chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham tai cong ty TNHH an hoa

72 30 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:20

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp NCTT: Nhân công trực tiếp BHXH: Bảo hiểm xã hội NT: Ngày tháng BHYT: Bảo hiểm y tế NTGS: Ngày tháng ghi sổ CCDC: Công cụ dụng cụ NVL: Nguyên vật liệu CCDC: Công cụ dụng cụ NVLTT: Nguyên vật liệu trực tiếp Co.,Ltd (company limited): Công ty PX: Phân xưởng trách nhiệm hữu hạn SH: Số hiệu CTGS: Chứng từ ghi sổ SX: Sản xuất CP: Chi phí SXKD: Sản xuất kinh doanh CK: Chuyển kho SXSP: Sản xuất sản phẩm DN: Doanh nghiệp TNDN: Thu nhập doanh nghiệp ĐVT: Đơn vị tính TKĐƯ: Tài khoản đối ứng GTGT: Giá trị gia tăng TNHH: Trách nhiệm hữu hạn KD: Kinh doanh TSCĐ: Tài sản cố định KHSX: Kế hoạch sản xuất TTĐB: Tiêu thụ đặc biệt KL: Khối lượng VLC: Vật liệu KPCD: Kinh phí cơng đồn VLP: Vật liệu phụ KTVN: Kế tốn Việt Nam VNĐ: Việt nam đồng LSX: Lệnh sản xuất XK: Xuất kho XNK: Xuất nhập L/C(letter of credit): Thư tín dụng MMTB: Máy móc thiết bị DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Bảng 1.2: Một số tiêu cấu tài sản, nguồn vốn công ty .9 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm chủ yếu công ty 10 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức quản lý công ty 12 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ tổ chức sản xuất công ty 14 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ máy kế tốn cơng ty 15 Sơ đồ 1.5: Hình thức kế tốn cơng ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ 18 Sơ đồ 1.6: Trình tự ghi sổ theo hình thức kế tốn máy 19 Sơ đồ 2.1: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung 49 Sơ đồ 2.2: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký – Sổ Cái 59 LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh kinh tế giới có bước phát triển mạnh mẽ, với phát triển không ngừng xã hội tạo mặt mới kinh tế Cùng với dòng chảy nước ta phát triển kinh tế theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội có quản lý nhà nước Do mà công ty SX KD nước đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách mới Đó cạnh tranh khóc liệt cơng ty nhằm đứng vững thị trường cũng động lực phát triển công ty Các công ty đòi hỏi phải không ngừng vận động đổi mới công nghệ cũng phương pháp quản lý để hợp với tình hình kinh tế biến động Công ty muốn tồn tại, đứng vững thị trường thì phải tiêu thụ sản phẩm, giám sát đạo thực sát mọi hoạt động KD diễn đơn vị mình Giám sát để điều hành khoản chi phí cách hợp lý tiết kiệm , tập hợp khoản chi phí hợp lý từ ta ta tính giá thành sản phẩm công ty Là phần hành quan trọng cơng tác kế tốn, kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm với chức giám sát phản ánh trung thực, kịp thời thơng tin chi phí sản xuất phát sinh thời gian, tính đúng, đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm sẽ giúp cho nhà quản trị đưa phương án thích hợp sản xuất kinh doanh, xác định giá bán sản phẩm, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu Vì vậy, kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xác định khâu trọng tâm cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất Việc hồn thiện cơng tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm việc làm thực cần thiết có ý nghĩa Sau bước chuyển đổi từ kinh tế tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, số doanh nghiệp nhà nước khơng thích ứng kịp thời, khơng có điều chỉnh phù hợp, hiệu sản xuất kinh doanh dẫn tới giải thể, phá sản Bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp biêt vươn lên để khẳng đinh mình ngày phát triển, số Cơng ty TNHH An Hoà với sản phẩm đa dạng, phong phú, giá hợp lý ngày chiếm lĩnh thị trường nước, gần gũi với người tiêu dùng Sau trình kiến tập Cơng ty TNHH An Hồ, cùng với hướng dẫn cô Nguyễn Vân Trâm anh, chị phòng Kế Tốn cơng ty, em chọn đề tài : “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH An Hoà” Bài báo cáo gồm ba phần: Phần I: Giới thiệu khái quát chung Công ty TNHH An Hòa Phần II: Thực hành ghi sổ kế toán Phần III: Những nhận xét đánh giá hình thức kế tốn áp dụng doanh nghiệp hình thức lại PHẦN I KHÁI QT CHUNG VỀ CƠNG TY TNHH AN HỊA 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY Cơng ty TNHH An Hòa 10 đơn vị trực thuộc công ty chế biến kinh doanh gỗ miền Trung thành lập vào năm 1999, công ty TNHH An Hòa công ty chuyên sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu, hạch toán độc lập Qua thời gian tìm hiểu thị trường cũng tiến hành nghiên cứu ứng dụng máy móc đại phân xưởng chế biến, cơng ty TNHH An Hòa thức vào hoạt động ngày 21/9/1999  Tên công ty: Công ty TNHH An Hòa  Tên tiếng anh : An Hoa Co., Ltd  Địa chỉ: Quốc lộ 19 – Nhơn HòaAn Nhơn – Bình Định  Điện thoại: 0563.838550  Fax: 0563.3838.816  Email: info@anhoa-furniture.com  Website: www.anhoa-furniture.com 1.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY - Cơng ty TNHH An Hòa doanh nghiệp nằm quốc lộ 19 Nhơn Hòa – An Nhơn – Bình Định Qua thời gian tìm hiểu thực tế địa bàn Tỉnh Bình Định nói chung địa bàn khác nói riêng tình hình sản xuất, chế biến hàng lâm sản xuất tiêu dùng nội địa có chiều hướng phát triển ổn định Thị trường tiêu thụ nước phát triển thuộc khối EU có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ lớn, nước châu Á châu Phi cũng cần tiêu thụ hàng Việt Nam Do công ty TNHH An Hòa lập báo cáo đầu tư vào xã Nhơn Hòa – An Nhơn – Bình Định, sở chuyên sản xuất, chế biến hàng lâm sản xuất tiêu dùng nội địa Công ty Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 071901 Đăng ký lần ngày 21/9/1999 Công ty đưa vào hoạt động năm 1999 với ngành nghề kinh doanh sản xuất, chế biến lâm sản xuất tiêu thụ nội địa với số vốn ban đầu 10 tỷ đồng có tài khoản mở tại: Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Phú Tài số tài khoản VNĐ là: 0431000007670, số hiệu tài khoản ngoại tệ là: 0431370007680 - Công ty TNHH An Hòa đơn vị sản xuất chế biến hàng lâm sản xuất tiêu thụ nội địa Hàng năm công ty giải công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương phần lớn thợ mộc lành nghề công ty tuyển dụng vào làm việc nơi phân xưởng chế biến Định hướng kinh doanh An Hòa tuân thủ thực nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước đem lại lợi ích kinh tế cho xã hội nói chung tỉnh Bình Định nói riêng Mục tiêu cơng ty mở rộng quy mô nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đưa sản phẩm An Hòa đến với người tiêu dùng nước - Trong năm thành lập công ty còn gặp nhiều khó khăn nguồn vốn cũng nguồn nhân lực còn thiếu Đến năm 2003 công ty mới bắt đầu sản xuất thường xuyên liên tục: • Từ năm 2004 đến năm 2007, công ty phát triển mạnh với mặt hàng gỗ nội thất tiện dụng thoáng mát cũng sản xuất chế biến lâm sản xuất sang Mỹ, EU • Từ năm 2007 đến năm 2009, song song với công việc việc mở rộng chỗ đứng cho sản phẩm An Hòa thị trường nước nước • Từ 2009 đến nay, sản phẩm An Hòa dần khẳng định vị trí mình khu vực miền Trung Các sản phẩm An Hòa mẫu mã đẹp, tiện dụng, bền mà giá cũng cạnh tranh so với sản phẩm khác có mặt cùng lúc thị trường 1.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Bảng 1.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tiền: Đồng việt nam Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu - Chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng bán - Hàng bán bị trả lại - Thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng Doanh thu hoạt động tài cung cấp dịch vụ Chi phí tài - Trong : Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành - Chi phí dương - Chi phí âm 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 18 Lãi cổ phiếu Mã Thuyết số Minh Năm 2011 Năm 2010 01 VI.25 36.949.268.124 36.983.077.568 02 04 05 06 07 10 36.949.268.124 36.983.077.568 11 20 21 VI.27 32.705.120.436 33.639.993.844 4.244.147.688 3.343.083.724 VI.26 1.413.761.172 1.340.665.945 22 23 24 25 VI.28 3.255.918.065 3.238.813.088 1,461,498,613 1.574.362.833 1.956.867.291 1.810.909.086 1.658.879.805 1.043.379.206 30 (633.870.651) 24.623.367 31 32 40 13.200 13.200 743.910.895 743.730.259 180.636 50 (633.857.451) 24.804.003 51 T1 T2 52 60 70 VI.30 VI.30 4.960.800 4.960.800 (633.857.451) 19.843.203 Trong bối cảnh khó khăn tác động lạm phát năm 2011, lạm phát năm 2011 Việt Nam 18,58% mức cao khu vực giới Diễn biến lạm phát năm 2011 phức tạp, thể việc tăng cao tháng đầu năm giảm dần từ quý II Trong tháng cuối năm, lạm phát có dấu hiệu giảm tốc, tăng dưới 1% tháng Lạm phát làm cho giá tăng cao, kèm theo lãi xuất cho vay năm 2011 ngân hàng phổ biến mức 20%/năm trở lên Điều gây khó khăn nhiều đến doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ năm vừa rồi, khơng ngoại lệ doanh nghiệp TNHH An Hòa Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng vì việc huy động vốn để ổn định sản xuất cũng việc quan trọng, với mức lãi xuất vay cao làm cho lợi nhuận doanh nghiệp giảm mạnh Cụ thể chi phí lãi vay năm 2011 tăng 1.427.904.002 đồng so với năm 2010 tương ứng tăng 78,85%, lợi nhuận doanh nghiệp giảm mạnh tới số âm 633.857.451 Đầu DN gặp khó khăn thị trường hàng hóa ế ẩm, hàng tồn kho tăng, lãi suất vay vốn cao khiến doanh nghiệp sản xuất gỗ năm vừa điêu đứng không doanh nghiệp tuyên bố phá sản Tuy nhiên, đứng trước tình hình khó khăn nhiều mặt thế, doanh nghiệp đưa nhiều sách biện pháp khắc phục giúp cho tình hình sản xuất doanh nghiệp ổn định trì hoạt động ngày hơm nay, điều đáng mừng cho doanh nghiệp Theo em biết, kinh doanh sản xuất gỗ thì năm vừa doanh nghiệp có mở thêm hình thức kinh doanh sản xuất kinh doanh đá Đứng trước tình hình khó khăn cho ngành sản xuất gỗ thì ngành sản xuất đá phần giúp cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn bù đắp thua lỗ sản xuất kinh doanh gỗ năm vừa 1.4 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TNHH AN HỊA 1.4.1 Chức - Cơng ty TNHH An Hòa doanh nghiệp quốc doanh, có đầy đủ tư cách pháp nhân, có dấu riêng, hạch toán kinh doanh độc lập - Ngành nghề sản xuất kinh doanh công ty chủ yếu sản xuất chế biến mặt hàng lâm sản tiêu thụ nội địa xuất khẩu, hàng hóa đa dạng chủng loại, mẩu mã phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng ngồi nước - Mặt hàng kinh doanh cơng ty sản xuất tinh chế từ gỗ theo hóa đơn đặt hàng với sản phẩm phong phú như: Bàn, ghế trời, cửa loại… từ nguyên vật liệu gỗ sản phẩm tiêu thụ chủ yếu nước như: Anh, Đức, Úc, Mỹ … 1.4.2 Nhiệm vụ - Sản xuất kinh doanh ngành nghề đăng ký - Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán công nhân viên, nhằm nâng cao hiệu kinh doanh - Ưu tiên sử dụng lao động địa phương, đảm bảo lợi ích cho người lao - Khai thác, triệt để mạnh - Tuân thủ quy định Nhà nước, bảo vệ môi trường, điều kiện tiếng ồn động an ninh trật tự xã hội công tác phòng cháy chữa cháy - Ghi chép sổ sách kế toán đầy đủ toán theo quy định pháp luật kế toán thống kê hành chịu kiểm tra quan tài - Nộp thuế đầy đủ, thực nghĩa vụ theo qui định pháp luật, kế toán thống kê hành chịu kiểm tra quan tài 1.5 Làm tốt cơng tác bảo đảm an toàn lao động, an ninh trật tự xã hội, bảo vệ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1.5.1 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH An HòaThành lập năm 1999, chuyên sản xuất xuất  Vườn / Cửa ngoại thất  Kích thước máy: 20.000 M2  Số lượng nhân viên 234  Công suất: 12 container 40’ tháng 55 Cơng ty TNHH An Hòa Phú sơn – Nhơn HòaAn Nhơn – Bình Định SỔ CÁI Tháng 12 năm 2011 TK 623 – Chi phí nhân máy thi cơng (ĐVT : Đồng) NT GS Chứng từ SH NT Diễn giải NKC Số hiệu Trang Dòng TKĐƯ Số dư đầu tháng 08/12 03/XK 08/12 Xuất kho vật tư sx 08/12 05/XK 08/12 Xuất kho nhiên liệu Xuất kho vật 11/12 03/XK 11/12 tư sx … … … 31/12 KC3 31/12 Kết chuyển Số phát sinh Nợ Có 01 1522 5.250.000 01 1523 600.000 01 x 1522 900.000 … 03 … … 154 … … 54.402.916 CP máy thi công Cộng phát 54.402.916 sinh tháng Số dư cuối tháng 12 54.402.916 56 Cơng ty TNHH An Hòa Phú sơn – Nhơn HòaAn Nhơn – Bình Định SỔ CÁI Tháng 12 năm 2011 TK 627 – Chi phí nhân sản xuất chung (ĐVT : Đồng) NT GS Chứng từ SH NT Diễn giải NKC Số hiệu Trang Dòng TKĐƯ Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu tháng 08/12 04/XK 08/12 Xuất kho vật tư sx T12 08/12 PC37 08/12 Thanh toán tiền cẩu gỗ 11/12 PC43 11/12 Thanh toán tiền sửa chữa … 31/12 KC4 MMTB … … 31/12 Kết chuyển CP 01 1522 1.750.000 01 10 1111 200.000 02 1111 300.000 … 03 … 11 … 154 … … 163.208.749 sản xuất chung Cộng phát sinh tháng Số dư cuối tháng 12 163.208.749 163.208.749 57 Cơng ty TNHH An Hòa Phú sơn – Nhơn HòaAn Nhơn – Bình Định SỔ CÁI Tháng 12 năm 2011 TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (ĐVT : Đồng) NT Chứng từ GS SH NT Diễn giải NKC Trang Dòng Số hiệu TKĐƯ Số phát sinh Nợ Số dư đầu quý 31/12 KC1 31/12Kết chuyển chi phí 03 621 2.006.624.042 NVL 31/12 KC1 31/12Kết chuyển chi phí 03 621 243.786.564 NVL phụ 31/12 KC2 31/12 Kết chuyển lương 03 622 613.866.768 CN trực tiếp SX 31/12 KC2 31/12 Kết chuyển 03 622 135.050.688 BHYT, BHTN 31/12 KC3 31/12 Kết chuyển CP 03 10 623 54.402.916 máy thi công 31/12 KC4 31/12 Kết chuyển CP 03 12 627 163.208.749 03 13 155 Có KPCĐ, BHXH, sản xuất chung 31/12 KC5 31/12 Kết chuyển sp 3.216.939.727 hoàn thành nhập kho Cộng phát sinh Số dư cuối tháng 3.216.939.727 3.216.939.727 58 2.4 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ – SỔ CÁI Đặc trưng hình thức Nhật ký- Sổ Cái nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) Trên cùng sổ kế toán tổng hợp sổ : Nhật ký - Sổ Cái Căn để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ Cái chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Hằng ngày vào chứng từ gốc kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, kế tốn tiến hành ghi vào Nhât ký – Sổ Cái, đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều lần ngày có cùng nội dung : Phiếu chi, phiếu thu, phiếu xuất, phiếu nhập, kế toán lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại ghi vào Nhật ký – Sổ Cái Chứng từ kế toán bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau dùng để ghi Nhật ký - Sổ Cái, kế toán phận sẽ ghi vào Sổ, Thẻ chi tiết có liên quan để theo dõi Cuối tháng tổng cộng số liệu số phát sinh sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết Kế toán cộng số liệu cột số phát sinh phần Nhật ký cột Nợ, cột Có tài khoản phần Sổ Cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng 59 Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp kế toán chứng từ cùng loại Sổ quỹ NHẬT KÝ- SỔ CÁI Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký – Sổ Cái Chú thích : : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng ghi định kỳ : Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 60 Công ty TNHH An Hòa Mẫu số S01 –DN Phú sơn – Nhơn HòaAn Nhơn – Bình Định Ban hành theo QĐ số : 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC NHẬT KÝ-SỔ CÁI NT ghi sổ B Chứng từ SH NT C D Diễn giải 08/12 02/XK 08/12 08/12 03/XK 08/12 E Số dư đầu năm Số phát sinh tháng Xuất nguyên liệu gỗ phục vụ SX Xuất kho vật tư sx 08/12 05/XK 08/12 Xuất kho nhiên liệu 08/12 08/12 … 11/12 04/XK PC37 … 02/XK 08/12 08/12 … 11/12 Xuất kho vật tư sx T12 Thanh toán tiền cẩu gỗ … Xuất vật tư phục vụ SX 11/12 03/XK 11/12 11/12 PC43 11/12 … 12/12 … 02/XK … 12/12 Xuất kho vật tư SX Thanh toán tiền sửa chữa MMTB … Xuất vật tư phục vụ sx (Đvt: Đồng) Số tiền phát Số hiệu TKĐƯ sinh Nợ Có F G 125.252.000 621 1521 5.250.000 623 1522 600.000 623 1523 1.750.000 200.000 … 23.103.500 627 627 … 621 1522 1111 … 1522 900.000 623 1522 300.000 627 1111 … 61.664.000 … 621 … 1522 Tài khoản 621 Nợ Có 125.252.000 … 18.526.000 … 61.664.000 … … 61 Công ty TNHH An Hòa Mẫu số S01 –DN Phú sơn – Nhơn HòaAn Nhơn – Bình Định Ban hành theo QĐ số : 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC NHẬT KÝ-SỔ CÁI Chứng từ Ngày tháng ghi sổ Số hiệu B C Ngày tháng D 08/12 08/12 08/12 08/12 08/12 … 11/12 11/12 11/12 … 12/12 02/XK 03/XK 05/XK 04/XK PC37 … 02/XK 03/XK PC43 … 02/XK 08/12 08/12 08/12 08/12 08/12 … 11/12 11/12 11/12 … 12/12 Tài khoản 622 (Đvt: Đồng) Tài khoản 623 Tài khoản 627 Nợ Có Nợ Có Nợ Có 5.250.000 600.000 … … … 1.750.000 200.000 … … … 900.000 … … … … 300.000 … … 62 NT B Chứng từ SH NT C D Diễn giải E Số dư đầu năm Số tiền phát sinh Số hiệu TKĐƯ Tài khoản 621 Nợ Có Nợ Có F G Số phát sinh tháng 15/12 02/XK … … 15/12 … Xuất vật liệu phục vụ SX … 31/12 Lương công nhân trực tiếp SX 31/12 01/HT T12 01/HT T12 KC1 31/12 KC1 31/12 KC2 31/12 KC2 31/12 KC3 31/12 Kết chuyển chi phí NVL phụ Kết chuyển lương công nhân trực tiếp 31/12 SX Kết chuyển KPCĐ,BHXH, 31/12 BHYT,BHTN 31/12 Kết chuyển CP máy thi công 31/12 KC4 31/12 Kết chuyển CP sản xuất chung 31/12 KC5 31/12 Kết chuyển sp hoàn thành nhập kho 31/12 31/12 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo lương 31/12 Kết chuyển chi phí NVL 31/12 Cộng số phát sinh tháng Số dư cuối tháng 156.000.000 621 1521 156.000.000 … … … … … 306.933.384 622 334 67.525.344 622 334 2.006.624.042 154 621 2.006.624.042 243.786.564 154 621 243.786.564 306.933.384 154 622 67.525.344 154 622 54.402.916 154 623 163.208.749 154 627 2.842.480.999 155 154 2.250.410.606 2.250.410.606 0 63 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Tài khoản 622 Tài khoản 623 Nợ Có Nợ Có Nợ Có … 613.866.768 … … … … … B C D 15/12 02/XK 15/12 … … 31/12 … 01/HT T12 01/HT T12 KC1 31/12 KC1 31/12 31/12 KC2 31/12 613.866.768 31/12 KC2 31/12 135.050.688 31/12 KC3 31/12 31/12 KC4 31/12 31/12 KC5 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 Tài khoản 627 135.050.688 31/12 54.402.916 163.208.749 748.917.456 748.917.456 54.402.916 54.402.916 163.208.749 163.208.749 0 0 0 64 Ngày tháng, ghi sổ B Chứng từ Số Ngày hiệu tháng C D Tài khoản … Tài khoản 154 Nợ Có Nợ Có … … … … … … 10 11 … … … … 15/12 02/XK 15/12 … … … … … 31/12 01/HT 31/12 … … 31/12 01/HT 31/12 … … 31/12 KC1 31/12 … … 2.006.624.042 31/12 KC1 31/12 … … 31/12 KC2 31/12 … … 243.786.564 613.866.768 31/12 KC2 31/12 … … 135.050.688 31/12 KC3 31/12 … … 54.402.916 31/12 KC4 31/12 … … 163.208.749 31/12 KC5 31/12 … … … … 3.216.939.727 3.216.939.727 … … 0 3.216.939.727 65 PHẦN MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ HÌNH THỨC KẾ TỐN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP CÁC HÌNH THỨC KẾ TỐN CỊN LẠI 3.1 NHẬN XÉT KHÁI QT VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH AN HỊA Cơng ty TNHH An Hòa đơn vị sản xuất kinh doanh chế biến gỗ mặt hàng lâm sản khác : bàn, ghế, giường,…Đây mặt hàng thiết thực nhiều người ưa chuộng, nước quốc tế Nhìn chung, máy kế tốn cơng ty phần lớn động, làm việc nhiệt tình hiệu Do đặc điểm sản xuất kinh doanh cơng ty có quy mơ tương đối lớn, nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều nên trình độ nhân viên phòng kế toán tương đối vững vàng Bên cạnh đó, nhân viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu ngày cao công ty Đồng thời, có đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý với tinh thần đồn kết trí, ý thức tổ chức kỷ luật cao Với đội ngũ kế toán viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao có kinh nghiệm làm việc nhiều năm qua nên họ ln hồn thành nhiệm vụ cơng việc mình, họ giúp giám đốc phòng ban khác nắm bắt thông tin tình hình kinh doanh, tài cách nhanh chóng, xác đầy đủ Từ đó,đơn vị kịp thời đưa định hướng phát triển phù hợp với kinh tế thị trường ln ln biến động Cơng tác kế tốn quản lý chặt chẽ từ xuống dưới nên việc tổng hợp, lập báo cáo tài cuối kỳ không bị trì trệ Từ thuận lợi trên, giúp cho công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, song cơng ty còn số điểm cần khắc phục sau : - Công ty có qui mơ kinh doanh rộng rãi máy kế tốn đơn vị lại người nên cơng việc kế toán viên sẽ vất vả Việc phân bổ công việc 66 phận chưa thật hợp lý, kế toán kiêm nhiệm nhiều công việc sẽ ảnh hưởng chất lượng công việc, tạo lẫn lộn cơng tác hạch tốn - Ngun liệu cơng ty nguồn gỗ chiếm 50 – 60% chủ yếu cung cấp từ đơn vị chuyên nhập gỗ nhập trực tiếp từ nhà cung cấp nước ngoài, việc ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty sẽ bị động khâu cung cấp nguyên vật liệu đầu vào, dẫn đến tình trạng có đơn đặt hàng mà chưa thu mua nguồn nguyên liệu - Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm công ty trải qua nhiều công đoạn nên phế liệu tạo nhiều chưa quản lý phế liệu này, điều dẫn đến lãng phí, thất ngun vật liệu 3.2 NHẬN XÉT HÌNH THỨC KẾ TỐN ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY CÁC HÌNH THỨC KẾ TỐN CỊN LẠI 3.2.1 Hình thức kế tốn cơng ty Cơng ty tổ chức máy kế toán phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh đơn vị, đảm bảo nguyên tắc hạch toán theo pháp lệnh Nhà nước Với máy kế toán tổ chức theo phương thức trực tuyến sử dụng hệ thống máy vi tính để phản ánh cách xác kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh, để kịp thời cung cấp thông tin cần thiết cho lãnh đạo, đồng thời giảm thiểu số lượng nhân viên phòng kế toán Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn phù hợp với quy mô, loại hình kinh doanh doanh nghiệp Công ty áp dụng hình thức “ Chứng từ ghi sổ”, công ty áp dụng hình thức phù hợp với cấu máy kế toán công ty Với kết cấu sổ đơn giản, kế toán viên dễ dàng nhập số liệu cũng kiểm tra cần, việc áp dụng hình thức giúp cho kế toán trưởng giám đốc quản lý, điều hanh hoạt động kinh doanh thuận lợi Hiện nay, cơng ty sử dụng phần mềm kế tốn máy-phần mềm kế tốn KTVN Phan Thanh Tâm cơng tác kế tốn việc sử dụng hình thức “Chứng từ ghi sổ” sẽ thuận tiện việc ghi sổ, phản ánh rõ phát sinh tài khoản, dễ phản ánh Theo hình thức thì trực tiếp để ghi vào sổ Cái chứng từ ghi sổ Sổ tổng hợp dùng để theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo 67 trình tự thời gian Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ tổng hợp theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh sổ Cái 3.2.2 Hình thức kế tốn lại Hệ thống kế tốn hành còn có nhiều hình thức ghi sổ kế tốn khác cũng có nhiều ưu điểm mà cơng ty áp dụng : Hình thức “ Nhật ký chung”, hình thức “ Nhật ký – Sổ Cái” Cả hai hình thức cơng ty áp dụng 3.2.2.1 Hình thức nhật ký chung - Các ngiệp vụ kinh tế phát sinh phải ghi vào sổ nhật ký, má trọng tâm sổ nhật ký chung, kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian theo nội dung kinh tế, sau lấy số liệu sổ nhật ký để ghi sổ theo nghiệp vụ phát sinh - Hình thức “ Nhật ký chung” thì điều kiện kế tốn thủ cơng thì phù hợp với doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ, loại hình hoạt động đơn giản, có điều kiện phân cơng lao động kế tốn Trong điều kiện kế toán máy thì phù hợp với mọi loại hình, mọi quy mô Theo hình thức thì tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian sẽ phản ánh vào sổ tổng hợp gọi sổ Nhật ký chung định khoản nghiệp vụ 3.2.2.2 Hình thức nhật ký – sổ - Hình thức “ Nhật ký – sổ Cái” sử dụng doanh nghiệp có quy mơ nhỏ, loại hình hoạt động giản đơn, có nghiệp vụ kinh tế phát sinh, sử dụng tài khoản kế tốn, cần lao động kế tốn trình độ kế tốn khơng cao Theo hình thức này, tất tài khoản kế toán ( bên Nợ bên Có) phản ánh vài trang sổ liên tiếp Tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian theo đối tượng kế toán cùng sổ tổng hợp sổ Nhật ký – sổ Cái Căn để ghi vào sổ Nhật ký – sổ Cái chứng từ kế toán, bảng tổng hợp chứng từ kế toán cung loại - Hình thức không yêu cầu số lượng nhân viên nhiều, khơng đòi hỏi trình độ kinh nghiệm kế tốn cao Tuy nhiên, tất nghiệp vụ kinh tế phát 68 sinh ghi vào sổ Nhật ký – sổ Cái vừa theo trình tự thời gian vừa theo nội dinh kinh tế nên khuôn khổ sổ cồng kềnh, khó bảo quản niên độ, số lượng sổ tổng hợp có nên khó phân cơng lao động kế tốn mục đích kiểm sốt 69 KẾT LUẬN Hiện nay, kinh tế thị trường Việt Nam vấn đề cạnh tranh động lực thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ Nó tác động đến Doanh Nghiệp việc đề mục tiêu chiến lược cho phát triển lâu dài Doanh Nghiệp Vì thế, doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường thì phải có mục tiêu chiến lược kinh doanh hiệu quả, phải có kế hoạch, biện pháp thực phù hợp với giai đoạn để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Trong mục tiêu thiếu vấn đề hạ giá thành sản phẩm, giảm giá bán thị trường để nâng cao số lượng tiêu thụ nhằm tăng thêm lợi nhuận cho Doanh Nghiệp Xuất phát từ tầm quan trọng mà cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành nói riêng Công ty TNHH An Hòa thực cách trung thực, đầy đủ, xác, góp phần vào việc quản lý sử dụng vốn có hiệu quả, giảm chi phí giá thành hiệu nhằm nâng cao tính cạnh tranh cho doanh nghiệp Thực tế năm qua, cơng tác tổ chức máy kế tốn, tổ chức kế tốn, chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty góp phần tích cực quan trọng vào công tác quản lý hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Trong thời gian thực tập công ty, mặc dù lý thuyết thực tế còn nhiều khoảng cách định với kiến thức thu nhập trình kiến tập cùng với lý thuyết học từ thầy cô sẽ hành trang để em bước vào công việc chuyên môn sau Vì kiến thức kinh nghiệm còn hạn chế, nên viết em sẽ không tránh khỏi sai sót Em xin chân thành cảm ơn Ngũn Vân Trâm tận tình hướng dẫn cho em làm báo cáo tổng hợp Cảm ơn anh chị phòng kế hoạch kế toán cùng phòng ban khác giúp đỡ tạo điều kiện để em hoàn thành tốt đợt kiến tập Quy Nhơn, ngày 30 tháng 07 năm 2012 Sinh viên thực Nguyễn Thị Ngọc Trâm ... HỊA 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY Công ty TNHH An Hòa 10 đơn vị trực thuộc công ty chế biến kinh doanh gỗ miền Trung thành lập vào năm 1999, công ty TNHH An Hòa công ty chuyên sản xuất chế biến... CƠNG TY TNHH AN HỊA 1.4.1 Chức - Công ty TNHH An Hòa doanh nghiệp ngồi quốc doanh, có đầy đủ tư cách pháp nhân, có dấu riêng, hạch tốn kinh doanh độc lập 7 - Ngành nghề sản xuất kinh doanh công... thời gian tìm hiểu thị trường cũng tiến hành nghiên cứu ứng dụng máy móc đại phân xưởng chế biến, công ty TNHH An Hòa thức vào hoạt động ngày 21/9/1999  Tên cơng ty: Cơng ty TNHH An Hòa
- Xem thêm -

Xem thêm: chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham tai cong ty TNHH an hoa , chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham tai cong ty TNHH an hoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay