PHONG THUY CHO QUAN LY

117 38 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 09:10

CÁC NỘI DUNG CHÍNH I Ê kíp mối quan hệ II Cảm nhận người khác Quản lý tốt thân III Sơ lược kinh dịch (chu dịch) IV Dịch học sử dụng phong thủy I Ê KÍP VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (GIÁM ĐỐC) A Giám đốc với ê kíp làm việc Các khái niệm liên quan đến ê kíp lãnh đạo GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP a Khái niệm b Vị trí - Liên kết - Lợi ích - Lệnh điều hành c Nhiệm vụ - Xây dựng doanh nghiệp - Điều hành doanh nghiệp Đặc điểm lao động Giám đốc đặc điểm lao động giám đốc KINH NGHIỆM NGƯỜI XƯA Trần Hưng Đạo: làm tướng cần có - Lòng (Đi đêm không đuốc) - Tai mắt (người xó tối) - Nanh vuốt (ăn phải vật độc) Khái niệm ê kíp lãnh đạo Ê kíp (Equip/ Team): Là nhóm nhỏ người phân cơng trách nhiệm rõ ràng để thực hoạt động đạt tới mục tiêu chung nhóm Ê kíp Nhóm nhỏ người Cùng thực mục tiêu chung Được phân trách nhiệm rõ ràng Có người huy, cầm đầu Phân loại ê kíp - Ê kíp quản lý (ê kíp hiện, ê kíp thức, quan hệ thành viên chưa chặt chẽ) - Ê kíp lãnh đạo (ê kíp làm việc, ê kíp mờ, ê kíp phi thức, thành viên có quan hệ chặt chẽ ln bảo vệ lẫn nhau) PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG Ê KÍP LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC (TIẾP) b Chọn người trung thành với doanh nghiệp (giám đốc) c Kinh nghiệm phương Đông (can, chi) Giáp thường phá Mậu Ất thường phá Kỷ Bính thường phá Canh Đinh thường phá Tân Mậu thường phá Nhâm Kỷ thường phá Quý Canh thường phá Giáp Tân thường phá Ất Nhâm thường phá Bính Quý thường phá Đinh Hợi Giáp hợp với Kỷ Ất hợp với Canh Bính hợp với Tân Đinh hợp với Nhâm Mậu hợp với Q Tí Sửu Dần Thìn Thân Tị Dậu Ngọ Tuất Mão Mùi PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG Ê KÍP LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC (TIẾP) d Kinh nghiệm phương Tây (Thuật số Pitago) 24/4/2006 24 + = 28 + (1,2,6,7,8): Rất tốt + (3 khác giới): Tốt + (5,9): Tốt có quan hệ với 2+0+0+6=8 28 + = 36 36 3+6=9 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG Ê KÍP LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC (TIẾP) g Kinh nghiệm phương Tây (Chiêm tinh học-Thales) Bảo bình (21/1/ - 20/2): Nhạy bén, sống thuỷ chung Song ngư (21/2 – 20/3): Nhân hậu, khiêm tốn Dương Cưu (21/3 – 20/4): Có đầu óc tỏ chức, cương Kim ngưu (21/4 – 20/5): Điềm đạm, chu đáo, cẩn thận Song Nam (21 /5 – 21/6): Thông minh, giỏi ngoại giao Bắc giải (22/6 – 22/7): Giỏi chun mơn, khơng thích chức quyền 10 h Khắc phục xấu * Nhị hắc: đồng tiền cổ, dơi kim loại * Tam Bích: ĐÌn chiếu sáng, viên pha lê tam giác đỏ * Ngũ hồng: Chng gió kim loại, chuỗi tiền cổ * Thất xích: Chậu cây, bể nước, bể cá i Kích hoạt tốt - Thủy luân - Tượng rùa, rồng (kim loại) - viên pha lê (thạch anh) - Quyền trượng, phật cười - Bình long phượng vàng - Đèn chiếu sáng 103 104 105 106 107 108 109 110 111 6.6 Một vài ý khác a Kim lâu Cới xin 40 90 20 30 KL Thê 50 70 80 KL Súc 10 KL Thân 60 KL Tử 112 b Tam tai Tuổi chủ nhà Năm tam tai Thân Tý Thìn Dần Mão Thìn Dần Ngọ Tuất Thân Dậu Tuất Tỵ Dậu Sửu Hợi Tý Sửu Hợi Mão Mùi Tỵ Ngọ Mùi c Ngày khởi công * (Ngày KC + Tháng KC – 1): -> dư Đại an Tốt Lưu niên Xấu (Tai nạn) Tốc hỷ Tốt Xích Xấu (cãi cọ) Tiểu cát Tốt (may nhỏ) Chẵn O Vãng vong xấu * Ngũ hành ngày sinh ngũ hành mệnh * Can ngày không phá can mệnh * Chi ngày không phá chi mệnh 113 D NGÀY SỬA BÀN THỜ Thiếu (1) An Lợi Tại Sư Thiên Hại Phú Sát MỘT SỐ SÁCH THAM KHẢO Tả Ao - Tả Ao địa lý toàn thư (cao Trung biên dịch) –NXB Văn hóa Sài Gòn Tphố Hồ Chí Minh, 2008 Việt Hải - Bảo Ngọc Thư (3 tập: Thượng, Trung, Hạ), NXB Thanh Hóa, 2008 Thiệu Vĩ Hoa - Dự đoán theo Chu dịch, NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 1996 Cao Từ Linh – Phong Thủy ứng dụng kiến trúc đại, NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 2008 Raymond Lo – Nhà quản lý ứng dụng phong thủy số mệnh, phạm gia Minh dịch, NXB Tri thức, Hà Nội 2008 Chung Nghĩa Minh - Huyền không địa lý – giải khảo nghiệm huyền không địa lý, tập, NXB Hà Nội 2009 Chung Nghĩa Minh - Huyền học nhà đại, tập, NXB Hà Nội, 2009 115 MỘT SỐ SÁCH THAM KHẢO Thẩm Trúc Nhưng - Trạch vận tân án, NXB Văn hóa thơng tin, Hà Nội 1997 10 Thẩm Trúc Nhưng - Thẩm thị huyền không học, NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 2003 11 Ngô Nguyên Phi – Nghiên cứu phong thuỷ phong thủy Việt Nam góc độ Khoa học, NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 2002 12 Trần Văn Tam – Xây dựng nhà theo địa lý – thiên văn - dịch lý, NXB Lao động, Hà Nội 2006 13 Hồ Kính Quốc – Tìm hiểu cổ dịch huyền không học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 2001 14 Khương Văn Thìn - Dịch học ứng dụng xây dựng, NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 2006 15 Lilian Too – Phong thủy để có sống hạnh phúc bình an, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2007 16 Lý Minh Tuấn - Dịch học tân thư, tập, NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 2002 17 Nguyễn Ngọc Vinh - Huyền môn phong thủy thực dụng, NXB Hà Nội, 2008 18 Khang Vũ - Dịch học kiến trúc phong thủy, NXB Lao động, Hà Nội 2006 116 ...CÁC NỘI DUNG CHÍNH I Ê kíp mối quan hệ II Cảm nhận người khác Quản lý tốt thân III Sơ lược kinh dịch (chu dịch) IV Dịch học sử dụng phong thủy I Ê KÍP VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (GIÁM... - Ê kíp quản lý (ê kíp hiện, ê kíp thức, quan hệ thành viên chưa chặt chẽ) - Ê kíp lãnh đạo (ê kíp làm việc, ê kíp mờ, ê kíp phi thức, thành viên có quan hệ chặt chẽ ln bảo vệ lẫn nhau) PHƯƠNG... CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (GIÁM ĐỐC) A Giám đốc với ê kíp làm việc Các khái niệm liên quan đến ê kíp lãnh đạo GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP a Khái niệm b Vị trí - Liên kết - Lợi ích - Lệnh điều
- Xem thêm -

Xem thêm: PHONG THUY CHO QUAN LY, PHONG THUY CHO QUAN LY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay