kế toán đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị chủ đầu tư liên hệ thực tế

24 53 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:20

Nhóm MỤC LỤC Nhóm CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Xây dựng (XDCB) ngành sản xuất vật chất quan trọng, sản phẩm đóng góp phần lớn tạo nên sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế Hoạt động XDCB bao gồm: xây dựng mới, mở rộng, khôi phục, cải tạo hay đại hóa cơng trình Những năm gần đây, phát triển mạnh mẽ kinh tế quốc dân kéo theo nhu cầu sở vật chất kỹ thuật tăng mạnh động lực lớn thúc đẩy ngành XDCB phát triển nhanh chóng, ngày giữ vai trò quan trọng, tạo “bộ xương sống” cho kinh tế Hàng loạt doanh nghiệp XDCB hình thành phát triển Thực tế đặt u cầu phải hồn thiện chế quản lý chế tài cơng tác kế tốn tầm vi mô ngành xây dựng Cũng tất ngành kinh tế khác, hiệu kinh doanh vấn đề sống doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt muốn tồn phát triển, doanh nghiệp phải tìm cách tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm Để làm điều doanh nghiệp phải quản lý khoản chi phí cách xác để tiến hành phân tích tìm cách sử dụng nguồn lực cách tiết kiệm hiệu Muốn doanh nghiệp phải tổ chức hạch tốn xác chi phí sản xuất, tính đúng, tính đủ giá thành cơng trình XDCB Từ thấy cơng tác kế tốn chi phí đầu XDCB công cụ hữu hiệu để doanh nghiệp thực mục tiêu tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Mặt khác, thực tế tỷ lệ thất thoát vốn đầu XDCB cao nhiều nguyên nhân khác quan chủ quan Do đó, cơng tác kế tốn tập hợp chi phí cơng trình đầu xây dựng ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp nói riêng tồn kinh tế nói chung Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài Để làm rõ vấn đề định khoản nghiệp vụ chi phí đầu XDCB đơn vị chủ đầu tư, nghiên cứu thảo luận đề tài: “Kế tốn chi phí đầu xây dựng đơn vị chủ đầu (theo chế độ định 15)” Các mục tiêu nghiên cứu - Các khái niệm, trình tự tiến hành, hình thức, nội dung chi phí, nhiệm vụ kế toán đầu XDCB đơn vị chủ đầu - Kế tốn chi phí đầu XDCB đơn vị chủ đầu - Áp dụng vào nghiệp vụ cụ thể Kết cấu báo cáo nghiên cứu Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo Bài nghiên cứu gồm phần: Phần I: Các vấn đề lý luận đề tài Phần II: Một số tập áp dụng Nhóm CHƯƠNG II: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI I Những vấn đề chung 1.1 Những khái niệm 1.1.1 Khái niệm đầu xây dựng Đầu xây dựng trình sử dụng nguồn lực vào hoạt động sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng tài sản cố định, nhằm bước tăng cường hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế 1.1.2 Khái niệm vốn đầu xây dựng Vốn đầu xây dựng thuộc ngân sách nhà nước vốn ngân sách nhà nước cân đối dự toán ngân sách nhà nước hàng năm từ nguồn thu nước, nước (bao gồm vay nước ngồi phủ vốn viện trợ nước ngồi cho phủ, cấp quyền quan nhà nước) để cấp phát cho vay ưu đãi đầu xây dựng Vốn đầu xây dựng ngân sách Nhà nước hình thành từ nguồn sau: - Một phần tích luỹ nước từ thuế, phí, lệ phí Vốn viện trợ theo dự án phủ, tổ chức phi phủ, tổ chức liên hợp quốc tổ chức Quốc Tế khác Vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) tổ chức Quốc tế Chính phủ hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam Vốn thu hồi nợ ngân sách cho vay ưu đãi năm trước Vốn vay Chính phủ hình thức trái phiếu kho bạc nhà nước phát hành theo định Chính phủ Vốn thu từ tiền giao quyền sử dụng đất theo quy định Chính phủ Vốn thu từ tiền bán, cho thuê tài sản thuộc sở hữu Nhà nước 1.1.3 Khái niệm chi đầu xây dựng Ngân sách Nhà nước Chi đầu xây dựng NSNN trình sử dụng phần vốn tiền tệ tập trung vào NSNN nhằm thực tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng tài sản cố định, bước tăng cường hoàn thiện sở vật chất kĩ thuật cho kinh tế 1.1.3.1 Phân loại chi đầu xây dựng Thứ nhất: Dựa theo tính chất tái sản xuất tài sản cố định, chi đầu XDCB cho ngành thuỷ lợi chia thành: - - Chi đầu xây dựng cơng trình thuỷ lợi mới: Đây khoản chi để xây dựng cơng trình thuỷ lợi, sở thuỷ lợi, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học Khoản chi đòi hỏi vốn đầu lớn, thời gian xây dựng kéo dài Do Nhà nước phải xem xét đầu vào cơng trình, dự án mang tính chất cấp bách, trọng điểm, chấm dứt tình trạng đầu phân tán dàn trải Khoản chi cần quan tâm chi đầu XDCB cho ngành thuỷ lợi Chi đầu cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình thuỷ lợi, trạm bơm: Khoản chi thời gian sử dụng lâu dài nên cơng trình thuỷ lợi thường xuống cấp, thiên tai, bệnh dịch gây ra, nhu cầu sử dụng lại khơng ngừng Nhóm tăng lên Đòi hỏi phải đầu để nâng cấp, mở rộng cải tạo lại Hiện khoản chi giữ vị trí quan trọng, đảm bảo tiết kiệm mà đáp ứng số nhu cầu đáng kể Thứ hai: Dựa vào cấu công nghệ vốn đầu tư, chi đầu XDCB cho ngành thuỷ lợi phân thành: - Chi xây lắp: khoản chi để xây dựng, lắp đặt thiết bị vào vị trí thiết kế Tuy nhiên, ngành thuỷ lợi ngành phi sản xuất phí lắp đặt chiếm tỷ lệ Do vậy, chi xây lắp ngành thuỷ lợi chủ yếu chi phí xây dựng - Chi máy móc thiết bị: Là khoản chi để mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho ngành thuỷ lợi máy bơm, máy tính, dụng cụ sửa chữa Đối với khoản chi chiếm phần nhỏ tổng chi đầu XDCB - Chi XDCB khác: khoản chi liên quan đến tất q trình xây dựng việc kiểm tra, kiểm soát để làm luận chứng kinh tế kỹ thuật chi phí liên quan đến việc chuẩn bị mặt thi cơng, chi phí tháo dỡ vật kiến trúc, chi phí đền bù hoa màu đất đai di chuyển nhà cửa khoản chi chiếm tỷ trọng nhỏ cần thiết 1.1.3.2 Phạm vi sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cho cấp phát đầu xây dựng Vốn ngân sách nhà nước cấp phát cho dự án đầu thuộc đối tượng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo quy định luật ngân sách Nhà nước quy chế quản lý đầu xây dựng Cụ thể vốn ngân sách nhà nước cấp phát cho đối tượng sau: - - - Các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh khơng khả thu hồi vốn quản lý sử dụng theo phân cấp chi ngân sách Nhà nước cho đầu phát triển Hỗ trợ dự án doanh nghiệp đầu vào lĩnh vực cần tham gia Nhà nước theo quy định pháp luật Chi cho công tác điều tra, khảo sát, lập dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ, quy hoạch xây dựng đô thị nơng thơn Thủ tướng Chính phủ cho phép Các doanh nghiệp Nhà nước sử dụng vốn khấu hao khoản thu Nhà nước để lại để đầu (đầu mở rộng, trang bị lại kỹ thuật) Tóm lại, chi đầu XDCB NSNN khoản chi lớn nhà nước đầu vào việc xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khơng khả thu hồi vốn trực tiếp thực chế độ cấp phát khơng hồn trả từ ngân sách Nhà nước Chi đầu XDCB khoản chi chi đầu phát triển chi đầu phát triển chiếm khoảng 20% tổng chi NSNN (6- 7% GDP) Hiện quan điểm Đảng ta không sử dụng tiền vay cho tiêu dùngdùng vào mục đích đầu phát triển phải kế hoạch thu hồi vốn vay chủ động trả nợ đến hạn, đồng thời trước đầu cần phải nghiên cứu kỹ nhằm đẳm bảo đồng vốn đầu bỏ mang lại hiệu cao 1.2 Trình tự tiến hành đầu XDCB Khái niệm: Trình tự đầu xây dựng thứ tự theo thời gian tiến hành cơng việc q trình đầu để nhằm đạt mục tiêu đầu Nhóm Các giai đoạn trình tự đầu xây dựng: Theo chế độ hành trình tự đầu xây dựng chia làm giai đoạn: - Chuẩn bị đầu Thực đầu Kết thúc xây dựng, đưa cơng trình vào khai thác sử dụng 1.2.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu Giai đoạn nghiên cứu cần thiết đầu định đầu cấp thẩm quyền Nội dung giai đoạn bao gồm: Nghiên cứu cần thiết phải đầu quy mô đầu Tiến hành tiếp xúc thăm dò thị trường nước nước ngồi nước để tìm nguồn cung ứng vật thiết bị tiêu thụ sản phẩm Xem xét khả huy động nguồn vốn để đầu lựa chọn hình thức đầu - Tiến hành điều tra khảo sát chọn địa điểm xây dựng - Lập dự án đầu - Gửi hồ sơ dự án văn trình đến người thẩm quyền định đầu tư, tổ chức cho vay vốn đầu quan thẩm định dự án đầu Như giai đoạn chuẩn bị đầu là sở để thực nội dung trình thực đầu tư, kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng, giai đoạn định thành công hay thất bại công đầu tương lai 1.2.2 Giai đoạn thực đầu - Giai đoạn định đầu tư, cơng trình ghi vào kế hoạch chuẩn bị thực đầu xây dựng xong tồn cơng trình Nội dung giai đoạn này: - - Xin giao đất thuê đất, xin giấy phép xây dựng theo quy định Nhà nước Thực đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt xây dựng Ký kết hợp đồng thầu xây lắp Mua sắm thiết bị công nghệ Thực việc khảo sát, thiết kế xây dựng Thẩm định, phê duyệt thiết kế tổng dự toán, dự tốn cơng trình: Tất dự án đầu xây dựng thuộc nguồn vốn thành phần kinh tế phải quan chuyên môn thẩm định thiết kế trước xây dựng Nội dung thẩm định số mặt: tuân thủ tiêu chuẩn, qui phạm thiết kế kiến trúc, công nghệ, kết cấu… Tiến hành thi công xây lắp Kiểm tra thực hợp đồng Quản lý kỹ thuật, chất lượng thiết bị, chất lượng xây dựng Nhận bàn giao khối lượng xây lắp theo giai đoạn 1.2.3 Kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng Giai đoạn cơng trình xây dựng xong tồn bộ, vận hành đạt thông số đề dự án đến lý dự án Nội dung giai đoạn bao gồm: - Kết thúc xây dựng cơng trình Nghiệm thu bàn giao cơng trình Vận hành cơng trình hướng dẫn sử dụng cơng trình Nhóm - Bảo hành cơng trình Quyết tốn vốn đầu Phê duyệt toán Việc quản lý đầu XDCB cần tuân theo nguyên tắc quy định quản lý hành Các dự án đầu thuộc vốn ngân sách cấp, vốn tín dụng nhà nước bảo lãnh, nhà đầu phát triển nhà nước, vốn doanh nghiệp nhà nước đầu phải quản lý chặt chẽ theo trình tự đầu xây dựng theo loại vốn Việc quản lý chi phí đầu XDCB thực thông qua chế độ sách, nguyên tắc phương pháp lập đơn giá, dự toán, định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức chi phí vấn xây dựng, lượng vốn đầu để xác định tổng vốn đầu dự án, tổng dự tốn, dự tốn tổng cơng trình Tổng dự tốn cơng trình để quản lý chi phí đầu xây dựng bao gồm: chi phí khảo sát, thiết kế, xây lắp, mua sắm thiết bị, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, chi phí bảo hiểm cơng trình, chi phí dự phòng, chi phí khác… 1.3 Các phương thức ĐTXDCB đơn vị chủ đầu 1.3.1 Đầu XDCB theo phương thức giao thầu Đầu XDCB theo phương thức giao thầu phương thức đầu chủ đầu muốn thực dự án phải thông qua ký kết hợp đồng thầu với nhà thầu xây dựng lắp đặt Tùy theo quy mô dự án, lực chủ đầu mà nhà đầu thực hình thức quản lý dự án giao thầu như: + Hình thức chủ đầu trực tiếp quản lý thực dự án: Thường áp dụng với dự án đầu Nhà nước sở hạ tầng, chủ đầu thành lập ban quản lý dự án để quản lý tồn q trình đầu XDCB Để tiến hành đầu XDCB, chủ đầu tuyển chọn thầu trực tiếp ký hợp đồng với nhiều tổ chức vấn để thực khảo sát, thiết kế cơng trình, soạn thảo hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu chọn thầu Sau chủ đầu ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu xây lắp, nhiệm vụ giám sát, quản lý q trình thi cơng đảm bảo tiến độ chất lượng cơng trình tổ chức vấn lựa chọn đảm nhận Áp dụng hình thức này, chủ đầu phải máy đủ lực quản lý dự án đăng ký quan thẩm quyền + Hình thức chủ nhiệm điều hành dự án: thường áp dụng với dự án đầu Nhà nước sở hạ tầng Để tiến hành hoạt động đầu XDCB, chủ đầu tổ chức tuyển chọn, trình cấp thẩm quyền định tổ chức vấn thay đơn vị làm chủ nhiệm điều hành dự án Khi đó, tổ chức tuyển chọn đứng giao dịch, ký kết hợp đồng với tổ chức khảo sát, thiết kế cung ứng vật tư, thiết bị xây lắp để thực nhiệm vụ trình thực dự án, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát, quản lý tồn q trình thực dự án Áp dụng hình thức dự án quy mô lớn, thời gian xây dựng dài, kỹ thuật xây dựng phức tạp, chủ đầu không đủ điều kiện trực tiếp quản lý thực dự án + Hình thức chìa khóa trao tay: Chủ đầu tổ chức đấu thầu dự án để lựa chọn nhà thầu (tổng thầu xây dựng) đảm nhận tồn cơng việc trình thực dự án từ khảo sát, thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị, xây lắp bàn giao cơng trình đưa dự án vào khai thác sử dụng Trong trường hợp này, chủ đầu trình duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, nhiệm thu bàn giao dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, tổng thầu xây dựng giao thầu lại việc khảo sát, thiết kế, mua sắm thiết bị phần khối lượng cơng tác xây, lắp cho nhà thầu phụ Hình thức thường áp dụng Nhóm việc xây dựng cơng trình quy mơ nhỏ tính chất kỹ thuật khơng phức tạp: nhà ở, cơng trình dân dụng, cơng trình sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ 1.3.2 Đầu XDCB theo phương tức tự làm Chủ đầu sử dụng lực lượng phép hành nghề xây dựng để thực khối lượng xây, lắp cơng trình Hình thức thường áp dụng cơng trình sửa chữa, cải tạo quy mơ nhỏ mang tình cải tạo, nâng cấp tài sản chủ đầu đủ lực điều kiện để thực hiện, cơng trình chuyên ngành đặc biệt (xây dựng nông – lâm nghiệp), cơng trình tự đầu xây dựng sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp xây dựng vậy, tùy theo dự án đầu chủ đầu thành lập khơng thành lập Ban quản lý dự án, từ xác định tổ chức cơng tác kế tốn q trình đầu xây dựng 1.4 Nội dung chi phí đầu XDCB Đầu xây dựng việc bỏ vốn để xây dựng cơng trình mua sắm TSCĐ nhằm tạo nên lực sản xuất cần thiết cho doanh nghiệp Chi phí đầu xây dựng bao gồm: chi phí xây, lắp, chi phí thiết bị chi phí xây dựng khác  Chi phí xây lắp - Chi phí phá tháo dỡ vật liệu kiến trúc cũ sau bù đắp giá trị vật tư, vật liệu thu hồi (nếu có) - Chi phí san lấp mặt xây dựng - Chi phí xây dựng cơng trình tạm, cơng trình phụ trợ phục vụ thi công (đường điện, nước, nhà tạm cho công nhân,…) để ăn ở, quản lý điều hành phục vụ thi cơng - Chi phí xây dựng cơng trình, hạng mục cơng trình  Chi phí mua sắm lắp đặt thiết bị Thiết bị XDCB gồm loại: Thiết bị rời (thiết bị cần lắp), thiết bị không cần lắp Thiết bị cần lắp thiết bị phải thơng qua q trình lắp đặt sau đem lắp đặt vào cơng trình để sử dụng Thiết bị không cần lắp thiết bị không qua q trình lắp đặt mà đem lắp vào cơng trình sử dụng Nội dung chi phí mua sắm thiết bị công lắp đặt thiết bị bao gồm: - Chi phí mua sắm thiết bị, cơng nghệ trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt cơng trình, chi phí bảo hiểm thiết bị, khoản thuế khơng hồn lại mua, chi phí vận chuyển từ cảng nơi mua đến cơng trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu conteneur, chi phí bảo hành, bảo dưỡng… - Chi phí lắp đặt thiết bị chi phí phát sinh để lắp đặt máy móc thiết bị lắp đặt bàn thợ cầu thang, đường ống, đường dây, chi phí sơn mạ, chống ẩm cho máy móc thiết bị…  Chi phí XDCB khác Chi phí XDCB khác phát sinh giai đoạn tiến trình đầu XDCB: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực đầu tư, giai đoạn kết thúc đầu đưa dự án vào khai thác sử dụng - Chi phí khác giai đoạn chuẩn bị đầu gồm: Nhóm + Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án chi thực lập báo đầu + Chi phí tuyên truyền, quảng cáo dự án + Chi phí nghiên cứu khoa học cơng nghệ liên quan đến dự án (nếu phép) + Chi phí lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu - Chi phí khác giai đoạn thực đầu gồm: + Chi phí khởi cơng cơng trình + Chi phí cho việc đền bù hoa màu đất đai, di chuyển dân cư cơng trình mặt xây dựng, chi phí cho cơng tác tái định cư phục hồi (nếu có) + Chi phí khảo sát xây dựng, thiết kế cơng trình, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá kết thầu, mua sắm thiết bị, vật tư, chi phí giám sát thi cơng, lắp đặt thiết bị, chi phí vấn… + Chi phí ban quản lý dự án + Chi phí bảo vệ cơng trình + Chi phí kiểm định chất lượng cơng trình (nếu có) + Chi phí bảo hiểm cơng trình + Lệ phí địa + Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự tốn cơng trình, kết đấu thầu + Các khoản thiệt hại q trình đầu - Chi phí khác giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng: + Chi phí lập hồ sơ hồn cơng, quy đổi vốn, thẩm tra, phê duyệt, tốn + Chi phí nghiệm thu, khánh thành, bàn giao cơng trình + Chi phí tháo dỡ cơng trình tạm, cơng trình phụ trợ phục vụ thi cơng, nhà tạm (trừ giá trị phế liệu thu hồi có) + Chi phí đào tạo cơng nhân kỹ thuật cán quản lý sản xuất (nếu có) + Chi phí th chun gia vận hành máy móc thời gian chạy thử (nếu có) + Chi phí ngun liệu, lượng nhân lực cho trình chạy thử khơng tải tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi (nếu có) + Chi phí lãi vay thời gian xây dựng cơng trình Tuy số loại chi phí XDCB khác phát sinh khơng tính vào giá trị tài sản cố định mà tính vào giá trị tài sản lưu động bàn giao như: Chi phí đào tạo cơng nhân kỹ thuật cán sản xuất, chi phí mua sắm công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu… Việc phân chia chi phí đầu xây dựng thành nội dung chi phí tuân theo quy định quy chế quản lý đầu xây dựng hành, đơn vị chủ đầu doanh nghiệp theo dõi chi tiết chi phí đầu xây dựng theo nội dung chi phí cần quản lý Chi phí đầu xây dựng khơng bao gồm thuế GTGT đầu vào chi phí đầu xây dựng tạo TSCĐ dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Chi phí đầu xây dựng bao gồm thuế GTGT đầu vào chi phí đầu xây dựng tạo TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hay chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Khi thực đầu XDCB doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch dự toán đầu tư, dự toán phải thẩm định xét duyệt Trong dự tốn cơng trình đầu XDCB bao gồm khoản mục chi phí sau: - Khi tiến hành đầu XDCB, doanh nghiệp phải tiến hành bước sau: Nhóm + Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: công việc chủ yếu nghiên cứu xác định cần thiết, quy mô đầu lập tổ chức thẩm định xét duyệt dự án, dự toán đầu + Giai đoạn thực đầu tư: công việc chủ yếu tổ chức lựa chọn phương thức đầu tư, thực thi công kiểm tra giám sát q trình thi cơng cơng trình, nhận bàn giao khối lượng xây lắp hoàn thành + Giai đoạn kết thúc đầu tư, đưa cơng trình vào khai thác sử dụng: công việc chủ yếu tổ chức nghiệm thu bàn giao, tốn cơng trình, vận hành thử bảo hành cơng trình đưa vào sử dụng, toán vốn đầu 1.5 Nhiệm vụ kế toán đơn vị chủ đầu - Ghi chép phản ánh rõ ràng, xác đầy đủ vốn đầu XDCB theo nguồn hình thành, tình hình thực kế hoạch đầu XDCB, tình hình sử dụng vốn đầu theo thành phần vốn đầu tư, theo hạng mục cơng trình, theo nguồn vốn đầu - Kiểm tra việc chấp hành dự tốn chi phí tiến độ chất lượng cơng trình, tính tốn phản ánh xác thực, đầy đủ, kịp thời, giá trị loại, thứ TSCĐ tài sản lưu động tăng lên đầu XDCB mang lại Phân tích tình hình thực kế hoạch hiệu vốn đầu tư, lập báo cáo toán vốn đầu cơng trình hồn thành tồn - Riêng kế toán hoạt động đầu XDCB tự làm, ngồi nhiệm vụ phải phản ánh chi phí bỏ q trình đầu tính giá thành xây, lắp cơng trình, hạng mục cơng trình Giám đốc tình hình thực định mức tiêu hao vật tư, lao động, tiền vốn kế hoạch sản xuất thi công xây lắp II Kế tốn chi phí đầu XDCB đơn bị chủ đầu 2.1 Chứng từ kế toán - Hóa đơn GTGT Phiếu chi, báo nợ Bảng toán tạm ứng (kèm theo chứng từ gốc) Biên lai nộp thuế, lệ phí Biên nghiệm thu khối lượng xây lắp hồn thành Hóa đơn tốn theo tiến độ kế hoạch HĐXD Các báo cáo toán vốn đầu tư… 2.2 Vận dụng TKKT 2.2.1 Tài khoản sử dụng Tài khoản sử dụng: 241 – Xây dựng dở dang Nội dung: Phản ánh chi phí xây dựng tình hình tốn cơng trình, tốn vốn đầu doanh nghiệp tiến hành công tác đầu XDCB, sửa chữa lớn tốn chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định doanh nghiệp 2411 – Mua sắm tài sản cố định: Chi phí mua sắm tài sản cố định tình hình tốn chi phí mua sắm tài sản cố định trường hợp phải thông qua lắp đặt trước đưa vào sử dụng 2412 – Xây dựng bản: Phản ánh chi phí đầu XDCB tình hình tốn chi phí đầu XDCB gồm: chi phí xác định, lắp đặt, giá trị thiết bị, chi phí khác Nhóm 2413 – Sửa chữa lớn tài sản cố định: Phản ánh chi phí sửa chữa tình hình tốn chi phí sửa chữa Nội dung phản ánh tài khoản 241 – XDCB dở dang: Bên nợ: - Chi phí đầu xây dựng, mua sắm, sửa chữa lớn phát sinh - Chi phí đầu tư, cải tạo, nâng cấp tài sản cố định Bên có: - Giá trị tài sản cố định hình thành qua đầu xây dựng, mua sắm hoàn thành đưa vào sử dụng - Giá trị cơng trình bị loại bỏ khoản khác bị duyệt bỏ toán duyệt - Giá trị cơng trình sửa chữa lớn tài sản cố định hồn thành, duyệt tốn Số dư nợ: - Chi phí XDCB sửa chữa lớn tài sản cố định dở dang - Giá trị cơng trình XDCB sửa chữa lớn tài sản cố định hoàn thành chưa bàn giao đưa vào sử dụng toán chưa duyệt 2.2.2 Phương pháp kế toán chi phí đầu XDCB 2.2.2.1 Kế tốn chi phí đầu XDCB theo phương thức giao thầu a Kế tốn chi phí đầu XDCB theo hình thức chủ đầu trực tiếp quản lý dự án • Nội dung hình thức chủ đầu trực tiếp quản lý thực dự án: Chủ đầu tổ chức chọn thầu trực tiếp ký hợp đồng với nhiều tổ chức vấn để thực cơng tác khảo sát, thiết kế cơng trình, soạn thảo hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu chọn thầu Sau chủ đầu ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu xây lắp, nhiệm vụ giám sát, quản lý q trình thi cơng đảm bảo tiến độ chất lượng cơng trình tổ chức vấn lựa chọn đảm nhận • - Hạch tốn chi phí đầu XDCB theo hình thức chủ đầu trực tiếp đầu trực tiếp quản lý dự án Khi ứng tiền cho tổ chức vấn đơn vị thi công xây lắp (đơn vị nhận thầu) theo chế độ hợp đồng kinh tế, kế toán ghi: Nợ TK 331 – phải trả người bán - TK 111 – tiền mặt TK 112 – tiền gửi ngân hàng TK 341 – vay dài hạn Khi nhập kho thiết bị, vật cơng trình kế tốn ghi: + Nếu đơn vị thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Nợ TK 152 – nguyên liệu, vật liệu (chi tiết vật liệu thiết bị XDCB) TK 111 – tiền mặt TK 112 – tiền gửi ngân hàng TK 331 – phải trả người bán TK 341 – vay dài hạn 10 Nhóm - - - + Nếu đơn vị thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế: Nợ TK 152 – nguyên liệu, vật liệu (chi tiết vật liệu thiết bị XDCB) Nợ TK 133 – thuế GTGT đầu vào TK 111 – tiền mặt TK 112 – tiền gửi ngân hàng TK 331 - phải trả người bán TK 341 – vay dài hạn Khi xuất thiết bị cho bên thi công lắp đặt: + Đối với thiết bị không cần lắp đặt, ghi: Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết cơng tác mua sắm thiết bị) TK 152 – nguyên vật liệu (chi tiết vật liệu, thiết bị XDCB kho) + Đối với thiết bị cần lắp:  Khi xuất thiết bị giao cho đơn vị lắp đặt: Nợ TK 152 – nguyên liệu, vật liệu (chi tiết thiết bị XDCB đưa lắp) TK 152 – nguyên liệu, vật liệu (chi tiết thiết bị XDCB kho) Khi khối lượng xây lắp hồn thành bên B bàn giao, nghiệm thu chấp nhận toán, giá trị thiết bị đưa lắp tính vào tiêu thực đầu tư: Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết cơng tác mua sắm thiết bị) TK 152 – nguyên liệu, vật liệu (chi tiết thiết bị XDCB đưa lắp) Căn biên toán giá trị cơng trình, biên nghiệm thu, lý hợp đồng vấn hồn thành, kế tốn ghi: Nợ TK 241 – XDCB dở dang (chi tiết liên quan) - - - - TK 331 – phải trả cho người bán Khi trả tiền cho tổ chức vấn thi công, ghi: Nợ TK 331 – phải trả cho người bán Nợ TK 133 – thuế GTGT đầu vào TK 111, 112 – tiền mặt, tiền gửi ngân hàng TK 341 – vay dài hạn (khi trả tiền, chủ đầu giữ lại 5% chi phí bảo hành) Khi ban quản lý dự án trực tiếp chi khoản chi phí khác đền bù đất đai, di chuyển dân cư, chi phí xây dựng cơng trình tạm, cơng trình phụ trợ phục vụ thi công… chứng từ ghi: Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết chi phí khác) Nợ TK 133 – thuế GTGT đầu vào TK 111, 112, 311, 341,… Khi phân bổ chi phí quản lý dự án cho cơng trình, hạng mục cơng trình (phân bổ sở dự tốn chi phí cho hoạt động ban quản lý dự án duyệt), kế toán ghi: Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết chi phí khác) TK 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp Khi phát sinh khoản chi phí lãi vay phải trả thời gian thực dự án đầu tư, kế toán ghi: Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết chi phí khác) TK 335 – chi phí trả trước 11 Nhóm - - Khi phát sinh chi phí cho sản xuất thử, chứng từ gốc vật liệu, nhân công, ghi: Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết chi phí khác) TK 152 – nguyên vật liệu TK 334 – phải trả cơng nhân viên TK 338 – phải trả, phải nộp khác Nếu sản phẩm thu hồi sản xuất thử, chứng từ nhập kho bán thu tiền, ghi: Nợ TK 155 – thành phẩm Nợ TK 111, 112 – tiền mặt, tiền gửi ngân hàng TK 241 (2412) (chi tiết KTCB khác) b Kế tốn chi phí ĐTXDCB theo hình thức chủ nhiệm điều hành dự án • Nội dung hình thức chủ nhiệm điều hành dự án Chủ đầu tổ chức chọn thầu ký kết hợp đồng với tổ chức vấn thay làm chủ nhiệm điều hành dự án đứng giao dịch, ký kết hợp đồng với tổ chức khảo sát thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị…để thực nhiệm vụ trình thực dự án, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát, quản lý tồn q trình thực dự án Hình thức áp dụng dự án quy mơ lớn, thời gian xây dựng dài, kỹ thuật xây dựng phức tạp • - - - Hạch tốn chi phí đầu XDCB theo hình thức chủ nhiệm điều hành dự án Khi ứng tiền cho tổ chức vấn đơn vị thi công xây lắp (đơn vị nhận thầu) theo chế độ hợp đồng kinh tế, kế toán ghi: Nợ TK 331 – phải trả người bán TK 111 – tiền mặt TK 112 – tiền gửi ngân hàng TK 341 – vay dài hạn Khi nhập kho thiết bị, vật cơng trình kế tốn ghi: + Nếu đơn vị thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Nợ TK 152 – nguyên liệu, vật liệu (chi tiết vật liệu thiết bị XDCB) TK 111 – tiền mặt TK 112 – tiền gửi ngân hàng TK 331 – phải trả người bán TK 341 – vay dài hạn + Nếu đơn vị thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế: Nợ TK 152 – nguyên liệu, vật liệu (chi tiết vật liệu thiết bị XDCB) Nợ TK 133 – thuế GTGT đầu vào TK 111 – tiền mặt TK 112 – tiền gửi ngân hàng TK 331 - phải trả người bán TK 341 – vay dài hạn Khi xuất thiết bị cho bên thi công lắp đặt: + Đối với thiết bị khơng cần lắp đặt, kế tốn ghi: Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết công tác mua sắm thiết bị) TK 152 – nguyên vật liệu (chi tiết vật liệu, thiết bị XDCB kho) 12 Nhóm + Đối với thiết bị cần lắp:  Khi xuất thiết bị giao cho đơn vị lắp đặt: Nợ TK 152 – nguyên liệu, vật liệu (chi tiết thiết bị XDCB đưa lắp) TK 152 – nguyên liệu, vật liệu (chi tiết thiết bị XDCB kho)  Khi nhận biên toán lắp đặt thiết bị, kế toán ghi: - - - - - - Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết công tác mua sắm thiết bị) TK 152 – nguyên liệu, vật liệu (chi tiết thiết bị XDCB đưa lắp) Căn biên tốn giá trị cơng trình, biên nghiệm thu, lý hợp đồng vấn hồn thành, kế tốn ghi: Nợ TK 241 – XDCB dở dang (chi tiết liên quan) TK 331 – phải trả cho người bán Khi trả tiền cho tổ chức vấn thi công, ghi: Nợ TK 331 – phải trả cho người bán Nợ TK 133 – thuế GTGT đầu vào TK 111, 112 – tiền mặt, tiền gửi ngân hàng TK 341 – vay dài hạn (khi trả tiền, chủ đầu giữ lại 5% chi phí bảo hành) Khi ban quản lý dự án trực tiếp chi khoản chi phí khác đền bù đất đai, di chuyển dân cư, chi phí xây dựng cơng trình tạm, cơng trình phụ trợ phục vụ thi công…căn chứng từ ghi: Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết chi phí khác) Nợ TK 133 – thuế GTGT đầu vào TK 111, 112, 311, 341… Khi phân bổ chi phí quản lý dự án cho cơng trình, hạng mục cơng trình (phân bổ sở dự tốn chi phí cho hoạt động ban quản lý dự án duyệt), kế toán ghi: Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết chi phí khác) TK 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp Khi phát sinh khoản chi phí lãi vay phải trả thời gian thực dự án đầu tư, kế toán ghi: Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết chi phí khác) TK 335 – chi phí trả trước Khi phát sinh chi phí cho sản xuất thử, chứng từ gốc vật liệu, nhân công, ghi: Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết chi phí khác) TK 152 – ngun vật liệu TK 334 – phải trả cơng nhân viên TK 338 – phải trả, phải nộp khác Nếu sản phẩm thu hồi sản xuất thử, chứng từ nhập kho bán thu tiền, ghi: Nợ TK 155 – thành phẩm Nợ TK 111, 112 – tiền mặt, tiền gửi ngân hàng TK 241 – xây dựng dở dang (2412) (chi tiết KTCB khác) c Kế tốn chi phí ĐTXDCB theo hình thức chìa khóa trao tay • Nội dung hình thức chìa khóa trao tay 13 Nhóm Chủ đầu tổ chức đấu thầu dự án để lựa chọn nhà thầu (tổng thầu xây dựng) đảm nhận tồn cơng việc q trình thực dự án (khảo sát, thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị, tiến hành xây lắp…) Chủ đầu trình duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự tốn, nghiệm thu nhận bàn giao dự án hoàn thành đưa vào sử dụng • - Hạch tốn chi phí đầu XDCB theo hình thức chìa khóa trao tay Khi chi phí chuẩn bị đầu dự án chi phí KTCB khác, kế tốn ghi: Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết liên quan) TK 111,112 – tiền mặt, tiền gửi ngân hàng TK 341 – vay dài hạn - Khi ứng tiền cho đơn vị thi công xây lắp theo hợp đồng giao nhận, kế toán ghi: Nợ TK 331 – phải trả người bán TK 112 – tiền gửi ngân hàng TK 341 – vay dài hạn - Khi phát sinh khoản chi phí lãi vay phải trả thời gian thực dự án đầu tư, kế toán ghi: Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết chi phí khác) TK 335 – chi phí trả trước - Khi bên nhận thầu bàn giao cơng trình, đơn vị chủ đầu giữ lại chi phí bảo hành cơng trình theo quy định tốn cho đơn vị thi cơng chi phí lại khối lượng hồn thành, bàn giao Nếu đơn vị thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp TSCĐ dùng vào hoạt động nghiệp dự án… kế toán ghi: Nợ TK 241 – XDCB dở dang (2412) (chi tiết liên quan) TK 331 – phải trả cho người bán - Khi tốn cho đơn vị thi cơng chi phí lại khối lượng hoàn thành, bàn giao, ghi: Nợ TK 331 - phải trả người bán TK 112 – tiền gửi ngân hàng TK 341 – vay dài hạn Nếu đơn vị thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế TSCĐ dùng vào hoạt động SXKD, kế toán ghi: Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412) (chi tiết liên quan) Nợ TK 133 – thuế GTGT đầu vào TK 331 – phải trả người bán - Khi toán cho đơn vị thi cơng chi phí lại khối lượng hồn thành, bàn giao, kế tốn ghi: Nợ TK 331 – phải trả cho người bán TK 112 – tiền gửi ngân hàng 14 Nhóm TK 341 - vay dài hạn 2.2.2.2 Kế toán chi phí ĐTXDCB theo hình thức tự làm • Nội dung hình thức tự làm Chủ đầu sử dụng lực lượng phép hành nghề xây dựng để thực khối lượng xây lắp cơng trình Hình thức áp dụng cơng trình sửa chữa, cải tạo quy mơ nhỏ, cơng trình chun ngành đặc biệt (xây dựng nơng nghiệp lâm nghiệp…)\ • Hạch tốn chi phí đầu XDCB theo hình thức tự làm Theo hình thức này, doanh nghiệp phải trực tiếp khoản chi phí a Tiến hành hệ thống sổ kế toán doanh nghiệp - Phản ánh chi phí đầu XDCB thực tế phát sinh, kế toán ghi: Nợ TK 214 – Xây dựng dở dang Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào khấu trừ TK 111, 112, 152, 334, 338,… - Khi cơng trình hồn thành tốn duyệt, kế tốn xác định giá trị tài sản hình thành qua đầu khoản chi phí khơng duyệt: Nợ TK 2112, 2113 - Giá trị TSCĐ hình thành qua đầu Nợ TK 1388 - Chi phí đầu XDCB khơng tính vào giá trị TSCĐ phải bồi thường Nợ TK 152 - Chi phí đầu XDCB khơng tính vào giá trị TSCĐ ghi tăng tài sản lưu động Nợ TK 441 - Chi phí đầu XDCB khơng tính vào giá trị TSCĐ ghi giảm nguồn vốn đầu XDCB TK 214 – Xây dựng dở dang - Căn vào nguồn vốn đầu XDCB chuyển nguồn vốn: Nợ TK 441, 414 - TSCĐ hình thành XDCB tài trợ nguồn vốn đầu XDCB, quỹ đầu phát triển Nợ TK 431 - Đầu quỹ phúc lợi dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh TK 411 – Nguồn vố kinh doanh TK 4313 – Đầu quỹ phúc lợi dùng vào hoạt động phúc lợi công cộng b Tiến hành sổ kế toán riêng Kế toán đơn vị chủ đầu thể quan hệ vãng lai với bên sản xuất kinh doanh tài khoản 336 – Phải trả nội bộ, bên sản xuất kinh doanh ngược lại phản ánh quan hệ với bên XDCB tài khoản 136 – Phải thu nội + Bên XDCB: - Khi đơn vị chủ đầu nhận vật tiền vốn bên sản xuất kinh doanh: 15 Nhóm Nợ TK 111, 112, 152, 153 TK 336 – Phải trả nội - Khi tiến hành XDCB, vào chứng từ phản ánh chi phí phát sinh: Nợ TK 214 – Xây dựng dở dang Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào khấu trừ TK 152, 334, 338,… - Khi bàn giao cơng trình cho bên sản xuất kinh doanh: Nợ TK 336 – Phải trả nội TK 241: Tồn chi phí thực tế phát sinh + Bên sản xuất kinh doanh - Khi giao vật tiền vốn cho bên XDCB: Nợ TK 136 – Phải thu nội TK 152, 111, 112, 153… - Khi nhận bàn giao từ bên XDCB: Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình: Giá trị TSCĐ hình thành qua đầu XDCB Nợ TK 152, 1388, 441: Chi phí bị duyệt bỏ khỏi giá trị cơng trình TK 136 – Phải thu nội Đồng thời chuyển nguồn vốn: Nợ TK 441, 414… TK 411 2.2.3 Kế tốn toán vốn đầu XDCB 2.2.3.1 Nội dung toán vốn đầu XDCB - Xác định tổng số vốn đầu thực qua năm: + Xác định tổng số vốn đầu trình thực dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu đến kết thúc đầu đưa dự án vào khai thác sử dụng + Xác định nguồn đầu cho dự án: Vốn ngân sách cấp, vốn tín dụng, vốn đầu phát triển doanh nghiệp vốn đầu nguồn khác… + Xác định cấu chi phí q trình đầu XDCB: Vốn xây lắp, vốn thiết bị, vốn dành cho chi phí khác - Xác định giá trị thiệt hại khơng tính vào giá trị tài sản bàn giao: + Các trường hợp thiệt hại ngun nhân bất khả kháng khơng hợp đồng bảo hiểm + Giá trị bị duyệt bỏ theo định cấp thẩm quyền - Xác định giá trị tài sản bàn giao: 16 Nhóm Giá trị tài sản bàn giao = Tổng số vốn đầu cho -cơng trình Các khoản chi phí khơng tính vào giá trị cơng trình Khi tốn cơng trình, kế tốn phải xác định giá trị loại tài sản hình thành qua đầu gồm TSCĐ nhà cửa vật kiến trúc, TSCĐ máy móc thiết bị, tài sản lưu động Việc xác định giá trị loại tài sản thực theo nguyên tắc: + Chi phí đầu liên quan trực tiếp đến tài sản tính trực tiếp cho tài sản + Chi phí liên quan đến nhiều đối tượng tài sản phải phân bổ cho loại tài sản theo tiêu thức thích hợp + Chi phí XDCB khác liên quan đến đối tượng TSCĐ phải phân bổ theo tỷ lệ vốn xây dựng; vốn lắp đặt; vốn thiết bị + Chi phí XDCB khác liên quan đến đối tượng cơng trình xây dựng phải phân bổ cho loại theo tỷ lệ vốn xây dựng + Chi phí XDCB khác liên quan đến đối tượng cơng trình xây dựng phân bổ cho loại theo tỷ lệ với vốn xây dựng + Chi phí XDCB khác liên quan đến máy móc thiết bị phân bổ cho đối tượng máy móc thiết bị theo tỷ lệ vốn thiết bị vốn lắp đặt + Chi phí thiệt hại khơng tính vào giá trị cơng tình hạch tốn theo định cấp thẩm quyền: Ghi giảm nguồn vốn đầu XDCB, bắt bồi thường… + Chi phí XDCB khác khơng tính vào giá trị TSCĐ tính vào giá trị tài sản lưu động bàn giao (Chi phí đào tạo nhân viên, chi phí mua nguyên vật liệu, cơng cụ dụng cụ) 2.2.3.2 Phương pháp kế tốn số nghiệp vụ chủ yếu Căn toán duyệt, kế tốn ghi tăng giá TSCĐ hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng chi phí duyệt bỏ: - Trường hợp thực hệ thống sổ kế toán: Nợ TK 211, 213 – TSCĐ hữu hình, vơ hình Nợ TK 152 – Nguyên vật liệu Nợ TK 441 – Chi phí XDCB bị duyệt bỏ ghi giảm nguồn vốn đầu XDCB Nợ TK 1388 – Chi phí khơng tính vào giá trị cơng trình phải thu hồi TK 241 – XDCB dở dang Chú ý: Đối với cơng trình XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng tốn chưa duyệt kế tốn ghi: Nợ TK 211 Theo giá tạm tính TK 241 Khi tốn duyệt điều chỉnh theo giá duyệt: + Nếu giá trị tài sản hình thành thơng qua đầu XDCB duyệt giá trị lớn giá tạm tính: Nợ TK 211, 213 – TSCĐ hữu hình, vơ hình Nợ TK 152 – Ngun vật liệu Nợ TK 441 – Chi phí XDCB bị duyệt bỏ ghi giảm vốn đầu XDCB Nợ TK 1388 – Chi phí khơng tính vào giá trị cơng trình phải thu hồi 17 Nhóm TK 241 – XDCB dở dang: Phần chênh lệch giá duyệt giá tạm tính + Nếu giá trị tài sản hình thành thơng qua đầu XDCB duyệt giá trị nhỏ giá tạm tính, kế toán ghi ngược lại bút toán - Khi cơng trình hồn thành dùng vào sản xuất kinh doanh đầu nguồn vốn đầu XDCB, quỹ đầu phát triển chuyển nguồn vốn: Nợ TK 441, 414 – Nguồn vốn đầu XDCB, quỹ đầu phát triển TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh 2.3 Tổ chức sổ kế toán Với phương pháp ghi sổ tổng hợp, hình thức sau để ghi sổ kế tốn cho kế tốn chi phí đầu XDCB: - Hình thức Nhật ký – sổ Hình thức chứng từ ghi sổ Hình thức nhật ký chung Hình thức Nhật ký chứng từ 18 Nhóm CHƯƠNG III: MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài tập 1: Doanh nghiệp A đơn vị chủ đầu tài liệu đầu XDCB sau: (đơn vị tính 1.000đ) Đầu dây chuyền sản xuất theo phương thức cho thầu, giá trị cơng trình theo giá chưa thuế GTGT xác định thông qua mở thầu sau: Giá trị công tác xây dựng: 1.950.000 Giá trị công tác lắp đặt: 215.000 Giá trị dây chuyền sản xuất: 2.300.000 Thuế suất GTGT 10% cho toàn phần hành XDCB Ứng trước cho nhà thầu ½ giá trị cơng trình xây dựng cơng tác lắp đặt TGNH vốn đầu XDCB (theo giá trị thuế GTGT) Ứng trước cho nhà thầu cung cấp thiết bị 20% giá trị thuế GTGT hợp đồng tiền vay dài hạn Nhận thiết bị từ nhà cung cấp thiết bị chuyển thẳng lắp đặt, chi phí vận chuyển 10.000 tiền mặt (thuế GTGT cho dịch vụ vận chuyển 10%), toán thêm cho nhà cung cấp thiết bị 30% giá trị toán hợp đồng TGNH vốn đầu XDCB Các chi phí khác XDCB: - Chi phí chuẩn bị đầu tư: 50.000 tiền mặt - Chi phí mặt xây dựng: 65.000 séc (đã giấy báo nợ) - Chi phí quản lý cơng trình: • • • • • Tiền lương phải trả: 75.000 Các khoản trích theo lương tính theo tỷ lệ quy định Tiền th bảo vệ cơng trình: 22.000 tiền mặt Chi phí khấu hao TSCĐ dung cho ban quản lý: 22.000 Chi phí khác tiền mặt 22.000, TGNH 11.000 thuế GTGT 10% Chi phí chạy thử dây chuyền cơng nghệ: 9.000 tiền mặt Chi phí khánh thành cơng trình 27.000 tiền mặt Cơng trình XDCB hồn thành, chủ đầu nhận bàn giao từ nhà thầu tốn cho nhà thầu tồn số tiền lại TGNH Yêu cầu: Lập bút toán ghi chép nghiệp vụ kế toán nêu sở ghi chép Bài làm NV1: Căn vào hóa đơn GTGT giấy tờ dự thầu, kế toán ghi: Nợ TK 2412: 4.465.000 Nợ TK 133: 446.500 TK 331: 4.911.500 NV2: Căn bảng toán tạm ứng (kèm chứng từ gốc), giấy báo nợ ngân hàng, kế tốn ghi: 19 Nhóm Nợ TK 331: 1.190.750 TK 112: 1.190.750 Đồng thời kết chuyển nguồn vốn: Nợ TK 441: 1.190.750 TK 411: 1.190.750 NV3: Căn bảng toán tạm ứng (kèm chứng từ gốc), kế toán ghi: Nợ TK 331: (230000+23000) x 20% = 506.000 TK 341: 506.000 NV4: Căn hóa đơn giá trị gia tăng, giấy báo nợ ngân hàng, kế toán ghi: - Nợ TK 2412: 2.300.000 TK 2411: 2.300.000 - Nợ TK 214: 10.000 Nợ TK 133: 1.000 TK 111: 11.000 - Nợ TK 331: 759.000 TK 112: 759.000 Đồng thời kết chuyển nguồn vốn: Nợ TK 441: 759.000 TK 411: 759.000 NV5: Căn hóa đơn chi tiền, kế tốn ghi: Nợ TK 2412: 50.000 TK 111: 50.000 + Căn giấy báo nợ ngân hàng, kế tốn ghi: Nợ TK 2412: 65.000 TK 112: 65.000 + Căn bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương, kế tốn ghi: Nợ TK 2412: 92.250 TK 334: 75.000 TK 338: 17.250 + Căn phiếu chi, kế toán ghi: Nợ TK 2412: 22.000 TK 111: 22.000 + Căn bảng phân bổ khấu hao, kế toán ghi: Nợ TK 2412: 22.000 TK 214: 22.000 20 Nhóm + Căn phiếu chi, giấy báo nợ ngân hàng, hóa đơn GTGT, kế toán ghi: Nợ TK 2412: 30.000 Nợ TK 133: 3.000 TK 111: 11.000 TK 112: 22.000 NV6: Căn phiếu chi, kế toán ghi: Nợ TK 2412: 9.000 TK 111: 9.000 NV7: Căn phiếu chi, kế tốn ghi: Nợ TK 2412: 27.000 TK 111: 27.000 NV8: Căn vào báo cáo tốn cơng trình, kế tốn ghi: Nợ TK 211: 4792.250 TK 2412: 4792.250 + Căn hóa đơn toán giấy báo nợ ngân hàng, kế toán ghi: Nợ TK 331: 2.455.750 TK 112: 2.455.75 Bài tập 2: tình hình XDCB doanh nghiệp chủ đầu A theo phương thức tự làm ghi hệ thống sổ kế toán sau: (đơn vị tính 1.000đ) I II Số dư đầu tháng TK 2412: 529.000 Trong đó: Cơng trình X: 212.000 Cơng trình Y: 208.000 Cơng trình Z: 109.000 Trong tháng nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Chi phí đầu XDCB cho cơng trình X: Chi phí thiết bị XDCB xuất sử dụng cho cơng trình: 33.000 Lương phải trả cho cơng nhân viên: 56.000 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo tỷ lệ quy định Khấu hao TSCĐ sử dụng cho thi công: 5.500 Chi phí khác tiền mặt: 7.400 Chi phí đầu XDCB cho cơng trình Z: Chi phí thiết bị XDCB xuất sử dụng cho cơng trình: 30.000 Lương phải trả cho cơng nhân viên: 26.000 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo tỷ lệ quy định Khấu hao TSCĐ sử dụng cho thi cơng: 5.700 Chi phí khác tiền mặt: 8.500 Nghiệm thu cơng trình Z đưa vào sử dụng theo giá tạm tính 184.000 Chi phí đầu XDCB cho cơng trình Y bao gồm: 21 Nhóm - Mua thiết bị XDCB giá trị 300.000, thuế GTGT 10% tiền mặt, đưa thẳng đến lắp đặt công trình Lương phải trả cho cơng nhân viên: 95.000 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo tỷ lệ quy định Khấu hao TSCĐ sử dụng cho thi cơng: 14.200 Chi phí khác tiền mặt: 14.000 Bộ phận XDCB doanh nghiệp bàn giao cơng trình X hồn thành đưa vào sử dụng Tồn khoản chi phí tập hợp sổ kế toán hợp lý tính vào ngun giá cơng trình Nguồn vốn đầu vào cơng trình quỹ đầu phát triển Sau toán duyệt, giá thành cơng trình Z 183.000, chi phí khác không duyệt vào giá thành ghi giảm nguồn vốn đầu XDCB Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kế toán nêu sở ghi chép Bài làm NV1: Cơng trình X: + Căn vào phiếu xuất kho, kế tốn ghi: Nợ TK 2412: 33.000 TK 152: 33.000 + Căn vào bảng phân bổ tiền lương, kế tốn ghi: Nợ TK 241: 56.000 TK 334: 56.000 + Căn bảng phân bổ khoản trích theo lương, kế tốn ghi: Nợ TK 2412: 12.320 TK 338: 12.320 + Căn vào bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ, kế tốn ghi: Nợ TK 241: 5.500 TK 214: 5.500 + Căn phiếu chi, kế toán ghi: Nợ TK 2412: 7.400 TK 111: 7.400 NV2: Cơng trình Z: + Căn phiếu xuất kho, kế toán ghi: Nợ TK 2412: 30.000 TK 152: 30.000 + Căn bảng phân bổ tiền lương, kế toán ghi: Nợ TK 2412: 26.000 TK 334: 26.000 + Căn bảng phân bổ khoản trích theo lương, kế tốn ghi: Nợ TK 2412: 5.720 TK 338: 5.720 + Căn bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ, kế tốn ghi: Nợ TK 2412: 5.700 22 Nhóm TK 214: 5.700 + Căn phiếu chi, kế toán ghi: Nợ TK 2412: 8.500 TK 111: 8.500 NV3: Căn vàobiên kế tốn tạm thời cơng trình Z, kế tốn ghi: Nợ TK 211: 184.000 TK 2412: 184.000 NV4: Cơng trình Y + Căn hóa đơn mua hàng, hóa đơn thuế GTGT, kế tốn ghi: Nợ TK 2412: 300.000 Nợ TK 133: 30.000 TK 331: 330.000 + Căn bảng phân bổ tiền lương, kế toán ghi: Nợ TK 2412: 95.000 TK 334: 95.000 + Căn bảng tính phân bổ khấu khao TSCĐ, kế tốn ghi: Nợ TK 2412: 14.200 TK 214: 14.200 + Căn phiếu chi, kế toán ghi: Nợ TK 2412: 14.000 TK 111: 14.000 + Căn phân bổ khoản trích theo lương, kế tốn ghi: Nợ TK 2412: 20.900 TK 338: 20.900 NV5: Căn biên bàn giao cơng trình X, kế tốn ghi: Nợ TK 211: 326.220 TK 2142: 326.220 Đồng thời kết chuyển nguồn vốn: Nợ TK 414: 326.220 TK 411: 326.220 NV6: Căn vào báo cáo tốn cơng trình Z, kế tốn ghi: Nợ TK 2412: 1.000 TK 211: 1.000 + Căn vào báo cáo tốn cơng trình, kế tốn ghi: Nợ TK 441: 184.920 – 183.000 = 1.920 TK 2142: 1.920 23 Nhóm Kết luận Đầu xây dựng hoạt động quan trọng ảnh hưởng lớn đến nhịp độ phát triển kinh tế đời sống nhân dân Đây lĩnh vực phức tạp đời sống kinh tế - xã hội cần phải quản lý cách chặt chẽ nhiều góc độ khác nhằm đảm bảo chiến lược phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ định vậy, việc kiểm sốt chặt chẽ trình đầu xây dựng hoạt động quan trọng doanh nghiệp Bài thảo luận cung cấp khái quát việc hạch tốn cơng trình xây dựng đơn vị chủ đầu giúp doanh nghiệp huy động sử dụng hiệu cao vốn đầu tư; đảm bảo chất lượng thời hạn xây dựng với chi phí hợp lý phù hợp với quy định pháp luật nhà nước Đối với doanh nghiệp, nguồn vốn đầu quan trọng quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu cho cơng trình xây dựng điều thiết yếu, doanh nghiệp phải nắm rõ việc kế tốn chí phí đầu xây dựng để quản lý vốn hiệu giúp doanh nghiệp tồn phát triển góp phần thúc đẩy đất nước phát triển Tài liệu tham khảo Giáo trình kế tốn tài – Trường Đại học Thương Mại Quyết định 15 ngày 20/03/2006 thông 244 sửa đổi Các chuẩn mực kế toán Việt Nam Lý thuyết thực hành kế tốn tài – Nguyễn Phú Giang Giáo trình kế tốn tài – Học viện tài 24 ... án đầu tư mà chủ đầu tư thành lập không thành lập Ban quản lý dự án, từ xác định tổ chức cơng tác kế tốn trình đầu tư xây dựng 1.4 Nội dung chi phí đầu tư XDCB Đầu tư xây dựng việc bỏ vốn để xây. .. tự đầu tư xây dựng chia làm giai đoạn: - Chuẩn bị đầu tư Thực đầu tư Kết thúc xây dựng, đưa cơng trình vào khai thác sử dụng 1.2.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Giai đoạn nghiên cứu cần thiết đầu tư. .. thành công hay thất bại công đầu tư tương lai 1.2.2 Giai đoạn thực đầu tư - Giai đoạn có định đầu tư, cơng trình ghi vào kế hoạch chuẩn bị thực đầu tư xây dựng xong tồn cơng trình Nội dung giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: kế toán đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị chủ đầu tư liên hệ thực tế , kế toán đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị chủ đầu tư liên hệ thực tế , CHƯƠNG II: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI, 1 Chứng từ kế toán, 3 Tổ chức sổ kế toán, CHƯƠNG III: MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay