Tuần 26

32 40 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 22:19

Tuần 26 Ngày soạn: 10 – 03 – 2012 Ngày giảng: Thứ hai ngày 12 tháng 03 năm 2012 TIẾT 1: CHÀO CỜ Học sinh tập trung sân trường - TIẾT 2: TOÁN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Giúp học sinh rèn kĩ thực phép chia phân số - Biết tìm thành phần chưa biết phép nhân, phép chia phân số - Bài tập cần làm:1, HS khá, giỏi làm tập:3, II ĐỒ DÙNG: - phiếu HT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG GV HS 1’ Ổn định tổ chức: 5’ Kiểm tra cũ - Nêu cách chia phân số cho phân - Hs nêu lấy ví dụ, lớp thực số? Lấy ví dụ thực hiện - NX, đánh giá (28’) Bài 2’ a Giới thiệu - Nêu mục tiêu - Ghi bảng đầu b Luyện tập 6’ Bài - Hs đọc yêu cầu - Làm vào nháp - Phần a Từng Hs lên bảng chữa 3 x 12 12 : : = x = = = = ; 5 x3 15 15 : ( Có thể trình bày ngắn gọn.) ( Phần lại làm tương tự) 6’ - Gv hs nhận xét, chữa Bài Nêu yêu cầu - Lớp làm vào đổi chéo kiểm tra Hs lên bảng chữa xX = X = : 20 X = 21 7’ 1 :X = 1 X = : 5 X = - Gv hs nhận xét, chữa bài, trao đổi cách làm Bài 3.( Làm tương tự 2) - Lớp đổi chéo vở, chấm cho bạn a 7’ x3 x = = 3x (Bài lại làm tương tự) - Em có nhận xét hai phân số - phép nhân, phân số kết chúng? phân số đảo ngược với nhau, tích chúng Bài - Hs đọc yêu cầu tốn; trao đổi cách làm bài: Cách tính độ dài đáy hình bình hành - Làm vào - Cả lớp làm bài, Hs lên bảng chữa bài: - Gv thu nx số Bài giải: Độ dài đáy cuả hình bình hành là: 2 : = 1(m) 5 - NX, chữa Đáp số: m 2’ Củng cố: - GVchốt nội dung 1’ Dặn dò: - NX tiết học - BTVN: Bài 1b (136) Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TIẾT 3: TẬP ĐỌC THẮNG BIỂN I MỤC TIÊU - Đọc lưu lốt tồn Biết đọc diễn cảm đoạn văn với giọng sôi Bước đầu biết nhấn giọng từ ngữ gợi tả - Hiểu ý nghĩa bài: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí thắng người đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ đê, bảo vệ sống bình yên II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ đọc sgk III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG 1’ 5’ GV HS Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: - Đọc thuộc lòng: Bài thơ tiểu đội - Hs đọc, lớp nx, xe khơng kính Nêu nội dung? - NX, đánh giá (28’) Bài 2’ a Giới thiệu - Nêu mục tiêu - Ghi bảng đầu 10’ 8’ b Luyện đọc tìm hiểu bài: * Luyện đọc: - Đọc tồn bài: - Chia đoạn: - Đọc nối tiếp: lần + Lần 1: Đọc kết hợp sửa phát âm + Lần 2: Đọc kết hợp giải nghĩa từ - Luyện đọc theo cặp: - Đọc - Gv đọc mẫu: * Tìm hiểu - Cuộc chiến đấu người với bão biển miêu tả theo trình tự nào? - Tìm từ ngữ, hình ảnh nói lên đe doạ bão biển? - ý đoạn 1? - Cuộc công dội cuả bão biển miêu tả nào? - ý đoạn ? - Đoạn 1,2 tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật để miêu tả hình ảnh biển cả? - Tác giả sử dụng biện pháp có tác dụng gì? - Những từ ngữ, hình ảnh thể lòng dũng cảm, sức mạnh chiến thắng cuả người trước bão biển? - Hs đọc - đoạn - Hs đọc /1 lần - Hs đọc - Hs khác đọc - Từng cặp đọc - Hs đọc - Hs nghe - Đọc lướt toàn trả lời câu hỏi: - miêu tả theo trình tự: Biển đe doạ- biển công - người thắng biển - Đọc thầm đoạn trả lời: - Các từ ngữ, hình ảnh: gió bắt đầu mạnh - nước biển biển muốn nuốt tươi đê mỏng manh mập đớp cá chim nhỏ bé - ý 1: Cơn bão biển đe doạ - Đọc thầm đoạn 2, trả lời: - miêu tả rõ nét sinh động Cơn bão có sức phá huỷ tưởng khơng cản nổi: Như đàn cá voi lớn, sóng trào qua vẹt cao nhất, vào thân đê rào rào, bên biển, gió giận điên cuồng, bên hàng ngàn người với tinh thần tâm chống - ý 2: Cơn bão biển công - Biện pháp so sánh: cá mập đớp cá chim, đàn voi lớn Biện pháp nhân hoá: Biển muốn nuốt tươi đê mỏng manh, gió giận điên cuồng - Thấy bão biển thật dữ, - Đọc thầm đoạn trao đổi theo bàn: Hơn hai chục niên người vác vác củi vẹt, nhảy xuống dòng nước - ý đoạn 3? - Nêu ND bài? 8’ 2’ 1’ * Đọc diễn cảm - Đọc nối tiếp toàn - Đọc với giọng nào? - Luyện đọc diễn cảm đoạn + Gv đọc mẫu - Luyện đọc theo cặp - Thi đọc - NX chung, khen học sinh đọc tốt Củng cố: - GVchốt nội dung Dặn dò: - NX - BTVN: luyện đọc, CB sau - ý 3: Con người chiến, thắng bão biển * ND: Lòng dũng cảm, ý chí thắng người đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ sống bình yên cho người - Hs đọc - Nêu - Nghe - Từng cặp luyện đọc - Cá nhân, nhóm thi đọc Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TIẾT 4: KHOA HỌC BÀI 51: NÓNG, LẠNH VÀ NHIỆT ĐỘ ( TIẾP THEO) I MỤC TIÊU: - Hs nêu ví dụ vật nóng lên lạnh đi, truyền nhiệt - Hs giải thích số tượng đơn giản liên quan đến co giãn nóng lạnh chất lỏng II ĐỒ ĐÙNG DẠY HỌC - Chuẩn bị theo nhóm: chậu, cốc, lọ có cắm ống thuỷ tinh (TBDH) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG GV HS 1’ Ổn định tổ chức: 5’ Kiểm tra cũ - Làm thí nghiệm đo nhiệt độ nước - Làm theo nhóm Hs đọc nhiệt độ? - Lớp nhận xét - NX, đánh giá nhóm (28’) Bài 2’ a Giới thiệu 13’ b Hoạt động 1: Sự truyền nhiệt * Mục tiêu: Hs biết nêu ví dụ vật có nhiệt độ cao truyền nhiệt cho vật có nhiệt độ thấp; vật thu nhiệt nóng lên; vật toả nhiệt lạnh * Cách tiến hành: - Tổ chức hs dự đốn thí nghiệm - Cả lớp dự đoán, ghi vào nháp - Tổ chức hs làm thí nghiệm - Hs làm thí nghiệm( sgk/102) theo N4 - So sánh kết thí nghiệm dự - Các nhóm tự dự đốn ghi đốn kết vào nháp - Trình bày kết thí nghiệm - Lần lượt nhóm trình bày: - Sau thời gian đủ lâu, nhiệt độ cốc chậu - Nhiều hs lấy ví dụ, lớp nx, bổ - Lấy ví dụ vật nóng lên sung, lạnh cho biết nóng lên VD: Đun nước, nước nóng lên, lạnh có ích hay khơng? đổ nước nóng vào ca thuỷ tinh, ca nóng lên, - Hs rút kết luận Lớp nx, bổ - Vật nhận nhiệt, vật toả nhiệt? sung 13’ -> NX, chốt ý c Hoạt động 2: Sự co giãn nước lạnh nóng lên * Mục tiêu: Biết chất lỏng nở nóng lên, co lại lạnh Giải thích số tượng đơn giản * Cách tiến hành: - Tổ chức hs làm thí nghiệm sgk/103: - Trao đổi kết thí nghiệm - nhóm Hs làm thí nghiệm, Lớp quan sát - N4 trao đổi kết quả, ghi lại vào nháp - Trình bày - Lần lợt hs trình bày kết thí nghiệm : - Nhúng bầu nhiệt kế vào nước ấm thấy cột chất lỏng dâng lên - Giải thích mức chất lỏng - Khi dùng nhiệt kế đo vật ống nhiệt kế lại thay đổi dùng nhiệt nóng lạnh khác nhau, chất lỏng kế đo nhiệt độ khác nhau? ống nở hay co lại khác nên mực chất lỏng ống nhiệt kế khác Vật nóng, mực chất lỏng ống nhiệt kế cao - Tại đun nước, không nên đổ - Hs giải thích: đầy nước vào ấm? * Kết luận: Nước chất lỏng khác nở nóng lên co lại lạnh 2’ Củng cố: - GVchốt nội dung 1’ Dặn dò: - Nx tiết học - Vn học thuộc Chuẩn bị cho 52 Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TIẾT 5: KĨ THUẬT CÁC CHI TIẾT VÀ DỤNG CỤ CỦA BỘ LẮP GHÉP MƠ HÌNH KĨ THUẬT I MỤC TIÊU: - HS biết tên gọi, hình dạng chi tiết lắp ghép mơm hình KT - Sử dụng cờ- lê, tua-vít để lắp, tháo chi tiết - Biết lắp ráp số chi tiết với II ĐỒ DÙNG: Bộ lắp ghép mơ hình KT III CÁC HĐ DẠY- HỌC : TG 1’ 3’ (28’) 2’ GV Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: – KT đồ dùng Bài mới: a Giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu - Ghi bảng đầu b Bài mới: 13’ * HĐ1: Gv hướng dẫn HS gọi tên, nhận dạng chi tiết dụng cụ - Bộ lắp ghép có 43 chi tiết dụng cụ khác nhau, phân làm nhóm chính, GV giới thiệu nhóm chi tiết theo mục - Gọi HS nêu tên, nhận dạng đếm số lượng chi tiết bảng H1 - GV chọn chi tiết, HS nhận dạng, gọi tên - Gv giới thiệu HD cách xếp chi tiết hộp - Các nhóm tự KT tên gọi, nhận dạng loại chi tiết , dụng cụ theo H1 13’ * HĐ2: Gv hướng dẫn HS cách sử dụng HS - Nghe, quan sát - Thực hành - Nêu ý kiến - Nghe, quan sát cờ-lê, tua- vít + Lắp vít: - HDHS thao tác lắp vít + Tháo vít: - Tay trái dùng cờ- lê giữ chặt ốc, tay phải dùng tua- vít đặt vào rãnh vít, vặn cán tua vít ngược chiều kim đồng hồ - Để tháo vít, em sử dụng cờ-lê tua vít ntn? - Nghe, quan sát - HS lên bảng thao tác lắp vít - Cả lớp tập lắp vít - Nghe, quan sát - HS nêu - HS lên bảng thao tác tháo vít - HS thực hành cách tháo vít + Lắp ghép số chi tiết: - GV thao tác mẫu mối ghép hình - Để lắp hình a cần chi tiết nào, số lượng bao nhiêu? - HS nêu - Gv thao tác mẫu cách tháo chi tiết mối ghép xếp gọn gàng vào - Thực hành hộp 2’ Củng cố: - GVchốt nội dung 1’ Dặn dò: - NX học - BTVN: ôn lại bài, CB lắp ghép Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 15 – 03 – 2015 Ngày giảng: Thứ ba ngày 17 tháng 03 năm 2015 TIẾT 1: TOÁN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Thực phép chia hai phân số; số tự nhiên chia cho phân số - Bài tập cần làm:1, HS khá, giỏi làm tập:3, II ĐỒ DÙNG: - Bảng phụ II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG GV HS 1’ Ổn định tổ chức: 5’ Kiểm tra cũ: - Hs lên bảng chữa bài, lớp NX - Chữa 1b (136) 1 1x : = x = = ; 4 x1 (28’) 2’ 6’ - NX, đánh giá Bài a Giới thiệu - Nêu mục tiêu - Ghi bảng đầu b Luyện tập Bài - Trao đổi cách làm lớp - Hs đọc yêu cầu - Lớp làm vào nháp, Hs lên bảng chữa a x5 : = x = = ; 7 x4 14 (Bài lại làm tương tự) 6’ 7’ - Gv hs nx, chữa Bài Gv đàm thoại hs để làm mẫu: x4 ( Cho hs trao đổi cách làm = = ; 2: 3 hướng hs làm theo cách rút gọn ) - Hs lên bảng chữa bài; trao đổi lớp: - Gv hs nx, trao đổi chữa Bài - Tổ chức cho học sinh trao đổi cách làm đưa cách làm - Gv thu số nx, đánh giá.: a : 3x7 21 = = ; 5 ( Bài lại làm tương tự) - Đọc yêu cầu - Cả lớp làm vào vở, Hs lên bảng chữa a.Cách1: ( 1 8 + )x = ( + )x = x = ; 15 15 15 30 Cách 2: 1 1 1 1 ( + )x = x + x = + = + = = 5 10 30 30 30 - NX, chữa 7’ (Phần b làm tương tự) - Hs đọc yêu cầu Bài - Muốn biết phân số gấp lần phân số ta làm 12 - Chia nào? - Hs lên bảng làm mẫu: 1 1 12 12 : = x = = -> gấp lần 12 2 12 - Những phân số lại lớp làm - Cả lớp làm bài, đổi chéo nháp, kiểm vào nháp tra: Hs lên bảng làm 1 1 12 12 - NX, chữa : = x = = Vậy gấp4 12 lần 12 3 ( Những phân số lại làm tương Củng cố: tự) - GVchốt nội dung 1’ Dặn dò: - Nx tiết học - Vn làm tập VBT ( Tiết 128.) Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2’ TIẾT 2: TIẾT 3: TIẾNG ANH GV chuyên ………………………………………………… CHÍNH TẢ NGHE – VIẾT: THẮNG BIỂN I MỤC TIÊU: - Nghe- viết tả, trình bày đoạn ( từ đầu tâm chống giữ.) - Tiếp tục luyện tiếng có âm đầu vần dễ viết sai tả: l/n; in/inh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ viết tập a III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG 1’ 4’ GV HS Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ - Viết: bãi dâu, gió thổi, bao giờ, diễn - Hs lên bảng viết, lớp viết giải, rao vặt, danh lam, cỏ gianh, nháp - NX, chữa (28’) Bài 2’ a Giới thiệu Nêu MĐ,YC 15’ b Hướng dẫn học sinh nghe - viết - Đọc đoạn văn cần viết tả - Hs đọc - Qua đoạn văn em thấy hình ảnh - Hình ảnh bão biển bão biển nào? dữ, cơng dội vào khúc đê mỏng manh - Đọc thầm đoạn văn tìm từ dễ viết - Cả lớp đọc tìm từ, Hs viết từ sai? lên bảng lớp bảng -VD: lan rộng, vật lộn, dội, điên cuồng, - Gv nhắc nhở hs viết - Gv đọc - Hs viết - Gv đọc - Hs soát lỗi - Gv thu nx số 11’ c Bài tập Bài Lựa chọn 2a - Hs đọc yêu cầu - Hs đọc thầm bài, tự làm vào BT - Gv treo bảng phụ - hs lên điền bảng - Gv chốt từ điền - Thứ tự điền đúng: nhìn lại; khổng lồ; lửa; búp nõn; ánh nến; lóng lánh; lung linh; 1’ Củng cố: nắng; lũ lũ; lượn lên; lượn - GVchốt nội dung xuống 1’ Dặn dò: - Nx tiết học - Vn tìm viết vào từ bắt đầu n, l Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TIẾT 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀ GÌ ? I MỤC TIÊU - Tiếp tục luyện tập câu kể Ai gì?, nhận biết câu kể Ai gì? đoạn văn, nắm tác dụng câu, xác định phận chủ ngữ VN câu - Viết đoạn văn có dùng câu kể Ai gì? II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ viết câu kể Ai gì? tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG 1’ 4’ GV Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ HS tập - Trình bày - Gv hs nx chốt ý đúng: 5’ - Thi học thuộc lòng thành ngữ Bài - Gv chốt - Đại diện nhóm nêu - Thành ngữ nói lòng dũng cảm: Vào sinh tử, Gan vàng sắt - Hs tự nhẩm thi đọc thuộc lòng - Hs tự đặt trình bày miệng - Lớp nx, bổ sung - VD: Bố vào sinh tử chiến trường Quảng Trị + Bộ đội ta người gan vàng sắt 2’ Củng cố: - GVchốt nội dung 1’ Dặn dò: - Nx tiết học - VN hoàn thành vào Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 18– 03 – 2015 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 20 tháng 03 năm 2015 TIẾT 1: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Giúp học sinh rèn kĩ năng: - Thực phép tính với phân số - Giải tốn có lời văn - Bài tập cần làm:1, 3, HS khá, giỏi làm tập:2, II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG 1’ 4’ (28’) 2’ GV HS Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ - Nêu cách nhân hai phân số? Lấy ví - Hs nêu, lấy VD dụ? - NX, đánh giá Bài a Giới thiệu - Nêu mục tiêu - Ghi bảng đầu b Bài tập 5’ 5’ Bài - Tổ chức hs trao đổi theo cặp - Trình bày - Hs đọc yêu cầu - Các cặp trao đổi, thảo luận - Lần lượt nhóm phép tính làm đúng: +Phần c phép tính làm phần khác sai - Chỉ chỗ sai phép tính làm - Hs trao đổi lớp sai VD: Phần a Cộng phân số khác - Gv chốt mẫu: tử + tử mẫu + mẫu sai Bài - Hs đọc yêu cầu - Mỗi tổ làm phần vào nháp, Hs lên bảng chữa - Gv gợi ý HS tìm cách tính thuận tiện 1 1 ×1 ×1 a × × = = × × 48 1 1 ×1 × b × : = × × = = × ×1 6’ 6’ (Phần c làm tương tự) a Bài Làm tương tự - Gv hs trao đổi chọn MSC bé × + = × + = + = 10 + = 13 × 12 12 12 ( Phần lại làm tương tự) Bài - Hs đọc yêu cầu - Tổ chức học sinh trao đổi tìm + Tìm phân số phần bể có bước giải nước sau hai lần chảy vào bể + Tìm ps phần bể lại chưa có nước - Yêu cầu hs làm vào - Cả lớp làm bài, Hs lên bảng chữa - Gv nx số Bài giải: Số phần bể có nước là: 29 + = (bể) 35 Số phần bể lại chưa có nước là: 1− 29 = (bể) 35 35 Đáp số: 6’ Bài Làm tương tự bể 35 Bài giải: Số ki-lô-gam cà lấy lần sau là: 2710 x = 5420 (kg) Số ki-lô-gam cà lấy hai lần là: 2’ 2710 + 5420 = 8130 (kg) Số cà phê lại kho là: 23 450 - 8130 = 15 320 (kg) Đáp số: 15 320 kg cà phê Củng cố: - GVchốt nội dung 1’ Dặn dò: - Nx tiết học - Vn làm tập Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TIẾT 2: TIẾT 3: THỂ DỤC GV chuyên ………………………………………………………… TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI I MỤC TIÊU: - Hs luyện tập tổng hợp, viết hoàn chỉnh văn tả cối theo bước: lập dàn ý, viết đoạn, mở bài, thân bài, kết - Tiếp tục củng cố kĩ viết đoạn mở (kiểu trực tiếp, gián tiếp); đoạn thân bài; kết bài( kiểu mở rộng, không mở rộng) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh ảnh số lồi cây, bóng mát, ăn quả, hoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG GV HS 1’ Ổn định tổ chức: 5’ Kiểm tra cũ - Đọc đoạn kết bài văn tả - 2,3 Hs đọc - NX, đánh giá (28’) Bài 2’ a Giới thiệu - Nêu mục tiêu - Ghi bảng đầu - Hs đọc yêu cầu 26’ b Bài tập * Hướng dẫn học sinh hiểu yêu cầu bài: - Gv dán số tranh ảnh lên bảng - Hs quan sát chọn định tả - Đọc gợi ý - Hs đọc nối tiếp - Yêu cầu hs viết nhanh dàn ý vào - Cả lớp thực nháp * Hs viết - Hs lập dàn ý, tạo lập đoạn, hoàn chỉnh vào - Trao đổi theo nhóm - N3 trao đổi - Trình bày - Hs tiếp nối trình bày - Lớp nx, trao đổi, bổ sung - NX số 1’ Củng cố: - Nx tiết học 1’ Dặn dò: - Vn hồn chỉnh vào Chuẩn bị giấy kiểm tra cho sau Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TIẾT 4: KHOA HỌC BÀI 52: VẬT DẪN NHIỆT VÀ VẬT CÁCH NHIỆT I MỤC TIÊU: Sau học, hs có thể: - Biết có vật dẫn nhiệt tốt (kim loại, đồng, nhơm, ) vật dẫn nhiệt (gỗ, nhựa, len, bơng, ) - Giải thích số tượng đơn giản liên quan đến tính dẫn nhiệt vật liệu - Biết cách lí giải việc sử dụng chất dẫn nhiệt, cách nhiệt sử dụng hợp lí trường hợp đơn giản, gần gũi II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Xoong, nồi, giỏ ấm, lót tay, - N4 chuẩn bị: cốc nhau, thìa kim loại, thìa nhựa, thìa gỗ, giấy báo, dây chỉ, len, sợi, nhiệt kế III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG 1’ 3’ (28’) 2’ 9’ GV HS Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ - Nêu số ví dụ vật nóng lên - Hs nêu ví dụ, lớp NX lạnh đi? - NX, đánh giá Bài a Giới thiệu - Nêu mục tiêu - Ghi bảng đầu b Hoạt động 1: Tìm hiểu vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt - Cách tiến hành - Tổ chức hs làm thí nghiệm - N4 làm thí nghiệm sgk/104 - Trình bày kết - Cán thìa nhơm nóng cán thìa nhựa - Nêu NX? - Các kim loại đồng nhơm dẫn nhiệt gọi vật dẫn nhiệt; 9’ gỗ, nhựa, dẫn nhiệt gọi vật cách điện - Tại vào hôm trời rét, chạm tay vào - Vì chạm tay vào ghế sắt, ghế sắt tay ta có cảm giác lạnh tay truyền nhiệt cho ghế (vật tay ta chạm vào ghế gỗ? lạnh hơn) tay có cảm giác lạnh, ghế gỗ nhựa ghế gỗ nhựa dẫn nhiệt nên tay ta không bị nhiệt nhanh chạm vào ghế sắt - Kết luận: Gv chốt ý c Hoạt động 2: Làm thí nghiệm tính cách nhiệt khơng khí - Cách tiến hành: - Tổ chức hs đọc phần đối thoại sgk / 105 - - Tổ chức hs tiến hành thí nghiệm - Nêu cách tiến hành thí nghiệm? - u cầu nhóm quấn báo trước thí nghiệm - Trình bày kết thí nghiệm * Kết luận: GV nêu 9’ - Hs đọc - Thí nghiệm theo N4 - Hs nêu - Hs trình bày: - Đo nhiệt độ cốc lần - Đại diện nhóm trình bày Cốc quấn báo lỏng nước nóng - Hs đọc lại phần đối thoại sgk/105 d Hoạt động 3: Thi kể tên nêu công dụng vật cách nhiệt - Cách tiến hành - Tổ chức cho hs thi kể tên nói - N6 trao đổi kể ghi phiếu: công dụng vật cách nhiệt? + Chất cách nhiệt, dẫn nhiệt, cơng dụng việc giữ gìn vật - - Trình bày - Dán phiếu, cử đại diện trình bày - Gv nx, khen nhóm thắng - Nhóm nêu nhiều 2’ Củng cố: - GVchốt nội dung 1’ Dặn dò: - Nx tiết học - Vn học bài, chuẩn bị sau: diêm, nến, kính lúp, tranh ảnh việc sử dụng nguồn nhiệt Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 5: SINH HOẠT LỚP Kiểm điểm tuần 26 I NHẬN XÉT CHUNG - GV cho tổ trưởng nhận xét - Lớp trưởng nhận xét - GV nhận xét chung: + Các em có ý thức học chuẩn bị trước đến lớp + Các em thực tốt nếp trường, lớp + Trang phụ gọn gàng, đẹp + Vệ sinh trường lớp khu vực phân cơng + Còn số em chưa chăm học,các em cần cố gắng sang tuần sau chăm học + Khơng có tượng nghỉ học không phép II PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 27: - Học chuẩn bị trước đến lớp - Thực tốt nề nếp trường, lớp - Nghỉ học có lí - Vệ sinh cá nhân trường lớp - Mặc áo trắng, quần sẫm màu, mũ ca lô vào thứ hai - Trong lớp hăng hái phát biểu xây dựng Tiết ĐẠO ĐỨC Bài 12 : Tích cực tham gia hoạt động nhân đạo ( Tiết1 ) I Mục tiêu: Học xong này, hs có khả năng: - Nêu ví dụ hoạt động nhân đạo - Biết thơng cảm với người gặp khó khăn hoạn nạn - Tích cực tham gia hoạt động nhân đạo lớp, trường, địa phương phù hợp với khả vận động bạn bè, gia đình tham gia II Đồ dùng dạy học - Thẻ màu III Các hoạt động dạy học TG GV HS 1’ Ổn định tổ chức: 4’ Kiểm tra cũ: - Vì phải giữ gìn cơng rình công - Hs nêu, lớp nx cộng? Em làm để giữ gìn cơng trình cơng cộng? - NX, đánh giá 27’ Bài a Giới thiệu b Hoạt động 1: Thảo luận thông tin sgk/37 * Cách tiến hành: - Đọc thông tin thảo luận câu hỏi 1,2 - Thảo luận nhóm sgk/37, 38 - Trình bày - Nhiều nhóm trình bày, lớp trao đổi, * Kết luận: Trẻ em nhân dân bổ sung 2’ 1’ vùng bị thiên tai có chiến tranh - Nghe phải chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi Chúng ta cần cảm thơng chia sẻ với họ, quyên góp tiền để giúp đỡ họ Đó hoạt động nhân đạo c Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm đơi tập * Cách tiến hành: - Tổ chức hs trao đổi thảo luận N2 tình - N2 thảo luận - Trình bày - Lần lượt nhóm trình bày, trao đổi trước lớp * Kết luận: Việc làm tình - Lớp nx, trao đổi, bổ sung a,c - Nghe - Việc làm tình b sai: khơng phải xuất phát từ lòng cảm thơng, mong muốn chia sẻ với người tàn tật mà để lấy thành tích cho thân d Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến tập * Cách tiến hành: - Tổ chức hs bày tỏ ý kiến thẻ - Gv đọc ý - Hs thể trao đổi tình - Gv chốt ý * Kết luận: ý kiến a, d Đúng; ý kiến b,c Sai - Phần ghi nhớ - 3,4 Hs đọc Củng cố - GVchốt nội dung Dặn dò - NX - Hs sưu tầm thông tin, truyện, gương, ca dao, tục ngữ, hoạt động nhân đạo IV Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… Tiết 3: Mĩ thuật ( GV chuyên dạy ) …………………………………………… Tiết TOÁN Luyện tập chung I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Rèn kĩ thực phép chia phân số - Biết cách tính viết gọn phép chia phân số cho số tự nhiên - Biết tìm phân số số - Bài tập cần làm:1, 2, HS khá, giỏi làm tập:3 II Chuẩn bị: Bảng phụ II Các hoạt động dạy học TG GV 1’ Ổn định tổ chức: 5’ Kiểm tra cũ Tính: : ; : ; 28’ - NX, ghi điểm HS lên bảng Bài a Giới thiệu bài: b Luyện tập Bài1 Lớp làm nháp HS - Hs lên bảng làm bài, lớp làm nháp, đổi chéo nháp chấm cho bạn - Hs lên bảng làm bài: a - NX, chữa Bài 2.Yêu cầu hs làm mẫu - Có thể viết gọn lại nào? 5 35 : = x = ; 9 36 ( Bài lại làm tương tự) - Lớp làm nháp, Hs lên bảng: 3 3 :2 = : = x = ; 4 3 = ; - Viết gọn: : = 4 x2 - Yêu cầu học sinh làm theo mẫu - Lớp làm nháp, đổi chéo nháp, chấm làm rút gọn bài, Hs lên bảng chữa 5 1 :3 = = ; b : = = ; 7 x3 21 2 x5 10 2 :4= = = ; 3x 12 Bài 3.Tính - Em có nhận xét BT? - Ta thực nào? - Lớp làm vào - Có phép nhân phép cộng phép chia, phép trừ phân số - Nhân chia trước, cộng trừ sau - Hs lên bảng chữa a 3x2 x + = + x9 1 + = + 6 = = 1 1 : − = x − b 4 3 = − = − 4 = = - NX, chữa Bài - Hs đọc yêu cầu - Tổ chức trao đổi tìm - Tính chiều rộng bước giải tốn - Tính chu vi - Tính diện tích - Lớp làm vào - Hs lên bảng chữa - Gv thu chấm số Bài giải: Chiều rộng mảnh vườn là: 60 x = 36(m) 2’ Chu vi mảnh vườn là: (60 +36) x = 192 (m) Diện tích mảnh vườn là: 60 x36 = 2160 (m2) Đáp số: Chu vi: 192 m; Diện tích: 2160m2 Củng cố - GVchốt nội dung 1’ Dặn dò - Nx tiết học - Vn làm tập VBT (Tiết 129) IV Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… Tiết TẬP ĐỌC Ga- vrốt chiến luỹ I Mục tiêu: - Đọc trơi chảy tồn Đọc đúng, lưu lốt tên riêng người nước Giọng đọc phù hợp với lời nói nhân vật, với lời dẫn truyện; thể tình cảm hồn nhiên tinh thần dũng cảm Ga - vrốt chiến luỹ - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi lòng dũng cảm bé Ga-vrốt II Đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ đọc sgk III Các hoạt động dạy học TG GV HS 1’ Ổn định tổ chức: 3’ Kiểm tra cũ - Đọc Thắng biển? Trả lời câu hỏi - Hs đọc trả lời câu hỏi nội dung bài? - NX, ghi điểm 28’ Bài a Giới thiệu b Luyện đọc tìm hiểu * Luyện đọc - Đọc toàn - Hs đọc - Chia đoạn - đoạn: Đ1: dòng đầu Đ2: Tiếp Ga-vrốt nói Đ3: Còn lại - Đọc nối tiếp : lần - hs đọc / lần + Đọc nối tiếp lần 1: Đọc kết hợp sửa - Hs đọc lỗi phát âm - Đọc kết hợp giải nghĩa từ: - Hs đọc - Luyện đọc theo cặp - Cặp luyện đọc - Đọc - Hs đọc - Gv nx đọc đọc mẫu toàn - Hs nghe * Tìm hiểu bài: - Đọc thầm đoạn 1, trao đổi N2, trả lời - Ga-vrốt chiến luỹ để làm - để nhặt đạn giúp nghĩa quân gì? - Vì Ga-vrốt ngồi chiến luỹ - Vì em nghe thấy Ăng-giơn-ra nói lúc mưa đạn vậy? 10 phút chiến luỹ khơng 10 viên đạn - Đoạn cho biết điều gì? - ý 1: Lí cho biết Ga-vrốt chiến luỹ - Đọc lướt đoạn trả lời: - Tìm chi tiết thể lòng - bóng cậu thấp thống mưa dũng cảm Ga- vrốt? đạn, bé dốc vào miệng giỏ bao đầy đạn bọn lính chết ngồi chiễn luỹ, Cuốc - phây - rắc thét lên, giục cậu quay vào chiến luỹ cậu nán lại để nhặt đạn, cậu ra, lui, tới, cậu chơi trò ú tim với chết - ý đoạn 2? - ý 2: Lòng dũng cảm Ga-vrốt - Vì tác giả nói Ga-vrốt - Vì Ga-vrốt giống thiên thần, thiên thần? có phép thuật, khơng chết - Vì bóng cậu nhỏ bé, lúc ẩn lúc khói đạn thiên thần lúc ẩn lúc - Em có cảm nghĩ nhân vật Ga- - Hs tiếp nối phát biểu ý kiến vrốt? VD: Em khâm phục lòng dũng cảm Ga-vrốt - ý đoạn 3? - ý 3: Ga-vrốt thiên thần - ND bài? -> Ca ngợi lòng dũng cảm Ga – vrốt * Đọc diễn cảm - Đọc toàn theo cách phân vai - Hs đọc vai: Dẫn truyện; Ga-vrốt; Ăng - gion- ra; Cuốc - phây - rắc - Nx nêu cách đọc diễn cảm bài? - Luyện đọc - Hs luyện đọc theo N2 + Thi đọc - Đọc cá nhân, nhóm - Lớp nx, ĐG - NX chung, ghi điểm khen hs đọc tốt 2’ Củng cố - GVchốt nội dung 1’ Dặn dò - Nx tiết học -Vn đọc chuẩn bị 51 IV Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… Tiết KỂ CHUYỆN Kể chuyện nghe, đọc I Mục tiêu: - Biết kể tự nhiên lời câu chuyện (hoặc đoạn truyện) nghe, đọc có nhân vật, ý nghĩa, nói lòng dũng cảm người - Hiểu truyện, trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện II Đồ dùng dạy học - Hs sưu tầm truyện lòng dũng cảm người III Các hoạt động dạy học TG GV HS 1’ Ổn định tổ chức: 4’ Kiểm tra cũ: - Kể chuyện Những bé không chết - 2,3 Hs nối tiếp kể - NX, ghi điểm 28’ Bài a Giới thiệu b Hướng dẫn học sinh kể chuyện * Tìm hiểu yêu cầu đề bài: - Gv chép đề lên bảng - Hs đọc đề - Gv hỏi để gạch chân từ trọng tâm đề * Đề bài: Kể lại câu chuyện nói lòng dũng cảm mà em nghe đọc - Đọc gợi ý? - Yêu cầu hs chọn truyện giới thiệu câu chuyện định kể? (Khuyến khích hs chọn truyện ngồi sgk) * Hs thực hành kể trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Tổ chức kể N2: - Hs nối tiếp đọc - Lần lượt hs giới thiệu câu chuyện kể - N2 kể trao đổi ý nghĩa câu chuyện bạn kể - Cá nhân kể trao đổi với lớp ý nghĩa câu chuyện em kể - Thi kể trước lớp - Dựa vào tiêu chí: Nội dung, cách kể, cách dùng từ để bình chọn câu - Lớp bình chọn chuyện, đoạn truyện bạn kể? - NX, khen ghi điểm học sinh kể hay, nội dung truyện 2’ Củng cố - GVchốt nội dung 1’ Dặn dò - NX tiết học.Vn kể lại câu chuyện cho người thân nghe - Cb kể chuyện Tuần 27 IV Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… IV Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… Tiết 5: THỂ DỤC ( GV chuyên dạy ) ……………………………………………………………………………………… … Tiết ĐỊA LÍ Bài 23: Ơn tập I Mục tiêu : Học xong này, HS biết: - Chỉ vị trí đồng Bắc Bộ, ĐB Nam Bộ, sơng Hồng, sơng Thái Bình, sơng Tiền sơng Hậu, sông Đồng Nai đồ địa lý TNVN - Hệ thống số đăc điểm tiêu biểu đồng Bắc Bộ, đồng Nam Bộ - Chỉ đồ vị trí thủ Hà Nội , TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ nêu vài đặc điểm tiêu biểu thành phố II Đồ dùng dạy học : - Bản đồ địa lý TNVN, phiếu học tập, lược đồ trốngVN III Các HĐ dạy học : TG GV 1’ Ổn định tổ chức: 4’ KT cũ: Nêu đặc điểm TP Cần Thơ? 27’ Bài mới: HĐ1: Làm việc lớp: - Sử dụng đồ địa lý TNVN - Chỉ vị trí đồng Bắc Bộ, ĐB Nam Bộ, sơng Hồng, sơng Thái Bình, sơng Tiền sông Hậu, sông Đồng Nai đồ địa lý TNVN ? HĐ2 : Làm việc theo nhóm Bước 1: Giao việc Bước 2: Thảo luận Bước 3: Báo cáo * GV nhận xét, chốt ý HĐ3 : Làm việc cá nhân HS - Nêu - HS lên đồ - Thảo luận câu hỏi: So sánh giống khác đồng Bắc Bộ đồng Nam Bộ? - TL nhóm - Đại diện nhóm báo cáo - Các nhóm nhận xét - HS bày tỏ ý kiến thẻ màu - Sai - Đồng Bắc Bộ nơi sx lúa gạo nhiều nước ta - Đồng Nam Bộ nơi sx nhiều thuỷ - Đúng sản nước - TP Hà Nội thành phố có diện tích - Sai số dân đông nước - TP Hồ Chí Minh trung tâm cơng - Đúng 2’ nghiệp lớn nước Củng cố 1’ - GVchốt nội dung Dặn dò - Nhận xét - BTVN: Ôn bài, CB sau IV Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… ... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 5: SINH HOẠT LỚP Kiểm điểm tuần 26 I NHẬN XÉT CHUNG - GV cho tổ trưởng nhận xét - Lớp trưởng nhận xét - GV nhận xét chung: +... phân cơng + Còn số em chưa chăm học,các em cần cố gắng sang tuần sau chăm học + Khơng có tượng nghỉ học không phép II PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 27: - Học chuẩn bị trước đến lớp - Thực tốt nề nếp trường,... Hs đọc ghi nhớ 1’ 4.Củng cố: - GVchốt nội dung 1’ Dặn dò: - Nx tiết học - Vn học thuộc chuẩn bị tuần 27 Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 26 , Tuần 26

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay