bai bao khoa hoc thu hoi dat dao tao nghe

13 18 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:15

Họ tên: LƯ HUY TOÀN Tên đề tài: PHÁP LUẬT VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN ĐÀO TÀO CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ Tóm tắt: Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nội dung quan trọng cơng tác quản lý nhà nước đất đai Ngồi quy định bồi thường đất tài sản gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất, pháp luật Việt Nam có quy định hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi người chịu ảnh hưởng như: hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm, hỗ trợ tái định cư hình thức hỗ trợ khác Trong phạm vi viết này, tác giả đề cập đến quy định pháp luật đối tượng hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm nhà nước thu hồi đất, sở thực tiễn đến kiến nghị đề xuất Hỗ trợ nhà nước thu hồi đất việc nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất phát triển1 Điều có nghĩa người có đất thu hồi vừa nhận tiền bồi thường giá trị đất tài sản gắn liền với đất lại vừa nhận hỗ trợ từ nhà nước để bảo đảm đời sống trình thu hồi đất, giúp đỡ việc làm để bảo đảm sinh kế sau Giá trị khoản hỗ trợ mà người có đất thu hồi khơng đền trả tương xứng thiệt hại mà quan tâm chăm lo đảng nhà nước Hỗ trợ nhà nước thu hồi đất có đặc điểm sau: + Hỗ trợ đặt nhà nước thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, cơng cộng; + Các khoản hỗ trợ mức hỗ trợ phụ thuộc vào quy định nhà nước + Mức hỗ trợ khoản Tuy nhiên, để nhận hỗ trợ, người bị thu hồi đất phải đáp ứng điều kiện định theo quy định pháp luật Vì vậy, việc xác định đối tượng hỗ trợ thu hồi đất nhiệm vụ quan trọng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đảm bảo nguyên tắc hỗ trợ khách quan, công bằng, kịp thời, minh bạch pháp luật, đối tượng cần hỗ trợ Hiến pháp năm 2013 quy định “Nhà nước thu hồi đất tổ chức, cá nhân sử dụng trường hợp thật cần thiết luật định mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, cơng cộng Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch bồi thường theo quy định pháp luật” Trên sở này, Luật đất đai Khoản 14 Điều 13 Luật đất đai năm 2013 năm 2013 cụ thể hóa vấn đề thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp với quan điển Hiến pháp Những thay đổi sau thu hồi đất Vấn đề sinh kế người dân sau nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực dự án phát triển kinh tế - xã hội vấn đề quan tâm địa phương phạm vi nước Đặc biệt giai đoạn gần nước ta, diện tích đất nơng nghiệp bị thu hồi hàng năm lớn trình thị hố phát triển sở hạ tầng số người có sinh kế khó khăn sau thu hồi đất ngày gia tăng Nhà nước có sách bồi thường thiệt hại đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp ổn định đời sống thực tế có hộ có thu nhập cao so với trước thu hồi đất, có số hộ dân khó khăn việc tạo lập sinh kế Họ bám víu vào diện tích đất ỏi lại việc tìm kiếm việc làm trình độ tay nghề để chuyển đổi công việc không dễ dàng Thực tế cho thấy rằng, đa số chủ hộ có đất nơng nghiệp bị thu hồi lớn tuổi, trình độ văn hóa thấp Lao động lớn tuổi chiếm đa số người học hành đối tượng lại người phải gánh vác trách nhiệm quan trọng việc đảm bảo sinh kế hộ, lao động tạo thu nhập cho hộ Bình qn diện tích đất nơng nghiệp sau thu hồi đất nhóm hộ giảm dẫn đến bình qn diện tích đất nông nghiệp lao động nông nghiệp giảm đáng kể, dẫn đến số thay đổi trực tiếp tác động đến sống người dân, cụ thể: 1.1 Thay đổi nguồn vốn tự nhiên Hiện quỹ đất dự trữ để bồi thường, nên Nhà nước thu hồi đất để thực dự án phương thức bồi thường thực nhiều bồi thường tiền Cùng với bồi thường thiệt hại, việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp thực tiền Mặt khác, đa số người dân muốn bồi thường, hỗ trợ theo hình thức với người nơng dân có khoản tiền mặt lớn ước mơ họ Do đại đa số hộ bị thu hồi đất nông nghiệp bồi thường hỗ trợ tiền Như vậy, nguồn vốn tự nhiên (đất đai) chuyển thành nguồn vốn tài Trước đất đai phương tiện tạo sinh kế quan trọng hộ nông dân, chuyển thành khoản tiền Để đảm bảo sinh kế lâu dài, nguồn vốn phải hộ dân sử dụng vào mục đích đầu tư sản xuất tạo nguồn thu nhập học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp (vốn người) Còn sử dụng số tiền vào mục đích xây dựng nhà cửa, mua sắm tài sản (vốn vật chất) mục đích khác sinh kế người dân lâu dài khó khăn Khi sinh kế khó khăn họ bị hạn chế việc học hành, khám chữa bệnh, tiếp cận thông tin…Tức đất nông nghiệp người nơng dân bị thu hồi họ bị hội để phát triển thân, gia đình tiếp cận xã hội 1.2 Thay đổi nguồn vốn xã hộihội tiếp cận nguồn vốn xã hội sau thu hồi đất mở người dân tận dụng hội để cải thiện thay đổi sinh kế Khi bị thu hồi đất, 100% hộ gia đình nhận hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp (nếu có) tiền mặt có người sử dụng nguồn vốn cho việc học nghề Rất số hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đầu tư cho việc học nghề cho em học Phần lớn số hộ sử dụng nguồn vốn để đầu tư xây dựng nhà cửa, mua sắm tài sản, đầu tư nhu cầu thiết yếu mặt xã hội dẫn đến không bền vững cho sinh kế người dân Đây điều mà quan chức thực phương án bồi thường, hỗ trợ phải quan tâm có giải pháp hợp lý sát với điều kiện địa phương cụ thể Khi khơng đất nơng nghiệp người dân có hội để tiếp xúc, tương trợ nhau, nhiều người dân băn khoăn đất dẫn đến “tình làng nghĩa xóm” Một thực trạng xảy làm không người dân lo lắng thiếu đất sản xuất dẫn đến thời gian rãnh rỗi nhiều, lại có nhiều tiền mặt từ khoản bồi thường, hỗ trợ thu nhập từ làm công lao động tự tiền đề cho tệ nạn xã hội say bia rượu, nạn cờ bạc gia tăng 1.3 Thay đổi nguồn vốn tài Do có thay đổi nguồn vốn đất đai, tư liệu sản xuất chủ yếu hộ nông dân nên dẫn đến thay đổi lao động thu nhập hộ Nhóm có diện tích thu hồi 30% có thu nhập sau thu hồi khơng đổi Trong nhóm có diện tích đất nơng nghiệp bị thu hồi lớn thu nhập sau thu hồi tăng so với trước bị thu hồi đất, nguồn thu nhập phần lớn từ hoạt động phi nông nghiệp Điều chứng tỏ sau thu hồi đất có dịch chuyển lao động nông nghiệp sang lao động phi nơng nghiệp Ngồi có số hộ dùng nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ gửi ngân hàng thu tiền lãi hàng tháng ổn định Thực tế điều tra cho thấy rằng, nhiều người có thu nhập từ lao động tự cao so với sản xuất nông nghiệp trước đây, nhiên nguồn thu bấp bênh, thường khó khăn tìm kiếm việc làm vào mùa mưa Hơn thu nhập tiền mặt hàng ngày nên dễ tiêu xài, khó tiết kiệm lý mà họ đưa chi tiêu tăng cao phải mua nhiều thứ trước đất nơng nghiệp thân gia đình tự sản xuất 1.4 Thay đổi nguồn vốn người Theo kết điều tra có 4,4% hộ gia đình sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ vào việc học nghề, cho học hành.Tỷ lệ học nhóm lao động giảm mạnh theo độ tuổi, lao động độ tuổi 15-18 có tỷ lệ học cao 72,7%, tỷ lệ giảm xuống 11,5% lứa tuổi từ 18 đến 35 (nữ) 40 (nam), lao động 35 nữ, 40 nam khơng có theo học Họ hiểu tình hình thị hóa, cơng nghiệp ngày phát triển muốn có việc làm phải có trình độ tay nghề cấp, nhiên hạn chế lớn tuổi cao, khó khăn việc theo học Do họ đầu tư cho em theo học, thân người lớn tuổi (trên 35-40 tuổi) đất nông nghiệp cách đơn giản mà họ lựa chọn làm thuê tự Trước thu hồi đất bình quân lao động nông nghiệp 3,0/hộ, sau thu hồi đất bình qn 1,6 lao động/hộ Lao động nơng nghiệp trước chuyển đổi đất đai giảm xuống đáng kể Lao động phi nông nghiệp tăng mạnh lao động tự 1.5 Thay đổi nguồn vốn vật chất Sau thu hồi đất tỷ lệ kiên cố hóa nhà cửa tăng lên đáng kể so với trước thu hồi đất, nhà tạm nhà cấp xây dựng lâu năm giảm xuống Kết khảo sát cho thấy đồ dùng sinh hoạt hộ dân đầu tư mua sắm Thực tế cho thấy sau thu hồi đất người dân đầu tư mua sắm đồ dùng sinh hoạt đại điện thoại (chủ yếu điện thoại di động), máy vi tính, tủ lạnh tăng cao Như thực trạng cho thấy nguồn vốn tài sản cá nhân có tăng lên đáng kể sau thu hồi đất, nhiên khẳng định mức sống người dân cải thiện tích cực tác động việc thu hồi đất, người dân có khoản tiền lớn từ bồi thường hỗ trợ để đầu tư mua sắm điều khơng thể phủ nhận Như vậy, có chuyển luân chuyển từ nguồn vốn tài sang nguồn vốn vật chất, nhiên nguồn vốn vật chất đa số phương tiện sinh hoạt mà phương tiện sản xuất Về nguồn vốn vật chất dùng chung cộng đồng hệ thống đường giao thông, cấp nước, cấp điện, hệ thống trường học sở khám chữa bệnh có chuyển biến đáng kể sau thu hồi đất, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thuận lợi hiệu hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hóa, cải thiện điều kiện giao lưu với mơi trường bên ngồi Đối tượng hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm hình thức hỗ trợ nhà nước thu hồi đất nên hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp cần đáp ứng quy định điểm a, b, c, d, đ, e khoản Điều Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất, cụ thể: - Hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao đất nông nghiệp thực nghị định gồm: Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng năm 1993 Chính phủ ban hành Bản quy định việc giao đất nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng năm 1999 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Bản quy định việc giao đất nơng nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 Chính phủ ban hành Bản quy định việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 Chính phủ việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành Luật đất đai khoản Điều 54 Luật đất đai; - Nhân nơng nghiệp hộ gia đình quy định điểm a khoản phát sinh sau thời điểm giao đất nơng nghiệp cho hộ gia đình đó; - Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện giao đất nông nghiệp theo quy định điểm a khoản sử dụng đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho, khai hoang theo quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận trực tiếp sản xuất đất nơng nghiệp đó; - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nơng nghiệp, lâm nghiệp, ni trồng thủy sản (khơng bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) nông, lâm trường quốc doanh cán bộ, công nhân viên nông, lâm trường quốc doanh làm việc nghỉ hưu, nghỉ sức lao động, việc hưởng trợ cấp trực tiếp sản xuất nơng, lâm nghiệp; - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nhận giao khoán đất nông, lâm trường quốc doanh công ty nông, lâm nghiệp chuyển đổi từ nông, lâm trường quốc doanh trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nơng nghiệp đất đó; - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nhận giao khoán đất tập đồn sản xuất nơng nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nơng nghiệp đất đó; Theo đó, nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp ngồi việc bồi thường tiền diện tích đất nơng nghiệp bị thu hồi, người bị thu hồi đất hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm theo quy định khoản Điều Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất sau: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp quy định điểm a, b, c khoản Điều 19 Nghị định Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà bồi thường tiền; hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất quy định điểm d, đ e khoản Điều 19 Nghị định (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân cán bộ, cơng nhân viên nông, lâm trường quốc doanh, công ty nông, lâm nghiệp chuyển đổi từ nông, lâm trường quốc doanh nghỉ hưu, nghỉ sức lao động, việc hưởng trợ cấp) Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây: - Hỗ trợ tiền không 05 lần giá đất nông nghiệp loại bảng giá đất địa phương toàn diện tích đất nơng nghiệp thu hồi; diện tích hỗ trợ không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp địa phương theo quy định Điều 129 Luật đất đai; - Mức hỗ trợ cụ thể Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định điều kiện thực tế địa phương Ở thành phố Cần Thơ, thực theo khoản Điều Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng năm 2016 sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 16 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014, cụ thể: Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm quy định Khoản Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP: Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện điều kiện dự án phê duyệt mức hỗ trợ, cụ thể sau: + Ủy ban nhân dân cấp quận phê duyệt mức hỗ trợ không 1,5 (Một phẩy năm) lần + Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt mức hỗ trợ không 02 (Hai) lần” Đối với trường hợp mức hỗ trợ cao quy định nêu trên, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án báo cáo cụ thể để Hội đồng thẩm định thành phố đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, định Như vậy, hộ dân có đất bị ảnh hưởng thuộc dự án địa bàn thành phố Cần Thơ nhà nước hỗ trợ 1,5 lần Tuy nhiên để hỗ trợ, người có đất bị thu hồi phải thuộc trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội nêu - điều kiện cần Ngoài ra, Điều Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất phân loại đối tượng trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp, để đủ điều kiện nhận hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm, người bị thu hồi đất phải thỏa mãn điều kiện đủ, phải nhóm đối tượng hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp2, cụ thể: - Cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc nghỉ hưu, nghỉ sức lao động, việc hưởng trợ cấp) không thuộc đối tượng quy định Điểm d Khoản Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP sử dụng đất nông nghiệp nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định pháp luật, Nhà nước thu hồi đất bồi thường đất không hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất, không hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm - Hộ gia đình vừa có nhân cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc nghỉ hưu, nghỉ sức lao động, việc hưởng trợ cấp) vừa có nhân khơng phải cán bộ, công chức, viên chức sử dụng đất nông nghiệp Khoản 30 Điều Luật Đất đai năm 2013, “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nơng nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nơng nghiệp đất đó” vào mục đích sản xuất nơng nghiệp, Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp hộ gia đình nhân cán bộ, công chức, viên chức hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều kiện cụ thể địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp Do đó, khơng phải đối tượng bị ảnh hưởng việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội có quyền hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm Về điều kiện chung, pháp luật hành quy định để hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm người bị thu hồi đất phải đáp ứng điều kiện sau đây: (i) Trong độ tuổi lao động (nữ từ 16-55 tuổi; nam từ 16-60 tuổi), có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn (riêng người khơng biết đọc, viết tham gia học nghề phù hợp thơng qua hình thức kèm cặp, truyền nghề ) sức khoẻ phù hợp với ngành nghề cần học3; (ii) Được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp diện tích đó4 Như vậy, theo quy định Luật Đất đai 2013 văn hướng dẫn thi hành, đối tượng hỗ trợ bồi thường đáp ứng điều kiện việc làm bị thu hồi đất, nhà nước không hỗ trợ bồi thường cá nhân tổ chức cán cơng chức nhà nước có việc làm ổn định, không bị ảnh hưởng nhiều việc làm thu hồi đất Với đối tượng cụ thể nhà nước có sách hỗ trợ khác nhau, để đảm bảo tính cơng thu hồi đất Thực trạng đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp tìm kiếm việc làm nhà nước thu hồi đất Hiện nay, diện tích nhóm đất nơng nghiệp: 26.822.953 (chiếm 81,04% diện tích đất nước)5 Bên cạnh với ưu giá bồi thường, hỗ trợ thấp; diện tích quy hoạch lớn đủ để xây dựng cơng trình, đất nơng nghiệp loại đất mà Nhà nước chủ đầu tư thường ưu tiên chọn thu hồi để thực dự án Tuy Khoản Điều Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH Bộ Tài - Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ Người sử dụng đất hợp pháp phải cấp giấy, loại giấy chứng nhận hợp đồng theo quy định Khoản Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất, bao gồm: - Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (sau gọi chung Giấy chứng nhận) - Có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013 mà chưa cấp - Khơng có Giấy chứng nhận không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất đất nông nghiệp sử dụng trước ngày 01 tháng năm 2004 mà người sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nơng nghiệp, lâm nghiệp, ni trồng thủy sản (khơng bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) nơng trường, lâm trường phải có hợp đồng giao khoán sử dụng đất Xem Quyết định số 1467/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, phê duyệt cơng bố kết thống kê diện tích đất đai năm 2013 nhiên, thu hồi loại đất đồng nghĩa với việc người dân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp bị ảnh hưởng đến việc làm, đất đai, nhà ở,… Về hình thức hỗ trợ so với Nghị định 69/2009/NĐ-CP hình thức hỗ trợ tiền (đối tượng độ tuổi lao động có nhu cầu đào tạo nghề nhận vào sở đào tạo nghề) Hình thức hỗ trợ suất đất hộ chung cư suất đất sản xuất, kinh doanh phi nơng nghiệp khơng tồn tại, có lẽ tính khả thi hình thức Bên cạnh đó, mức hỗ trợ tiền khoản hỗ trợ có thay đổi so với trước, trước mức hỗ trợ 1,5 đến 05 lần giá đất nông nghiệp loại bảng giá đất địa phương toàn diện tích đất nơng nghiệp thu hồi; diện tích hỗ trợ không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp địa phương; bỏ mức tối thiểu 1,5 mà quy định chung không 05 lần Sự điều chỉnh thể việc trao quyền tự chủ cho địa phương có phần ảnh hưởng đến lợi ích người nhận hỗ trợ Chỉ quy định mức tối đa chưa giải khó khăn trước độ chênh lệch người nhận hỗ trợ q cao mà khơng có tiêu chí phân định rạch ròi6 Ngay sau có Quyết định 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ đào tạo nghề giải việc làm cho người lao động bị thu hồi đất theo quy định Điều 20 Điều 21 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất, địa phương nơi có dự án khẩn trương phối hợp ngành có liên quan phổ biến sách có liên quan đến người dân bị thu hồi đất tổ chức thực Trong năm 2016, địa bàn quận Bình Thủy có dự án liên quan đến thu hồi đất nông nghiệp (Trường Tiểu học Trà Nóc Vành đai Sân bay) với tổng diện tích thu hồi 23.839m 2, có 12.126,7m2 đất nơng nghiệp, có 60 hộ 02 tổ chức bị ảnh hưởng, có 48 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp với 10 hộ trực tiếp sản xuất nơng nghiệp có 17 lao động trực tiếp sản xuất nơng nghiệp (trong có 11 lao động tuổi lao động) Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy thực hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp theo khoản Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Quyết định 15/2014/QĐUBND ngày 13/11/2014 quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 Ủy ban nhân dân thành phố Theo đó, việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm, người lao động hỗ trợ theo quy định khoản Điều Quyết định 19/2016/QĐ-UBND sửa đổi khoản khoản Điều 16 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm tiền không 1.5 giá đất nông nghiệp loại giá đất địa phương tồn diện tích đất nơng nghiệp thu hồi; diện tích hỗ Phan Trung Hiền (2016), Giáo trình pháp luật quy hoạch giải phóng mặt bằng, Tủ sách Trường Đại học Cần Thơ, tr 215 trợ không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp địa phương Năm 2016, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm cho 10 hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp với số tiền 690.517 triệu đồng Như vậy, thay theo Nghị định 69, Ủy ban nhân dân phường lập danh sách, lấy ý kiến hộ gia đình học nghề, phương án có vài hộ thuộc đối tượng đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp tìm kiếm việc làm nhà nước thu hồi đất khó thực thực tế; Sau có Luật đất đai năm 2013, hộ dân có đất bị ảnh hưởng hỗ trợ tiền mặt lần cho tồn diện tích đất bị thu hồi, hộ dân nhận tiền tự kiếm việc làm theo sở thích Đây điểm tiến Luật đất đai 2013 tạo thuận lợi cho quan thu hồi đất hộ dân có đất bị thu hồi Đất nông nghiệp tư liệu sản xuất, nhiên, tiền khơng xem tư liệu sản xuất Chính vậy, định mức hỗ trợ cao, song chất việc hỗ trợ tiền không đạt mục đích đào tạo, chuyển đổi nghề hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp Hiện quỹ đất dự phòng địa phương khơng có, với cách thức bồi thường tiền giải pháp chủ yếu Có số quan điểm người thu hồi đất sau bồi thường tiền họ dễ dàng trở lại tình trạng tái nghèo việc sử dụng số tiền bồi thường khơng mục đích thiếu định hướng cho kế hoạch chi tiêu có hiệu quả, theo khảo sát thực tế có người sử dụng tiền đền bù để đầu tư chuyển sang ngành nghề khác Đặc biệt đối tượng niên quen làm đồng, làm ruộng, sau thu hồi đất có khoản tiền tay nhóm niên sử dụng tiền sai mục đích, khơng đầu tư mua đất xây dựng nhà ổn định sống mà lại dùng tiền để ăn chơi sa sỉ, cờ bạc, rượu chè, không lâu sau số tiền bồi thường hết lại lao vào khiếu nại, khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng đến tình hình trị, trật tự an tồn xã hội địa phương, có trường hợp tập hợp thành đoàn người kéo quan Trung ương nhân kiện lớn đất nước Việc phân tích rà soát đối tượng bị ảnh hưởng thu hồi để giúp quan quản lý có phương án bồi thường hỗ trợ phù hợp để đảm bảo sống người dân đảm bảo việc thu hồi quy định pháp luật Theo quy định điểm b khoản Điều 83 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm thu hồi đất nơng nghiệp Ngồi ra, theo khoản Điều Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất, để hỗ trợ, đối tượng phải có thêm hai điều kiện riêng: (i) trực tiếp sản xuất nông nghiệp, (ii) bồi thường đất tiền Kiến nghị Phan Trung Hiền (2014), Những điều cần thiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất, Nxb Chính trị quốc gia-sự thật, Hà Nội, tr 190 Một là, khoản Điều 30 Luật đất đai 2013 quy định: “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nơng nghiệp đất đó”; khoản Điều Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai dừng lại quy định việc xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp theo quy định khoản 30 Điều Luật đất đai mà chưa có văn hướng dẫn việc xác định “thế thu nhập ổn định” hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghiệp Do đó, Bộ Tài ngun Mơi trường sớm có văn hướng dẫn “thế thu nhập ổn định” để địa phương không lúng túng xác định đối tượng Hai là, dự án xây dựng phương án bồi thường phải đồng thời xây dựng cụ thể hóa sách hỗ trợ đào tạo nghề giải việc làm cho đối tượng độ tuổi lao động có đất thu hồi theo quy định hành Ba là, chuyên gia nhà khoa học Nhà nước nên trọng công tác tư vấn việc sử dụng tiền bồi thường cho hiệu có sách bảo hiểm cụ thể người dân có đất thu hồi 8, để người dân nhanh chóng ổn định sống họ Bốn là, lao động chưa có việc làm bị thất nghiệp đất nơng nghiệp nên có phương án tiếp nhận vào làm dịch vụ khu đô thị tương lai, giúp người dân chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang làm thương mại, dịch vụ Năm là, Bộ Lao động – Thương binh Xã hội ban hành Quyết định Thơng tư quy định sách hỗ trợ đào tạo nghề giải việc làm cho người lao động bị thu hồi đất theo quy định khoản 5, khoản Điều Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 20 Điều 21 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP cho đối tượng hỗ trợ đào tạo nghề giải việc làm thời hạn năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất.Việc hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng nêu rõ sau: Tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp đào tạo tháng, đối tượng hỗ trợ chi phí đào tạo theo quy định sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp đào tạo tháng Nếu tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ học phí cho khóa học, mức học phí hỗ trợ mức thu học phí thực tế sở đào tạo tối đa khơng q mức trần học phí sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo quy định pháp luật Những đối tượng vay vốn theo quy định sách tín dụng học sinh, sinh viên Bên cạnh đó, đối tượng hỗ trợ giải việc làm nước Cụ thể, tư vấn, định hướng nghề nghiệp giới thiệu việc làm miễn phí Trung tâm dịch vụ việc làm; vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia việc làm theo quy định pháp luật Ngoài Phan Trung Hiền (2014), Những điều cần thiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất, Nxb Chính trị quốc gia-sự thật, Hà Nội, tr 190 10 ra, đối tượng có hội hỗ trợ làm việc nước theo hợp đồng Sáu là, Thông tư liên tịch số 09/2016/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 Chính phủ quy định sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia việc làm, có quy định: “Người lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất lập hồ sơ đề nghị hưởng sách hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ làm thủ cần thiết làm việc nước theo hợp đồng gửi chủ đầu tư để xem xét, giải quyết” Tuy nhiên quy định cần hướng dẫn cụ thể để biết chủ đầu tư trực tiếp ai, địa đâu thực thủ tục để đề nghị giải sách cho người dân theo Thông tư liên tịch số 09 Bảy là, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với bộ, ngành liên quan ban hành Thông tư hướng dẫn thực Quyết định số 63/2015/QĐTTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ đào tạo nghề giải việc làm cho người lao động bị thu hồi đất 11 Tài liệu tham khảo:  Văn quy phạm pháp luật: Luật Đất đai 2013 Luật tổ chức quốc hội năm 2014 Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Nghị định số 21/2013/NĐ-CP Chính phủ ngày 4/3/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài nguyên Môi trường Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Tài nguyên Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng TN&MT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Bộ Nội vụBộ Tài ngun Mơi trường-Bộ Tài chính, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức chế hoạt động Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 Bộ Lao động- Thương binh Xã hội - Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Lao động - Thương binh Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 10 Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập hoạt động tổ 12 chức giới thiệu việc làm Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/06/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 19/2005/NĐ-CP 11 Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH Bộ Tài - Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ 12 Quyết định số 1467/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, phê duyệt công bố kết thống kê diện tích đất đai năm 2013 13 Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ đào tạo nghề giải việc làm cho người lao động bị thu hồi đất 14 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 15 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Sách, tạp chí, viết (tiếng việt): 16 Phan Trung Hiền: Những điều cần thiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất, Nxb Chính trị quốc gia-sự thật, Hà Nội, 2014 17 Phan Trung Hiền, Châu Hồng Thân, Trần Vang Phủ: Giáo trình pháp luật quy hoạch giải phóng mặt bằng, tủ sách Trường Đại học Cần Thơ, 2016 18 Lê Thị Nhung: Vấn đề bồi thường, giải phóng mặt NHà nước thu hồi đất, Tạp chí dân chủ pháp luật, số tháng 10/2015 19 Trần Đức Vinh: Đảm bảo quyền người sử dụng đất sách hỗ trợ nhà nước thu hồi đất, Tạp chí dân chủ pháp luật, số tháng 3/2013 20 Vũ Ngọc Hà: Kiểm soát việc thực pháp luật đất đai Chính quyền địa phương Việt Nam, Tạp chí dân chủ pháp luật, số tháng 7/2016  Trang thông tin điện tử: 13
- Xem thêm -

Xem thêm: bai bao khoa hoc thu hoi dat dao tao nghe, bai bao khoa hoc thu hoi dat dao tao nghe

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay