa tính vào CP hoạt động SXKD năm TC TK 111,112,331,152,153 TK 142(1421),242 TK 627,635,641,642 CP trả trước thực tế phát sinh chi phí trả trước tính vào CPSX kinh doanh nghiệp kỳ * Cách hạch toán: - Khi phát sinh khoản chi phí trả trước, kế toán ghi: Nợ TK 142 : ngắn hạn Nợ TK 242 : dài hạn Nợ TK 1331 : Thuế GTGT đầu vào (nếu có) Có TK 153 : Giá trị CC-DC thuộc loại phân bổ lần trở lên Có TK 111,112,331 : Tiền thuê phương tiện kinh doanh - Định kỳ, vào kế hoạch phân bổ chi phí trả trước vào chi phí kinh doanh, kế toán ghi: Nợ TK 627,641,642,635,811 : Nếu tính vào chi phí SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Tốn 16E Trang 17 Đề án mơn học GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ Nợ TK 241 : Nếu tính vào chi phí XDCB Có TK 142,242,: Giá trị phân bổ định kỳ 2.1.3.2 Chi phí phải trả: * Nội dung:CP phải trả bao gồm: CP tiền lương phải trả cho công nhân nghỉ phép, CP sữa chữa TSCĐ trường hợp dự trù trước năm kế hoạch, CP thời gian ngừng sản xuất theo mùa vụ tính trước, CP bảo hành sản phẩm dự tính trước * Tài khoản sử dụng:TK 335 “Chi phí phải trả” TK 334,152,241 TK 335 TK 627,622,642 CP thực tế phát sinh trích trước CP phát sinh khoản trích trước điều chỉnh chênh lệch Thực tế > trích trước Điều chỉnh chênh lệch Số trích trước> thực tế * Cách hạch tốn: - Hàng tháng, trích trước tiền lương phép theo kế hoạch CNTT sản xuất: Nợ TK 622 Có TK 335 - Khi trích trước chi phí sữa chữa TSCĐ theo kế hoạch: Nợ TK 627,641,642,241… Có TK 335 - Khi chi phí phải trả thực tế phát sinh: Nợ TK335 Có TK 334 : Nếu tiền lương phép Có TK 241 (2413): Nếu chi phí sữa chữa TSCĐ theo KH - TH chi phí thực tế phát sinh lớn số trích ghi: Nợ TK 335 : Phần chi phí theo kế hoạch Nợ TK 627,641,642 : Phần chi phí ngồi kế hoạch (nếu nhỏ) Nợ TK 142,242 : Phần chi phí ngồi kế hoạch (nếu lớn) SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Toán 16E Trang 18 Đề án môn học GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ Có TK 334 : Nếu tiền lương phép Có TK 241 (2413) : Nếu chi phí sữa chữa TSCĐ - TH chi phí thực tế phát sinh nhỏ số trích trước, phần chênh lệch ghi tăng thu nhập khác Nợ TK 335 : Ghi phần chênh lệch thừa Có TK 711 : Tăng thu nhập khác 2.1.3.4 Hạch tốn chi phí sản xuất chung * Nội dung ngun tắc hạch tốn: Chi phí sản xuất chung chi phí phục vụ quản lý phân xưởng gắn liền với phân xưởng sản xuất Chi phí sản xuất chung tổ chức theo dõi riêng cho phân xưởng, vào cuối kỳ phân bổ kết chuyển vào chi phí sản xuất chung loại sản phẩm Chi phí sản xuất chung bao gồm khoản như: chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngồi, chi phí tiền khác * Tài khoản sử dụng: TK 627 “ Chi phí sản xuất chung” TK 627 “ Chi phí SXC” Tập hợp chi phí SXC thực - Các khoản thu, giảm chi tế phát sinh kỳ - Kết chuyển chi phí SXC cố định khơng đạt cơng suất thiết kế mức bình thường vào giá vốn - Kết chuyển CPSXC sang TK 631 để tính giá thành sản phẩm Tài khoản mở chi tiết cho đối tượng hạch toán: TK 152,153 Xuất kho vật liệu, dụng SVTH: Nguyễn Thị Nhung TK 627 TK 111,112,152 Các khoản thu, giảm chi Lớp: Kế Tốn 16E Trang 19 Đề án mơn học GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ cụ dùng cho quản lý sản xuất TK 142,242 TK 632 Phân bổ dần chi phí trả Kết chuyển CPSXC cố định trước cho phân xưởng không đạt công suất thiết TK 334,338 mức bình thường vào TK632 Tiền lương, phụ cấp lương BHXH, BHYT, KPCĐ nhân viên quản lý sản xuất TK 154 Kết chuyển chi phí SXC sang TK 154 TK 335 Trích trước chi phí sữa chữa lớn TSCĐ phân xưởng TK 214 Khấu hao máy móc thiết bị phân xưởng TK 331 Các lao vụ, dịch vụ mua dùng cho phân xưởng TK 111,112,141 TK 133 Các chi phí khác tiền dùng cho phân xưởng * Cách hạch toán: - Khi tập hợp chi phí sản xuất chung phát sinh: SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Tốn 16E Trang 20 Đề án mơn học GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ Nợ TK 627 : Giá trị chi phí sản xuất chung phát sinh Nợ TK 1331 :Thuế GTGT đầu vào (nếu có) Có TK 334,338 : Tiền lương trích theo lương Có TK 152,153 : NVL, CC-DC xuất dùng Có TK 214 : Giá trị khấu hao TSCĐ Có TK 111,112,331… Các dịch vụ mua - Cuối kỳ, phân bổ kết chuyển chi phí sản xuất chung sang TK 154 Nợ TK 154 – Chi tiết cho đối tượng Có TK 627 : Kết chuyển chi phí sản xuất chung phát sinh 2.2 Tổng hợp chi phí sản xuất * Các chi phí sản xuất kể cuối phải tổng hợp vào bên Nợ tài khoản 154 “ Chi phí sản xuất – kinh doanh dở dang” Tài khoản 154 mở chi tiết theo ngành sản xuất, nơi phát sinh chi phí hay loại sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm, loại dịch vụ, …của phận sản xuất - kinh doanh chính, sản xuất – kinh doanh phụ ( kể vật tư, sản phẩm, hàng hóa th ngồi gia công chế biến) Nội dung phản ánh vào tài khoản 154 sau: Số dư đầu kỳ bên Nợ : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ Bên Nợ : Tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh kỳ Bên Có : - khoản làm giảm chi phí sản xuất ( phế liệu thu hồi từ sản xuất, sản phẩm hỏng không sữa chữa, …) - Giá thành sản phẩm, lao vị, dịch vụ hoàn thành Số dư cuối kỳ bên Nợ : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ  Sơ đồ hạch toán (theo phương pháp khai thường xuyên) SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Tốn 16E Trang 21 Đề án môn học TK 621 GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ TK TK 154 155,632,157 SDÑK: xxx Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp Tổng giá thành sản phẩm hồn thành TK 622 Kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp TK 152,1388,334 TK 627 Các khoản làm giảm chi phí Phân bổ kết chuyển sản xuất Chi phí sản xuất chung Tổng CPFS Tổng Z SDCK: xxx 2.3 Đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ Đánh giá sản phẩm dỡ dang việc làm cần thiết phải thực Để tính giá thành sản phẩm trước hết ta phải xác định giá trị sản phẩm dỡ dang 2.3.1 Đánh giá sản phẩm dỡ dang theo chi phí NVLTT (NVL Chính) Theo phương pháp giá trị sản phẩm dỡ dang cuối kỳ tính phần chi phí NVLTT chi phí khác tính hết vào sản phẩm hồn thành kỳ CP dỡ dang đầu kỳ + Tổng CP phát sinh Số lượng CP dỡ dang cuối kỳ = x Sản phẩm hoàn thành + sản phẩm dỡ dang sản phẩm dỡ dang 2.3.2 Đánh giá sản phẩm dỡ dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương Căn vào khối lượng sản phẩm dỡ dang mức độ chế biến hoàn thành chúng để qui đổi khối lượng sản phẩm dỡ dang khối lượng sản phẩm hoàn thành tương SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Toán 16E Trang 22 Đề án môn học GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ đương Sau tính khoản mục chi phí sản xuất cho sản phẩm dỡ dang cuối kỳ CP dỡ dang đầu kỳ + Tổng CP phát sinh CP dỡ dang cuối kỳ = x SP dỡ dang x %HT SP hoàn thành + SP dỡ dang x % HT 2.3.3 Đánh giá sản phẩm dỡ dang theo 50% chi phí chế biến Theo phương pháp chi phí ngun vật liệu ( chi phí nguyên vật liệu trức tiếp) tính cho hai loại sản phẩm hoàn thành dỡ dang Các chi phí khác tính cho sản phẩm dỡ dang với mức độ hoàn thành 50% 2.3.4 Đánh giá sản phẩm dỡ dang theo chi phí định mức chi phí kế hoạch Theo phương pháp sản phẩm dỡ dang xác định theo định mức chi phí chi phí kế hoạch tính theo khoản mục chi phí tỷ lệ hồn thành sản phẩm 2.4 Tính giá thành sản phẩm 2.4.1 Tài khoản sử dụng: TK 154 “ CP sản xuất dở dang đầu kỳ” TK 154 SDĐK: CPSX dở dang ĐK - Các khoản loại trừ khỏi giá thành - K/C chi phi NVL trực tiếp + Giá trị phế liệu thu hồi - K/C CPNC trực tiếp + Giá trị thành phẩm bán - CPSX chung phân bổ + Giá trị vật tư thành phẩm thiếu hụt bồi thường trình sản xuất - Ztt SP hoàn thành kỳ SDĐK: CPSX dở dang CK 2.4.2 Phương pháp hạch toán: * Cách hạch tốn: a Vật liệu xuất dùng sử dụng khơng hết cuối kỳ: - Trường hợp tháng sau khơng sử dụng: Nợ TK 152 : Giá trị vật liệu nhập lại kho Có TK 621: CPNVL trực tiếp SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Toán 16E Trang 23 Đề án môn học GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ - Trường hợp tháng sau tiếp sử dụng: Ghi bút tốn âm: Nợ TK 621 (Ghi âm) Có TK 152 (Ghi âm) ( Đầu tháng sau ghi lại bút toán thường) b Kết chuyển chi phí để tính giá thành: Nợ TK 154 (chi tiết theo đối tượng) Có TK 621 (chi tiết theo đối tượng) Có TK 622 (chi tiết theo đối tượng) Có TK 627 (chi tiết theo đối tượng) c Các khoản giảm trừ chi phí thực tế phát sinh: Nợ TK 152: Phế liệu thu hồi nhập kho Nợ TK 111,112: Phế liệu thu hồi bán thu tiền Nợ TK 138 (1388), 334: Giá trị SP hỏng không sữa chữa bắt bồi thường Nợ TK 632 Giá trị SP hỏng không SC tính vào CP kinh doanh đơn vị Có TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang d Giá thành SP SX hoàn thành kỳ: Nợ TK 155: Nhập kho thành phẩm Nợ TK 157: Thành phẩm gửi bán Nợ TK 632: Tiêu thụ thẳng (không qua kho) Có TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang  Sơ đồ hạch toán: SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Toán 16E Trang 24 Đề án môn học GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ SƠ ĐỒ HẠCH TỐN TỔNG HỢP CPSX_ZSP (PP KKTX) VL dùng khơng hết nhập lại kho TK152 xxx TK621 TK154 (1a) CPSXDDĐK Zsp hồn thành Nhập kho ()VL SD hết (2a) K/C CPNVL xưởng() TK334,338 xxx TK155 (5) trực tiếp TK622 (1b) TK157 (2b) K/C CPNN gởi bán trực tiếp TK153(142) xxx TK627 (1c) TK632 (2c) K/C phân bổ t/thụ thẳng CP SXC TK214 TK111,112,331 TK152,111,112,1381 (3) khoản giảm loại trừ khỏi Z CPSX DD cuối kỳ (4) (1a) : Giá trị VL xuất dùng cho sản xuất sản phẩm (1b) : CP nhân công trực tiếp (1c) : Tập hợp chi phí sản xuất chung (2) : K/C CP NVL trực tiếp, CPNCTT, K/C phân bổ CPSX chung (3) : Các khoản loại trừ khỏi giá thành (4) : CP sản xuất dở dang cuối kỳ (5) : Giá thành sản xuất sản phẩm hoàn thành kỳ SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Toán 16E Đề án môn học Trang 25 GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ CHƯƠNG : NHẬN XÉT CỦA BẢN THÂN Với xu hướng tăng trưởng kinh tế, quy mô sản xuất ngày mở rộng, hiệu kinh doanh ngày cao, đạt mục tiêu lợi nhuận lớn Để đạt mục tiêu đòi hỏi doanh nghiệp phải tiến hành việc xác định yếu tố chi phí sản xuất xác điều kiện quan trọng cần thiết Yếu tố chi phí sản xuất chia thành khoản mục chi phí : chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung Các nhà quản trị doanh nghiệp phải có máy kế tốn phù hợp với quy mơ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đảm bảo nguyên tắc hạch toán kế toán theo pháp lệnh nhà nước Các doanh nghiệp nên áp dụng phương pháp hạch toán kế toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên, với phương pháp giúp cho doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ hơn, phản ánh nhanh chóng, xác, kịp thời Cơng việc tính giá thành sản phẩm sản xuất doanh nghiệp nên áp dụng theo phương pháp trực tiếp tính giá thành cho loại sản phẩm Với cách tính giúp cho việc theo dõi chi phí riêng yếu tố cách cụ thể, xác để từ biết cần giảm chi phí ? phận sản xuất hợp lý để có kế hoạch điều chỉnh hạ giá thành giảm phẩm, tăng doanh thu, thêm lợi nhuận tạo khả cạnh tranh SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Tốn 16E Đề án mơn học Trang 26 GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ KẾT LUẬN Khi kinh tế nước ta chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phẩm hoạt động theo chế thị trường có can thiệp nhà nước sản xuất kinh doanh không ngừng phát triển lĩnh vực kinh tế quốc dân Trong doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu thu nhiều lợi nhuận doanh nghiệp phải biết bỏ chi phí thu lợi nhuận Việc xác định chi phí chi q trình sản xuất đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp cần xác định chi phí phù hợp với sản lượng sản xuất để từ có biện pháp quản lí phù hợp, tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu sản xuất Xuất phát từ tầm quan trọng hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên em sâu tìm hiểu nghiên cứu Tuy nhiên thời gian qua với cố gắng thân hướng dẫn tận tình Cô giáo Lê Thị Thanh Mỹ giúp em hồn thành đề án Tuy nhiên thời gian có hạn kiến thức thân em hạn chế, đề án môn học không tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý Cơ Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình Cơ giáo Lê Thị Thanh Mỹ tạo điều kiện cho em hoàn thành đề án môn học SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Tốn 16E Trang 27 Đề án mơn học GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “ Lý thuyết thực hành kế toán tài chinh” PGS.TS Nguyễn Văn Cơng Giáo trình “ Kế tốn doanh nghiệp theo luật kế tốn mới” PGS.TS Ngơ Thế Chi, TS Trương Thị Thủy Giáo trình “ Kế tốn tài chính” TS Trần Thị Dun số tài liệu tham khảo SVTH: Nguyễn Thị Nhung Lớp: Kế Toán 16E ... Kế Toán 16E Đề án môn học Trang GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ CHƯƠNG : KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1 Chi phí sản xuất 1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất : - Chi phí. .. Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí giá thành: Căn vào ý nghĩa chi phí giá thành sản phẩm dựa vào cơng dụng chi phí mức phân bổ chi phí cho đối tượng - Chi phí sản xuất: tồn chi phí liên... trình sản xuất kinh doanh - Giá thành sản xuất thực tế: giá thành sản xuất sản phẩm tính sở số liệu chi phí sản xuất thực tế phát sinh kế tốn tập hợp sau q trình sản xuất kỳ Đây để xác định kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm , Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay