Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần chuyển phát nhanh hợp nhất

64 38 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:15

©CHƯƠNG I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỂÁ CÔNG TY CP CHUYỂN PHÁT NHANH HP NHẤT Tên công ty : CÔNG TY CP CHUYỂN PHÁT NHANH HP NHẤT - Đòa : 60c lê thò riêng F bến thành Q1.TPHCM - ÑT : (08).9257765 – (08).9257762 – (08).9257763 - Fax : (08).9257765 - - MST : 0304973561 - Ngành nghề : chuyển phát nhanh, văn phòng phẩm, phát hành báo, - Vốn kinh doanh : tỷ 1/ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN a/ Lòch sử hình thành  Tháng 10/2001 công ty TNHH thương mại chuyển phát nhanh hợp nhất, đònh thành lập chuyển khai, dòch dụ chuyển phát nhanh Hà Nội   Tháng 10 /2002 bắt đầu chuyển khai cung cấp dòch vụ, phân phối văn phòng phẩm Hà Nội chuyển khai dòch vụ CPN TP.HCM  Năm 2003 mở trung tâm giao dòch 16 tỉnh thành  Năm 2005 cung cấp dòch vụ gia công giấy máy in  Ngày 01/03/2006 mở mạng lưới đến 27 tỉnh thành 40 TTGD Mở dự án chuyển phát Quốc Tế, trực tiếp kết nối sang Singapo HongKong  Ngày 01/07/2006 mở lưới rộng khắp tới 64 tỉnh thành với 85 TTGD toàn quốc  Ngày 01/04/2007 thành lập công ty cổ phần truyền thống tích hợp Việt Nam (UNICOM)với lónh vực kinh doanh là: truyền thông quảng cáo, tổ chức kiện công ty gồm công ty là: - Công ty CP tích hợp Quảng Cáo Việt Nam (UNIAN) - Công ty UNICARE  Ngày 01/01/2007 công ty TNHH thương mại chuyển phát nhanh Hợp Nhất Chuyển đồi thành công ty cổ phần tách thành công ty gồm : - Công ty mẹ “công ty hợp việt nam trụ sở Hà Nội - Công ty cp văn phòng phẩm hợp miền bắc 2/ - Công ty cp cpn hợp Miền Nam - Công ty cp văn phòng phẩm Miền Nam - Chi nhánh công ty cp hợp Miền Trung - Chi nhánh công ty cp hôp Miền Tây SƠ LƯC VỀ DOANH NGHIỆP  Tên công ty : công ty cổ phần cpn hợp Dược chuyển từ công ty TNHH thương mại chuyển phát nhanh hợp vào thời điểm 01/01/2007  Tên giao dòch :  Tên viết tắt : HNC  Đòa trụ sở : 60C lê thò riêng, F bến thành, qi, Hcm  Đt : (08).9257765 – 08.9257762 – 08.9257763 –FAX : 08.9257765  Emal : www.hopnhat.com.vn  Ngành nghề kinh doanh  chuyển phát nhanh  văn phòng phẩm  phát hành báo 3/ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA DOANH NGHIỆP a/ Chức Năng - Chuyển phát nhanh, bưu phẩm, bưu kiện, sản xuất kinh doanh văn phòng phẩm - Kinh doanh ngành nghề khác phù hợp với quy đònh pháp luật b/ Nhiệm Vụ - Công ty phải thường xuyên báo cáo hoạch đònh hàng tháng hoạt động đơn vò - Công tác chất lượng dòch vụ bưu phẩm bưu kiện phải kòp thời xác Theo quy đònh pháp luật - Kết nối bưu phẩm, bưu kiện đơn vò tiêu thời gian quy đònh công ty - Thu phát bưu phẩm, bưu kiện theo tiêu công ty - Lưu quản lý công văn công, văn đến khách hàng - Kiểm tra, kiểm soát doanh thu, bưu phẩm, bưu kiện đến 4/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CP CPN HP NHẤT + Điều : công ty cp CPN hợp hoạt động theo luật doanh nghiệp, điều lệ hoạt động công ty + Công ty hoạt động theo hình thức công ty cp 70% cp thuộc sở hữu công ty CP hợp việt nam (công ty mẹ) 30% cp huy động nội + Mô hình tổ chức công ty ! công ty mẹ – + Điều : cấu tổ chức công ty! 5/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) : gồm thành viên 6/ - Bùi Văn Đức Ngoãn : chủ tòch HĐQT - Ôâng Nguyễn Bá Hòa : phó chủ tòch - Ôâng Nguyễn Xuân Sơn : ủy viên - Ôâng Bùi Minh Quân : ủy viên - Ôâng Bùi Quốc Tuấn : ủy viên - Ông Nguyễn Xuân Trường : ủy viên BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH - Giám đốc điều hàng : Phụ trách điều hành hoạt động công ty - 03 phó giám đốc công ty : Phụ trách mạng kinh doanh chất lượng tài - Trưởng phòng : Ban chức công ty - Giám đốc trung tâm giao dòch - Các tuyết phát - Chi nhánh công ty CPN hợp cần thơ 7/ BỘ MÁY ĐIỀU QUẢN LÝ - Phòng kinh doanh - Phòng chăm sóc khách hàng - Phòng tài - Phòng tổ chức lao động - Phòng hành - Phòng nghiệp vụ - Trung tậm khai thác - Trung tậm giao dòch bưu điện - Đội xe - Chi nhánh công ty niềm tây - Các TTGD TP.HCM, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG,VŨNG TÀU 8/ Các tuyến phát CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH - Dòch vụ chuyển phát nhanh nước quốc tế - Văn phòng phẩm 9/ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ  cấu tổ chức quản lý 10/ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN a/ Giáo đốc điều hành  Chức Năng :  Quản lý chung trực tiếp điều hàng mạng công việc sau - Thực lược HĐQT dộng công ty - Công tác kinh doanh - Công tác tài - Công tác nhân - Công tác xây dựng thương hiệu - Công tác công nghệ  Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh đònh HĐQT  Xây dựng trình HĐQT chiến lược phát triển công ty, phương án huy động vốn, đề án tổ chức quản lý công ty  Kiểm tra đơn vò việc thực đònh mức, tiêu chuẩn,đơn giá quy đònh nội công ty  Nhiệm Vụ  Chòu tránh nhiệm trước HĐQT, cổ đông công ty trước pháp luật hoạt động công ty  Điều hành hoạt động cộng ty theo điều lệ,quy chế, quy đònh pháp luật công ty  Chiệu trách nhiệm trước HĐQT kết hoạt động SXKD công ty chi nhánh Miền Tây b/ Phó Giám Đốc Về Chất Lượng, Văn Hóa Doanh Nghiệp   Chức Năng Trực tiếp điều hành mảng công việc chất lượng dòch vụ công ty TTKTKVL, đội xe công tác văn hóa doanh nhiệp  Tổ chức thực kế hoạch chất lượng dòch vụ, đònh HĐQT  Xây dựng trình HĐQT, giám đốc điều hành chất lượng phát triển doanh nhiệp  Điều hành hoạt động công tác chất lượng dòch vụ công ty theo quy chế, quy đònh khai thác bưu phẩm, bưu kiện theo quy đònh, quy chế công ty  Kiểm tra đơn vò việc thực đònh mức, tiêu chuẩn quy trình, nhiệm vụ công ty  Nhiệm Vụ  Chòu trách nhiệm trước HĐQT cổ đông công ty giám đốc điều hành, trước pháp luật hoạt động liên quan đến công tác chất lượng, dòch vụ, công tác văn hóa doanh nghiệp công ty  Chòu trách nhiệm trước giám đốc điều hàng công việc ủy quyền khác  Chòu kiểm tra giám sát HĐQT, ban Ban kiểm soát, giám đốc điều hành c/ Phó Giám Đốc Tài Chính Chức Năng  - Điều hành hoạt động công ty theo ủy quyền giám đốc vắng - Thực phát triển kinh doanh đơn vò phân công - Điều hành quản lý hệ thống tài theo phân công HĐQT, giám đốc điều hành Nhiệm Vụ  - Chòu trách nhiệm trước HĐQT, giám đốc điều hành, cổ đông công ty, ban kiểm soát mạng công việc phụ trách - Chòu trách nhiệm triển khai hệ thống tài theo quy đònh pháp luật, HĐQT công ty - Chòu trách nhiệm kết hoạt động sản xuất kinh doanh d/ Phó Giám Đốc Kinh Doanh Chức  - Phục trách công tác kinh doanh công ty - Phát triển công tác kinh doanh đơn vò dược phân công - Đào tạo phát triển mạng song song theo kế hoạch Nhiệm vụ  - Chòu trách nhiệm trước HĐQT, giám đốc điều hành, cổ đông công ty, ban kiểm soát mảng công việc phụ trách e/ Giám Đốc Các Trung Tâm Giao Dòch  Chức Năng - Thừa lệnh giám đốc điều hành : quản trò nhuần nhuyễn, đồng điều mặt quản trò TTGD Kinh doanh tài chính, nhân chất lượng dòch vụ, văn hóa doanh nghiệp hành chính, công tác tào tạo nội - Đề xuất tham mưu với giám đốc điều hành mặt quản trò đơn vò công ty Nhiệm vụ  - Công tác kinh doanh phát triển thò trường - Công tác tài - Công tác nhân tiền lương - Bố trí xếp nhân đơn vò cho hiệu - Trả lương đơn vò đúng, đủ, công khai dân chủ - Kiểm tra đôn đốc nhân đơn vò thực tốt kỷ luật lao động, nội quy lao động, an toàn lao động công ty 10 BHX, BHYT trích lương CB người lao động người lao động chòu trích nộp từ tiền lương vào tháng Tổng lương phận văn phòng 10.580.500, việc tính tiền để trích nộp BHXH, BHYT cụ thể sau BHXH = tổng lương CB phận văn phòng = 10.580.500 x 5% = 529.025đ BHYT = tổng lương phận văn phòng = 10.580.500 x 1% = x 5% x1% 105.805đ Vậy, tổng số tiền đươc trừ vào lương người lao động để BHXH, BHYT 634.830 : Quá trình hoạch toán nghiệp vụ phát sinh sau 1/ tiền lương phải trả cho người lao động (bộ phận gián tiếp ) Nợ TK 642 : 35.338.000 Nợ TK 622 : 18.226.000 TK 334 2/ : 53.564.000 trích nộp BHXH, BHYT, PKCĐ cho người lao động ( phận gián tiếp) Nợ TK : 3/ 2.010.295đ TK 3382 : 211.610đ TK 3383 : 1.587.075đ TK 3384 : 211.610đ trừ váo lương người lao động BHXH, BHYT Nợ TK 33 : 634.830đ TK 3383 : 529.025đ TK 3384 : 105.805đ 50 3/ trả lương phận gián tiếp 8.000.000đ, phận trực tiếp 15.000.000đ Nợ TK 334 : TK 111 : 23.000.000d09 23.000.000đ Theo sơ đồ TK 334, tổng lương phải trả : 53.564.000đ Tổng lương trả : 23.634.830đ Vậy, số lương phải trả = tổng lương phải trả - tổng lương trả = 53.564.000 – 23.634.830 = 29.929.170đ Sơ đò tài khoản nghiệp vụ sau: TK 111 TK334 23.000.000 TK662 53.564.000 18.226.000 (4) (1) TK 642 35.338.000 211.610 TK3383 TK3383 529.025 634.830 51 1.587.075 TK3384 (3) TK3384 105.805 211.610 23.634.830 53.564.000 29.929170 III/ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1/ Khái Niệm Vai Trò Thuế thu nhập cá nhân khoản đóng góp bắt buộc cá nhân thu nhập cao pháp luật quy đònh Thuế thu nhập cá nhân quy đònh nhằm để góp phần thực công xã hội,động viên phần thu nhập ca ùnhân thu nhập cao nộp vào ngân sách nhà nước 2/ Phạm Vi Ứng Dụng a/ Đối Tượng Nộp Thuế Đối tượng nộp thuế thu nhập người thu nhập cao{gọi tắt thuế thu nhập cá nhân}theo nghò đònh 147/2004/NĐ-CPcủa phủ,bao gồm: Công dân việt nam nước công tác lao động nước thu nhập Cá nhân người việt nam khong mang quốc tòch việt nam như+ng thu nhập VN 52 Người nước đònh cư ko thời hạn VN b/ Thu Nhập Chòu Thuế Thu nhập chòu thuế bao gồm thu nhập thường xuyên ko thường xuyên Thu nhập thường xuyên Các khoản thu nhập hình thức tiền lương,tiền công,lương tháng 13,thưởng ,phụ cấp ,tiền công ca khoản phụ cấp thay lương nhận từ quỹ BHXH Thu nhập tham gia dự án,hội đồng QT,hiệp hội kinh doanh Tiền quyền sử dụng sáng chế,nhãn hiệu,tác phẩm,tiền nhuận bút Các khoản thu nhập cá nhân dòch vụ tin học,tư ván ,thiết kế ,đào tạo ,hoạt động biểu diễn,hđ TDTT,dòch vụ đại lý,thu nhập từ hoa hồng mua giới,dòch vụ khác Thu Nhập Không Thường Xuyên Thu nhập chuyển giao công nghệ Thu nhập từ tư vấn quản lý công nghệ,quản lý kinh doanh Trúng thưởng xổ xố hình thức kể trúng thưởng khuyến mại 3/ Các Khoản Thu Nhập Không Thuộc Diện Chòu Thuế Các khoản thu nhập ko thuộc diện chòu thuế theo quy đònh ,bao gồm: - Phụ cấp dộc hại,nguy hiểm 53 - Phụ cấp chức vụ ,trách nhiệm cán công chức,phụ cấp thâm niên lực lượng vũ trang - Phụ cấp ưu đãi cán bo hoạt động cách mạng - Tiền ăn đònh lượng theo quy äđònh - Tiền bồi thường tham gia bảo hiểm người tài sản - Trợ cấp việc,trợ cấp việc làm theo quy đònh - Tiền thưởngđối với danh hiệu nhà nước phong tặng - Thu nhập chủ hộ kinh doanh cá thể,các cá nhân thuộc diện chòu thuế thu hập doanh nghiệp 4/ Căn Cứ Tính Thuế Căn thính thuế thu hập thu nhập chòu thuế thuế xuất a/ Thu Nhập Chòu Thuế Thu nhập thường xuyên Đối với công nhân Việc Nam , thu nhập thường xuyên chòu thuế số tiền thực cá nhân tính bình quân tháng tiệu đồng Riêng ca só, diễn viên, vận động viên trừ 25% thu nhập xác đònh thu nhập chòu thuế Đối với người nước cư trú việc nam, thu nhập thường xuyên chòu thuế tổng số thu 54 nhập phát sinh Việt Nam nước tính bình quân tháng 8.000.000đ Người nước dược coi cư trú Việt Nam việt nam từ 183 ngày trở nên tính cho 12 tháng kề từ đến Việt Nam ; coi không cư trú Việt Nam Việt Nam dước 183 ngày./ Thu Nhập Không Thường Xuyên Đối với thu nhập chuyển giao công nghệ khoản thu nhập giá trò 15 triệu tính cho hợp đồng, không phân biệt số lần chi trả Đối với thu nhập thưởng sổ số hình thức, kể trúng thưởng khuyến khoản thu nhập 15 triệu đồng tính cho lần trúng thưởng nhận giải thưởng b/ Thuế Xuất Thuế Xuất Đối Với Thu Nhập Thường Xuyên A.1 - Đối công nhân VN nước cá nhân khác đònh cư VN áp dụng kiểu thuế lũy tuyến phần sau: Đơn vò tính: 1000đ Ba Thu nhập bình quân Thuế suất äc tháng/ngưới (%) Đến 5.000 Trên 5.000 đến 10 15.000 20 Trên 15.000 đến 30 25.000 55 Trên 25.000 đến 40 40.000 Trên 40.000 A.2 - Đối với người nước ngoai cư trú VN lao động công dân VN lao dộng, công tác nước áp dụng biểu thuế lũy tiến phần, sau: Đơn vò tính: 1000đ Ba Thu nhập bình quân Thuế suất äc tháng/ngưới (%) Đến 8.000 Trên 8.000 đến 10 20.000 20 Trên 20.000 đến 30 50.000 40 Trên 50.000 đến 80.000 Trên 80.000 Đối với người nước cư trú VN p dụng thuế xuất 25% tổng thu nhập chòu thuế Đối với công dân VN năm tính thuế vừa thu nhập nước, vừa thu nhập nước áp dụng biểu thuế điểm A.1 phần này, phần thu nhập VN áp dụng biểu thuế điểm A.2 phần thu nhập nước Thuế xuất thu nhập không thường xuyên a/ thuế suất 5% thu nhập chuyển giao công nghệ 56 b/ thuế xuất 10% thu nhập vế trúng thưởng sổ số, trúng thưởng khuyến VÍ DỤ MINH HỌA c/ dựa vào bảng lương ban giám đốc tháng 12/2007 công ty, tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp Tính thuế thu nhập cá nhân cho phận BGĐ ,ta áp dụng thuế suất thu nhập thường xuyên công dân VN đònh cư VN Theo bảng lương ,chỉ co người phải nộp thuế thu 57 nhập cá nhân.vì thu nhập vượt mức 5.000.000đ cụ thể ông:NGUYỄN BÁ HÒA(giám đốc),BÙI TRUNG KIÊN (pgđ,BÙI MINH QUÂN(pgđ) Cách tính thuế thu nhập cá nhân cua ông NGUYỄN BÁ HÒA sau: Dựa vào bảng lương ta thấy tổng thu nhập chòu thuế ông là:5.557.342đ Phương pháp tính thuế lũy tiến phần BẬC 1:thu nhập đến 5.000.000đ,ko thu BẬC 2:thu nhập 5.000.000đ đến 5.557.342đ,thuế suất 10% Số thuế phải nộp (5.557.3425.000.000)*10%=55.734,2đ Ngoài rat a áp dụng tho biểu thính thuế rút gọn sau: Bậc Thu nhập bình Thuế quân suất(%) Số thuế thu nhập phải nộp tháng/người Đến tr.đ 0 Trên đến 15 tr.đ 10 tr.đ +10% số thu nhập vượt Trên 15 đến 25 20 tr.đ 30 Trên 25 đến 40 40 tr.đ Trên 40 tr.đ tr.đ tr.đ +20% số thu nhập vượt 15tr.đ tr,đ + 30% thu nhập vượt 25 tr 7,5 tr,đ + 40% thu nhập vuotr75 40tr 58  Số thuế phải nộp : + 10% (5.557.342 – 5.000.000 ) = 55.734,2đ  Tính thuế thu nhập cá nhân ông Bùi Trung Kiên ông Bùi Minh Quân tương tự Vậy : Thực lãnh = tổng thu nhập trước thuế – thuế thu nhập cá nhân phải nộp Việc khai nộp thuế thu nhập cá nhân công ty áp dụng theo nguyên tắc khấu trừ nguồn (quy đònh nhà nước ) nghóa công ty chi trả thu nhập khấu trừ tiền thuế trức chi trả thu nhập để nộp thay tiền thuế vào ngân sách nhà nước 59 CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN I) NHẬN XÉT: Trong thời gian thực tập công ty em hội xem xét tài liệu chứng từ kế toán tìm hiểu thực tế tình hình hoạt động công ty nói chung, đặc biệt tác nghiệp vụ kế toán so sánh với lý thuyết học Em nhận thấy ngành chuyển phát nhanh VPP hoạt động dòch vụ đa dạng Do công tác kế toán đặc thù riêng 1) Ưu điểm: Ngày nay, với phát triển CNTT việc ứng dụng CNTT vào công tác kế toán quản lý doanh nghiệp tận dụng nhiều giúp cho công việc kế toán nhanh chóng , xác hiệu Cty CP CPN Hợp Nhất sử dụng nhiều phần mềm kế toàn từ năm 2005 nên giúp cho công tac kế toán nhiều tiện ích việc tra soát doanh vụ kế toán, kiểm tra số liệu nhanh chóng Công ty đội ngủ kế toán, doing, tinh thâøn trách nhiệm cao, công việc nhân viên kế toán phân công rõ ràng, cụ thể cách 60 khoa học, giúp công tác kế toán thực nhòp nhàng trôi chảy nên số liệu kế toán xác phản ánh kòp thời thông tin kinh tế Hình thức kế toán áp dụng công ty hình thức chứng từ ghi sổ Kết hợp với việc sử dụng máy tính công việc lưu trữ liệu Quản lý tài liệu kế toán khoa học Các hồ sơ chứng từ phân chia , xếp theo loại khác cho vao tập hồ sơ chuyên dụng, tập hồ sơ xếp vào ngăn, kệ theo chuyên mục để dễ tìm kiếm Hệ thống kế toán công ty tuân thủ theo quy đònh luật kế toán quy đònh liên quan 2) Những Điểm Cần Hoàn Thiện Hơn Em xin rút điểm mà công ty cần hoàn thiện: - Tuy việc sử dụng phần mềm tin học kế toán góp phần làm giảm bớt công việc cho nhân viên kế toán, thực tế phần mềm công ty sử dụng đáp ứng yêu cầu công tác kế toán đưa báo cáo tài thông thường như: bảng can đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh… Còn việc lưu trữ thông tin cần thiết báo biểu mang tính chi tiết theo yêu cầu quản lý phần mềm kế toán chưa đáp ứng 61 - Bên cạnh công ty sử dụng số sổ sách kết cấu chưa hợp lý, chưa đảm bảo thông tin theop yêu cầu nhà quản lý , chưa thực rõ quan hệ đối ứng, nội dung liên quan đến nghiệp vụ phát sinh VD: mẫu sổ sử dụng công ty theo em chưa hợp lý nhìn vào sổ hình dung hiểu số Việc này, gay khó khăn cho nhân viên kế toán mà gay khó khăn cho việc cung cấp thông tin cho nhà quản trò Vì bên cạnh mẫu ta cần nên bổ sung thêm mẫu sổ khác phù hợp số chỗ kế toán khác nhằm nâng cao nhòp đối chiếu theo dõi,cũng việc quản lý phần hành kế toán KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Qua thời gian thực tập công ty CP CPN Hợp Nhất, em hiểu thêm việc hoạch toán tiền lương hoạch toán theo lương thực tế doanh nghiệp nói chung đặc biệt doanh nghiệp chuyên ngành dòch vụ CPN, văn phòng phẩm cấu tiền lương công ty trả cho người lao động ( nằm biên chế công ty) bao goàm : lương phận gián tiếp văn phòng Lương chức danh 62 bao gốm : lương bản, hệ chức danh, phụ cấp vùng, khoản phụ cấp khác phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm Còn lương phận gián tiếp chế độ tiền lương đơn vị khoán kinh doanh bao gốm : doanh thu tài liệu CPN, số tiền thu công nợ, số khách hàng thu nợ , số lương khối lượng bưu phẩm, bưu điện… Hàng tháng vào bảng tốn trích lập BHXH, 15%, BHYT 2%, phần công ty chịu % , BHYT chịu 1%, phần người lao động chịu để nộp cho quan BHXH Ngồi lương khốn áp dụng cho nhân viên kinh doanh thyeo quy chế cơng ty phần lương khốn bao gồm BHXH, BHYT nghĩa vụ khác, người giao khoán tự chịu nghĩa vụ Việc hoạch toán lương khoản chi phí lương cơng ty tuân thủ đầy đủ quy định nhà nước Tuy nhiên điểm cần hồng thiện nêu Vì cơng ty hoạt động, kinh doanh chuyên ngành dịch dụ, CPN, VP phẩm, nên tính chất đặt thù riêng , tiền lương vấn đề quan trọng doanh nghiệp Sau em xin nêu vài kiến nghị điểm cón hạn chế cơng tác hoạch tốn quản lý cơng ty - Một là, việc áp dụng mức lương tối thiểu Chung chưa đồng điều dễn đến quyền lợi nhân viên Vì công ty nên áp dụng mức lương tối thiểu chung lúc cho tất phận, phòng ban cơng ty Thể tính cơng quy định 63 Hai là, phần chấm cơng phận văn phòng cơng ty phận chấm cơng phòng ban cách cụ thể, rỏ rang để đẩm bảo tính xác công tất nhân viên công ty Riêng khâu tính lương phải phận tính lương chuyên biệt đồng thời sử dụng phần mền tính lương riêng để hổ trợ cho việc hoạch toán lương xác nhanh chống hiệu Ba là, cơng ty nn6 kế hoạch ưu tiên cho việc nộp tiền, BHXH, BH YT, hạn đầy đủ cho quan BHXH theo quy định quan BHXH công ty tham giam BHXH việc cấp thẻ BHXH, BHYT cho người lao động thực doanh nghiệp thực đầy đủ, kỳ hạn nộp tiền BHXH, BHYT Nếu công ty thực quy định trên, quyền lợi người lao động khám chửa bệnh Theo em công ty thực tốt điểm nêu khuyến kích người lao động làm việc tốt gắn bó với cơng ty đồng thời tạo điều kiện cho phòng kế tốn thực tốt chức để với phòng ban khác giúp cho hoạt động kinh doanh cơng ty vượt qua giai đoạn khó khăn phát triển ngày lớn mạnh 64 ... 01/01/2007 công ty TNHH thương mại chuyển phát nhanh Hợp Nhất Chuyển đồi thành công ty cổ phần tách thành công ty gồm : - Công ty mẹ công ty hợp việt nam trụ sở Hà Nội - Công ty cp văn phòng phẩm hợp. .. từ công ty, lưu trữ khoa học hợp lệ đầy đủ 18 CHƯƠNG II: NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I) KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO. .. CÓ Khoản tiền lương, tiền công, - Các khoản tiền lương, tiền thưởng Tiền thưởng, BHXH khoản BHXH, khoản khác phải trả cho Khác trả ứng cho CNV công nhân Các khoản khấu trừ vào - Số dư : Các khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần chuyển phát nhanh hợp nhất , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần chuyển phát nhanh hợp nhất , NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ, Lương CB = mức lương tốt thiểu chung (350.000đ/tháng) x hệ số lương, Bộ phận trực tiếp, Sơ đò tài khoản của các nghiệp vụ trên như sau:, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay