mau vo luyen viet chu dep

22 81 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 09:01

Trường: Lớp: Họ tên: Năm học: P.V.Chiến 2008 P.V.Chiến 2008 P.V.Chiến 2008 P.V.Chiến 2008 Khơng nên viết ngốy Khơng nên viết ngốy Khơng nên viết ngốy Khơng Khơng mo mo mo mo mo no no no no oa oa oa oa ao ao ao ao oc oc oc oc co co co co Cốc mò cò xơi Cốc mò cò xơi Cốc mò cò xơi Cơm no áo ấm Cơm no áo ấm Cơm no áo ấm Con ngoan trò giỏi Con ngoan trò giỏi Con ngoan trò giỏi Con ngoan trò giỏi P.V.Chiến 2008 Ca dao - Rủ xem cảnh Kiếm Hồ, Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn - Phá Tam Giang nối đường Bắc, Đèo Hải Vân hướng mặt vào Nam P.V.Chiến 2008 Ân sâu nghĩa nặng No cơm ấm áo Môi hở lạnh P.V.Chiến 2008 Ca dao Ai nhớ vải Đinh Hoà, Nhớ cau Hổ Bái, nhớ cà Đan Nê, Nhớ dừa Quảng Hán Lựu Khê, Nhớ cơm chợ Bản, thịt dê quán Lào P.V.Chiến 2008 Phong ba bão táp Rừng vàng biển bạc Bò lê bò Đãi cát tìm vàng P.V.Chiến 2008 10 Chia quà Thấy bà về, chị em Phương reo lên: - A! Bà về! Chúng cháu chào bà ạ! Bà tươi cười, đưa cho Phương hai na Phương nói: - Chúng cháu xin bà Phương chọn to đưa cho em P.V.Chiến 2008 11 Cây nhà vườn Ghi lòng tạc Sẻ cơm nhường áo Lễ bạc tâm thành P.V.Chiến 2008 12 Ếch ngồi đáy giếng Tấc đất tấc vàng Em yêu nhà Gỗ tre mộc mạc Như yêu đất nước Bốn mùa chim ca Em yêu nhà Gỗ tre mộc mạc Như yêu đất nước Bốn mùa chim ca E G N B P.V.Chiến 2008 E G N B 13 Ích nước Lợi nhà Kính già u trẻ Học ăn học nói Khi ta nơi đất ở, Khi ta đất hoá tâm hồn P.V.Chiến 2008 14 Ở hiền gặp lành Quê cha đất tổ Ổi Quảng Bá, cá Hồ Tây Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người P.V.Chiến 2008 15 Văn hay chữ tốt Uống nước nhớ nguồn u nước thương nòi Xẻ núi lấp sơng P.V.Chiến 2008 16 Ca dao - Vẳng nghe chim vịt kêu chiều Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột gan - Xưa ngọc tay ta Vì ta thiếu đức, ngọc qua tay người P.V.Chiến 2008 17 Hà Nội 36 phố phường Rủ chơi khắp Long Thành Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay, Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giầy, Hàng Lờ, Hàng cót, Hàng Mây, Hàng Đàn, Phố Mời, Phúc Kiến, Hàng Than, Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Ngang, Hàng Đồng, Hàng Miến, Hàng Nón, Cầu Đơng, Hàng Bè, Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre, Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà, Quanh đến phố Hàng Da Trải xem phường phố thật xinh P.V.Chiến 2008 18 P.V.Chiến 2008 19 P.V.Chiến 2008 20 P.V.Chiến 2008 21 P.V.Chiến 2008 22
- Xem thêm -

Xem thêm: mau vo luyen viet chu dep , mau vo luyen viet chu dep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay