Market research + marketing 0 đồng bài học từ các thương hiệu lớn

20 82 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 23:14

Tài liệu mô tả các giải pháp nghiên cứu thị trường,các bước xây dựng thương hiệu, phân tích khách hàng mục tiêu , vẽ chân dung khách hàng. Phân tích điểm mạnh, yếu thực sự của cá nhân tổ chức kinh doanh. Tài liệu cũng đưa ra gợi ý và chứng minh cho các case marketing lớn trên thế giới và cách làm marketing tối ưu chi phí marketing 0đ BRANDING & MARKETING Market Research & MARKETING OĐ Mr Cuong Steward Founder & CEO Hệ sinh thái Khởi nghiệp BestB 10 bước xây dựng thương hiệu • Bước 1: Nghiên cứu giá trị tảng • Bước 2: Mơi trường cạnh tranh – Nghiên cứu đối thủ hội thị trường • Bước 3: Nghiên cứu khách hàng cơng chúng mục tiêu • Bước 4: Xây dựng triết lý thương hiệu • Bước 5: Cá nhân hố thương hiệu • Bước 6: Định vị thương hiệu • Bước 7: Xây dựng “lời hứa thương hiệu” • Bước 8: Xây dựng cấu trúc thương hiệu xác định mơ hình phát triển thương hiệu • Bước 9: Chiến lược văn hố thương hiệu • Bước 10: Lịch sử thương hiệu tài sản thương hiệu Trích: “10 bước cất cánh thương hiệu” chị Đặng Thanh Vân Founder & CEO Thanhs Branding “Products are made in the factory, but brands are created in the mind” - Walter Landor - Nghiên cứu giá trị tảng • USP gì? • Năng lực cốt lõi doanh nghiệp? • Mơ hình SWOT? • Năm cấp độ sản phẩm? • Mơ hình BCG? USP • Làm tốt • Làm khác (PODs – point of difference) • Trở thành (USP – Unique Selling proposition – Lợi bán hàng độc nhất) Năng lực cốt lõi doanh nghiệp? • Con người? • Cơng nghệ? • Tài chính? • Mơ hình SWOT Năm cấp độ sản phẩm – Philip Kotler Mơ hình ma trận BCG (Boston Consulting Group) Môi trường cạnh tranh – Nghiên cứu đối thủ hội thị trường • Lỗ hổng thị trường? • Mơ hình nguồn áp lực cạnh tranh? Lỗ hổng thị trường (Market Gap) Mơ hình nguồn áp lực cạnh tranh Michael Porter Nghiên cứu khách hàng công chúng mục tiêu • Vẽ chân dung khách hàng? • Quy luật 80/20 khách hàng mục tiêu? • IP & IC? Vẽ chân dung khách hàng Quy luật 80/20 khách hàng mục tiêu Insight Product (IP) & Insight Customer (IC) MARKETING OĐ Thank You! Mr Cường Steward • Founder & CEO Hệ sinh thái Khởi nghiệp BestB • Tel: 0933.995.126 • Email: phamanhcuong277@gmail.com / cuong.pham@bestb.com.vn • Add: TikTak Coworking Space – Tầng Diamond Flower - Số Hoàng Đạo Thuý – Hà Nội ... lực cạnh tranh? Lỗ hổng thị trường (Market Gap) Mơ hình nguồn áp lực cạnh tranh Michael Porter Nghiên cứu khách hàng công chúng mục tiêu • Vẽ chân dung khách hàng? • Quy luật 80/ 20 khách hàng... Quy luật 80/ 20 khách hàng mục tiêu Insight Product (IP) & Insight Customer (IC) MARKETING OĐ Thank You! Mr Cường Steward • Founder & CEO Hệ sinh thái Khởi nghiệp BestB • Tel: 09 33.995. 126 • Email:... Chiến lược văn hố thương hiệu • Bước 10: Lịch sử thương hiệu tài sản thương hiệu Trích: “ 10 bước cất cánh thương hiệu” chị Đặng Thanh Vân Founder & CEO Thanhs Branding “Products are made in the
- Xem thêm -

Xem thêm: Market research + marketing 0 đồng bài học từ các thương hiệu lớn, Market research + marketing 0 đồng bài học từ các thương hiệu lớn, Nghiên cứu các giá trị nền tảng, Nghiên cứu khách hàng và công chúng mục tiêu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay