Kĩ năng Làm việc hiệu quả_ ĐỀ CƯƠNG

15 55 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 09:12

Câu 1: Phân tích quá trình hình thành kĩ năng? Bất cứ một kĩ năng nào được hình thành nhanh hay chậm, bền vững hay lỏng lẻo đều thuộc vào khát kháo, quyết tâm, năng lực tiếp nhận của chủ thể, cách luyện tập, tính phức tạp của chính kĩ năng đó. dù hình thành nhanh hay chậm thì kĩ năng cũng đều trải qua các bước sau: - Hình thành mục đích: lúc này thường thì chủ thể tụ mình trả lời câu hỏi “tại sao tôi phải sở hữu kĩ năng đó?”; “sở hữu kĩ năng đó tôi được lợi gì?”.... - Lên kế hoạch để có kĩ năng đó: Thường cũng là tự làm. cũng có những kế hoạch chi tiết, cũng có những kế hoạch đơn giản như là “Ngày mai tôi bắt đầu luyện kĩ năng đó”. - Cập nhật kiến thức lý thuyết liên quan đến kĩ năng đó: Thông qua tài liệu, báo trí hoặc buổi thuyết trình nào đó. phần lớn thì kiến thức này chúng ta học được từ trường và từ thầy cô. - Luyện tập kĩ năng: có thể luyện tập ngay trong công việc, luyện với thầy hoặc tự mình luyện tập. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KĨ NĂNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ Câu 1: Phân tích q trình hình thành kĩ năng? Bất kĩ hình thành nhanh hay chậm, bền vững hay lỏng lẻo thuộc vào khát kháo, tâm, lực tiếp nhận chủ thể, cách luyện tập, tính phức tạp kĩ dù hình thành nhanh hay chậm kĩ trải qua bước sau: - Hình thành mục đích: lúc thường chủ thể tụ trả lời câu hỏi “tại tơi phải sở hữu kĩ đó?”; “sở hữu kĩ tơi lợi gì?” - Lên kế hoạch để có kĩ đó: Thường tự làm có kế hoạch chi tiết, có kế hoạch đơn giản “Ngày mai bắt đầu luyện kĩ đó” - Cập nhật kiến thức lý thuyết liên quan đến kĩ đó: Thơng qua tài liệu, báo trí buổi thuyết trình phần lớn kiến thức học từ trường từ thầy - Luyện tập kĩ năng: luyện tập công việc, luyện với thầy tự luyện tập - Ứng dụng hiệu chỉnh: để sở hữu thực kĩ năng, phải ứng dụng sống cơng việc cụ thể XCơng việc sống biến động không ngừng nên việc hiệu chỉnh trình diễn thường xun nhằm hướng tới viẹc hồn thiện kĩ Câu 2: Phân tích cần thiết phải giáo dục kĩ làm việc hiệu quả? - Giáo dục kĩ làm việc hiệu trở thành yêu cầu quan trọng để hình thành nhân cách nguwòi đại: chuwong trình giáo dục kĩ làm việc hiệu lồng gép giáo dục nghề nghiệp quy khơng quy điều có nghĩa chương trình dạy nghề tích hợp kiến thức kĩ làm việc hiệu để tăng cường hội học tập, chuẩn bị cho cá nhân bước vào giới công việc, không tạo cho họ đầu vào đào tạo kĩ nghề nghiệp mà tính tới hiệu phù hợp với phát triển xã hội (đáp ứng nhu cầu thị trường, đáp ứng nhu cầu cá nhân- nâng cao mức độ thu nhập, giảm tổn thương, thiệt hại kinh tế, xã hội ca nhân) - Xét từ góc độ giáo dục: kĩ làm việc hiệu biểu chất lượng giáo dục nhằm thực quan điểm hướng vào người học, mặt đáp ứng nhu cầu người học tạo lực để đáp ứng thử thách sống nâng cao chất lượng sống cá nhân mặt khác thực giáo dục kĩ làm việc hiêuụ thông qyua phương pháp hướng tới người học phương pháp học tương tác, tham gia, đề cao vai trò chủ động, tự giác người học vai trò chủ đạo người dạy Đồng thời, người học cảm thấy tham gia vào giải vấn đề có liên quan đến sống thân, họ thích thú học tập tích cự vậy, giáo dục kĩ làm việc hiệu cho người học đồng thời thể tích khoa học tính nhân văn giáo dục - Xứt từ goc độ văn hóa trị: Giáo dục kĩ làm việc hiệu giải cách tích cực nhu cầu quyền người, quyền công dân ghi luột pháp việt Nam quốc tế Đồng thời giáo dục kĩ làm việc hiệu giúp nguwòi sống an tồn, lành mạnh có chất lượng xã hội đại với văn hóa đa dạng, kinh tế phát triển giới coi mái nhà chung - Giáo dục kĩ làm việc hiệu thúc đẩy phát triểnbền vững: Dựa cách tiếp cận lực, giáo dục kĩ làm việc hiệu không dừng việc thay đổi nhận thức cung cấp thông tin, chi thức mà tập trung vào mục tiêu xây dựng làm thay đổi hành vi theo hướng tích cực, mang tính xây dựng vấn đề đặt sống Giáo dục kĩ làm việc hiệu giúp nguwòi hiểu tác động mà hành vi hái độ gây ra, họ biết ứng dụng nguyên tắc phát triển bền vững vào sống Người có kĩ làm việc hiệu người có tahí độ hành vi tích cực mơi truwòng tự nhiên, mơi trường xã hội, vấn đề sống Câu 3: Phân tích kĩ giải vấn đề nhóm? Có kỹ năng: a làm thấm nhuần tinh thần đồng đội - cho thành viên tự hào phần việc họ - đưa mục tiêu đặc biệt có tính thử thách sức mạnh tồm nhóm - khuyến khích tồn nhóm thơng tin dõ cho biết vấn đề khen họ (nếu đúng) - dành thời gian trả lời chi tiết báo cáo thơng tin nhóm b nhận vấn đề - tồn nhóm gặp khó khăn âm ỉ Bạn muốn người hợp lòng với xem chừng họ có bất hòa với bất hòa tồn nhóm -Hãy đặt vấn đề xem giắc rối nằm đâu dấu hiệu khơng thỏa lòng chung c chuyện trò với người - cần giải vấn đề cá nhân thành viên với tinh thần xây dựng - đừng vội phản ứng với việc bạn nắm dõ nguyên nhân - nhóm có khó khăn cần vượt qua - cần ngăn chặn kiểu “đổ lỗi” cho người khác – khơng làm tinh thần đồng đội d xử với người gây vấn đề -sau nói chuyện với người gây vấn đề, cần có hành động xa Hãy tích cực tìm cách hàn gắn mối quan hệ điều cần lưu ý: - nói thật bạn nhìn thấy - nhìn vấn đề từ góc độ nhóm - lợi dụng vấn đề làm đòn bẩy chuyển đổi - lạc quan giải vấn đề - cần giải vấn đề làm đình trệ cơng việc bạn - khơng nên cố chấp với người quắt - nóng nảy với nhóm - đừng lãng mục tiêu tồn nhóm - đừng vội nhờ đến giúp đỡ bên - đừng phớt lờ trước căng thẳng khiến vấn đề trở nên tệ hại e giải mâu thuẫn - mâu thuẫn cá nhân với trở thành vấn đề cho tồn nhóm - tạo điều kiện để hay hai bên trình bày với bạn để có hướng xoa dịu tình hình Trường hợp lỗi điều hành bạn, lúc cần trao đổi với toàn nhóm để nói lên hướng khắc phục Vấn đề cải thiện cách hành xử, tránh mang tính chất khiển trách phê phán f sử dụng giải thích vấn đề Coi vấn đề liên quan đến cơng việc hội để nhóm học hỏi cải thiện Hãy diễn giải vấn đề để nhóm nhận chúng học hỏi Có thể cử người giải vấn đề báo cáo lại diễn biến trình giải kết giải Câu Phân tích vai trò kỹ bảo vệ lợi ích thân chủ - k/n: bảo vệ lợi ích thân chủ hoạt động thúc đẩy bảo vệ quyền người, đặc biệt người bất lợi thế, thúc đẩy công xã hội cho tất người bất lợi cộng đồng - vai trò kỹ bảo vệ lợi ích thân chủ: - bảo vệ quyền người qua hoạt động tư vấn: trình độ dân trí nước ta thấp, số phận người dân chưa hiểu biết pháp luật, tham gia vào quan hệ chế độ sách , Luật nhân gia đình,… họ khơng biết quyền nghĩa vụ pháp luật quy định nên bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình, nhân viên CTXH lúc chỗ dựa tốt người dân -Người trọ giúp xây dựng thực hoạt động cộng đồng: sở nhu cầu thân chủ cộng đồng xác định, nvctxh giúp thân chủ xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện hồn cảnh, tiềm thân chủ để giải vấn đề tc - vai trò người giáo dục cung cấp kiến thức, kỹ nâng cao lực cho cá nhân, gia đình, nhóm hay cộng đồng qua tập huấn, giáo dục cộng đồng để họ có hiểu biết, tự tin tự nhìn nhận vấn đề đánh giá vấn đề phân tích tìm kiếm nguồn lực cho vấn đề giải quyết, vai trò người tham vấn giúp cho đối tượng có khó khăn tâm lý, tình cảm xã hội vượt qua căng thẳng, khủng hoảng trì hành vi tích cực đảm bảo chất lượng sống; vai trò người chăm sóc, người trợ giúp đối tượng trực tiếp cung cấp dịch vụ chăm sóc đối tượng yếu thế, vai trò người trợ giúp xây dựng thực kế hoạch cộng đồng: sở nhu cầu cộng đồng cộng đồng xác định, nvctxh giúp cđ xd chương trình hành động phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, tiềm cộng đồng để giải vấn đề cộng đồng - ví dụ: bạn trai cháu bỏ cháu, cháu đau khổ tuyệt vọng Câu Trình bày khái niệm truyền thơng, hình thức truyền thơng - k/n: truyền thơng q trình giao tiếp để chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm, tình cảm trình truyền thơng đầy đủ gồm yếu tố: người gửi, người nhận, thông điệp, kênh truyền thông phản hồi truyền thơng có trao đổi thơng tin hai chiều, có chuyển đổi vai trò: người gửi đồng thời người nhận phản hồi truyền thơng giúp thơng tin trao đổi xác Về mặt hình thức có hai kiểu chuyền thông: - Truyền thông trực tiếp: thực người với người, mặt đối mặt - truyền thông gián tiếp: thực thông qua phương tiện truyền thông sách, báo, loa, radio, tv, mặt kĩ thuật người ta chia ra: + truyền thông cho cá nhân + truyền thơng cho nhóm + truyền thơng đại chúng * hình thức truyền thơng: - truyền đạt nội dung thơng tin: tóm tắt nội dung thơng tin nghe kiểm tra lại xem nvxh hiểu thông tin thân chủ chia sẻ chưa Có biểu cụ thể truyền thơng tham vấn: + lắng nghe, ghi nhận quan điểm hành vi cảm xúc đối tượng, không phê phán suy nghĩ đối tượng + nói lại cảm xúc đối tượng, quan điểm suy nghĩ, không thay đổi ý nghĩa + sử dụng từ ngữ gần nghĩa để nói ngắn gọn + diễn đạt lại thông tin đối tượng khơng mang tính khẳng định cá nhân + lắng nghe tóm lược điều họ chia sẻ không khuyên giải - truyền thông lại suy nghĩ hành hi: nvxh nhắc lại, mô tả lại suy nghĩ hành vi đối tượng nhằm giúp họ nhận vấn đề Câu Thế kỹ cứng, kỹ mềm cho ví dụ minh họa - kỹ cứng: dạng kỹ cụ thể, truyền đạt, đáp ứng yêu cầu bối cảnh, công việc cụ thể hay áp dụng phân nghành trường học + ví dụ: tơi đánh máy, nói tiếng anh, sử dụng thành thạo sử dụng ứng dụng phần mềm… - kỹ mềm: tổng hợp kỹ giúp người tư tương tác với người phục vụ cho công việc kỹ chuyên môn/ kỹ thuật Là kỹ giúp người tự quản lý, lãnh đạo thân tương tác với người xung quanh để sống công việc thật hiểu Kỹ mềm khơng mang tính chun môn, sờ nắm, kỹ cá tính đặc biệt, chúng định khả bạn trở thành nhà lãnh đạo, thính giả, nhà thương thuyết hay người hòa giải xung đột + ví dụ: tơi thuyết trình trước đám đơng, hay tơi làm việc với đồng đội, giải vấn đề Câu Thế kỹ làm việc hiệu Nêu số kỹ đặc thù công tác xã hội - k/n: kỹ làm việc hiệu khả thực công việc cách tối ưu phương pháp, phương tiện, nguồn lực…, mang lại chất lượng, hiệu cao khoảng thời gian điều kiện định - số kỹ đặc thù ctxh: kỹ làm việc nhóm, kn giao tiếp, kn bảo vệ lợi ích thân chủ, kn giải vấn đề,… Câu Trình bày bước thực kỹ giải vấn đề Các bước tiến hành: Bước 1: xác định vấn đề (vấn đề xảy ra) - đặt câu hỏi cách: + hỏi thông tin bản: gì, xảy đâu, lúc nào, đâu mà liên quan đến đối tượng + việc giải vấn đề mang lại lợi ích gì, khơng giải hậu sao? + liệu vấn đề có đáng cơng sức để đầu tư hay khơng? + vấn đề đơn lẻ phần vđ rộng lớn + mục tiêu cần đạt giải vấn đề gì? - thừa nhận vấn đề: thừa nhận thực gặp khó khăn, hai coi việc nhỏ, - phát biểu mô tả vấn đề: + mơ tả tình theo khía cạnh nhu cầu, cần thiết khơng phải góc độ giải pháp + mơ tả tình theo hướng để người góp sức giải quyết, tránh việc mơ tả theo hướng trích hay xác định người có lỗi tách vấn đề cần giải với yếu tố trách nhiệm người Bước 2: chẩn đoán (tại vấn đề xảy ra) - tập hợp liệu - xác định phạm vi vấn đề - phương pháp tìm nguyên nhân vấn đề - biểu đồ xương xá Bước Giải pháp (giải nào) Sau tìm hiểu cội rễ vấn đề, đưa đươc nhiều giải pháp để lựa chọn để thu hẹp giải pháp, cần xác định rõ đặc điểm cần có giải pháp Bước Thực đánh giá Xây dựng tiêu chí đánh giá cho phương án việc làm khó, tùy vấn đề khác mà người ta thiết kế tiêu chí đánh giá khác Tổng quan có tiêu chí sau: + lợi ích: liệu giải pháp hiệu ntn, mức độ mong muốn thay đổi thực giải pháp Liệu vấn đề thực hiên đến mức thực giải pháp + nguồn lực: nguồn lực thực giải pháp cao hay thấp nguồn lực bao gồm (kinh phí, nhân lực…) + thời gian: nhanh hay chậm, cần thời gian để thực giải pháp, tác nhân gây trì hỗn + tính khả thi: phương án thực khơng, liệu có rào cản ngăn trở thực phương án? + rủi ro: xem xét rủi ro liên quan đến kết mong đợi, rủi ro xảy mức độ thiệt hại đo lường nào? - khía cạnh đạo đức thực thi, liệu có vấn đề pháp luật hay vấn đề đạo đức cần xem xét không? Câu Thế kỹ đặt câu hỏi? nêu loại câu hỏi Kỹ đặt câu hỏi công tác xã hội khả vận dụng tri thức, kinh nghiệm nhân viên CTXH vào khai thác thông tin, vấn đề thân chủ bề mặt thông tin ẩn chứa cảm xúc họ từ giúp họ nhìn rõ vấn đề đưa hướng giải * loại câu hỏi: câu hỏi đóng, câu hỏi mở câu hỏi kép câu hỏi trực tiếp, gián tiếp 10 câu hỏi lựa chọn câu hỏi tìm thơng tin chung 11 câu hỏi có mục đích câu hỏi nâng cao hiểu biết 12 câu hỏi dẫn dắt câu hỏi vòng vo 13 câu hỏi có lời cảnh báo câu hỏi làm dõ nhận thức, xúc 14 câu hỏi thang điểm cảm, hành vi câu hỏi phàn hổi 15 câu hỏi phóng đại kết câu hỏi chuyển tiếp Câu 10 Trình bày khái niêm, mục đích kỹ phản hồi tham vấn - khái niệm: kỹ phản hồi tham vấn việc nhà tham vấn vận dụng tri thức, kinh nghiệm nhắc lại lời hay cảm xúc thân chủ cách cô đọng, từ soi sáng cảm xúc, suy nghĩ sâu xa thân chủ * mục đích, ý nghĩa kỹ phản hồi tham vấn: - giúp thân chủ ý thức rõ ràng điều họ vừa nói, cho họ chịu trách nhiệm thơng tin họ vừa bày tỏ - giúp thân chủ thấy họ người khác lắng nghe mình, muốn hiểu - giúp TC có cảm giác người khác tơn trọng, điều khích lệ thân chủ nói nhiều - giúp nhà tham vấn chắn không hiểu sai, không suy diễn trường hợp nhà tham vấn hiểu sai điều chỉnh kịp thời => phản hồi nhằm khích lệ thân chủ giúp họ nhận thức rõ vảm xúc thân Phản hồi giúp nhà tham vấn kiểm tra lại thơng tin cách xác Câu 11 Trình bày khái niệm kỹ xử lí im lặng kỹ đương đầu cho ví dụ minh họa - khái niệm: kỹ xử lý im lặng khả can thiệp lúc nhà tham vấn tiến trình trao đổi với thân chủ, khoảng thời gian dành cho thân chủ tĩnh lặng để suy nghĩ vấn đề * ví dụ: Thân chủ học sinh cấp (nam giới) em lỡ tiêm trích nhiễm HIV Giờ thân chủ hoang mang lo sơ Em khơng giám nói với gia đình, bạn bè Vì em tới gặp nhà tham vấn mong muốn giúp đỡ, tới em nói “ cháu tiêm trích nhiễm HIV, bố mẹ cháu mà biết cháu chết, cháu phải làm nào? Huhu” Rồi im lặng + Cách giải quyết: - Nhẹ nhàng ngồi cạnh thân chủ, nắm tay vỗ nhẹ lên vai em động viên “Anh hiểu cảm giác em lúc này, anh xin chia buồn điều đáng tiếc xảy với em, anh giúp em nói vấn đề hỗ trợ em có phương pháp điều trị” Anh cầu nối chia sẻ vấn đề em đến gia đình, anh tin bố mẹ em thương em, hiểu vấn đề bố mẹ em khơng làm để em áp lực anh giúp em gặp bố mẹ nói chuyện để hỗ trợ vấn đề em gặp phải - khái niệm: kỹ đương đầu kỹ thuật nhà tham vấn sử dụng để làm mẫu giúp đối tượng làm mẫu qua việc sắm vai hành vi cử chỉ… cha mẹ hay gia đình nhằm giúp họ hiểu thành viên khác gia đình cách xác * ví dụ: Câu 12 Trình bày điều kiện thực kĩ giải vấn đề + kết giải vấn đề mang lại cho SV nhiều điều, từ toàn diện phong cách, tác phong đến kiến thức, kỹ Điều có, ngồi nỗ lực khơng ngừng sv chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo việc tổ chức cho SV tự hoc, tự nghiên cứu Gv góp phần quan trọng khong + vấn đề GV đưa phải kích thích SV tham gia hào hứng + điều kiện học tập tương đối đáp ứng nhu cầu tự học, tự nghiên cứu SV Bên cạnh đó, trình độ tay nghề GV khả SV đáng quan tâm + GV phải người quan tâm dìu dắt, hướng dẫn, giúp đỡ SV tâm lý, tình cảm, phương tiện, kỹ thuật để Sv thực hoàn thiện việc giải vấn đề Câu 13 Phân tích yêu cầu kỹ phản hồi soi sáng Cho ví dụ k/n: kỹ phản hồi soi sáng cách nhà tham vấn làm rõ cảm xúc ngầm ẩn mà thâ chủ không ý thức Những yêu cầu kỹ năng: - nhà tham vấn soi sáng cảm xúc ngầm ẩn mà thân chủ không ý thức cảm xúc bình diện vơ thức, bộc lộ qua dấu hiệu như: lựa chọn từ, tiếng thở dài, ngập ngừng, thoáng giận nhìn, giọng nói yếu đi, - nhà tham vấn phải quan sát hành vi phi ngôn ngữ thân chủ nắm vững chế phòng vệ tơi người - nhà tham vấn phải vào nội tâm thân chủ để hiểu cảm nhận cảm xúc mà thân thân chủ chưa nhận Ví dụ: “tơi khơng thể chịu với đứa hư đốn, khó bảo này, thường xuyên bỏ học, chơi điện tử khơng nghe lời” Câu 14 Trình bày mức độ kỹ thấu hiểu cho ví dụ mh Các mức độ thấu hiểu: - mức độ 1: gây cảm xúc tiêu cức thân chủ + Ví dụ: “chắc bố cháu phải làm đáng làm cho cháu ghét” - mức độ 2: không phản ánh vào vấn đề trọng tâm thân chủ + ví dụ: “cơ hiểu cháu mơ ước chơi thật xa” - mức độ 3: thân chủ cảm thấy chia sẻ + ví dụ: “cô cảm nhận cảm xúc cháu” - mức độ 4: bày tỏ cảm xúc nhà tham vấn đạt tới mức độ sâu sắc điều thân chủ bày tỏ + ví dụ: “cháu cảm thấy giận bố cháu cháu muốn bố cháu chết Nhiều có cảm giác lẫn lộn người quan trọng Cháu nói cho nghe cháu ghét bố cháu điểm khơng - mức độ 5: bày tỏ xác mức độ cảm xúc tầng bậc vô thức mà thân thân chủ chưa ý thức hết đạt đồng thuận thân chủ + ví dụ: “có lẽ vào hồn cảnh cháu nhiều người có cảm xúc cháu giận bố, bực bố mong bố chết đi, có cảm cảm giác cháu quan tâm tới bố” 10 Câu 15 Trình bày nguyên tắc giúp người lãnh đạo nhóm hiệu - 10 điều giúp lãnh đạo nhóm hiệu quả: hiểu mình, tự nhận biết cách trung thực hành động trực hành động người lãnh đạo: nhớ cam kết bạn lãnh đạo đừng quên người nhìn bạn gương mẫu hành động, ứng xử, hoạt động có quy tắc thực theo quy tắc riêng bạn thừa nhận bạn sai lầm đối xử với người khác bạn muốn họ đối xử với Hãy tơn trọng tất người tránh xu hướng thiên vị, khơng để tình cảm lấn át sai lạc đừng quên hây bỏ người cách khác bạn biết cách lắng nghe ý kiến, ln coi trọng khuyến khích kiến nghị thành viên học hỏi từ người khác để họ giúp đỡ giữ cho nhóm bạn ln đồn kết tào điều kiện cho tất người phản hồi, tạo hệ thống giáo tiếp hai chiều tích cực tiếp nhận phản hồi trích cách xây dựng nhớ khoan dung, hiểu biết tôn trọng giúp người phát triển luôn nói thật biết giữ lời, bạn phải trung trực với thành viên bạn mong đợi trung thực họ bạn 10 không e ngại người thay bạn, khơng có mãi Vì tiếp tục gây dựng cho tương lai việc thành viên nhóm thấy được“trách nhiệm lãnh đạo”của cơng việc, họ giữ chức vụ nhóm Khi nhiều người phát triển khả lãnh đạo, nhóm bạn tiến triển nhanh -Vai trò lãnh đạo nhóm biết phải làm để khám phá phong cách, kỹ tích hợp thành viên làm việc lãnh đạo nhóm cần hỗ trợ, giúp đỡ thành viên nhóm khiến cho họ cảm nhận phần quan trọng tròng dự án thực từ đó, hướng tới phát triển chiến lược mà nhờ vậy, giúp bạn thực thay đổi cần thiết để sớm đạt mục tiêu nhóm Câu 16 Thế kỹ làm việc nhóm, kỹ giải vấn đề?cho ví dụ m họa -*khái niệm 11 - kỹ làm việc nhóm: kỹ cá nhân giải cơng việc tham gia hoạt động nhóm Khi tham gia vào nhóm, thành viên người có chung vấn đề nhu cầu, mục đích, đặc biệt họ có phân chia vai trò có tương tác qua lại với nhau, trợ giúp nhân viên ctxh, từ thành viên nhóm vượt qua khó khăn tự vươn lên + ví dụ: đợt thực hành phát triển cộng đồng xã A, nhóm sinh viên có yêu cầu phải thực dự án cộng đồng sau khảo sát cộng đồng, nhóm chọn dự án “tu sửa nhà văn hóa khu a” vấn đề, nguồn lực để thực sinh viên phải tự lên kế hoạch thực +Kỹ làm việc nhóm là: cá nhân nhóm tham gia nhận vấn đề cần làm có chung nhu cầu, mục đích phải tu sửa nhà văn hóa để có nơi sinh hoạt cho người dân sinh viên học kỹ Từ lên kế hoạch thực cho cá nhân như: huy động vốn, nhân lực, vật liệu, truyền thơng…, để hồn thành dự án - kỹ giải vấn đề: kỹ cần thiết học tập làm việc sống chuỗi vấn đề đòi hỏi phải giải mà không vấn đề giống vấn đề khơng có cơng thức chung để giải vấn đề Điều quan trọng phải tự trang bị cho hành trang cần thiết để vấn đề nảy sinh vận dụng kỹ sẵn có để giải vấn đề cách hiệu + ví dụ: để kết học tập cao việc cần làm xếp thời gian học tập hợp lí, chăm đọc, làm tập học nhóm bạn để giải tập môn Câu 18 Các nhiệm vụ người lãnh đạo nhóm Trình bày loại kĩ phản hồi? cho ví dụ - nhiệm vụ người lãnh đạo nhóm: cải thiện sống khuyến khích phát triển cá nhân hiệu suất, suất nhóm phát triển cải tiến cách thức công việc phấn đấu xuất sắc trau giổi kỹ vào phong cách lãnh đạo bạn tìm hiểu, học hỏi để trở nên hiệu làm việc quản lí đội ngũ tạo điều kiện để phát triển kỹ tự nhận thức tự phản ánh 12 sẵn sàng thách thức tư duy, giải vấn đề Làm việc với tinh thần can đảm lòng đam mê, gương mẫu khởi xướng tập trung vào quy hoạch chiến lược, có mục tiêu cụ thể đánh giá mơ hình ảnh hưởng đến hành vi định, bảo đảm đến mục tiêu kinh doanh phát triển phong cách phương pháp giao tiếp, đảm bảo rõ dàng, hiệu thông tin liên lạc, phả hồi nhóm phải thường xuyên 10 trì kỷ luật, chịu trách nhiệm hoạt động thành nhóm * loại kỹ phản hồi: - kỹ phản hồi cảm xúc: phản hồi cảm xúc việc nhà tham vấn nhắc lại cảm xúc thân chủ, hiểu yếu tố tiềm ẩn sau cảm xúc nhà tham vấn gọi tên loại cảm xúc - kỹ phản hồi kết hợp nội dung cảm xúc: số trường NTV kết hợp nội dung cảm xúc để làm sáng tỏ mối liên hệ nội dung vấn đề thân chủ đưa cảm xúc ấn chứa - kỹ phản hồi soi sáng: nhà tham vấn làm rõ cảm xúc ngầm ẩn mà thân chủ khơng ý thức Câu 19: Phân tích nguyên tắc đưa kĩ làm việc hiểu vào thực tiễn ctxh? UNESCO dưa nguyên tắc để dịnh hướng cho việc triển khai giáo dục kĩ mềm nói chung việc giáo dục kĩ làm việc hiệu nói riêng vào thực tiễn -Nguyên tăc 1:Quyền học kĩ mềm:tất thê hệ trẻ người lớn có quyền hưởng lợi từ giáo dục chứa đựng hợp phần học để biết,học để làm,học đẻ chung sống với người học để khẳng định -nguyên tắc 2:phát triển kĩ mềm:giáo dục hương vào yêu cầu bồi dưỡng khiếu tiềm phát triển cá tính người học cần phải quan tâm kết hợp kĩ thực hành khả tâm lý xã hội Các khả tâm lý xã hội có tác dụng cầu nối giũa mà người ta cần làm người ta làm được.Cần nâng cao khả tất trẻ em nên người lớn thông qua giáo dục kĩ làm việc hiệu để đạt phát triển bền vũng 13 -nguyên tắc 3:Đánh giá chất lượng giáo dục phải bao hàm đánh giá mức độ đạt dược kĩ mềm tác động kĩ mềm xã hội cá nhân Muốn vậy,cần phải xem chương trình kĩ mềm có đạt mục tiêu ảnh hưởng đén kiến thức thâí độ đặc biệt kĩ năng,hành vi nhóm hưởng lợi hay không?Giáo dục kĩ mềm trước hét đánh giá mức độ: +Kết ngắn hạn +kết trung hạn +kết dài hạn Câu 20: Trình bày nhiệm vụ lãnh đạo nhóm? trình bày loại kĩ *10 Nhiệm vụ Lãnh đạo nhóm: -Cải thiện sống khuyến khích phát triển cá nhân; hiệu xuất xuất nhóm - Phát triển cải tiến cách thức công việc -Phấn đấu xuất sắc, trau kĩ vào phong cách lãnh đạo bạn - Tìm hiểu,học hỏi để trở nênhiệu làm việc quản lý đội ngũ -Tạo điều kiện để phát triển kĩ tự nhận thức tự phản ánh -Sẵn sàng thách thức tư duy,giải vấn đề.Làm việc với tinh thần can đảm lòng đam mê gương mẫu khởi xướng -Tập trung vào quy hoạch chiến lược,có mục tiêu cụ thể -Đánh giá mơ hình ảnh hưởng đến hành vi định,đảm bảo đến mục tiêu kinh doanh -Phát triển phong trào phương pháp giao tiếp,đảm bảo rõ ràng,hiêu thơng tin liên lạc,phản hồi nhóm phải đươcẹ thường xuyên -Duy trì kỷ luật ,chịu trách nhiệm hoạt động thành nhóm *Các loại kĩ phản hồi: -kĩ phản hồi cảm xúc việc nhà tham vấn nhắc lại cảm xúc TC, hiểu yếu tố tiềm ẩn sau cảm xúc nhà tham vấn gọi tên dược loại cảm xúc 14 -Kĩ phản hồi soi sáng cách nhà tham vấn làm rõ cảm xúc ngầm ẩn mà thân chủ không ý thức *những yêu cầu kĩ phản hồi soi sáng: -nhà tham vấn soi sáng cảm xúc ngàm ẩn mà thân chủ không ý thức được.đây cảm xúc bình diện vơ thức ,bộc lộ qua dấu hiệu như:sự lựa chọn từ,một tiếng thở dài,một ngập ngừng,một thống giận nhìn,một giọng nói yếu -Nhà tham vấn phải di vào nội tâm thân chủ để hiểu camt nhận cẩm xúc mà thân chủ chưa nhận -nhà tham vấn phải quan sát hành vi phi ngôn ngữ thân chủ nắm vững chế phòng vệ tơi người Câu 21: Tình huống: Một bé gái 10 tuổi chậm phát triển trí tuệ nói: “Cháu muốn học, cháu khơng muốn nhà” nhân viên công tác xã hội, anh (chị) áp dụng kĩ để xử lý vấn đề trên? giải thích lại xử lý vậy? Câu 22: Tình huống: Một học sinh tiểu học nói “Khi bố uống rượu, bố thường đánh chị em cháu, cháu xấu hổ buồn điều này, cháu thấy buồn muốn nghỉ học” anh (chị) áp dụng kĩ để xử lý vấn đề trên? giải thích lại xử lý vậy? Câu 23: Tình huống: Một phụ nữ 27 tuổi nói “Chồng tơi vừa thú nhận với tơi rằng, anh có quan hệ với gái bia ơm” nhân viên công tác xã hội, anh (chị) đặt câu hỏi để khai thác thông tin vấn đề thân chủ? 15 ... trình trước đám đơng, hay tơi làm việc với đồng đội, giải vấn đề Câu Thế kỹ làm việc hiệu Nêu số kỹ đặc thù công tác xã hội - k/n: kỹ làm việc hiệu khả thực công việc cách tối ưu phương pháp,... vào sống Người có kĩ làm việc hiệu người có tahí độ hành vi tích cực mơi truwòng tự nhiên, mơi trường xã hội, vấn đề sống Câu 3: Phân tích kĩ giải vấn đề nhóm? Có kỹ năng: a làm thấm nhuần tinh... phát triển giới coi mái nhà chung - Giáo dục kĩ làm việc hiệu thúc đẩy phát triểnbền vững: Dựa cách tiếp cận lực, giáo dục kĩ làm việc hiệu không dừng việc thay đổi nhận thức cung cấp thông tin,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kĩ năng Làm việc hiệu quả_ ĐỀ CƯƠNG, Kĩ năng Làm việc hiệu quả_ ĐỀ CƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay