kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

47 42 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:20

Báo cáo thực tập nghiệp vụ GVHD: Đào Bá Thụ LỜI MỞ ĐẦU Với tình hình đất nước ta nay, đất nước đà phát triển, q trình cơng nghiệp hố, đại hố theo chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa Do vậy, việc phát triển công nghiệp bước tiên đường lối sách Việc phát triển sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh yêu cầu cần thiết tất Doanh nghiệp Nhất thời buổi đất nước ta chuẩn bị hội nhập kinh tế giới WTO Xuất phát từ mục đích hoạt động xây lắp, vừa mang tính chất kinh tế; vừa mang tính phục vụ Do đó, việc đảm bảo lúc hai nhiệm vụ yêu cầu quan trọng Doanh nghiệp Chính mà nhiệm vụ quan trọng đặt cho Doanh nghiệp kế toán cho đơn vị phải nắm bắt cách xác kịp thời thơng tin tình hình kinh tế tài đơn vị Kế toán với hai chức nhiệm vụ cung cấp thơng tin đầy đủ xác tình hình tài Cơng ty Hơn nữa, chế thị trường, Doanh nghiệp phải cạnh tranh với nên để nhận thầu xây dựng cơng trình đòi hỏi phải tính tốn xác giá thành, kế hoạch giá thành dự tốn để từ dự báo khoản hạ giá thành, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng cơng trình Từ có giá dự thầu hợp lý vừa đảm bảo chất lượng, thời gian thi công Xuất phát từ tầm quan trọng nên em chọn đề tài: “ Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp” làm đề tài thực tập cho Nội dung gồm hai phần: SVTH: Đặng Thị Thi - Lớp: HCKT03CQ Báo cáo thực tập nghiệp vụ GVHD: Đào Bá Thụ Phần I: Thực trạng cơng tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng Phần II: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng Để thực xong đề tài này, kiến thức tiếp thu q trình học tập, em nhận giúp đỡ tận tình Giảng viên hướng dẫn anh chị Phòng tài - kế tốn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng Do thời gian kiến thức hạn chế nên đề tài chắn khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận ý kiến đóng góp Quý thầy cơ, anh chị Phòng tài - kế tốn Cơng ty để đề tài hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình … anh chị Phòng tài - kế tốn Cơng ty giúp đỡ em hoàn thành tốt chuyên đề thực tập Đà Nẵng, ngày 19 tháng 02 năm 2009 Sinh viên thực Đặng Thị Thi SVTH: Đặng Thị Thi - Lớp: HCKT03CQ Báo cáo thực tập nghiệp vụ GVHD: Đào Bá Thụ PHẦN I TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG I Bộ máy kế tốn: Hình thức tổ chức máy kế tốn: Nhằm thực tốt cơng tác kế tốn với đầy đủ chức thơng tin Công ty thông tin kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, mơ hình tổ chức hạch tốn kế tốn áp dụng Cơng ty mơ hình tổ chức máy kế tốn tập trung Mọi cơng tác tập trung Phòng kế tốn Để tổ chức cơng tác kế tốn khoa học hợp lý cần đáp ứng yêu cầu sau: - Đảm bảo thu nhập hệ thống hố thơng tin tồn hoạt động kinh tế tài Doanh nghiệp nhằm cung cấp thơng tin kế tốn đầy đủ, kịp thời, đáng tin cậy, phục vụ cho công tác quản lý chặt chẽ tài sản Công ty nhằm ngăn ngừa hành vi làm tổn hại đến tài sản Công ty SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN TẠI CƠNG TY Kế tốn trưởng kiêm kế toán tổng hợp Kế toán mua bán hàng hố Kế tốn thi cơng cơng trình Ghi chú: Kế toán ngân hàng, tiền lương toán Kế toán vật tư cơng nợ Kế tốn sản xuất vật liệu XD Thủ quỹ : Quan hệ trực tuyến : Quan hệ chức Chức nhiệm vụ nhân viên kế tốn Cơng ty: - Phòng kế toán: SVTH: Đặng Thị Thi - Lớp: HCKT03CQ Báo cáo thực tập nghiệp vụ GVHD: Đào Bá Thụ Là phòng tham mưu cho lãnh đạo Cơng ty, quản lý sản xuất kinh doanh đạt hiệu kinh tế, quản lý phương án gia sthành sản phẩm, xử lý tài dây chuyền sản xuất Phòng có nhiệm vụ quản lý chi phí đầu vào, tính tốn tiết kiệm chi phí cần thiết khác, nâng cao hiệu đầu tư thiết bị phục vụ cho việc tái đầu tư sản xuất kinh doanh + Lập kế hoạch kế tốn tài theo kế hoạch hàng năm + Thanh tốn thu hồi cơng nợ + Cung ứng đủ vốn sản xuất kinh doanh, giảm vốn vay + Thanh toán lương chế độ theo quy chế + Lập báo cáo toán quý, năm theo chế độ hành - Kế toán trưởng: Có nhiệm vụ điều hành tồn hệ thống kế tốn Cơng ty, tham mưu trợ lý cho Giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh, lãnh đạo tổ chức cơng tác kế tốn, kiểm tra chấp hành chế độ tài sản, vật tư, tiền vốn, kiểm tra chế độ toán tiền mặt, tiền vay tín dụng, hợp đồng kinh tế, kiểm tra xử lý giải khoản thiếu hụt, mát, hư hỏng công nợ thiệt hại khác Đến cuối tháng, cuối q, kế tốn trưởng có trách nhiệm tập trung báo cáo phiếu kế toán phận đưa lên tiến hành kiểm tra, đối chiếu, lập hệ thống biểu mẫu, báo cáo tài gồm: Bảng cân đối kế tốn, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Kế toán ngân hàng, tiền lương toán thuế: + Thanh toán đầy đủ khoản tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thời hạn quy định + Thanh toán khoản dư, thu tạm ứng khoản khác Công ty SVTH: Đặng Thị Thi - Lớp: HCKT03CQ Báo cáo thực tập nghiệp vụ GVHD: Đào Bá Thụ + Đối với khoản tiền mặt tiền gởi ngân hàng, phải phản ánh đầy đủ, xác, kịp thời việc thu, chi; loại vốn tiền, thực tế chế độ quản lý vốn an toàn - Kế toán mua bán hàng hoá, vật liệu xây dựng: Kế tốn có nhiệm vụ kiểm tra chặt chẽ q trình mua bán vật tư hàng hoá, vật liệu xây dựng, vật tư hàng hố Tính tốn xác giá vốn hàng hố mua vào, bán gia cơng chế biến Phản ánh tình hình vật tư hàng hố tồn kho - Kế tốn thu cơng cơng trình: + Theo dõi khối lượng cơng trình thi cơng + Theo dõi phản ánh giá trị có tình hình biến động, nhu cầu loại cơng cụ dụng cụ nhằm phục vụ tốt công tác quản lý tài sản, thiết bị Công ty chặt chẽ - Kế tốn vật tư cơng nợ: + Ghi chép, theo dõi khoản cơng nợ khó đòi để tránh tình trạng chiếm dụng vốn, kịp thời có hướng đề xuất hợp lý khoản nợ khác + Theo dõi tổng hợp khối lượng vật tư công nợ - Kế toán sản xuất vật liệu xây dựng: + Theo dõi khoản đầu tư khai thác chế biến, chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí xây dựng xây dựng giá thành sản phẩm + Theo dõi phản ánh giá trị có tài sản cố định giá trị khấu hao tài sản cố định Công ty, phân bổ kịp thời số khấu hao - Thủ quỹ: Theo dõi bảo quản tiền mặt Công ty Mặc dù cán kế tốn có chức năng, nhiệm vụ khác họ có mối quan hệ đối chiếu với Mối quan hệ biểu qua cơng tác kiểm tra kế toán kết thúc kỳ hạch toán, phần đối chiếu với để đảm bảo tính xác hạch tốn SVTH: Đặng Thị Thi - Lớp: HCKT03CQ Báo cáo thực tập nghiệp vụ GVHD: Đào Bá Thụ a Hình thức sổ kế tốn: Xuất phát từ đặc điểm Công ty, phần lớn nghiệp vụ kinh tế phát sinh Đội xây dựng nên việc quản lý đơn giản, chặt chẽ xác; Cơng ty tổ chức kế tốn theo hình thức “ Chứng từ ghi sổ” có cải biên theo kiểu riêng b Trình tự ln chuyển chứng từ kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng: Hàng ngày, chứng từ (Hợp lệ) kế toán lập phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ghi sổ, chứng từ vay, chứng từ tiền gởi ngân hàng, chứng từ hoàn nợ Các chứng từ sở để tiến hành ghi chép, phản ánh vào sổ chi tiết có liên quan, riêng chứng từ phiếu thu, phiếu chi thủ quỹ ghi chi tiết lên sổ quỹ để theo dõi Cuối quý, thủ quỹ cộng số tiền thu, số tiền chi phát sinh quý rút số dư cuối quý sổ quỹ để đối chiếu với kế toán sổ chi tiết tài khoản 1111 Kế toán sở sổ chi tiết lập sổ tổng hợp sổ đồng thời lập báo cáo tài theo yêu cầu quản lý Công ty theo quy định Nhà nước * Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng: Chứng từ gốc PT,PC,CTGS,VAY,TGNH,HNO Sổ quỹ Sổ chi tiết Tài khoản 111, 112, 133, 621, 622 … Số chi phí sản xuất kinh doanh Sổ tổng hợp tài khoản đối ứng (Sổ cái) Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng cộng nợ Sổ tổng hợp tài khoản theo đối tượng công nợ Bảng cân đối tài khoản Báo cáo kế tóan SVTH: Đặng Thị Thi - Lớp: HCKT03CQ Báo cáo thực tập nghiệp vụ GVHD: Đào Bá Thụ PHẦN II GIỚI THIỆU THỰC TRẠNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUÁT TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẤP TẠI CƠNG TY I Kế tốn chi tiết chi phí sản xuất: 1.Phân loại chi phí sản xuất, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 1.1 Phân loại chi phí sản xuất: 1.2 Phân loại chi phí theo yếu tố: -Chi phí nguyên vật liệu :Xi măng, sắt, thép, cát, sạn,đá… Chiếm tỷ trọng 1.186.193.739 -Chi phí nhân công : Các khoản phải trả cho người lao động lương,phụ cấp ,trợ cấp,….Chiếm tỷ trọng 304.267.759 -Chi phí khấu hao : Chi phí trích khấu hao máy móc thiết bị sử dụng cho q trình thi cơng cơng trình hạng mục Chiếm tỷ trọng : 274.035.430 -Chi phí dịch vụ mua ngồi : Chi phí, dịch vụ mua ngồi phục vụ q trình thi cơng cơng trình như: Chi phí điện, nước, điện thoại, … Chiếm tỷ trọng: 44.868.075 1.3 Phân loại chi phí theo khoản mục: -Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí nguyên vật liệu chính, phụ,nhiên liêụ,…tham gia trực tiếp vào q trình sản xuất, thi cơng.Chiếm tỷ trọng : 10.57.550.138 -Chi phí nhân cơng trực tiếp: Các khoản phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất ,thi cơng cơng trình: lương, khoản phụ cấp ,trợ cấp, … Chiếm tỷ trọng:124.991.110 -Chi phi sử dụng máy thi cơng: Các chi phí phát sinh phục vụ cho đội máy thi cơng: Chi phí nhiên liệu,phụ tùng cơng nhân vận hành quản lý đội máy thi công, … Chiếm tỷ trọng : 631.125.754 SVTH: Đặng Thị Thi - Lớp: HCKT03CQ Báo cáo thực tập nghiệp vụ GVHD: Đào Bá Thụ -Chi phí sản xuất chung: Chi phí phát sinh tổ chức phục vụ quản lý thi công Chiếm tỷ trọng :16.092.150 * Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: - Cơng trình Sơn Trà -Điện Ngọc - Cơng trình Thọ Quang - Cơng trình núi Sơn Trà 1.4.Đối tượng tính giá thành: - Cơng trình Sơn Trà -Điện Ngọc - Cơng trình Thọ Quang - Cơng trình núi Sơn Trà II Kế tốn chi tiết chi phí sản xuất: 1.Chứng từ kế tốn tập hợp chi phí sản xuất : -Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:Chứng từ sử dụng :các chứng từ phiếu nhập ,phiếu xuất,… PHIẾU XUẤT KHO Ngày 20 tháng 10 năm 2007 Họ tên người nhận : Ngô Nhàn Địa : Đội xây dựng số Lý xuất : Thi cơng cơng trình Sơn Trà - Điện Ngọc Xuất kho STT Tên vật tư Kíp nổ Thuốc nổ Dây cháy chậm Tổng cộng Cộng tiền chữ: Người nhập Đơn vị tính Cái Kg m Số lượng 375 432 600 Đơn giá Thành tiền 1.000 375.000 16.000 6.912.000 2.100 1.260.000 8.547.000 Thủ kho Kế toán Phụ trách đơn vị - Chứng từ kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp: SVTH: Đặng Thị Thi - Lớp: HCKT03CQ Báo cáo thực tập nghiệp vụ GVHD: Đào Bá Thụ Bảng chấm công, bảng toán lương, sổ chi tiết tài khoản phải trả cho lao động thuê ngoài, sổ chi tiết tài khoản, chi phí nhân cơng trực tiếp BẢNG CHẤM CƠNG Bảng số 01 Tháng 10 năm 2007 STT Họ tên Chức vụ 01 02 03 04 05 Ngô Nhàn Lê Nguyên Phương Ngô Minh Quân Trần Tấn Tài Văn Hữu Lâm … Tổng cộng Đội trưởng Kế toán đội Tổ trưởng Công nhân Công nhân … Đội XD số Ngày tháng Tổng số công … 31 x … x 28 x … x 28 x … x 27 x … x 27 x … x 27 … … … … 268 BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG Tháng 10 năm 2007 Bộ phận: Quản lý đội Bậc lương phụ Ăn ca + Thành Khấu trừ Thành Thực cấp Họ tên NC điện tiền ngày BHXH BHYT nhận tiền HSL PCTN PCLĐ thoại làm (5%) (1%) Ngô Nhàn 28 1,46 0,15 0,3 738.360450.0001.188.360 22.995 4.599 1.529.946 Nguyễn Lê 28 1,46 Phương Cộng 0,3 706.860300.0001.006.860 22.995 4.599 1.332.696 2.167.830750.0002.917.830 45.990 9.198 2.862.642 - Chứng từ kế toán chi phí sử dụng máy thi cơng: Bảng tổng hợp tiền lương đội xe, bảng toán lương, bảng phân bổ chi phí khấu hao máy thi cơng, bảng tổng hợp hoạt động xe BẢNG TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG - ĐỘI XE Bảng số 05 Tháng 10 năm 2007 Lương DT Khấu trừ Doanh thu Lương BHXH BHXH Tên công trình HSL khốn SP Thực nhận đội xe thời gian (5%) (1%) & quản lý Cơng trình Sơn 25,17 140.940.000 21.986.640 396.427 79.285 20.337.637 Trà - Điện Ngọc SVTH: Đặng Thị Thi - Lớp: HCKT03CQ 2.491.191 Báo cáo thực tập nghiệp vụ Cơng trình núi Sơn Trà Cơng trình Thọ GVHD: Đào Bá Thụ 12,43 68.475.000 8.901.750 195.772 39.154 8.666.823 15,12 87.949.200 11.433.396 238.140 47.628 11.147.628 Quang Tổng cộng 297.364.200 38.657.346 2.491.191 830.340 166.068 40.152.129 Phòng tổ chức – hành Kế tốn trưởng Giám đốc Bảng theo dõi công cụ dụng cụ,bảng phân bổ công cụ dụng cụ BẢNG THEO DÕI CÔNG CỤ DỤNG CỤ (Bảng số 16) Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 Chứng từ Loại Số Ngày CT CT CT A B C Diễn giải Giá trị công Giá trị Số lần SL Đơn giá cụ dụng cụ phân bổ phân bổ xuất dùng lần (1) (2) (3)=(2)x(1) (4) (5)=(3)/(4) D Hồn nợ chi phí HNO 26 25/10 mua giường cơng trình 622.875 1.868.625 Sơn Trà - Điện Ngọc Xuất bạc coton phục vụ CTGS 20/10 cơng trình Sơn Trà - 323.100 1.615.500 Điện Ngọc … … … … … … … Tổng cộng 5.122.800 4.419.600 Cơng trình núi Sơn Trà 925.850 Cơng trình Thọ Quang 5.625.900 Tổng cộng 16.092.150 SVTH: Đặng Thị Thi - Lớp: HCKT03CQ … 2.561.400 2.209.800 923.850 1.875.300 7.570.350 10 Báo cáo thực tập nghiệp vụ CTGS CTGS CTGS … … … CTGS … CTGS … CTGS … CTGS … CTGS … CTGS … GVHD: Đào Bá Thụ Tiền ăn ca Ban huy Công trinh Sơn Trà - Điện Ngọc Trích 2% Bảo hiểm Y tế 31/12/2007 Cơng trình Sơn Trà - Điện Ngọc Trích 15% Bảo hiểm Xã 31/12/2007 hội Cơng trình Sơn Trà Điện Ngọc Trích 2% kinh phí cơng 31/12/2007 đồn Cơng trình Sơn Trà Điện Ngọc … … Kết chuyển lương Ban 31/12/2007 huy Cơng trình Sơn Trà Điện Ngọc Kết chuyển lương Ban 31/12/2007 huy Cơng trình núi Sơn Trà Kết chuyển lương Ban 31/12/2007 huy Cơng trình Thọ Quang Kết chuyển chi phí tài khoản 6271 vào chi phí dở 31/12/2007 dang Cơng trình Sơn Trà Điện Ngọc Kết chuyển chi phí tài khoản 6271 vào chi phí dở 31/12/2007 dang Cơng trình núi Sơn Trà Kết chuyển chi phí tài khoản 6271 vào chi phí dở 31/12/2007 dang Cơng trình Thọ Quang 2.646.000 3384 475.713 3383 3.567.847 3382 355.800 … … … … 3341 7.616.490 3341 7.983.708 3341 6.986.208 CTGS 154 14.661.850 154 12.700.837 154 11.513.036 Tổng cộng 38.675.724 38.675.724 * Hạch toán khoản chi phí khác (Như chi phí vật liệu, chi phí dịch vụ mua ngồi chi phí khác tiền): Trong kỳ, phát sinh chi phí liên quan đến khoản mục nào, cơng trình kế tốn mở sổ chi tiết khoản mục để hạch tốn cho cơng trình Cuối kỳ, tổng cộng số liệu kết chuyển sang chi phí sản xuất dở dang (Tài khoản 154) cho cơng trình để làm tính giá thành Số liệu chi phí phát sinh kỳ tập hợp từ sổ chi tiết tương ứng sau: Tên cơng trình SVTH: Đặng Thị Thi - Lớp: HCKT03CQ TK 6272 TK 6277 TK 6278 33 Báo cáo thực tập nghiệp vụ GVHD: Đào Bá Thụ Cơng trình Sơn Trà-Điện Ngọc 9.922.800 4.823.100 474.600 Cơng trình núi Sơn Trà 6.188.700 4.222.800 1.238.100 Cơng trình Thọ Quang 3.330.300 1.569.000 1.147.950 Tổng cộng 19.141.800 10.614.900 2.860.650 IV Tập hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm xây lắp hồn thành Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng Tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp: Cuối kỳ, kế toán tiến hành tổng hợp số liệu từ sổ chi tiết tài khoản theo dõi chi phí phát sinh kỳ cơng trình, kết chuyển trực tiếp qua tài khoản 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” Căn vào sổ chi tiết tài khoản 621, 622, 6231, 623……kế toán lập “Bảng tổng hợp chi phí phát sinh” (Bảng số 19, bảng số 20) SVTH: Đặng Thị Thi - Lớp: HCKT03CQ 34 Báo cáo thực tập nghiệp vụ GVHD: Đào Bá Thụ BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ PHÁT SINH (Bảng số 19) Quý IV năm 2007 Tài khoản 623: “Chi phí sử dụng máy thực cơng ” Tên cơng trình Cơng trình Sơn Trà - Điện Ngọc Cơng trình núi Sơn Trà Cơng trình Thọ Quang … Tổng cộng TK 6231 55.604.991 26.709.750 34.501.371 … 116.816.112 TK 6232 36.983.250 61.884.300 29.776.050 … 128.643.600 TK 6234 109.429.137 77.379.960 87.226.324 … 274.035.430 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ PHÁT SINH TK 6237 12.188.475 16.073.550 13.606.050 … 41.908.575 TK 6238 72.128.400 47.872.350 46.824.600 … 166.825.350 Tổng cộng 286.334.253 229.919.910 211.934.395 … 728.188.558 (Bảng số 20) Quý IV năm 2007 Tài khoản 627: “Chi phí sản xuất chung ” Tên cơng trình Cơng trình Sơn Trà - Điện Ngọc Cơng trình núi Sơn Trà Cơng trình Thọ Quang … Tổng cộng SVTH: Đặng Thị Thi - Lớp: HCKT03CQ TK 6271 14.661.850 12.700.837 11.313.036 TK 6272 9.622.800 6.188.700 3.330.300 TK 6273 2.561.400 3.133.650 1.875.300 TK 6277 4.823.100 4.222.800 1.569.000 TK 6278 474.600 1.238.100 1.144.950 Tổng cộng 32.143.750 27.484.087 19.235.586 38.675.723 19.141.800 7.570.350 10.614.900 2.857.650 78.863.423 35 Báo cáo thực tập nghiệp vụ Từ số tổng cộng sổ chi tiết tài khoản 621, 622 cơng trình, “Bảng tổng hợp chi phí phát sinh” (Bảng số 19, 20) kế toán lập “Bảng tổng hợp chi phí sản xuất” (Bảng số 21) BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT (Bảng số 21) Quý IV năm 2007 Chi phí sản xuất phát sinh kỳ Tên cơng trình TK 621 TK 622 TK 623 TK 627 Tổng chi phí sản xuất phát sinh kỳ Cơng trình Sơn Trà - Điện Ngọc Cơng trình núi Sơn Trà Cơng trình Thọ Quang … Tổng cộng 326.871.638124.970.325 286.334.253 32.143.750 6.878.466.735 512.782.500 46.576.848 229.919.910 27.484.087 830.422.530 217.896.000 35.917.230 211.934.395 19.235.586 471.472.536 … … … … … 1.057.550.138507.464.403 728.188.558 78.863.423 8.180.361.801 Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ: Khi có giai đoạn hồn thành, đội trưởng cơng trình với Ban lãnh đạo Công ty tổ chức nghiệm thu khối lượng sản phẩm hoàn thành để bàn giao cho chủ đầu tư giá trị sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ xác định sau: Giá trị xây Giá trị xây lắp dở dang = lắp dở dang + Chi phí sản xuất phát Giá thành khối lượng - giai đoạn cơng việc hồn cuối kỳ đầu kỳ sinh kỳ thành bàn giao kỳ Trong quý IV năm 2007, khối lượng hoàn thành cơng trình kết chuyển tiêu thụ sau: Họ tên sinh viên thực hiện: Đặng Thị Thi Trang 36 Báo cáo thực tập nghiệp vụ BẢNG KHỐI LƯỢNG CƠNG TRÌNH HỒN THÀNH (Bảng số8) Q IV năm 2007 Giá vốn cơng trình bàn giao kỳ Kết chuyển Tên cơng trình DDĐK Tổng cộng DDCK 154 sang 632 Cơng trình Sơn Trà - Điện Ngọc 188.123.4456.878.466.375 447.352.500 431.179.018 Cơng trình núi Sơn Trà 144.322.500 830.422.530 584.607.450 392.198.880 Cơng trình Thọ Quang 653.400.000 471.472.536 561.276.600 567.346.536 Tổng cộng 985.845.9458.180.361.8011.593.236.550 1.390.724.435 Tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty: Căn vào “Bảng tổng hợp chi phí sản xuất điều chỉnh” (Bảng số 21) giá tri dở dang đầu kỳ cơng trình, biên nghiệm thu khối lượng sản phẩm hồn thành lập “Bảng tính giá thành cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành” q IV năm 2007 (Bảng số 22) Đồng thời để biết kết sản xuất cơng trình, hạng mục cơng trình; vào “Bảng tính giá thành cơng trình hạng mục cơng trình hồn thành” (Bảng số 22), “Bảng phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp” (bảng số 18) lập “Bảng tính giá thành tồn cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành” (Bảng số 23) Họ tên sinh viên thực hiện: Đặng Thị Thi Trang 37 Báo cáo thực tập nghiệp vụ BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH CƠNG TRÌNH HỒN THÀNH Q IV năm 2007 Tên cơng trình Cơng trình núi Sơn Trà - Điện Ngọc TK 621 Chi phí sản xuất phát sinh kỳ TK 622 TK 623 TK 627 Tổng cộng Số dư cuối kỳ Giá thành bàn Giá thành luỹ giao kỳ kế 326.871.638 124.970.325 286.334.253 32.143.750 6.878.466.735 4.979.701.185 2.086.888.999 2.482.288.999 Cơng trình núi Sơn Trà 512.782.500 46.576.848 Cơng trình Thọ Quang 217.896.000 35.917.230 … … … Tổng cộng 1.057.550.138 507.464.403 229.919.910 27.484.087 830.422.530 436.383.330 538.361.700 1.088.278.500 211.934.395 19.235.586 471.472.536 607.372.536 517.500.000 876.525.000 … … … … 728.188.558 78.863.423 8.180.361.801 6.023.457.051 2.625.768.199 4.447.092.499 Họ tên sinh viên thực hiện: Đặng Thị Thi Trang 38 Báo cáo thực tập nghiệp vụ PHẦN III NHẬN XÉT SƠ BỘ VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN CPSX TÍNH GIÁ THÀNH SPXL TẠI CÔNG TY THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG I Nhận xét khái qt cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng Những ưu điểm: Với đặc điểm tổ chức sản xuất Cơng ty tình hình thực tế việc lựa chọn đối tượng tính giá thành trùng với đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất phù hợp Đã tạo điều kiện thuận lợi lớn việc quản lý chi phí, hạch tốn tính giá thành sản phẩm Cơng ty Việc theo dõi, hạch tốn chi phí sản xuất cho cơng trình tổ chức chi tiết, khoản mục chi phí có sổ chi tiết theo dõi riêng Ngồi ra, mở thêm sổ kế tốn chi tiết theo dõi khoản mục chi phí cho tất cơng trình Điều tạo điều kiện thuận lợi việc cung cấp thông tin chi phí cách kịp thời cho nhà quản lý Tất khoản mục chi phí sản xuất phấ sinh theo dõi hạch tốn trực tiếp cho cơng trình, hạng mục cơng trình Cách hạch toán phù hợp với khả trình độ nhân viên kế tốn Cơng ty Hầu hết cơng trình giao khốn lại cho đội xây dựng, phương thức quản lý chi phí thích hợp chế thị trường Nó gắn liền lợi ích vật chất Đội xây dựng với khối lượng, chất lượng sản phẩm tiến độ thi cơng cơng trình mở rộng quyền tự chủ việc lựa chọn phương thức tổ chức lao động phát Họ tên sinh viên thực hiện: Đặng Thị Thi Trang 39 Báo cáo thực tập nghiệp vụ huy khả tiềm tàng Đội … Với mục đích cuối nhằm tối thiểu hố chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành trực tiếp, phương pháp tính giá thành phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất Cơng ty, cơng tác tính giá thành đơn giản đảm bảo kết tính giá thành cho cơng trình xác Hình thức kế tốn áp dụng “Chứng từ ghi sổ” có cải biên, hình thức sổ kế tốn phù hợp với Doanh nghiệp sản xuất mang tính chất đặc thù đơn vị xây lắp, tạo điều kiện thuận lợi việc kiểm tra, đối chiếu số liệu nâng cao khả kiểm sốt chi phí Cơng ty Những nhược điểm: Do phân công công tác kế tốn Cơng ty chưa rạch ròi, máy kế tốn non yếu (Cả số lượng nhân viên lực tổ chức), chưa có phần hành kế tốn giá thành riêng nên cơng tác tính giá thành Công ty chưa quan tâm mức Về hạch tốn chi phí máy thi cơng: Cơng tác tập hợp chi phí sản xuất cuối kỳ từ đội chậm chạp, gây khó khăn việc tổng hợp số liệu chi phí giá thành sản phẩm II Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng: Qua thời gian tìm hiểu cách tổng quát hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng nói riêng, em rút số ưu điểm số mặt hạn chế Cơng ty, cơng tác hạch tốn Với kiến thức mà em có từ học tập Nhà trường, từ tài Họ tên sinh viên thực hiện: Đặng Thị Thi Trang 40 Báo cáo thực tập nghiệp vụ liệu tham khảo … em hi vọng đề xuất đưa sau giảm bớt hạn chế tại, góp phần hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty tốt Hồn thiện sổ sách kế tốn: Cơng ty nên hạch tốn thêm khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp.và để biết rõ lãi lỗ cơng trình nên lập thêm bảng tính giá thành tồn cơng trình Trình tự hạch tốn thực hiên sau: Hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp: Để xác định đắn, xác giá thành tồn Cơng ty nên phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp lúc khơng có khối lượng xây lắp hoàn thành cho kỳ sau qua tài khoản 142 (1422 – Chi phí chờ kết chuyển) Việc phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho kỳ kinh doanh tính cơng thức sau: Tổng chi phí quản lý Chi phí quản lý doanh Chi phí quản lý Giá thành doanh nghiệp phát sinh + nghiệp kỳ trước chuyển doanh nghiệp xây lắp kỳ sang tính cho giá trị = x hồn thành xây lắp hoàn bàn giao Giá trị xây lắp dở dang Giá thành xây lắp hoàn + thành kỳ kỳ cuối kỳ thành bàn giao kỳ Tổng chi phí quản lý doanh Tổng chi phí Chi phí quản lý Chi phí quản lý nghiệp phân bổ cho giá trị xây quản lý doanh doanh nghiệp doanh nghiệp tính = + lắp dở dang cuối kỳ (Hay giá nghiệp phát kỳ trước cho giá trị xây lắp trị kết chuyển kỳ sau) sinh kỳ chuyển sang hoàn thành kỳ Trong quý IV năm 2007: Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh : 191.423.278 Giá thành xây lắp hoàn thành bàn giao kỳ: 1.433.713.200 Giá trị xây lắp dở dang cuối kỳ : 1.541.725.985 Dựa vào cơng thức số liệu ta có: Chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho giá trị xây lắp hoàn thành = 191.423.278 X 1.433.713.200 = 92.237.167 1.433.713.200 + 1.541.725.985 CP QL DN KC sang kỳ sau = 191.423.278 - 92.237.167 = 99.186.111 Họ tên sinh viên thực hiện: Đặng Thị Thi Trang 41 Báo cáo thực tập nghiệp vụ Trên sở chi phí quản lý doanh nghiệp tính vào chi phí kỳ, tiến hành phân bổ cho cơng trình, hạng mục cơng trình theo tiêu thức “Chi phí nhân cơng trực tiếp” BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Quý IV năm 2007 (Bảng số 18) A Chi phí Quản lý Doanh nghiệp phát sinh kỳ: 191.423.278 B Chi phí Quản lý Doanh nghiệp kỳ trước chuyển sang: C Chi phí Quản lý Doanh nghiệp kết chuyển kỳ sau : 99.186.111 D Chi phí Quản lý Doanh nghiệp phân bổ cho kỳ : 92.237.167 E tiêu thức phân bổ: “Chi phí nhân cơng trực tiếp” Chi phí nhân Chi phí quản lý doanh cơng trực tiếp nghiệp phân bổ Cơng trình Sơn Trà - Điện Ngọc 42.497.032 31.360.677 Cơng trình núi Sơn Trà 46.576.848 34.371.378 Cơng trình Thọ Quang 35.917.230 26.505.112 … … … Tổng cộng 124.991.110 92.237.167 Căn vào “Bảng phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp” kế tốn ghi: Đối tượng phân bổ Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho kỳ sau: Nợ TK 142 (1422): 92.237.167 Có TK 642 : 92.237.167 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho cơng trình hồn thành kỳ sang tài khoản 911 để xác định kết chi tiết cho cơng trình: Nợ TK 911 92.237.167 Nợ TK 911 “Cơng trình Sơn Trà - Điện Ngọc”: 31.360.667 Nợ TK 911 “Cơng trình núi Sơn Trà” : Nợ TK 911 “Cơng trình Thọ Quang” : Có TK 642 : Họ tên sinh viên thực hiện: Đặng Thị Thi 34.371.378 26.505.112 92.237.167 Trang 42 Báo cáo thực tập nghiệp vụ Từ bảng tính giá thành cơng trình hồn thành bảng phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp, lập bảng tính giá thành tồn cơng trình BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH TỒN BỘ CƠNG TRÌNH Q IV năm 2007 Chi phí sản Tên cơng trình Số dư đầu kỳ xuất phát sinh Số dư cuối kỳ TK 632 TK 642 Giá thành tồn Doanh thu Lãi (Lỗ) kỳ Cơng trình Sơn Trà 188.123.445 6.878.466.735 4.979.701.1852.086.888.999 31.360.677 409.360.677 623.139.000 213.778.323 Điện Ngọc Cơng trình núi Sơn Trà 144.322.500 830.274.030 436.383.330 538.361.700 34.371.378 572.584.578 772.800.000 200.215.422 Cơng trình Thọ Quang 653.400.000 471.472.536 607.372.536 517.500.000 265.05 1255.440.051.125 637.500.000 934.948.875 … … … … … … … Tổng cộng 985.845.946 8.180.113.301 6.023.457.0512.625.768.199 330.783.180 1.525.950.368 2.033.439.000 5.074.886.325 Họ tên sinh viên thực hiện: Đặng Thị Thi Trang 43 Báo cáo thực tập nghiệp vụ 2.Cơng ty nên hạch tốn khoản thiệt hại sản xuất: Việc tổ chức hạch toán khoản thiệt hại sản xuất dựa sở biên xác định thiệt hại, nguyên nhân xảy thiệt hại để quy trách nhiệm đến người làm hạch toán * Nếu thiệt hại Đội thực cơng làm sai thiết kế đội thực công phải chịu, vào Biên xác định thiệt hại, kế toán ghi: Nợ TK 138 (1388): Chi tiết cho đối tượng Có TK 154 : Chi tiết cho cơng trình Trong trường hợp đội thực công đền bù không đủ, Công ty phải chịu, phần phải chịu đưa vào khoản mục chi phí khác kỳ Kế tốn ghi: Nợ TK 811 : Giá trị thiệt hại Công ty phải chịu Có TK 154 : Chi tiết cho cơng trình * Nếu thiệt hai thiên tai, địch hoạ (Mưa, bão, lũ, lụt …) làm gián đoạn trình thi cơng khoản thiệt hại hạch tốn vào khoản mục chi phí khác kỳ Căn vào Biên thiệt hại, kế toán ghi: Nợ TK 811 : Giá trị thiệt hại ngừng sản xuất Có TK 152 Có TK 154 Có TK 334 Do điều kiện thời gian thực tập hạn chế nên em đưa số liệu cụ thể mà trình bày cách hạch tốn khoản thiệt hại Họ tên sinh viên thực hiện: Đặng Thị Thi Trang 44 Báo cáo thực tập nghiệp vụ KẾT LUẬN Việc hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm việc khơng thể thiếu Doanh nghiệp, vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến tồn phát triển Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng Doanh nghiệp khác, ln tìm biện pháp việc hạch toán khoản phải trả cho hợp lý nhất, tổ chức công tác kế toán mục tiêu hàng đầu định đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Dù gặp nhiều khó khăn nhờ lãnh đạo Ban lãnh đạo Công ty nỗ lực phấn đấu tồn thể cán cơng nhân viên Công ty đưa Công ty lên tầm cao với nhiều thành tích đạt được, thực tốt nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước Sau thời gian kiến tập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng, đạo tận tình … hướng dẫn với quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện Công ty Đặc biệt giúp đỡ anh, chị phòng Tài - Kế tốn Công ty với nỗ lực thân q trình thực tập, em hồn thành xong đề tài thực tập: “Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng” Trong trình thực tập Công ty, thời gian thực tập kiến thức hạn chế nên chun đề em khơng tránh khỏi sai sót Em mong đóng góp ý kiến … hướng dẫn … anh, chị phòng Kế tốn để chun đề hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn … hướng dẫn … Quý Công ty anh chị phòng Kế tốn tận tính giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề cho em nắm kiến thức học Họ tên sinh viên thực hiện: Đặng Thị Thi Trang 45 Báo cáo thực tập nghiệp vụ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 PHẦN I .3 TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG I Bộ máy kế toán: Hình thức tổ chức máy kế toán: Chức nhiệm vụ nhân viên kế tốn Cơng ty: a Hình thức sổ kế toán: b Trình tự luân chuyển chứng từ kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng: PHẦN II GIỚI THIỆU THỰC TRẠNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUÁT TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẤP TẠI CƠNG TY I Kế tốn chi tiết chi phí sản xuất: 1.Phân loại chi phí sản xuất, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 1.1 Phân loại chi phí sản xuất: 1.2 Phân loại chi phí theo yếu tố: .7 1.3 Phân loại chi phí theo khoản mục: .7 1.4.Đối tượng tính giá thành: .8 II Kế tốn chi tiết chi phí sản xuất: 1.Chứng từ kế toán tập hợp chi phí sản xuất : Kế tốn chi tiết chi phí sản xuất: 11 III Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp: .18 Tài khoản sử dụng: .18 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất: 18 2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp: 18 Họ tên sinh viên thực hiện: Đặng Thị Thi Trang 46 Báo cáo thực tập nghiệp vụ 2.2 Kế toán chi phí nhân cơng trực tiếp: 21 2.3 Kế tốn chi phí sử dụng máy thi công: .25 2.4 Hạch tốn phân bổ chi phí sản xuất chung: 32 IV Tập hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm xây lắp 35 hồn thành Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng 35 Tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp: .35 Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ: 37 Tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty: .38 PHẦN III 40 NHẬN XÉT SƠ BỘ VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN CPSX TÍNH GIÁ THÀNH SPXL TẠI CÔNG TY THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .40 I Nhận xét khái quát công tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng 40 Những ưu điểm: 40 Những nhược điểm: 41 II Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng: 41 Hoàn thiện sổ sách kế toán: 42 2.Cơng ty nên hạch tốn khoản thiệt hại sản xuất: 45 KẾT LUẬN .45 Họ tên sinh viên thực hiện: Đặng Thị Thi Trang 47 ... CƠNG TY I Kế tốn chi tiết chi phí sản xuất: 1.Phân loại chi phí sản xuất, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 1.1 Phân loại chi phí sản xuất: 1.2 Phân loại chi phí theo yếu tố: -Chi phí nguyên... tượng tính giá thành: - Cơng trình Sơn Trà -Điện Ngọc - Cơng trình Thọ Quang - Cơng trình núi Sơn Trà II Kế tốn chi tiết chi phí sản xuất: 1.Chứng từ kế tốn tập hợp chi phí sản xuất : -Đối với chi. .. … … … … Chi phí nhân cơng vào … … chi phí Cơng trình Sơn 42.497.032 Trà - Điện Ngọc Chi phí nhân cơng vào … … chi phí Cơng trình núi 46.576.848 Sơn Trà Chi phí nhân cơng vào … … chi phí Cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm , kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm , TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, Chức năng và nhiệm vụ của nhân viên kế toán tại Công ty:, Chứng từ kế toán tập hợp chi phí sản xuất :, -Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:Chứng từ sử dụng :các chứng từ phiếu nhập ,phiếu xuất,…., Kế toán chi tiết chi phí sản xuất:, Trình tự hạch toán các số chi tiết như sau:, Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất:, Trình tự hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:, Trình tự hạch toán chi phí nhân công trực tiếp:, Trình tự hạch toán chi phí sử dụng máy thi công:, Trình tự hạch toán chi phí sản xuất chung:, hoàn thành tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên Xung phong Thành phố Đà Nẵng, Công ty nên hạch toán thêm khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp.và để biết rõ lãi lỗ từng công trình nên lập thêm bảng tính giá thành toàn bộ công trình., Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp:, Công ty nên hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất:, Do điều kiện và thời gian thực tập còn hạn chế nên em không thể đưa ra số liệu cụ thể mà chỉ trình bày cách hạch toán về các khoản thiệt hại này.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay