Phân tích tình hình tài chính của công ty

48 29 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 10:01

Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng GVHD: Phạm Thị Bích Thảo PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Trong kinh tế thị trường nay, sản xuất hàng hóa ngày phát triển với tốc độ ngày cao hoạt động sản xuất kinh doanh sở để doanh nghiệp tồn phát triển Hoạt động trải qua nhiều giai đoạn chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác tác động đến với nguyên nhân khách quan chủ quan Mỗi doanh nghiệp để tồn điều kiện cạnh tranh khóc liệt kinh tế thị trường phải ln ln tìm phương án kinh doanh có hiệu cao nhất, tùy theo tình trạng doanh nghiệp mà đặt mục tiêu khác nhau, doanh nghiệp không ngừng phát huy sáng tạo, không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật nâng cao trình độ, cải tiến phương thức sản xuất nhằm nâng cao suất lao động Điều đòi hỏi người phải có nhận thức đầy đủ kịp thời xác để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu Hoạt động tài phận hoạt động sản xuất kinh doanh, tác động trực tiếp đến kết sản xuất, tình hình lợi nhuận doanh nghiệp Khi hoạt động tài ổn dịnh thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển, công tác tài tốt hay xấu thúc đẩy hay kìm hãm trình sản xuất kinh doanh Khi doanh nghiệp có đủ lực tài chủ động thuận lợi việc tiến hành sản xuất, dự trử cần thiết trình tiêu thụ sản phẩm Vì doanh nghiệp cần phải thường xun đánh giá tình hình tài cơng tác có vay trò quan trọng doanh nghiệp Hiện kinh tế nước ta chuyển dần sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa xu hướng tồn cầu hóa diễn lĩnh vực Đặc biệt lĩnh vực kinh tế phủ quan tâm cộng với sách biện pháp tích cực để nước ta có đủ điều kiện hòa nhập với kinh tế giới Năm 2006 nước ta trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thương mại giới WTO, hội thách thức doanh nghiệp Trước thực trạng để phát huy hết khả doanh nghiệp có định xác phương thức, mục SVTT: Nguyễn Thị Trường An Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng GVHD: Phạm Thị Bích Thảo tiêu đầu tư, biện pháp quản lý, sử dụng tài cách hợp lý nhằm cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng vấn đề thời gian thực tập Công ty TNHH TM DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng em định sâu nghiên cứu đề tài sau: “ Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng” Mục tiêu nghiên cứu: Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài Cơng ty để thấy rỏ xu hướng tốc độ tăng trưởng thực trạng tài Công ty, sở đề xuất phương pháp kiến nghị giúp cải tiến tình hình tài giúp Cơng ty hoạt động hiệu Nội dung nghiên cứu: Dựa vào báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế tốn, báo cáo kết hoạt đơng kinh doanh, báo biểu kế tốn tiến hành: - Đánh giá khái quát tình hình tài Cơng ty - Phân tích tình hình biến dộng mối quan hệ tiêu bảng cân đối kến toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Phân tích tình hình cơng nợ Cơng ty - Phân tích khả sinh lời Cơng ty Từ đánh giá mặt mạnh, mặt yếu nhân tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập số liệu: thu thâp số liệu qua báo cáo tài tài liệu quan thực tập - Phương pháp xử lý số liệu: lý luận chủ yếu sau tiến hành phân tích số liệu thực tế thơng qua báo cáo, tài liệu quan thực tập, so sánh, phân tích, tổng hợp biến số biến động qua năm, qua thấy thực trạng Công ty năm qua, định hướng tương lai SVTT: Nguyễn Thị Trường An Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng GVHD: Phạm Thị Bích Thảo Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH TM DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng doanh nghiệp In Bao Bì thương mại dịch vụ, nhiên đề tài em tập trung nghiên cứu chung tình hình tài tồn cơng ty khơng sâu phân tích tình hình tài lĩnh vực hoạt động Phân tích báo cáo tài cơng ty hai năm 2008, 2009 để đánh giá thực trạng tài xu hướng phát triển công ty SVTT: Nguyễn Thị Trường An Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng GVHD: Phạm Thị Bích Thảo PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH SVTT: Nguyễn Thị Trường An Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng 1.1 GVHD: Phạm Thị Bích Thảo Khái niệm phân tích tình hình tài chính: Phân tích tình hình tài q trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu, so sánh, số liệu tình hình tài hành q khứ Tình hình tài đơn vị với tiêu trung bình ngành, thơng qua nhà phân tích thấy thực trạng tài dự đoán cho tương lai 1.2 Bản chất vai trò tài doanh nghiệp: 1.2.1 Bản chất tài doanh nghiệp: Tài doanh nghiệp quan hệ kinh tế biểu với hình thức giá trị (quan hệ tiền tệ) phát sinh trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ nhằm phục vụ trình tái sản xuất doanh nghiệp góp phần tích lũy vốn Nội dung quan hệ kinh tế thuộc phạm vi tài doanh nghiệp bao gồm: * Quan hệ kinh tế doanh nghiệp với ngân sách nhà nước: Mối quan hện kinh tế thể hiện: trinh hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo luật định ngược lại nhà nước có tài trợ mặt tài cho doanh nghiệp để thực sách vĩ mơ * Quan hệ kinh tế doanh nghiệp thị trường: Tài doanh nghiệp quan hệ kinh tế điều thực thi thông qua hệ thống thị trường: thị trường hàng hóa tiêu dùng, thị trường tư liệu sản xuất, thị trường tài chính, với tư cách người kinh doanh, hoạt động Công ty tách rời hoạt động thị trường, doanh nghiệp vừa người mua yếu tố hoạt động kinh doanh, người bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; đồng thời vừa người tham gia huy động mua, bán nguồn tài xã hội * Quan hệ kinh tế nội doanh nghiệp gồm: Quan hệ kinh tế doanh nghiệp với phòng ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất việc tạm ứng, toán, SVTT: Nguyễn Thị Trường An Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng GVHD: Phạm Thị Bích Thảo Quan hệ kinh tế doanh nghiệp với cán cơng nhân viên q trình phân phối thu nhập cho người lao động hình thức tiền lương, tiền thưởng, phạt, lãi cổ phần Quan hệ tốn, cấp phát điều hòa vốn đơn vị trực thuột nội doanh nghiệp với Tổng cơng ty (nếu có) 1.2.2 Vai trò tài doanh nghiệp: Tài doanh nghiệp có ba vai trò sau:  Vai trò huy đơng khai thác nguồn tài nhằm đảm bảo yêu cầu kinh doanh doanh nghiệp tổ chức sử dụng vốn có hiệu cao nhất: để có đủ hoạt động sản xuất kinh doanh, tài doanh nghiệp phải tốn nhu cầu vốn, lựa chọn nguồn vốn, bên cạnh phải tổ chức huy động sử dụng vốn đắn nhằm trì thúc đẩy phát triển có hiệu trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - vấn đề có tính định đến sống doanh nghiệp q trình cạnh tranh “ khắc nghiệt” theo chế thị trường  Vai trò đòn bẩy kích thích điều tiết hoạt động kinh doanh: thu nhập tiền doanh nghiệp tài doanh nghiệp phản hồi Thu nhập tiền mà doanh nghiệp đạt thu nhập bán hàng trước tiên phải bù đấp phần chi phí bỏ như: bù đấp hao mòn máy móc thiết bị, trả lương cho người lao động để mua nguyên vật liệu để tiếp tục cho chu kỳ sản xuất mới, thực nghĩa vụ nhà nước Phần lại doanh nghiệp dùng hình thành quỹ doanh nghiệp, thực bảo toàn vốn, trả lợi tức cổ phần (nếu có) Chức phân phối tài doanh nghiệp q trình phân phối thu nhập tiền doanh nghiệp trình phân phối ln gắn liền với đặc điểm vốn có hoạt động sản xuất kinh doanh hình thức sở hửu doanh nghiệp Ngồi người quản lý biết vận dụng sáng tạo chức phân phối tài doanh nghiệp phù hợp với quy luật làm cho tài doanh nghiệp trở thành đòn bẩy kinh tế có tác dụng việc tạo động lực kinh tế tác động tới tăng suất, kích thích tăng cường tích tụ thu hút vốn, thúc đẩy vòng quay vốn, kích thích tiêu dùng xã hội SVTT: Nguyễn Thị Trường An Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng GVHD: Phạm Thị Bích Thảo  Vai trò cơng cụ kiểm tra hoạt động kinh doanh doanh nghiệp: Tài doanh nghiệp thực việc kiểm tra bẳng đồng tiền tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua phân tích tiêu tài Cụ thể tiêu là: tiêu kết cấu tài chính, tiêu khả toán, tiêu đặc trưng hoạt động, sử dụng nguồn lực tài chính, tiêu đặc trưng khả sinh lời Bằng việc phân tích tiêu tài cho phép doanh nghiệp có quan trọng để đề kịp thời giải pháp tối ưu làm lành mạnh hóa tài – kinh doanh Cơng ty 1.3 Mục đích phân tích tình hình tài chính: Phân tích tình hình tài giúp Cơng ty đánh giá xác sức mạnh tài khả sinh lợi, tiềm năng, hiệu hoạt đông kinh doanh, đánh giá triển vọng rủi ro tương lai Cơng ty, để từ đưa định cho thích hợp 1.4 Ý nghĩa phân tích tài doanh nghiệp: Qua phân tích tình hình tài đánh giá đủ xác tình hình phân phối sử dụng loại vốn, nguồn vốn, vạch rỏ khả tìm tàng vốn Cơng ty Trên sở đề biện pháp cao sử dụng vốn Phân tích tình hình tài công cụ quang trọng chức quản trị có hiệu Cơng ty Phân tích trình nhận thức hoạt động kinh doanh sở cho định đắn tổ chức quản lý, chức kiểm tra, đánh giá điều hành kinh doanh để đạt mục tiêu kinh doanh Phân tích tình hình tài cơng cụ thiếu để phục vụ quản lý công tác cấp trên, quan tài chính, ngân hàng như: đánh giá tình hình thực chế độ sách tài Nhà nước, xem xét việc cho vay vốn 1.5 Phương pháp tài liệu phân tích: 1.5.1 Phương pháp phân tích: a) Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh phương pháp chủ yếu dùng phân tích tình hình tài Phương pháp so sánh xác định xu hướng phát triển mức độ biến động tiêu kinh tế SVTT: Nguyễn Thị Trường An Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng  GVHD: Phạm Thị Bích Thảo Lựa chọn tiêu chuẩn để so sánh: Tiêu chuẩn so sánh tiêu chọn so sánh gọi gốc so sánh Tùy theo mục đích nghiên cứu mà chọn gốc so sánh thích hợp, gốc so sánh là: - Tài liệu năm trước (kỳ trước) nhằm đánh giá xu hướng phát triển tiêu - Các mục tiêu dự kiến (kế hoạch, dự toán, định mức) nhằm đánh giá tình hình thực so với kế hoạnh, đự toán, định mức - Các tiêu trung bình ngành nhằm đánh giá tình hình tài Công ty so với đơn vị khác ngành - Các tiêu kỳ so sánh với kỳ gốc (gốc so sánh) gọi tiêu kết doanh nghiệp đạt  Điều kiện so sánh được: - Các tiêu kinh tế phải hình thành khoảng thời gian - Các tiêu kinh tế phải thống nội dung phương pháp tính tốn - Các tiêu kinh tế phải đơn vị đo lường  Kỹ thuật so sánh: So sánh số tuyệt đối:  Phản ánh tổng hợp số lượng, quy mô tiêu kinh tế, để tính số khác Y= Y1 – Y0 Y1: trị số phân tích Y0: trị số gốc Y: trị số so sánh  So sánh số tương đối: trị số nói lên kết cấu mối quan hệ tốc độ phát triển mức độ phổ biến tiêu kinh tế Số tương đối có nhiều loại tùy thuộc vào nội dung phân tích mà sử dụng cho thích hợp SVTT: Nguyễn Thị Trường An Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng GVHD: Phạm Thị Bích Thảo So sánh số bình quân:  Số bình quân biểu đặt trưng chung mặt số lượng, san chênh lệch số đơn vị để phản ánh đặc điểm tình hình phận hay tổng thể có tính chất Qua so sánh số bình quân đánh giá tình hình biến động chung mặt số lượng, chất lượng, phương hướng phát triển vị trí Cơng ty Khi sử dụng so sánh số bình quân phải ý đến tính chặt chẽ số bình qn b) Phương pháp thay liên hoàn: Dùng để xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến biến động tiêu phân tích Phương pháp sử dụng phổ biến Khi nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố ta phải giả định nhân tố khác không đổi Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu phân tích có liên quan với liên hệ với tiêu phân tích tốn học Trong nhân tố xắp xếp theo thứ tự từ nhân tố số lượng đến nhân tố chất lượng nhất, sau thay số kế hoạch số thực tế nhân tố theo trình tự nhân tố số lượng đến nhân tố chất lượng c) Phương pháp số chênh lệch: Cũng dùng để xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến biến động tiêu phân tíchhình thức biến tướng phương pháp thay liên hoàn Muốn xác định ảnh hưởng nhân tố so với kế hoạch d) Phân tích qua tỷ số:  Tỷ số toán hành: Tỷ số toán hành thước đo khả tốn Cơng ty * Tỷ số tốn hành = Giá trị tài sản lưu động Giá trị nợ ngắn hạn Qua thực tiển cho thấy hệ số tốt nhất, tùy thuộc vào đặc điểm Công tyTỷ số toán nhanh: SVTT: Nguyễn Thị Trường An Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng GVHD: Phạm Thị Bích Thảo Tỷ số tốn nhanh cho biết khả tốn thực Cơng ty * Tỷ số toán nhanh = Giá trị tài sản lưu động – giá trị hàng tồn kho Giá trị nợ ngắn hạn Theo nguyên tắc tỷ số coi Cơng ty có đủ khả toán khoản nợ ngắn hạn  Phân tích tỷ số hoạt động: * Vòng quay khoản phải thu = Doanh thu Bình quân giá trị khoản phải thu Chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển khoản phải thu, số vòng quay tăng lên chứng tỏ Công ty thu hồi nhanh khoản nợ  Tốc độ luân chuyển vốn: * Hiệu suất sử dụng tài sản cố định = Doanh thu Bình quân giá trị khoản phải thu Chỉ tiêu nói lên đồng tài sản cố định tạo đồng doanh thu, qua đánh giá hiệu sử dụng tài sản cố định Công ty * Hiệu suất sử dụng toàn tài sản = Doanh thu Tổng tài sản Chỉ tiêu cho thấy công suất hoạt động Cơng ty Nếu tiêu tăng lên đánh giá tốt Cơng ty khai thác hết cơng suất máy móc thiết bị * Hiệu suất sử vốn chủ sở hữu = Tổng nợ Vốn chủ sở hữu Nếu tiêu tăng lên đánh giá tốt, nghĩa Công ty sử dụng vốn có hiệu  Tỷ số quản lý nợ: * Tỷ số nợ tổng tài sản = SVTT: Nguyễn Thị Trường An Tổng nợ Giá trị tổng tài sản 10 Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng - GVHD: Phạm Thị Bích Thảo Năm 2008 tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu 7.08, tỷ số lớn có nghĩa cơng ty sử dụng nợ nhiều sử dụng vốn chủ sở hữu để tài trợ cho tài sản Điều cho công ty phụ thuộc vào nợ vay - Năm 2009 tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu 83.25, tỷ số lớn nhiều có nghĩa cơng ty sử dụng nợ cao sử dụng vốn chủ sở hữu để tài trợ cho tài sản Điều cho thấy khả tự chủ tài khả vay nợ cơng ty thấp 2.6.5 Tỷ số sinh lời: a) Tỷ lệ lãi gộp: + Năm 2008: Tỷ lệ lãi gộp = 1,038,847,633 x 100% = 19.77% 5,255,753,677 + Năm 2009: Tỷ lệ lãi gộp = 629,957,826 x 100% = 12.71% 4,956,019,740 Tỷ lệ lãi gộp năm 2008 so với năm 2009 giảm 7.06%, nguyên nhân tốc độ tỷ lệ doanh thu tăng so với lãi gộp b) Tỷ số lợi nhuận doanh thu: + Năm 2008: Tỷ lệ lợi nhuận doanh thu = (215,458,395) x 100% = (4.10) % 5,255,753,677 + Năm 2009: Tỷ lệ lợi nhuận doanh thu = (750,507,285) 4,956,019,740 x 100% = (15.14)% Như tỷ số lợi nhuận doanh thu công ty qua hai năm thâm hụt - Năm 2008 tỷ suất lợi nhuận doanh thu công ty (4.10) % tức 100 đồng doanh thu cơng ty thua lỗ 4.1 đồng - Năm 2009 tỷ suất lợi nhuận doanh thu công ty tiếp tục bị thâm hụt (15.14)% Lúc 100 đồng doanh thu cơng ty thua lỗ 15.14 đồng Điều cho thấy mức độ sinh lời so với doanh thu khơng có mà ngày bị thâm hụt vốn SVTT: Nguyễn Thị Trường An 34 Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng c) GVHD: Phạm Thị Bích Thảo Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu: + Năm 2008: Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu = (215,458,395) x 100% = (26.20)% 822,405,320 + Năm 2009 Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu = (750,507,285) x 100% = (1,043.85)% 71,898,035 Chỉ tiêu phản ánh cho thấy năm 2008 100 đồng vốn chủ sở hữu cơng ty thua lỗ 26.2 đồng, khả sinh lời từ đầu tư nguồn vốn chủ sở hữu khơng có Bước sang năm 2009 Cơng ty khơng có lợi nhuận mà lúc tỷ suất lợi nhuận bị thâm hụt nặng (1,043.85)% Như 100 đồng chủ sở hữu vốn lúc bị thua lỗ tới 1,043.85 đồng lợi nhuận sau thuế d) Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản: + Năm 2008 Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản = (215,458,395) 6,648,968,656 x 100% = (3.24)% (750,507,285) 6,057,205,574 x 100% = (12.39)% + Năm 2009 Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản = Qua tỷ số vừa tính tốn ta thấy qua hai năm tỷ số lợi nhuận tổng tài sản nhỏ 1, mức giảm xút nhanh năm 2008 (3.24)% qua năm 2009 (12.39)% e) Tỷ số sức sinh lợi bản: Bình quân tổng tài sản = 0.64 Tỷ sức sinh lợi = ( 750,507,285 ) x 100% = (1,172,667,633) 0.64 Tỷ suất sinh lợi cơng ty (1,172,667,633), tức bình qn 100 đồng tài sản cơng ty bị thâm hụt 1,172,667,633 đồng Điều cho thấy năm 2009 công ty làm ăn thua lỗ 2.6.6 Phân tích Du Point: SVTT: Nguyễn Thị Trường An 35 Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng GVHD: Phạm Thị Bích Thảo + Năm 2008: ROA = lãi gộp x vòng quay tổng tài sản = 1,038,847,633 x 0.82 = 851,855,059 + Năm 2009: ROA = lãi gộp x vòng quay tổng tài sản = 629,957,826 x 0.84 = 529,164,574 Trong năm 2008, đồng vốn công ty đạt 851,855,059 đồng sang năm 2009 kết giảm xuống 529,164,574 đồng, khơng mang lại lợi nhuận Qua phân tích tiêu ROA công ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng ta thấy hiệu sử dụng vốn năm 2008 năm 2009 thấp chứng tỏ cơng ty sử dụng vốn khơng có hiệu dẫn tới công ty bị thua lỗ ĐÁNH GIÁ CHUNG Qua q trình phân tích tình hình tài chính, ta thấy “bức tranh” tổng qt tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng qua hai năm 2008 năm 2009 sau:  Nguồn tài trợ chủ yếu cho việc sản xuất chủ yếu khoản nợ vay Tuy nhiên khoản nợ vay lại chiếm tỷ lệ q cao, Cơng ty nên thận trọng vấn đề huy động vốn  Kết cấu vốn nguồn vốn chưa hợp lý Công ty cần gia tăng vốn chủ sở hữu để đảm bảo tính tự chủ  Hàng tồn kho khơng bị ứ động tốn chi phí cho việc bảo quản hàng tồn kho SVTT: Nguyễn Thị Trường An 36 Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng  GVHD: Phạm Thị Bích Thảo Chi phí sản xuất cao, doanh thu lại giảm gây nhiều trở ngại cho q trình hoạt động sau Cơng ty cần phát huy tác dụng máy móc thiết bị, tăng cường công tác quản lý sản xuất để tiết kiệm chi phí cách hợp lý  Tỷ số nợ cao ngày tăng, đòi hỏi Cơng ty phải nổ lực nhiều ttrong việc gia tăng lợi nhuận bù đắp lãi vay Nhưng điều nên làm lúc tăng vốn chủ sở hữu để tăng cường tính tự chủ cho Cơng tyTỷ số hoạt động chưa tốt, kỳ thu tiền bình quân tăng, hiệu suất sử dụng tài sản giảm… gây trở ngại cho việc mở rộng quy mô sản suất Công ty nên tăng cường quản lý sản xuất để tận dụng vốn sử dụng vốn cách hiệu  Tỷ số lợi nhuận giảm, chứng tỏ yếu khả thu lợi từ tài sản, từ vốn chủ sở hữu khả đem lợi nhuận cho công ty Tỷ số phụ thuộc nhiều vào hiệu hoạt động Cơng ty, kinh doanh q trình sản xuất kinh doanh thuận lợi Cơng ty dễ dàng việc tăng tỉ số lợi nhuận  Dòng tiền âm thể thất vốn, de dọa phát triển Công ty Tùy vào tình hình thực tế thị trường, Cơng ty nên có chiến lược quản lý dòng tiền hợp lý nhất, đồng thời tăng cường dòng tiền vào hình thức thu từ bán hàng  Tóm lại: Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng gặp khó khăn tài chính, thách thức mà công ty phải vượt qua Sự yếu tài kéo theo bế tắt kinh doanh, với uy tín sẳn có hết lực quản lý cấp lãnh đạo, Công ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng hồn tồn khắc phục khó khăn thực bước đột phá thương trường có đường lối chiến lược, sách phù hợp SVTT: Nguyễn Thị Trường An 37 Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng SVTT: Nguyễn Thị Trường An GVHD: Phạm Thị Bích Thảo 38 Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng GVHD: Phạm Thị Bích Thảo CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH TM & DV IN BAO BÌ TÂN ĐƠNG HƯNG SVTT: Nguyễn Thị Trường An 39 Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng GVHD: Phạm Thị Bích Thảo 3.1 Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quản lý tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng: Trên ta phân tích nét chung, riêng tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng Từ phân tích phần thấy mặt tích cực hạn chế tồn Đối với mặt tích cực Cơng ty nên tiếp tục phát huy nữa, mặt hạn chế nên phấn đấu tìm biện pháp khắc phục Trong mặt hạn chế Cơng ty, có vấn đề thuộc nguyên nhân khách quan mà Công ty hoạt động kinh tế thị trường gặp phải: cạnh tranh khóc liệt Cơng ty khiến hoạt động kinh doanh ngày khó khăn; sách chế độ Nhà nước lĩnh vực; thay đổi quan điểm khách hàng… Những mặt khách quan đòi hỏi Cơng ty phải linh động uyển chuyển để thích nghi khắc phục, điều giúp gạn lọc Cơng ty có khả thích nghi tồn tại, khơng bị phá sản Để tồn khó, để đứng vững khó khăn Lúc này, vấn đề Cơng ty khắc phục khó khăn chủ quan phát sinh nội Cơng ty Những khó khăn cản trở đường phát triển Cơng ty Từ nhận định đó, cộng thêm hiểu biết tình hình thực tế Cơng ty em mạnh dạng đề suất số kiến nghị với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào phát triển chung Cơng ty  - Về tình quản lý sử dụng vốn kinh doanh: Tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu, giảm tỷ trọng khoản nợ Trong năm qua nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn Nguyên nhân hiệu kinh doanh thấp không làm lợi nhuận vốn dùng để bổ sung khơng có, nhu cầu lại tăng cao, hệ Công ty phải vay chiếm dụng Công ty khác Do cơng ty cần ý gia tăn tỷ lệ vốn tự có cách tăng quỹ phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện khả toán SVTT: Nguyễn Thị Trường An 40 Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng - GVHD: Phạm Thị Bích Thảo Lập kế hoạch nguồn vốn lưu động Hàng năm Công ty phải lập kế hoạch nguồn vốn lưu động dể so sánh nguồn vốn có với số vốn thường xuyên cần thiết tối thiểu để xem vốn lưu động thừa hay thiếu nhằm sử lý số thừa, tổ chức huy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho sản xuất kinh doanh Nếu thừa phải mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư ngắn hạn…, thiếu phải tìm nguồn tài trợ, trước hết nguồn bên (quỹ phát triển sản xuất kinh doanh,…) tới nguồn bên ( vay ngân hàng, vay cá nhân…)  Về tình hình cơng nợ tốn: - Cơng nợ Cơng ty qua năm tồn đọng nhiều gồm khoản phải thu phải trả Công ty cần phải quản lý chặt chẽ đơn đốc tốn hạn - Đối với khoản phải thu: việc khoản phải thu tăng làm giảm tốc độ luân chuyển tài sản lưu động, khoản phải thu tăng có lợi cho Cơng ty, Cơng ty có nhiều khách hàng, bán sản phẩm, từ làm tăng doanh thu lên Tuy nhiên, Cơng ty cần có số biện pháp để giảm bớt khoản phải thu như: ký hợp đồng với khách hàng, Công ty nên đưa vào số ràng buộc điều khoản toán số ưu đãi khuyến khích khách hàng trả tiền sớm Như vừa giúp khách hàng sớm tốn nợ cho Cơng ty, lại vừa hình thức khuyến giúp giữ chân khách hàng lại với Công ty - Đối với khoản phải trả: theo dõi sít khoản nợ ứng với chủ nợ, xác định khoản chiếm dụng hợp lý, khoản đến hạn cần toán nhằm cao uy tính Cơng ty, tăng tin cậy bạn hàng Công ty cần trọng đến tốn khoản cơng nợ với ngân sách nhằm thực tốt nghĩa vụ với Nhà nước SVTT: Nguyễn Thị Trường An 41 Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng GVHD: Phạm Thị Bích Thảo  Về hiệu hoạt động kinh doanh: Thông thường, mục tiêu hoạt động Công ty tối đa lợi nhuận, nhiên việc tăng lợi nhuận phải phù hợp với chất kinh tế, phải có quan điểm đắn việc giải mối quan hệ lợi trước mắt lợi lâu dài Lợi nhuận Công ty chịu tác động nhiều nhân tố khách quan: giá cả, thị trường, sách Nhà nước quản lý kinh tế… chủ quan: trình độ tổ chức quản lý Cụ thể Công ty cần thực hướng sau: - Tăng doanh thu bán hàng hợp lý: + Trên sở nắm vững nhu cầu thị hiếu khách hàng, phấn đấu đáp ứng nhu cầu khách hàng với giá hợp lý chất lượng đảm bảo + Nguyên vật liệu đầu vào sản phẩm đầu phải tiêu chuẩn hóa dể tạo lợi nhuận Cơng ty cần tìm đối tác cung ứng trực tiếp vật tư nguyên vật liệu đầu vào chất lượng tốt, ổn định giá hợp lý để từ sản phẩm làm chất lượng cao, giá thành hợp lý đáp ứng nhu cầu khách hàng  Hạ thấp chi phí kinh doanh: Hạ thấp chi phí kinh doanh hợp lý phải xuất phát từ quan điểm: mạnh dạng chi khoản chi cần thiết để tăng suất lao động, mở rộng kinh doanh, đảm bảo phục vụ tốt cho khách hàng Đối với khoản chi chưa cần thiết tạm hỗn chi phí khơng cần thiết cương khơng chi… Trên quan điểm đó, cần phải: - Tích cực lý tài sản cũ, lạc hậu không cần dùng để đầu tư trang thiết bị đồng hơn, cải tiến dây chuyền sản xuất để giữ ổn định chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất - Trong việc sử dụng vật liệu, dụng cụ cần phải tận dụng hết vật liệu, dụng cụ sẵn có Xây dựng mức tiêu hao hợp lý bảo quản theo định mức - Giảm chi phí hành chánh đến mức thấp được…Quản lý chi phí theo phận để quy rỏ trách nhiệm cá nhân việc đền bù xét khen thưởng SVTT: Nguyễn Thị Trường An 42 Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng GVHD: Phạm Thị Bích Thảo  Tăng cường cơng tác quản lý: Lao động ba yếu tố khơng thể thiếu q trình sản xuất, quản lý lao động tốt góp phần khơng nhỏ vào thành đạt phát triển Công ty Để quản lý lao động tốt cần phải: - Căn vào nhu cầu công tác Công ty để tuyển dụng bố trí lao động hợp lý, phù hợp với trình độ khả người mạnh dạng đào tạo cán đủ lực trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ thời gian tới - Quản lý thời gian lao động chặt chẽ, làm việc giời giấc, rèn luyện ý, thức kỷ luật lao động - Tạo cho người lao động điểu kiện thuận lợi để làm việc, điều liên quan tới vấn đề cải tiến điều kiện vệ sinh lao động nơi làm việc… Tổ chức phòng ban gọn nhẹ, phân định chức quyền lực rõ ràng - Vấn đề quản lý quỹ tiền lương: Tiền lương biểu tiền phận sản phẩm xã hội mà người lao động Công ty trả để bù đấp hao phí sức lao động mà họ bỏ trình sản xuất kinh doanh, nhằm tái sản xuất sức lao động phát triển thêm đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động Đối với DN, tiền lương sử dụng đồn bẩy kích thích phát triển DN, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hình thuận lợi cần chấp hành tốt sách, chế độ quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội: + Tính tốn xác tiền lương khoản trợ cấp, bảo hiểm phải trả cho người lao động, toán khoản đầy đủ thời hạn quy định cho người lao động + Tính độ phân bổ xác, đối tượng khoản tiền lương, khoản trích bảo hiểm xã hội… vào chi phí sản xuất kinh doanh đơn vị sử dụng lao động + Tính tốn , phản ánh toán đầy đủ, kịp thời khoản thuế thu nhập trích nộp khác 3.2 Một số kiến nghị: SVTT: Nguyễn Thị Trường An 43 Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng GVHD: Phạm Thị Bích Thảo Qua phân tích tài dừng lại đánh giá chung nét tình hình tài Cơng ty mà thơi Do kiến nghị mang tính đề xuất có ý nghĩa giới hạn định Qua trình thực tập nghiên cứu số liệu Cơng ty sản xuất bao bì hàng xuất sau phân tích đánh giá tình hình tài khả tốn Cơng ty, tơi xin đưa số kiến nghị đề xuất quản lý tài hiệu sản xuất kinh doanh - Một khó khăn Cơng ty thiếu vốn Do Cơng ty cần phải gia tăng tỷ lệ tích lũy vốn cách tăng quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường mối quan hệ tốt với Công ty tổ chức tài chính, Ngân hàng để có thề tìm khoản tín dụng với lãi suất ưu đãi - Quản lý tài sản lưu động: xác định nhu cầu tài sản cần thiết cho kỳ sản xuất nhằm huy động hợp lý nguồn vốn bổ xung Nếu khơng tính nhu cầu tài sản cố định khơng cần dung, lỗi thồi khơng phù hợp với quy mô sản xuất nhằm thu hồi vốn cố định, đầu tư thêm máy móc thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm Hoặc đưa vào luân chuyển, bổ sung vào tài sản lưu động cho sản xuất kinh doanh nhiều - Cơng ty cần có đường lối chủ trương sách kinh doanh đắn, triển khai công việc kịp thời đồng Về quản lý, giao quyền cho phòng ban trực thuộc Cơng ty, cho người quản lý điều hành, quản lý, bảo tồn, phát triển trực tiếp chịu trách nhiệm có chế độ thường, phạt rỏ rang Mạnh dạng đào tạo cán đủ lực trình độ nhằm dáp ứng nhu cầu thực nhiệm vụ thời gian tới - Để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cần phải nghiên cứu để giảm giá thành sản phẩm, tăng giá bán tăng sản lượng hàng hố - Cơng ty nên nghiên cứu thị trường để tìm cấu sản phẩm hợp lý tăng sản lượng sản phẩm có lợi nhuận cao giảm bớt sản phẩm có lợi nhuận thấp, nhờ tăng tổng lợi nhuận cho Cơng ty - Cơng ty nên tìm thị trường ngun liệu ổn định giảm chí phí q trình vận chuyển nhờ giảm giá thành sản phẩm SVTT: Nguyễn Thị Trường An 44 Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng - GVHD: Phạm Thị Bích Thảo Cần đổi cải tiến dây chuyền công nghệ tận dụng tối đa nguyên liệu thừa, hạ tỷ lệ tiêu hao sản phẩm, nghiên cứu cải tiến mẫu mã nâng cao chất lượng để tăng lượng sản phẩm bán - Để cải thiện tình hình tài Cơng ty, Cơng ty cần có cân nhắc nghiên cứu kỹ để tìm hướng đắn - Trước hết Công ty cần phải nghiên cứu cải tiến sản phẩm tồn kho đưa vào tiêu thụ giải phóng ứ đọng vốn Tạo nguồn vốn lưu động tiền đưa vào sản xuất kinh doanh , từ tăng hiệu sản xuất kinh doanh tạo uy tín thị trường - Cơng ty nên toán khoản vay đến hạn trả để giữ uy tín đồng thời tăng khoản vay dài hạn để lấy nguồn vốn để bổ sung cho sản xuất kinh doan - Cơng ty nên nghiên cứu có kế hoạch trước khoản vay đến hạn trả năm để lập kế hoạch tốn tốt Thì cơng ty tạo cho ưu thị trường Nhờ q trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thuận lợi Để cải thiện tình hình vốn chủ sở hữu thấp Cơng ty xin nhà nước cho bổ xung vốn đồng thời công ty cần nghiên cứu để tăng hiệu sản xuất kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu - Công ty phải thường xun phân tích tình hình tài lúc sễ giúp cho nhà quản lý có định tốt Việc phân tích tài cơng ty chưa thực đủ chi tiết số mặt hoạt động tình hình tài khải tốn tình huy động vốn hiệu sử dụng tình hình thực kế hoạch giảm chi phí Do hạn chế phần việc cung cấp thông tin đến người quan tâm Hơn thực phân tích so sánh dựa kết hàng kỳ kỳ trước Để đánh chưa sâu vào so sánh với số tiêu quan trọng khác so sánh với kế hoạch, so sánh dọc, so sánh ngang Từng tiêu báo cáo tài để có đánh giá sác đầy đủ Thực tế cho thấy phân tích tình hình tài doanh nghiệp người ta thường phân tích theo hai phương pháp so sánh phương pháp chi SVTT: Nguyễn Thị Trường An 45 Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng GVHD: Phạm Thị Bích Thảo tiết hố chi tiêu phân tích để phản ánh rõ thực trạng tài Cơng ty nên tiến hành phân tích báo cáo tài dựa hai phương pháp để có nhìn đầy đủ tồn diện tình tài cơng ty Bởi so sánh số thực năm với Thì thấy tình hình tài quen đem kết so với tiêu chung ngành vốn thấp chưa phù hợp có nghĩa cơng ty cần có giải pháp khác để cải thiện tình hình tài Khi phân tích cơng ty thiên đầy đủ tiêu đưa nhận xét đánh giá đầy đủ tình hình tài qua có giải pháp cụ thể chi tiết cho hoạt động Ngồi cơng ty cần thực phân tích để cung cấp thông tin thường trực cho giám đốc nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý doanh nghiệp SVTT: Nguyễn Thị Trường An 46 Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đông Hưng SVTT: Nguyễn Thị Trường An GVHD: Phạm Thị Bích Thảo 47 Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đông Hưng SVTT: Nguyễn Thị Trường An GVHD: Phạm Thị Bích Thảo 48 ... TÀI CHÍNH SVTT: Nguyễn Thị Trường An Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH TM & DV In Bao Bì Tân Đơng Hưng 1.1 GVHD: Phạm Thị Bích Thảo Khái niệm phân tích tình hình tài chính: Phân tích tình hình. .. đề tài em tập trung nghiên cứu chung tình hình tài tồn cơng ty khơng sâu phân tích tình hình tài lĩnh vực hoạt động Phân tích báo cáo tài cơng ty hai năm 2008, 2009 để đánh giá thực trạng tài. .. đích phân tích tình hình tài chính: Phân tích tình hình tài giúp Cơng ty đánh giá xác sức mạnh tài khả sinh lợi, tiềm năng, hiệu hoạt đông kinh doanh, đánh giá triển vọng rủi ro tương lai Công ty,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính của công ty , Phân tích tình hình tài chính của công ty , MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV IN BAO BÌ TÂN ĐÔNG HƯNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay